मराठी (Marathi): translationAcademy

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

Introduction to translationAcademy

भाषांतर अकादमीचा परिचय

This page answers the question: भाषांतर अकादमी म्हणजे काय?

भाषांतर अकादमीमध्ये स्वागत आहे

"भाषांतर अकादमी" स्वतःला सुसज्ज करण्यासाठी कोणालाही, कोठूनही सक्षम करण्याची हेतू आहे जेणेकरुन ते बायबलच्या सामग्रीचे उच्च दर्जाचे भाषांतर त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत करण्यास सक्षम असतील. भाषांतर अकादमी अत्यंत लवचिक बनण्यासाठी आराखडीत केली आहे. याचा उपयोग पद्धतशीर, पूर्वतयारीच्या दृष्टीकोनातून केला जाऊ शकतो किंवा ते फक्त वेळेत शिकण्याच्या (किंवा आवश्यकतेनुसार दोन्हीसाठी) वापरला जाऊ शकतो. हे संरचनेत मॉड्यूलर आहे.

भाषांतर अकादमीमध्ये खालील विभाग आहेत:


आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

This page answers the question: आपण बायबलचे भाषांतर का केला पाहिजे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर अकादमीचा हेतू आपल्याला बायबल भाषांतरकर्ता बनण्यास प्रशिक्षित करणे आहे. येशूचे शिष्य म्हणून आपल्या लोकांना वाढण्यास मदत करण्यासाठी आपल्या भाषेत देवाचे वचन भाषांतरित करणे हे एक महत्त्वाचे काम आहे. आपण या कार्यासाठी वचनबद्ध असणे आवश्यक आहे, आपली जबाबदारी गांभीर्याने घ्या आणि प्रार्थना करा की प्रभु आपल्याला मदत करेल.

परमेश्वर बायबलमध्ये आमच्याशी बोललेला आहे. त्याने बायबल लेखकांना हिब्रू, अरॅमिक व ग्रीक भाषेद्वारे स्वतःचे शब्द लिहिण्याची प्रेरणा दिली. सुमारे 1400 इ. स. पूर्व साधारण ते इ. स. नंतर 100 पर्यंत सुमारे 40 विविध लेखक लिहिले होते. हे दस्तऐवज मध्यपूर्व, उत्तर आफ्रिका आणि युरोपमध्ये लिहिले गेले आहेत. त्या भाषेत त्याचे शब्द रेकॉर्ड करून, देव खात्रीपूर्वक त्या वेळी आणि त्या ठिकाणी लोक तो समजू शकतो.

आज, आपल्या देशातल्या लोकांना हिब्रू, अरॅमिक आणि ग्रीक समजत नाही. परंतु, देवाच्या वचनाला त्यांच्या भाषेत भाषांतरित केल्याने त्यांना ते समजेल!

कोणीतरी "मातृभाषा" किंवा "हृदयाची भाषा" याचा अर्थ असा होतो की भाषा त्यांनी प्रथम एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे बोलली आणि ते जे घरी वापरतात ही अशी भाषा आहे ज्यामध्ये ते सर्वात सोयीस्कर आहेत आणि ते त्यांचे गहन विचार व्यक्त करण्यासाठी वापरतात. आपण सर्वांनी आपल्या ह्रदयाच्या भाषेत देवाचे वचन वाचण्यास सक्षम व्हावे अशी आमची इच्छा आहे.

प्रत्येक भाषा महत्वाची आणि मौल्यवान आहे. आपल्या भाषेत राष्ट्रीय भाषा म्हणून बोलल्या जाणा-या लहान भाषा अगदीच महत्त्वाच्या आहेत आणि ते त्याचप्रकारे अर्थ व्यक्त करू शकतात. कोणीही त्यांच्या बोली बोलण्यास लज्जित नसावे. कधीकधी, अल्पसंख्यांक समाजातील लोक त्यांच्या भाषेबद्दल लाज वाटतात आणि त्यांच्या देशामध्ये बहुसंख्य असलेल्या लोकांमध्ये त्याचा वापर न करण्याचा प्रयत्न करतात. स्थानिक भाषांपेक्षा राष्ट्रभाषापेक्षा शिक्षित तर काही अधिक महत्त्वाचे, अधिक प्रतिष्ठित किंवा शिक्षित नाहीत. प्रत्येक भाषेमध्ये अनन्य असलेल्या शब्दाचे निरनिराळे आणि छटा असतात. आम्ही ज्या भाषेत सर्वात सोयीस्कर आहोत त्या भाषेचा वापर करावा आणि जेथून आम्ही इतरांबरोबर सर्वोत्तम संवाद साधू.

 • पत: टॉड प्राईस, पीएच्.डी. द्वारा "बायबल ट्रान्सलेशन थेरी अँड प्रॅक्टिस" कडून घेतले. सीसी बाय-एसए 4.0 *

उद्भवणारा शब्द प्रकल्प

This page answers the question: घडत असलेला शब्द प्रकल्प काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अंतर्भूत शब्द सामग्री प्रकल्प अस्तित्वात आहे कारण आम्हाला प्रत्येक भाषेमध्ये अप्रतिबंधित बायबलसंबंधी सामग्री पाहू इच्छित आहे.

येशूने त्याच्या शिष्यांना प्रत्येक जनसमूहचे शिष्य बनवण्याची आज्ञा दिली:

तेव्हा येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, “स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिलेला आहे. तेव्हा तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रांतील लोकांना शिष्य करा; त्यांना पित्याच्या, पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या; जे काही मी तुम्हांला आज्ञापिले ते सर्व त्यांना पाळण्यास शिकवा; आणि पाहा, युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्याबरोबर आहे.” (मत्तय 28:18-20 IRV)

आम्ही असे वचन दिले आहे की प्रत्येक भाषेतील लोक स्वर्गात असतील:

"यानंतर मी पाहिले तो सर्व राष्ट्रे, वंश, लोक व निरनिराळ्या भाषा बोलणारे यांच्यापैकी कोणाला मोजता आला नाही असा, शुभ्र झगे परिधान केलेला व हातांत झावळ्या घेतलेला मोठा लोकसमुदाय राजासनासमोर व कोकर्‍यासमोर उभा राहिलेला माझ्या दृष्टीस पडला." (प्रकटीकरण 7:9 IRV)

देवाच्या वचनातील हृदयातील शब्द समजून घेणे महत्वाचे आहे:

"याप्रमाणे विश्वास वार्तेने व वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे होते. (रोम. 10:17 IRV)

आम्ही कसे सुरू करू?

प्रत्येक भाषेत अप्रतिबंधित बायबलसंबंधी सामग्रीचे ध्येय आम्ही कसे पूर्ण करु?

आम्ही काय करतो?

 • सामग्री - आम्ही भाषांतर तयार आणि उपलब्ध मुक्त आणि अप्रतिबंधित बायबल सामग्रीसाठी उपलब्ध करा. संसाधने आणि भाषांतराची एक संपूर्ण सूची पाहण्यासाठी http://ufw.io/content/ पहा. येथे काही नमुने आहेत:
 • खुल्या बायबल कथा - बायबलमधील 50 प्रमुख कथांपैकी एक कथासंग्रह, निर्मितीपासून प्रकटीकरण, सुवार्तिक आणि शिष्यांसाठी, छापील, ऑडिओ, आणि व्हिडिओमध्ये (http://ufw.io/stories पाहू)
 • बायबल - केवळ एकमात्र प्रेरणा देणारा, पुरेसा, अधिकृत शब्द ईश्वर विनाअनुदानित भाषांतर, वापर आणि वितरण (http://ufw.io/bible/ पहा) यासाठी मुक्त परवाना अंतर्गत उपलब्ध केला आहे.
 • भाषांतर टिपा - भाषांतकर्त्यांना भाषिक, सांस्कृतिक, आणि टीका संबंधी मदत करते. ते खुल्या बायबल कथांना आणि बायबलसाठी मोकळे आहे (पहा http://ufw.io/tn/).
 • भाषांतर प्रश्न - मजकूरच्या प्रत्येक भागासाठी प्रश्नपत्रिका भाषांतरकर्ते आणि तपासक त्यांचे भाषांतर योग्यरितीने समजू शकतील याची खात्री करण्यास सांगू शकतात. खुल्या बायबलमधील कथा आणि बायबलसाठी उपलब्ध (http://ufw.io/tq/ पहा).

विश्वासाचे निवेदन

This page answers the question: आम्ही काय विश्वास करतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

या दस्तऐवजाची अधिकृत आवृत्ती http://ufw.io/faith/. वर आढळते.

विश्वासाचे खालील विधान अंतर्भूत शब्द सामग्री प्रकल्पाच्या सर्व सदस्य संस्था आणि योगदानकर्त्यांनी सदस्यता घेतली आहे. या ऐतिहासिक पंथाचा एक करार आहे: [प्रेषितीय 'मार्ग'], [नासीन क्रीडा], आणि [अथनेसियन मार्ग]; तसेच लॉसने करारामधील.

आमचा असा विश्वास आहे की ख्रिस्ती विश्वास आवर्जून आवश्यक विश्वास आणि परिधीय समजुती (रोम 14) मध्ये विभागले जाऊ शकते.

अत्यावश्यक समजुती

अत्यावश्यक समजुती म्हणजे ते येशू ख्रिस्ताचे शिष्य ठरवतात आणि त्यास तडजोड किंवा दुर्लक्ष कधीच करता येत नाही.

 • आम्ही विश्वास करतो की बायबल हे एकमात्र प्रेरणा देणारे, देवाने दिलेला, पर्याप्त, अधिकृत शब्द आहे (1 थेस्सल. 2:13; 2 तीमथ्य. 3:16-17).
 • आमचा असा विश्वास आहे की एक देव आहे, तीन व्यक्तींमध्ये कायमस्वरूपी अस्तित्वात आहे: देव पिता, येशू ख्रिस्त आणि पवित्र आत्मा (मत्तय 28:19; योहान 10:30).
 • आम्ही येशू ख्रिस्ताचे देवत्व यावर विश्वास ठेवतो (योहान 1:1-4; फिलिप्पै 2:5-11; 2 पेत्र 1:1).
 • आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या माणुसकीत, त्याच्या कुमारीकेच्या गर्भात जन्म, त्याच्या निष्पाप जीवनात, त्याच्या चमत्कारांमध्ये, त्याच्या प्रायश्चित आणि दुसऱ्यांसाठी सांडलेल्या रक्तातून, त्याच्या शारीरिक पुनरुत्थानानंतर, आणि पित्याच्या उजव्या बाजूला बसण्यासाठी झालेले स्वर्गारोहण (मत्तय 1:18,25; 1 करिंथ 15:1-8; इब्री. 4:15; प्रेषित. 1:9-11; प्रेषित. 2: 22-24).
 • आमचा असा विश्वास आहे की प्रत्येक व्यक्ती मुळातच पापी आहे आणि त्यामुळेच अनंत नरकास पात्र आहेत (रोम. 3:23; यशया 64: 6-7).
 • आमचा असा विश्वास आहे की पापापासून तारण ही एक देणगी आहे, येशू ख्रिस्ताच्या यज्ञासंबंधी मृत्यू आणि पुनरुत्थानाने प्रदान केलेल्या, विश्वासाने कृपेने मिळवलेल्या कृतीमुळे नव्हे, तर कृत्यांद्वारे (योहान 3:16; योहान 14: 6; इफिस. 2:8-9, तीत. 3:3-7).
 • आमचा असा विश्वास आहे की खऱ्या विस्वासाने नेहमी पवित्र आत्म्याने पश्चात्ताप आणि पुनर्जन्म केला जातो (याकोब 2:14-26; योहान 16:5-16; रोम. 8:9).
 • आम्ही पवित्र आत्म्याच्या उपस्थित सेवाकाईवर विश्वास ठेवतो ज्याचे अंतर्गत राहणारे येशू ख्रिस्ताचे शिष्य धार्मिक जीवन जगण्यास सक्षम आहेत (योहान 14:15-26; इफिस 2:10; गलती 5:16-18).
 • आम्ही सर्व राष्ट्रांमध्ये, भाषा व लोकसमूहांपासून प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व विश्वासाच्या आध्यात्मिक ऐक्यावर विश्वास ठेवतो (फिलिप्पै. 2:1-4; इफिस. 1:22-23; 1 करिंथ. 12:12,27).
 • आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या वैयक्तिक आणि शारीरिक रीतीवर विश्वास ठेवतो (मत्तय 24:30; प्रेषित. 1:10-11).
 • आम्ही दोन्ही जतन केलेल्या आणि गमावलेल्या पुनरुत्थानावर विश्वास ठेवतो; जतन न केलेले नरकाध्ये चिरंतन नाश करण्यासाठी पुनरुत्थान केले जाईल आणि जतन देवासह स्वर्गात सार्वकालिक आशीर्वाद करण्यासाठी पुनरुत्थान केले जाईल (मत्तय 9:27-28; मत्तय 16:27; योहान 14:1-3; मत्तय 25:31-46).

परिधीय विश्वास

परिधीय विश्वासांविषयी शास्त्रवचनांमध्ये जे काही आहे, परंतु ख्रिस्ताचे प्रामाणिक शिष्य असहमत होऊ शकतात (उदा. बाप्तिस्मा, प्रभू भोजन, स्वर्गारोहण इत्यादी). आम्ही या विषयावर सहमतपणे सहमत न होण्याचे मान्य केले आहे आणि प्रत्येक लोकसमूहाच्या शिष्यांना बनविण्याचा सामान्य उद्दीष्ट (मत्तय 28: 18-20) वर एकत्रितपणे निवडतो.


भाषांतर मार्गदर्शिका

This page answers the question: आपण कोणत्या तत्त्वांचे भाषांतर करतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

या दस्तऐवजाची अधिकृत आवृत्ती http://ufw.io/guidelines/. वर आढळते.

भाषांतरात वापरल्या जाणाऱ्या तत्त्वे आणि प्रक्रियेच्या खालील विधानास सदर सर्व प्रकल्पाच्या सदस्य संघटना आणि योगदानकर्त्यांनी सदस्यता घेतली आहे (https://unfoldingword.org पहा). या सर्व सामान्य सूचनांनुसार सर्व भाषांतर उपक्रम राबविले जातात.

 1. अचूक - मूळ मजकूराचा अर्थ लावत नाही, बदलत नाही किंवा जोडण्याशिवाय, अचूकपणे भाषांतर करा. भाषांतरीत साहित्यामध्ये मूळ लिखाणाचा अर्थ यथार्थपणे शक्य तितका यथार्थपणे संप्रेषण करणे आवश्यक आहे कारण मूळ प्रेक्षकांनी हे समजले असते. (पहा अचूक भाषांतर तयार करा)
 2. स्पष्ट - आकलन उच्च पातळी साध्य करण्यासाठी आवश्यक आहे जे भाषा रचना आवश्यक वापरा. यामध्ये मूलभूत अर्थ स्पष्टपणे शक्य तितक्या शक्य तितक्या स्पष्टपणे संप्रेषणासाठी आवश्यक असलेल्या मजकूराचे स्वरूप बदलणे आणि आवश्यकतेनुसार काही किंवा काही अटी वापरणे देखील समाविष्ट आहे. (पहा स्पष्ट भाषांतर तयार करा)
 3. नैसर्गिक - प्रभावी असलेल्या भाषांची रूपे वापरा आणि जेणेकरुन आपल्या भाषेतील परस्पर संवादामध्ये वापरल्या जाणार्या प्रतिबिंबित होतील. (नैसर्गिक भाषांतर करा)
 4. विश्वासयोग्य - आपल्या भाषांतरात कोणत्याही राजकीय, सांप्रदायिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, किंवा बौद्धिक पूर्वाग्रह टाळा. मूळ बायबलची भाषांच्या शब्दसंग्रहासाठी विश्वासू असलेल्या मुख्य शब्दांचा वापर करा. देव पिता आणि देव पुत्र यांच्यातील नातेसंबंधाचे वर्णन करणारा बायबलसंबंधी शब्दांसाठी समान भाषा संज्ञा वापरा. तळटीप किंवा इतर पूरक संसाधनांमध्ये हे आवश्यक असल्याप्रमाणे स्पष्ट केले जाऊ शकते. (पहा विश्वासयोग्य भाषांतर तयार करा)
 5. अधिकृत - मूळ भाषेतील बायबलातील विषय बायबलातील सामग्रीच्या भाषांतरासाठी सर्वोच्च प्राधिकार म्हणून वापरतात. अन्य भाषांमध्ये विश्वासार्ह बायबलसंबंधी सामग्री स्पष्टीकरणासाठी आणि मध्यस्थ स्रोत ग्रंथ म्हणून वापरली जाऊ शकते. (अधिकृत भाषांतर तयार करा पहा)
 6. ऐतिहासिक - ऐतिहासिक विषय आणि तथ्य अचूकपणे संप्रेषित करा, मूळ सामग्रीचे मूळ प्राप्तकर्ते म्हणून समान संदर्भ आणि संस्कृती सामायिक न करणाऱ्या लोकांना उद्देशित संदेश योग्यरित्या संप्रेषण करण्यासाठी अत्यावश्यक माहिती प्रदान करणे. (पहा ऐतिहासिक भाषांतर तयार करा)
 7. समान - भावना आणि भावनेच्या अभिव्यक्तींसह स्त्रोत मजकूराप्रमाणेच हेतू संप्रेषित करा. जितके शक्य असेल तितके, मूळ लिखाणात विविध प्रकारचे साहित्य राखून ठेवा, ज्यामध्ये कथा, कविता, बोध आणि भविष्यवाणी यांचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या भाषेत समान रूपात संवाद साधणारे तत्सम स्वरूप दर्शवितात. (पहा समान भाषांतर तयार करा)

भाषांतर गुणवत्ता ओळख आणि व्यवस्थापकीय

भाषांतराची गुणवत्ता सामान्यत: मूळ भाषेच्या भाषेत भाषांतरित केलेली विश्वासार्हता आणि भाषेचा प्राप्तकर्ता वक्त्यासाठी भाषांतरासाठी समजण्यायोग्य आणि प्रभावी आहे. आम्ही सुचविलेल्या धोरणामध्ये भाषिक समुदायाद्वारे भाषांतराची रूप आणि संभाषण गुणवत्ता तपासणे आणि त्या लोकसंख्येतील मंडळीशी भाषांतराची विश्वासार्हता तपासणे यांचा समावेश आहे.

भाषांतर प्रकल्पाची भाषा आणि संदर्भानुसार अवलंबलेल्या विशिष्ट पायऱ्या लक्षणीय स्वरुपात बदलू शकतात. सर्वसाधारणपणे, भाषेच्या गटामध्ये भाषिक समुदायाच्या आणि मंडळीच्या नेतृत्वाखाली भाषाप्रेमींचे पुनरावलोकन केले गेले आहे असे एक चांगले भाषांतर आम्ही मानतो:

 1. अचूक, स्पष्ट, नैसर्गिक आणि समान - मूळ लोकांच्या उद्देशानुसार विश्वासू, त्या मंडळी गटातील मंडळीने आणि वैश्विक आणि ऐतिहासिक मंडळीने संरेखनात आणि परिणामस्वरूप:
 2. मंडळीद्वारे पुष्टी - मंजूर आणि मंडळीद्वारे वापरले. (पहा मंडळीला स्वीकृत भाषांतर करा)

आम्ही शिफारस करतो की भाषांतर कार्य खालील प्रमाणे असेल:

 1. सहयोगी - शक्य असेल तिथे, शक्य तितक्या जास्त लोकांना उपलब्ध असलेल्या उच्चतम गुणवत्तेची आणि उपलब्ध असलेली, भाषांतरित सामग्रीचे भाषांतर, तपासा आणि वितरीत करण्यासाठी आपल्या भाषेशी बोलणाऱ्या इतर विश्वासावर एकत्रितपणे कार्य करा. (सहयोगी भाषांतर तयार करा)
 2. चालू - भाषांतर कार्य पूर्णतः पूर्ण होत नाही. सुधारणांद्वारे तयार केल्या जाऊ शकतील जेव्हा त्यांना लक्षात येईल तेव्हा गोष्टींना चांगल्या प्रकारे सुचविण्यासाठी भाषेशी कुशल असलेल्यांना उत्तेजन द्या. भाषांतरातील कोणत्याही चुका लवकर शोधल्या जातात त्याप्रमाणेच ते दुरुस्त केल्या पाहिजेत. जेव्हा पुनरावृत्ती किंवा नवीन भाषांतर आवश्यक असेल तेव्हा पडताळणीसाठी अनुवादात्मक पुनरावलोकनास देखील प्रोत्साहित करा. आम्ही अशी शिफारस करतो की या चालू असलेल्या कामांवर देखरेख करण्यासाठी प्रत्येक भाषा समुदायाला भाषांतर समितीची स्थापना केली जाईल. अंतर्भूत शब्द सामग्री ऑनलाइन साधनांचा वापर करून, भाषांतरामध्ये होणारे हे बदल त्वरित आणि सहजपणे करता येतात. (चालू भाषांतर तयार करा)

मुक्त परवाना

This page answers the question: शब्द सामग्री उघडताना वापरकर्त्यांची स्वतंत्रता काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्वातंत्र्यासाठी परवाना

प्रत्येक भाषेत अप्रतिबंधित बायबल सामग्री प्राप्त करण्यासाठी, परवाना आवश्यक आहे ज्यामुळे जागतिक मंडळीला "अप्रतिबंधित" प्रवेश मिळतो. मंडळी अप्रतिबंधित प्रवेश आहे तेव्हा आम्ही ही चळवळ अकारण होईल विश्वास. क्रिएटिव्ह कॉमन्स ऍट्रिब्यूशन-शेअरअके 4.0 इंटरनॅशनल लायसन्स बायबलची सामग्री भाषांतर आणि वितरणासाठी आवश्यक असलेले सर्व अधिकार प्रदान करते आणि हे सुनिश्चित करते की विषय नेहमी उघडा राहील. अन्यथा नोंद केल्याशिवाय, आमची सर्व सामग्री परवाना-आधारित CC BY-SA आहे.

क्रिएटिव्ह कॉमन्स अॅट्रिब्यूशन-शेअर अलाईक 4.0 इंटरनॅशनल (सीसी बाय-एसए 4.0)

हा परवाना हा मानवी वाचनीय सारांश आहे (आणि पर्याय नाही).

तुम्ही स्वतंत्र आहात:

 • वाटणे - साहित्य कॉपी किंवा कोणत्याही माध्यमात किंवा स्वरूपात पुनर्वितरीत
 • अनुकूलन - पुन्हा मिसळणे, रूपांतर आणि सामग्रीवर बांधकाम करा

कोणत्याही कारणासाठी, व्यावसायिकपणे देखील.

जोपर्यंत आपण परवाना अटी लागू करत आहात तोपर्यंत परवानाधारक या स्वातंत्र्य निरस्त करू शकणार नाहीत.

खालील अटींच्या अंतर्गत:

 • विशेषता - आपण योग्य पत प्रदान करणे आवश्यक आहे, परवाना दुवा प्रदान करणे आणि दर्शविलेले असल्यास बदल झाले आहेत. आपण असे कोणत्याही उचित रीतीने करू शकता परंतु परवानाधारकाने सुचविलेल्या कोणत्याही प्रकारे आपण किंवा आपल्या वापरास मान्यता देत नाही.
 • वाटा जसे की - आपण पुन्हा मिसळणे, रूपांतर आणि सामग्रीवर बांधकाम केल्यास, आपण मूळ म्हणून त्याच परवाना अंतर्गत आपले योगदान वितरित करणे आवश्यक आहे.

कोणतेही अतिरिक्त निर्बंध - आपण कायदेशीर अटी किंवा तांत्रिक उपाय लागू करू शकत नाही जे कायदेशीररित्या इतरांना परवाना परवाने करण्यास प्रतिबंधित करतात

सूचना:

आपल्याला सार्वजनिक कार्यक्षेत्रामधील सामग्रीच्या घटकांसाठी किंवा जेथे वापरलेल्या अपवादात्मक किंवा मर्यादाद्वारे आपल्या वापरास परवानगी आहे तेथे परवाना मान्य नाही.

कोणतीही हमी दिलेली नाही. आपला हेतू आपल्या वापरासाठी आवश्यक परवानग्या आपल्याला देणार नाही. उदाहरणार्थ, अन्य अधिकार जसे की प्रसिद्धी, गोपनीयता किंवा नैतिक अधिकार आपण सामग्रीचा वापर कसा करतात ते मर्यादित करू शकतात.

साधित कार्यांसाठी सूचित विधान: "दरवाजा 43 वर्ल्ड मिशन समुदायाद्वारे तयार केलेला मूळ काम http://door43.org/ येथे उपलब्ध आहे आणि क्रिएटीव्ह कॉमन्स रोपण-शेअर अलाईक 4.0 आंतरराष्ट्रीय परवान्याअंतर्गत प्रसिद्ध केला जातो (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/ 4.0 /) हे काम मूळ मधून बदलले गेले आहे, आणि मूळ लेखकांनी या कार्याला मान्यता दिलेली नाही. "

दरवाजा 43 ची योगदानकर्ते विशेषता

दरवाजा 43 मध्ये स्त्रोत आयात करताना, मूळ काम ज्या अंतर्गत उपलब्ध आहे त्याद्वारे खुल्या परवान्याद्वारे निर्दिष्ट केल्याप्रमाणेच करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, खुल्या बायबल कथांना वापरलेली कलाकृती स्पष्टपणे या प्रकल्पाच्या मुख्य पृष्ठ वर दर्शविली जाते.

दरवाजा 43 वरील प्रकल्पाचे योगदानकर्ते हे मान्य करतात की प्रत्येक पृष्ठाच्या पुनरावृत्ती इतिहासामध्ये आपोआप आढळणारे श्रेय त्यांच्या कार्यासाठी पुरेसा विशेषता आहे. दरवाजा 43 क्रमांकावरील विश्व मिशन समुदायासाठी दरवाजा 43 वर प्रत्येक योगदानकर्ते किंवा त्या प्रभावासाठी काहीतरी सूचीबद्ध केले जाऊ शकतात. प्रत्येक योगदानकर्त्याचे योगदान त्या कार्यासाठी पुनरावृत्ती इतिहासात जतन केलेले आहे.

स्त्रोत मजकूर

स्रोत ग्रंथ केवळ त्यांच्याकडे खालीलपैकी एक परवाने असल्यास वापरले जाऊ शकतात:

अधिक माहितीसाठी हक्क, परवाना, आणि स्त्रोत मजकूर पहा.


गेटवे भाषा धोरण

This page answers the question: प्रत्येक भाषा कशी पोहोचू शकते?

In order to understand this topic, it would be good to read:

 • या दस्तऐवजाची अधिकृत आवृत्ती http://ufw.io/gl/.* वर आढळते.

स्पष्टीकरण

गेटवे भाषेच्या धोरणाचा हेतू 100% लोक गटांना तयार करणे हा आहे जे जागतिक मंडळीसह बायबलातील सामग्रीसहित आहे जे कॉपीराइट प्रतिबंधांपासून सोडले जाते आणि अप्रतिबंधित भाषांतरासह एकत्रित भाषेत उपलब्ध आहे (व्यापक संप्रेषणाची भाषा) प्रशिक्षण आणि साधनांचा वापर करून ते त्या भाषेत भाषांतरित करण्यात मदत करतात जे ते पूर्णपणे समजून घेतात (त्यांची स्वतःची भाषा). "गेटवे भाषा" ही एक व्यापक भाषा आहे जी त्या भाषेतील दुसरी भाषा बोलणारे लोक सामग्रीवर प्रवेश मिळवू शकतात आणि ती स्वतःच्या भाषेत भाषांतरित करु शकतात.

जागतिक स्तरावर "गेटवे भाषा" मध्ये द्विभाषिक भाषिकांद्वारे भाषांतराद्वारे, प्रत्येक इतर भाषेमध्ये सामग्री पोहोचू शकते अशा लहान संख्येपैकी भाषांची संख्या असते. उदाहरणार्थ, फ्रेंच फ्रॅन्कोफोन आफ्रिकेतील अल्पसंख्यक भाषांसाठी गेटवे भाषा आहे, फ्रेंचमध्ये उपलब्ध असलेली सामग्री फ्रेंच भाषेमध्ये त्यांच्या स्वत: च्या भाषेत द्विभाषिक भाषिकांमध्ये भाषांतरित केली जाऊ शकते.

देश पातळीवर, दिलेल्या सामग्रीच्या प्रवेश मिळवण्यासाठी दिलेल्या देशांच्या गेटवे भाषांनुसार देशांतर्गत असलेल्या प्रत्येक अल्पसंख्यक भाषेत द्विभाषिक भाषिकांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्वात जास्त दळणवळणाची भाषा (कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे यामुळे तेथे दिसू नयेत) आहेत. उदाहरणार्थ, उत्तर कोरियासाठी गेटवे भाषा इंग्रजी आहे, उत्तर कोरियातील सर्व लोक समूह इंग्रजीतून त्यांच्या भाषेत सामग्रीच्या भाषांतराद्वारे पोहोचू शकतात.

परिणाम

या प्रतिकृतीचे दोन मूलभूत प्रभाव आहेत: सर्व प्रथम, ती सामग्री नंतर सर्व भाषांच्या सामग्रीमध्ये "खेचण्याची" शक्ती देते आणि जगातील प्रत्येक भाषेसाठी (गेटवे भाषा) प्रवेशजोगी भाषा "खेचण्यास" करण्यात मदत करते. दुसरे म्हणजे, भाषांतराची भाषांतरे मर्यादित केली जातात कारण भाषांतराने केवळ गेटवे भाषेत भाषांतर करणे आवश्यक आहे. इतर सर्व भाषा केवळ बायबलातील सामग्री भाषांतरित करू शकतात, कारण भाषांतरास समजून घेण्यासाठी कोणतीही भाषा त्यांच्यावर अवलंबुन नसते.

Next we recommend you learn about:


उत्तरे शोधत आहे

This page answers the question: माझ्या प्रश्नांची उत्तरे मला कुठे मिळू शकतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

उत्तरे कशी मिळवाल?

प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी बऱ्याच साधने उपलब्ध आहेत:

 • भाषांतर अकादमी - हे प्रशिक्षण पुस्तिका http://ufw.io/ta वर उपलब्ध आहे आणि त्यात यासह अधिक माहिती आहे:
 • निष्क्रिय संवाद कक्ष - संघ 43 समुदायात सामील व्हा, आपल्या प्रश्नांना "
 • helpdesk चॅनेलवर पोस्ट करा आणि आपल्या प्रश्नांची खऱ्या-वेळेची उत्तरे मिळवा (http://ufw.io/team43 वर साइन अप करा)
 • मदतकेंद्र - ईमेल help@door43.org आपल्या प्रश्नांसह