Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

1. Stvaranje

Frame 01-01

Evo kako se dogodio početak svega. Bog je u šest dana stvorio svemir i sve što je u njemu. Nakon što je Bog stvorio Zemlju, Zemlja je bila mračna i prazna, i ništa na njoj nije bilo oblikovano. Međutim, Božiji Duh je bio nad vodom.

Frame 01-02

Onda je Bog rekao: "Neka bude svetlo!" I bilo je svetlo. Bog je video da je svetlo dobro i nazvao ga je "dan". Odvojio ga je od tame, koju je nazvao "noć". Bog je stvorio svetlo na prvi dan stvaranja.

Frame 01-03

Drugog dana stvaranja, Bog je progovorio i stvorio nebo nad zemljom. Stvorio je nebo tako što je odvojio vodu odozgo od vode odozdo.

Frame 01-04

Trećeg dana, Bog je progovorio i odvojio vodu od kopna. Kopno je nazvao "zemlja", a vodu je nazvao "mora". Bog je video da je ono što je stvorio dobro.

Frame 01-05

Onda je Bog rekao: "Neka zemlja proklija drvećem i biljkama svih vrsta." To se i dogodilo. Bog je video da je ono što je stvorio dobro.

Frame 01-06

Četvrtog dana stvaranja, Bog je progovorio i stvorio Sunce, Mesec i zvezde. Bog ih je stvorio da daju svetlo Zemlji i da označe dan i noć, godišnja doba i godine. Bog je video da je sve što je stvorio dobro.

Frame 01-07

Petog dana, Bog je progovorio i stvorio sve što pliva u vodi i sve ptice. Bog je video da je sve dobro i blagoslovio ih.

Frame 01-08

Šestog dana stvaranja, Bog je rekao: "Neka budu sve vrste kopnenih životinja!" I dogodilo se tačno kako je Bog rekao. Neke su bile domaće životinje, neke su gmizale po tlu, a neke su bile divlje. I Bog je video da je to dobro.

Frame 01-09

Onda je Bog rekao: "Načinimo ljude na svoju sliku da budu poput nas. Oni će imati vlast nad zemljom i nad svim životinjama."

Frame 01-10

I tako, Bog je uzeo malo zemlje, oblikovao je u čoveka i udahnuo u njega život. Taj čovek zvao se Adam. Bog je zasadio vrt u kojem je Adam mogao živeti, te ga je tamo stavio da se brine za vrt.

Frame 01-11

Nasred vrta Bog je zasadio dva posebna stabla – stablo života i stablo poznavanja dobra i zla. Bog je rekao Adamu da sme jesti s bilo kojega stabla u vrtu osim sa stabla poznavanja dobra i zla. Bude li Adam jeo s toga stabla, umreće.

Frame 01-12

Onda je Bog rekao: "Nije dobro da čovek bude sam." Ali nijedna životinja nije bila prikladna da bude Adamov pomoćnik.

Frame 01-13

I tako, Bog je Adama čvrsto uspavao. Zatim je Bog uzeo jedno od Adamovih rebara i od njega napravio ženu i doveo je Adamu.

Frame 01-14

Kad ju je Adam video, rekao je: "Napokon! Ona je poput mene! Neka se zove 'Žena', jer je napravljena od Muškarca." Zato muškarac ostavlja svoga oca i majku svoju i postaje jedno sa svojom ženom.

Frame 01-15

Bog je stvorio muškarca i ženu na svoju sliku. Blagoslovio ih je i rekao im je: "Imajte puno dece i unučadi i napunite Zemlju!" Tada je Bog video da je sve što je stvorio veoma dobro, jer je bio sa svime vrlo zadovoljan. To se sve dogodilo šestog dana stvaranja.

Frame 01-16

Kada je došao sedmi dan, Bog je završio svoj posao. I tako, Bog se odmorio od svega što je učinio. Blagoslovio je sedmi dan i učinio ga svetim, jer se na taj dan odmarao od svoga posla. Tako je Bog stvorio svemir i sve što je u njemu.

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 1-2