मराठी (Marathi): translationAcademy

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

Translation Manual

Introduction

हस्तलिखित भाषांतराचा परिचय

This page answers the question: भाषांतर हस्तपुस्तिका म्हणजे काय?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर हस्तपुस्तिका शिकवण्याचा काय अर्थ आहे?

ही हस्तपुस्तिका भाषांतर सिद्धांत शिकवते आणि अन्य भाषांसाठी चांगला भाषांतर कसे करायचे (ओएलएस) या हस्तपुस्तिकेत भाषांतराचे काही तत्त्वे गेटवे भाषा भाषांतरासाठी देखील लागू होतात. गेटवे भाषेसाठी भाषांतर साधनांचा संच कसा भाषांतरित करावा याबद्दल विशिष्ट निर्देशासाठी, कृपया गेटवे भाषा हस्तपुस्तिका पहा. कुठल्याही प्रकारचे भाषांतर प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी हे अनेक प्रतिकृतीचा अभ्यास करणे खूप उपयुक्त ठरेल. व्याकरणांविषयी असलेल्या इतर प्रतीकृतींना केवळ "वेळेत" शिकण्याची आवश्यकता आहे.

भाषांतर हस्तपुस्तिकेमधील काही ठळक मुद्दे:


जाणून घेण्याच्या अटी

This page answers the question: मला कोणत्या अटी माहित आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

महत्त्वाचे शब्द जाणून घेणे

 • टीप: या संज्ञा या हस्तपुस्तिकेत वापरल्या जातात. भाषांतरित हस्तपुस्तिका वापरण्यासाठी भाषांतरकर्त्यांना या संज्ञा समजून घेणे आवश्यक आहे.*

संज्ञा - एक गोष्ट, कल्पना किंवा कृती यावर संदर्भ देणारा शब्द किंवा वाक्यांश उदाहरणार्थ, तोंडात द्रव ओतण्यासाठी इंग्रजीमधील संज्ञा "पेय" आहे. एखाद्या समारंभाची संज्ञा एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात एक महत्त्वाचे बदल घडवून आणते जी "परिच्छेदाचा विधी" आहे. शब्द आणि शब्दामध्ये फरक असा आहे की एका शब्दात अनेक शब्द असू शकतात.

मजकूर - मजकुराची अशी एक गोष्ट आहे जी भाषाने भाषेनुसार एक बोलणारा किंवा लेखक ऐकणारा किंवा वाचकशी संप्रेषण करीत आहे. बोलणारा किंवा लेखकांचा काही विशिष्ट अर्थ लक्षात येतो आणि म्हणूनच तो त्या अर्थाची अभिव्यक्ती करण्यासाठी भाषेचा एक प्रकार निवडतो.

संदर्भ - प्रश्नातील शब्द, वाक्यांश किंवा वाक्य आसपासच्या शब्द, वाक्ये, वाक्य आणि परिच्छेद. संदर्भ मजकूर आहे ज्या आपण ज्या मजकुराची तपासणी करीत आहात त्या भागाचा भाग घेरलेला आहे. जेव्हा ते भिन्न संदर्भांमध्ये असतात तेव्हा वैयक्तिक शब्द आणि वाक्ये यांचे अर्थ बदलू शकतात.

स्वरूप - भाषेची संरचना पृष्ठावर किंवा जसे बोलली आहे त्याप्रमाणे. "स्वरूप" म्हणजे भाषेची व्यवस्था आहे त्या पद्धतीने- त्यात शब्द, शब्दाचा आदेश, व्याकरण, मुभा व इतर रचनांचा समावेश आहे.

व्याकरण - वाक्यांना भाषेत एकत्र ठेवले जातात. त्याच्या विविध भागांच्या क्रमाने असे करावे लागते, जसे की क्रियापद प्रथम किंवा शेवटचे किंवा मध्यभागी जाते.

नाम - एक प्रकारचे शब्द जे एखाद्या व्यक्ती, स्थान किंवा वस्तुस संदर्भ देते. नाम म्हणजे एखाद्या व्यक्तीस किंवा ठिकाणास ठेवेलेल नाव. भाववाचक नाम म्हणजे जे आम्ही पाहू किंवा स्पर्श करू शकत नाही, जसे "शांतता" किंवा "ऐक्य". ही एक कल्पना किंवा अस्तित्वाची स्थिती दर्शवते. काही भाषा भाववाचक नाम वापरत नाहीत.

क्रियापद - क्रियेचा संदर्भ देणारा एक प्रकारचा शब्द, "चालणे" किंवा "येणे".

आपरिवर्तक - दुसऱ्या शब्दाबद्दल काहीतरी म्हणणारा एक प्रकारचा शब्द. दोन्ही विशेषण आणि क्रियाविशेष म्हणजे आपरिवर्तक.

विशेषण - नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द. उदाहरणार्थ, "उंच" हा शब्द पुढील वाक्यात "मनुष्य" या नामाबद्दल काहीतरी म्हणतो. * मला एक उंच माणूस दिसतो *.

क्रियाविशेषण - क्रियापदबद्दल माहिती सांगणारा शब्द. उदाहरणार्थ, "मोठ्याने" हा शब्द पुढील वाक्यात "बोलला" या क्रियापदाबद्दल काहीतरी म्हणतो. लोकसमुदायाला माणूस मोठ्याने ओरडून बोलला.

म्हणी - एक शब्दप्रयोग जे अनेक शब्द वापरते आणि त्याचा अर्थ असा होतो की जर शब्द वेगळे असत की ज्या शब्दांचा अर्थ वेगवेगळ्या शब्दांचा वापर केला असेल त्यापेक्षा ते वेगळे असत. म्हणी यांचे भाषांतर शब्दशः भाषांतर करता येत नाही, म्हणजे विविध शब्दांच्या अर्थाने. उदाहरणार्थ, "त्याने टपाला लाथ मारली" इंग्रजीमध्ये ही एक म्हण आहे ज्याचा अर्थ "तो मरण पावला".

अर्थ - अंतर्मुख कल्पना किंवा संकल्पना जी पाठ वाचक किंवा श्रोत्यांना संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एक बोलणारा किंवा लेखक भाषेच्या विविध प्रकारांचा वापर करून समान अर्थ कळवू शकतात आणि भिन्न लोक त्याच भाषेच्या स्वरूपातील ऐकण्याच्या किंवा वाचण्यापासून भिन्न अर्थ समजू शकतात. अशाप्रकारे आपण पाहू शकता की स्वरूप आणि अर्थ एकच नाही.

भाषांतर - लक्ष्यित भाषेच्या स्वरूपात व्यक्त करण्याचा प्रक्रिया जो अर्थ लेखक किंवा वक्त्याने स्रोत भाषेच्या स्वरूपात व्यक्त करतो.

स्रोत भाषा - ही भाषा ज्यातून भाषेचे भाषांतर केले जात आहे.

स्रोत मजकूर - मजकूर * ज्यातून भाषांतर केले जात आहे.

लक्ष्यित भाषा - भाषेमध्ये * ज्या भाषेत भाषांतर केला जात आहे.

लक्ष्यित मजकूर - भाषांतरकर्त्यांने पाठवलेला मजकूर तो स्रोत मजकूर मधून अर्थ भाषांतरित करतो.

मूळ भाषा - ज्या भाषेत बायबलमधील मजकूर सुरुवातीला लिहिले गेले. नवीन कराराची मूळ भाषा ग्रीक आहे. जुन्या करारातील बहुतांश मूळ भाषा हिब्रू आहे. तथापि, दानीएल आणि एज्राच्या काही भागांची मूळ भाषा अॅरेमिक आहे. मूल भाषा नेहमी सर्वात अचूक भाषा असते ज्यातून एक परिच्छेद भाषांतरित केला जातो.

व्यापक संप्रेषणाची भाषा - एक भाषा जी विस्तृत क्षेत्रावर आणि बऱ्याच लोकांद्वारे बोलली जाते. बऱ्याच लोकांसाठी, ही आपली पहिली भाषा नाही, पण ती भाषा जी त्यांच्या भाषा समुदायाबाहेरील लोकांना बोलण्यासाठी वापरते. काही लोक याला व्यापारिक भाषा म्हणतात. बहुतेक बायबल स्त्रोत भाषा म्हणून व्यापक संप्रेषणाची भाषा वापरून भाषांतरित केले जाईल.

शाब्दिक भाषांतर - एक भाषांतर जी लक्ष्यित मजकूरात स्रोत मजकूराच्या स्वरूपात पुनरुत्पादन करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, परिणामस्वरूप परिणाम अर्थ बदलला तरीदेखील.

अर्थ-आधारित भाषांतर (किंवा डायनॅमिक ट्रांसलेशन) - भाषांतर जी लक्ष्यित मजकूरातील स्त्रोत मजकूराचे अर्थ पुनरुत्पादन करण्यावर लक्ष केंद्रीत करते, जरी परिणामस्वरूप स्वरूप बदलला तरी.

परिच्छेद - बायबलच्या एका मजकुराविषयी ज्याबद्दल बोलले जात आहे. हे एक वचन म्हणून लहान असू शकते परंतु सामान्यत: अनेक अध्याय आहेत जे एकत्रितपणे एक विषय किंवा एक गोष्ट सांगतात.

गेटवे भाषा - ए गेटवे लँग्वेज (जीएल) ही भाषांतराची एक भाषा आहे जी आम्ही एक भाषा म्हणून ओळखली आहे ज्यामध्ये आम्ही आमचे सर्व भाषांतर साधने भाषांतरित करणार आहोत. गेटवे भाषा भाषिकांद्वारे भाषांतरात गेटवे भाषेचा संच भाषा ही सर्वात लहान भाषा आहे ज्याद्वारे सामग्री जगातल्या प्रत्येक इतर भाषेत वितरित केली जाऊ शकते.

इतर भाषा - इतर भाषा (ओएलएस) गेटवे भाषा नसलेल्या सर्व भाषा आहेत. आम्ही आमच्या बायबल भाषांतर साधनांना गेटवे भाषेमध्ये भाषांतरित करतो जेणेकरून लोक या साधने इतर भाषांमध्ये बायबलमध्ये भाषांतरित करण्यासाठी वापरू शकतात.

एंड-युझर बाइबल - हे लोक बायबलमधील भाषांतरित केलेले एक बायबल आहे जेणेकरून ते लक्षित भाषेत स्वाभाविकपणे बोलू शकेल. त्याचा उपयोग कलिसिया (चर्च) आणि घर यामध्ये आहे. याउलट, IRV आणि IEV हे भाषांतर साधने आहेत. ते कोणत्याही भाषेत नैसर्गिकरित्या बोलू शकत नाहीत कारण IRV एक शाब्दिक भाषांतर आहे आणि IEV म्हणी आणि अलंकार याचा वापर करणे टाळते, जे एक नैसर्गिक भाषांतर वापरेल. या भाषांतर साधनांचा वापर करून, भाषांतरकर्ता अंत-उपयोगकर्ता बायबल तयार करू शकतो.

सहभागी - एक सहभागी वाक्यामधला एक अभिनेता आहे. ही क्रिया करणा-या व्यक्ती, किंवा क्रिया प्राप्त करणारा व्यक्ती, किंवा काही मार्गाने सहभागी म्हणून उल्लेख केल्या जाऊ शकते. सहभागी व्यक्ती एक वाक्य असू शकते जे वाक्याच्या कारवाईत भाग म्हणून सांगितल्याप्रमाणे सांगितले आहे. उदाहरणार्थ, पुढील वाक्यात, सहभागी खाली अधोरेखित केले गेले आहेत: योहान आणि मरीया यांनी अंद्रिया याला पत्रे पाठविले. काहीवेळा सहभागी अस्थिर असतात, परंतु ते अजूनही कृतीचा भाग आहेत. या प्रकरणात, सहभागी * निहित आहेत *. उदाहरणार्थ, खालील वाक्यात, फक्त दोन सहभागी यांच्याबद्दल म्हटले आहे: अंद्रियाला पत्रे मिळाले प्रेषक, योहान आणि मरीया, निहित आहेत. काही भाषांमध्ये, ध्वनित सहभागितांना सांगणे आवश्यक आहे.

Next we recommend you learn about:


भाषांतर काय आहे?

This page answers the question: भाषांतर काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

व्याख्या

भाषांतर एक वेगळी भाषेची प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीस (भाषांतरकराने) आवश्यक असलेला अर्थ समजून घेता येतो ज्याचा अर्थ लेखक किंवा वक्त्याने स्त्रोत भाषेत मूळ प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याचा, आणि नंतर त्या वेगळ्या प्रेक्षकांना त्याच अर्थ व्यक्त करणे.

भाषांतर हे बहुतेक वेळ काम करते असे मानले जाते, परंतु कधीकधी काही भाषांतरांमध्ये इतर उद्दिष्ट्ये असतात, जसे की स्त्रोत भाषा स्वरूपात पुनरुत्पादित करणे, जसे आपण खाली पाहू.

शब्दशः आणि गतिशील (किंवा अर्थ आधारित): मुळात दोन प्रकारच्या अनुवाद आहेत.

 • शब्दशः भाषांतर स्त्रोत भाषेतील शब्द दर्शवण्यावर समान प्राथमिक अर्थ असलेल्या लक्ष्यित भाषेतील शब्दांवर लक्ष केंद्रित करतात. ते स्त्रोत भाषेतील वाक्यांच्या समान रचना असलेल्या वाक्यांचा वापर करतात. या प्रकारच्या भाषांतरामुळे पाठक स्त्रोत मजकूराची संरचना पाहण्यास परवानगी देते, परंतु वाचकांना स्त्रोत मजकूराचा अर्थ समजणे कठीण किंवा अशक्य होऊ शकते.
 • डायनामिक, अर्थ-आधारित भाषांतरे त्याच्या संदर्भात स्त्रोत भाषा शिक्षणाचा अर्थ दर्शविण्यावर केंद्रित करतात आणि लक्ष्यित भाषेतील अर्थ दर्शविण्यासाठी सर्वात उपयुक्त शब्द आणि वाक्यांश संरचना वापरेल. या प्रकारच्या भाषांतराचा उद्देश वाचकांना स्रोत मजकूराचा अर्थ समजणे सोपे करणे आहे. अन्य भाषा (ओएल) भाषांतरकांसाठी हा अनुवाद पुस्तिका मध्ये शिफारस केलेली ही भाषांतरित आवृत्ती आहे.

युएलबी हे एक शाब्दिक अनुवाद बनण्यासाठी डिझाइन केले आहे, जेणेकरून अन्य भाषा भाषांतरकर्ता मूळ बायबलसंबंधी भाषांचे स्वरूप पाहू शकेल. युएलबी हे डायनॅमिक अनुवाद बनण्यासाठी डिझाइन केले आहे, जेणेकरून अन्य भाषा भाषांतरकर्ता या प्रकारचे अर्थ बायबलमध्ये वाचू शकतो. या संसाधनांचे भाषांतर करताना, कृपया युएलबी शब्दशः भाषांतरीत करा आणि गतिमान पद्धतीने युएलबी चा अनुवाद करा. या संसाधनांविषयी अधिक माहितीसाठी गेटवे मॅन्युअल पहा.


भाषांतराबद्दल अधिक

This page answers the question: भाषांतराबद्दल मला आणखी काय माहिती पाहिजे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतराची प्रक्रिया विविध भाषांमध्ये केली जाते ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीस (भाषांतरकाराने) आवश्यक असलेला अर्थ समजून घेता येतो ज्याचा अर्थ एखाद्या लेखक किंवा वक्त्याने स्रोत भाषेमध्ये मूळ प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याचा आणि नंतर लक्ष्यित भाषेत भिन्न प्रेक्षकांना तेच अर्थ व्यक्त करणे.

लोक पुस्तकांचे भाषांतर का करतात?

सामान्यत: भाषांतरकारकरांना त्यांचे कार्य करण्याचे वेगवेगळे कारण असतात. त्यांच्या कारणास्तव त्यांचा भाषांतर करीत असलेल्या दस्तऐवजाच्या प्रकारावर आणि त्यास भाषांतर करण्यास सांगितले आहे त्या व्यक्तीच्या गरजेवर अवलंबून आहे. बायबल अनुवादाच्या बाबतीत लोक सहसा त्यांचे कार्य करतात कारण मूळ भाषिक वाचकांवर बायबल वाचणा-या वाचकांवर आणि बायबलमधील ग्रंथांचे ऐकणारे परिणाम यावर ज्या प्रकारे परिणाम घडवितात ते बायबलमधील कल्पनांना प्रभावित करतात. बायबलमधील देवाच्या कल्पनांमुळे येशू ख्रिस्ताद्वारे त्याच्यासोबत चिरंतन जीवन जगले जाते म्हणून भाषांतरकारांना लक्ष्यित वाचकांना त्यांचे विचार जाणून घ्यायचे आहेत.

बायबल भाषांतरकारकरांना आपण बायबलमधील कल्पनांचे प्रतिनिधित्व करण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो?

आम्ही स्त्रोत मजकूराच्या कल्पनांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो असे अनेक मार्ग आहेत: आपण त्यांना यादीमध्ये ठेवू शकतो, आम्ही त्यांना लेखी पृष्ठावर कमी जागेचा वापर करून त्यांचा सारांश करू शकतो, आपण त्यांना सुलभ करू शकतो (जसे की आपण सहसा मुलांच्या बायबलमध्ये पुस्तके आणि इतर प्रकारच्या बायबल मदत करते), किंवा आम्ही त्यांना आकृत्या किंवा तक्त्यामध्ये देखील ठेवू शकतो. तथापि, बायबल भाषांतरकार सामान्यतः शक्य तितक्या शक्य बायबलसंबंधी कल्पना सादर करण्याचा प्रयत्न करतात याचा अर्थ असाही की ते भाषांतरांमध्ये मूळ दस्तावेज (भविष्यवाणीसाठी एक भविष्यवाणी, पत्र लिहिण्याची पत्र, इतिहासाच्या इतिहासाची पुस्तके) सारख्याच प्रकारचे दस्तऐवज तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच, ते स्त्रोत ग्रंथांमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या अनुवादांमध्ये समान पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करतात.

मजकूरात "तणाव" म्हणजे काय?

तणाव उदाहरणे जेव्हा वाचक एक गोष्ट सहभागी सहभागीय पुढे होईल काय चमत्कार, किंवा जेव्हा एक वाचक वादग्रस्त, प्रोत्साहन, आणि एक पत्र लेखक किंवा मजकूर मध्ये अहवाल आहे की एक संभाषण च्या चेतावणी खालील. स्तोत्र वाचताना वाचक तणावग्रस्त होऊ शकतो, कारण देवाची स्तुती वेगवेगळ्या मार्गांनी स्तोत्रकर्त्यावर परिणाम करतो. जुन्या कराराच्या भविष्यसूचक पुस्तकाचे वाचन करताना, संदेष्ट्याला आपल्या पापांसाठी लोकांची निंदा केल्यामुळे वाचकांना तणाव वाढू शकते किंवा त्यांनी देवाला परत वळविण्याची ताकीद दिली आहे. भविष्याबद्दल देवाने दिलेल्या वचनांबद्दल वाचताना तणावही जाणवू शकतो, जसे देवाने दिलेली वचने पूर्ण केल्यावर किंवा जेव्हा तो त्यांना पूर्ण करेल. चांगले भाषांतरकार स्त्रोत दस्तऐवजांमधील तणावाच्या प्रकारांचा अभ्यास करतात आणि ते लक्ष्य भाषेतील तणाव पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.

स्त्रोत स्रोत मजकूरामधील तणाव पुन्हा घडविण्याबद्दल बोलण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे भाषांतराने लक्ष्यित श्रोतेवर समान प्रभाव पडला पाहिजे की स्त्रोत मजकूर मूळ प्रेक्षकांकडे होता. उदाहरणार्थ, जर स्त्रोत मजकूर मूळ प्रेक्षकांना दडपशाही असेल, तर लक्ष्यित अभ्यागतांना दडपशाही म्हणून भाषांतर देखील वाटले पाहिजे. लक्ष्यित भाषेने दडपशाही आणि इतर प्रकारचे संवाद कशा प्रकारे व्यक्त केले याबद्दल भाषांतरकर्त्याला विचार करावा लागेल, जेणेकरुन भाषांतरात लक्ष्य प्रेक्षकांवर योग्य प्रकारचा प्रभाव पडेल.


तुमच्या बायबल भाषांतराचे लक्ष्य कसे आहे

This page answers the question: आपल्या बायबल भाषांतरांचा उद्देश काय असावा?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतरकर्ता शिकारीसारखा आहे

एक भाषांतरकर्ता शिकारीसारखा आहे, जर त्याला ठार मारण्याची इच्छा असेल तर त्याने आपली बंदूक प्राण्यावर मारणे आवश्यक आहे. त्याला शिकवण्यासारख्या प्रकारचे पशू माहित असणे आवश्यक आहे कारण शिकारी पक्ष्यांना त्याच प्रकारच्या बुलेटसह शूट करीत नाही कारण ते एक काळवीट मारण्यासाठी वापरतात.

जेव्हा आपण इतर लोकांशी बोलतो तेव्हा असेच असते. आम्ही लहान मुलांशी त्याच वचने बोलणार नाही जे आम्ही प्रौढांसाठी म्हणतो. आम्ही आपल्या मित्रांशी अध्यक्षांच्या किंवा आपल्या देशाच्या शासकांशी त्याचप्रकारे बोलणार नाही.

या सर्व प्रकरणांमध्ये, आम्ही वेगवेगळे शब्द आणि अभिव्यक्ती वापरण्याचा निर्णय घेतला. उदाहरणार्थ, जर मी लहान मुलाबरोबर सुवार्ता सांगत आहे, तर मी त्याला असे म्हणालो नाही की "पश्चात्ताप करा आणि प्रभु तुम्हाला त्याची कृपा देईल." त्याऐवजी, मला असे काहीतरी सांगावे लागेल, "तुम्ही केलेल्या चुकीच्या गोष्टींबद्दल माफी मागा आणि तुम्ही येशूला सांगा कि तुम्हाला माफ करा. मग तो तुमचे स्वागत करील कारण तो तुम्हाला आवडतो."

प्रत्येक भाषेत, असे शब्द आहेत जे केवळ प्रौढ वापरतात, ते शब्द जे मुले अद्याप शिकलेले नाहीत. अर्थातच, मुले यांपैकी बऱ्याच शब्दांचा वापर करायला शिकतील. परंतु जर तुम्ही यापैकी बरेच शब्द मुलांना एकाच वेळी सांगितल्या, तर तुम्हाला ते समजणे अवघड आहे.

याव्यतिरिक्त, भाषा नवीन पाने वाढतात आणि वृद्धांची संख्या कमी करतात: नवीन शब्द नेहमी भाषेमध्ये तयार होतात आणि काही शब्द नेहमी वापरातून बाहेर पडत असतात. हे शब्द मरतात आणि पानासारखे पडतात; हे शब्द त्या जुन्या लोकांना माहित असतात परंतु तरुण लोक कधीही त्यांचा वापर करायला शिकतात. जुनी पिढी निघून गेल्यानंतर, या जुन्या शब्दांचा आता या भाषेत उपयोग होणार नाही. जरी ते लिखित स्वरूपात असले तरी, उदाहरणार्थ एखाद्या शब्दकोशात, ते असले पाहिजे, तर तरुण लोक कदाचित पुन्हा त्यांचा वापर करणार नाही.

या कारणांमुळे, बायबल भाषांतरकर्त्यांना हे ठरवणे आवश्यक आहे की ते लोक कोण आहेत आणि ते त्यांचे भाषांतर कशावर करणार आहेत. येथे त्यांच्या निवडी आहेत:

भविष्यासाठी ध्येय

भाषांतरकर्ता आपल्या मातृभाषेतील लहान मुले आणि त्यांच्या मुलांना लक्ष्यित भाषा बोलू शकतात, कारण हे लोक त्यांच्या भाषेचे भविष्य दर्शवतात. जर भाषांतरकर्ता अशाप्रकारे काम करत असतील तर ते जुन्या शब्दांचा वापर टाळतील ज्यात तरुण लोक शिकत नाहीत. त्याऐवजी, ते शक्य तितकी सामान्य, दररोजच्या शब्दांचा वापर करतील. याव्यतिरिक्त, असे भाषांतरकर्ता या इतर नियमांचे अनुसरण करतील:

 1. ते इतर भाषांमधील सामान्य बायबल शब्दांचे लक्ष्यित भाषेत भाषांतरित करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. उदाहरणार्थ, याचा अर्थ असा होतो की ते "synagogue" सारखे बायबलमधील "sinagog" शब्द बदलून नंतर त्याचा अर्थ लोकांना शिकविण्याचा प्रयत्न करणार नाही. ते "angel" शब्द "enjel" सारखे काहीतरी रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत आणि नंतर त्याचे लक्ष्य लक्ष्यित वाचकांना शिकविण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत.
 2. ते बायबलमध्ये सापडलेल्या कल्पनांना संकेत देण्याण्यासाठी नवीन शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. उदाहरणार्थ, लक्ष्यित भाषेमध्ये "कृपा" किंवा "पवित्रता" मधील सर्व पैलूंचा संकेत नसणारा शब्द नसल्यास भाषांतरकर्ता आपल्यासाठी नवीन शब्द तयार करीत नाहीत. त्याऐवजी, ते कार्य करत असलेल्या बायबलमधील उताराच्या शब्दाच्या अर्थाचा मुख्य भाग दर्शविण्यास उपयुक्त वाक्ये सापडतील.
 3. ते लक्ष्यित भाषेमध्ये ज्ञात शब्द न घेणे आणि त्यांना नवे अर्थ सादर करण्यास विसरत नाहीत. त्यांना हे ठाऊक आहे की जर त्यांनी हे प्रयत्न केले तर लोक फक्त नवीन अर्थांकडे दुर्लक्ष करतील. परिणामी, लोक आपल्याला संदेश संप्रेषण करू इच्छित असलेल्या अर्थाचा गैरसमज करून घेतील.
 4. ते स्पष्ट आणि नैसर्गिक आहेत प्रकारे बायबलातील कल्पना व्यक्त करणे लक्षात ठेवा. (पहा: स्पष्ट भाषांतर तयार करा, [नैसर्गिक भाषांतर तयार करा])

जेव्हा भाषांतरकर्ता या नियमांचे पालन करतात, तेव्हा आम्ही परिणामी सामान्य भाषेची आवृत्ती म्हणतो. जर आपण त्याच्या पहिल्या बायबलमध्ये एखादी भाषा प्रदान करण्यासाठी काम करीत असाल, तर आम्ही शिफारस करतो की आपण या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करा. इंग्रजीमध्ये सामान्य भाषा आवृत्तीमध्ये आजची इंग्रजी आवृत्ती आणि सामान्य इंग्रजी बायबल समाविष्ट आहे. परंतु हे लक्षात ठेवा की आपल्या लक्ष्यित भाषेमुळे आपण या इंग्रजी आवृत्त्यांमधून जे काही शोधू शकता त्यापेक्षा खूप वेगळ्या प्रकारे बऱ्याच कल्पना व्यक्त करणे आवश्यक आहे.

बायबल अभ्यासाचे भाषांतर करण्याचे उद्देश्य

भाषांतरकर्ता त्यांच्या ख्रिस्ती बंधुभगिनींना बायबलच्या अभ्यासासाठी पाठवू शकतात जे नवीन ख्रिस्ती लोकांनी वाचल्या जात असलेल्या पद्धतीपेक्षा अधिक गहन आहे. लक्षित भाषेमध्ये आधीपासूनच चांगली बायबल आहे जे अविश्वासी आणि नवीन विश्वासणाऱ्यांशी चांगल्या गोष्टी बोलते तर भाषांतरकर्ते हे करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. जर भाषांतरकर्ता याप्रकारे काम करत असेल तर ते पुढील गोष्टी ठरवू शकतात:

 1. बायबलमधील भाषांमध्ये ते आढळणाऱ्या व्याकरणाची अधिक रचनांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करा. उदाहरणार्थ, जेव्हा बायबल म्हणते की "देवावरील प्रीती" भाषांतरकर्ता कदाचित अशक्य असण्याची शक्यता सोडू शकतात. जर ते असे करतात, तर ते "देव लोकांसाठी प्रेम आहे" किंवा "देवाप्रती असलेल्या लोकांसाठी असलेले प्रेम" याचा अर्थ ते ठरविणार नाही. जेव्हा बायबल म्हणते की, "प्रीती कि जी ख्रिस्त येशूमध्ये आमच्यात आहे" असे भाषांतरकर्ता म्हणू शकत नाहीत की "ख्रिस्त येशूमुळे किंवा ख्रिस्त येशूमध्ये एकत्रित" असे म्हटले आहे.
 2. भाषांतरकर्ता किंवा संवादातील वेगवेगळ्या शब्दांमधील ग्रीक किंवा हिब्रू शब्द "मागे उभं आहेत" याबद्दल सांगण्याचा प्रयत्न करा. उदाहरणार्थ, ते हे तळटीपासह करू शकतात.
 3. लक्ष्यित भाषेतील नवीन शब्दप्रयोग शोधण्याचा प्रयत्न करा जे बायबलमधील शब्दांच्या अर्थाने आणखी अर्थाने संकेत करतात. भाषांतरकर्त्यांनी असे केल्यास, ते लक्ष्यित भाषेसह सृजनशील व्हायला हवे.

आम्ही शिफारस करतो की आपण या दुसऱ्या मार्गाचे अनुसरण करेपर्यंत जोपर्यंत लक्ष्य भाषेमध्ये आधीपासूनच बायबल भाषांतर आहे जो स्पष्ट आणि नैसर्गिक पद्धतीने संपर्क साधतो.


Defining a Good Translation

चांगल्या भाषांतराचे गुण

This page answers the question: चांगल्या भाषांतराचे कोणते गुण आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

चार मुख्य पात्रता

एका चांगल्या भाषांतराचे चार मुख्य गुण आहेत. असेच असले पाहिजे:

आम्ही या गुणांचा चार पायांचे पायटाच्या रूपात विचार करू शकतो. प्रत्येकजण आवश्यक आहे जर एक गहाळ असेल, तर स्टूल उभे राहणार नाही. त्याचप्रमाणे चर्चला उपयुक्त व विश्वासू असणे हे यातील प्रत्येक गुण भाषांतरातच असणे आवश्यक आहे.

स्पष्ट

आकलनशक्तीचा उच्चतम स्तर प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व भाषा रचनांचा वापर करा. यामध्ये सोप्या संकल्पना समाविष्ट आहेत, मजकूर स्वरूपाची उलट फेरबदल करणे, मूळ शब्दाचा शक्य तितक्या यथायोग्य संवाद साधण्यासाठी आवश्यक तितकी किंवा कमीतकमी संज्ञा वापरणे. स्पष्ट भाषांतरे कसे बनवायचे ते जाणून घेण्यासाठी स्पष्ट भाषांतरे तयार करा पहा.

नैसर्गिक

प्रभावी असणाऱ्या भाषा स्वरुपांचा वापर करा आणि संबंधित भाषांमधील आपली भाषा कशी वापरली जाते हे प्रतिबिंबित करा. नैसर्गिक भाषांतर कसे करावे हे शिकण्यासाठी नैसर्गिक भाषांतर तयार करा पहा.

अचूक

मूल श्रोत्यांना समजले नसते तसे मूळ शब्दांच्या अर्थापासून अचूकपणे बदलणे, बदलणे किंवा अर्थ जोडणे याशिवाय अचूकपणे भाषांतर करा. मजकूरच्या अर्थानुसार भाषांतर करा आणि अचूक माहिती, अज्ञात संकल्पना आणि भाषणांच्या प्रतिमांचे अचूकपणे निदान करा. अचूक भाषांतर कसे करावे हे शिकण्यासाठी अचूक भाषांतर करा पहा.

चर्च-स्वीकृत

जर भाषांतर स्पष्ट, नैसर्गिक व अचूक आहे, परंतु चर्च त्यास मान्यता देत नाही किंवा स्वीकारत नाही, तर मग चर्चला प्रोत्साहन देण्यासाठी अंतिम लक्ष्य प्राप्त होत नाही. हे भाषांतरित करणे, तपासणी करणे आणि भाषांतराचे वितरण करणे महत्वाचे आहे. चर्चला मंजूर केलेले भाषांतर कसे करावे हे शिकण्यासाठी चर्च-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा पहा.

इतर सहा गुण

स्पष्ट, नैसर्गिक, अचूक आणि चर्चने स्वीकृत होण्याव्यतिरिक्त, उत्तम भाषांतर देखील असावेत:


स्पष्ट भाषांतरे तयार करा

This page answers the question: मी स्पष्ट भाषांतर कसे तयार करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्पष्ट भाषांतर

स्पष्ट भाषांतर वाचकांना सहजपणे वाचण्यास आणि समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी कोणत्याही भाषा रचनांचा वापर करेल. यामध्ये मूळ रूपात शक्य तितक्या स्पष्टपणे संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असणारी मजकूर किंवा भिन्न रूपातील मजकूर किंवा मजकूर जोडणे आणि आवश्यकतेनुसार काही किंवा काही अटी वापरणे देखील समाविष्ट आहे.

हे मार्गदर्शक तत्त्वे इतर भाषा भाषांतरांसाठी आहेत, गेटवे भाषेतील भाषांतरांसाठी नाहीत. IRVचा गेटवे भाषेमध्ये भाषांतर करताना, आपण हे बदल करू नये. IRVला गेटवे भाषेमध्ये भाषांतर करताना हे बदल करणे आवश्यक नाही, कारण ते आधीपासूनच पूर्ण झाले आहेत. स्त्रोत मजकूराचा स्पष्ट भाषांतर तयार करण्यासाठी येथे काही कल्पना आहेत:

सर्वनामे तपासा

स्त्रोत मजकूरात सर्वनामे तपासा आणि ते स्पष्ट करा की प्रत्येक सर्वनाम कोणास किंवा कशास सूचित करतो. सर्वनामे म्हणजे नाम किंवा नाम वाक्यांशऐवजी वापरलेला शब्द. ते आधीच नमूद केले आहे की काहीतरी पहा.

हे नेहमी स्पष्टपणे तपासा की प्रत्येक सर्वनाम संदर्भ कोणास किंवा काय आहे हे स्पष्ट आहे. हे स्पष्ट नसल्यास, एखाद्या सर्वनामांच्याऐवजी एका व्यक्तीच्या किंवा वस्तूच्या नावावर ठेवणे आवश्यक असू शकते.

सहभागी ओळखा

पुढील कृती करत आहे हे आपल्याला समजणे आवश्यक आहे. एक स्पष्ट भाषांतर सहभागी ओळखेल. सहभागी एका घटनेमध्ये त्या कार्यक्रमात सहभागी होणारे लोक किंवा गोष्टी आहेत. कर्ता कि जो क्रिया करत आहे आणि कर्म कि जे त्याच्यासाठी क्रिया केलेली आहे हे मुख्य सहभागी आहेत. जेव्हा घटना कल्पना एक क्रियापद म्हणून पुन्हा दर्शविताना, त्या घटनेत कोण किंवा सहभागी काय आहेत हे सांगणे सहसा आवश्यक असते. सहसा हे संदर्भावरून स्पष्ट होईल.

स्पष्टपणे कार्यक्रम कल्पना व्यक्त करणे.

अनेक घटना गेटवे भाषेतील नाव म्हणून कल्पना येऊ शकतात. घटना स्पष्ट भाषांतरासाठी क्रियापद म्हणून कल्पना व्यक्त करणे आवश्यक असू शकते.

भाषांतर करण्याची तयारी करताना, कोणत्याही घटनेसाठी पाहणे उपयोगी आहे परिच्छेदातील कल्पना, विशेषतः जे क्रियापदापेक्षा इतर काही स्वरूपाच्या रूपात व्यक्त केले जातात. आपण घटना कल्पना व्यक्त करण्यासाठी क्रियापद वापरून अर्थ पुन्हा व्यक्त करू शकता का ते पहा. जर, तथापि, आपली भाषा घटना कल्पना व्यक्त करण्यासाठी नाम वापरते आणि नामाचे प्रकार वापरते, तर ती एखाद्या घटना किंवा क्रियापद या रूपात अधिक नैसर्गिकपणे दिसते. भाववाचक नाम पहा

आपल्याला प्रत्येक घटना संकल्पना एका कर्तरी कलमात बदलण्याची आवश्यकता असू शकते कारण ती खात्री आहे की हे समजले आहे.

कर्मरी क्रियापदे

स्पष्ट भाषांतर कर्मरी क्रियापदाला कोणत्याही कर्तरी रुपात बदलण्याची आवश्यकता असू शकते. कर्तरी किंवा कर्मरी पहा

कर्तरी रूपात, कर्ता म्हणजे वाक्यामध्ये क्रिया करणारा व्यक्ती. कर्मरी रूपात, कर्ता म्हणजे विषय वाक्यामध्ये व्यक्ती किंवा वस्तू यांच्याकडून क्रिया करून घेतली जाते. उदाहरणार्थ, "योहानाने चेंडू मारला" हे कर्तरी वाक्य आहे. "योहानाकडून चेंडू मारण्यात आला" हे कर्मरी वाक्य आहे.

बऱ्याच भाषांमध्ये कर्मरी रूप नसते, फक्त कर्तरी रूप अस्तित्वात असते. या प्रकरणात, कर्मरी रूपातील कर्तरी रूपामध्ये वाक्य बदलणे आवश्यक आहे. काही भाषा, तथापि, कर्मरी रूप वापरणे पसंत करतात. भाषांतरकर्त्यांनी लक्ष्यित भाषेतील सर्वात नैसर्गिक स्वरूपातील रूपे वापरावीत.

प्रत्येक 'चा' चे वाक्यांश पहा

स्पष्ट भाषांतर करण्यासाठी, आपल्याला "च्या" शी संबंधीत नामातील संबंधांचे अर्थ ओळखण्यासाठी प्रत्येक "वाक्यांशा" कडे पाहणे आवश्यक आहे. बऱ्याच भाषांमध्ये, "चा" ची रचना ही बायबलच्या मुळ भाषेत आहेत म्हणून वारंवार नाहीत. प्रत्येकाच्या अर्थाचा अभ्यास करा आणि "चा" चे वाक्यप्रचार अशा रीतीने व्यक्त करा जे अशा भागांमधील संबंध स्पष्ट करते.

आपण या गोष्टींची तपासणी केल्यानंतर आणि शक्य तितक्या स्पष्टपणे आपले भाषांतर केले नंतर आपल्याला ते स्पष्ट असल्याचे पाहण्यासाठी आपली भाषा बोलणाऱ्या इतर लोकांकडे वाचण्याची आवश्यकता असेल. काही भाग ज्याला ते समजत नाहीत, ते असे होऊ शकतात कारण ते भाग स्पष्ट नाही. एकत्र, आपण तो भाग सांगण्याचा स्पष्ट मार्ग विचार करू शकता. बहुतेक लोकांबरोबर भाषांतर तपासापर्यंत सर्व स्पष्ट आहे.

लक्षात ठेवणे: मूळ संदेशाचा अर्थ लक्ष्यित भाषेमध्ये स्पष्ट आणि स्वाभाविक आहे अशा प्रकारे जसे शक्य तसे अचूक म्हणून पुन: सांगत आहे.

स्पष्टपणे लेखन

स्वतःला हे प्रश्न विचारणे आपल्याला एखादे भाषांतर तयार करण्यास मदत करू शकते जे स्पष्टपणे संप्रेषण करते:

 • विरामचिन्ह किंवा श्वास घेता यावे यासाठी वाचकांना मदत करण्यासाठी आपण विरामचिन्हांचा वापर केला आहे का?
 • काय आपण सूचित केले आहे का कि जे भाग प्रत्यक्ष भाषण म्हणून दिले आहेत?
 • आपण परिच्छेद विभक्त करत आहात का?
 • आपण विभाग शीर्षके जोडून विचार केला आहे का?

नैसर्गिक भाषांतर तयार करा

This page answers the question: मी नैसर्गिक भाषांतर कसे करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

नैसर्गिक भाषांतरे

बायबलचे भाषांतर करण्यासाठी ते नैसर्गिक म्हणजे:

परदेशी भाषेने नव्हे तर लक्ष्यित समूहाच्या सदस्याने असे लिहिले आहे असे भाषांतर दिसते. येथे नैसर्गिक भाषांतर करण्यासाठी काही कल्पना आहेत:

लहान वाक्ये वापरा

नैसर्गिक ध्वनीच्या भाषांतरासाठी, काहीवेळा, लांब, मिश्र शब्दांसह लहान, साधे वाक्ये तयार करणे आवश्यक असते. ग्रीक भाषेमध्ये बऱ्याचदा व्याकरणदृष्ट्या क्लिष्ट वाक्य असतात. काही बायबल भाषांतरांमध्ये ग्रीक रचनांचे अनुकरण केले आहे आणि या दीर्घ वाक्ये आपल्या भाषांतरात ठेवा, जरी ती नैसर्गिक वाटत नाही किंवा लक्ष्यित भाषेत गोंधळ नसली तरीही.

भाषांतर करण्याची तयारी करताना, तो नेहमीच लहान वाक्यात लहान वाक्यात खंडित करून रस्ता पुन्हा लिहीता येतो. हे आपल्याला अधिक स्पष्टपणे अर्थ पहाण्यासाठी आणि ते अधिक चांगले भाषांतरित करण्यात मदत करू शकते. बऱ्याच भाषांमध्ये, गुंतागुंतीच्या वाक्यांपासून टाळण्यासाठी, वाक्ये फारच थोडीच असतील किंवा वाक्ये जास्त असतील तेव्हा चांगली शैली असते. म्हणूनच लक्ष्यित भाषेतील अर्थ पुन्हा व्यक्त करताना, मूळ वाक्यांपैकी काही वाक्य थोड्या वाक्यात खंडित करणे आवश्यक आहे. कारण बऱ्याच भाषांमध्ये केवळ एक किंवा दोन खंड गटांसह वाक्ये वापरतात, तर लहान वाक्ये नैसर्गिक भावना देतात. लहान वाक्ये वाचकांना अधिक चांगल्या समजतील, कारण अर्थ स्पष्ट होईल. नवीन, लहान खंड आणि वाक्य यांच्यात स्पष्ट जोडणारे शब्द समाविष्ट करण्याचे सुनिश्चित करा.

यापेक्षा जास्त वाक्ये लहान वाक्ये करणे, अधिक मिश्र वाक्ये, वाक्य एकमेकांशी थेट संबंधात असलेल्या शब्दांना ओळखा, म्हणजेच ते एक खंड तयार करण्यासाठी एकत्रित आहेत. सामान्यत: प्रत्येक क्रिया किंवा कृती शब्दामध्ये क्रियापदाच्या कृतीवर परत जाणे किंवा अग्रेषित करणे या दोन्ही बाजूचे शब्द असतात. असे स्वत: च्या बाजूने उभे राहणारे शब्दांचे वर्गीकरण स्वतंत्र कलम किंवा एक साधे वाक्य म्हणून लिहीले जाऊ शकते. या प्रत्येक गटाने एकत्रितरित्या ठेवा आणि त्या प्रकारे आपल्या वेगवेगळ्या कल्पना किंवा भागांमध्ये विभाजन करा. नवीन वाक्ये वाचण्यासाठी ते अद्याप अर्थ तयार आहेत हे सुनिश्चित करा समस्या असल्यास, आपल्याला एका वेगळ्या पद्धतीने दीर्घ वाक्य विभाजित करण्याची आवश्यकता असू शकते. जेव्हा आपण नवीन वाक्यांचा संदेश समजता तेव्हा त्यांना लक्ष्यित भाषेत भाषांतरित करा, अशी परिस्थिती निर्माण करणे जे नैसर्गिक कालावधी आहे आणि त्यास नैसर्गिक मार्गाने जोडता येईल. नंतर आपल्या भाषांतरित भाषेचा एखाद्या सदस्याला तो नैसर्गिक शब्द आहे का हे पाहण्यासाठी वाचून तपासा.

आपल्या लोकांना बोलण्याचा मार्ग लिहा

बायबलचा उतारा किंवा धडा वाचा आणि स्वतःला विचारा, "हा कोणता संदेश आहे?" मग त्या भाषेने अशा प्रकारचे संदेश संप्रेषण करणाऱ्या मार्गाने असे भाषांतर किंवा अध्याय भाषांतरित करा.

उदाहरणार्थ, एखादे कविता ज्याप्रमाणे, स्तोत्रेसारख्या कविता आहेत, तर तो त्या स्वरूपात रूपांतरित करा म्हणजे आपल्या लोकांना कविता म्हणून ओळखले जाईल. किंवा, जर नवीन नियमांमध्ये राहणे योग्य राहण्याचा योग्य मार्ग आहे, तर आपण त्या भाषेतून एक भाषेचे भाषांतर करा. किंवा जर एखाद्याने काय केले याबद्दलची एक कथा आहे, तर ती एखाद्या कथेच्या रूपात भाषांतर करा (जी खरोखर घडली). बायबलमध्ये या प्रकारची अनेक कथा आहेत आणि या कथांचा भाग म्हणून लोक एकमेकांना गोष्टी सांगतात ज्याचे स्वत: चे रूपही असते. उदाहरणार्थ, लोक धमक्या देतात, इशारे देतात, एकमेकांची स्तुती करतात किंवा दोष देतात. आपल्या भाषांतराला नैसर्गिक बनविण्यासाठी, आपल्या भाषेतील लोकांना धोक्यांना सामोरे जाताना, इशारे देण्याबद्दल, एकमेकांना प्रशंसा किंवा दोष देणे इत्यादी प्रकारे या प्रत्येक गोष्टीचे भाषांतर करा.

या विविध गोष्टी कशा लिहायची हे जाणून घेण्यासाठी, आपल्या सभोवताली लोक काय ऐकतात आणि लोक ज्या गोष्टी बोलतात आणि करतात त्या गोष्टी लिहून ठेवतात, म्हणजे आपण या रूपाशी आणि शब्दांशी परिचित व्हा ज्यामुळे लोक त्यांचा विविध कारणांसाठी वापर करतात.

लक्ष्यित लोकांच्या लोकसाधारणपणे वापरल्याप्रमाणे चांगला भाषांतर त्याच शब्दसंग्रह आणि अभिव्यक्ती वापरेल. त्यांना ते वाचणे किंवा ते ऐकणे सोपे आहे. कोणतीही अस्ताव्यस्त किंवा अजीब वाक्ये असू नयेत. एका जवळच्या मित्राकडून एक पत्र म्हणून भाषांतर सहजपणे वाचले पाहिजे.

गेटवे भाषा भाषांतरासाठी नाही.

हा विभाग IRV आणि IEVच्या गेटवे भाषेच्या भाषांतरासाठी नाही. हे असे बायबल आहेत जे लक्ष्यित भाषेमध्ये नैसर्गिक असण्यापासून त्यांना संरक्षण देणारी वैशिष्ट्ये आहेत. ते बायबल भाषांतर साधने आहेत, शेवटचा-वापरकर्ता बायबल नाहीत. याबद्दल अधिक माहितीसाठी, "IRV भाषांतरित करणे" आणि "IEV भाषांतरित करणे" गेटवे भाषा हस्तलिखितामध्ये पहा.


स्पष्ट भाषांतरे तयार करा

This page answers the question: मी योग्य भाषांतर कसे तयार करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अचूक भाषांतर

अचूक तयार करण्यासाठी याचा अर्थ असा होतो की भाषांतर हाच संदेश स्त्रोत म्हणून रूचिका करतो. येथे अनुसरण करण्यासाठी काही पावले आहेत:

 • एखाद्या परिच्छेदाचा अर्थ शोधा.
 • मुख्य कल्पना ओळखा
 • लेखकाचे संदेश लक्षात ठेवून भाषांतर करा.

अर्थ शोधा


चर्च-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा

This page answers the question: मी मंडळीने मंजूर केलेले भाषांतर कसे तयार करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मंडळीने-मंजूर केलेले भाषांतर

एका चांगल्या भाषांतराचे पहिले तीन गुण स्पष्ट करा (पहा स्पष्ट करा अनुवाद तयार करा), नैसर्गिक ([नैसर्गिक भाषांतर तयार करा]पहा), आणि अचूक (पहा [अचूक भाषांतर करा] पहा) या तीनपैकी प्रत्यक्ष तीन शब्द भाषांतरांमध्ये वापरले जाणाले शब्द आणि वाक्ये प्रभावित करतात. जर भाषांतर या तिघांपैकी एक नसल्यास, वापरलेल्या शब्दांची फक्त बदलून किंवा क्रमवारी लावल्यास ही समस्या निश्चितपणे सोडवता येते. चौथे गुणवत्ता, मंडळीने मंजूर केलेल्या, वापरलेल्या शब्दाशी काही कमी आहे आणि वापरलेल्या प्रक्रियेशी काय संबंध आहे.

भाषांतराचे लक्ष्य (ध्येय)

बायबलमधील भाषांतराचा उद्देश केवळ उच्च दर्जाचे भाषांतर तयार करणे नव्हे तर मंडळीद्वारे वापरलेले आणि आवडणारे उच्च दर्जाचे भाषांतर तयार करणे होय. उच्च दर्जाचे भाषांतर स्पष्ट, नैसर्गिक आणि अचूक असणे आवश्यक आहे. पण मंडळीद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या व आवडत्या अनुवादासाठी हे मंडळीने मंजूर केले पाहिजे.

मंडळी-स्वीकृत भाषांतर कसे तयार करावे

मंडळी अनुमोदित भाषेचे भाषांतर करणे हे भाषांतर, तपासणी आणि वितरणाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होणारे अधिक मंडळी नेटवर्क, अधिक भाषांतरित केले जातील अशी त्यांची संभावना असते.

भाषांतर प्रकल्पाची सुरूवात करण्यापूर्वी, शक्य तितक्या मंडळी नेटवर्कसाठी संपर्क साधला जावा आणि भाषांतरांचा भाग बनण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे आणि त्यांच्या काही लोकांना भाषांतर समूहाचा एक भाग म्हणून पाठविण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. त्यांना संपर्क साधून त्यांचे भाषांतर, भाषांतर उद्दिष्टे, त्याचे उद्दिष्ट, आणि त्याची प्रक्रिया यासाठी विचारले पाहिजे.

मंडळीने सक्रियपणे भाषांतर साधणे आणि सर्व प्रयत्नांचा समन्वय करणे आवश्यक नाही, परंतु हे आवश्यक आहे की जो कोणी भाषांतराचे नेतृत्त्व करत आहे त्याने मंडळी नेटवर्क सुरू होण्यापूर्वी प्राधान्याने मंजूर केले जाईल.

मंडळी मान्यता आणि तपासणी स्तर

मंडळी-भाषांतराची आवश्यकता तपासणी स्तरावर स्पष्टपणे प्रतिबिंबित आहे. खरं तर, तपासणीचे स्तर मुख्यत्वे याचे मोजमाप आहेत की मंडळीने भाषांतराची मान्यता किती सामान्यपणे केली आहे.

 • स्तर 1 सांगते की मंडळी मान्यताप्राप्त भाषांतर संघाने भाषांतराला मान्यता दिली आहे.
 • स्तर 2 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे पाळक आणि स्थानिक मंडळीच्या नेत्यांना भाषांतराला मान्यता दिली आहे.
 • स्तर 3 सांगते की बहुसंख्य मंडळी नेटवर्कच्या नेत्यांना भाषांतराची मान्यता आहे.

प्रत्येक स्तरावर, भाषांतर चालविणा-या लोकांनी मंडळी नेटवर्क्समधील सहभाग आणि इनपुटला प्रोत्साहन द्यावे. या प्रक्रियेचा वापर करून, आम्ही शक्य तितक्या मंडळी नेटवर्कमध्ये भाषांतराची मंडळीची मालकी प्रोत्साहित करण्याची आशा करतो. या मान्यतेमुळे, मंडळीला बळकटी देणे आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या भाषांतून काहीच अडथळा नसावा.


विश्वसनीय भाषांतर तयार करा

This page answers the question: विश्वासू भाषांतर काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

विश्वसनीय भाषांतर

बायबलमध्ये विश्वासयोग्य असे भाषांतर करण्यासाठी, आपल्या भाषांत भाषांतरित कोणत्याही राजकीय, सांप्रदायिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, किंवा बौद्धिक पूर्वाभिमुख गोष्टी आपण टाळाव्या. मूळ बायबलची भाषांच्या शब्दसंग्रहासाठी विश्वासू असलेल्या मुख्य शब्दांचा वापर करा. देव पिता आणि देव पुत्र यांच्यातील नातेसंबंधाचे वर्णन करणारा बायबलसंबंधी शब्दांसाठी समान भाषा संज्ञा वापरा. तळटीप किंवा इतर पूरक संसाधनांमध्ये हे आवश्यक असल्याप्रमाणे स्पष्ट केले जाऊ शकते.

बायबलचे भाषांतरकार म्हणून आपले ध्येय म्हणजे त्याच संदेशाचा संवाद साधणे जे बायबलचे मूळ लेखक संवाद साधण्याचा हेतू करतात. याचा अर्थ असा होतो की आपण आपल्या स्वतः च्या संदेशाची किंवा संदेशास जे बायबलने म्हटलेले असले पाहिजे किंवा तुमच्या मंडळीला बायबलला काय म्हणाले पाहिजे असा विचार करण्यास सांगण्याचा प्रयत्न करू नये. कोणत्याही बायबल परिच्छेदासाठी, आपण ते काय म्हणते ते संप्रेषण केले पाहिजे, ते काय म्हणते ते सर्व, आणि फक्त ते काय म्हणतो. आपण बायबलमध्ये आपल्या स्वतःच्या किंवा कोणत्याही अन्वयार्थ किंवा संदेश ठेवण्याचा मोह टाळला पाहिजे किंवा बायबलच्या परिच्छेदावर नसलेल्या संदेशावर काही अर्थ जोडला पाहिजे. (एखाद्या बायबलच्या परिच्छेदाच्या संदेशात निहित माहिती समाविष्ट आहे. गृहित ज्ञान आणि अप्रत्यक्ष माहिती.)


देवाचा पुत्र आणि देव पिता

This page answers the question: देवाचा पुत्र आणि देव पिता कोण आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

देव एक आहे, आणि तो पवित्र त्रेक्य म्हणून अस्तित्वात आहे, म्हणजे पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा

बायबल शिकवते की फक्त एकच देव आहे

जुन्या करार मध्ये:

परमेश्वर हाच देव आहे; अन्य कोणी नव्हे! (1 राजे 8:60 IRV)

नवीन करारानुसार:

येशू म्हणाला,... "सार्वकालिक जीवन हेच की, तू जो एकच खरा देव". (योहान 17:3 IRV)

(हेही पाहाः अनुवाद 4:35, इफिस 4: 5-6, 1 तीमथ्य 2: 5, याकोब 2: 19)

जुन्या करारात देवाच्या तीन व्यक्ती प्रकट होतात.

देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली.......देवाचा आत्मा पाण्यावर तळपत राहिला. "आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य निर्माण करु." (उत्पत्ती 1:1-2 IRV)

पण या शेवटच्या दिवसांत तो आपल्याशी त्याच्या पुत्राद्वारे बोलला...... देवाने हे जगसुद्धा पुत्राकरवीच निर्माण केले. पुत्र हा देवाच्या गौरवाचे तेज आहे. तो देवाच्या स्वभावाचे तंतोतंत प्रतिरूप असा आहे........तो पुत्राविषयी सांगतो,... "तू खूप पूर्वी जग निर्माण केलेस. तू तुझ्या हातांनी आकाश निर्माण केलेस." (इब्री 1:2-3, आणि 8-10 IRV म्हणजे स्तोत्र 102:25 चे भाष्य करणे)

मंडळी नेहमीच आवश्यक आहे हे सांगणे आवश्यक आहे की नवीन नियमाने परमेश्वराविषयी काय म्हटले आहे ते तीन भिन्न व्यक्तींमध्ये अस्तित्वात असल्याची पुष्टी करून: पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा.

येशू म्हणाला,..."त्यांना पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या." (मत्तय 28:19 IRV)

देवाने आपला पुत्र पाठविला,........ देवाने आपल्या पुत्राच्या आत्म्याला तुमच्या अंत:करणात पाठविले आहे. आत्मा “अब्बा”म्हणजे “पिता” अशी हाक मारतो. (गलती 4:4-6 IRV)

हे सुद्धा पहा: योहान 14:16-17, 1 पेत्र 1:2

देवाचा प्रत्येक व्यक्ती पूर्णपणे परमेश्वर आहे ज्याला बायबलमध्ये "देव" असे म्हणतात.

परंतु आमच्यासाठी फक्त एकच देव जो पिता तो आहे....... (1 करिंथ 8:6 IRV)

थोमा त्याला म्हणाला, “माझा प्रभु आणि माझा देव!” मग येशू त्याला म्हणाला, “तू मला पाहिले आहेस म्हणून तू विश्वास ठेवला आहेस, पण ज्यांनी मला पाहिले नाही तरीही त्यांनी विश्वास धरला ते धन्य आहेत.” (योहान 20:28-29 IRV)
पेत्र म्हणाला, “हनन्या, तू तुइया अंत:करणावर सैतानाला का अधिकार चालूव देतोस? तू खोटे बोललास व पवित्र आत्म्याला फसाविण्याचा प्रयत्न केलास. तू जमीन विकलीस, पण त्यातील काही पैसे स्वत:साठी का ठेवलेस?......... तू मनुष्यांशी नाही, तर देवाशी खोटे बोललास!” (प्रेषितांचे कृत्ये 5: 3-4 IRV)

प्रत्येक व्यक्ती इतर दोन व्यक्तींपेक्षा वेगळा आहे. सर्व तीन व्यक्ती एकाच वेळी स्वतंत्रपणे दिसू शकतात. खाली वचनामध्ये, देव पुत्राला बाप्तिस्मा दिला जातो ज्यावेळी देवाचा आत्मा खाली उतरून येतो आणि देव पिता स्वर्गातून बोलतो.

येशूचा बाप्तिस्मा झाला आणि तो पाण्यातून वर आला...... देवाचा आत्मा एखाद्या कबुतराप्रमाणे आपणावर उतरताना त्याला दिसला.त्याच वेळी आकाशातून वाणी झाली की, “हा माझा पुत्र मला परमप्रिय आहे....” (मत्तय 3:16-17 IRV)


पुत्र आणि पिता यांचे भाषांतर

This page answers the question: देवाला संदर्भित करताना या संकल्पना महत्वाच्या का आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

जेव्हा ते देवाला संदर्भित करतात तेव्हा संकल्पनेचे प्रतिनिधित्व करणारे बायबल भाषांतरांचे डुअर 43 समर्थन करते

बायबलसंबंधी साक्ष

"पिता" आणि "पुत्र" ही नावे आहेत जी परमेश्वर स्वतःला पवित्र शास्त्रात संबोधतो.

देवाने येशूला आपला पुत्र म्हटले असे पवित्र शास्त्रात दर्शविले आहे:

त्याचा बाप्तिस्मा झाल्यावर येशू त्वरीत पाण्यातून वर आला, व … असे म्हणत स्वर्गातून एक वाणी ऐकू आली, “हा माझा प्रिय पुत्र आहे. त्याच्याविषयी मी फार संतुष्ट आहे.” (मत्तय ३:१६-१७ ULT)

पवित्र शास्त्र दर्शविते की येशूने देवाला त्याचा पिता असे म्हटले:

येशू … म्हणाला, “हे पित्या, स्वर्गाच्या व पृथ्वीच्या प्रभो, मी तुझे स्तवन करतो … पित्यावाचून पुत्राला कोणीच ओळखत नाही, आणि पुत्रावाचून पित्याला कोणीच ओळखत नाही.” (मत्तय ११:२५a, २७ब युएलटी) (हे देखील पाहा: योहान ६:२६-५७)

ख्रिस्ती लोकांना असे आढळले आहे की “पिता” आणि “पुत्र” ही कल्पना त्र्येक्यत्वातील प्रथम आणि द्वितीय व्यक्तींच्या एकमेकांमधील सार्वकालिक नातेसंबंधाचे मुख्यतः वर्णन करतात. बापवित्र शास्त्र खरंच त्यांचा विविध प्रकारे उल्लेख करते, परंतु कोणतीही अन्य संज्ञा या व्यक्तींमधील सार्वकालिक प्रेम आणि जवळीक प्रतिबिंबित करू शकत नाहीत किंवा त्या दोघांमधील परस्परावलंबी संबंधही दर्शवित नाहीत.

येशूने परमेश्वराचे पुढील शब्दांत वर्णन केले:

पित्याच्या, व पुत्राच्या, आणि पवित्र आत्म्याच्या नावात त्यांना बाप्तीस्मा द्या. (मत्तय २८:१९ब यु.एल.टी)

जसे ते सार्वकालिक आहेत, तसेच पिता आणि पुत्रामधील जिव्हाळ्याचे, प्रेमळ नातेसंबंध सार्वकालिक आहे. पिता पुत्रावर प्रिती करतो. (योहान ३:३५-३६; ५:१९-२० युएलटी पाहा)

मी पित्यावर प्रीती करतो,आणि जसे पित्याने मला आज्ञापिले आहे, तसे मी करतो. (योहान १४:३१ युएलटी)

पुत्र कोण आहे हे पित्यावाचून कोणालाच ठाऊक नाही, आणि पिता कोण आहे हे पुत्रावाचून कोणालाच ठाऊक नाही. (लुक १०:२२ब युएलटी)

“पिता” आणि “पुत्र” या शब्दांद्वारे हे देखील सूचित केले जाते की पिता आणि पुत्र यांचा सार समान आहे; ते दोघेही सार्वकालिक देव आहे.

येशु म्हणाला, “ पित्या, … पुत्राचा गौरव कर म्हणजे पुत्र तुझे गौरव करील … मी पृथ्वीवर तुझे गौरव केले… आता पित्या, …जगाची निर्मीती होण्यापुर्वी माझ्या गौरव तुझ्याजवळ होता त्याद्वारे माझा गौरव कर.” (योहान १७:१, ४अ, ५ युएलटी)

परंतु या शेवटल्या दिवसांत, तो [देव पिता] आपल्याबरोबर पुत्राद्वारे बोलला आहे, ज्याला त्याने सर्व गोष्टींचा वारस म्हणून नेमले. त्याच्याद्वारे त्याने हे विश्वही निर्माण केले. तो देवाच्या गौरवाचे तेज आणि  त्याच्या अस्तित्वाचे अगदी अचूक प्रतिनिधित्व आहे. तो त्याच्या सामर्थ्याच्या शब्दाने प्रत्येक गोष्ट एकत्रित ठेवतो. (इब्रीलोकांस पत्र 1: 2-3 ए यूएलटी)

येशु त्याला म्हणाला, “फिलिप्पा, मी बराच काळ तुमच्याबरोबर आहे आणि तरीही तू मला ओळखत नाही का? ज्याने मला पाहीले आहे त्याने पित्याला पाहीले आहे. तु असे कसे काय म्हणू शकतोस, ‘आम्हाला पिता दाखवा’?” (योहान १४:९ युएलटी)

मानवी नातेसंबंध

मानवी पिता आणि पुत्र परिपूर्ण नाहीत, परंतु पवित्रशास्त्र पिता आणि पुत्रासाठी त्या संज्ञेंचा अद्यापही उपयोग करते, जे परिपुर्ण आहेत.

आजच्यासारखे ,पवित्र शास्त्राच्या काळातील मानवी पिता-पुत्राचे नाते येशू आणि त्याचा पिता यांच्यातील नात्याइतके कधीच प्रेमळ किंवा परिपूर्ण नव्हते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की भाषांतरकाराने पिता आणि पुत्राच्या संकल्पनेला टाळावे. शास्त्रवचने या संज्ञांचा उपयोग देव, परिपूर्ण पिता आणि पुत्र तसेच पापी मानव पिता आणि पुत्र यांना संदर्भित करण्यासाठी करतात. देवाला पिता आणि पुत्र म्हणून संबोधताना, आपल्या भाषेत असे शब्द निवडा जे मानवी “पिता” आणि “पुत्र” यांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. अशाप्रकारे तुम्ही संवाद कराल की ज्याप्रमाणे मानवी पिता आणि पुत्र यांचा मानवी सार समान असतो (ते दोघेही मानव आहेत आणि समान मानवी वैशिष्टयांचे भागीदार आहेत) त्याप्रमाणे देव जो पिता व देव जो पुत्र यांचा दैवी सार समान आहे (ते दोघेही देव आहेत)

भाषांतर रणनीती

(१) तुमच्या भाषेमध्ये "पुत्र" आणि "पिता" या शब्दांचे भाषांतर करण्याच्या सर्व शक्यतांचा विचार करा. आपल्या भाषेतील कोणते शब्द दैवी "पुत्र" आणि "पित्याचे" सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करतात ते ठरवा.

(२) जर तुमच्या भाषेमध्ये "पुत्रा" साठी एकापेक्षा अधिक शब्द असेल तर "एकुलता एक पुत्र" याच्याशी (किंवा "प्रथम पुत्र" आवश्यक असल्यास) जवळचा अर्थ असणाऱ्या शब्दाचा वापर करा.

(३) जर तुमच्या भाषेत "पित्या" साठी एकापेक्षा अधिक शब्द असतील तर "दत्तक पिता" ऐवजी "जन्मपिता" याच्याशी जवळचा अर्थ असणाऱ्या शब्दाचा वापर करा.

("पिता" व "पुत्र" भाषांतर करण्यास मदतीसाठी देव जो पितादेवाचा पुत्र unfoldingWord® भाषांतर शब्द पाहा )


अधिकृत भाषांतरे तयार करा

This page answers the question: अधिकृत भाषांतर काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

एक प्राधिकारिक बायबल भाषांतर बायबल आधारित सामग्रीच्या अर्थासाठी सर्वात जास्त अधिकार म्हणून मूळ भाषेतील बायबलमधील ग्रंमजकूरांवर आधारित आहे. जेव्हा बायबलचे दोन किंवा अधिक भाषांतर बायबलमधील उतारे न जुमानता असहमत होतात, तेव्हा मूळ भाषा ज्या शब्दाचा अर्थ ठरविण्याचा अंतिम अधिकार असतो. काहीवेळा लोक बायबल भाषांतरांचे खूपच विद्वान असतात जे त्यांचे वाचन करण्यास अभेद्य असतात आणि इतर लोक बायबलच्या एका भिन्न भाषांतरानुसार विश्वासू असतात अशा लोकांशी भांडण करू शकतात. परंतु त्या बायबल भाषांतरांमध्ये सर्वात जास्त अधिकार नाही कारण ते केवळ मूळ लिखाणाचे भाषांतर आहेत. सर्व भाषांतर मूळ भाषांमधून अधिकृत आहेत. म्हणूनच बायबलचे भाषांतर कसे करायचे याचा निर्णय घेताना आपण नेहमी मूळ बायबलची भाषा पहावी.

सर्व भाषांतर गटांना सदस्य नसल्यामुळे बायबलची मूळ भाषा वाचता येत नसल्यामुळे, बायबलचे भाषांतर करताना बायबलच्या भाषांचा उल्लेख करणे नेहमीच शक्य नाही. त्याऐवजी, भाषांतर गटाला भाषांतरावर अवलंबून रहावे लागते जे ते वाचण्यास सक्षम आहेत, त्या बदल्यात, बायबलच्या भाषेवर आधारित आहेत. गेटवे भाषेतील बहुतेक भाषांतर बायबलच्या भाषांमधून भाषांतरित केले गेले, ज्यामध्ये IRVचा समावेश आहे, परंतु काही भाषांतरांचे भाषांतर आहेत. जेव्हा भाषांतर मूळ किंवा दोन किंवा तीन पायऱ्यांमधून काढले जाते तेव्हा त्रुटी सुधारणे सोपे होते.

या समस्येस मदत करण्यासाठी, भाषांतर गट तीन गोष्टी करू शकतो:


ऐतिहासिक भाषांतरे तयार करा

This page answers the question: ऐतिहासिक भाषांतर काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

(http://ufw.io/trans_culture येथे "शास्त्र अनुवाद - संस्कृती" पहा.)

ऐतिहासिक परिभाषा अनुवाद अचूकपणे ऐतिहासिक कार्यक्रम आणि तथ्य संप्रेषित करते. मूळ सामग्रीचे मूळ प्राप्तकर्ते म्हणून समान संदर्भ आणि संस्कृती सामायिक करणाऱ्या लोकांना संदेशाचा योग्यरित्या संप्रेषण करण्यासाठी अत्यावश्यक माहिती प्रदान करणे.

ऐतिहासिक अचूकते बरोबर चांगले संवाद साधण्यासाठी तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

 1. बायबल हे एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. बायबलच्या इतिहासामध्ये इतिहासाच्या वेगवेगळ्या कालखंडात बायबलचे वर्णन केले आहे. म्हणून, जेव्हा आपण बायबलचे भाषांतर करता तेव्हा आपल्याला हे कळते की हे घडामोड घडत आहेत आणि काय घडले त्याचे काही तपशील बदलू नका.
 2. बायबलची पुस्तके एका विशिष्ट संस्कृतीतील लोकांसाठी इतिहासात विशिष्ट वेळी लिहिलेली होती. याचा अर्थ असा होतो की बायबलमधील काही गोष्टी मूळ श्रोत्यांना आणि वाचकांकडून अगदी स्पष्ट दिसत असणार नाहीत जे वेगवेगळ्या वेळी आणि वेगवेगळ्या संस्कृतीमधील बायबल वाचतात. याचे कारण असे की लेखक व वाचक दोन्ही लेखकांनी लिहिलेल्या अनेक पद्धतींशी परिचित होते आणि म्हणूनच लेखकांना त्यांना स्पष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती. इतर वेळा आणि संस्कृतींपासून आम्ही या गोष्टींशी परिचित नसतो आणि म्हणून आपल्याला कोणीतरी त्यांना आम्हाला समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकारच्या माहितीला "अप्रत्यक्ष (किंवा निहित) माहिती" म्हणतात. (गृहित ज्ञान आणि अप्रत्यक्ष माहिती पहा)

भाषांतरकर्त्यांच्या रूपाने, आपण ऐतिहासिक तपशीलात अचूकपणे भाषांतरित करणे आवश्यक आहे, परंतु जेव्हा आम्हाला असे वाटते की आमच्या वाचकांना याची आवश्यकता असेल तेव्हा ते याचे स्पष्टीकरण देखील प्रदान करतील जेणेकरुन ते भाषांतर काय आहे हे समजू शकतील.


समान भाषांतरे तयार करा

This page answers the question: समान भाषांतर काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

समान भाषांतर लक्ष्य भाषेमध्ये समान भाषेत स्त्रोत भाषेचा कोणत्याही अर्थपूर्ण अर्थ व्यक्त करते. विशेषत: विशिष्ट प्रकारच्या भावनांना संवाद साधणाऱ्या आणि समान भावनांना संवाद साधणाऱ्या लक्ष्यित भाषेतील रूप निवडणे अशा स्त्रोत मजकूरमधील रूप पहा. यातील काही स्वरूपाचे अनुसरण करा.

 • म्हणी

परिभाषा - म्हणी शब्दांचा एक गट आहे ज्याचा अर्थ असा असतो की प्रत्येक शब्दाच्या अर्थापासून काय समजेल त्यापेक्षा वेगळे आहे. म्हणी, नीतिसुत्रे आणि अलंकार याचे आकलन निर्धारित करा आणि आपल्या भाषेत समान अर्थ असलेल्या अभिव्यक्तिंसह त्यांचे भाषांतर करा.

वर्णन - साधारणपणे रुढींचा शब्दशः दुसऱ्या भाषेत भाषांतर करणे शक्य नाही. म्हणीच्या शब्दाचा अर्थ एका अर्थाने व्यक्त करणे आवश्यक आहे जे इतर भाषेतील नैसर्गिक आहे.

प्रेषितांची कृत्ये 18: 6: याचे समान अर्थ आणि तीन भाषांतर येथे आहेत:

 • "तुमचे रक्त तुमच्याच माथी असो! मी निर्दोष आहे. "(आरएसव्ही)
 • “जर तुमचे तारण झाले नाही, तर तो तुमचा दोष असेल! मी जबाबदार नाही." (जीएनबी)
 • "जर देवाने तुम्हाला शिक्षा केली, तर ते तुमच्यामुळे आहे, माझ्यामुळे नाही!" (टीएफटी)

हे सगळे अपराधी आरोप आहेत. काहीजण "रक्त" किंवा "हरवले" या शब्दासह मुभा वापरत आहेत, तर तृतीय शब्द "शिक्षा" शब्द वापरून अधिक प्रत्यक्ष आहे. आपल्या भाषांतराच्या समानतेसाठी, एखाद्या भावनात्मक स्वरूपातील एखादा आरोप देखील व्यक्त करणे आवश्यक आहे आणि जोपर्यंत लबाडीचा प्रकार आणि मुस्लीम भाषा आणि संस्कृतीसाठी योग्य आहे, तोपर्यंत मुळात शब्द वापरू शकतो.

अलंकार

व्याख्या - अलंकार एक विशेष मार्ग आहे जे लक्ष वेधून घेण्यासाठी किंवा जे म्हटले आहे त्याबद्दल भावना व्यक्त करण्यासाठी काहीतरी म्हणत आहे.

वर्णन - संपूर्ण अलंकाराचा अर्थ वैयक्तिक शब्दांच्या सामान्य अर्थापेक्षा भिन्न आहे.

येथे काही उदाहरणे आहेत:

 • मला विखुरण्यात आले ! वक्त्याने शब्दशः विखुरलेला नव्हता, पण त्याला फार वाईट वाटले.
 • मी जे काही बोलतोय म्हणून त्याने त्याचे कान बंद केले. याचा अर्थ, "मी जे काही बोललो होतो ते ऐकायला नकार दिला."
 • वारा झाडांमध्ये कण्हला . याचाच अर्थ असा की वृक्षांमधून वारे वाहणारा आवाज एखाद्या व्यक्तीच्या आवाजासारखा दिसत होता.
 • संपूर्ण जग सभेला आले . जगातील प्रत्येकजण सभेला उपस्थित नव्हता. बहुधा संमेलनात बरेच लोक होते.

प्रत्येक भाषा विविध अलंकार वापरते. आपण हे करू शकता हे सुनिश्चित करा:

 • ओळखा कि अलंकार वापरले जात आहे
 • अलंकाराचा उद्देश ओळखा
 • अलंकाराचा खरा अर्थ ओळखा

संपूर्ण अलंकाराचा वास्तविक अर्थ आहे जो आपल्या भाषेत भाषांतरित केले पाहिजे, वैयक्तिक शब्दांचा अर्थ नाही जेव्हा आपण वास्तविक अर्थ समजावून घेता, तेव्हा आपण त्याच भाषेत अभिव्यक्ती निवडू शकता जे समान अर्थ आणि भावनांना संप्रेषण करते.

(अधिक माहितीसाठी, अलंकार पहा.)

अलंकारिक प्रश्न

परिभाषा - अलंकारिक प्रश्न आणखी एक मार्ग आहेत ज्याचे वाचक वाचकाचे लक्ष वेधून घेतात.

वर्णन - अलंकारिक प्रश्न हे एक प्रकारचे प्रश्न आहेत जे उत्तरांची अपेक्षा करत नाही किंवा माहिती मागत नाही. ते सहसा काही प्रकारचे भावना व्यक्त करतात आणि आश्चर्य व्यक्त करण्यासाठी, आश्चर्य व्यक्त करण्यासाठी किंवा इतर कशाचा तरी छळ, इशारा म्हणून उद्दीष्ट करू शकतात.

उदाहरणार्थ, मत्तय 3:7 पहा “अहो, सापाच्या पिल्लांनो, देवाचा जो राग ओढवणार आहे त्याच्यापासून दूर पळण्याचे तुम्हांला कोणी सुचविले?"

येथे कोणतेही उत्तर अपेक्षित नाही. वक्ता माहितीसाठी विचारत नाही; तो त्याच्या श्रोत्यांना दटावत आहे. देवाच्या क्रोधाच्या या लोकांना सावध करणे चांगले नाही कारण ते पळून जाण्याचा एकमेव मार्ग नाकारतात: त्यांच्या पापांबद्दल पश्चात्ताप करणे.

आपण एखादे निवेदन करताना हे वक्तृत्वकलेचे प्रश्न पुन्हा सांगण्याची आवश्यकता असू शकते, जर आपल्या भाषेने या पद्धतीने वक्तृत्वकलेचा प्रश्न वापरला नाही. परंतु लक्षात ठेवा, मूळ हे वक्तृत्वपूर्ण प्रश्न असल्याप्रमाणे समान हेतू आणि अर्थ कायम ठेवून त्याच भावना व्यक्त करा. जर आपल्या भाषेने भाषण एक भिन्न प्रकारची आकृतिबंधी शब्दाच्या शब्दाचा अर्थ, अर्थ आणि भावना संप्रेषण केले असेल तर त्या अलंकाराचा वापर करा.

(अलंकारिक प्रश्न पहा)

उद्गार

परिभाषा - भावना व्यक्त करण्यासाठी भाषा वापरण्याचे उद्गार काढतात. काहीवेळा उद्गारवाचक शब्द किंवा शब्दांचा भावभावनांच्या अभ्यासाशिवाय इतर अर्थ नसतो, जसे की इंग्रजीमध्ये "अरेरे" किंवा "वाह" शब्द.

उदाहरणार्थ, 1 शमुवेल 4:8: नाना तऱ्हेच्या पीडांनी हैराण केले! या शक्तिमान परमेश्वरापासून आता आपल्याला कोण वाचवील? (IRV)

येथे "पीडांनी" म्हणून भाषांतरित केलेला हिब्रू शब्द काही वाईट गोष्टींबद्दल तीव्र भावना व्यक्त करतो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत उद्गार शोधण्याचा प्रयत्न करा जो त्याच भावना व्यक्त करतो.

कविता

परिभाषा - काव्याचे काही कारण म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल भावना व्यक्त करणे.

वर्णन - कविता ही वेगवेगळ्या भाषांमधून वेगवेगळ्या प्रकारे वेगळ्या असू शकतात. या प्रकारे आतापर्यंत चर्चेत असलेल्या सर्व गोष्टींचा समावेश होऊ शकतो, जसे की अलंकार आणि उद्गार. कविता साधारण व्याकरणापेक्षा व्याकरण वेगळ्या पद्धतीने वापरली जाऊ शकते किंवा भावनात्मकतेला अभिव्यक्त करण्यासाठी शब्दशोध किंवा समान ध्वनी किंवा विशिष्ट लय असलेले शब्द वापरू शकते.

पहा, उदाहरणार्थ, स्तोत्र 36:5: परमेश्वरा, तुझे खरे प्रेम आकाशापेक्षाही उत्तुंग आहे; तुझी इमानदारी ढगांपेक्षा उंच आहे. (IRV)

कवितेची ही वचने दोन ओळींमध्ये एकसारखीच कल्पना पुनरावृत्ती करते, जी हिब्रू काव्यात्मक शैली आहे. तसेच, इब्री मूळ भाषेत कोणतेही क्रियापद नाहीत, जे सामान्य भाषणापेक्षा व्याकरणाचा भिन्न वापर वापरतील. आपल्या भाषेतील कविता वेगळ्या गोष्टी असू शकतात ज्या कवितेच्या रूपात दर्शवितात. जेव्हा आपण कवितांचे भाषांतर करता तेव्हा आपल्या भाषेचा उपयोग वाचकांना कळू द्या की हे कविता आहे, आणि त्या कल्पनेने संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या भावनांबद्दल बोलणे.

लक्षात ठेवा: मूळ मजकूराची भावना आणि दृष्टिकोन संप्रेषित करा. आपल्या भाषेत अशाच प्रकारे संवाद साधत असलेल्या रूपामध्ये त्यांचे भाषांतर करा. याचा अर्थ चांगला कसा होऊ शकतो याचा अंदाज लक्ष्यित भाषेत घ्या अचूकता, स्पष्टता, साम्य, आणि स्वाभाविकपणे व्यक्त केले


सहयोगी भाषांतरे तयार करा

This page answers the question: सहयोगी भाषांतरे काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

बायबलची भाषांतरे सहयोगी आहेत ज्या एकाच भाषेच्या भाषिकांच्या समूहाद्वारे भाषांतरित आहेत. आपले भाषांतर उच्च गुणवत्तेचे आहे याची खात्री करण्यासाठी, भाषांतरित सामग्रीचे भाषांतर, तपासणी आणि वितरीत करण्यासाठी आपली भाषा बोलणाऱ्या इतर विश्वासावर एकत्रितपणे कार्य करा.

भाषांतराची गुणवत्ता सुधारण्यात इतरांना मदत करण्याच्या काही मार्ग येथे आहेत.

 • कोणाचेही भाषांतर मोठ्याने वाचा वाक्य व्यवस्थित जोडल्यास त्याला लक्षात घ्या. त्या व्यक्तीस शब्द किंवा वाक्ये बोलू द्या ज्या योग्य नसतात किंवा अस्पष्ट नाहीत. बदल करा जेणेकरून असे दिसते की आपल्या समुदायातील कोणीतरी बोलत असेल.
 • आपले शब्दलेखन तपासण्यासाठी आपले भाषांतर वाचण्यासाठी एखाद्यास विचारा. आवश्यक नसताना आपण वेगळ्या शब्दात शब्दलेखन केले असेल. काही शब्द वेगळ्या परिस्थितीत बदलतात, पण काही शब्द प्रत्येक परिस्थितीत समान राहू शकतात. हे बदल लक्षात घ्या, जेणेकरुन आपण आपल्या भाषेच्या शब्दलेखनावर केलेले निर्णय इतरांना कळतील.
 • आपण आपल्या भाषेच्या समुदायातील विविध बोलीभाषांद्वारे सहजपणे ओळखले जाऊ शकते हे स्वत: ला विचारा. इतरांना सांगा की ते आपल्या संभाषणात स्पष्ट नसलेली एखादी गोष्ट कशी बोलतील.

आपण मोठ्या प्रेक्षकांना वितरित करण्यापूर्वी भाषांतरामध्ये बदल करा.

लक्षात ठेवा, जर शक्य असेल तर, इतर भाषांतील लोकांना एकत्रितपणे काम करा जे आपल्या भाषेचे भाषांतर, भाषांतरित आणि वितरीत करण्यासाठी भाषांतरित करते, हे सुनिश्चित करणे की ते उच्चतम गुणवत्ता आहे आणि शक्य तितक्या अनेक लोक वाचू आणि समजू शकतात.

(आपण http://ufw.io/guidelines_collab येथे व्हिडिओ पाहू शकता.)


चालू भाषांतर तयार करा

This page answers the question: सध्या सुरू असलेले भाषांतरे काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

बायबल भाषांतर चालू असले पाहिजेत. ते संदेशाचा अर्थ समजतात का हे पाहण्यासाठी इतरांसह भाषांतर सामाईक करा. आपले भाषांतर त्यांच्या इनपुटसह सुधारित करा. समज आणि अचूकता वाढविण्यासाठी भाषांतराचे संशोधन नेहमीच चांगली कल्पना असते. जेव्हा एखाद्याला भाषांतर चांगले बनवण्याची चांगली कल्पना आहे, तेव्हा आपण त्या बदलास अंतर्भूत करण्यासाठी भाषांतर संपादित केले पाहिजे. जेव्हा आपण भाषांतर स्टुडिओ किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक मजकूर संपादकांचा वापर करता, तेव्हा आपण या प्रक्रियेच्या पुनरावृत्ती आणि सुधारणेस चालू ठेवू शकता.

 • पुनरावृत्ती आवश्यक असलेल्या मजकूरास भाषांतर वाचू शकता आणि त्यास निर्देशित करू शकता.
 • काय लोकं भाषांतर वाचतात किंवा भाषांतराचे ध्वनिफिती ऐकतात?. हे आपल्याला समजण्यास मदत करेल की भाषांतर हा आपल्या समाजात असाच प्रभाव पडतो की हे मूळ श्रोत्यांपैकी एक होते (उदा: शिथिल, उत्साहवर्धक किंवा मार्गदर्शन देणे)
 • त्या भाषांतरामध्ये दुरुस्त्या करणे सुरू ठेवा ज्यामुळे ते अधिक अचूक, अधिक स्पष्ट आणि अधिक नैसर्गिक होईल. हे उद्दीष्ट नेहमीच स्त्रोत मजकूरासारखेच अर्थ व्यक्त करणे आहे.

लक्षात ठेवा, लोकांना भाषांतराचे पुनरावलोकन करण्याची आणि आपल्याला ते अधिक चांगले बनविण्याबद्दलचे विचार देण्यास प्रोत्साहित करा. या विचाराबद्दल इतर लोकांशी बोला. जेव्हा बऱ्याच लोकांना सहमत आहे की या चांगल्या कल्पना आहेत, तेव्हा या भाषांतरामध्ये बदल करा. अशा प्रकारे, भाषांतर अधिक चांगले आणि चांगले होईल.

(आपण http://ufw.io/guidelines_ongoing येथे व्हिडिओ पाहू शकता.)


Meaning-Based Translation

भाषांतर प्रक्रिया

This page answers the question: भाषांतर करण्यासाठी दोन गोष्टी काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर कसे करावे

भाषांतरासाठी दोन गोष्टी आहेत:

 1. स्त्रोत भाषा मजकूरात अर्थ शोधा (पहा: मजकूरचा अर्थ शोधा)
 2. लक्ष्यित भाषेच्या भाषेत अर्थ पुन्हा सांगा (पहा: अर्थ पुन्हा सांगा)

भाषांतरासाठी सूचना काही वेळा या दोन गोष्टी लहान पायऱ्यांमध्ये विभाजित करते. भाषांतर प्रक्रियेत हे दोन कसे उपयुक्त आहेत हे खाली ग्राफिक दर्शविते.


एखाद्या परिच्छेदाचा अर्थ शोधा.

This page answers the question: मी मजकुराचा अर्थ कसा शोधू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अर्थ कसा शोधावा

आपल्याला ज्या मजकुरामध्ये काय म्हणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे हे समजून घेण्याकरता, आपण पाठाच्या अर्थाचा शोध घेण्याकरिता, आम्हाला मदत करण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. येथे काही सूचना आहेत:

 1. आपण भाषांतरित करण्यापूर्वी तो संपूर्ण परिच्छेद माध्यमातून वाचा. आपण भाषांतर सुरू करण्यापूर्वी तो संपूर्ण परिच्छेदाचा मुख्य बिंदू समजून घ्या. जर तो एक कथानक परिच्छेद आहे, जसे की येशूच्या चमत्कारांपैकी एक कथा, मूळ परिस्थिती चित्रित करा. कल्पना करा की तुम्ही तिथे होता. कल्पना करा लोकांना कसे वाटले.
 2. बायबलचे भाषांतर करताना आपल्या मूळ मजकुरासह किमान दोन आवृत्त्या बायबलचा वापर करतात. दोन आवृत्त्यांशी तुलना करणे आपल्याला अर्थाबद्दल विचार करण्यास मदत करेल, जेणेकरुन आपण फक्त एकाच वर्णाच्या शब्दांचे शब्दशः पालन करू नका. दोन आवृत्त्या असाव्यात:

  • एक आवृत्ती जी मूळ भाषेच्या स्वरूपाची अनुसरून अनलॉक लिटरल बाइबल (IRV) सारखीच लक्षणीय आहे.
  • एक अर्थ-आधारित आवृत्ती, जसे * अनलॉक डायनेमिक बायबल * (IEV)

अर्थ पुन्हा सांगणे

This page answers the question: मी पुन्हा अर्थ कसा सांगू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अर्थ पुन्हा कसे कळवावे

खालील क्रमबद्ध पायऱ्यांची सूची आहे. या पायऱ्यांचा हेतू भाषांतरकर्त्यांना भाषांतर करण्यास मदत करणे हे नैसर्गिक, समजण्याजोगा आणि अचूक आहे. सर्वात सामान्य भाषांतरकर्त्यांची एक चूक म्हणजे सुसंगत मजकूर तयार करण्यासाठी लक्ष्य भाषेतील नैसर्गिक स्वरूप वापरण्यात अपयशी ठरत आहे. खालील पायऱ्यांचा अनुसरण करून, भाषांतरकर्ता अधिक नैसर्गिक आणि अधिक समजण्याजोग्या भाषांतराचे उत्पादन करेल.

 1. स्रोत भाषेतील संपूर्ण निवडलेले परिच्छेद वाचा. परिच्छेद एक परिच्छेद असू शकतो किंवा कथेत घडलेली एक गोष्ट, किंवा अगदी संपूर्ण विभाग (काही बायबलमध्ये, प्रत्येक मथळ्यापासून पुढील मथळ्यापर्यंत) असू शकते. एक कठीण मजकूरात, परिच्छेदात केवळ एक किंवा दोन अध्याय असू शकते.
 2. स्त्रोत भाषेतील स्त्रोत मजकूराकडे न पाहता, ते लक्ष्यित भाषेत शाब्दिकपणे सांगा. जरी आपण काही भाग विसरू शकत असलो तरीही आपण शेवटी काय लक्षात ठेवतो ते पुढे सुरू ठेवते.
 3. पुन्हा, स्त्रोत भाषा मजकूर पहा. आता लक्ष्यित भाषामध्ये सर्वकाही पुन्हा सांगा.
 4. स्त्रोत भाषा मजकूरावर पुन्हा आहात, केवळ आपण विसरलेल्या अवयवांवर लक्ष केंद्रित करा आणि त्यानंतर हे सर्व स्मृतीद्वारे लक्ष्यित भाषेमध्ये पुन्हा सांगा.
 5. संपूर्ण परिच्छेद लक्षात घेण्याआधी, ते स्मृतीनुसार पुन्हा सांगितले म्हणूनच लिहा.
 6. एकदा लिहिल्यानंतर, आपण काही तपशील दुर्लक्ष केले आहे हे पाहण्यासाठी स्रोत भाषेवर पहा. सर्वात नैसर्गिक ठिकाणी अशा कोणत्याही तपशील घाला.
 7. आपण स्त्रोत मजकूरात काहीतरी समजत नसल्यास, '[समजले नाही]' या भाषांतरात लिहा आणि उर्वरित इतर परिच्छेदात लिहा.
 8. आता, आपण काय लिहिले ते वाचा. मूल्यांकन करा कि ते तुम्हाला समजते किंवा नाही. सुधारित करावे त्या भागांचे निराकरण करा.
 9. पुढील विभागात जा. ते स्त्रोत भाषेत वाचा. काटेकोरपणे पायऱ्या 2 ते 8 अनुसरण करा.
 • पत: परवानगीद्वारे वापरलेले, © 2013, एसआयएल इंटरनॅशनल, शेअरिंग अर नेटीव कल्चर, पृ. 59.*

स्वरूप आणि अर्थ

This page answers the question: स्वरूप आणि अर्थ म्हणजे काय?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन रूप आणि अर्थ

मजकुराचे भाषांतर करण्यासाठी वापरले जाणारे दोन प्रमुख शब्द "रूप" आणि "अर्थ" आहेत. या संज्ञा बायबलच्या भाषांतरात विशिष्ट प्रकारे वापरल्या जातात. त्यांच्याकडे पुढील व्याख्या आहेत:

 • रूप - भाषेची संरचना पृष्ठावर किंवा जसे बोलली आहे त्याप्रमाणे "रूप" म्हणजे भाषेची व्यवस्था आहे त्या पद्धतीने- त्यात शब्द, शब्द क्रम, व्याकरण, म्हणी व इतर रचनांचा समावेश आहे.
 • अर्थ - अंतर्मुख कल्पना किंवा संकल्पना वाचक किंवा श्रोता संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक वक्ता किंवा लेखक वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाषेचा वापर करून समान अर्थ कळवू शकतात आणि भिन्न लोक त्याच भाषेच्या स्वरूपातील ऐकण्याच्या किंवा वाचण्यापासून भिन्न अर्थ समजू शकतात. अशाप्रकारे आपण पाहू शकता की रूप आणि अर्थ एकच नाही.

उदाहरण

सामान्य जीवनाचा एक उदाहरण पाहू या. समजा मित्राने तुम्हाला खालील टीप पाठवली:

 • "मला खूप कष्टमय आठवडा आहे. माझी आई आजारी होती आणि मी माझा सर्व पैसा खर्च करून डॉक्टरांकडे घेऊन तिला औषध खरेदी केले माझ्याजवळ काही शिल्लक नाही. माझे मालक मला पुढील आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत पैसे देणार नाहीत मला आठवत नाही की मी आठवड्याभरात कसा काय करणार आहे. मला अन्न विकत घेण्यासाठीही पैसेही नाहीत. "

अर्थ

मित्राने ही टीप पाठविली असे तुम्हाला का वाटते? फक्त त्याच्या आठवड्यात आपल्याला सांगण्यासाठी? कदाचित नाही. त्याचा खरे उद्देश आपल्याला सांगण्याची अधिक शक्यता आहे:

 • "मला तुम्हास पैसे देण्याची इच्छा आहे."

हा प्राथमिक अर्थ लक्षात ठेवा की प्रेषक आपल्याशी संप्रेषण करु इच्छित होते. हे एक अहवाल नाही, परंतु एक विनंती आहे. तथापि, काही संस्कृतींमध्ये पैसे मागणी करणे खूप कठीण होईल - अगदी एक मित्र म्हणून त्यांनी विनंती पूर्ण करण्यासाठी स्वरूप समायोजित केले आणि त्याची आवश्यकता समजून घेण्यास मदत केली. त्यांनी सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वीकार्य पद्धतीने लिहिले की त्यांनी पैशांची गरज भागवली परंतु तुम्हाला उत्तर देण्यास भाग पाडले नाही. त्यांनी पैसे (त्याची आजारी आई) का नाही हे स्पष्ट केले, की त्याच्या गरजा तात्पुरत्या होत्या (त्याला पैसे दिले गेले नाही), आणि त्याची स्थिती असाध्य होती (नाही अन्न). इतर संस्कृतींमध्ये, विनंतीचा आणखी एक प्रत्यक्ष प्रकार म्हणजे या अर्थाचा संवाद साधणे अधिक योग्य आहे.

रूप

या उदाहरणात, रूप हे टिपचे संपूर्ण मजकूर आहे. "मला तुम्हाला पैसे देण्यास आवडेल!"

आम्ही या अटी सारख्याच प्रकारे वापरतो. रूप आम्ही भाषांतर करीत असलेल्या अध्याय संपूर्ण मजकूर पहा होईल. अर्थ मजकूर संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत असलेला कल्पना किंवा कल्पनांचा संदर्भ देईल. विशिष्ट अर्थ संप्रेषण करण्यासाठी सर्वोत्तम रूप भिन्न भाषा आणि संस्कृतींमध्ये भिन्न असेल.


स्वरूपाचे महत्त्व

This page answers the question: स्वरूपाचे महत्व काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

रूप महत्वाचे का आहे?

मजकुराचा अर्थ सर्वात महत्वाचा घटक आहे. तथापि, मजकूर स्वरूपात देखील फार महत्वाचे आहे. तो अर्थासाठी फक्त "पेटी" पेक्षा अधिक आहे. हे अर्थ समजले आणि प्राप्त झाले त्याप्रकारे प्रभावित करते. तर रूपाचा अर्थ हाच असतो.

उदाहरणार्थ, स्तोत्र 9: 1-2 मधील दोन भाषांतराच्या रूपातील फरक पहा:

नवीन जीवन आवृत्ती पासून:

मी अगदी मनापासून परमेश्वराची स्तुती करतो. परमेश्वरा, तू ज्या अद्भुत गोष्टी केल्या आहेस त्याबद्दल मी सांगेन. मी तुझ्या ठायी हर्ष व उल्लास पावेन. सर्वशक्तिमान देवा, मी तुझ्या नावाचे स्तवन गाईन.

नवीन सुधारित मानक आवृत्तीवरून

मी संपूर्ण मनापासून परमेश्वराची स्तुती करतो;

मी तुझ्या अद्भुत गोष्टींबद्दल सांगेन.

मी तुझ्यामध्ये हर्ष व उल्लास पावेन.

सर्वशक्तिमान देवा, मी तुझ्या नावाचे स्तवन गाईन.

पहिली आवृत्ती मजकूर स्वरूपात ठेवते जी ती कथांबद्दल सांगण्याकरिता वापरली जातात त्यापेक्षा भिन्न नाही. स्तोत्र प्रत्येक ओळ एक स्वतंत्र वाक्य म्हणून म्हटले आहे.

दुस-या आवृत्तीमध्ये, मजकूराची व्यवस्था केली जाते कारण कवितांचे रेखाटन लक्ष्यित संस्कृतीच्या स्थापीत केले जाते, प्रत्येक कडव्यांच्या पृष्ठावर वेगळ्या ओळीवर. तसेच, पहिल्या दोन ओळी एकमेकांबरोबर अर्धविराम सह जोडल्या जातात आणि दुसरी रेषा परिच्छेदाची सुरुवात करते. या गोष्टी दोन ओळी एकमेकांशी निगडीत असल्याचे दर्शवतात- ते समान गोष्टी सांगतो. तिसऱ्या आणि चौथ्या ओळींमध्ये समान व्यवस्था आहे.

दुस-या आवृत्तीचे वाचक त्यांना समजेल की या स्तोत्राने कविता किंवा गाणी आहे कारण त्याच्या स्वरूपात आहे, तर पहिल्या आवृत्तीचे वाचक आपल्याला हे समज प्राप्त करणार नाही, कारण मजकूर स्वरूपात ते कळत नव्हते. प्रथम आवृत्तीचे वाचक गोंधळलेले असू शकते कारण स्तोत्र गाणे असल्याचे दिसत आहे, परंतु ते एक म्हणून सादर केले जात नाही. शब्द आनंददायक भावना व्यक्त आहेत. भाषांतरकर्ता म्हणून, आपण आपल्या भाषेत एक आनंददायी गाणे व्यक्त करण्यासाठी रूपाचा वापर करावा.

नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्तीमध्ये 2 शमुवेल 18:33b या रूपात पाहा:

"माझ्या पुत्रा अबशालोमा! "माझ्या पुत्रा, माझ्या पुत्रा अबशालोमा! तुझ्याबद्दल मी मेलो असतो तर बरे होते-अरेरे! अबशालोमा! माझ्या पुत्रा, माझ्या पुत्रा!"

कोणीतरी असे म्हणू शकते की या वाचनातील अर्थ असा आहे की, "माझ्या मुलाच्या जागी अबशालोमाऐवजी मी मरण पावला असे मला वाटते." हे शब्दांमध्ये असलेल्या शब्दाचा सारांश काढते. पण रूप फक्त त्या सामग्रीपेक्षा बरेच काही संपर्क करते. "माझ्या पुत्रा" असे अनेक वेळा पुनरावृत्ती, "अबशालोम" या शब्दाची पुनरावृत्ती, "अरेरे," या अभिव्यक्तीचे "जर केवळ..." हे सर्व एका पित्याच्या वयाच्या तीव्र दुःखाची तीव्र भावना व्यक्त करतात ज्याने एक मुलगा गमावला आहे. भाषांतरकर्त्यांच्या रूपात, आपल्याला शब्दांचा अर्थच नव्हे तर रूपेचा अर्थ देखील भाषांतरित करणे आवश्यक आहे. 2 शमुवेल 18:33b साठी, आपण मूळ भाषेत समाविष्ट असलेल्या भावनांबद्दल व्यक्त करणारी रुपे वापरणे महत्त्वाचे आहे.

म्हणून आपल्याला बायबलमधील लिखाणाचे स्वरूप शोधून काढावे लागेल आणि स्वत: ला विचारावे लागेल की ते त्या स्वरूपाचे आहे आणि दुसरे काही नाही. कशा प्रकारचा दृष्टीकोन तो व्यक्त करतो? रूपाचे अर्थ समजून घेण्यास आम्हाला मदत करणारे इतर प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत:

 • कोणी लिहिले?
 • कोणी प्राप्त केले?
 • कोणत्या परिस्थितीत ते लिहिले?
 • कोणते शब्द आणि वाक्य निवडण्यात आले आणि का?
 • शब्द फार भावनिक शब्द आहेत, किंवा शब्दांच्या क्रमवारीबद्दल काही विशेष आहे का?

जेव्हा आपण रूपाचे अर्थ समजू लागतो, तेव्हा आपण लक्ष्यीकरण भाषा आणि संस्कृतीत समान अर्थ असलेल्या रुपाची निवड करू शकतो.

संस्कृती अर्थाला प्रभावित करते

रूपांचा अर्थ संस्कृतीने केला जातो. वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये समान स्वरूपाचे वेगवेगळे अर्थ असू शकतात. भाषांतरात, ज्या अर्थाचा अर्थ समाविष्ट आहे तो अर्थ समानच राहील. याचा अर्थ मजकूर स्वरूपात संस्कृती तंतोतंत बदलणे आवश्यक आहे. या स्वरूपात मजकूराची भाषा, त्याची व्यवस्था, कोणत्याही पुनरावृत्ती किंवा "ओ." असे आवाहन करणाऱ्या कोणत्याही अभिव्यक्तीचा समावेश आहे. आपण या सर्व गोष्टींचे परीक्षण केले पाहिजे, त्यांचा अर्थ काय आहे हे ठरवणे आवश्यक आहे आणि नंतर कोणता निर्णय लक्ष्यित भाषा आणि संस्कृतीसाठी सर्वोत्तम मार्गाने दर्शवेल हे ठरवणे आवश्यक आहे.


अर्थाचे स्तर

This page answers the question: अर्थाचे स्तर काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अर्थाचे स्तर

एका चांगल्या भाषांतरासाठी मूळ भाषेप्रमाणे लक्ष्य भाषामध्ये अर्थ असणे आवश्यक आहे.

बाइबल सहित, कोणत्याही मजकुरामध्ये अर्थाचे बरेच वेग वेगळे स्तर आहेत. या पातळीत समाविष्ट आहे:

 • शब्दांचा अर्थ
 • वाक्याप्रचाराचा अर्थ
 • वाक्याचा अर्थ
 • परिच्छेदाचा अर्थ
 • अध्यायाचा अर्थ
 • पुस्तकाचा अर्थ

शब्दांचा अर्थ आहे

आपल्याला असे वाटते की एका मजकूराचा अर्थ शब्दांमध्ये आहे. परंतु प्रत्येक शब्दाचा संदर्भ या अर्थाने होतो. म्हणजेच प्रत्येक शब्दाचा अर्थ वाक्ये, वाक्ये व परिच्छेदांसह वरील स्तरांनुसार नियंत्रित केला जातो. उदाहरणार्थ, संदर्भाच्या आधारावर "देण्याची" सारख्या शब्दावर पुढील संभाव्य अर्थ असू शकतात (उच्च पातळी):

 • भेटवस्तू देणे
 • कोसळणे किंवा खंडित करणे
 • शरण जाणे
 • सोडणे
 • मान्य करणे
 • पुरवठा करणे
 • इत्यादी

मोठा अर्थ उभारणे

प्रत्येक संदर्भात प्रत्येक शब्दाचा अर्थ भाषांतरकर्त्यांने निश्चित करणे आवश्यक आहे, आणि नंतर भाषांतरित मजकूरात तोच अर्थ पुनरुत्पादित करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ शब्दांचा वैयक्तिकरित्या भाषांतर केला जाऊ शकत नाही, परंतु केवळ त्यांच्या अर्थानुसारच जेव्हा ते वाक्ये, वाक्य, परिच्छेद आणि अध्याय ज्यामध्ये ते एक भाग तयार करतात त्या शब्दांमध्ये एकत्रित केले जातात. म्हणूनच भाषांतरकर्त्यांने संपूर्ण परिच्छेद, अध्याय, किंवा पुस्तक जे भाषांतरित केले आहे त्याने ते भाषांतरित होण्याआधी वाचले पाहिजे. मोठ्या पातळी वाचून, तो समजेल की निचरा असलेल्या प्रत्येक पातळीवर संपूर्ण कसे जुळते, आणि ते प्रत्येक भागाचे भाषांतर करतील जेणेकरून त्या अर्थाने अशा प्रकारे संवाद साधला जातो जे उच्च पातळीसह सर्वात जास्त अर्थ प्राप्त करते.


शाब्दिक भाषांतर

This page answers the question: शाब्दिक भाषांतर काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

व्याख्या

मूळ लिखाणांचे स्वरूपाचे रूपांतर शक्य तितक्या लवकर भाषांतराचे पुनरुत्पादन करण्याचा प्रयत्न करतात.

इतर नावे

शब्दशः भाषांतर देखील म्हटले जाते:

 • स्वरूप-आधारित
 • शब्दा-साठी-शब्द
 • सुधारित शब्दशः

अर्थावारती स्वरूप

एक शब्दशः भाषांतर हा असा आहे की लक्ष्यित मजकूरात स्रोत मजकूराच्या स्वरूपात पुनरुत्पादन करण्यावर परिणाम होतो, परिणामस्वरूप अर्थ बदलतो किंवा समजण्यास कठीण आहे. शब्दशः भाषांतराचा एक अत्यावश्यक आवृत्ती भाषांतरित केले जाणार नाही-त्यास त्यांचे वैशिष्ट्ये आणि शब्द स्त्रोत भाषेसारखेच असतील. पुढील सर्वात जवळचे पाऊल लक्ष्यित भाषेतील सममूल्य शब्दासह स्त्रोत भाषेतील प्रत्येक शब्द पुनर्स्थित करेल. भाषेतील व्याकरणांमधील फरकांमुळे, लक्ष्यित भाषेतील प्रेक्षक कदाचित अशा प्रकारचे भाषांतर समजणार नाहीत. बायबलचे काही भाषांतरकर्त्यांनी असे मानले आहे की त्यांनी स्त्रोत शब्दांचा शब्द लक्ष्यित मजकूरामध्ये क्रमाने ठेवावा आणि स्त्रोत भाषा शब्दांसाठी केवळ लक्ष्यित भाषेच्या शब्दाऐवजी वापरला पाहिजे. ते चुकीचा असा विश्वास करतात की हे स्त्रोत शब्दांकरिता देवाचे वचन म्हणून आदर दर्शवते. परंतु प्रत्यक्षात या प्रकारचे भाषांतर लोकांना देवाचे वचन समजण्यापासून रोखते. लोकांनी आपल्या शब्दाला समजून घ्यावे अशी देवाची इच्छा आहे, त्यामुळे हे बायबल आणि बायबलचे भाषांतर करण्यासाठी मोठी आदर दर्शवते जेणेकरून लोक ते समजू शकतील.

शब्दशः भाषांतराची कमजोरी

शब्दशः भाषांमध्ये सहसा खालील समस्या असतात:

 • विदेशी शब्द जे लक्ष्यित प्रेक्षकांद्वारे समजले जात नाहीत
 • लक्ष्यित भाषेत विचित्र किंवा अस्ताव्यस्त शब्द क्रम आहे
 • लक्ष्यित भाषेमध्ये वापरले किंवा समजत नसलेल्या मुद्यांचे
 • लक्ष्यित संस्कृतीत अस्तित्वात नसलेल्या वस्तूंची नावे
 • लक्ष्यित संस्कृतीत समजले नसलेल्या प्रथाचे वर्णन
 • लक्ष्यित भाषेमध्ये कोणतेही तार्किक संबंध नसलेले परिच्छेद
 • कथा आणि स्पष्टीकरण ज्या लक्ष्यित भाषेत अर्थ लावू शकत नाहीत
 • अप्रत्यक्ष माहिती बाहेर ठेवली जाते जी आवश्यक अर्थ समजण्यासाठी आवश्यक आहे

जेव्हा शब्दशः भाषांतरासाठी

शब्दशः भाषांतर करण्याचा एकमेव वेळ म्हणजे मुख्य द्वार भाषा सामुग्री, जसे की IRV, भाषांतर करताना, इतर भाषा भाषांतरकर्त्यांकडून वापरली जाईल. IRVचा उद्देश मूळ भाषेत भाषांतर दर्शवितात. असे असूनही, IRV काटेकोरपणे शब्दशः नाही. हे एक सुधारित शब्दशः भाषांतर आहे जे लक्ष्यित भाषा व्याकरण वापरते जेणेकरुन वाचक त्यांना समजू शकतात (धडा सुधारित भाषांतरात भाषांतर पहा). ज्या ठिकाणी IRV मूळ भाषेचा वापर समजणं अवघड आहे त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना भाषांतरित करण्यासाठी भाषांतर टिपा प्रदान केले आहेत.

Next we recommend you learn about:


शब्दासाठी शब्द प्रतिस्थापन

This page answers the question: मी शब्द प्रतिस्थेचा शब्द वापरून भाषांतर का करू नये?

In order to understand this topic, it would be good to read:

व्याख्या

शब्दशः प्रतिस्थापन भाषांतर सर्वात शब्दशः रूप आहे. चांगले भाषांतर करणे हा सर्वोत्तम पर्याय नाही. शब्दशः भाषांतरात स्रोत भाषेतील प्रत्येक शब्दासाठी लक्ष्यित भाषेमध्ये समानार्थी शब्द वापरला जातो.

शब्दशः भाषांतरामध्ये

 • एका वेळी एका शब्दावर लक्ष केंद्रित केले जाते.
 • नैसर्गिक वाक्य रचना, वाक्य रचना आणि लक्ष्यित भाषेच्या अलंकारांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
 • शब्दशः भाषांतराची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे.
  • स्त्रोत मजकूरातील पहिले शब्द एखाद्या समानाच्या शब्दाद्वारे भाषांतरित केले जाते.
  • नंतर पुढील शब्द केले आहे. वचन भाषांतर केले जात आहे तोपर्यंत हे चालू आहे.
 • शब्दशः दृष्टीकोन आकर्षक आहे कारण हे अगदी सोपे आहे. तथापि, यामुळे खराब गुणवत्तेचे भाषांतर होते.

शब्दशः बदलीच्या परिणामांमुळे भाषांतर वाचण्यास अवघड असतात. ते बहुतेक गोंधळात टाकतात आणि चुकीचा अर्थ देतात किंवा अगदी अर्थच नाही. आपण या प्रकारचे भाषांतर टाळायला पाहिजे. येथे काही उदाहरणे आहेत:

शब्द क्रम

येथे IRVमध्ये लूक 3:16 चे उदाहरण आहे:

त्या सर्वांना योहानाने उत्तर दिले; तो म्हणाला. “मी तुमचा बाप्तिस्मा पाण्याने करतो, पण एकजण जो माझ्यापेक्षाही सामर्थ्यशाली आहे तो येत आहे. त्याच्या वहाणांचे बंद सोडण्यासही मी पात्र नाही. तो तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याने व अग्नीने करील.

ते भाषांतर स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा आहे. परंतु समजा, भाषांतरकर्त्यांनी शब्दशः पद्धतीचा वापर केला होता. भाषांतर कसे असावे?

येथे, इंग्रजीमध्ये भाषांतरित केलेले शब्द मूळ ग्रीकप्रमाणेच आहेत.

त्या सर्वांना हे सांगून उत्तर दिले कि “मी तुमचा बाप्तिस्मा पाण्याने करतो, पण एकजण जो माझ्यापेक्षाही सामर्थ्यशाली आहे तो येत आहे. त्याच्या वहाणांचे बंद सोडण्यासही मी पात्र नाही. तो तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याने व अग्नीने करील.

हे भाषांतर अस्ताव्यस्त आहे आणि इंग्रजीत अर्थ नाही.

पुन्हा IRV आवृत्तीकडे पहा. इंग्रजी IRV भाषांतरकर्त्यांनी मूळ ग्रीक शब्द क्रम ठेवला नाही. इंग्रजी व्याकरणाचे नियम पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी वाक्यात सुमारे शब्द काढले. त्यांनी काही वाक्यरचना देखील बदलल्या. उदाहरणार्थ, इंग्रजी IRV म्हणते, "योहानाने सर्व माणसांना सांगितलेल्या सर्व गोष्टींना उत्तर दिले." योहानाने सर्व गोष्टींना उत्तर दिले. " ते वेगवेगळ्या शब्दाचा वापर वेगवेगळ्या शब्दांचा वापर वेगवेगळ्या शब्दासाठी करतात कारण ते मजकूर मूळ अर्थ समजावून सांगण्यास सक्षम होते.

भाषांतरकर्त्यांने ग्रीक मजकूर सारख्या अर्थ संप्रेषण करणे आवश्यक आहे. या उदाहरणात, IRV अचूक शब्दशः आवृत्तीपेक्षा एक चांगले इंग्रजी भाषांतर आहे.

शब्द अर्थ श्रेणी

याव्यतिरिक्त, शब्दशः प्रतिस्थापन सामान्यत: सर्व भाषांतील बहुतेक शब्दात अनेक अर्थ असतात. कोणत्याही एका रांगेत, सहसा लेखकाने त्यातील केवळ एकच अर्थ मनावर घेतला होता. एका वेगळ्या उताऱ्यात त्याच्या मनात भिन्न अर्थ असू शकतो. परंतु शब्दशः भाषांतरात, भाषांतरानुसार संपूर्णपणे फक्त एकच अर्थ निवडला जातो आणि त्याचा वापर केला जातो.

उदाहरणार्थ, ग्रीक शब्द "एगिलोस" मानवी दूत किंवा एखाद्या देवदूताला सूचित करू शकतो.

हाच तो ज्याच्याविषयी पवित्र शास्त्रात लिहिले आहे, “पाहा, मी माझ्या संदेशवहकाला माझ्यापुढे पाठवीत आहे. तो तुमच्यापुढे मार्ग तयार करील.’ (लूक 7:27)

येथे "एगिलोस" हा शब्द मनुष्याच्या संदेशवाहकाकडे संदर्भित करतो. येशू बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाविषयी बोलत होता.

जेव्हा देवदूत त्यांना सोडून परत स्वर्गात गेले (लूक 2:15)

येथे "एगिलोस" हा शब्द स्वर्गातील देवदूतांना सूचित करतो.

शब्दशः भाषांतर प्रक्रिया कदाचित दोन शब्दांमध्ये समान शब्द वापरेल, जरी ती दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राण्यांना संदर्भ देण्यासाठी वापरली जाते. हे वाचकांना गोंधळात टाकेल.

अलंकार

अखेरीस, अलंकार शब्दशः भाषांतरामध्ये योग्यरित्या सांगितली जात नाही. अलंकार म्हणजे ज्या अर्थी ते बनतात त्या वैयक्तिक शब्दांपेक्षा वेगळे आहेत. जेव्हा ते शब्दशः भाषांतर केले जातात, तेव्हा अलंकाराचा अर्थ हरवला जातो. जरी ते भाषांतरीत केले गेले तरी ते लक्ष्य भाषेच्या सामान्य शब्द क्रमाचा पाठपुरावा करतात, वाचक त्यांचा अर्थ समजू शकणार नाहीत. त्यांना योग्यरित्या भाषांतर कसा करायचा हे जाणून घेण्यासाठी अलंकार पृष्ठ पहा.


शाब्दिक भाषांतरासह समस्या

This page answers the question: बऱ्याच भाषांमध्ये भाषांतरांसह किती समस्या आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्वरूपाचे अर्थ बदलतात

लिखित भाषांतरात लक्ष्यित मजकूरात स्त्रोत मजकूर स्वरूपात ठेवा. काही भाषांतरकर्ते हे करू इच्छितात कारण, जसे की आम्ही "स्वरूपाचे महत्त्व" शिकण्याच्या प्रतिकृतीमध्ये पाहिले, मजकूर स्वरूपात पाठाचा अर्थ प्रभावित होतो. तथापि, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की वेगवेगळ्या संस्कृतीतील लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे स्वरूप समजून घेतात. वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये समान स्वरूपाचे बरेच वेगवेगळ्या प्रकारे समजले जाऊ शकते. म्हणून मूळ स्वरूपांचे पालन करून बदल करण्याच्या अर्थाचा रक्षण करणे शक्य नाही. अर्थाचा संरक्षणाचा एकमेव मार्ग म्हणजे मूळ स्वरूपाचा एक नवीन स्वरुपात बदल करणे म्हणजे जुन्या संस्कृतीत जुन्या रूपात नवीन संस्कृतीत समान अर्थाने संवाद साधणे.

विविध भाषा शब्द आणि वाक्ये वेगवेगळे क्रम वापरतात.

आपण आपल्या भाषांतरात स्त्रोत शब्द क्रम ठेवल्यास, ते आपल्या भाषेत समजण्यासाठी बोलणाऱ्या लोकांसाठी खूप कठीण आणि कधीकधी अशक्य असेल. आपण लक्ष्यित भाषेचा नैसर्गिक शब्द क्रम वापरणे आवश्यक आहे जेणेकरून लोक मजकूरचे अर्थ समजू शकतील.

वेगवेगळ्या भाषा वेगवेगळ्या मुदती आणि अभिव्यक्तींचा वापर करतात.

प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे रूढी व इतर अभिव्यक्ति असतात, जसे की ध्वनी किंवा भावनांचे प्रतिनिधित्व करणारे शब्द. या गोष्टींचा अर्थ व्यक्त करण्यासाठी, आपण केवळ प्रत्येक शब्दाचे भाषांतर न करता, लक्ष्यित भाषेतील तोच अर्थ असलेल्या म्हणी किंवा अभिव्यक्तीची निवड करणे आवश्यक आहे. आपण जर फक्त प्रत्येक शब्दाचे भाषांतर केले तर, म्हणी किंवा अभिव्यक्तीचे चुकीचे अर्थ असतील.

काही संज्ञा इतर संस्कृतींमध्ये समतोल नाहीत

बायबलमध्ये अशा गोष्टींबद्दलची अनेक संज्ञा आहेत जी प्राचीन वजनदार वस्तू (स्टेडियम, एक गज), पैसे (चांदीचे नाणे) आणि मापण्याचे साधन (हिन, एपा) यासारख्या अस्तित्वात नाहीत. पवित्र शास्त्रातील प्राणी जगातील काही भागांमध्ये अस्तित्वात नसतील (कोल्हा, ऊंट). काही संस्कृतींमध्ये इतर शब्द अज्ञात असू शकतात (बर्फ, सुंता). त्या परिस्थितीमध्ये या अटींकरिता समानार्थी शब्द फक्त बदलणे शक्य नाही. मूळ अर्थ संवाद साधण्यासाठी भाषांतरकर्त्यांला दुसरा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.

बायबलचा अर्थ समजावून घेण्याचा हेतू होता

शास्त्रवचनांतील साक्ष ही असे दर्शविते की ती त्यांना समजायला हवी होती. बायबलचे तीन भाषांमध्ये लिहिलेले आहे कारण देवाच्या लोकांना वापरलेली भाषा वेगळ्या वेळी भिन्न होती. जेव्हा यहुदी बंदिवासातून परत आले आणि लोकांना आता हिब्रू स्मरणात नव्हती, तेव्हा याजकाने जुन्या करारातील वाचन अरामी भाषेत भाषांतरित केले जेणेकरून ते त्यांना समजू शकतील (नहे 8: 8). नंतर, जेव्हा नवीन अभिलेख लिहिण्यात आले, तेव्हा ते सामान्य कोइने ग्रीक भाषेत लिहिण्यात आले, जे हिब्रू किंवा अरामी किंवा शास्त्रीय ग्रीक भाषेपेक्षा बहुतेक लोक त्या वेळी बोलत असत, जे सामान्य लोकांना समजून घेणे कठिण झाले असते.

हे आणि इतर कारणांमुळे हे दाखवितात की लोक लोकांना त्याचे शब्द समजून घेण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच आपल्याला हे ठाऊक आहे की आपण बायबलचे अर्थ भाषांतरित करू नये, तर क्रम पुनरुत्पादित करू नये. स्वरूपांपेक्षा शास्त्रवचनांचा अर्थ अधिक महत्त्वाचा आहे.

Next we recommend you learn about:


अर्थ-आधारित भाषांतर

This page answers the question: अर्थ आधारित भाषांतर काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

प्रस्तावना

आम्ही शाब्दिक अनुवादांवर बारकाईने लक्ष दिले. आता आपण अर्थ-आधारित भाषांतरे पाहू. या भाषांतारांना देखील म्हणतात:

 • अर्थ-समतुल्य
 • मूर्खतापूर्ण
 • गतिमान

मुख्य वैशिष्ठवादी

अर्थ-आधारित भाषांतारांची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे ते स्त्रोत मजकूराच्या स्वरूपात पुनरूत्पादन केल्यावर अर्थ भाषांतर करण्यास प्राधान्य देतात. म्हणजेच, ते स्पष्ट अर्थ लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मजकुराचे स्वरूप बदलतात. अर्थ-आधारित भाषांतरे बनविणारे सर्वात सामान्य प्रकारचे बदल हे आहेत:

 • लक्ष्यित भाषेच्या व्याकरणाशी जुळण्यासाठी शब्द बदलणे
 • नैसर्गिक सह परदेशी व्याकरण संरचना पुनर्स्थित
 • लक्ष्यित भाषेतील तर्कशास्त्र प्रवाहाच्या सामान्य क्रमानुसार जुळणारी कारणे किंवा परिणामांचे क्रम बदलणे
 • पर्यायी किंवा म्हणी स्पष्ट करा.
 • इतर भाषांमधील शब्दांचे स्पष्टीकरण किंवा भाषांतर करा ("गोल्गोथा" = "खोडाची जागा")
 • स्रोत मजकूरातील अवघड किंवा असामान्य शब्दांसाठी एकच शब्द शोधणे शोधण्याऐवजी सोपे शब्दांसह वाक्यांश वापरा
 • लक्ष्यित संस्कृतीत अज्ञात नसलेल्या अटींप्रमाणे समकक्ष किंवा वर्णनांसह पुनर्स्थित करणे.
 • जोडणाऱ्या शब्दांची पुनर्स्थित करा जी लक्ष्यित भाषेस लक्ष्यित भाषेच्या शब्दांशी जोडणाऱ्या शब्दांशी वापरत नसतात.
 • स्पष्टीकरणासाठी लक्ष्यित भाषा अलंकार पर्याय ज्याचा मूळ अलंकार म्हणून समान अर्थ आहे.
 • अंतर्भूत माहिती समाविष्ट आहे जी मजकूरचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे
 • अस्पष्ट वाक्यांश किंवा रचना स्पष्ट करा

अर्थ-आधारित भाषांतरांची उदाहरणे

अर्थ-आधारित भाषांतर कसे दिसते? आम्ही कशाप्रकारे भिन्न आवृत्ती एकाच वचनाला भाषांतरित करतो ते पाहू.

लूक 3:8 मध्ये * योहान जो बाप्तिस्मा देणारा याने बाप्तिस्मा घेण्यासाठी आलेली स्वयं-धार्मिक लोकांना दोष दिला.*

वचनाच्या पहिल्या अर्ध्या भागात ग्रीक मजकूर खालीलप्रमाणे दर्शविला आहे.

Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας

इंग्रजी प्रत्येक ग्रीक शब्दाच्या क्रमाने त्याच क्रमाने काही पर्यायी इंग्रजी शब्द निवडण्यासह, खाली आहे.

करा/तयार करा/निर्माण करा त्यामुळे योग्य फळ / पश्चात्तापासाठी अनुकूल आहे

शाब्दिक

एक शाब्दिक भाषांतर सहसा शक्य तितक्या शक्य केलेल्या ग्रीक मजकूराचे शब्द आणि सुव्यवस्थेचे अनुसरण करेल, जसे की पुढील.

पश्चात्तापास योग्य अशी फळे द्या (लूक 3:8 IRV)

लक्षात घ्या की हे सुधारित-शाब्दिक भाषांतर "फळे" आणि "पश्चात्ताप" या शब्दांचे पालन करतो. शाब्दिक क्रम ग्रीक मजकूर सारखेच आहे. कारण मूळ पाठात भाषांतरकारांना दर्शविण्यासाठी IRV अराखडीत केले आहे. परंतु हा अर्थ आपल्या भाषेत संवाद साधण्याचा नैसर्गिक किंवा स्पष्ट मार्ग नाही.

अर्थ-आधारित

दुसरीकडे, अर्थ-आधारित भाषांतर, शब्द आणि सुव्यवस्था बदलण्याची अधिक शक्यता असते जर भाषांतरकर्त्यांना वाटत असेल की ते अर्थ स्पष्ट करण्यास मदत करतील. या तीन अर्थ-आधारित भाषांतरे विचारात घ्या:

लिव्हिंग बायबल पासून:

... हे सिद्ध करा की योग्य कारवाई करून तुम्ही पापापासून दूर आहात.

नवीन लिव्हिंग बायबल पासून:

आपण आपल्या पापांबद्दल पश्चात्ताप केला आहे आणि देवाकडे वळला आहात असे आपल्या जीवनाद्वारे सिद्ध करा.

अनलॉक डायनॅमिक बायबल कडून

ज्या गोष्टी तुम्ही दाखवून देत आहात की तुम्ही खरोखरच आपल्या पापी वर्तणुकीपासून दूर केले आहे!

लक्षात घ्या की या भाषांतराने शब्द क्रम इंग्रजीमध्ये अधिक नैसर्गिक होण्यासाठी बदलला आहे. शब्द "फळे" देखील आता दिसत नाही. किंबहुना, लिव्हिंग बायबल भाषांतराने IRVच्या भाषांतरांमध्ये जवळजवळ कोणत्याही शब्दाचा वापर केला नाही. त्याऐवजी, "फळे" यापेक्षा अर्थ-आधारित भाषांतरांमध्ये "कृती" किंवा "आपण जसजसे वागाल." या वचनात "फळे" एक रूपकाच्या भाग म्हणून वापरली जातात. या रूपकातील "फळे" या शब्दाचा अर्थ आहे "एक व्यक्ती ज्या गोष्टी करतो." (रूपक पहा.)

म्हणून या भाषांतराने केवळ शब्दांऐवजी संदर्भ अर्थाने भाषांतरित केले. त्यांनी "पश्चात्ताप" या शब्दांऐवजी "पापपूर्ण वर्तनापासून दूर वळले" किंवा "आपल्या पापपूर्ण वर्तनापासून दूर वळले" यासारख्या अधिक समजण्यायोग्य वाक्यांचा देखील वापर केला किंवा त्यांनी "आपल्या पापांबद्दल पश्चात्ताप केला आणि देवाला वळले." त्यातील सर्व अर्थ समान आहेत, पण ते स्वरूप अतिशय भिन्न आहे. अर्थ आधारित भाषांतरामध्ये, अर्थ किती स्पष्ट आहे.

Next we recommend you learn about:


अर्थासाठी भाषांतर

This page answers the question: मी अर्थाचे भाषांतर का करावे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अर्थाचे महत्त्व

जे लोक बायबल लिहितात ते देवाकडून संदेश होते की देव लोकांना समजून घेण्यास इच्छुक होते. या मूळ लेखकांनी त्यांच्या भाषेत जे भाषण दिले त्या भाषेचा वापर केला त्यामुळे ते आणि त्यांचे लोक देवाच्या संदेशास समजू शकतील. आज लोकांना हेच संदेश समजण्यास उद्युक्त हवे आहे. परंतु आज लोक जे लोक फार पूर्वीपासून बायबलमध्ये लिहिले गेले त्या भाषा बोलत नाहीत. म्हणूनच आज लोक आज ज्या भाषेत बोलतात त्या भाषांमध्ये देवाने बायबलचे भाषांतर करण्याचे काम आम्हाला दिले आहे.

लोक देवाच्या संदेश संवाद साधण्यासाठी वापरत असलेल्या विशिष्ट भाषा महत्त्वाचे नाही. विशिष्ट शब्द जे वापरले जातात ते महत्त्वाचे नाहीत. जे शब्द महत्वाचे असतात ते म्हणजे काय महत्वाचे आहे. अर्थ संदेश आहे, शब्द किंवा भाषा नव्हे. आम्ही काय भाषांतर करणे आवश्यक आहे, तर स्रोत किंवा स्रोत भाषेतील वाक्य किंवा स्वरूपाचे स्वरूप नव्हे तर अर्थ आहे.

खाली वाक्यांच्या जोडी पहा.

 • रात्रभर पाऊस पडला. / पाऊस रात्रभर पडला.
 • योहानाने जेव्हा बातमी ऐकली तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले. / ही बातमी ऐकून योहान खूप आश्चर्यचकित झाला.
 • तो उष्ण दिवस होता. / दिवस उष्ण होता.
 • पेत्राचे घर / ते घर जे पेत्राच्या मालकीचे आहे.

आपण पाहू शकता की वाक्यांच्या प्रत्येक जोडीचे समान अर्थ आहेत, जरी ते भिन्न शब्द वापरत असले तरी. हा एक मार्ग आहे जे एका चांगल्या भाषांतरात आहे. आम्ही स्रोत शब्दांपेक्षा भिन्न शब्द वापरु शकाल, परंतु आम्ही त्याचा अर्थ समानच ठेवू. आम्ही ज्या लोकांना आपल्या भाषेसाठी नैसर्गिक आहे अशा प्रकारे वापरणार असलेल्या शब्दांचा वापर करू. स्पष्ट आणि नैसर्गिक पद्धतीने स्त्रोत मजकूर सारख्या अर्थ संप्रेषण म्हणजे भाषांतराचा ध्येय आहे.

 • पत: बार्नवेल, पृ. 19-20, (सी) एसआयएल इंटरनॅशनल 1986 मधील उदाहरण, परवानगीद्वारे वापरले.*

Before Translating

भाषांतर कार्यसंघ निवडणे

This page answers the question: मी भाषांतर कार्यसंघ कसे निवडतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर गटाचे महत्व

बायबलचे भाषांतर करणे खूप मोठे आणि अवघड काम आहे ज्यामुळे बरेच लोक साध्य करू शकतात. हे मॉड्यूल बायबल भाषांतर कार्यसंघाच्या सदस्यांना आवश्यक असलेल्या कौशल्यांबद्दल आणि या लोकांच्या ज्या जबाबदाऱ्या लागतील त्याविषयी चर्चा करेल. काही लोकांमध्ये अनेक कौशल्ये आणि जबाबदाऱ्या असतील आणि इतरांकडे केवळ काहीच असतील. पण प्रत्येक बायबल भाषांतर कार्यसंघास पुरस्कर्ते असणे आवश्यक आहे हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की हे सर्व कौशल्ये गटावर दर्शविले जातील.

मंडळीतील पुढारी

भाषांतर प्रकल्पाची सुरूवात करण्यापूर्वी शक्य तितक्या मंडळी नेटवर्कचे संपर्क होऊ नये आणि भाषांतराचा एक भाग बनण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे आणि त्यांच्या काही लोकांना भाषांतर गटाचा एक भाग म्हणून पाठविण्यास प्रोत्साहित केले जावे. भाषांतर प्रकल्प, त्याचे उद्दिष्ट, आणि त्याच्या प्रक्रियेत त्यांचे भाषांतर करणे आवश्यक आहे.

भाषांतर समिती

या मंडळी आणि मंडळीतील नेते काम मार्गदर्शन करण्यासाठी एक समिती तयार करू शकता, भाषांतरकर्त्यांना निवडा, उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविण्यास आणि मंडळीला कामासाठी प्रार्थना करण्यास आणि आर्थिक सहाय्य करण्यास प्रोत्साहित करणे चांगले आहे.

ही समिती जे लोक 2 आणि 3 च्या स्तरांवर अचूकतेसाठी भाषांतर तपासेल ते देखील निवडू शकतात.

जेव्हा वेळ येतो तेव्हा ही समिती भाषांतराचे स्वरूप, ते कसे वितरित केले जाईल, आणि ते मंडळीला भाषांतरित शास्त्रवचनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात.

भाषांतरकर्ता

हे असे लोक आहेत जे भाषांतर मसुदे तयार करण्याचे काम करतील. भाषांतर समितीने त्यांची नियुक्ती केली जाईल. ते लक्ष्यित भाषेचे मूळ वक्ता असणारे लोक असण्याची गरज आहे, जे स्त्रोत भाषा (गेटवे भाषा) अतिशय चांगले वाचू शकतात आणि समाजामध्ये त्यांच्या ख्रिस्ती वर्णनाबद्दल आदर व्यक्त केला जातो. या गोष्टींबद्दल अधिक तपशीलासाठी, भाषांतरकर्ता पात्रता पहा.

प्रथम मसुदे बनवण्याबरोबरच हे लोक भाषांतर संघाचे केंद्र बनतील जे एकमेकांच्या कामाचे परीक्षण करतील, भाषा समुदायाद्वारे भाषांतर तपासेल आणि स्तर 2 आणि स्तर 3 तपासणाऱ्यांकडून पुनरावृत्तीसाठी सूचना प्राप्त करतील. प्रत्येक पुनरावलोकन किंवा तपासणी सत्रानंतर, हे भाषांतरकर्ते जबाबदार असलेल्या बदलांमध्ये बदल करण्यास जबाबदार असतात जेणेकरून ते सर्वोत्तम मार्गाने काय करावे हे संप्रेषित करेल. म्हणून ते भाषांतर अनेक, अनेक वेळा सुधारित होतील.

टंकलेखक

भाषांतरकर्ते स्वत: भाषांतर मसुदे संगणकात किंवा टॅब्लेटमध्ये भरत नाही तर गटातला कोणीतरी असे करण्याची आवश्यकता आहे. हे असे असण्याची आवश्यकता आहे जे खूप चुका केल्याशिवाय टाइप करू शकतात. या व्यक्तीला विरामचिन्हे योग्य आणि सातत्याने कसे वापरायचे हे देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. या व्यक्तीला प्रत्येक फेरीची तपासणी नंतर पुनरावृत्त्या आणि सुधार लिहावे लागतील.

भाषांतर परीक्षक

लक्ष्यित भाषेमध्ये भाषांतर स्पष्ट आहे आणि ध्वनी ही नैसर्गिक आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी काही लोकांना भाषा समुदायाच्या सदस्यांसह भाषांतरांची चाचणी घ्यावी लागते. सहसा ही भाषांतरकर्ते असतात, परंतु ते इतर लोक होऊ शकतात. या परीक्षकास भाषांतरकर्त्यांचे वाचन करणे गरजेचे आहे आणि मग ते कसे समजून घेत आहेत हे पाहण्यासाठी प्रश्न विचारतात. या कार्याचे वर्णन करण्यासाठी, इतर पद्धती पहा.

परीक्षक

जे लोक अचूकतेसाठी भाषांतर पाहण्यासाठी निवडले जातात ते लोक असावेत ज्या स्त्रोतांच्या मूळ भाषेतील बायबलची चांगली माहिती आहे. ते स्त्रोत भाषेत चांगले वाचण्यास सक्षम असले पाहिजे. भाषांतर स्त्रोत बायबलमध्ये असलेल्या सर्व गोष्टींशी संवाद साधतात याची खात्री करण्यासाठी ते मूळ स्रोतवर अनुवाद तुलना करत आहेत. ते लोक असावेत जे भाषांतर कार्यामध्ये रस घेतात आणि ज्यांची तपासणी करण्याची चांगली नोकरी करण्याची वेळ आहे. हे चांगले आहे जर या लोकांना विविध मंडळी गटातील सदस्य समाविष्ट करू शकतील जो लक्ष्यित भाषा बोलतात आणि भाषांतर कोण वापरेल. स्तर 2 परीक्षक त्यांच्या स्थानिक मंडळीतील नेते असावेत. स्तर 3 परीक्षक चर्चच्या गटांच्या नेत्या असावेत किंवा भाषेच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आदराने वागतील. यातील बऱ्याच लोकांना खूप व्यस्त असल्याने वेगवेगळ्या पुस्तके किंवा अध्याय वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत पोहचवणे चांगले होऊ शकते आणि संपूर्ण भाषांतराने एक किंवा दोन लोकांचा भार पडणार नाही.


भाषांतर पात्रता

This page answers the question: भाषांतरकर्त्यांची पात्रता काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतरकर्ता किंवा भाषांतर संघाची पात्रता

भाषांतर कार्यसंघाचे सदस्य असलेले निवडून घेताना चर्चमधील नेत्यांनी खालील प्रश्नांचा विचार केला पाहिजे जेव्हा सदस्यांची निवड करताना जे भाषांतर संघाचे सदस्य असतील. या प्रश्नामुळे चर्च आणि समुदाय नेत्यांना हे समजेल की त्यांनी निवडलेल्या लोकांना यशस्वीरित्या बायबल किंवा मुक्त बायबल कथांचं भाषांतर करण्यास सक्षम असेल.

 1. लक्ष्यित भाषेचा चांगला वक्ता म्हणून ओळखली जाणारी व्यक्ती आहे का? हे महत्वाचे आहे की व्यक्ती लक्ष्य भाषा फार चांगले बोलते.

  • काय हा व्यक्ती लक्ष्यित भाषा चांगले वाचून लिहू शकतो?
  • ही त्याच्या किंवा तिच्या आयुष्यासाठी भाषा समुदायात रहात आहे का? जो भाषा क्षेत्रातून फार काळ जगला आहे तो कदाचित नैसर्गिक भाषांतर घेण्यास अडचण शकेल.
  • या व्यक्तीने त्यांची स्वतःची भाषा बोलली त्याबद्दल लोक आदर करतात का?
  • प्रत्येक भाषांतरकर्त्याचे वय आणि स्थानिक भाषा पार्श्वभूमी काय आहे? भाषा क्षेत्रातील आणि विविध वयोगटातील वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या लोकांना हे सहसा चांगले असते, कारण वेगवेगळ्या ठिकाणी व वयोगटातील लोक भाषेचा वेगळा उपयोग करू शकतात. या लोकांना नंतर त्या सर्वांना चांगल्या गोष्टी सांगणाऱ्या मार्गाबद्दल सहमत होणे आवश्यक आहे.
 2. स्रोत भाषेबद्दल व्यक्तीची फार चांगली समज आहे का?

  • त्यांना कोणत्या पातळीचे शिक्षण मिळाले आणि त्यांनी स्त्रोत भाषेत कौशल्ये कशी मिळवली?
  • ख्रिस्ती समुदाय हे ओळखत आहे की या व्यक्तीकडे स्त्रोत भाषा बोलण्यासाठी पुरेसा कौशल्य आहे आणि प्रदान केलेल्या टिपेचा किंवा इतर विशिष्ट फायद्यासाठी वापरण्यासाठी पुरेसे शिक्षण आहे का?
  • एखादी व्यक्ती खुल्या व सोप्या भाषेत स्त्रोत भाषा वाचू आणि लिहू शकतो का?
 3. ख्रिस्ताचे अनुयायी म्हणून समाजात समाजाला आदर आहे का? व्यक्ती नम्र आणि तिच्या किंवा तिच्या भाषांतर कार्याबद्दल इतर सूचनांकडे किंवा सुधारणे ऐकण्यास इच्छुक असणे आवश्यक आहे. व्यक्ती नेहमी इतरांकडून शिकण्यासाठी तयार असणे आवश्यक आहे.

  • ते ख्रिस्ती किती काळचे आहेत आणि ते आपल्या ख्रिस्ती समुदायाबरोबर चांगल्या स्थितीत आहेत?
  • या व्यक्तीने ख्रिस्ताबरोबर शिष्य म्हणून कसे दाखवले आहे? बायबलचे भाषांतर करणे अवघड आहे, त्यात बऱ्याच सुधारणेचा समावेश आहे, आणि कार्य करण्यासाठी समर्पण आवश्यक आहे.

भाषांतरकर्ते काही क्षणातच कार्यरत झाल्यानंतर, भाषांतर समितीला हे सुनिश्चित करण्याची गरज आहे की ते काम करत आहेत. ते विचारू शकतात:

 • त्यांचे काम त्यांचे सहकारी भाषांतरकर्ता आणि स्थानिक मंडळीच्या नेत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करते का? (भाषांतरकर्ता आपल्या भाषांतराची चाचणी घेण्यास आणि त्यांची भाषांतरे तपासण्यासाठी तयार आहेत का?)

Next we recommend you learn about:


भाषांतर काय करायचे ते निवडा

This page answers the question: मी प्रथम काय भाषांतरित करावे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मी प्रथम काय भाषांतर करावे?

काही क्षणी, भाषांतर संघाला हे लक्षात घ्यावे लागेल की त्यांनी प्रथम भाषांतर केले पाहिजे किंवा त्यांनी काही भाषांतर केले असेल तर त्यांनी नंतर पुढील भाषांतर करणे आवश्यक आहे. अनेक कारकांचा विचार करणे आवश्यक आहे:

 • मंडळीने भाषांतर करायला काय पाहिजे?
 • भाषांतर कार्यसंघ किती अनुभवी आहे?
 • या भाषेत किती बायबलसंबंधी मजकूर भाषांतरित केला गेला आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे सर्व महत्त्वाची आहेत. पण हे लक्षात ठेवा:

भाषांतर एक कौशल्य आहे जो अनुभवाने वाढत आहे.

कारण भाषांतर हे एक कौशल्य वाढते आहे, यामुळे सामग्रीचे भाषांतर करणे अवघड आहे जेणेकरून भाषांतरकर्ता काही सोप्या पद्धतीने भाषांतर करताना कौशल्य शिकू शकतात.

भाषांतर अडचण

वाईक्लिफ बायबल भाषांतरकर्त्यांनी बायबलच्या विविध पुस्तकांचे भाषांतर करण्याचे कठिण केले आहे. त्यांच्या मानांकन प्रणालीमध्ये, भाषांतर करण्यासाठी सर्वात क्लिष्ट पुस्तके स्तर 5 अडचणी प्राप्त करतात. भाषांतर करण्यासाठी सर्वात सोपी पुस्तके स्तर 1 आहेत.

सर्वसाधारणपणे, पुस्तके ज्यामध्ये अधिक अमूर्त, काव्यमय आणि तात्त्विकरित्या भारलेल्या अटी आणि कल्पनांचे भाषांतर करणे अधिक कठीण आहे. अधिक कथात्मक आणि ठोस पुस्तके भाषांतरित करणे सहसा सोपे आहे.

अडचणी स्तर 5 (भाषांतर करण्यास अवघड)

 • जुना करार
  • ईयोब, स्तोत्रसंहिता, यशया, यिर्मया, यहेज्केल
 • नवा करार
  • रोमकरास पत्र, गलतीकरांस पत्र, इफिसकरांस पत्र, फिलिप्पैकरांस पत्र, कलस्सैकरांस पत्र, इब्रीकरांस पत्र.

अडचणी स्तर 4

 • जुना करार

लेवीय, नीतिसूत्रे, उपदेशक, गीतरत्न, विलापगीत, दानीएल, होशेय, योएल, आमोस, ओबद्या, मीखा, नहूम, हबक्कूक, सफन्या, हाग्गय, जखऱ्या, मलाखी

 • नवा करार
  • योहान, 1-2 करिंथ, 1-2 थेस्सलनीकरांस, 1-2 पेत्र, 1 योहान, यहूदा

अडचणी स्तर 3

 • जुना करार
  • उत्पत्ती, निर्गम, गणना, अनुवाद
 • नवा करार
  • मत्तय, मार्क, लूक, प्रेषितांची कृत्ये, 1-2 तीमथ्या, तीताला, फिलेमोनाला, याकोब, 2-3 योहान, प्रकटीकरण

अडचणी स्तर 2

 • जुना करार
  • यहोशवा, शास्ते, रूथ, 1-2 शमुवेल, 1-2 राजे, 1-2 इतिहास, एज्रा, नहेम्या, एस्तेर, योना
 • नवा करार
  • नाही

अडचणी स्तर 1 (भाषांतर करण्यास सोपी)

 • नाही

बायबल कथांमध्ये उघडा

या मानाकन प्रणालीच्या अनुसार, खुल्या बायबल कथांचं मूल्यमापन करता आलं नाही तरी, ते अवघड स्तर 1 मध्ये पडले पाहिजे. आम्ही शिफारस करतो की तुम्हाला बायबलमधील गोष्टी वाचायला सुरूवात करा. बायबलमधील गोष्टी खुली केल्यामुळे सुरू करण्याचे अनेक चांगले कारण आहेत:

 • सहजपणे भाषांतरित करण्यासाठी बायबलची कथा खुली करण्यात आली.
  • हे मुख्यत्वे कथा आहे.
  • बरीच कठीण वाक्ये आणि शब्द सरलीकृत झाले आहेत.
  • भाषांतरकर्ताने मजकूर समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी बरीच चित्रे आहेत.
 • बायबलची कथा वाचायला बायबल किंवा अगदी नवीन नियमापेक्षा खूपच लहान आहे, त्यामुळे हे मंडळीला लवकर पूर्ण आणि वितरित केले जाऊ शकते.
 • शास्त्रलेख नसल्यामुळे, बायबलमधील गोष्टी वाचायला अनेक भाषांतरकर्त्यांनी देवाच्या वचनाचे भाषांतर केल्याची भीती दूर केली आहे.
 • बायबलचे भाषांतर करण्याआधी बायबलमधील नवीन गोष्टी भाषांतरित केल्यामुळे भाषांतरकर्त्यांना भाषांतर आणि अनुभवातून प्रशिक्षण दिले जाते, जेणेकरून जेव्हा ते भाषांतर करतील

बायबल, ते याला चांगल्या पद्धतीने करतील. बायबलमधील गोष्टी लिहिताना भाषांतर कार्यसंघ प्राप्त होईल:

 • भाषांतर तयार करण्याचा आणि संघाचीची तपासणी करण्याचा अनुभव
 • भाषांतर करणे आणि तपासणी प्रक्रिया याचा अनुभव
 • दरवाजा 43 भाषांतर साधने वापरण्यात अनुभव
 • भाषांतरित विवादांचे निराकरण अनुभव
 • मंडळी आणि समुदाय सहभाग घेण्यास अनुभव
 • सामग्री प्रकाशित आणि वितरीत करण्यात अनुभव
 • खुल्या बायबलची शिकवण उत्तम साधन आहे जे मंडळीला शिकविण्याचे, हरवलेली सुवार्ता आणि भाषांतरकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्यास शिकवते, जे बायबलबद्दल आहे.

आपण जे काही हवे ते प्रणालीद्वारे आपल्या मार्गावर काम करू शकता, परंतु आम्हाला असे आढळले की कथा #31 (http://ufw.io/en-obs-31 पहा) ही भाषांतरित चांगली गोष्ट आहे कारण हे लहान आणि समजण्यास सोपे आहे.

निष्कर्ष

शेवटी, मंडळीला त्यांनी काय भाषांतर करायचे आहे आणि कोणत्या क्रमाने हे ठरविण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, भाषांतर हे एक कौशल्य आहे ज्यामुळे उपयोगात सुधारणा होते आणि भाषांतर आणि तपासणी संघ बायबलमधील खुल्या बायबलची प्रकल्पे भाषांतर करून बायबलचे भाषांतर करण्याबद्दल बरेच काही शिकू शकतात आणि स्थानिक मंडळीला भाषांतरित खुले बायबल कथांना अवास्तव महत्त्व दिल्यामुळे आम्ही आपली बायबल आधारित माहिती प्रकाशित करण्यास शिफारस करतो.

बायबलमधील गोष्टी लिहिताना, मंडळीने ठरवावे लागेल की प्रत्येक गोष्ट (उत्पत्ती, निर्गम) किंवा येशू (नवीन करारातील सुवार्ता) सह प्रारंभ करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. दोन्हीपैकी एक गोष्ट म्हणजे, बायबलमधील भाषांतराची स्तर 2 व 3 पुस्तके (उत्पत्ती, रूथ आणि मार्क) यांच्याशी आम्ही सुरू करतो. शेवटी, भाषांतर कार्यसंघास भरपूर अनुभव आल्यानंतर, ते अडचणी 4 स्तर आणि 5 पुस्तके (योहान, इब्री आणि स्तोत्रसारखे) भाषांतरित करु शकतात. जर भाषांतर संघ या अनुसूचीचा पाठपुरावा करेल, तर ते खूप कमी चुका करून चांगले भाषांतरित होतील.


स्रोत मजकूर निवडणे

This page answers the question: स्रोत मजकूर निवडताना कोणते घटक विचारात घेतले पाहिजेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्त्रोत मजकूरासाठी विचारात घेण्याचे घटक

स्रोत मजकूर निवडताना, असे अनेक घटक आहेत ज्यांचे विचार करणे आवश्यक आहे:

भाषा गटातील मंडळीमधील पुढारी हे मान्य करतात की स्त्रोत मजकूर चांगला आहे. HTTP://ufw.io/stories/ वर बऱ्याच स्त्रोत भाषांतून खुला बायबल कथांचा समावेश आहे. तेथे बायबलचे भाषांतर देखील आहेत जे इंग्रजीमध्ये भाषांतरासाठी स्त्रोत म्हणून वापरतात आणि लवकरच इतर भाषाही वापरतात.


हक्क, परवाना, आणि स्रोत मजकूर

This page answers the question: स्रोत मजकूर निवडताना कोणती कॉपीराइट आणि लायसन्सिंग विचारात घेतली पाहिजे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

हे महत्वाचे का आहे?

एखादे स्त्रोत मजकूर ज्यातून भाषांतर करणे आहे ते निवडताना, कॉपीराइट / परवाना प्रसंग लक्षात घेता दोन कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. प्रथम, आपण पूर्व परवानगीशिवाय कॉपीराइट केलेल्या कार्यामधून भाषांतरित केल्यास, आपण कायद्याचे उल्लंघन करीत आहात कारण भाषांतर सामग्रीच्या मालकासाठी योग्य राखीव आहे. काही ठिकाणी, कॉपीराइट उल्लंघन फौजदारी गुन्हा आहे आणि कॉपीराइट धारकांच्या संमतीशिवाय सरकारद्वारे त्यावर खटला दाखल केला जाऊ शकतो! दुसरे म्हणजे, जेव्हा एखादे कॉपीराइट केलेले काम बंद केले जाते, तेव्हा भाषांतर स्त्रोत मजकूर कॉपीराइट धारकाची बौद्धिक संपत्ती आहे. ते स्त्रोत मजकूराप्रमाणेच त्याचप्रमाणे भाषांतराचे सर्व अधिकार राखून ठेवतात. या आणि अन्य कारणांसाठी, शब्द उघडणे केवळ कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन करीत नसलेले भाषांतरे वितरित करेल.

आम्ही कोणता परवाना वापरतो?

शब्द व्यक्त करून प्रकाशित केलेली सर्व सामग्री क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-शेयर एलाइक 4.0 लाइसेंस (CC BY-SA) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ पहा) अंतर्गत खाली प्रकाशित केली आहे. आमचा विश्वास आहे की हा परवाना मंडळीला सर्वात जास्त मदत आहे कारण भाषांतर आणि इतर व्युत्पन्नाला परवानगी देण्याइतपत अनुज्ञेय आहे, परंतु अशा व्युत्पन्नाला प्रतिबंधात्मक परवान्यांतर्गत बंद केले जाऊ शकत नाही. या समस्येवरील संपूर्ण चर्चेसाठी, द ख्रिस्टीएन कॉमन्स (वाचा http://thechristiancommons.com/) वाचा.

स्रोत मजकूर कसा वापरला जाऊ शकतो?

स्त्रोत ग्रंथ वापरला जाऊ शकतात जर ते सार्वजनिक डोमेनमध्ये असतील किंवा खालीलपैकी एकावर उपलब्ध असतील, जे भाषांतरित क्रिएटिव्ह कॉमन्स अॅट्रिब्यूशन-शेअर अलाईक परवान्याअंतर्गत प्रकाशीत करण्याची परवानगी देते:

प्रश्नातील इतर सर्व कामासाठी, कृपया help@door43.org शी संपर्क साधा.

टीप:

 • भाषांतर स्टुडिओच्या स्त्रोत ग्रंथांमधे येणारे सर्व स्त्रोत ग्रंथ पुनरावलोकित केले गेले आहेत आणि स्त्रोत मजकूर म्हणून कोणासाठीही वापरण्यासाठी कायदेशीर आहेत.
 • शब्द प्रकाशित करण्याआधी कोणत्याही गोष्टी प्रकाशित झाल्यानंतर, वरील स्त्रोतांनुसार स्त्रोत मजकूर पुन्हा तपासला जाणे आवश्यक आहे. आपण आपले भाषांतर प्रकाशित करण्यास अक्षम आहोत म्हणून टाळण्यासाठी आपले स्त्रोत मजकूर तपासा.

स्रोत मजकूर आणि आवृत्ती संख्या

This page answers the question: आवृत्ती क्रमांक मला स्रोत मजकूर निवडायला कशी मदत करू शकतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

आवृत्ती क्रमांकाचे महत्त्व.

विशेषत: शब्द उघडताना मोकळ्या प्रकल्पामध्ये, प्रकाशित आवृत्त्यांचा मागोवा ठेवणे महत्त्वाचे आहे. हे महत्वाचे आहे कारण भाषांतर (आणि स्त्रोत ग्रंथ) वारंवार बदलू शकतात. प्रत्येक आवृत्तीला ओळखण्यास सक्षम होणे याबद्दल स्पष्टतेला साहाय्य करण्यास मदत करते. आवृत्तीचे अंक देखील महत्वाचे आहेत कारण सर्व भाषांतर नवीनतम स्त्रोत मजकूरावर आधारित असावेत. जर स्त्रोत मजकूर बदलला तर, भाषांतर नवीनतम आवृत्तीशी जुळण्यासाठी अद्ययावत केले पाहिजे.

भाषांतर प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी, कृपया आपल्याकडे स्रोत मजकूराचे नवीनतम आवृत्ती असल्याचे सुनिश्चित करा.

आवृत्तीकरण कार्य कसे करते

आवृत्ती क्रमांक केवळ जेव्हा एखादे काम सोडले जाते तेव्हाच दिले जाते, जेव्हा ते संपादित केले जातात. पुनरावृत्ती इतिहास दरवाजा 43 मध्ये ठेवला आहे, परंतु हे आवृत्ती क्रमांक देण्यात येत असलेल्या कामापेक्षा वेगळे आहे.

प्रत्येक स्त्रोत मजकूर प्रत्येक प्रकाशना (आवृत्ती 1, 2, 3, इत्यादी) साठी संपूर्ण नंबर दिला जातो. त्या स्त्रोत मजकूरावर आधारित कोणतीही भाषांतरे मूळ मजकूरातील आवृत्ती संख्या घेईल आणि 1 जोडा (इंग्रजी ओबीएस आवृत्ती 4 मधील भाषांतर आवृत्ती 4.1 होईल). त्या स्त्रोत मजकूरावर आधारित, कोणतेही भाषांतर स्त्रोत स्रोत मजकूराचा आवृत्ती क्रमांक घेईल आणि 1 जोडेल. (इंग्रजी ओबीएस आवृत्ती 4.1.1 चे भाषांतर होईल). यापैकी कोणत्याही ग्रंथांचे नवीन प्रकाशन त्यांच्या "दशांश स्थान" 1 ने वाढवतात.

अधिक माहितीसाठी कृपया http://ufw.io/versioning पहा.

नवीनतम आवृत्ती कुठे शोधावी

https://unfoldingword.org नेहमी प्रत्येक स्रोताची नवीनतम प्रकाशित आवृत्ती आहे. प्रत्येक संसाधनांच्या आवृत्ती इतिहासासाठी http://ufw.io/dashboard येथे डॅशबोर्ड पृष्ठ पहा. टीपः सामग्री अद्ययावत होण्यापासून भाषांतर स्टुडिओ आणि उघडते शब्द अॅपमध्ये नवीनतम आवृत्ती नेहमी नसतात.

Next we recommend you learn about:


आपली भाषा लिहिण्यासाठीचे निर्णय

This page answers the question: आपली भाषा लिहिण्यासाठी आम्हाला काही निर्णय घेण्याची आवश्यकता काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

लिखित विषयी उत्तर देण्यासाठी महत्वाचे प्रश्न

जेव्हा एखादी भाषा प्रथम लिहिली जाते तेव्हा भाषांतरकर्त्यांने निर्णय घ्यावा की सर्व लिखित भाषांच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांची माहिती कशी द्यावी.

या प्रश्नामुळे व्यापक समुदायाला भाषांतरकर्त्यांने स्थानिक भाषेत विरामचिन्ह, शब्दलेखन आणि बायबलमधील नावे लिहिण्याच्या क्षेत्रात लिहिण्याच्या काही प्राथमिक निर्णयांची समज दिली असेल. हे कार्य कसे करावे यासाठी भाषांतर संघ आणि समुदायांनी सहमत होणे आवश्यक आहे.

 • आपल्या भाषेत प्रत्यक्ष किंवा उद्धरण भाषण प्रकाश टाकण्याचा काही मार्ग आहे का? आपण ते कसे दाखवायचे?
 • वचन क्रमांकन, उद्धरण भाषण आणि जुना करार यांचे निर्देश देण्याकरता आपण कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे? (आपण राष्ट्रीय भाषेचा प्रकार स्वीकारत आहात? तुम्ही आपल्या भाषेनुसार अनुरूपतेसाठी कोणता निर्णय घेतला आहे?)
 • आपण बायबलमध्ये कोणत्या लेखी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे? आपण राष्ट्रीय भाषा बायबलमध्ये लिहिलेली नावे वापरता का? नावे उच्चारल्या आहेत त्याप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या भाषेत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत आणि त्यांना अतिरिक्त शीर्षकांची आवश्यकता असल्यास? (हा निर्णय समुदायासाठी स्वीकार्य आहे का?)
 • आपण आपल्या भाषेतील कोणत्याही शब्दलेखन नियमात लक्ष ठेवले आहे की आपण इतरांसह सामायिक करू इच्छिता, जसे की एखादा शब्द त्याचे फॉर्म किंवा दोन शब्द एकत्रित करतो का? (या नियम समुदायांना मान्य आहेत का?)

वर्णमाला / स्वायोगिता

This page answers the question: मी माझ्या भाषेसाठी वर्णमाला कशी तयार करू शकेन?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णमाला तयार करणे

आपली भाषा आधी लिहिलेली नसेल तर आपल्याला एक वर्णमाला तयार करण्याची आवश्यकता असेल जेणेकरून आपण तो लिहू शकता. वर्णमाला तयार करताना विचार करण्यासाठी अनेक गोष्टी आहेत, आणि चांगले तयार करणे फार कठीण असू शकते. हे खूप कठीण वाटत असल्यास, आपण लेखी केलेल्या ऐवजी ध्वनीफित भाषांतर करू शकता.

चांगल्या वर्णमाला आपल्या भाषेच्या प्रत्येक वेगळ्या आवाजाचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी एक अक्षर असणे आवश्यक आहे.

जर एखाद्या शेजारच्या भाषेत आधीपासूनच वर्णमाला असेल आणि जर त्या भाषेमध्ये आपल्या भाषेसारखीच ध्वनी असेल तर ते त्यांचे वर्णमाला घेण्यास चांगले काम करू शकेल. तसे नसल्यास शाळेत शिकलेल्या राष्ट्रीय भाषेतील वर्णमाला उधार घेणे ही सर्वात चांगली बाब आहे. तथापि, आपल्या भाषेत ध्वनी आहे की राष्ट्रीय भाषा येत नाही, आणि म्हणून आपल्या भाषेतील ध्वनींचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी या वर्णमाला वापरणे कठीण होईल. त्या बाबतीत, आपल्या भाषेतील प्रत्येक ध्वनिबद्दल विचार करणे चांगले आहे. कागदाच्या तुकड्यावर राष्ट्रीय भाषा वर्णमाला वरपासून खालपर्यंत लिहा. त्यानंतर प्रत्येक अक्षरापुढे आपल्या भाषेतील एक शब्द लिहा जो त्या ध्वनीसह सुरू होते किंवा त्यात आवाज आहे. ज्या अक्षराने प्रत्येक शब्दात तो ध्वनी बनतो त्या अक्षराला अधोरेखित करा.

आपल्या भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय वर्णनामधील अक्षरे असू शकतात. ते ठीक आहे. आता या शब्दांच्या ध्वनीवर विचार करा ज्यासाठी तुम्हाला कठीण वेळ लिहिण्याची गरज आहे, किंवा तुम्हाला यासाठी अक्षर सापडत नाही. जर आवाज हा आवाजासारखाच आहे ज्यासाठी आपल्याला अक्षर सापडले असेल, तर कदाचित आपण त्या ध्वनी इतर ध्वनीचे प्रतिनिधित्व करण्यास संपादीत करू शकता. उदाहरणार्थ, जर आपल्याकडे "s" द्वारे ध्वनी दिलेला ध्वनी असेल आणि समान ध्वनी असेल ज्यामध्ये कोणतेही अक्षर नसल्यास, आपण समान ध्वनीकरिता अक्षराने एक चिन्ह जोडू शकता, जसे की 'किंवा ^ किंवा ~ वर टाकणे. जर आपल्याला असे वाटत असेल की राष्ट्रीय भाषेच्या ध्वनीमधून सर्व प्रकारचे फरक आहे त्याप्रमाणे ध्वनीचा एक गट आहे, तर त्याच अक्षरातील समूहात बदल करणे चांगले आहे.

एकदा आपण ही क्रिया पूर्ण केल्यानंतर आणि आपल्या भाषेमध्ये आणखी ध्वनीचा विचार न करता, एक कथा लिहा किंवा काही हालचाल करून लिहू शकता. जसे आपण लिहितो, तेव्हा कदाचित आपण यापूर्वी विचार केला नव्हता असे ध्वनी कदाचित शोधले जातील. अक्षरे सुधारणे सुरू ठेवा जेणेकरून आपण ही ध्वनी लिहू शकाल. आपण यापूर्वी केलेल्या सूचीमध्ये या ध्वनी जोडा.

आपली भाषा आपल्या भाषेतील अन्य वक्ते यांच्या आवाजासाठी घेऊन ज्यांनी राष्ट्रीय भाषा वाचली आहे आणि त्याबद्दल त्यांना काय वाटते हे पहा. कदाचित काही अक्षरे संपादीत करण्याचा एखादा वेगळा मार्ग सुचवेल जे वाचण्यास सहज किंवा सोपे आहे. या इतर लोकांना आपण लिहिलेली कथा दाखवा आणि त्यांना आपल्या शब्दांच्या आणि शब्द-आवाजाच्या सूचीचा संदर्भ देऊन ती वाचण्यासाठी शिकवा. जर ते सहजपणे ते वाचू शकतात, तर आपले वर्ण चांगले आहेत जर हे अवघड असेल तर, वर्णमालाचे काही भाग असू शकतात ज्याला अजूनही काम सोपे होण्याची आवश्यकता आहे, किंवा त्याच अक्षराने वेगवेगळ्या ध्वनी दर्शविल्या जाऊ शकतात, किंवा काही ध्वनी असू शकतात ज्यासाठी आपल्याला अजुनही अक्षरे शोधण्याची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रीय भाषेत चांगले वाचक असलेल्या आपल्या भाषेच्या इतर वक्त्यासह या वर्णमालावर कार्य करणे सुरु ठेवणे चांगले आहे. आपण वेगवेगळ्या ध्वनींवर चर्चा करू शकता आणि त्यांना एकत्रित करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरवू शकता.

राष्ट्रीय भाषा रोमन वर्णमालेखेरीज अन्य एक लेखन प्रणाली वापरत असल्यास, नंतर आपण त्या चिन्हे संपादीत करण्यासाठी वापरू शकणारे विविध गुणांचा विचार करा जेणेकरून ते आपल्या भाषेच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करतील. हे सर्वोत्तम आहे जर आपण चिन्हांना अशा प्रकारे चिन्हांकित करू शकता जे एका संगणकावर पुनरूत्पादित केले जाऊ शकते. (आपण वर्ड प्रोसेसर किंवा भाषांतर कीबोर्ड मधील कीबोर्डसह लेखन प्रणालीसह प्रयोग करू शकता. Http://ufw.io/tk/) आपल्याला कीबोर्ड बनविण्यात मदतीची आवश्यकता असल्यास,


वर्णमाला विकास

This page answers the question: शब्दांमध्ये ध्वनी कसे तयार होतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

व्याख्या

हे अशा शब्दांची परिभाषा आहेत जे आपण शब्दांमधील ध्वनी कसे बनवायचे याबद्दल बोलण्यासाठी वापरतो, तसेच शब्दांच्या काही भागाचा संदर्भ असलेल्या शब्दांची व्याख्या देखील करतात.

व्यंजन

ही अशी ध्वनी आहे जेव्हा लोक त्यांच्या फुफ्फुसांतून वायू फेकतात तेव्हा जीभ, दात किंवा ओठ यांच्या स्थितीमुळे बाधा येते किंवा मर्यादित असते. वर्णमालेमधील बहुतेक अक्षरे व्यंजन अक्षरे आहेत. सर्वाधिक व्यंजन अक्षरांमध्ये फक्त एक आवाज आहे.

स्वर

दात, जीभ किंवा ओठ रोखल्याशिवाय तोंडातून श्वास वाहताना त्या तोंडातून हे आवाज निर्माण होतात. (इंग्रजीमध्ये, स्वर हा a, e, i, o, u आणि कधीकधी y आहेत.)

शब्दावयव (syl-ab-al)

आसपासच्या व्यंजनासह किंवा न केवळ एक स्वर ध्वनी असलेल्या शब्दाचा एक भाग. काही शब्दावयवांमध्ये केवळ एकच अक्षर आहे.

प्रत्यय

शब्दामध्ये जोडलेले काहीतरी जे त्याचा अर्थ बदलते. हे सुरुवातीस, किंवा अखेरीस किंवा शब्दाच्या मुख्य भागात असू शकते.

उगम

शब्दाचा सर्वात मूलभूत भाग; सर्व प्रत्यये काढून टाकले जातात तेव्हा काय राहते.

शब्दाचा भाग

एखादा शब्द किंवा शब्दाचा एखादा भाग ज्यामध्ये अर्थ असतो आणि त्यामध्ये लहान भाग नसलेला अर्थ असतो. (उदाहरणार्थ, "शब्दावयव" मध्ये 3 शब्दावयव आहेत, परंतु केवळ 1 शब्दाचा भाग, तर "शब्दावयवा" मध्ये 3 अक्षरे आणि दोन गुणधर्म आहेत (syl-lab-le s). (अंतिम "s" हा शब्दप्रयोग आहे ज्याचा अर्थ "बहुवचन."))

शब्दावयव शब्द कसा तयार करतात.

प्रत्येक भाषेत ध्वनी तयार होतात ज्यांत शब्दावयव तयार होतात. प्रत्ययाच्या शब्दाची किंवा एखाद्या शब्दाची मुळ एक अक्षर असू शकते, किंवा त्यामध्ये अनेक शब्दावयव असतील. शब्दसमूह तयार करण्यासाठी शब्दसंग्रह एकत्र करतात ज्यामुळे शब्दाचा भाग बनविण्यासाठी देखील एकत्रित होतात. अर्थपूर्ण शब्द बनविण्यासाठी शब्दाचे भाग एकत्र काम करतात. आपल्या भाषेत शब्दावयव कसे तयार केले जातात आणि ते शब्दावयव एकमेकांना कसे प्रभावित करतात हे समजून घेणे महत्वाचे आहे जेणेकरून शब्दलेखन नियम तयार करता येतील आणि लोक आपली भाषा वाचणे सहजपणे शिकू शकतात.

स्वर आवाज हा शब्दाव्यांचा मूळ भाग आहे. इंग्रजीमध्ये केवळ पाच स्वर प्रतीक आहेत, “a, e, i, o, u”, पण त्यामध्ये 11 स्वरूपाचे स्वर व स्वर आवाज आहेत आणि बरेच इतर मार्ग आहेत. वैयक्तिक इंग्रजी स्वरांचे ध्वनी अशा शब्दांत सापडतात जसे की “beat, bit, bait, bet, bat, but, body, bought, boat, book, boot.”

[समाशोधन चित्र जोडा]

इंग्रजीचे स्वर

तोंडाची स्थिती समोर – मध्यभागी – मागे गोलाकार (गोलाकार न फिरवता) (गोलाकार न फिरवता) (गोलाकार) जीभेची उंची उंच i “बिट” u “बूट” मध्य उंची i “बिट” u “बूक” मध्य e “बेट” u “बट” o “बोट” खाली-मध्य e “बेट” o “बॉट” खाली ए “बॅट” ए “बॉडी”

(या स्वरांचे प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला यामध्ये स्वतःचे प्रतीक आहे.)

स्वर हे प्रत्येक शब्दाच्या मधला आकार घेते आणि स्वरांना आधी आणि नंतर स्वरांचा आवाज येतो.

स्पष्टीकरण हे वाणीचे वर्णन करण्यासाठी आवाज किंवा नाकाद्वारे हवा कसे येतात हे वर्णन आहे.

बोलण्याची सांगड घालणे ती ठिकाणे गले किंवा तोंडाने असतात जेथे हवा निस्तेज आहे किंवा त्याचा प्रवाह रोखला जातो. अभिव्यक्तीचे सामान्य मुद्दे म्हणजे ओठ, दात, दंत (वाद्यवृन्त) कवळी, टाळू (तोंडाचा वरचा भाग), पोकळी (तोंडाचा मऊ भाग), खनिज, आणि स्वरतंतू (किंवा ग्लॉटलिस).

आर्टिक्युलेटर्स हे तोंडचे हलणारे भाग आहेत, विशेषत: जिभेतील काही भाग जे हवेच्या प्रवाहाला हळू करते. जिभेच्या काही भागांमध्ये असे होऊ शकते की जीभेचे मूळ, पाठीमागचा भाग, जिभेचा टोकदार भाग आणि जिभेचे निमुळते टोक. ओठाचा वापर न करता जीभ तोंडाद्वारे हवा प्रवाह हळू करू शकते. ओठांनी बनलेले ध्वनी “b," "v," आणि "m." प्रमाणे व्यंजन समाविष्ट करतात.

अभिव्यक्ती पद्धती सांगते की हवा प्रवाह कसा हळू आहे. हे संपूर्ण थांबा (जसे "p" किंवा "b", ज्यास स्टॉप व्यंजन किंवा स्टॉप असे म्हणतात त्याप्रमाणे) येऊ शकतात, ज्यात अतिवृद्धी (जसे "f" किंवा "v," असे म्हणतात) किंवा फक्त किंचित प्रतिबंधित केले जाऊ शकते (जसे की "w" किंवा "y, अर्ध-स्वरांना म्हणतात, कारण ते स्वरांप्रमाणे जवळजवळ विनामूल्य आहेत.)

वॉयसींग हे दाखविते की वाणी तिच्यामार्फत पोहचते तेव्हा स्वरतंतू विरहित असतात किंवा नाही. बहुतेक स्वर, जसे “a, e, i, u, o”, आवाज ऐकल्या जातात. “p,t,k,f." सारख्या व्यंजनांना “b,d,g,v,” किंवा आवाजहीन (-v) जसे आवाज दिला जाऊ शकतो (+v). हे सर्वप्रथम उच्चारित केलेल्या व्यंजनांच्या स्वरूपातील समान तर्हेने बनवलेले आहेत. "B, d, g, v" आणि "p, t, k, f" मधील फक्त फरक (+v आणि -v) आवाजहीन आहे.

इंग्रजीतील व्यंजन

उच्चारणाचे मुद्दे ओठ दात कवळी टाळू पडदा पडजीभ स्वरयंत्र वॉयसींग -v/+v -v +v v/+v v/+v -v/+v -v/+v-v आर्टेक्युलेटर - व्यवस्थापकाशी ओठ - थांबवा p / b ओठ - घर्षण f / v जीभ टीप - थांबा t / d कर्णमधुर / l / r जिभेचा टोकदार भाग - घर्षण ch/dg जिभेचा पाठीमागेल भाग- थांबा k / g जिभेचा उगम स्त्रोत- अर्ध-स्वर / w / y h / नाक - पुढील भाग / m / n

आवाजाला नाव देणे त्यांच्या सुविधांना बोलावून केले जाऊ शकते. "b" आवाज याला आवाजातील द्विभाषी (दोन ओठ) थांबवणारा म्हणतात. "f" चा आवाज एक आवाजिक प्रयोगात्मक (ओठ-दात) द्रवपदार्थ म्हणून ओळखली जाते. "एन" ची ध्वनी आवाजातील दंत प्रधान (कवळी) नाक म्हणतात.

आवाज प्रतीकांचे दोन प्रकारे केले जाऊ शकतात. एकतर आम्ही आंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला मध्ये सापडलेल्या ध्वनीसाठी चिन्ह वापरू शकतो किंवा वाचकाने ओळखलेल्या वर्णमालामधून आपण सुप्रसिद्ध प्रतीके वापरु शकतो.

व्यंजन तक्ता - कलात्मक सूत्रांचा उल्लेख न करता येथे व्यंजनाचा प्रतीकात्मक चिन्ह तक्ता दिला जातो. आपण आपल्या भाषेच्या ध्वनींचा शोध घेत असताना, आपण आवाज करता तेव्हा आपल्या जीभ आणि ओठांची स्थिती व्यक्त करणे आणि भावना व्यक्त करणे, आपण या लेखातील तक्ता त्या ध्वनींचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रतीकांसह भरू शकता.

उच्चारणाचे मुद्दे ओठ दात कवळी टाळू पडदा पडजीभ श्वासनलिकेचे कंठातील मुख वॉयसींग -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v पद्धत थांबवा p / b t / d k / g घर्षण f/ v ch/dg कर्णमधुर /l /r अर्ध-स्वर /w /y h/ नाक /m /n


कागद पत्रांचे स्वरूप

This page answers the question: कोणते फाईल स्वरूपन स्वीकार्य आहे?

भाषांतराचे तांत्रिक स्वरूप

भाषांतराचे, शब्दांचे आणि वाक्यांमध्ये भाषांतर करण्याचा मोठा भाग असतानाच, हे देखील खरे आहे की भाषांतर एक प्रमुख पैलू तांत्रिक आहे. वर्णमाला तयार करणे, टाइप करणे, टाइपसेटिंग, स्वरूपन करणे, प्रकाशन करणे आणि वितरणासाठी, भाषांतर करण्यासाठी अनेक तांत्रिक पैलू आहेत. हे सर्व शक्य करण्यासाठी, काही मानके आहेत जे दत्तक गेले आहेत.

यूएसएफएम: बायबल भाषांतर स्वरूप

अनेक वर्षांपासून, बायबल भाषांतरा करीता मानक स्वरूप यूएसएफएम (युनिफाइड स्टँडर्ड फॉरमॅट मार्कर) या स्वरूपात आहे. आम्ही हा दर्जाही स्वीकारला आहे.

यूएसएफएम एक प्रकारची मार्कअप भाषा आहे जी संगणकाच्या प्रणालीला मजकूर समाविष्ट कसा करतो हे सांगते. उदाहरणार्थ, प्रत्येक अध्याय ''\ c1'' किंवा ''\ c33 \" सारखे चिन्हांकित आहे. वचन मार्कर ''\v8" किंवा \"v14" सारखे दिसेल. परिच्छेदाला "\p'' चिन्हांकित केले आहेत. अशी आणखी काही मार्कर आहेत ज्याचे विशिष्ट अर्थ आहेत. म्हणून यूएसएफएम मधील योहान 1:1-2 सारखा अध्याय असा दिसेल:

c 1 p v 1 प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता. v 2 तो शब्द सुरूवातीपासूनच देवाबरोबर होता.

जेव्हा यूएसएफएम वाचू शकणारा संगणक कार्यक्रम हे पाहतो, तेव्हा ते सर्व अध्याय मार्करांना तेच क्रमाने (उदाहरणार्थ, मोठ्या संख्येसह) स्वरूपित करता येते आणि सर्व श्लोकांची संख्या तशाच प्रकारे (उदाहरणार्थ, एक लहान अपरक्रांट क्रमांक).

 • आम्हाला वापरण्यासाठी सक्षम होण्यासाठी बायबल भाषांतर यूएसएफएममध्ये असणे आवश्यक आहे!

यूएसएफएम नोटेशनबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, कृपया http://paratext.org/about/usfm वाचा.

यूएसएफएममध्ये बायबलचे भाषांतर कसे करावे

बहुतेक लोकांना यूएसएफएममध्ये कसे लिहायचे हे माहिती नाही. आम्ही भाषांतर स्टुडिओ तयार केल्या त्या पैकी एक कारण आहे. आपण भाषांतर स्टुडियोमध्ये भाषांतर करता तेव्हा, आपण जे काही पाहतो ते सामान्य वर्ड प्रोसेसर दस्तऐवजांसारखे दिसते जे कोणत्याही मार्कअप भाषेखेरीज दिसत नाहीत. तथापि, भाषांतर स्टुडिओ आपण पहात असलेल्या यूएसएफएम अंतर्गत बायबल भाषांतर स्वरूपित करीत आहे. अशा प्रकारे, जेव्हा आपण भाषांतर स्टुडिओमधून आपले भाषांतर अपलोड करता, तेव्हा यूएसएफएममध्ये अपलोड करण्यात आले आहे ते आधीच स्वरूपित केले गेले आहे आणि तत्काळ ते विविध स्वरूपांमध्ये प्रकाशित केले जाऊ शकते.

भाषांतर यूएसएफएम मध्ये रूपांतरित करणे

जरी यूएसएफएम नोटेशन वापरून केवळ भाषांतरासाठी प्रोत्साहित केले जात असले तरी, काही वेळा यूएसएफएम मार्कअप न वापरता भाषांतर केले जाते. या प्रकारच्या भाषांतराचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु प्रथम यूएसएफएम मार्कर जोडणे आवश्यक आहे. हे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे भाषांतर स्टुडियोमध्ये कॉपी आणि पेस्ट करणे, नंतर काव्या मार्कर योग्य ठिकाणी ठेवा जेव्हा हे केले जाते, तेव्हा भाषांतर यूएसएफएम म्हणून निर्यात करता येईल. हा एक फार कठीण काम आहे, म्हणून आम्ही आपल्या बायबल भाषांतर कार्याची सुरूवातीपासूनच भाषांतर स्टुडिओ किंवा यूएसएफएमचा वापर करणाऱ्या अन्य प्रोग्राममध्ये शिफारस करतो.

इतर सामग्रीसाठी मार्कडाउन

मार्कडाउन हे एक सामान्य मार्कअप भाषा आहे जी इंटरनेटवरील बऱ्याच ठिकाणी वापरली जाते. मार्कडाउन हे समान स्वरुपासाठी विविध स्वरुपात (जसे की वेब पृष्ठ, मोबाइल अॅप्स, पीडीएफ, इत्यादी) वापरले जाऊ शकते.

मार्कडाउन बोल्ड आणि * इटॅलीक * चे समर्थन करते, ज्यात असे लिहिले आहे:

मार्कडाउन बोल्ड आणि * इटॅलीक * चे समर्थन करते.

मार्कडाउन यासारखे शीर्षलेखांना देखील समर्थन देते:

शीर्षक 1

शीर्षक 2

शीर्षक 3

मार्कडाउन देखील लिंकचे समर्थन करते. याप्रमाणे लिंक प्रदर्शित होतात https://unfoldingword.org आणि असे लिहिले आहे.

https://unfoldingword.org

लिंकसाठी अनुकूल शब्द देखील समर्थित आहे, याप्रमाणे:

uW Website(https://unfoldingword.org)

लक्षात घ्या की एचटीएमएल देखील वैध मार्कडाउन आहे. मार्कडाउन वाक्यरचनेच्या संपूर्ण सूचीसाठी कृपया http://ufw.io/md ला भेट द्या.

निष्कर्ष

यूएसएफएम किंवा मार्कडाउनसह चिन्हांकित सामग्री मिळविण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे संपादक बनविण्याकरिता विशेषत: आराखडीत केला आहे. वर्ड प्रोसेसर किंवा मजकूर संपादकाचा वापर केल्यास, या चिन्हांना स्वतः च प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

 • टीप: वर्ड प्रोसेसरमध्ये बोल्ड, इटॅलीक किंवा अधोरेखित मजकूर बनविणे, तो बोल्ड, इटॅलीक किंवा मार्कअप भाषेत अधोरेखित करत नाही. या प्रकारचे स्वरूपन निर्दिष्टित चिन्हे लिहून केले जाणे आवश्यक आहे. *

कोणते सॉफ्टवेअर वापरावे यावर विचार करताना, कृपया हे लक्षात ठेवा की भाषांतर केवळ शब्दांबद्दल नाही; विचारात घेणे आवश्यक असलेल्या अनेक तांत्रिक पैलूंवर आहेत. जे सॉफ्टवेअर वापरले गेले आहे, ते लक्षात ठेवा की बायबल भाषांतरकर्त्यांना यूएसएफएममध्ये बसवावे लागते आणि मार्कडाउन मध्ये इतर सर्व गोष्टी आवश्यक आहेत.


How to Start Translating

प्रथम मसुदा तयार करा

This page answers the question: मी प्रथम मसुदा कसे करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मी कसे सुरू करू?

 • प्रार्थना करा की आपण ज्या भाषेत भाषांतर करीत आहात तो फरक समजून घेण्यासाठी देव तुम्हाला मदत करेल आणि तो आपल्या भाषेतील त्या मार्गांचे संवाद साधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शोधण्यात आपली मदत करेल.
 • तुम्ही जर बायबलमधील वृत्तपत्रांची भाषांतरं गाठली असेल, तर त्यातून भाषांतर सुरू होण्याआधीची संपूर्ण कथा वाचा. आपण बायबलचे भाषांतर करत असल्यास, आपण त्याचा कोणताही भाग भाषांतरित करण्याच्या सुरुवातीला संपूर्ण अध्याय वाचा. अशा प्रकारे आपण समजू शकाल की आपण ज्या विभागात भाषांतर करीत आहात ती मोठ्या संदर्भामध्ये कशी आहे, आणि आपण ते अधिक चांगले भाषांतरित कराल.
 • आपण ज्याप्रमाणे अनेक भिन्न भाषांतरांमध्ये भाषांतर करण्याची योजना करत आहात तो मार्ग वाचा. IRV तुम्हाला मूळ मजकुराचे स्वरूप पाहण्यास मदत करेल आणि IEV तुम्हाला मूळ मजकुराचा अर्थ समजावून घेण्यास मदत करेल. लोक आपल्या भाषेत वापरत असलेल्या स्वरूपात अर्थ कसे संप्रेषण करावे याबद्दल विचार करा. कोणतेही बायबल मदत किंवा समालोचनांमध्ये वाचा की जे आपणास भाषण पत्राचा हा मार्ग आहे.
 • आपण भाषांतर करण्याची योजना करत असलेल्या परिच्छेदाचे भाषांतर टिपा वाचा.

Next we recommend you learn about:


भाषांतर करताना मदत

This page answers the question: भाषांतर करण्यास मला मदत कोठे मिळू शकेल?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर मदत वापरणे

Next we recommend you learn about:


The Bible Text

मूळ आणि स्त्रोत भाषा

This page answers the question: मूळ भाषा आणि स्त्रोत भाषा यात काय फरक आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मूळ भाषेत मजकूर सर्वात अचूक आहे

परिभाषा - मूलभूत भाषा अशी भाषा आहे ज्यात बायबलचे लिखाण सुरुवातीला लिहिले होते.

वर्णन - नवीन कराराची मूळ भाषा ग्रीक आहे. जुन्या करारातील मूळ भाषेची मूळ हिब्रू आहे. तथापि, दानीएल आणि एज्रा यांच्या काही भागाची मूळ भाषा ही अरॅमिक आहे. मूळ भाषा नेहमी सर्वात अचूक भाषा असते ज्यातून परिच्छेद भाषांतरित केला जातो.

स्रोत भाषा म्हणजे अशी भाषा ज्यामधून भाषांतर केले जात आहे. जर एखाद्या भाषांतरकर्त्याने मूळ भाषेतून बायबलचे भाषांतर केले असेल तर त्याच्या भाषेसाठी मूळ भाषा आणि स्त्रोत भाषा समान आहेत. तथापि, ज्या लोकांनी मूळ भाषेचा अभ्यास करायला अनेक वर्षे घालवलेली आहेत आणि त्यांना स्त्रोत भाषा म्हणून वापरु शकतात. या कारणास्तव, बहुतेक भाषांतरकर्त्यांना त्यांच्या मूळ भाषेच्या मजकूराच्या रूपात मोठ्या संवादाच्या भाषेत भाषांतरित केल्या गेलेल्या बायबलचा वापर करतात.


मूळ हस्तलिखित

This page answers the question: मूळ भाषेच्या मजकुराविषयी अधिक माहिती आहे का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मूळ लिखाणांचे लेखन

बायबल कित्येक शतकांपूर्वी देवाच्या संदेष्ट्यांनी व प्रेषितांनी लिहिले होते म्हणून देवाने त्यांना लिहिण्याची आज्ञा दिली होती. इस्राएल लोक हिब्रू बोलत, त्यामुळे जुन्या करारातील पुस्तके बहुतेक हिब्रू मध्ये लिहिले होते ते अश्शूर आणि बाबेलमध्ये अनोळखी रहिवासी असतांना, ते अरॅमिक बोलण्यास शिकले, म्हणूनच जुन्या कराराचे काही नंतरचे भाग हे अरॅमिक भाषेत लिहिले गेले.

ख्रिस्त येण्याआधी सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी, ग्रीक भाषेचा व्यापक संवाद झाला. युरोप आणि मध्य पूर्वेतील बहुतेक लोकांनी ग्रीक भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून बोलली. म्हणून जुन्या कराराचे ग्रीकमध्ये भाषांतर करण्यात आले. जेव्हा ख्रिस्त आला, जगाच्या त्या भागातील अनेक लोक अजूनही ग्रीक दुसरी भाषा म्हणून बोलत, आणि नवीन करारातील पुस्तके सर्व ग्रीकमध्ये लिहिलेली आहेत.

मागे तर तेथे छपाईयंत्र नव्हते, त्यामुळे लेखकांनी हे पुस्तक हाताने लिहिले. हे मूळ हस्तलिखित होते. ज्यांनी हे हस्तलिखिते कॉपी केली त्यांनी हाताने तसे केले. हे हस्तलिखिते देखील होते. ही पुस्तके अतिशय महत्वाची आहेत, त्यामुळे कॉपी करणाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण मिळाले आणि त्यांना अचूकपणे कॉपी करण्याचा प्रयत्न करावा.

शेकडो वर्षांपासून, लोकांनी बायबलच्या पुस्तकांचा हजारो प्रती बनवल्या. लेखकांनी लिहिलेली हस्तलिखिते सर्व गमावले किंवा मोडत आहेत, म्हणून आपल्याकडे ते नाहीत. परंतु बऱ्याच काळापर्यंत आमच्याकडे अनेक प्रती होत्या. यापैकी काही प्रती अनेक शंभर वर्षे आणि अगदी हजारो वर्षे टिकली आहेत.


बायबलची संरचना

This page answers the question: बायबल कशाप्रकारे आयोजित केले जाते?

In order to understand this topic, it would be good to read:

बायबल 66 "पुस्तकांनी" बनलेली आहे. जरी त्यांना "पुस्तके" असे म्हणतात, तरी ते बरीच मोठी आहेत आणि कमीतकमी फक्त एक किंवा दोन पृष्ठ आहेत. बायबलचे दोन मुख्य भाग आहेत: पहिला भाग प्रथम लिहिला गेला आणि त्याला जुना करार म्हटले आहे. दुसरा भाग नंतर लिहिला गेला आणि त्याला नवीन करार म्हटले आहे. जुन्या करारामध्ये 39 पुस्तके आहेत आणि नवीन करारामध्ये 27 पुस्तके आहेत. (नवीन करारामधील काही पुस्तके लोकांसाठी पत्रे आहेत.)

प्रत्येक पुस्तक अध्यायामध्ये विभागले आहे. बहुतांश पुस्तके एकापेक्षा अधिक धडा आहेत, परंतु ओबद्या, फिलेमोन, 2 योहान, 3 योहान, आणि यहूदा यांचे प्रत्येकी एक अध्याय आहेत. सर्व अध्याय वचनांमध्ये विभागले आहेत.

जेव्हा आपण एखाद्या वचनात संदर्भ घेऊ इच्छितो तेव्हा आपण प्रथम पुस्तकाचे नाव, मग अध्याय, आणि नंतर वचन लिहा. उदाहरणार्थ "योहान 3:16" म्हणजे योहानाचे पुस्तक, अध्याय 3, वचन 16.

जेव्हा आपण एकमेकांच्या पुढे असलेल्या दोन किंवा अधिक वचनांचा उल्लेख करतो तेव्हा आपण त्यांच्यात एक ओळ ठेवतो. "योहान 3:16-18" म्हणजे योहान, अध्याय 3, अध्याय 16, 17 आणि 18 वचने.

जेव्हा आपण अध्याय एकमेकांच्या पुढे नसतात तेव्हा आपण त्यांना वेगळे करण्यासाठी स्वल्पविराम वापरतो. "योहान 3: 2, 6, 9" म्हणजे योहान अध्याय 3, वचने 2, 6 आणि 9.

अध्याय आणि वचन संख्या नंतर, आम्ही वापरलेल्या बायबलच्या भाषांतरासाठी संक्षिप्त रुप दिले. खालील उदाहरणामध्ये "IRV" म्हणजे * अनलॉक लिटरल बायबल *.

भाषांतर अकादमीमध्ये आपण या प्रणालीचा वापर शास्त्रवचनांचे कुठून आले हे सांगण्यासाठी करतो. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की संपूर्ण वचन किंवा अध्याय संच दर्शविले आहे. खालील मजकूर शास्ते, अध्याय 6, वचन 28 पासून आले आहे, परंतु हे संपूर्ण वचन नाही. या वचनाचा शेवट अधिक आहे. भाषांतर अकादमीमध्ये, आम्ही केवळ त्या वचनाचा भागच दर्शवतो ज्याबद्दल आपण बोलू इच्छितो.

सकाळी लोक उठून बघतात तर बआलची वेदी उध्वस्त झोलेली.... (शास्ते 6:28 IRV)


अध्याय आणि वचन संख्या

This page answers the question: माझ्या बायबलमधील अध्याय आणि वचन संख्या तुमच्या बायबलमधील गोष्टींपेक्षा वेगळे का आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

जेव्हा बायबलची पुस्तके पहिली लिहिली गेली होती तेव्हा अध्याय आणि अध्याय यांच्यासाठी काही विरामचिन्हे नव्हती. लोकांनी नंतर हे जोडले, आणि नंतर इतरांनी बायबलमधील विशिष्ट भाग शोधणे सोपे करण्यासाठी अध्याय व वचन दिले. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींनी हे केले म्हणून वेगवेगळ्या भाषांतरांमध्ये वापरल्या जाणार्या भिन्न क्रमांकन प्रणाली आहेत. जर IRV मधील क्रमांकन प्रणाली आपण वापरत असलेल्या दुसऱ्या बायबलमध्ये क्रमांकन प्रणालीपेक्षा भिन्न असेल, तर कदाचित आपण त्या बायबलमधून ही प्रणाली वापरु इच्छित असाल.

कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे

जे लोक आपली भाषा बोलतात ते इतर भाषेत लिखित बायबल देखील वापरू शकतात. जर त्या बायबल आणि आपल्या अनुवादात वेगवेगळ्या अध्याय आणि काव्य संख्या वापरल्या असतील तर ते एक अध्याय आणि कवी संख्या म्हणताना कोणी कोणत्या गोष्टीबद्दल बोलत आहे हे लोकांना कळणे कठीण होईल.

बायबलमधील उदाहरणे

14 तर मी तुला लवकर भेटेन, अशी मला अशा आहे, तेव्हा आपण समक्ष बोलू. 15 तुला शांती असो. मित्रमंडळी तुला सलाम सांगतात. मित्रमंडळीस ज्याच्या-त्याच्या नावाने सलाम सांग. (3 योहान 1:14-15 IRV)

3 योहानमध्ये केवळ एक अध्याय आहे म्हणून काही आवृत्ती अध्याय संख्यावर चिन्हांकित करत नाही. IRV आणि IEV मध्ये ते अध्याय 1 म्हणून चिन्हांकित आहे. याच्या व्यतिरीक्त, काही आवृत्त्या 14 व 15 व्या वचने दोन वचनामध्ये विभागत नाहीत. त्याऐवजी ते वचन 14 म्हणून ते सर्व चिन्हांकित करतात.

दाविदाचे एक स्तोत्र, जेव्हा तो त्याचा मुलगा अबशालोम पासून पळून गेला.

1 हे परमेश्वरा, माझे शत्रू कितीतरी झाले आहेत! (स्तोत्र 3:1 IRV)

काही स्तोत्रांमध्ये त्यांच्याअगोदर स्पष्टीकरण आहे. काही आवृत्त्यांमध्ये स्पष्टीकरण वचन संख्या दिले जात नाही, जसे की IRV आणि IEV. इतर आवृत्तीत स्पष्टीकरण वचन 1 आहे, आणि प्रत्यक्ष स्तोत्र वचन 2 पासून सुरू होते.

... आणि दारयावेश मेदी हा सुमारे बासष्ट वर्षांचा असता राजपदारूढ झाला. (दानीएल 5:31 IRV)

काही आवृत्त्यांमधील हे दानीएल 5 चे शेवटचे वचन आहे. इतर आवृत्त्यांमधील हे दानीएल 6 चे पहिले वचन आहे.

भाषांतर रणनीती

 1. जर आपल्या भाषेत बोलणारे लोक दुसऱ्या बायबलचा उपयोग करतात, तर ते अध्याय आणि अध्याय ज्या पद्धतीने वापरतात त्या नंबरची गणना करतात. TranslationStudio APP मधील अध्याय कसे चिन्हांकित करावे यावरील सूचना वाचा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरण लागू

जर आपल्या भाषेत बोलणारे लोक दुसऱ्या बायबलचा उपयोग करतात, तर ते अध्याय आणि अध्याय ज्या पद्धतीने वापरतात त्या नंबरची गणना करतात.

खालील उदाहरण 3 योहान 1 पासून आहे. काही बायबल 14 आणि 15 वचने म्हणून हे मजकूर चिन्हांकित करतात आणि काही जण हे वचन 14 म्हणून चिन्हांकित करतात. आपल्या इतर बायबलप्रमाणेच आपण वचन संख्या चिन्हांकित करू शकता.

14 तर मी तुला लवकर भेटेन, अशी मला अशा आहे, तेव्हा आपण समक्ष बोलू. 15 तुला शांती असो. मित्रमंडळी तुला सलाम सांगतात. मित्रमंडळीस ज्याच्या-त्याच्या नावाने सलाम सांग. (3 योहान 1:14-15 IRV)

14 तर मी तुला लवकर भेटेन, अशी मला अशा आहे, तेव्हा आपण समक्ष बोलू. तुला शांती असो. मित्रमंडळी तुला सलाम सांगतात. मित्रमंडळीस ज्याच्या-त्याच्या नावाने सलाम सांग. (3 योहान 14)

पुढील स्तोत्र 3 पासून एक उदाहरण आहे. काही बायबल स्तोत्राच्या सुरवातीला स्पष्टीकरण चिन्हांकित करत नाहीत, आणि इतरांनी ती वचन 1 म्हणून चिन्हांकित केली आहे. आपल्या इतर बायबलप्रमाणेच आपण वचन संख्या चिन्हांकित करू शकता.

दाविदाचे एक स्तोत्र, जेव्हा तो त्याचा मुलगा अबशालोम पासून पळून गेला.

1 हे परमेश्वरा, माझे शत्रू कितीतरी झाले आहेत!

माझ्यावर उठलेले पुष्कळ आहेत.

2 माझ्याविषयी म्हणणारे पुष्कळ झाले आहेत,

"देवापासून त्याला काही मदत नाही." * सेला

1 दाविदाचे एक स्तोत्र, जेव्हा तो त्याचा मुलगा अबशालोम पासून पळून गेला. 2 हे परमेश्वरा, माझे शत्रू कितीतरी झाले आहेत!

माझ्यावर उठलेले पुष्कळ आहेत.

3 माझ्याविषयी म्हणणारे पुष्कळ झाले आहेत,

"देवापासून त्याला काही मदत नाही." सेला

Next we recommend you learn about:


IRV आणि IEV स्वरुपात्मक चिन्हे

This page answers the question: IRV आणि IEV मध्ये काही स्वरूपातील चिन्हे काय दर्शवतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

 • अनलॉक लिटरल बायबल * (IRV) आणि * अनलॉक डायनॅमिक बायबल * (IEV) पदन्यूनता चिन्हे, लांब डॅश, कंस, आणि समास वापरते हे दर्शविण्यासाठी की मजकुराची माहिती तिच्या सभोवताली काय आहे.

पदन्यूनता चिन्हे

परिभाषा - पदन्यूनता चिन्हे (...) हे दर्शविण्यासाठी वापरले जातात की कोणीतरी त्यांनी एखादे वाक्य पूर्ण केले नाही, किंवा लेखकाने जे काही सांगितले ते सर्व उद्धृत केले नाही.

मत्तय 9: 4-6 मध्ये, पदन्यूनता चिन्ह दर्शविते की येशूने पश्चात्ताप करणाऱ्या मनुष्याकडे आपले लक्ष वळवल्यावर व त्याच्याशी बोलला तेव्हा त्याने नियमशास्त्राकरिता आपली शिक्षा पूर्ण केली नाही:

तेव्हा पहा, नियमशास्त्राच्या काही शिक्षकांनी हे ऐकले आणि ते आपसात म्हणाले, “हा मनुष्य तर ईश्वराची निंदा करीत आहे.” त्यांचे विचार ओळखून येशू म्हणला, “तुमच्या अंत:करणात तुम्ही वाईट विचार का करता? कारण, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे म्हणणे, किंवा उठून चालू लाग, असे म्हणणे यातून कोणते सोपे आहे? परंतु तुम्ही हे समजून घ्यावे की, मनुष्याच्या पुत्राला, पृथ्वीवर पापाची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे, ..." मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, ‘ऊठ! आपला बिछाना घे आणि घरी जा.’ (IRV)

मार्क 11:31-33 मध्ये, पदन्यूनता चिन्ह दर्शवतो की धार्मिक नेत्यांनी आपली शिक्षा पूर्ण केली नाही किंवा मार्कने ते काय लिहीत आहे ते लिहित नाही.

त्याविषयी त्यांनी आपसात चर्चा केली आणि म्हणू लागले जर आपण तो स्वर्गापासून म्हणावे तर तो म्हणेल, “मग त्यावर तुम्ही विश्वास का ठेवला नाही? परंतु जर आपण तो मनुष्यांपासून आहे असे म्हणावे तर लोक आपणावर रागावातील, ..." पुढाऱ्यांना लोकांची भीती वाटत होती. कारण सर्व लोकांचा विश्वास होता की योहान खरोखर संदेष्टा होता. मग त्यांनी येशूला उत्तर दिले, “आम्हांला माहीत नाही.” तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मग मीही या गोष्टी कोणात्या अधिकाराने करीत आहे हे तुम्हांला सांगत नाही.” (IRV)

लांब डॅश

परिभाषा - लांब डॅश (—) त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टीशी लगेच संबंधित माहिती सादर करते. उदाहरणार्थ:

दोघे जण शेतात एकत्र काम करत असतीलत्यातला एक जण वर घेतला जाईल आणि दुसरा तेथेच राहील. दोन स्त्रिया जात्यावर धान्य दळत असतीलत्या दोघीतील एक वर घेतली जाईल आणि दुसरी तेथेच राहील. “म्हणून तुम्ही तयार असा, कारण तुम्हांला माहीत नाही की कोणत्या दिवशी तुमचा प्रभु येत आहे. (मत्तय 24:40-41 IRV)

कंस

व्याख्या - कंस "( )" दर्शवितात की काही माहिती स्पष्टीकरण किंवा कार्य केल्यानंतरचा विचार आहे.

ती अशी पार्श्वभूमीची माहिती आहे ज्याने लेखक त्या जागेत वाचकांना त्याच्या सभोवतालची सामग्री समजण्यास मदत करतो.

योहान 6:6 मध्ये, योहानाने जे कथा लिहित होतो ते त्याने खंडित केले आणि हे स्पष्ट केले की येशू आधीच काय करणार होता हे त्याला आधीच माहीत होते. हे कंसामध्ये ठेवले आहे.

5 येशूने नजर वर करुन पाहिले तो लाकांचा मोठा समुदाय आपणांकडे येताना त्याला दिसला. येशू फिलिप्पाला म्हणाला, “आपण या लोकांना पुरेशा भाकरी कोठून विकत आणाव्या बरे?” 6 (फिलिप्पची परीक्षा पाहण्यासाठी येशूने त्याला हा प्रश्न विचारला, कारण आपण काय करायचे याचा विचार येशूने अगोदरच करुन ठेवला होता..) 7 फिलिप्पने उत्तर दिले, “येथील प्रत्येकाला थोडी थोडी भाकर दिली तरी या सर्वांना पुरेशा भाकर विकत घेण्यासाठी आपणा सर्वांना महिनाभर काम करावे लागेल.” (योहान 6:5-7 IRV)

खालील कंसामध्ये शब्द नाहीत येशू काय म्हणत होते, परंतु वाचकांना काय म्हणत होता की मत्तय वाचकांना सांगत होता की येशू शब्दांचा वापर करीत होता ज्यास त्यांना त्यांचे विचार आणि व्याख्या करणे आवश्यक आहे.

दानिएल संदेष्ट्याच्या द्वारे सांगितलेला ‘ओसाडीचा अमंगळ पदार्थ पवित्रस्थानात’ उभा असलेला तुम्ही पाहाल, (वाचकाने हे ध्यानात आणावे), तेव्हा जे यहूदीयात असतील त्यांनी डोंगरात पळून जावे; जो धाब्यावर असेल त्याने आपल्या घरातून काही बाहेर काढण्याकरता खाली उतरू नये; आणि जो शेतात असेल त्याने आपले वस्त्र घेण्याकरता माघारी येऊ नये. (मत्तय 24:15-18 IRV)

समास

परिभाषा - जेव्हा मजकूर समासापासून थोडे दूर लिहण्यास सुरूवात केला जातो तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की मजकुराची ओळ उपरोक्त व त्यापेक्षा कमी मजकुराच्या ओळीच्या अगदी पुढे आहे जी ते समासापासून थोडे दूर लिहली नाही.

ही कविता आणि काही सूच्यांसाठी केले जाते, हे दर्शविण्यासाठी की समासापासून थोडे दूर लिहलेल्या ओळी त्यांच्या वरील गैर-समासापासून थोडे दूर लिहलेल्या मार्गचा भाग बनतात. उदाहरणार्थ:

5तुमच्याबरोबर राहून तुम्हाला मदत करणाऱ्यांची नावे ही: रऊबेन वंशातला शदेयुराचा मुलगा अलीसूर; 6 शिमोन वंशातला सुरीशादैचा मुलगा शलूमियेल; 7 यहुदा वंशातला अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन; (गणना 1: 5-7 IRV)

Next we recommend you learn about:


बायबलचे भाषांतर करताना IRV आणि IEV कसे वापरावे

This page answers the question: बायबलचे भाषांतर करताना IRV आणि IEV वापरण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

IRVआणि IEV दरम्यान खालील फरक लक्षात आल्यास आपण IRV आणि IEVचा सर्वोत्तम उपयोग करू शकता, आणि जर आपण शिकलात की या फरकांचे काय मत आहे ते लक्ष्य भाषा कशी हाताळू शकते.

कल्पनेचा क्रम

IRV त्याच क्रमाने स्त्रोत मजकूरात दिसून येतील अशा कल्पना सादर करण्याचा प्रयत्न करतो.

IEVने कल्पनांना क्रमाने इंग्रजीमध्ये अधिक नैसर्गिक स्वरुपात सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, किंवा तर्कशास्त्र क्रमाने किंवा क्रमवारीनुसार क्रमवारीला अनुसरून.

जेव्हा आपण अनुवाद करता तेव्हा, आपण कल्पनांना लक्ष्यित भाषेमध्ये स्वाभाविक क्रमामध्ये ठेवले पाहिजे. (घटनांचा क्रम)

1 पौल, जो येशू ख्रिस्ताचा सेवक, प्रेषित होण्यासाठी पाचारण केलेला आणि देवाच्या सुवार्तेसाठी वेगळा ठेवलेला... 7 हे पत्र सर्व लोकांसाठी आहे जे रोम येथे राहतात, देवाचे प्रिय लोक. (रोम. 1:1,7 IRV)
1 मी, पौल, जो येशू ख्रिस्ताचा सेवक, रोम या शहरामध्ये आपणा सर्वांसाठी पत्र लिहित आहे. (रोम. 1:1 IEV)

IRVने पौलाच्या पत्राची सुरुवात त्याच्या पत्राची केली आहे. 7 व्या वचनात त्यांचे श्रोते कोण आहेत हे ते सांगू शकत नाहीत. तथापि, IEV अशा शैलीचे अनुसरण करते जे आज इंग्रजी आणि इतर बऱ्याच भाषांमध्ये जास्त नैसर्गिक आहे.

अंतर्भूत माहिती

IRV सहसा अशा कल्पना सादर करतो ज्यांचा ध्वनित करणे किंवा आकलन करणे इतर वाचकांना समजून घेणे महत्वाचे आहे.

IEV नेहमी त्या इतर कल्पना स्पष्ट करते. IEV हे आपल्याला स्मरण करून देण्याकरिता हे करतो की आपण मजकूर समजण्यासाठी आपल्या प्रेक्षकांना ही माहिती जाणून घेण्याची आवश्यकता असल्यास असे आपण आपल्या भाषांतरात कदाचित करावे.

जेव्हा आपण भाषांतर करता तेव्हा आपण हे ठरवू शकता की आपल्या प्रेक्षकांना समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या या निहित कल्पनांची गणना कशी केली जाईल. आपल्या प्रेक्षकांना या कल्पनांसहित मजकूर समजल्याशिवाय हे समजल्यास, आपल्याला त्या कल्पना स्पष्ट करण्याची आवश्यकता नाही लक्षात ठेवा की आपण आपल्या श्रोत्यांना दुखावण्याचा प्रयत्न करु शकता जर आपण निरुपयोगी तत्त्वे विचारात घेत असाल तर त्यांना ते समजेल. (पहा गृहित ज्ञान आणि अप्रत्यक्ष माहिती)

आणि येशू शिमोनाला म्हणाला, "भिऊ नकोस, कारण येथून पुढे तू माणसे धरणारा होशील." (लूक 5:10 IRV)

परंतु येशू शिमोनाला म्हणाला, "भिऊ नकोस! आत्तापर्यंत तू माशे धरलेस, पण आत्तापासून तू माझे शिष्य करण्याकरिता माणसे धरशील (लूक 5:10 IEV)

येथे IEV वाचकास स्मरण देतो की शिमोन व्यापाराने (व्यवसायाने) एक मच्छिमार होता. तसेच, सायमनच्या पूर्वीच्या कामाबद्दल आणि भावी कार्यामध्ये येशू चित्रित करत असल्याची साम्य देखील स्पष्ट करते. याच्या व्यतिरिक्त, IEVने हे स्पष्ट केले आहे की शिमोनाला "माणसे पकडण्यासाठी" (IRV) म्हणजे, "माझ्या शिष्यांना बनण्यासाठी" (IEV) व्हायला पाहिजे होते.

जेव्हा त्याने येशूला पहिले, तेव्हा त्याने पालथे पडून त्याला विनंती केली कि, "प्रभूजी, आपली इच्छा असली तर मला शुद्ध करण्यास आपण समर्थ आहात." (लूक 5:12 IRV)

जेव्हा त्याने येशूला पाहिले तेव्हा त्याने जमिनीवर खाली वाकून त्याला विनवणी केली, "प्रभू, मला बरे कर, कारण तूच बरे करण्यास योग्य आहेस जर आपण समर्थ आहात!" (लूक 5:12 IEV)

इथे IEVने हे स्पष्ट केले आहे की, जो कुष्ठरोगी होता तो जमिनीवर अपघाताने पडला नाही. त्याऐवजी, त्याने जाणूनबुजून जमिनीवर खाली वाकला. तसेच, IEVने हे स्पष्ट केले की तो येशूला बरे करण्यास सांगतो आहे. IRVमध्ये, त्यांनी फक्त ही विनंती सूचित करते.

प्रतिकात्मक कृती.

व्याख्या - एक विशिष्ट क्रिया व्यक्त करण्यासाठी एखाद्याने एक चिन्हांकित क्रिया केली आहे.

IRV हे सहसा प्रतीकात्मक कृती प्रस्तुत करते ज्यातून त्याचा अर्थ स्पष्ट होत नाही. IEV बऱ्याचदा प्रतिकात्मक कृतीद्वारे व्यक्त केलेले अर्थ देखील प्रस्तुत करते.

आपण भाषांतर करताना, आपण हे ठरविणे आवश्यक आहे की आपल्या प्रेक्षकांनी एक प्रतीकात्मक कृती योग्यरित्या समजून घेतली पाहिजे किंवा नाही. जर आपल्या प्रेक्षकांना समजू शकणार नसेल, तर आपण IEV म्हणून काय केले पाहिजे. (प्रतिकात्मक कृती पहा)

प्रमुख याजकाने त्याचे कपडे फाडले (मार्क 14:63 IRV)

येशूच्या उत्तरास प्रतिसाद म्हणून, प्रमुख याजकाला इतका धक्का बसला होता कि त्याने त्यास आपले बाह्य कपडे फाडून टाकले. (मार्क 14:63 IEV)

इथे IEVने हे स्पष्ट केले आहे की अपघाताने प्रमुख याजक आपले कपडे फाडत नाही. हे देखील स्पष्ट करते की ते कदाचित फक्त बाहेरचे कपडे होते जे फाडले आणि त्याने तसे केले कारण तो दाखवू इच्छित होता की तो दुःखी किंवा क्रोधी किंवा दोन्ही आहे.

कारण प्रमुख याजक आपले कपडे फाडत होता, IEVने नक्कीच म्हटले आहे की त्याने केले. तथापि, जर एखादी प्रतीकात्मक कृती प्रत्यक्षात आली नाही तर, त्या क्रियेबद्दल आपल्याला तसे सांगण्याची गरज नाही. हे असे उदाहरण आहे:

तुमच्या राज्यपालाच्या उपस्थित; तो आपला स्वीकार करेल किंवा तो तुमचा चेहरा वाढवेल ? "(मलाखी 1:8 IRV)

आपण आपल्या राज्यपालला अशा भेटवस्तू देऊ करण्याची हिम्मत करू नये! तुम्हाला माहिती आहे की तो त्यांना घेणार नाही. आपल्याला माहित आहे की तो तुमच्याशी नाराज असेल आणि तुमचे स्वागत करणार नाही ! (मलाखी 1:8 IEV)

येथे प्रतीकात्मक कृती "कोणाचा तरी चेहरा उचलणे," ज्याप्रकारे IRVमध्ये अशाप्रकारे दर्शविले जाते, केवळ IEVमध्ये त्याचा अर्थ प्रस्तुत केला आहे: "तो तुमच्याशी नाराज होईल आणि तुमचे स्वागत करणार नाही." याप्रकारे हे प्रस्तुत केले जाऊ शकते कारण मलाखी वास्तविकपणे एका विशिष्ट घटनेचा संदर्भ देत नाही ज्या प्रत्यक्षात घडल्या. तो फक्त त्या कार्यक्रमाद्वारे प्रस्तुत विचारांचा संदर्भ देत आहे.

कर्मरी क्रियापद रुपे

बायबल हिब्रू आणि ग्रीक दोघेही सामान्यतः निष्क्रीय क्रियापदाचे रूप वापरतात, तर इतर अनेक भाषांमध्ये ही शक्यता नसते. जेव्हा IRV मूळ भाषा त्यांना वापरते तेव्हा कर्मरी क्रियापद रुपे वापरण्याचा प्रयत्न करतो. तथापि, IEV सहसा या कर्मरी क्रियापद रुपे वापरत नाही. परिणामी, IEV पुनर्रचना अनेक वाक्यांश.

जेव्हा आपण भाषांतर कराल, तेव्हा आपण पुढील गोष्टींमध्ये लक्ष्यित भाषेमध्ये प्रसंग मांडू शकतो किंवा कर्मरी अभिव्यक्ती वापरून राज्ये दर्शवू शकता हे आपण निश्चित करणे आवश्यक आहे आपण एखाद्या विशिष्ट संदर्भात कर्मरी क्रियापद रुपे वापरू शकत नसल्यास, आपण IEV मध्ये वाक्यांश पुनर्रचना करण्याचा एक संभाव्य मार्ग शोधू शकता. (कर्तरी किंवा कर्मरी पहा)

बायबलमधील उदाहरणे

कारण त्यांनी धरलेल्या माशांचा घोळका पाहून तो व् त्याच्याबरोबर असलेले सर्व जण यांना आश्चर्यचकित केले गेले. (लूक 5:9 IRV)

तो म्हणाला कारण माशांचा घोळका कि जो त्यांनी पकडला होता पाहून आश्चर्यचकित झाला. सर्व लोक कि जे त्याच्यासोबत तेथे होते ते आश्चर्यचकित झाले. (लूक 5:9 IEV)

येथे IEV कर्तरी प्रयोगामध्ये क्रियापद "तो आश्चर्यचकित झाला" त्याच्याऐवजी IRV कर्मरी प्रयोगामध्ये क्रियापद "आश्चर्यचकित केले गेले" वापरतात.

पुष्कळ लोकसमुदाय ऐकण्यास व आपले रोग बरे करून घेण्यास जमू लागले. (लूक 5:15 IRV)

याचा परिणाम असा झाला की पुष्कळ लोकसमुदाय येशूजवळ येऊन त्याच्या शिकवणी ऐकण्यास आणि त्यांच्या आजारांपासून त्यांना बरे करण्यास आले होते. . (लूक 5:15 IEV)

येथे IEV IRVचा कर्मरी क्रियापद रूप "बरे होण्यासाठी" याला टाळतो. हे वाक्यांश पुनर्रचना करून हे करतो. ते म्हणते की आरोग्यदाता कोण आहे: "त्याला (येशू) त्यांना बरे करणे."

रूपक आणि इतर अलंकार

परिभाषा - IRV बायबलसंबंधी ग्रंथांमध्ये असलेल्या शक्य तितक्या शक्य भाषणांच्या प्रतिमांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रयत्न करते.

IEV सहसा या कल्पनांचा इतर मार्गांनी अर्थ दर्शवतो.

जेव्हा आपण भाषांतर कराल, तेव्हा आपल्याला ठरवावे लागेल की लक्ष्य भाषा वाचक काही प्रयत्नांसह, किंवा काहीच प्रयत्नाने, काही प्रयत्नाने आक्षेप घेत नाहीत. जर त्यांना समजावून घेण्याचा उत्तम प्रयत्न करावा लागणार असेल किंवा जर त्यांना समजू शकणार नसेल तर तुम्हाला इतर शब्दांचा उपयोग करून अलंकारांचा अत्यावश्यक अर्थ सादर करावा लागेल.

त्याच्या ठायी प्रत्येक बाबतीत, सर्व बोलण्यात व सर्व ज्ञानात संपन्न झालात. (1 करिंथ 1:5 IRV)

ख्रिस्ताने तुम्हाला अनेक गोष्टी दिल्या आहेत . त्याने त्याचे सत्य बोलण्यासाठी आणि देव जाणून घेण्यासाठी मदत केली. (1 करिंथ 1:5 IEV)

पौल "श्रीमंत" या शब्दांत भौतिक संपत्तीचा रूपक वापरतो. जरी तो लगेच "सर्व बोलण्यात व सर्व ज्ञानात" याचा अर्थ स्पष्ट करतो, तरी काही वाचक कदाचित समजू शकणार नाहीत. भौतिक संपत्तीचा रूपक न वापरता, IEV ही कल्पना वेगळ्या प्रकारे प्रस्तुत करते. (रूपक पहा)

लांडग्यांमध्ये मेंढरांना पाठवावे तसे मी तुम्हाला पाठवतो, (मत्तय 10:16 IRV)

जेव्हा मी तुम्हाला बाहेर पाठवितो, तर मग लांडग्यांसासारखे धोकादायक असलेल्या लोकांमध्ये आपण मेंढरांप्रमाणे असुरक्षित रहाल. (मत्तय 10:16 IEV) येशू उपमा वापरतो जो त्याच्या प्रेषितांना लांडग्यांसासारखे मेंढरांप्रमाणे भेडसावत असलेल्या इतरांकडे जात आहे. काही वाचक कदाचित समजू शकणार नाहीत की प्रेषित मेंढरांसारखे कसे असतील आणि इतर लोक लांडगे कसे होतील. IEV स्पष्ट करते की प्रेषित निराधार असतील आणि त्यांच्या शत्रूंना धोकादायक होईल ([उपमा](#figs-simile) पहा) >जे तुम्ही नियामशास्त्राने "नीतिमान" ठरू पाहता त्या तुमचा ख्रिस्ताबरोबरचा संबंध नाहीसा झाला आहे. तुम्ही कृपेला अंतराला आहात. (गलती. 5:4 IRV) जर तुम्ही नियमशास्त्राधीन असण्याचा प्रयत्न केला तर देव तुमच्या स्वतःच्या नजरेत तुम्हाला चांगले सांगू शकेल अशी अपेक्षा असेल तर तुम्ही स्वतःला ख्रिस्तापासून वेगळे केले आहे; देव तुमच्याशी प्रेमळपणे वागणार नाही. (गलती. 5:4 IEV)

पौल विरोधाभास वापरतो जेव्हा तो नियामशास्त्राने नीतिमान म्हणून मानले जाते असे वापरतो. त्यांनी आधीच त्यांना शिकवले होते की कोणीही नियमशास्त्राद्वारे नीतिमान होऊ शकत नाही. IRV ने "नीतिमान" या शब्दाचा वापर करून हे सिद्ध केले आहे की पौलाला याचा खरोखरच विश्वास नव्हता कि ते खरोखरच नियमशास्त्राद्वारे नीतिमान होते. IEVने हेच स्पष्ट करून हेच स्पष्ट केले की इतर लोक जे विश्वास करतात तेच होते. (पहा विरोधाभास)

भाववाचक अभिव्यक्ती

IRV सहसा भाववाचक नाम, विशेषण आणि शब्दांच्या जाती यातील इतर भाग वापरते, कारण ते बायबलमधील मजकूराच्या जवळ जवळ समानतेने प्रयत्न करते. IEV अशा भाववाचक अभिव्यक्ती वापरण्याचा प्रयत्न करीत नाही कारण अनेक भाषा भाववाचक अभिव्यक्ती वापरत नाहीत.

आपण जेव्हा भाषांतर करता तेव्हा आपल्याला हे ठरविणे आवश्यक आहे की लक्ष्य भाषा या कल्पनांना कसे सादर करते हे प्राधान्य देते. (पहा भाववाचक नामे)

त्याच्या ठायी प्रत्येक बाबतीत, सर्व बोलण्यात व सर्व ज्ञानात संपन्न झालात. (1 करिंथ 1:5 IRV)

ख्रिस्ताने तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी दिल्या आहेत. त्याने त्याचे सत्य बोलण्यासाठी आणि देव जाणून घेण्यासाठी मदत केली. (1 करिंथ 1:5 IEV)

येथे IRV अभिव्यक्ती "सर्व बोलण्यात" आणि "सर्व ज्ञानात" हे अमूर्त ज्ञान सूत्र आहेत. त्यांच्याबरोबर एक समस्या हे आहे की कदाचित वाचकांना हे कळत नसेल की बोलण्यासाठी कोण बोलले पाहिजे आणि ते काय बोलतील, किंवा कोण जाणीव करत आहे आणि त्यांना काय माहित आहे. IEV या प्रश्नांची उत्तरे देतो.

निष्कर्ष

थोडक्यात, IRV आपल्याला भाषांतर करण्यास मदत करेल कारण हे आपल्याला मूळ बायबलसंबंधी मजकूरांच्या रूपात मोठ्या प्रमाणात समजून घेण्यास मदत करू शकते. IEV आपल्याला भाषांतर करण्यास मदत करू शकते कारण यामुळे IRV मजकूराचा अर्थ स्पष्ट होण्यास मदत होते आणि हे देखील आपल्या स्वतःच्या भाषांतरामध्ये बायबलसंबंधी मजकूराला स्पष्ट करण्याच्या विविध संभाव्य मार्ग देऊ शकते.


Use the Translation Helps when Translating

This page answers the question: भाषांतर टिपेमध्ये मी दुवे का वापरले पाहिजेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर टिपेमध्ये दोन प्रकारचे दुवे आहेत: भाषांतर अकादमी विषयातील पृष्ठावर दुवे आणि एकाच पुस्तकातील पुनरावृत्तीत शब्द किंवा वाक्य साठी दुवे.

भाषांतर अकादमी विषय

भाषांतर अकादमी विषयांचा उद्देश कोणासही, कुठेही आपल्या भाषेत बायबलचे भाषांतर कसे करावे याचे मूलभूत ज्ञान घेण्यास सक्षम करण्यासाठी आहे. वेब आणि ऑफलाइन मोबाईल व्हिडीओ स्वरुपात फक्त इन-टाइम शिकण्यासाठी ते अत्यंत लवचिक असतात.

प्रत्येक भाषांतर टीप IRV मधील एका वाक्यांशाचे अनुसरण करते आणि त्या वाक्यांशाचे भाषांतर कसे करावे यासाठी त्वरित मदत करेल कधीकधी सूचविलेल्या भाषांतराच्या शेवटी कंसामध्ये एक निवेदन असेल जे अशा प्रकारे दिसू शकते: (पहा: * रूपक *). हिरव्या रंगातील शब्द किंवा शब्द भाषांतर अकादमी विषयाचा एक दुवा आहे. विषयाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आपण लिंकवर क्लिक करू शकता.

भाषांतर अकादमी विषय माहिती वाचण्यासाठी अनेक कारणे आहेत:

 • या विषयाबद्दल जाणून घेण्यासाठी भाषांतरकर्त्याला अधिक अचूकपणे भाषांतर करण्यास मदत होईल.
 • भाषांतराची तत्त्वे आणि धोरणाची मूलभूत समज प्रदान करण्यासाठी विषय निवडले गेले आहेत.

उदाहरणे

 • संध्याकाळ आणि सकाळी - हे संपूर्ण दिवस संदर्भित आहे. दिवसाचा दोन भाग संपूर्ण दिवस संदर्भित करण्यासाठी वापरला जातो. यहुदी संस्कृतीत दिवसाचा प्रारंभ सूर्योदय झाल्यानंतर होतो. (पहा: मेरिझम)
 • चालणे - "आज्ञा" (पहा: * रूपक *)
 • यास ज्ञात झाले - "हे कळवले" (पहा: * म्हणी *)

पुस्तकात पुनरावृत्ती अवतरण

कधीकधी एका पुस्तकामध्ये एक वाक्यांश अनेक वेळा वापरला जातो. जेव्हा हे घडते, तेव्हा भाषांतरात टीपा-हिरव्या अध्याय आणि वचन संख्या असतील ज्या आपण क्लिक करु शकता-ज्यामध्ये आपण त्या वाक्यांशापूर्वी भाषांतरित केलेल्या ठिकाणी परत घेऊन जाईल. आपण त्या ठिकाणी जायचे असे का अनेक कारण आहेत जेथे शब्द किंवा वाक्यांश आधी भाषांतरित केला गेला होता:

 • हे आपणास हे आपणास स्मरण करुन या वाक्यांमध्ये भाषांतर करणे सोपे करेल की आपण ते आधीपासूनच भाषांतरित केले आहे.
 • यामुळे आपले भाषांतर जलद आणि अधिक सुसंगत होईल कारण आपल्याला प्रत्येक वेळी त्याच वाक्यांमध्ये भाषांतर करण्याचा स्मरण करून दिला जाईल.

जर तुम्ही त्याच वाक्यांशाकरिता वापरलेले एखादे भाषांतर नवीन संदर्भाने बसत नाही, तर तुम्हाला त्याचा भाषांतर करण्याचा नवीन मार्ग विचार करावा लागेल. या प्रकरणात, आपण याची टीप तयार करून भाषांतर कार्यसंघाकडे इतरांबरोबर चर्चा करावी.

हे दुवे फक्त आपण ज्या पुस्तकात कार्य करीत आहेत त्या पुस्तकात परत टिपेवर घेऊन जातील.

उदाहरणे

 • फलद्रूप आणि बहुगुणीत व्हा - उत्पत्ती 1:28 मध्ये आपण या आज्ञांचे भाषांतर कसे केले ते पहा.
 • सर्व जे जमिनीवर रंगणारे जीव - यामध्ये सर्व प्रकारच्या लहान जनावरांचा समावेश आहे. उत्पत्ती 1:25 मध्ये आपण याचे भाषांतर कसे केले ते पहा.
 • त्याच्यावद्वारे आशीर्वादित व्हाल - एटी: "अब्राहाममुळे आशीर्वादित व्हाल" किंवा "आशीर्वादित व्हालकारण मी अब्राहामला आशीर्वादित केलेले आहे." "त्याच्यावद्वारे" असे भाषांतर करण्यासाठी, उत्पत्ती 12:3 मध्ये आपण "आपल्याद्वारे" कसे भाषांतरित केले ते पहा.

भाषांतर टिपा वापरणे

This page answers the question: भाषांतर टिपेचे वेगवेगळे प्रकार कोणते आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

IRVतून भाषांतर करणे

 • IRV वाचा. आपण त्या शब्दाचा अर्थ समजू शकतो का ज्यामुळे आपण आपल्या भाषेत अचूकपणे, स्पष्टपणे आणि स्वाभाविकरित्या भाषांतर करू शकता?
  • होय? भाषांतर प्रारंभ करा.
 • नाही? IEVकडे लक्ष द्या. IEV आपल्याला IRV मजकुराचा अर्थ समजून घेण्यास मदत करते का?
  • होय? भाषांतर प्रारंभ करा.
 • नाही? मदतीसाठी भाषांतर टिपा वाचा.

भाषांतर टिपा IRVकडून शब्द किंवा वाक्यांश कॉपी केले जातात आणि नंतर स्पष्ट केले आहेत. इंग्रजीमध्ये, युएलबी समजावून सांगणारे प्रत्येक टिप सारखी आहे. तेथे बुलेट पॉइंट आहे, IRV मजकूर ठळक आहे आणि डॅशद्वारे अनुसरीत केला जातो आणि नंतर भाषांतरकर्त्यांसाठी भाषांतर सूचना किंवा माहिती आहे. टीपा या स्वरूपाचे अनुसरण करतात:

 • IRV मजकूर कॉपी केले - भाषांतरकर्त्यांसाठी भाषांतर सूचना किंवा माहिती.

टिपांचे प्रकार

भाषांतर टिपेमध्ये बऱ्याच प्रकारच्या टिपा आहेत. प्रत्येक प्रकारचे टीप एका वेगळ्या पद्धतीने स्पष्टीकरण देते. टिपा कोणत्या प्रकारच्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी भाषांतरकार बायबलमधील भाषांतराची भाषा त्यांच्या भाषेत भाषांतर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग निवडतील.

 • परिभाषांसह टीपा - काहीवेळा आपल्याला माहित नसेल की IRV मधील एखादा शब्द काय आहे. शब्द किंवा वाक्यरचना याच्या सोप्या परिभाषा अवतरण किंवा वाक्य स्वरूपात न जोडतात.
 • स्पष्टीकरण देणारी टिपा - शब्द किंवा वाक्ये याबद्दलचे सोपे स्पष्टीकरण वाक्य स्वरूपात आहेत.
 • टिपा जे भाषांतर करण्याचे इतर मार्ग सुचवितो - कारण या टिपेची अनेक प्रकार आहेत, ते खाली अधिक तपशीलाने स्पष्ट केले आहेत.

सूचित केलेले भाषांतर

सूचित केलेल्या भाषांतराचे बरेच प्रकार आहेत.

 • समानार्थी आणि समांतर वाक्ये सह टिपा - काहीवेळा टिपा भाषांतर सूचना प्रदान करतात जी IRV मधील शब्द किंवा वाक्ये पुनर्स्थित करू शकते. हे बदली वाक्यचे अर्थ बदलल्याशिवाय वाक्यात उचित होऊ शकते. हे समानार्थी शब्द आणि समतुल्य वाक्ये आहेत आणि दुहेरी अवतरण चिन्हात लिहितात. याचा अर्थ IRV मधील मजकूर प्रमाणेच आहे.
 • वैकल्पिक भाषांतरासह टिपा- एक पर्यायी भाषांतर म्हणजे IRV च्या स्वरुपात किंवा सामग्रीमध्ये सुचविलेला बदल आहे कारण लक्ष्यित भाषा वेगळ्या स्वरूपात प्राधान्य देऊ शकते. जेव्हा IRV स्वरूप किंवा सामुग्री आपल्या भाषेत अचूक आणि स्वाभाविक नसते तेव्हा वैकल्पिक भाषांतर वापरावे.
 • टिपा जे IEV भाषांतर स्पष्ट करतात (AT) - जेव्हा IEV IRVसाठी एक चांगला पर्याय प्रदान करते, तेव्हा वैकल्पिक भाषांतर प्रदान करण्यामध्ये कोणतीही सूचना असू शकत नाही. तथापि, काहीवेळा अशा वेळी IEV मधून मजकूरात व्यतिरिक्त आणखी एक पर्याय वैकल्पिक भाषांतर प्रदान करेल आणि काहीवेळा ते IEV मधून वैकल्पिक भाषांतर म्हणून पाठ करेल. त्या बाबतीत, टीप IEV कडून मजकूर नंतर "(IEV)" म्हणेल.
 • वैकल्पिक अर्थ असलेल्या टिपा - काही टिपा वैकल्पिक अर्थ प्रदान करतात जेव्हा एखादा शब्द किंवा वाक्यांश एकापेक्षा अधिक प्रकारे समजू शकतो. हे घडते तेव्हा, टीप प्रथम सर्वात संभाव्य अर्थ ठेवले जाईल.
 • संभाव्यता किंवा शक्यता अर्थांसह टिपा - कधीकधी बायबल विद्वानांना खात्री आहे की बायबलमधील काही विशिष्ट वाक्ये किंवा वाक्ये यावर सहमती देत नाहीत, यासाठी काही कारणांचा असा आहे: प्राचीन बायबल ग्रंथांमध्ये किरकोळ फरक आहेत, किंवा शब्दाचा एकापेक्षा अधिक अर्थ किंवा उपयोग असू शकतो, किंवा एखाद्या शब्दास (जसे की सर्वनाम) याचा उल्लेख एखाद्या विशिष्ट वाक्यात केला जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात, टीप सर्वात संभाव्य अर्थ देईल, किंवा अनेक संभाव्य अर्थ सूची करेल, सर्वात प्रथम संभाव्य अर्थासह.
 • टिपा जी भाषेतील शब्द ओळखतात - जेव्हा युएलबी मजकूरामध्ये अलंकार असतात, नंतर टिपा भाषेच्या त्या अलंकाराचे भाषांतर कसे करायचे याचे स्पष्टीकरण प्रदान करेल. कधीकधी पर्यायी भाषांतर (एटी:) प्रदान केला जातो. भाषांतरकर्त्यांस मदत करण्यासाठी, भाषांतर अकादमीचा एक दुवा देखील अतिरिक्त माहिती आणि भाषांतर धोरणांसाठी असेल, ज्यायोगे भाषांतरकर्त्यांने त्या प्रकारच्या प्रतिमेचा प्रकार योग्यरित्या भाषांतरित करण्यात मदत केली.
 • टिपा जो अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष उद्धरण ओळखतात - दोन प्रकारचे उपक्रम आहेत: प्रत्यक्ष उद्धरण आणि अप्रत्यक्ष उद्धरण. अवतरण भाषांतर करताना, भाषांतरकर्त्यांस हे एक प्रत्यक्ष उद्धरण किंवा अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणून भाषांतर करायचे की नाही हे ठरविण्याची आवश्यकता आहे. या टिपा भाषांतरकर्त्यांस ज्या पर्यायांची आवश्यकता आहे त्या पर्यायाबद्दल सूचित करेल.
 • लांब IRV वाक्यांशासाठी टिपा - कधीकधी अशा नोंदी असतात ज्या वाक्यांश आणि त्या नोट्सचे भाग दर्शविणारी स्वतंत्र टिपा पाहतात. त्या बाबतीत, मोठ्या वाक्याचा टिप प्रथम आहे, आणि त्याच्या लहान भागांची टिपा नंतर अनुसरण करतात. त्याप्रकारे, टिपा संपूर्ण भाषांतर तसेच प्रत्येक भागासाठी भाषांतर सूचना किंवा स्पष्टीकरण देऊ शकतात.

Next we recommend you learn about:


टिपेमध्ये विधान आणि सर्वसाधारण माहिती जोडणे

This page answers the question: काही भाषांतर टिपांना सुरुवातीला कोणत्याही IRV मजकूर का नाहीत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

काहीवेळा, टिपेच्या सूचीच्या शीर्षस्थानी, टिपा आहेत जे जोडणारे विधान किंवा सामान्य माहिती सह प्रारंभ होतात.

जोडणारे विधान एका भागामधील ग्रंथ आधीचे भागांमध्ये शास्त्रानुसार संबंधित कसे आहे हे सांगतो. जोडणाऱ्या विधानामध्ये खालील प्रकारची माहिती आहे.

 • हा विभाग सुरूवातीस, मधल्या किंवा अंतराच्या शेवटी असेल
 • कोण बोलत आहे
 • कोणाशी वक्ता बोलत आहेत

एक सर्वसाधारण माहिती टिप विभागामधील एकापेक्षा अधिक वाक्यांशाचे मुद्दे सांगते. सामान्य माहिती विधानांमध्ये दिसणारे काही प्रकारचे खालील माहिती आहेत.

 • सर्वनामे असलेली व्यक्ती किंवा गोष्ट
 • महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमी किंवा अप्रत्यक्ष माहिती जी विभागामधील मजकूर समजण्यासाठी आवश्यक आहे
 • तार्किक बाबी आणि निष्कर्ष

दोन्ही प्रकारच्या टिपा आपल्याला परिच्छेद चांगला समजण्यास आणि आपल्याला भाषांतरासाठी आवश्यक असलेल्या अडचणींपासून सावध रहाण्यास मदत करणे आहे.

उदाहरणे

हा विभाग सुरुवातीस, सुरू राहतो किंवा परिच्छेदाचा शेवट असेल

1येशूने त्याच्या बारा शिष्यांना ह्या गोष्टी सांगण्याचे संपविल्यावर तो तेथून निघाला आणि गालील प्रांतातील गावांमध्ये फिरून शिकवू आणि उपदेश करू लागला. 2 बाप्तिस्मा करणारा योहान तुरूंगात होता. त्याने ख्रिस्त करीत असलेल्या गोष्टीविषयी ऐकले. तेव्हा योहानाने काही शिष्यांना येशूकडे पाठविले. 3 आणि त्याला विचारले, “जो येणार होता, तो तूच आहेस? किंवा आम्ही दुसऱ्याची वाट पाहावी?” (मत्तय 11:1-3 IRV)

 • सामान्य माहिती: - या गोष्टीची एक नवीन बाजू अशी आहे जिथे लेखक सांगते की बाप्तिस्मा देणारा योहान शिष्यांविषयी येशूने काय उत्तर दिले. (पहा: * नवीन कार्यक्रमाचा परिचय *)

ही टिप कथाच्या एका नवीन भागाच्या सुरवातीस तुम्हाला जागरूक करते आणि आपल्याला एका पृष्ठावर एक दुवा देते जी त्यांना नवीन घटना आणि त्यांना भाषांतरित करण्याच्या विषयांबद्दल अधिक सांगते.

कोण बोलत आहे

17 त्याची आपल्यामध्ये गणना होती आणि त्याला या सेवेचा वाटा मिळाला होता." 18 (त्याने आपल्या दुष्टाईच्या मजुरीने शेत विकत घेतले; तो पालथा पडल्याने त्याचे पोट मध्येच फुटले व त्याची सर्व आतडी बाहेर पडली. 19 यरुशलेमयेथील सर्व लोकांना हे समजले. म्हणून त्यांनी त्या शेताचे नाव हकलदमा असे ठेवले. त्यांच्या भाषेत हकलदमा याचा अर्थ “रक्ताचे शेत” असा होता.) (प्रेषितांची कृत्ये 1:17-19 IRV)

 • जोडणारे विधान: - पेत्र आपल्या विश्वासांकडे आपले विश्वास ठेवतो की त्यांनी * प्रेषितांची कृत्ये 1:16 * मध्ये सुरुवात केली.

ही टिप आपल्याला सांगते की पेत्र देखील वचन17 मध्ये बोलत आहे त्यामुळे आपण आपल्या भाषेत योग्यरित्या ती चिन्हांकित करू शकता.

सर्वनामे असलेली व्यक्ती किंवा गोष्ट

20नंतर यशया फार धीट होऊन म्हणतो, “जे मला शोधीत नव्हते त्यांना मी सापडलो, जे माझी चौकशी करीत नसत त्यांना मी प्रगट झालो." 21परंतु देव इस्राएल लोकांविषयी म्हणतो, “ज्या लोकानी माझी आज्ञा मोडली, आणि मला विरोध केला त्यांच्याकडे सर्व दिवसभर मी आपले हात पसरले आहेत.” (रोम 10:20-21 IRV)

 • सामान्य माहिती: - येथे "मी," "मी," आणि "माझे" हे शब्द देवाला सूचित करतात.

ही टिप आपल्याला सर्वनाम कोण आहे हे कळू देते. आपण काहीतरी जोडणे आवश्यक असू शकते जेणेकरून वाचकांना समजेल की यशया आपल्यासाठी बोलत नाही, परंतु देव काय म्हणाला आहे ते उद्धृत करीत आहे.

महत्त्वाची पार्श्वभूमी किंवा निहित माहिती

26 देवाचा दूत फिलिप्पाशी बोलला, तो म्हणाला “तयार हो आणि दक्षिणेकडे जा, यरुशलेमहून गाझाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने जा" (तो रस्ता वाळवंटातून जातो.) 27 मग फिलिप्प तयार झाला व गेला. रस्त्यात त्याला एक इथिओपियाचा मनुष्य भेटला, तो मनुष्य षंढ होता. तो इथिओपियाच्या कांदके राणीकडे उच्च पदावर अधिकारी म्हणून कामाला होता. तो राणीच्या खजिन्याचा मुख्य होता. तो यरुशलेमला उपासना करण्यासाठी गेला होता. 28 आता तो आपल्या घरी चालला होता. तो त्याच्या रथात बसला होता आणि यशया संदेष्टयाचे पुस्तक वाचत होता. (प्रेषितांची कृत्ये: 8:26-28 IRV)

 • सामान्य माहिती: - ही फिलिप आणि इथिओपियातील मनुष्याच्या कथेचा भाग आहे. 27 वा वचन इथिओपियाच्या माणसाबद्दलची पार्श्वभूमी माहिती देते (पहा: पार्श्वभूमी)

ही टीप आपल्याला एका नवीन भागाच्या सुरुवातीस आणि काही पार्श्वभूमीच्या माहितीसाठी सूचित करते ज्यामुळे आपण या गोष्टींची जाणीव असू शकता आणि या गोष्टी दर्शविण्याच्या आपल्या भाषेचा मार्ग वापरू शकता. टीपेमध्ये पार्श्वभूमी माहितीच्या पृष्ठावरील एक दुवा अंतर्भूत आहे जेणेकरुन आपण याप्रकारच्या माहितीचे भाषांतर कसे करावे ते जाणून घेऊ शकता.


परिभाषासह टिपा

This page answers the question: जेव्हा टिपेमध्ये मला एक व्याख्या आढळते तेव्हा मी कोणते भाषांतर निर्णय घेतले पाहिजेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

काहीवेळा आपल्याला IRVमधील शब्दाचा अर्थ काय आहे हे माहिती नसते. टिपेचा अर्थ किंवा शब्द किंवा वाक्यांश याचे वर्णन आपल्याला याचा अर्थ काय आहे हे समजायला मदत करण्यासाठी असू शकते.

भाषांतर टिपा उदाहरणे.

शब्द किंवा वाक्यरचना यांच्या सोप्या परिभाषा अवतरण किंवा वाक्य स्वरूपात न जोडता. येथे उदाहरणे आहेत:

जी मुले बाजारात बसून आपल्या सोबत्यांना हक मारून म्हणतात, "आम्ही तुमच्यासाठी पावा वाजवला." (मत्तय 11:16-17 IRV)

 • बाजारपेठ - एक मोठे, मोकळा वातानुकूलित परिसर जेथे लोक त्यांची वस्तू विकण्यासाठी येतात.
 • पावा - एक लांब, पोकळ वाद्य वादन जे एका अंतराच्या किंवा एका अंतरावर शिटीसारख्या आवाजाने वाजविले जाते.

उच्च पोशाख करणारे आणि चैनी करणारे लोक राजवाड्यात असतात (लूक 7:25 IRV)

 • राज्यांचे राजवाडे - एक मोठे, महागगृह असलेले राजा ज्यात राहतो

भाषांतर तत्त्वे

 • जे शक्य असेल ते आपल्या भाषेचा आधीच वापर करणारे शब्द वापरा.
 • शक्य असल्यास थोडक्यात संक्षेप ठेवा
 • देवाच्या आज्ञा आणि ऐतिहासिक तथ्ये यथायोग्य प्रतिनिधित्व.

भाषांतर रणनीती

आपल्या भाषेत ज्ञात नसलेल्या शब्द किंवा वाक्यांश भाषांतरित करण्यासाठी अधिक माहितीसाठी अज्ञात भाषांतर करा पहा.


टिपा ज्या स्पष्ट करा

This page answers the question: टिपेमध्ये स्पष्टीकरण पाहिल्यानंतर मला कोणत्या भाषांतराचा निर्णय केला पाहिजे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

काहीवेळा आपल्याला IRVमध्ये एखादा शब्द किंवा वाक्यांश काय आहे हे माहिती नसते आणि IEVमध्ये हे देखील वापरले जाऊ शकते. या प्रकरणात, ते टिपेमध्ये स्पष्ट केले जाईल. हे स्पष्टीकरण आपल्याला शब्द किंवा वाक्यांश समजण्यास मदत करण्यासाठी असतात. आपल्या बायबलमध्ये स्पष्टीकरणांचे भाषांतर करु नका. त्यांचा अर्थ समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी त्यांचा वापर करा जेणेकरून आपण योग्यरित्या बायबलचे भाषांतर करू शकता.

भाषांतर टिपा याची उदाहरणे

शब्द किंवा वाक्ये याबद्दल सामान्य स्पष्टीकरण पूर्ण वाक्ये लिहितात. ते कॅपिटल अक्षराने सुरू होतात आणि कालावधी (".") सह समाप्त करतात.

मच्छीमार तेथे किनाऱ्याला होते आणि ते खाली उतरून जाळी धूत होते. (लूक 5:2 IRV)

 • जाळी धूत होते - ते पुन्हा मासे पकडण्यासाठी आपल्या मासेमारीचे जाळे धूत होते.

मासेमारी करणारे मासे पकडण्याकरता जाळे वापरत नाहीत हे आपल्याला माहित नसेल तर तुम्ही विचार कराल की मच्छिमार त्यांच्या जाळी साफ करीत का होते. हे स्पष्टीकरण आपल्याला "धूत होते" आणि "जाळे" यासाठी चांगले शब्द निवडण्यास मदत करू शकते.

त्यांनी दुसऱ्या मचव्यातील आपल्या साथीदारांना खुणावले (लूक 5:7 IRV)

 • खुणावले - ते समुद्रकिनाऱ्यावरून बोलवण्यासाठी खूप लांब होते, म्हणून कदाचित ते त्यांचे हात हलवत, ते हावभाव करीत असतील.

ही टीप आपल्याला मदत करते की लोक कोणत्या प्रकारची हालचाल करतात. ती हालचाल होती की लोक लांबवरून बघू शकतील. हे आपल्याला "खुणावले" साठी चांगले शब्द किंवा वाक्यांश निवडण्यात मदत करेल.

अगदी तो त्याच्या आईच्या गर्भात असताना देखील, तो पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असेल . (लूक 1:14 IRV)

 • अगदी त्याच्या आईच्या गर्भात असताना देखील - "अगदी" हा शब्द येथे दर्शविला आहे की हे विशेषतः आश्चर्याची बातमी आहे लोक आधी पवित्र आत्म्याने भरले होते पण पवित्र आत्म्याने भरलेल्या बाळाच्या जन्माबद्दल कोणीच ऐकले नाही.

ही वाक्ये आपल्याला या वाक्यात "अगदी" शब्द काय आहे हे समजून घेण्यास मदत करू शकते, जेणेकरून हे दाखविण्याचा एक मार्ग आपल्याला शोधता येईल.

Next we recommend you learn about:


समानार्थी आणि समकक्ष वाक्यांश टिपा

This page answers the question: जेव्हा टिपेमध्ये दुहेरी अवतरण चिन्हे दिसतात तेव्हा मी कोणते निर्णय घेत आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

काही टिपा भाषांतर सूचना देतात जी ते IRVकडून उद्धृत केलेल्या शब्द किंवा वाक्यांशाची जागा घेऊ शकतात. या बदली वाक्यचा अर्थ न बदलता वाक्य उचित होऊ शकते. हे समानार्थी शब्द आणि समतुल्य वाक्ये आहेत आणि दुहेरी अवतरण चिन्हात लिहितात. याचा अर्थ IRV मधील मजकूर प्रमाणेच आहे. अशा प्रकारची टीप आपल्याला इतर गोष्टींना त्याच गोष्टी सांगण्यास मदत करू शकते, जर IRVमध्ये शब्द किंवा वाक्यांश आपल्या भाषेत स्वाभाविक असा दिसत नाही.

भाषांतर टिपा उदाहरणे

परमेश्वराचा मार्ग तयार करा,’ त्याच्या ‘वाटा नीट करा, (लूक 3:4 IRV)

 • मार्ग - "वाट" किंवा "रस्ता"

या उदाहरणात, शब्द "मार्ग" किंवा "रस्ता" शब्द IRVमध्ये "मार्ग" शब्दांची जागा घेऊ शकतात. आपल्या भाषेमध्ये "मार्ग," "वाट", किंवा "रस्ता" म्हणावे हे नैसर्गिक आहे किंवा नाही हे आपण ठरवू शकता.

तसेच सेवकही गंभीर असावेत; दुतोंडी नसावेत; (1 तीमथ्य 3:8 IRV)

 • सेवक, तसेच - "त्याच प्रकारे, सेवक" किंवा "मंडळीमधील धर्मगुरूचा सहकारी, पर्यवेक्षकसारखा"

या उदाहरणात, शब्द "त्याच प्रकारे, सेवक" किंवा "मंडळीमधील धर्मगुरूचा सहकारी, पर्यवेक्षकसारखा" हे शब्द "तसेच सेवकही, यूएएलबी" मध्ये देखील बदलू शकतात. आपण, भाषांतरकर्त्यांकडून, आपल्या भाषेसाठी काय नैसर्गिक आहे ते ठरवू शकता.

Next we recommend you learn about:


वैकल्पिक भाषांतरा (एटी) सह टिपा

This page answers the question: नोट्समध्ये "AT:" पहात असताना मी कोणते भाषांतरित निर्णय घेत आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

लक्ष्यित भाषेला वेगळ्या स्वरूपात किंवा वेगळ्या स्वरूपाची आवश्यकता असल्यास IRVचे स्वरूप बदलण्याचा पर्यायी भाषांतर एक संभाव्य मार्ग आहे. जेव्हा IRV रूप किंवा घटक चुकीचे अर्थ देतील किंवा अस्पष्ट किंवा अनैसर्गिक असेल तेव्हा पर्यायी भाषांतर वापरावा.

पर्यायी भाषांतर सूचनेचा समावेश असू शकतो, उदाहरणार्थ, अनावश्यक माहिती स्पष्टपणे नमूद करणे, कर्मरी प्रयोगाला कर्तरी करणे किंवा वक्तृत्वकलेचे प्रश्न पुनर्विलोकन करणे. टिप एक पर्यायी भाषांतर का आहे आणि त्या विषयावर स्पष्टीकरण देणारी पृष्ठाची लिंक आहे हे सहसा समजावून देतात.

भाषांतर टिपा उदाहरणे

"एटी:" सूचित करतो की हा एक वैकल्पिक भाषांतर आहे. काही उदाहरणे आहेत:

लागू असलेली माहिती स्पष्ट करणे

राजा मेदी व पारसी यांनी शिक्कामोर्तब केलेला कायदा किंवा हुकूम कधीही रद्द होत नाही किंवा बदलू शकत नाही हे लक्षात ठेव.” (दानीएल 6:15 IRV)

 • हुकूम... बदलला जाऊ शकत नाही - समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त वाक्य जोडली जाऊ शकते. एटी: हुकूम... बदलला जाऊ शकत नाही. मग त्यांनी दानीएलला आणून सिंहाच्या गुहेत (पिजंऱ्यात) टाकलेच पाहिजे. (पहा: * स्पष्ट *)

राजाच्या नियमांचे आणि पुतळे बदलले जाऊ शकत नाहीत, याची स्मरणशक्तीतून राजाला काय हवे आहे हे अधिकाधिक वाक्य सांगते. भाषांतरकर्त्यांना काही गोष्टी स्पष्टपणे भाषांतरित करणे आवश्यक आहे की मूळ वक्तशीर किंवा लेखकाने अस्थिर किंवा अप्रत्यक्षपणे सोडले आहे.

कर्मरी ते कर्तरी

जो पवित्र आत्म्याविरुद्ध दुर्भाषण करतो त्याला क्षमा केली जाणार नाही. (लूक 12:10 IRV)

 • त्याला क्षमा केली जाणार नाही - हे कर्तरी क्रियापदासह व्यक्त केले जाऊ शकते. एटी: देव त्याला क्षमा करणार नाही. हे क्रियापद वापरून सकारात्मक पद्धतीने व्यक्त केले जाऊ शकते याचा अर्थ "क्षमा करणे" च्या उलट आहे. एटी: "देव त्याला नेहमी दोषी ठरवतो" (पहा: * कर्तरी कर्मरी *)

या भाषांतून कर्मरी वाक्यांचा वापर न केल्यास भाषांतरकर्ता या कर्मरी वाक्यात भाषांतर कसे करू शकतात याचे एक उदाहरण प्रदान करते.

अलंकार प्रश्न

“शौला, शौला! तू माझा छळ का करतोस?” (प्रेषितांची कृत्ये 9:4 IRV)

 • तू माझा छळ का करतोस? - या अलंकारिक प्रश्नात शौलाला ताकीद दिली आहे. काही भाषांमध्ये, एक निवेदन अधिक नैसर्गिक असेल (एटी): "तू माझा छळ करत आहेस." किंवा आदेश (एटी): "माझा छळ थांबवा!" (पहा: * अलंकारिक प्रश्न *)

भाषांतर सुचना येथे भाषांतराचे (एटी) अत्याधुनिक प्रश्न भाषांतरित करण्याचा वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते जर आपल्या भाषेने अशा स्वरूपाच्या शब्दाच्या शब्दाचा वापर एखाद्याला दडपण्यासाठी केला नाही तर.


IEVमधून उद्धरण असलेल्या टिपा

This page answers the question: का काही भाषांतर टिपा IEVपासून कोट्स आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

कधीकधी एक टीप IEV कडून भाषांतर सूचित करते. त्या प्रकरणात IEV मधील मजकूर "(IEV)" द्वारे पाठविला जाईल.

भाषांतर टिपा उदाहरणे.

स्वर्गात जो राजासनारूढ आहे तो त्यांचा उपहास करीत आहे (स्तोत्र 2:4 IRV)

स्वर्गात जो राजासनारूढ आहे तो हसत आहे (स्तोत्र 2:4 IEV)

या वचनात म्हटले आहे:

 • स्वर्गात जो राजासनारूढ - इथे राजासनारूढ हे सत्ता दर्शविते. तो जे काही बसतो ते स्पष्टपणे नमूद केले जाऊ शकते. AT: "स्वर्गात सत्तारूढ" किंवा "स्वर्गात जो राजासनारूढ आहे" (IEV) (पहा: मेटोनेमी आणि [स्पष्ट])

येथे 'स्वर्गात जो राजासनारूढ' वाक्यांश दोन सुचवलेले भाषांतर आहेत. प्रथम स्पष्टपणे व्यक्त करतो की "स्वर्गात जो राजासनारूढ आहे" काय दर्शविते दुसरे, असे म्हणतात की तो आपल्या "सिंहासनावर" बसतो आणि स्पष्टपणे सत्तेच्या कल्पनांविषयी संकेत देतो. हा सल्ला IEVकडून आहे.

जेव्हा त्याने येशूला पाहिले, तेव्हा तो पालथा पडला (लूक 5:12 IRV)

जेव्हा त्याने येशूला पाहिले, तेव्हा तो जमिनीवर वाकला . (लूक 5:12 IEV)

या वचनात म्हटले आहे:

 • तो पालथा पडला - "तो जमिनीवर वाकला " किंवा "त्याने गुडघे टेकले आणि तो जमिनीवर तो पालथा पडला "" (IEV)

येथे IEVतील शब्द दुसऱ्या भाषांतर सूचनेप्रमाणे प्रदान केले आहेत.


वैकल्पिक अर्थ असलेल्या टिपा

This page answers the question: काही भाषांतर टिपेमध्ये भाषांतर क्रमांक का आले आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

वैकल्पिक अर्थ जेव्हा बायबलचे विद्वानांच्या मते एखाद्या शब्दाचा किंवा वाक्यांशांचा काय अर्थ आहे त्याबद्दल भिन्न समज असते.

या चिन्हामध्ये IRV मजकूर असेल ज्यानंतर या शब्दापासून सुरू होणारे स्पष्टीकरणासह "संभाव्य अर्थ आहेत." अर्थ मोजले जातात, आणि पहिले म्हणजे बहुतेक बायबलचे विद्वान बरोबर मानतात. जर एखाद्या शब्दाचा अर्थ एखाद्या वाचनाच्या रूपात वापरला जाऊ शकतो, तर त्याच्याभोवती उद्धरण चिन्ह असेल.

भाषांतरकर्ताने याचा अर्थ लावणे आवश्यक आहे की कोणता अर्थ भाषांतरित करावा. भाषांतरकर्ते प्रथम अर्थ निवडू शकतात किंवा जर त्यांनी त्यांच्या समाजातील लोक वापरत असलेल्या दुसऱ्या बायबलमधील आणखी एका शब्दाचे अनुकरण केले असेल किंवा त्याला इतर अर्थ दर्शवू शकतील.

भाषांतर टिपा उदाहरणे

पण तू जाऊन काही केस आण व त्यांना तुझ्या अंगरख्यात बांध. याचा अर्थ माझ्या काही लोकांना मी वाचवीन. (यहेज्केल 5:3 IRV)

 • त्यांना तुझ्या अंगरख्यात बांध - संभाव्य अर्थ 1) "तुझ्या हातोब्यावर कापड" ("तुझी बाहू") (IEV) किंवा 2) "तुझ्या अंगरख्यावर कपड्याच्या शेवटी" ("तुझे हेम ") किंवा 3) गुंडाळलेल्या कपड्यात जिथे ते पट्ट्यामध्ये दुमडले आहे.

या टिपेमध्ये तीन संभाव्य अर्थांनंतर IRV मजकूर आहे. "तुझ्या गुंडाळलेल्या कपड्यात" असे भाषांतर केलेला शब्द म्हणजे फाटका झगा. बहुतेक विद्वानांचा विश्वास आहे की ते हातोब्याबाहेर आहेत, परंतु हे बेल्टच्या भोवती तळाशी किंवा मध्यभागी असलेल्या दुहेरी भागांकडे सुटे भाग दर्शवितो.

शिमोन पेत्राने जेव्हा हे पाहिले, तेव्हा तो येशूच्या पाया पडला (लूक 5:8 IRV)

 • येशूच्या पाया पडला - संभाव्य अर्थ 1) '' येशूपुढे झुकला'' किंवा 2) "येशूच्या पायावर वाकून" किंवा 3) "येशूच्या पायावर जमिनीवर पडणे" पेत्र अपघाताणे पडला नाही. त्याने हे येशूसाठी नम्रता आणि आदर यांचे लक्षण म्हणून केले.

या टिपाने हे स्पष्ट केले आहे की "येशूच्या पाया पडला" याचा अर्थ असा होऊ शकतो. पहिला अर्थ बहुधा योग्य आहे, परंतु इतर अर्थ देखील शक्य आहेत. आपल्या भाषेमध्ये सामान्य अभिव्यक्ती नसल्यास त्यामध्ये यासारख्या विविध कृत्यांचा समावेश असू शकतो, आपल्याला यापैकी एक संभाव्यता निवडण्याची आवश्यकता असू शकते जी शिमोन पेत्राने अधिक स्पष्टपणे वर्णन केलेली आहे. शिमोन पेत्राने असे का केले याबद्दल विचार करणे देखील उपयुक्त ठरते आणि आपल्या संस्कृतीत नम्रतेचा आणि आदराने वागण्याची पद्धत कशी व्यक्त करेल.


संभाव्य अर्थांसह टिपा

This page answers the question: जेव्हा मी टिपेमध्ये "संभाव्य" शब्द पाहतो तेव्हा मी कोणते निर्णय घेत आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

कधीकधी बायबल विद्वानांना खात्री आहे की बायबलमधील काही विशिष्ट वाक्यांश किंवा वाक्ये सहसा मान्य नाहीत, किंवा सहमत नाहीत. या साठी काही कारणांचा समावेश आहे:

 1. प्राचीन काळातील बायबल ग्रंथांमध्ये किरकोळ फरक आहेत.
 2. एका शब्दाचा एकापेक्षा अधिक अर्थ किंवा वापर असू शकतो.
 3. एखाद्या शब्दास (जसे की सर्वनाम) याचा संदर्भ एका विशिष्ट वाक्यात केला जाऊ शकत नाही.

भाषांतर टिप्पण्याची उदाहरणे.

जेव्हा अनेक विद्वान म्हणतात की एक शब्द किंवा वाक्यांश म्हणजे एक गोष्ट, आणि इतर बऱ्याच जणांना असे म्हणतात की ते इतर गोष्टींचा अर्थ आहे, आपण हे दाखवितो की ते जे सर्वात सामान्य अर्थ देतात या स्थितींसाठी आमच्या नोट्स "संभाव्य अर्थ आहेत" पासून सुरू होते आणि नंतर क्रमांकित सूची देतात. आम्ही शिफारस करतो की आपण दिलेला पहिला अर्थ वापरा. तथापि, आपल्या समूहातील लोकांना इतर संभाव्य अर्थांपैकी एक वापरणाऱ्या दुसऱ्या बायबलमध्ये प्रवेश असेल तर आपण त्या अर्थाचा वापर करणे चांगले ठरवू शकता.

शिमोन पेत्राने जेव्हा हे पाहिले तेव्हा तो येशूच्या पाया पडला आणि म्हणाला, "प्रभु, माझ्यापासून दूर जा कारण मी पापी मनुष्य आहे!" (लूक 5: 8 IRV)

 • येशूच्या गुडघ्यावर पडला - संभाव्य अर्थ 1) '' येशूपुढे वाकला '' किंवा 2) "येशूच्या पायावर वाकून" किंवा 3) "येशूच्या पायाजवळ जमिनीवर पडला होता." पेत्र योगायोगाने पडला नाही. त्याने हे येशूसाठी नम्रता आणि आदर यांचे लक्षण म्हणून केले.

भाषांतर रणनीती

 1. अशा रीतीने असे अनुवादित करा की वाचक एकतर एक शक्यता म्हणून अर्थ समजू शकतो.
 2. आपल्या भाषेत असे करणे शक्य नसल्यास, एक अर्थ निवडा आणि त्या अर्थाने त्याचा अनुवाद करा.
 3. अर्थ निवडत नसल्यास वाचकांना सर्वसाधारणपणे रस्ता समजणे कठीण होईल, नंतर एक अर्थ निवडा आणि त्या अर्थाने त्याचा अनुवाद करा.

Next we recommend you learn about:


टिपा ज्या अलंकार आहेत

This page answers the question: भाषांतर टीप अलंकार आल्याबद्दल मला कसे कळेल?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

अलंकार हे अशा गोष्टी सांगण्याचा मार्ग आहेत जे शब्दांचा वापर अ-शाब्दिक मार्गांनी करतात. म्हणजेच, अलंकाराचा अर्थ त्याच्या शब्दाचा अधिक प्रत्यक्ष अर्थ नाही. अलंकाराचे वेगवेगळे प्रकार आहेत.

भाषांतर टिपेमध्ये दिलेल्या अलंकाराबद्दलच्या अर्थाबद्दल स्पष्टीकरण असेल. काहीवेळा वैकल्पिक भाषांतर प्रदान केला जातो. हे "एटी" असे चिन्हांकित केले आहे, जे "वैकल्पिक भाषांतर" चे प्रारंभिक अक्षरे आहेत. त्याचबरोबर भाषांतर अकादमी (टीए) पृष्ठाचा एक दुवा देखील असेल जो या प्रकारच्या अलंकारासाठी अतिरिक्त माहिती आणि भाषांतर धोरण देते.

अर्थ भाषांतर करण्यासाठी, आपण अलंकाराला ओळखण्यास आणि स्त्रोत भाषेमध्ये याचा अर्थ काय हे जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. मग आपण लक्ष्यित भाषेतील समान अर्थास संवाद साधण्यासाठी एकतर अलंकाराचा किंवा प्रत्यक्ष मार्ग निवडू शकता.

भाषांतर टिपा उदाहरणे

पुष्कळ लोक माझ्या नावाने येतील व म्हणतील की, ‘मी तोच (ख्रिस्त) आहे’ आणि ते पुष्काळांना फसवतील. (स्तोत्र 13:6 IRV)

 • माझ्या नावाने - संभाव्य अर्थ 1) एटी: "माझा अधिकार सांगणे" किंवा 2) "देवानं त्यांना पाठवल्याचा दावा केला आहे." (पहा: मेटॉनीमी आणि [म्हणी])

या टिपेमध्ये जे अलंकार आहे त्याला मेटॉनीमी म्हणतात. वाक्यांश "माझ्या नावात" वक्त्याचे नाव (येशू) संदर्भित करत नाही, परंतु त्याच्या व्यक्ती आणि प्राधिकरणाकडे आहे. टीप दोन पर्यायी भाषांतर देऊन यातील मेटॉनीमीला सांगते. यानंतर, मेटॉनीमी विषयीच्या टीए पृष्ठाशी एक दुवा आहे. मेटॉनीमी भाषांतर आणि सामान्य भाषांतरांसाठी सामान्य धोरणाबद्दल जाणून घेण्यासाठी भाषांतरित मेटॉनीमीज लिंकवर क्लिक करा. कारण हे वाक्प्रचार एक सामान्य म्हण आहे, टिपेमध्ये टीए पृष्ठाचा एक दुवा आहे जो म्हणी स्पष्ट करतो.

"अहो, सापाच्या पिल्लांनो! येणाऱ्या क्रोधापासून सुटका करुन घेण्यासाठी तुम्हांला कोणी सावध केले? (लूक 3:7 IRV)

 • अहो, सापाच्या पिल्लांनो - या रूपकामध्ये, योहान गर्दीची तुलना सपाशी करतो, जे घातक किंवा धोकादायक साप होते आणि वाईट घोषित करतात. एटी: "आपण वाईट विषारी साप" किंवा "लोकांना आपल्यापासून दूर राहावे जसे ते विषारी सापांना टाळतात" (पहा: रूपक)

या टिपेमध्ये जे अलंकार आहे त्याला रूपक म्हणतात. टिप रुपक वर्णन करते आणि दोन वैकल्पिक भाषांतरे देते. यानंतर, रूपकाबद्दल टीए पृष्ठाशी एक दुवा आहे. रूपक आणि सामान्य भाषांतरांसाठी सामान्य धोरणाबद्दल जाणून घेण्यासाठी भाषांतरित रूपक यावर लिंकवर क्लिक करा.


अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष उद्धरण ओळखणारी टिपा

This page answers the question: अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष कोट्स भाषांतरित करण्यासाठी भाषांतर टिपा मला कशी मदत करतील?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

दोन प्रकारच्या उद्धरण आहेत: प्रत्यक्ष उद्धरण आणि अप्रत्यक्ष उद्धरण. उद्धरण भाषांतर करताना, भाषांतरकर्त्यांना हे प्रत्यक्ष उद्धरण किंवा अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणून भाषांतर करायचे की नाही हे ठरविण्याची आवश्यकता आहे. (पहा: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उद्धरण)

जेव्हा IRVमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष उद्धरण असते, तेव्हा टिपेला अन्य प्रकारची उद्धरणे म्हणून भाषांतर करण्याचे पर्याय असू शकतात. भाषांतर सूचनेची सुरूवात "हे प्रत्यक्ष उद्धरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते:" किंवा "हे अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते:" सह प्रारंभ होऊ शकते आणि त्यानंतर त्या प्रकारचे उद्धरण केले जाईल. यानंतर "प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उद्धरण" नावाच्या माहिती पृष्ठावर लिंक येईल ज्याने दोन्ही प्रकारचे उद्धरण स्पष्ट केले.

जेव्हा उद्धरणाचे आत आणखी एक उद्धरण असते तेव्हा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उद्धरणाबद्दल एक टीप असू शकते कारण हे गोंधळात टाकणारे असू शकते. काही भाषांमध्ये यापैकी एक उद्धरण प्रत्यक्ष उद्धरण आणि अप्रत्यक्ष उद्धरणासह अन्य उद्धरण यांचे भाषांतर करणे अधिक स्वाभाविक असू शकते. ही माहिती "उद्धरणामध्ये उद्धरण" नावाच्या माहिती पृष्ठावर येईल.

भाषांतर टीपा उदाहरणे

मग येशूने त्याला आज्ञा केली की, कोणालाही सांगू नकोस (लूक 5:14 IRV)

 • कोणालाही सांगू नकोस - हे प्रत्यक्ष उद्धरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते: "कोणालाही सांगू नका" अशी माहिती आहे जी स्पष्टपणे सांगू शकते (एटी): "कोणाला असे सांगू नकोस कि तुला बरे करण्यात आलेले आहे" (पहा: "प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उद्धरण आणि [इलिपसीस])

येथे भाषांतर टीप दर्शविते अप्रत्यक्ष उद्धरण कसे प्रत्यक्ष उद्धरणामध्ये बदलावे, जर ते लक्ष्य भाषेमध्ये स्पष्ट किंवा जास्त नैसर्गिक असेल.

कापणीपर्यंत दोन्ही बरोबर वाढू द्या. मग कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्यास सांगेन की पहिल्याने निदण जमा करा व जाळण्यासाठी त्याच्या पेंढ्या बांधा. पण गहू माझ्या गोदामात साठवा.” (मत्तय 13:30 IRV)

मी कापणाऱ्यास सांगेन, "प्रथम कोंडा काढा आणि त्यांना जाळण्यासाठी मोळीमध्ये बांधून टाका, पण गहू माझ्या धान्याच्या कोठ्यात गोळा करा" - आपण अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणून हे भाषांतर करू शकता: "मी कापणाऱ्यास सांगेन कि प्रथम कोंडा गोळा करा आणि त्यांना जाळण्यासाठी मोळीमध्ये बांधून टाका, नंतर गहू माझ्या धान्याच्या कोठ्यात गोळा करा"

येथे भाषांतर टीप अप्रत्यक्ष उद्धरणासाठी प्रत्यक्ष उद्धरण कशी बदलायची हे दाखवते, जर ते लक्ष्यित भाषेमध्ये स्पष्ट किंवा जास्त नैसर्गिक असेल.


लांब IRV वाक्यांशांसाठी टिपा

This page answers the question: काही भाषांतरात एखादी टीप अगोदरच्या टिपेला पुन्हा लिहिताना का वाटते?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

कधीकधी एका वाक्यासाठी टिपा आणि त्या वाक्यांशाच्या काही भागासाठी स्वतंत्र टिपा असतात. त्या बाबतीत, मोठ्या वाक्यांशाचे प्रथम वर्णन केले आहे आणि नंतर त्याचे भाग स्पष्ट केले आहेत.

भाषांतर टिपा उदाहरणे

पण आपल्या हाटवादीपणाने पश्चातापहीन अंत:करणाने देवाचा क्रोध व यथोचित न्याय यांच्या प्रकटीकरणाच्या दिवसासाठी स्वत:करता क्रोध साठवून ठेवतोस (रोम. 2:5 IRV)

 • पण आपल्या हाटवादीपणाने पश्चातापहीन अंत:करणाने देवाचा क्रोध- पौलाने अशा एका व्यक्तीची तुलना करण्यासाठी रूपक अलंकार वापरले आहे जो दगडाप्रमाणे कठोर त्याने देवाच्या आज्ञा पाळण्यास नकार दिला. संपूर्ण व्यक्तीचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी ते "नमुना" हा शब्द वापरतो. एटी: "कारण ऐकणे आणि पश्चात्ताप करण्यास तुम्ही नकार देता" (पहा: रूपक आणि [मेटोनीमी])
 • हाटवादीपणाने आणि पश्चातापहीन अंत:करणाने - "पश्चातापहीन अंत:करणाने" हा वाक्यांश "हाटवादीपणा" या शब्दाचे स्पष्टीकरण देतो (पहा: डबलेट)

या उदाहरणामध्ये पहिल्या टप्प्यात रूपकाच्या आणि मेटोनीमीचे वर्णन केले आहे आणि दुसऱ्या त्याच परिच्छेदातील दुप्पट स्पष्ट करते.


भाषांतराच्या शब्दांचा वापर करणे

This page answers the question: चांगले भाषांतर करण्यासाठी भाषांतर शब्द मला मदत कशी करू शकतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर शब्द

भाषांतरकर्त्यांचे कर्तव्य आहे की, त्याच्या संपूर्ण क्षमतेनुसार, प्रत्येक पवित्र शास्त्र भाषांतर त्याने भाषांतरित केल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी याचा अर्थ असा आहे की त्या पवित्र शास्त्राच्या उत्तरार्धाच्या लेखकाने हा संवाद साधण्याचा हेतू आहे. हे करण्यासाठी, भाषांतर भाषेच्या संसाधनांसह पवित्र शास्त्राच्या विद्वानांनी तयार केलेल्या भाषेचे भाषांतर करण्यास आवश्यक आहे.

भाषांतर शब्द वापरण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा:

 1. अस्पष्ट किंवा समजून घेण्यास कठीण असलेल्या मूळ मजकुरात महत्त्वाचे शब्द आणि कोणतेही शब्द ओळखा.
 2. "भाषांतर शब्द" नावाचे विभाग पहा.
 3. आपण महत्त्वपूर्ण किंवा कठीण म्हणून ओळखलेले शब्द शोधा आणि प्रथम क्लिक करा.
 4. त्या शब्दासाठी भाषांतर शब्द प्रविष्ट करा.
 5. परिभाषा वाचल्यानंतर, भाषांतरित भाषेत आपण वाचलेल्या परिभाषाबद्दल विचार करून पुन्हा पवित्र शास्त्राचे वाचन वाचा.
 6. पवित्र शास्त्राच्या संदर्भात आणि व्याख्येस अनुकूल असलेल्या आपल्या भाषेतील शब्दाचे भाषांतर करण्याच्या संभाव्य मार्गांचा विचार करा. आपल्या भाषेत शब्द व वाक्यसमूहांची तुलना करणे उपयोगी असू शकते ज्याचा अर्थ समान आहे आणि प्रत्येकाने प्रयत्न करा.
 7. आपल्याला सर्वोत्तम वाटते आणि ते लिहून निवडा.
 8. आपण ओळखलेल्या इतर भाषांतर शब्दांसाठी वरील चरणांचे पुनरावृत्ती करा.
 9. जेव्हा आपण प्रत्येक भाषांतर भाषेसाठी चांगला भाषांतर केला असेल तेव्हा संपूर्ण परिच्छेद भाषांतर करा.
 10. इतरांना वाचून आपल्या भाषांतरित परिच्छेदाचे परीक्षण करा. इतरांना अर्थ समजत नसलेल्या ठिकाणी अशा भिन्न शब्दात किंवा वाक्यांशामध्ये बदला. एकदा आपण भाषांतर शब्दासाठी चांगले भाषांतर शोधले की, आपण सतत भाषांतर दरम्यान त्याचा वापर करावा. जर आपल्याला एखादे स्थान सापडले जेथे ते भाषांतर योग्य नसेल तर पुन्हा प्रक्रियेतून विचार करा. असे होऊ शकते की समान अर्थासह एक शब्द नवीन संदर्भामध्ये चांगले होईल. प्रत्येक भाषांतर व भाषांतर भाषांतरित करण्यासाठी आपण कोणते शब्द किंवा शब्द वापरत आहात याचा मागोवा ठेवा आणि ही माहिती भाषांतर टीमवर प्रत्येकासाठी उपलब्ध करा. भाषांतर भाषांतरकावरील प्रत्येकजण ते कोणते शब्द वापरत आहे हे जाणून घेण्यात मदत करेल.

अज्ञात कल्पना

कधीकधी भाषांतर-शब्द अशा वस्तू किंवा सानुकूलतेचा संदर्भ देते ज्या लक्ष्य भाषेत अज्ञात आहे. वर्णनात्मक वाक्यांशाचा वापर करणे, समान काहीतरी बदलणे, दुसर्या भाषेतून परकीय शब्द वापरणे, अधिक सामान्य शब्द वापरणे किंवा अधिक विशिष्ट शब्द वापरणे या संभाव्य निराकरणे आहेत. अधिक माहितीसाठी भाषांतर अज्ञात वरील धडा पहा. एक प्रकारचा 'अज्ञात कल्पना' हा शब्द ज्यू आणि ख्रिश्चन धार्मिक रीतिरिवाज आणि विश्वासांचा संदर्भ घेतो.

काही सामान्य अज्ञात कल्पनाः

स्थानांची नावे जसे की:

 • मंदिर (एक इमारत जेथे इस्राएली देवाला बलिदाने अर्पण करतात)
 • ज्यू लोकांचे उपासनास्थान (एक इमारत जेथे ज्यू लोक देवाची आराधना करण्यासाठी एकत्र येतात)
 • बलिदानी वेदी (ज्याला बलिदान दिले जात होते त्यास देवाला अर्पण किंवा अर्पण म्हणून बलिदान देण्यात आले होते.)

ज्या लोकांकडे ऑफिस आहे अशा शीर्षकांचे शीर्षक:

 • याजक (ज्याला त्याच्या लोकांना वतीने देवाला अर्पण करण्यासाठी निवडले जाते)
 • परुशी (येशूच्या काळातील इस्राएली धार्मिक नेत्यांचे महत्त्वपूर्ण गट)
 • प्रेषित (व्यक्ती जो थेट देवाकडून येणार्या संदेश वितरीत करतो)
 • मनुष्याचा पुत्र
 • देवाचा पुत्र
 • राजा (स्वतंत्र शहराचे राज्य, राज्य किंवा देश).

की पवित्र शास्त्रासंबंधी संकल्पना जसे की:

 • क्षमा (त्या व्यक्तीला नकार देऊ नका आणि काहीतरी दुखावण्याकरिता त्याच्यावर राग बाळगू नका)
 • तारण (जतन करणे किंवा दुष्ट, शत्रू किंवा धोका पासून जतन करणे)
 • मोबदला (पूर्वीची मालकी असलेली एखादी वस्तू परत विकत घेण्याचा किंवा त्यास कैद करण्यात आला होता)
 • दया (गरजू लोकांना मदत करणे)
 • कृपा (ज्याला त्याने अर्ज केला नाही अशा व्यक्तीला मदत किंवा सन्मान द्या)

(लक्षात घ्या की हे सर्व संज्ञा आहेत परंतु ते इव्हेंट्सचे प्रतिनिधीत्व करतात, म्हणून त्यांना क्रिया (क्रिया) खंडांद्वारे भाषांतरित करण्याची आवश्यकता असू शकते.)

भाषांतर भाषेच्या इतर सदस्यांसह किंवा आपल्या चर्च किंवा गावातील लोकांना भाषांतरित करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शोधण्यासाठी या भाषांतर शब्दांच्या परिभाषांची आपण चर्चा करण्याची आवश्यकता असू शकते.


भाषांतर प्रश्नांचा वापर करणे

This page answers the question: भाषांतर प्रश्न आपल्याला चांगले भाषांतर करण्यास कशी मदत करू शकतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतरकर्त्यांने कर्तव्य आहे, की प्रत्येक बायबलला दिलेल्या भाषांतरित भाषेचा अर्थ असा आहे की बायबलमधील रचनेचा लेखक त्याच्याशी संवाद साधू इच्छित होता. असे करण्यासाठी, बायबलचे विद्वान, भाषांतरे प्रश्नोत्तरांसह तयार केलेल्या भाषांतर मदतचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

भाषांतर प्रश्ने (टीक्यू) IRVच्या मजकूरावर आधारित आहेत, परंतु त्यांचा वापर कोणत्याही बायबल भाषांतर तपासण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ते बायबलच्या सामग्रीबद्दल प्रश्न विचारतात, ज्यामुळे ते वेगवेगळ्या भाषांमध्ये भाषांतरित होत नाहीत. प्रत्येक प्रश्नासह, टीक्यू (tQ) त्या प्रश्नासाठी सुचविलेल्या उत्तर प्रदान करते. आपण आपल्या भाषांतराच्या अचूकतेचा तपासण्याचा एक मार्ग म्हणून प्रश्न आणि उत्तरे या संचांचा वापर करू शकता आणि आपण त्यांना भाषा समुदायाच्या सदस्यांसह देखील वापरू शकता

समुदाय तपासणी दरम्यान टीक्यूचा वापर केल्यास भाषांतरकर्त्यांना कळेल की जर लक्ष्य भाषा भाषांतराद्वारे योग्य गोष्टी सुस्पष्टपणे संप्रेक्षीत आहेत तर जर बायबलचे भाषांतर ऐकल्या नंतर समुदाय सभासदांनी प्रश्नांचे उत्तर योग्य प्रकारे दिले असेल तर, भाषांतर स्पष्ट आणि अचूक आहे.

टीक्यू बरोबर भाषांतरे तपासणे

स्वत: ची तपासणी करताना टीक्यू वापरण्यासाठी, या पायऱ्यांचे अनुसरण करा:

 1. बायबलचा एखादा उतारा किंवा अध्याय निवडा
 2. "प्रश्न" या विभागात पाहा.
 3. त्या परिच्छेदेसाठी प्रश्न प्रविष्टी वाचा.
 4. भाषांतराच्या उत्तराकडे लक्ष द्या. इतर बायबल भाषांतरांवरून आपल्याला जे माहित आहे त्याच्याकडून उत्तर न देण्याचा प्रयत्न करा
 5. उत्तर प्रदर्शित करण्यासाठी प्रश्नावर क्लिक करा
 6. आपले उत्तर बरोबर असल्यास, आपण चांगले भाषांतर केले असेल. पण लक्षात ठेवा, आपल्याला भाषेच्या समाजाशी भाषांतराची चाचणी घ्यावी लागते, हे पाहण्यासाठी ते इतरांना त्याच अर्थाशी संवाद साधतात किंवा नाही.

समुदाय तपासणीसाठी टीक्यू वापरण्यासाठी, या पायाऱ्यांचे अनुसरण करा:

 1. एक किंवा अधिक समुदायाच्या सदस्यांकरिता एका बायबल अध्यायाचे नवीन पूर्ण भाषांतर वाचा.
 2. श्रोत्यांना फक्त या भाषांतराच्या प्रश्नांचे उत्तर द्या आणि बायबलच्या इतर भाषांतरांवरून जे माहित आहे त्याचा वापर करू नका. हा भाषांतराची एक चाचणी आहे, लोकांच्या नव्हे. यामुळे, बायबलचे चांगले ज्ञान नसलेल्या लोकांशी भाषांतरांची चाचणी करणे अतिशय उपयुक्त आहे.
 3. "प्रश्न" या विभागात पाहा.
 4. त्या प्रकरणाचा पहिला प्रश्न नोंद वाचा.
 5. समाजातील सदस्यांना प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगा. त्यांना केवळ भाषांतरातूनच उत्तर देण्यासाठी विचार करा.
 6. उत्तर प्रदर्शित करण्यासाठी प्रश्नावर क्लिक करा जर समुदायाच्या सदस्याने दिलेला उत्तर उत्तरांसारखाच असेल, तर भाषांतर हे स्पष्टपणे योग्य गोष्टीशी संप्रेषण करीत आहे. जर व्यक्तीने प्रश्न किंवा उत्तराला चुकीच्या पद्धतीने उत्तरे देऊ शकत नसल्यास, भाषांतर चांगले संप्रेषण करू शकत नाही आणि यासाठी बदलण्याची आवश्यकता आहे.
 7. अध्यायात इतर प्रश्नांसह पुढे चालू ठेवा.

Just-in-Time Learning Modules

Translation Issues

मजकुराचे प्रकार

This page answers the question: यूएलटीमध्ये गहाळ किंवा जोडलेली वचने का आहेत आणि मी त्यांचे भाषांतर करावे का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

हजारो वर्षांपूर्वी, लोकांनी पवित्र शास्त्रातील पुस्तके लिहिली. त्यानंतर इतर लोकांनी हातांनी त्यांची प्रती बनवून त्यांचे भाषांतर केले. त्यांनी हे काम अत्यंत काळजीपूर्वक केले आणि काही वर्षांतच बर्‍याच लोकांनी हजारो प्रती बनवल्या. तथापि, नंतर ज्या लोकांनी त्यांना पाहिले नंतर बघितले की त्यांच्यामध्ये थोडा फरक होता. काही नक्कल करणाऱ्यांनी चुकून काही शब्द सोडले, किंवा काहींनी त्याप्रमाणे दिसणारा दुसरा शब्द चुकीचा घेतला. कधीकधी, एकतर चुकून किंवा त्यांना काहीतरी समजावून सांगायचे म्हणून शब्द किंवा संपूर्ण वाक्य त्यांनी जोडले. आधुनिक पवित्र शास्त्र हे जुन्या प्रतींचे भाषांतर आहेत. काही आधुनिक पवित्र शास्त्रात यापैकी काही वाक्ये समाविष्ट केली गेली आहेत. यूएलटीमध्ये, ही जोडलेली वाक्ये सामान्यत: तळटीपांमध्ये लिहिली जातात.

पवित्र शास्त्राच्या अभ्यासकांनी बर्‍याच जुन्या प्रतींंचे वाचन केले आहे आणि त्यांची तुलना एकमेकांशी केली आहे. पवित्र शास्त्रात प्रत्येक ठिकाणी जिथे भिन्नता होती, तेथे कोणते शब्द बहुधा बरोबर आहेत हे त्यांनी शोधून काढले आहे. यूएलटीच्या भाषांतरकारांनी यूएलटीला शब्दांवर आधारित केले जे शास्त्रज्ञ म्हणतात की बहुधा बरोबर आहेत. कारण यूएलटीचा वापर करणाऱ्या लोकांनी इतर प्रतींवर आधारित पवित्र शास्त्राचा वापर केला असेल, एकतर यूएलटी तळटीपांमध्ये किंवा unfoldingWord® भाषांतर नोट्समध्ये,यूएलटी भाषांतरकारांनी काहीवेळा त्यातील काही फरकांविषयी माहिती समाविष्ट केली आहे.

भाषांतरकारांना यूएलटीमधील मजकूर भाषांतरित करण्यास आणि यूएलटीमध्ये केल्याप्रमाणे तळटीपांमधील जोडलेल्या वाक्यांविषयी लिहिण्यास प्रोत्साहित केले जाते.तथापि, जर स्थानिक मंडळींना खरोखरच ती वाक्ये मुख्य मजकूरात समाविष्ट करायची असतील तर, भाषांतरकार त्यांना मजकूरामध्ये ठेवू शकतात आणि त्याबद्दल एक तळटीप समाविष्ट करू शकतात.

पवित्र शास्त्रातील उदाहरणे

मत्तय १८: १०-११ युएलटीमध्ये ११ व्या वचनाबद्दल तळटीप आहे.

10 हे पाहा या लहानातील एकालाही तुच्छ मानू नका. कारण मी तुम्हांस सांगतो की स्वर्गात त्यांचे देवदूत माझ्या स्वर्गातील पित्याच्या मुखाकडे सतत पाहतात. 11 [1]

[1] बरेच अधिकारी, काही प्राचीन, व. ११ टाका: कारण मनुष्याचा पुत्र जे हरवलेले आहेत त्यांना तारायला आला आहे.

योहान ७:५३-८:१ सर्वोत्तम जुन्या हस्तलिपींमध्ये नाही. त्याला यूएलटीमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे, परंतु त्याला सुरवातीस आणि शेवटी चौकोनी कंसामध्ये ([]) चिन्हांकित केलेले आहे, व ११ व्या वचनानंतर त्याठिकाणी एक तळटीप आहे.

53 [नंतर सर्वजन आपापल्या घरी गेले … ११ ती म्हणाली, “प्रभो, कोणीच नाही.” येशू म्हणाला, “मी देखील तुला दोष लावत नाही. जा आणि अजून पाप करू नको.”] [२]

[२] काही प्राचीन हस्तलिखिते योहान ७:५३-८:११ चा समावेश करतात.

भाषांतर रणनीती

जेव्हा मजकूराचे प्रकार असतात तेव्हा तुम्ही वापर करत असलेल्या युएलटी किंवा अन्य आवृत्तीचे अनुसरण करणे तुम्ही निवडू शकता.

(१) युएलटीमध्ये आहेत त्याप्रमाणेच भाषांतर करा आणि युएलटीने पुरवलेल्या तळटीपांचा समावेश करा.

(२) वचनाच्या दुसर्‍या आवृत्तीत भाषांतर करा आणि तळटीप बदला जेणेकरून या परिस्थितीस योग्य असेल.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणाचे लागूकरण

भाषांतराची रणनीती मार्क ७: १४-१८ युएलटीवर लागू केली गेली आहे, ज्यामध्ये १६ व्या वचनाबद्दल तळटीप आहे.

१४ त्यांने लोकसमुदायाला पुन्हा बोलाविले आणि त्यांना म्हटले, “तुम्ही सर्वजन, माझे ऐका आणि समजून घ्या. १५ माणसाच्या बाहेर असे काहीही नसते जे त्याच्या आत जाईल तेव्हाच त्याला अपवित्र करील. परंतु ज्या गोष्टी माणसाच्या आतून बाहेर पडतात त्या माणसाला अपवित्र करतात..” १६ [१]

[१] काही प्राचीन हस्तलिखिते १६ व्या वचनाचा समावेश करतात: जर कोणा मनुष्याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने ऐको.

(१) वचने यूएलटीमध्ये जसे आहेत तसेच भाषांतरित करा आणि यूएलटीद्वारे प्रदान केलेली तळटीप समाविष्ट करा.

१४ त्याने लोकसमुदायाला पुन्हा बोलाविले आणि त्यांना म्हटले, “तुम्ही सर्वजन, माझे ऐका, आणि समजून घ्या. १५ माणसाच्या बाहेर असे काहीही नसते जे त्याच्या आत जाईल तेव्हाच त्याला अपवित्र करील. परंतु ज्या गोष्टी माणसाच्या आतून बाहेर पडतात त्या माणसाला अपवित्र करतात.” 16 [1]

>

[१] काही हस्तलिखितांमध्ये १६ व्या वचनाचा समावेश आहे: जर कोणा मनुष्याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने ऐको.

(२) वचनाचे दुसर्‍या आवृत्तीत भाषांतर करा आणि तळटीप बदला जेणेकरून या परिस्थितीस योग्य असेल.

१४ त्याने लोकसमुदायाला पुन्हा बोलाविले आणि त्यांना म्हटले, “ तुम्ही सर्वजन, माझे ऐका व समजून घ्या. १५माणसाच्या बाहेर असे काहीही नसते जे त्याच्या आत जाईल तेव्हाच त्याला अपवित्र करील. परंतु ज्या गोष्टी माणसाच्या आतून बाहेर पडतात त्या माणसाला अपवित्र करतात.” १६ जर कोणा मनुष्याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने ऐको.” [१]

>

[१] काही प्राचीन हस्तलिखीते १६ व्या वचनाचा समावेश आहे.


वचन पुल

This page answers the question: युएसटीमध्ये काही वचन संख्या एकत्रित का असतात, जसे "3-5" किंवा "17-18"?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

काही प्रकरणांमध्ये, आपण unfoldingWord® सरलीकृत मजकूर (युएलटी) मध्ये पहाल की दोन किंवा अधिक वचन संख्या एकत्रित केल्या आहेत, जसे की 17-18. यालाच वचन पूल म्हणतात. याचा अर्थ, वाचानांमधील माहितीची पुनर्रचना झाली आहे ज्यामुळे कथा किंवा संदेश अधिक सहजपणे समजला जाऊ शकतो.

29 होऱ्यांची कुळे होती ती ही: लोटान, शोबाल, सिबोन, अना, 30 दिशोन, एसर, दीशान: सेईर देशातील त्यांच्या कुळांच्या यादीनुसार ही होरींची कुळे आहेत. (उत्पत्ती 36: 29-30 युएलटी)

29-30 होरचे वंशज असलेले लोक सेईर देशात राहत होते. लोटान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसर आणि दीशान ही लोकसमूहांची नावे आहेत. (उत्पत्ति 36:29-30 युएलटी)

युएलटी मजकूरात, वचन 29 आणि 30 वेगवेगळे आहेत आणि सेईरमध्ये राहणाऱ्या लोकांची माहिती 30 वचनाच्या शेवटी आहे. यूएसटी मजकूरात, वचने जोडलेले आहेत, आणि सेईरमध्ये राहणाऱ्यांबद्दलची माहिती सुरुवातीला आहे. बर्‍याच भाषांसाठी, हा माहितीचा अधिक तार्किक क्रम आहे.

बायबलमधील उदाहरणे

जेथे युएलटीमध्ये वचन पुल आहे, युएलटीमध्ये स्वतंत्र वचने असतील.

4-5आमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देत असलेल्या देशात तुम्हाला आशीर्वाद देईल. जर तुम्ही तुमचा देव परमेश्वरा याच्या आज्ञा पाळल्या आणि आज मी तुम्हाला देत असलेल्या सर्व आज्ञा पाळल्या तर तुमच्यामध्ये कोणीही लोक गरीब राहणार नाहीत. (अनुवाद 15:4-5 युएलटी)

4तथापि, तुमच्यामध्ये कोणीही गरीब नसावा (कारण परमेश्वर तुम्हाला वतन म्हणून देत असलेल्या भूमीत तुम्हाला नक्कीच आशीर्वाद देईल), 5आज मी तुम्हांला दिलेल्या या सर्व आज्ञा पाळण्यासाठी तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याची वाणी काळजीपूर्वक ऐकली तरच.(अनु15:4-5 युएलटी).

16-17 पण परमेश्वर त्याला म्हणाला, “मी तुला त्या झाडाची फळे खाण्याची परवानगी देणार नाही ज्यामुळे तुला कोणती कृती चांगली आणि कोणती कृती वाईट आहे हे कळेल. जर तुम्ही त्या झाडाचे कोणतेही फळ खाल तर तुम्ही ते खाल्ल्या दिवशी नक्कीच मराल. पण मी तुम्हाला बागेतील इतर कोणत्याही झाडाची फळे खाण्याची परवानगी देईन. (उत्पत्ती 2:16-17 युएसटी)

16 परमेश्वर देवाने त्या मनुष्याला आज्ञा दिली, “बागेतील प्रत्येक झाडाचे फळ तू मुक्तपणे खा. 17 पण चांगले आणि वाईट याचे ज्ञान करून देणाऱ्या झाडाचे फळ तुम्ही खाऊ नका, कारण ज्या दिवशी तुम्ही ते खाल त्या दिवशी तुम्ही नक्कीच मराल.” (उत्पत्ती 2:16-17 युएलटी)

भाषांतर सूचना.

तुमच्या वाचकांना स्पष्ट होईल अशा प्रकारे माहितीचा क्रम लावा. जर माहितीचा क्रम युएलटीमध्ये आहे तसा स्पष्ट असेल तर त्या क्रमाचा वापर करा. परंतु जर क्रम गोंधळात टाकणारा असेल किंवा चुकीचा अर्थ देत असेल तर क्रम बदला जेणेकरून ते अधिक स्पष्ट होईल.

(1) जर तुम्ही आधीच्या वचनातील माहितीच्या आधी एका वचनाची माहिती दिली तर त्या वचनांना एकत्र करा आणि दोन वचन संख्यांमध्ये संयोगचिन्ह लावा.

translationStudio मधील अध्याय चिन्हांकित कसे करायचे ते पाहा.

लागू केलेल्या भाषांतर धोरणांची उदाहरणे

(1) जर तुम्ही आधीच्या वचनातील माहितीच्या आधी एका वचनाची माहिती दिली तर त्या वचनांना एकत्र करा आणि दोन वचनांच्या संख्येमध्ये संयोगचिन्ह लावा.

2 तेव्हा तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला वतन करून देत आहे त्यात तुझ्यासाठी तीन नगरे राखून ठेव. 3 मनुष्यवध करणाऱ्या कोणालाही तेथे पळून जाता यावे म्हणून रस्ते तयार कर आणि जो देश तुझा देव परमेश्वर तुला वतन करून देत आहे त्या देशाचे तीन भाग कर. (अनुवाद 19:2-3 युएलटी)

2-3 तो जे तुला देत आहे त्या तीन नगरांना तीन भागात विभाजित कर. त्यानंतर प्रत्येक भागातील एक शहर निवड. लोकांना त्या शहरांमध्ये सहज जाता यावे यासाठी तुम्ही चांगले रस्ते केले पाहिजेत. जो कोणी दुसर्‍याला मारतो तो सुरक्षित राहण्यासाठी त्या शहरांपैकी एका शहरात पळून जाऊ शकतो (अनुवाद 19:2-3 युएलटी)


Writing Styles (Discourse)

लेखनाचे प्रकार

This page answers the question: विविध प्रकारचे लेखन आणि संबंधित समस्या काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

वेगवेगळ्या प्रकारची किंवा लेखन प्रकार आहेत, आणि प्रत्येक प्रकारच्या लेखनचा स्वतःचा उद्देश असतो. कारण हे उद्देश भिन्न आहेत, विविध प्रकारचे लेखन वेगवेगळ्या प्रकारे आयोजित केलेले आहे. ते भिन्न क्रियापद, भिन्न प्रकारचे वाक्य वापरतात आणि लोकांच्या आणि विविध गोष्टींबद्दल जे लिहतात त्यांचा संदर्भ देतात. हे फरक वाचकांना लिहिण्याच्या कारणास लवकर समजून घेण्यास मदत करतात आणि लेखकाचा अर्थ सर्वोत्तम पद्धतीने संवाद साधण्यासाठी ते कार्य करतात.

लेखन प्रकार

प्रत्येक भाषेत खालील चार मूलभूत प्रकारचे लेखन आहे. प्रत्येक प्रकारच्या लेखनचा वेगळा उद्देश आहे.

 • कथा किंवा दृष्टांत - एक कथा किंवा कार्यक्रम सांगते
 • स्पष्टीकरणात्मक - तथ्य स्पष्ट करते किंवा तत्त्वे शिकवते
 • प्रक्रीयात्मक - काहीतरी कसे करायचे ते सांगते
 • वाद घालणारा - एखाद्यास काहीतरी करण्यास खात्री करण्याचा प्रयत्न करते

हा एक भाषांतर मुद्दा का आहे

या वेगवेगळ्या प्रकारच्या लेखनचे आयोजन करण्याचा प्रत्येक भाषेचा स्वतःचा मार्ग आहे. भाषांतरकारकराने तो कोणत्या प्रकारचे लेखन आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे, ती स्त्रोत भाषेमध्ये कशा प्रकारे आयोजित केली जाते, तसेच त्याची भाषा या प्रकारची लेखन कशी कार्य करते हे देखील माहिती आहे. त्यांनी लिहिलेल्या पत्रात तो त्या भाषेत वापरला पाहिजे ज्यायोगे लोक त्यास योग्य रीतीने समजून घेतील. प्रत्येक भाषांतरात, शब्द, वाक्य आणि परिच्छेदाचे मार्ग ज्या पद्धतीने आयोजित केले जातात त्यावरून संदेश कसा काय समजेल यावर परिणाम होईल.

लेखन शैली

खालील चार मूलभूत प्रकारांसह एकत्रित करता येण्याजोगे लेखन खालील प्रमाणे आहेत. या लेखन शैलींमध्ये भाषांतरांत नेहमीच आव्हाने येतात.

प्रवचन वैशिष्ट्ये

भाषेतील वेगवेगळ्या प्रकारची लेखनमधील फरक त्यांना प्रवचन वैशिष्ट्य म्हणू शकतात. एखाद्या विशिष्ट मजकूराचा हेतू कोणत्या प्रकारच्या प्रवचन वैशिष्ट्यांचा वापर करतात हे प्रभावित करेल. उदाहरणार्थ, एका वाक्यात, प्रवचन वैशिष्ट्यांचा समावेश होईल:

 • इतर घटना आधी आणि नंतर घडलेल्या घटनांविषयी सांगणे.
 • कथा सांगणारे लोक
 • कथेमध्ये नवीन घटना सादर करणे
 • संभाषण आणि कोट्सचा वापर
 • लोकांना आणि गोष्टींना नाम किंवा सर्वनामांसह संदर्भ देत

भाषा या वेगळ्या प्रवचन वैशिष्ट्यांचा वापर करण्याच्या विविध पद्धती आहेत. भाषांतरकाराला त्याच्या भाषेतील प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करावा लागेल जेणेकरून त्याचे भाषांतर योग्य आणि स्पष्ट पद्धतीने योग्य संदेशाशी संवाद साधेल. इतर प्रकारच्या लेखनमध्ये इतर प्रवचन वैशिष्ट्ये आहेत.

विशिष्ट प्रवचन मुद्दे

 1. नवीन घटनेची ओळख - "एक दिवस" किंवा "ते त्याबद्दल आले आहे" किंवा "हे असे कसे घडले ते" किंवा वाचकांना संकेत असे म्हटले जाते की एक नवीन घटना सांगण्याविषयी आहे.
 2. नवीन व जुने सहभागितांची ओळख - भाषांमध्ये नवीन लोकांना ओळखण्याचे मार्ग आणि त्या लोकांना पुन्हा संदर्भ देण्याचा मार्ग आहे.
 3. पार्श्वभूमी माहिती - लेखक अनेक कारणांसाठी पार्श्वभूमी माहिती वापरू शकतो: 1) कथेमध्ये आवड निर्माण करणे, 2) कथा समजण्यासाठी महत्वाचे आहे की माहिती प्रदान करण्यासाठी किंवा 3) कथा काहीतरी महत्वाचे आहे का हे स्पष्ट करणे.
 4. सर्वनामे- त्यांना कधी वापरावे - भाषेमध्ये सर्वनामे किती वारंवार वापरणे याचे नमुने आहेत. जर ही पद्धत अवलंबली नाही तर चुकीचा अर्थ होऊ शकतो.
 5. कथा संपल्यावर - कथा विविध प्रकारच्या माहितीसह समाप्त होऊ शकते. भाषेमध्ये कथेला माहिती कशी संबंधित आहे हे दर्शविण्याचे विविध मार्ग आहेत.
 6. कोटेशन आणि कोट मार्जिन - भाषेमध्ये कोणीतरी म्हटले आहे त्याबद्दल अहवाल देण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.
 7. शब्द जोडणी - जोडणी शब्दांचा वापर कसा करायचा याबद्दल भाषणे असतात (जसे "आणि," "पण", "किंवा" त्यानंतर ").

पार्श्वभूमी माहिती

This page answers the question: पार्श्वभूमीची माहिती काय आहे, आणि काही माहिती पार्श्वभूमीतील माहिती आहे हे मी कसे दर्शवू शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

जेव्हा लोक एखादी गोष्ट सांगतात, तेव्हा ते सामान्यत: घटना घडलेल्या क्रमाने सांगतात. घटनांचा हा क्रम कथा तयार करतो. कथा पुर्ण कृतीच्या क्रियापदाने भरलेल्या आहेत ज्या कथेला वेळेनुसार हलवितात. परंतु कधीकधी लेखक कथेतून थोडी विश्रांती घेतो आणि आपल्या वाचकांना कथा अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत करण्यास काही माहिती देतो. या प्रकारच्या माहितीस पार्श्वभूमी माहिती असे म्हणतात.पार्श्वभूमीची माहिती त्याने आधी सांगितलेल्या घटनेपूर्वी घडलेल्या गोष्टींबद्दल असू शकते, किंवा कथेमध्ये काहीतरी स्पष्टीकरण देऊ शकते, किंवा कदाचित अशा गोष्टीबद्दल असू शकते जी नंतरच्या काळात घडेल.

उदाहरण – खाली दिलेल्या कथेतील ठळक वाक्ये सर्व पार्श्वभूमीची माहिती आहेत.

पेत्र आणि योहान शिकारीच्या प्रवासाला निघाले होते कारण दुसर्‍या दिवशी त्यांच्या गावात मेजवानी होणार होती. पेत्र हा गावचा उत्तम शिकारी होता.त्याने एकदा एकाच दिवसात तीन वन्य डुकरांना मारले! रानटी डुकराचा आवाज ऐकू येईपर्यंत ते झुडपात चालत होते. डुक्कर पळत सुटले, परंतु त्यांनी डुक्करास बाण मारण्यास व त्याला ठार करण्यात यश मिळविले. मग त्याचे पाय त्यांनी आपल्याबरोबर आणलेल्या काही दोरीने बांधले व ते खांबावर बांधून घरी घेऊन गेले. जेव्हा त्यांनी ते गावात आणले, तेव्हा पेत्राच्या चुलतभावाने त्या डुक्कराला पाहिले आणि ते त्याचे स्वत: चे डुक्कर असल्याचे समजले. पेत्राने आपल्या चुलतभावाच्या डुक्कराला चुकून मारले होते.

पार्श्वभूमीतील माहिती बर्‍याचदा अशा काही गोष्टींबद्दल सांगते ज्या आधी घडली होत्या किंवा खुप नंतर घडणारआहेत. यांचे उदाहण आहेत: “दुसर्‍या दिवशी त्यांच्या गावात मेजवानी होणार होती,” “एकदा त्याने एका दिवसात तीन वन्य डुकरांना मारले,” आणि “त्यांनी आपल्याबरोबर आणले.”

बर्‍याचदा पार्श्वभूमीची माहिती कृतींच्या क्रियापदांऐवजी "असणे" “होता” आणि “होते” या सारख्या क्रियापदाचा वापर करते. याचे उदाहरणे आहेत "त्याच्या गावामध्ये दुसऱ्या दिवशी मेजवाणी होती," आणि "पेत्र" हा गावचा उत्तम शिकारी होता."

पार्श्वभूमीची माहिती अशा शब्दांसह देखील चिन्हांकित केली जाऊ शकते जी वाचकाला सांगते की ही माहिती कथेच्या घटनेचा भाग नाही. या कथेत, यापैकी काही शब्द आहेत “कारण,” “एकदा” आणि “होते”.

लेखक पार्श्वभूमीची माहितीचा उपयोग करू शकतात:

 • त्यांच्या वाचकांना कथेमध्ये रस वाटावा यासाठी मदत करणे
 • त्यांच्या वाचकांना कथेमध्ये काहीतरी समजण्यास मदत करणे
 • कथामध्ये काहीतरी महत्वाचे का आहे हे वाचकांचना समजून घेण्यासाठी मदत करणे
 • कथेच्या देखाव्याविषयी सांगण्यासाठी
 • देखाव्याचा समावेश:
 • जिथे कथा घडली
 • केव्हा कथा घडली
 • जेव्हा कथेला सुरुवात झाली तेव्हा कोण उपस्थित होते
 • जेव्हा कथा सुरु होते तेव्हा काय घडते

कारण ही भाषांतराची समस्या आहे

 • भाषांमध्ये पार्श्वभूमीची माहिती आणि कथानक माहिती चिन्हांकित करण्याचे वेगवेगळ्या पध्दती आहेत.
 • तुम्ही (भाषांतरकार) बायबलमधील घटनेचा क्रम, कोणती माहिती पार्श्वभूमी माहिती आहे, आणि कोणती कथेची माहिती आहे हे माहित असणे आवश्यक आहे.
 • आपण या कथेचे भाषांतर अशा प्रकारे केले पाहिजे ज्यामुळे पार्श्वभूमीची माहिती चिन्हांकित होईल ज्यायोगे आपल्या स्वत: च्या वाचकांना घटनांचा क्रम, कोणती माहिती पार्श्वभूमीची माहिती आहे आणि कोणती कथा़ेची माहिती आहे हे समजेल.

बायबलमधील उदाहरणे

हागारेने अब्रामाच्या मुलाला जन्म दिला, आणि अब्रामाने आपल्या मुलाचे नाव, ज्यास हागारेने जन्म दिला, इश्माएल असे ठेवले. जेव्हा हागारेला अब्रामापासून इश्माएल झाला, तेव्हा अब्राम ८६ वर्षांचा होता (उत्पत्ती १६:१६ युएलटी)

पहिले वाक्य दोन घटनेबद्दल सांगते. हागारेने जन्म दिला आणि अब्राहामाने नाव दिले. दुसरे वाक्य जेव्हा त्या गोष्टी घडल्या तेव्हा अब्राम किती वर्षाचा होता याबद्दलची पार्श्वभुमीची माहिती आहे.

जेव्हा येशू शिकवू लागला, तेव्हा येशू स्वत: साधारण तीस वर्षाचा होता. तो हेलीचा मुलगा, योसेफ (जसे मानले होते) याचा मुलगा होता. (लूक ३:२३ युएलटी)

आणि येशू स्वत: सुमारे ३० वर्षांचा असताना त्याने सुरुवात केली. तो हेलीचा मुलगा, योसेफ (जसे गृहित धरले गेले होते) याचा मुलगा होता.

या आधीचे वचन जेव्हा येशूचा बाप्तिस्मा झाला त्याबद्दल सांगतात. या वाक्यात येशूचे वय आणि पूर्वजांची पार्श्वभूमी याबद्दल माहिती आहे. कथा ४ थ्या अध्यायामध्ये पुन्हा सुरू होते जिथे येशू अरण्यात जात असल्याचे सांगितलं आहे.

मग एका शब्बाथ दिवशी असे झाले कि तो शेतातून जात होता व त्याचे शिष्य कणसे मोडून हातांवर चोळून खाऊ लागले. परंतु काही परुशी म्हणाले… (लूक ६:१-२अ युएलटी)

ही वचने कथेचा देखावा प्रदान करतात. शब्बाथ दिवशी धान्याच्या शेतात ही घटना घडली. येशू, त्याचे शिष्य, आणि काही परूशी तेथे होते, आणि येशूचे शिष्य धान्याची कणसे मोडून ते खात होते. “पण काही परुशी म्हणाले….” या वाक्यांशाने कथेतील मुख्य क्रियाची सुरुवात होते.

भाषांतर पध्दती

भाषांतर स्पष्ट आणि नैसर्गिक ठेवण्यासाठी लोक तुमच्या भाषेत कथा कसे सांगतात याचा तुम्हाला अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आपली भाषा पार्श्वभूमीची माहिती कशाप्रकारे चिन्हांकित करते ते पाहा. याचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला काही कथा लिहाव्या लागतील. पार्श्वभूमीच्या माहितीसाठी आपली भाषा कोणत्या प्रकारचे क्रियापद वापरते आणि कोणत्या प्रकारचे शब्द किंवा इतर खूण चिन्हांकित करतात की काहीतरी पार्श्वभूमीची माहिती आहे. जेव्हा आपण भाषांतर करता तेव्हा त्याच गोष्टी करा, म्हणजे आपले भाषांतर स्पष्ट व नैसर्गिक होईल आणि लोक ते सहजपणे समजू शकतील.

(१) विशिष्ट माहिती ही पार्श्वभूमीची माहिती दर्शविण्याऱ्या आपल्या भाषेचा मार्ग वापरा.

(२) माहितीची पुनर्रचना करा जेणेकरून आधीच्या घटनांचा प्रथम उल्लेख केला जाईल. (जेव्हा पार्श्वभूमीची माहिती खूप लांब असेल तेव्हा हे नेहमीच शक्य नसते.)

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणाचे लागूकरण

(१) विशिष्ट माहिती ही पार्श्वभूमीची माहिती दर्शविण्याऱ्या आपल्या भाषेचा मार्ग वापरा. यूएलटी इंग्रजी भाषांतरांमध्ये हे कसे केले गेले यास खालील उदाहरणे स्पष्ट करतात.

आणि येशू स्वत: सुमारे ३० वर्षांचा असताना त्याने सुरुवात केली. तो हेलीचा मुलगा, योसेफ (जसे गृहित धरले गेले होते).. याचा मुलगा होता.(लूक ३:२३ युएलटी)

कथेमध्ये काही प्रकारचे बदल आहेत हे दर्शविण्यासाठी इंग्रजी भाषा “आणि” या शब्दाचा वापर करते. "होता" हे क्रियापद दर्शविते की ती पार्श्वभुमीची माहीती होती.

तथापि, इतरही बऱ्याच गोष्टी सांगून त्याने लोकांना सुवार्ता सांगितली. परंतू मांडलिक हेरोद, यास त्याने त्याच्या भावाची बायको, हेरोदिया हिच्याबद्दल, आणि हेरोदाने केलेल्या त्या सर्व वाईट गोष्टींसाठी ताडण केल्यामुळे, त्याने या सर्वामध्ये याचीही जोड केली की: त्याने योहानाला तुरुंगात कोडून ठेवले. (लूक ३:१८-२० युएलटी)

योहानाने हेरोदाला ताडण करण्यापुर्वी ठळक अक्षरातील वाक्यांश आला आहे. इंग्रजीमध्ये, "केलेले" मधील “होता” हे सहाय्यकारी क्रियापद असे दर्शिविते की योहानाने त्याला ताडण केले त्यापुर्वी हेरोदाने त्या गोष्टी केल्या.

(२) माहितीची पुनर्रचना करा जेणेकरून आधीच्या घटनांचा प्रथम उल्लेख केला जाईल. (जेव्हा पार्श्वभूमीची माहिती खूप लांब असेल तेव्हा हे नेहमीच शक्य नसते.)

हागारेने अब्रामाच्या मुलाला जन्म दिला, आणि अब्रामाने आपल्या मुलाचे नाव, ज्यास हागारेने जन्म दिला, इश्माएल असे ठेवले. जेव्हा हागारेला अब्रामापासून इश्माएल झाला, तेव्हा अब्राम ८६ वर्षांचा होता (उत्पत्ती १६:१६ युएलटी)

>

जेव्हा अब्राम ८६ वर्षाचा होता, तेव्हा हागारेने त्याच्या मुलास जन्म दिला, व अब्रामाने त्याचे नाव इश्माएल असे ठेवले.”

तथापि, इतरही बऱ्याच गोष्टी सांगून त्याने लोकांना सुवार्ता सांगितली. परंतू मांडलिक हेरोद, यास त्याने त्याच्या भावाची बायको, हेरोदिया हिच्याबद्दल, आणि हेरोदाने केलेल्या सर्व वाईट गोष्टींसाठी ताडण केल्यामुळे, त्याने या सर्वामध्ये याचीही जोड केली की: त्याने योहानाला तुरुंगात कोडून ठेवले. (लूक ३:१८-२० युएलटी)

खाली दिलेले भाषांतर योहानाच्या ताडणास आणि हेरोदाच्या क्रियांना पुनर्क्रमित करतो.

"तेव्हा मांडलिक हेरोद याने आपल्या भावाची बायको हेरोदिया हिच्याशी लग्न केले, आणि त्याने बरीच दुष्कृत्ये केली. त्यामुळे योहानाने त्यांना दोष लावला. परंतु मग हेरोदाने आणखी खुप दुष्ट गोष्ट केली. त्याने योहानाला तुरुंगात कोंडून ठेवले."


कथेचा शेवट

This page answers the question: एखाद्या गोष्टीच्या शेवटी कोणत्या प्रकारची माहिती दिली जाते?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

वेगवेळ्या प्रकारच्या माहिती कथेच्या शेवटी दिल्या गेल्या आहे. बहुतेकदा ही पार्श्वभूमीची माहिती असते. ही पार्श्वभूमीची माहिती कथेचा मुख्य भाग असलेल्या क्रियांपेक्षा भिन्न असते. अनेकदा ही पार्श्वभूमीची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीची माहिती त्या कृतीपेक्षा भिन्न आहे जी कथाचा मुख्य भाग बनते. बायबलचे पुस्तक बर्‍याच छोट्या छोट्या कथांनी बनलेले आहे जे त्या पुस्तकाच्या मोठ्या कथांचे भाग असतात. उदाहरणार्थ, येशूच्या जन्माची कहाणी लूकच्या पुस्तकातील मोठ्या कथेतीली एक छोटी कथा आहे. या कथांपैकी प्रत्येक कथा मग मोठी असो किंवा लहान, तीच्या शेवटी पार्श्वभूमीची माहिती असू शकते.

खाली दिलेले कथा माहितीच्या समाप्तीसाठी असलेले उद्दीष्टे आहेत:

 • कथेला सारांशित करणे
 • कथेमध्ये काय घडले याविषयी एक टिप्पणी देणे
 • मोठ्या कथेला एक छोटीशी कथा जोडणे हा एक भाग आहे
 • कथेचा मुख्य भाग संपल्यानंतर विशिष्ट पात्राचे काय होते हे वाचकांना सांगणे.
 • कथेचा मुख्य भाग संपल्यानंतर चालू असलेल्या क्रिया सांगणे.
 • कथेमध्ये घडलेल्या घटनांच्या परिणामी कथेनंतर काय होते ते सांगणे

कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे

वेगवेगळ्या भाषांमध्ये या प्रकारची माहिती सादर करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. जर तुम्ही (भाषांतरकार) असे करण्याचा आपल्या भाषेतील पध्दतीचा वापर करत नसाल, तर वाचकांना हे माहित नसेल:

 • म्हणजे ही माहीती कथेचा शेवट करत आहे
 • माहितीचा हेतू काय आहे
 • माहिती कशी कथेशी संबंधित आहे

भाषांतराचे पध्दती

 • आपली भाषा ज्या प्रकारची माहिती व्यक्त करते त्याप्रकारे कथेच्या शेवटी विशिष्ट प्रकारच्या माहितीचे भाषांतर करा.
 • याचे भाषांतर करा जेणेकरून ही कथा ज्या कथेचा भाग आहे त्या कथेशी कसे संबंधित आहे हे लोकांना समजेल.
 • शक्य असल्यास, कथेचा शेवट अशा प्रकारे भाषांतरीत करा की लोकांना समजेल की ती कथा कोठे संपते आणि पुढची सुरूवात होते.

बायबलमधील उदाहरणे

 • कथेला सारांशित करणे

आणि बाकीच्यांनी कोणी फळ्यांवर, कोणी तारवावरील दुसऱ्या कशावर बसून जावे. अशा प्रकारे असे घडले की आपल्या सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी आणले गेले. (प्रेषितांची कृत्ये २७:४४ युएलटी)

 • कथेमध्ये काय घडले याविषयी एक टिप्पणी देणे

जादूटोणा करणाऱ्यांपैकी बर्‍याच जणांनी आपली पुस्तके एकत्र केली आणि ती सर्वांदेखत जाळून टाकली. मग त्यांनी त्यांच्या किमतीची बेरीज केली, आणि ती चांदीचे ५०,००० तुकडे असल्याचे आढळले. म्हणून परमेश्वराचे वचन सर्वत्र पसरले आणि सामर्थ्याने प्रबल झाले. (प्रेषितांची कृत्ये १९:१९-२० युएलटी)

 • कथेचा मुख्य भाग संपल्यानंतर विशिष्ट पात्राचे काय होते हे वाचकांना सांगणे.

तेव्हा मरीया म्हणाली, "माझा जीव परमेश्वराची स्तुती करतो, आणि माझा आत्मा माझ्या तारणाऱ्या देवाविषयी आनंद करतो …" मरीया सुमारे तीन महिने एलिझाबेथजवळ राहीली आणि आपल्या घरी परत गेली. (लूक १:४६-४७, ५६ युएलटी)

 • कथेचा मुख्य भाग संपल्यानंतर चालू असलेल्या क्रिया सांगणे.

मग ज्यांनी हे ऐकले ते सर्व मेंढपाळांनी सांगितलेल्या गोष्टीमुळे आश्चर्यचकित झाले. परंतु मरीयेने या सर्व गोष्टींचे मनन करून, त्या आपल्या अंत:करणात ठेवल्या. (लूक २:१८-१९ युएलटी)

 • कथेमध्ये घडलेल्या घटनांच्या परिणामी कथेनंतर काय होते ते सांगणे

"तुम्हा यहुदी शास्त्र्यांची केवढी दुर्दशा होणार, कारण तुम्ही ज्ञानाची किल्ली घेऊन गेलात; तुम्ही स्वतः आत गेला नाहीत व जे आत जात होते त्यांना तुम्ही अडथळा केला." तो तेथून बाहेर गेल्यावर, शास्त्री व परुशी यांनी त्याचा तीव्र विरोध केला आणि त्याच्याविरूद्ध पुष्कळ गोष्टींबद्दल युक्तिवाद केला, त्याच्या मुखातून शब्द निघून त्यात त्याला पकडण्याची वाट पाहत बसले. (लूक ११:५२-५४ युएलटी)


काल्पनीक परिस्थिती

This page answers the question: काल्पनिक स्थिती काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

या वाक्यांशांचा विचार करा: “जर सूर्य प्रकाशायचा थांबला तर…,” “सूर्याने प्रकाशने थांबवले तर काय…,” “समजा सूर्य प्रकाशू शकला नाही तर…,” आणि “जर फक्त सूर्य प्रकाशला नसता तर.” आम्ही अशा अभिव्यक्त्यांचा उपयोग कल्पित परिस्थिती स्थापित करण्यासाठी करतो आणि भविष्यात काय घडले असेल किंवा भविष्यात काय घडू शकते याची कल्पना करून पण तसे होणार नाही. आम्ही त्यांचा दु:ख किंवा इच्छा व्यक्त करण्यासाठी देखील वापरतो. काल्पनिक अभिव्यक्ती बायबलमध्ये बर्‍याचदा आढळतात. आपण (भाषांतरकार) त्यांचे भाषांतर लोकांद्वारे करणे आवश्यक आहे

वर्णन

काल्पनिक परिस्थिती वास्तविक नसलेल्या परिस्थितीत असते. ते भूतकाळ, वर्तमान किंवा भविष्यकाळ असू शकतात. भूतकाळात आणि वर्तमानात कपोकल्पित घटना घडल्या नाहीत आणि भविष्यातही घडण्याची अपेक्षा नाही.

लोक काही वेळा परिस्थितीबद्दल सांगतात आणि जर त्या अटी पूर्ण झाल्या तर काय होईल, पण त्यांना हे माहिती होते की या गोष्टी घडल्या नाहीत किंवा कदाचित होणार नाहीत. (अटी म्हणजे "जर." सह सुरू होणारे वाक्यांश)

 • जर तो शंभर वर्षे जगला असता तर त्याने आपल्या नातवाचा नातू पाहिला असता. (परंतु त्याने तसे करू शकत नाही.)
 • जर तो शंभर वर्षे जगला असेल तर तो आजही जिवंत असता. (पण तो नाही.)
 • जर तो शंभर वर्षांचा असेल तर त्याला आपल्या नातवाचा नातू दिसेल. (परंतु कदाचित तसे होणार नाही.)

लोक कधीकधी ज्या गोष्टी घडल्या नाहीत किंवा जे घडण्याची अपेक्षा केलेली नाही त्याबद्दल शुभेच्छा व्यक्त करतात.

 • माझी इच्छा आहे की तो आला असता.
 • माझी इच्छा आहे की तो इथे असता.
 • माझी इच्छा आहे की तो येईल.

ज्या गोष्टी घडल्या नव्हत्या किंवा त्या घडणे अपेक्षित नव्हत्या त्याबद्दल लोक कधीकधी दु:ख व्यक्त करतात.

 • जर तो फक्त आला होता.
 • जर तो फक्त इथेच होता.
 • जर तो फक्त तो येईल.

कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे

 • भाषांतरकारांना बायबलमधील वेगवेगळ्या प्रकारच्या काल्पनिक परिस्थिती ओळखण्याची आणि ते अवास्तव आहेत हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
 • भाषांतरकारांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या गृहीतक परिस्थितीबद्दल बोलण्याचे मार्ग माहित असणे आवश्यक आहे.

बायबलमधील उदाहरणे

भूतकाळातील काल्पनीक परिस्थिती

“हे खोराजिना, तुझा धिक्कार असो, हे बेथसैदा तुझा धिक्कार असो, कारण तुमच्यामध्ये जी पराक्रमाची कृत्ये करण्यात आली ती जर सोर व सिदोन यांच्यामध्ये केली असती तर त्यांनी त्वरेने पूर्वीच गोणपाट नेसून व अंगाला राख फासून पश्चात्ताप केला असता. (मत्तय 11:21 IRV)

येथे मत्तय 11:21 मध्ये येशूने म्हटले की जर सोर आणि सिदोन या प्राचीन शहरात राहणारे लोक चमत्कार पाहत होते कि जे त्याने केले, तर त्यांनी फार पूर्वी पश्चात्ताप केला असता. सोर व सिदोनच्या लोकांनीही आपले चमत्कार पाहिले नाहीत आणि पश्चात्ताप केला नाही. जो म्हणाला कि त्यांनी खोराजिना आणि बेथसैदाच्या लोकांना दंड ठोठावला ज्यांनी त्याचा चमत्कार पाहिला तरीदेखील त्यांनी पश्चाताप केला नाही.

मार्था येशूला म्हणाली, "प्रभु, तू जर येथे असतास तर माझा भाऊ मेला नसता." (योहान 11:21 IRV)

मार्था यांनी असे म्हटले होते की, तिची येशू लवकरच येण्याची इच्छा व्यक्त करते. पण येशू लवकर आला नाही आणि तिचा भाऊ मरण पावला.

वर्तमानातील काल्पनीक परिस्थिती

आणि कोणीही नवा द्राक्षरस जुन्या द्राक्षरसाच्या कातडी पिशवीत ठेवीत नाही. जर तो असे करतो तर नवा द्राक्षरस कातडी पिशवी फोडून बाहेर उसळेल. (लूक 5:37 IRV)

येशूने नवीन द्राक्षरस जुना द्राक्षरसामध्ये घातल्यावर काय होईल ते सांगितले. परंतु कोणीही ते करू शकणार नाही. त्याने या काल्पनिक परिस्थितीचा वापर उदाहरण म्हणून दर्शविण्यासाठी केला की काही गोष्टी जुन्या गोष्टींशी जुळवून घेण्यास योग्य नसतात. त्यांनी हे असे केले की लोक हे समजू शकतील की त्याचे शिष्य लोकं पारंपरिक पद्धतीने जे उपवास करत नाहीत ते उपवास करीत नाहीत.

येशूने त्यांना उत्तर दिले, “जर तुमच्यापैकी एखाद्याकडे मेंढरू असले व शब्बाथ दिवशी ते खड्ड्यात पडले, तर तो त्याला वर काढणार नाही काय? (मत्तय 12:11 IRV)

येशूने धार्मिक नेत्यांना विचारले की, शब्बाथ दिवशी मेंढरू खड्ड्यात पडले, तर ते काय करतील? तो असा म्हणत नव्हता की त्यांची मेंढरू खड्ड्यात पाडतील. त्यांनी या काल्पनिक परिस्थितीचा वापर करून हे दाखवून दिले की, त्यांनी शब्बाथ दिवशी लोकांना बरे करण्याकरिता त्याला दोष लावणे चुकीचे होते.

भविष्यातील काल्पनीक परीस्थीती

आणखी, देवाने ते दिवस जर थोडेच ठेवले नसते तर कोणीच वाचले नसते. परंतु त्याच्या निवडलेल्यांमुळे तो ते दिवस थोडे करील. (मत्तय 24:22 IRV)

वाईट गोष्टी घडत असतानाच भविष्यातील काळाबद्दल येशू बोलत होता. त्यांनी सांगितले, की जर संकटे आली तर तो बराच काळ टिकला असेल तर काय होईल. तो दिवसांपासून किती वाईट होईल हे दाखवण्यासाठी असे केले - इतके वाईट की ते बराच काळ टिकले तर कोणीही वाचू शकणार नाही. परंतु नंतर त्याने स्पष्ट केले की देव त्या संकटाचा काळ कमी करेल, जेणेकरून निवडलेला (ज्यांना त्याने निवडलेला आहे) जतन केले जाईल.

काल्पनीक परिस्थितीबद्दल भावना व्यक्त करणे

दु: ख आणि इच्छा व्यक्त करण्यासाठी लोक कधीकधी काल्पनिक परिस्थितीबद्दल बोलतात. दु: ख भूतकाळाबद्दल आहे आणि शुभेच्छा वर्तमान आणि भविष्याबद्दल आहेत.

इस्राएलांनी त्यांना सांगितले, “परमेश्वराने आम्हाला मिसरमध्येच मारून टाकले असते तर बरे झाले असते कारण तेथे आम्हास खावयास लागणारे सर्व प्रकारचे अन्न भरपूर होते; परंतु तुम्ही आम्हांस येथे रानात आणले आहे; येथे आम्ही सर्वजण भुकेने तडफडून मरून जाऊ.” (निर्गम 16:3 IRV)

इथे इस्राएलांना भीती वाटायला लागली की त्यांना वाळवंटात त्रास व भुकेने मरून जाणे हे सहन करावे लागणार होते आणि म्हणून त्यांनी अशी आशा केली की ते मिसरमध्ये राहिले होते आणि तेथे संपूर्ण पोट भरून खाऊन मरण पावले होते. ते तक्रार करत होते, पश्चात्ताप व्यक्त करीत होते की हे घडले नसते.

मला तुमची कामे माहीत आहेत तुम्ही थंडही नाही व उष्णही नाही. माझी अशी इच्छा आहे की, तुम्ही दोन्हीपैकी एककाहीतरी असावे! (प्रकटीकरण 3:15 IRV)

येशूने अशी इच्छा व्यक्त केली की लोक एकतर गरम किंवा थंड आहेत, परंतु ते दोन्हीपैकी एकही नाहीत. त्याचा क्रोध व्यक्त करताना ते त्यांना शिक्षा करत होता.

भाषांतर रणनीती

आपली भाषा दर्शवणारे लोक कसे आहेत हे जाणून घ्या:

 • की काहीतरी घडू शकले असते, परंतु तसे झाले नाही.
 • की आता काहीतरी सत्य असू शकते, परंतु तसे नाही.
 • की भविष्यात काहीतरी घडू शकते, परंतु काही बदल होईपर्यंत होणार नाही.
 • की त्यांना कशाची तरी इच्छा आहे, पण तसे होत नाही.
 • की काहीतरी घडले नाही याची त्यांना दिलगिरी आहे.

या प्रकारच्या गोष्टी दर्शविण्याच्या आपल्या भाषेच्या मार्गांचा वापर करा.

आपण http://ufw.io/figs_hypo येथे व्हिडिओ पाहू शकता.


नवीन घटनांचा परिचय

This page answers the question: कथेमध्ये नवीन घटना आम्ही कशी सादर करावी?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

जेव्हा लोक एखादी गोष्ट सांगतात, तेव्हा ते एका घटनेबद्दल किंवा घटनेच्या मालिकेविषयी सांगतात. बऱ्याचदा ते कथेच्या सुरवातीस काही माहिती ठेवतात, जसे की कथा कोणाबद्दल आहे, ते केव्हा घडली, व कोठे घडली. कथेतील घटना सुरू होण्यापूर्वी लेखक जी माहिती देतात त्याला कथेचा देखावा म्हणतात. कथेतील काही नवीन घटनांमध्ये देखील देखावे असतात कारण त्यामध्ये कदाचित नवीन लोक, नवीन वेळ आणि नवीन ठिकाणे यांचा समाविष्ट असू शकतो. काही भाषांमध्ये, त्यांनी ही घटना पाहिली आहे किंवा दुसर्‍याकडून ऐकली आहे असे लोक सांगतात.

जेव्हा आपले लोक घटनांबद्दल सांगतात, तेव्हा सुरुवातीला कोणती माहिती ते देतात? ते त्यामध्ये काही विशिष्ट क्रम ठेवतात का? आपल्या भाषांतरात, कथेच्या सुरुवातीला आपली भाषा ज्या पध्दतीने नविन माहीतीचा परिचय करून देते किंवा स्त्रोत भाषेने ज्या पद्धतीने केले त्याऐवजी नवीन घटनेचा परीचय देते यांच्या पध्दतीचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे आपले भाषांतर नैसर्गिक वाटतील आणि आपल्या भाषेत स्पष्टपणे संवाद साधतील.

बायबलमधील उदाहरणे

यहुदीयाचा राजा हेरोद याच्या दिवसात, अबीयाच्या वर्गातील जखऱ्या नावाचा एक याजक होता. आणि त्याचे पत्नी अहरोनाच्या कुळातील होती, व तिचे नाव अलीशिबा होते. (लुक १:५ युएलटी)

वरील वचने जखऱ्याच्या कथेचा परिचय देतात. पहीला ठळक अक्षरातील वाक्यांस सांगतो की ती केव्हा घडली, व पुढील दोन ठळक अक्षरातील वाक्यांश मुख्य लोकांचा परीचय देतात. पुढील दोन वचने असे स्पष्ट करतात की जखऱ्या आणि अलीशिबा वृद्ध होते आणि त्यांना काहीच मूलबाळ नव्हते. हा सर्व देखावा आहे. मग लूक १: ८ मधील “आणि असे घडले की” हा वाक्यांश या कथेतील पहिली घटना ओळखण्यास मदत करतो:

आणि असे घडले की तो आपल्या वर्गाप्रमाणे देवापुढे याजकाचे काम करत असता , याजकांच्या प्रथेनुसार, मंदिरात जाऊन परमेश्वरापुढे धुप जाळण्याचे कम करण्यास त्याची चिठ्ठी निघाली. (लूक १:८-९ युएलटी)

येशू ख्रिस्ताचा जन्म पुढील मार्गाने झाला. त्याची आई, मरीया, योसेफाशी लग्न करण्यास वाग्दत्त झाली होती, परंतू ते एकत्र येण्यापुर्वी, ती पवित्र आत्म्याद्वारे गर्भवती झालेली दिसली. (मत्तय १:१८ युएलटी)

वरील ठळक वाक्यांमुळे हे स्पष्ट होते की येशूविषयीची एक कथा सादर केली जात आहे. कथा येशूचा जन्म कसा झाला याविषयी सांगेल.

आता हेरोदाच्या काळात यहुदीयाच्या बेथेलहेमात येशुचा जन्म झाल्यानंतर, पाहा, पुर्वेकडून मागी लोक यरुशलेमेस आले. (मत्तय २:१ युएलटी)

वरील ठळक वाक्यांशातून असे दिसून येते की मागी लोकांविषयीची घटना येशूचा जन्म झाल्यानंतर घडल्या.

आता त्या दिवसांमध्ये योहान बाप्तिस्मा करणारा यहुदीयाच्या रानात येऊन घोषणा करू लागला. (मत्तय ३:१-२२ युएलटी)

वरील ठळक वाक्यांशातून हे दिसून येते की बाप्तिस्मा करणारा योहान मागील घटनांच्या वेळी प्रचार करीत आला होता. हे बहुधा सामान्य आहे आणि येशू केव्हा नासरेथमध्ये राहत होता त्यास संदर्भित करते.

तेव्हा येशू गालीलाहून यार्देनेस योहानाकडे, त्याच्या हातून बाप्तीस्मा घेण्यास आला. (मत्तय ३:१३ युएलटी)

“तेव्हा” हा शब्द दर्शवितो की मागील वचनांमधील घटना घडल्याच्या काही वेळेनंतर येशू यार्देन नदीवर आला.

आता परुशांमधील एक मनुष्य होता ज्याचे नाव निकदेमस असे होते, तो यहुदीयाचा अधिकारी होता. हा मनुष्य रात्री येशुकडे आला. (योहान ३:१-२अ युएलटी)

लेखकाने प्रथम नवीन व्यक्तीची ओळख करून दिली आणि मग त्याने काय केले आणि केव्हा केले याबद्दल सांगितले. काही भाषांमध्ये, प्रथम त्या वेळेबद्दल सांगणे अधिक नैसर्गिक असेल.

६ जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता. ७ प्रलयाच्या पाण्यामुळे, नोहा, त्याचे मुलगे, त्याची बायको, व त्याच्या मुलांच्या बायका, हे एकत्र तारवामध्ये गेले. (उत्पत्ती ७:६-७ युएलटी)

६ वा अध्याय उर्वरित ७ व्या अध्यायात घडणाऱ्या घटनांचे विधान आहे. ६ व्या अध्यायात देवाने नोहाला पुर येईल याबद्दल कसे सांगितले आणि नोहाने त्यासाठी कशी तयारी केली याबद्दल अगोदरच सांगितले गेले आहे. ७ व्या अध्यायातील ६ व्या वचनात नोहा आणि त्याचे कुटुंब आणि जहाजात जाणारे प्राणी, पाऊस सुरू होणे, आणि पृथ्वीवर पावसामुळे पुर येणे याबद्दल सांगणाऱ्या कथेच्या भागाचा परिचय दिला आहे. काही भाषांमध्ये हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता असू शकते की हे वचन फक्त घटनेचा परिचय देते किंवा हे वचन ७ व्या वचनांतर हलवितो. ६ वे वचन हे कथेच्या घटनांपैकी नाही. पूर येण्यापूर्वी लोक तारवात गेले.

भाषांतर पध्दती

नवीन घटनेच्या सुरूवातीस दिलेली माहिती आपल्या वाचकांसाठी स्पष्ट आणि नैसर्गिक असले तर ती यूएलटी किंवा यूएसटीमध्ये आहे तशी भाषांतरीत करण्याचा विचार करा. नसल्यास, यापैकी एक पध्दती विचारात घ्या:

(१) आपले लोक ठेवतात तशी घटनेचा परीचय करून देणारी माहीती क्रमाने ठेवा.

(२) जर वाचकांना विशिष्ट माहितीची अपेक्षा असेल परंतु ती बायबलमध्ये नसल्यास, ती माहिती भरण्यासाठी एखादा अनिश्चित शब्द किंवा वाक्प्रचार वापरण्याचा विचार करा जसे की: “दुसर्‍या वेळी” किंवा “कोणीतरी.”

(३) जर परिचय संपूर्ण घटनेचा सारांश असेल तर, सारांश आहे असे दर्शविण्याच्या आपल्या भाषेतील पद्धतीचा वापर करा.

(४) सुरुवातील घटनेचा सारांश देणे लक्ष्यित भाषेत नविन असेल तर, घटना कथेमध्ये नंतर खरोखर घडतील असे निर्देशित करा.

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणाचे लागुकरण

(१) आपले लोक ठेवतात तशी घटनेचा परीचय करून देणारी माहीती क्रमाने ठेवा.

आता परुशांमधील एक मनुष्य होता ज्याचे नाव निकदेम असे होते, तो यहुदीयाचा अधिकारी होता. हा मनुष्य रात्रीच्या समयी येशुकडे आला. (योहान ३:१-२अ युएलटी)

एक मनुष्य होता ज्याचे नाव निकदेम असे होते. तो परुशी होता व यहुदी परिषदेचा सदस्य होता. एका रात्री तो येशुकडे याला.

एका रात्री निकदेम नावाचा मनुष्य, जो परुशी व यहुदी परिषदेचा सदस्य होता, येशूकडे आला.

तो तेथून जात असता, त्याने अल्फीचा मुलाग लेवी ह्याला, जकात नाक्यावर बसलेल पाहीले… (मार्क २:१४अ युएलटी)

तो तेथून जात असता, अल्फीचा मुलगा लेवी जकात नाक्यावर बसलेला होता. येशुने त्याला पाहीले व त्याला म्हणाला …

तो तेथून जात असता, जकात नाक्यावर एक मनुष्य बसलेला होता. त्याचे नाव लेवी होते, व तो अल्फीचा मुलगा होता, येशुने त्याला पाहीले व त्याला म्हणाला …

तो तेथून जात असता, जकात नाक्यावर बसलेला, एक जकातदार होता. त्याचे नाव लेवी होते, व तो अल्फीचा मुलगा होता. येशुने त्याला पाहीले व त्याला म्हणाला …

(२) जर वाचकांना विशिष्ट माहितीची अपेक्षा असेल परंतु ती बायबलमध्ये नसल्यास, ती माहिती भरण्यासाठी एखादा अनिश्चित शब्द किंवा वाक्प्रचार वापरण्याचा विचार करा जसे की: “दुसर्‍या वेळी” किंवा “कोणीतरी.”

जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता. (उत्पत्ती ७:६ युएलटी) – नवीन घटना कधी घडली याबद्दल लोकांनी काही सांगण्याची अपेक्षा केली तर “त्यानंतर” हा वाक्यांश त्यांना ते आधीच नमुद केलेल्या घटनांनंतर घडले आहे हे समजण्यास मदत करू शकतो.

त्यानंतर, जेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता, तेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला.

समुद्राच्या बाजूला पुन्हा तो शिकवू लागला. (मार्क ४:१अ युएलटी) – ३ अध्यायात येशू एखाद्याच्या घरी शिकवत होता. वाचकांना हे सांगण्याची गरज असते की ही नवीन घटना दुसर्‍या वेळी घडली आहे, किंवा येशू प्रत्यक्षात समुद्राकडे गेला होता.

दुसऱ्या वेळेला येशु समुद्राच्या बाजूला लोकांस शिकवू लागला.

येशू समुद्राकडे गेला आणि तेथे लोकांना पुन्हा शिकवू लागला.

(३) जर परिचय संपूर्ण घटनेचा सारांश असेल तर, सारांश आहे असे दर्शविण्याच्या आपल्या भाषेतील पद्धतीचा वापर करा.

जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता. (उत्पत्ती ७:६ युएलटी)

आता हे घडले तेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता आणि पृथ्वीवर प्रलय आला.

हा भाग काय घडले त्याबद्दल सांगतो तेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला. जेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता तेव्हा हे घडले.

(४) सुरुवातील घटनेचा सारांश देणे लक्ष्यित भाषेत नविन असेल तर, घटना कथेमध्ये नंतर खरोखर घडतील असे निर्देशित करा.

जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता. प्रलयाच्या पाण्यामुळे, नोहा, त्याचे मुलगे, त्याची बायको, व त्याच्या मुलांच्या बायका, हे एकत्र तारवामध्ये गेले. (उत्पत्ती ७:६-७ युएलटी)

आता हे घडले तेव्हा नोहा ६०० वर्षाचा होता. नोहा, त्याचे मुलगे, त्याची बायको, व त्याच्या मुलांच्या बायका, हे एकत्र तारवामध्ये गेले कारण देवाने सांगितले होते की प्रलय येईल.


नवीन व जुने सहभागी यांचा परिचय

This page answers the question: माझ्या भाषांतराचे वाचक लेखक कोणाबद्दल लिहित आहेत हे का समजू शकत नाही?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

पहिल्यांदा जेव्हा एखाद्या गोष्टीमध्ये लोक किंवा गोष्टींचा उल्लेख केला जातो, तेव्हा ते नवीन सहभागी असतात. त्यानंतर, जेव्हा जेव्हा त्यांना नमूद केले जाते, तेव्हा ते जुने सहभागी असतात.

आता तेथे परुशांपैकी मनुष्य होता ज्यांचे नाव निकदेम असे होते ... हा मनुष्य. रात्रीच्या वेळी येशूकडे आला ... येशूने त्याला उत्तर दिले व म्हणाला ... (योहान ३:१, २अ , ३अ)

प्रथम ठळक अक्षरातील वाक्यांश नवीन भागीदार म्हणून निकदेम याचा परिचय देते. परिचय दिल्यानंतर, जेव्हा तो एक जुना भागीदार होतो, तेव्हा त्याला "हा मनुष्य" आणि "त्याला" असे म्हणून संबोधले जाते.

कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे

तुमचे भाषांतर स्पष्ट आणि नैसर्गिक करण्याकरिता, सहभागींना अशा प्रकारे संदर्भित करणे आवश्यक आहे की लोकांना ते सहभागी नवीन आहे किंवा त्यांच्याबद्दल आधीच वाचलेले आहे असे सहभागी आहे हे समजेल. वेगवेगळ्या भाषांमध्ये असे करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. स्त्रोत भाषा यास करते तसे नाही तर आपल्या भाषेत यास कसे केले जाते याचे आपण अनुसरण करायला हवे.

बायबलमधील उदाहरणे

नवीन सहभागी

खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणेच पुष्कळदा अति महत्वाचा नवीन सहभागी “तो अस्तित्वात आहे”, जसे की “एक मनुष्य होता” अशा वाक्यांशासह परिचित केला जातो. “होता” हा शब्द आपल्याला सांगते की हा मनुष्य अस्तित्वात होता. “मनुष्य” मधील “एक” हा शब्द आपल्याला सांगतो की लेखक त्याच्याबद्दल प्रथमच बोलत आहे. बाकीचे वाक्य सांगतात की हा माणूस कोठून होता, त्याचे कुटूंब कोणते आहे आणि त्याचे नाव काय आहे.

सरा गावच, दान वंशातला एक मनुष्य होता , आणि त्याचे नाव मानोहा असे होते . (शास्ते १३:२अ युएलटी)

एक नवीन सहभागी जो सर्वात महत्वाचा सहभागी नसतो अशा व्यक्तीची ओळख आधीच ओळखल्या जाणार्‍या अधिक महत्वाच्या व्यक्तीच्या संबंधात केली जाते. खालील उदाहरणात, मानोहाच्या पत्नीचा उल्लेख फक्त “त्याची पत्नी” असे म्हणून केला आहे. हा वाक्यांश तिचा त्याच्याशी असलेल्या नात्यास दर्शवितो.

तेव्हा सरा गावचा, दान वंशातला एक मनुष्य होता, आणि त्याचे नाव मानोह असे होते. त्याची पत्नी वांझ होती तीने कधीच मुलास जन्म दिलेला नव्हता. (शास्ते १३:२ युएलटी)

कधीकधी नवीन सहभागीचा साधारणपणे नावानेपरिचय दिला जातो कारण लेखक गृहित धरतात की वाचकांना ती व्यक्ती कोण आहे हे माहित असावे. १ राजे या पुस्तकाच्या पहिल्या वचनात, लेखक गृहीत धरतो त्याच्या वाचकांना दावीद राजा कोण आहे हे माहीत असावे, म्हणून तो कोण आहे हे स्पष्ट करण्याची गरज नाही.

आता दावीद राजा वृध्द झाला, तो म्हातारा झाला होता, व ते त्याला वस्त्रांनी झाकत असे, परंतू ते त्याला ऊब देत नसत. (१ राजे १:१ युएलटी)

जुने सहभागी

जो व्यक्ती आधीपासूनच कथेत असतो, त्यानंतर त्याला सर्वनामासह संदर्भित केले जाऊ शकते. खालील उदाहरणात, मानोहास “त्याची” या सर्वनामासह संदर्भित केले जाते, आणि आहे, आणि त्याच्या पत्नीस “ती” या सर्वनामसह संदर्भित केले जाते.

त्याची पत्नी वांझ होती तीने कधीच मुलास जन्म दिलेला नव्हता. (शास्ते १३:२ युएलटी)

कथेत काय घडत आहे यावर अवलंबून जुन्या सहभागींचा इतर मार्गांनी उल्लेखही केला जाऊ शकतो. खाली दिलेल्या उदाहरणात, कथा एका मुलास जन्म देण्याच्या बाबतीत आहे, आणि मानोहाच्या पत्नीचा उल्लेख "स्त्री" या संज्ञेद्वारे केला जातो.

परमेश्वराच्या दुताने स्त्रीला दर्शन दिले व तो तिला म्हणाला … (शास्ते १३:३अ युएलटी)

जुन्या सहभागीचा काही काळासाठी उल्लेख केला गेला नसेल, किंवा सहभागींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असेल, तर लेखक पुन्हा सहभागीच्या नावाचा वापर करु शकतो. खाली दिलेल्या उदाहरणामध्ये, मानोहाचा उल्लेख त्याच्या नावाने केला आहे, जो लेखकाने पद्य २ पासून वापरला नाही.

मग मानोहाने परमेश्वराला प्रार्थना केली. (शास्ते १३:८अ युएलटी)

काही भाषा क्रिया विषयावर एक पुर्वप्रत्यय ठेवतात जो त्या विषयाबद्दल काहीतरी सांगतो. त्यापैकी काही भाषांमध्ये, जेव्हा ते वाक्याचे कर्ता असतात तेव्हा जुन्या सहभागींसाठी नेहमीच संज्ञा वाक्यांश किंवा सर्वनामांचा वापर करत नाहीत.क्रियापदावरील चिन्ह ऐकणार्‍याला कर्ता कोण आहे हे समजण्यासाठी पुरेशी माहिती देते. (पाहा क्रियापद.)

भाषांतर पध्दती

(१) जर सहभागी नवीन असेल, तर नविन सहभागीचा परीचय देण्यासाठी आपल्या भाषेतील पध्दतींचा उपयोग करा.

(२) जर सर्वनाम कोणाला संदर्भित करत आहे हे स्पष्ट नसेल, तर नाम वाक्यांश किंवा नावाचा उपयोग करा.

(३) जर एखाद्या जुन्या सहभागीला नाव किंवा नाम वाक्यांशाने संदर्भित केले जाते असेल, आणि हा दुसरा नवीन सहभागी आहे याचे लोकांना आश्चर्य वाटत असेल, तर त्याऐवजी सर्वनाम वापरुन पाहा. जर सर्वनाम आवश्यक नसेल कारण लोकांना संदर्भातून ते स्पष्टपणे समजत असेल, तर सर्वनामास सोडून द्या.

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणांचे लागूकरण

(१) जर सहभागी नवीन असेल, तर नविन सहभागीचा परीचय देण्यासाठी आपल्या भाषेतील पध्दतींचा उपयोग करा.

मग योसेफ, ज्याला प्रेषित बर्णबा असे म्हणत,( ज्याचे भाषांतर बोधपुत्र म्हणून केले जाते), तो कुप्र बेटात जन्मलेला लेवी होता… (प्रेषित ४:३६-३७ युएलटी) – जेव्हा त्याची ओळख झाली नव्हती तेव्हा वाक्याची सुरुवात योसेफाच्या नावाने करून, कदाचित तो काही भाषांमध्ये गोंधळात टाकणारा होईल.

कुप्र बेटातील एक मनुष्य होता जो एक लेवी होता. त्याचे नाव योसेफ असे होते, आणि त्याला प्रेषितांनी बर्णबा असे नाव दिले. तेथे कुप्रचा एक लेवी होता ज्याचे नाव योसेफ होते. (याचा अर्थ बोधपुत्र असा आहे). कुप्र बेटातील एक लेवी होता ज्याचे नाव योसेफ होते. प्रेषितांनी त्याला बर्णबा असे नाव दिले, ज्याचा अर्थ बोधपुत्र असा होतो.

(२) जर सर्वनाम कोणाला संदर्भित करत आहे हे स्पष्ट नसेल, तर नाम वाक्यांश किंवा नावाचा उपयोग करा.

मग असे घडले की जेव्हा तो एका विशिष्ट ठिकाणी प्रार्थना करीत होता, त्यांने समाप्त केली, त्याच्या शिष्यांपैकी एकाने म्हटले, "प्रभु, जशी योहानाने आपल्या शिष्यांना शिकवल्याप्रमाणे आम्हाला प्रार्थना करायला शिकवा." (लूक ११:१ युएलटी) -हे अध्यायातील पहिले वचन असल्यामुळे, वाचकांना "तो" कोणासाठी संदर्भित आहे याचे आश्चर्य वाटेल. >

मग असे घडले जेव्हा येशुने एका विशिष्ट ठिकाणी प्रार्थना करण्याचे समाप्त केले, तेव्हा त्याच्या शिष्यांपैकी एकाने म्हटले, "प्रभु, जशी योहानाने आपल्या शिष्यांना शिकवल्याप्रमाणे आम्हाला प्रार्थना करायला शिकवा."

(३) जर एखाद्या जुन्या सहभागीला नाव किंवा नाम वाक्यांशाने संदर्भित केले जाते असेल, आणि हा दुसरा नवीन सहभागी आहे याचे लोकांना आश्चर्य वाटत असेल, तर त्याऐवजी सर्वनाम वापरुन पाहा. जर सर्वनाम आवश्यक नसेल कारण लोकांना संदर्भातून ते स्पष्टपणे समजत असेल, तर सर्वनामास सोडून द्या.

योसेफाच्या मालकाने योसेफला पकडले, आणि त्याला तुरुंगात टाकले, जेथे राजाच्या सर्व बंदिवानांना ठेवले होते, आणि योसेफ तेथे राहिला. (उत्पत्ती ३९:२०) - योसेफ हा या कथेमधील मुख्य व्यक्ति असल्यामुळे, काही भाषा कदाचित सर्वनामाला प्राधान्य देऊ शकतात.

>

योसेफाच्या मालकाने त्याला पकडले आणि त्याला तुरुंगात टाकले, जेथे राजाच्या सर्व बंदिवानांना ठेवले होते, आणि तो तेथे राहिला.


दाखले

This page answers the question: दाखला काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

दाखला हा एक छोटी कथा आहे जे सत्य आहे असे काहीतरी शिकवते आणि समजण्यास सोपी आणि विसरणे कठीण अशा प्रकारे धडा देते.

वर्णन

दाखला हा एक छोटी कथा आहे जे सत्य आहे असे काहीतरी शिकवण्यासाठी सांगितली जाते. दाखल्यातील घटना घडू शकल्या असत्या तरी प्रत्यक्षात त्या घडल्या नाहीत. त्यांना फक्त धडा शिकवण्यासाठी सांगितले जाते जे ऐकणाऱ्याने शिकायचे असते. दाखल्यामध्ये क्वचितच विशिष्ट लोकांची नावे असतात. (हे तुम्हाला दाखला काय आहे आणि वास्तविक घटनेचे वर्णन काय आहे हे ओळखण्यात मदत करू शकते.) दाखल्यामध्ये सहसा समान आणि रूपक यासारख्या शब्दाच्या जाती वापरल्या जातात.

त्याने त्यांना एक दाखला सांगितला: “एक आंधळा दुसऱ्या आंधळ्याला मार्ग दाखवू शकेल काय? ते दोघेही खड्ड्यात पडणार नाहीत काय?" (लूक 6:39 युएलटी)

या दाखल्यातून शिकवले जाते की जर एखाद्या व्यक्तीकडे आध्यात्मिक ज्ञान नसेल, तर तो इतरांना आध्यात्मिक गोष्टी समजण्यास मदत करू शकत नाही.

बायबलमधील उदाहरणे

आणि लोक दिवा लावून तो भांड्याखाली लपवून ठेवीत नाही, परंतू उलट तो दिवठणीवर ठेवतात म्हणजे तो दिवा घरातील सर्वांना प्रकाश देतो. “तुमचा प्रकाश लोकांसमोर अशा प्रकारे पडू द्या की ते तुमची चांगली कृत्ये पाहतील आणि तुमच्या स्वर्गातील पित्याची स्तुती करतील. (मत्तय 5:15-16 युएलटी)

हा दाखला आपल्याला शिकवतो की आपण इतर लोकांपासून देवासाठी कसे जगतो ते लपवू नये.

मग येशूने त्यांना आणखी एक दाखला सांगितला. तो म्हाणाला, “स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेऊन आपल्या शेतात पेरला. मोहरीचा दाणा सर्व दाण्यांहून लहान आहे. पण त्याचे झाड मात्र खूप मोठे येते, इतके की, आकाशातील पाखरे येऊन त्याच्या फांद्यांवर राहतात.” (मत्तय 13:31-32 युएलटी)

हा दाखला शिकवतो की देवाचे राज्य सुरुवातीला लहान वाटेल, परंतु ते वाढेल आणि जगभर पसरेल.

भाषांतर रणनीती

(1) जर अज्ञात गोष्टी असल्यामुळे एखादा दाखला समजणे कठीण असेल, तर तुम्ही अज्ञात वस्तूंच्या जागी तुमच्या संस्कृतीतील लोकांना माहीत असलेल्या वस्तूंसह त्यात बदल करू शकता. तथापि, धडा समान ठेवण्याची काळजी घ्या.

(2) दाखल्याची शिकवण अस्पष्ट असल्यास, ते प्रस्तावनेत काय शिकवते त्याबद्दल थोडेसे सांगण्याचा विचार करा, जसे की “येशूने ही गोष्ट उदार होण्याबद्दल सांगितली.”

लागू केलेल्या भाषांतर धोरणांची उदाहरणे

(1) जर अज्ञात गोष्टी असल्यामुळे एखादा दाखला समजणे कठीण असेल, तर तुम्ही अज्ञात वस्तूंच्या जागी तुमच्या संस्कृतीतील लोकांना माहीत असलेल्या वस्तूंसह त्यात बदल करू शकता. तथापि, धडा समान ठेवण्याची काळजी घ्या.

येशू त्यांना असेही म्हणाला, “दिवा टोपलीखाली, किंवा पलंगाखाली ठेवण्यासाठी आणला जात नाही ना? तो दीपस्तंभावर ठेवण्यासाठी नाही का?” (मार्क 4:21 युएलटी)

जर लोकांना दीपस्तंभ म्हणजे काय हे माहित नसेल, तर तुम्ही त्याऐवजी दुसरे काहीतरी वापरू शकता ज्यावर लोक दिवा ठेवतात जेणेकरून ते घराला प्रकाश देऊ शकेल.

येशू त्यांना असेही म्हणाला, “दिवा टोपलीखाली, किंवा पलंगाखाली ठेवण्यासाठी आणला जात नाही ना? तो उंच फळीवर ठेवण्यासाठी नाही का?”

मग येशूने त्यांना आणखी एक दाखला सांगितला. तो म्हाणाला, “स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेऊन आपल्या शेतात पेरला. तो खरंच सर्व बियांमध्ये सर्वात लहान आहे. पण जेव्हा ते उगवते तेव्हा ते बागेच्या झाडांपेक्षा मोठे असते. ते झाड बनते, जेणेकरून हवेतील पक्षी येऊन त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात." (मत्तय 13:31-32 युएलटी)

बिया पेरणे म्हणजे त्यांना फेकणे जेणेकरून ते जमिनीवर विखुरले जातील. जर लोक पेरणीशी परिचित नसतील, तर तुम्ही लागवड असे म्हणू शकता.

मग येशूने त्यांना आणखी एक दाखला सांगितला. तो म्हाणाला, “स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेतला आणि आपल्या शेतात त्याची लागवडित केली. तो खरंच सर्व बियांमध्ये सर्वात लहान आहे. पण जेव्हा ते उगवते तेव्हा ते बागेच्या झाडांपेक्षा मोठे असते. ते झाड बनते, जेणेकरून हवेतील पक्षी येऊन त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात."

(2) दाखल्याची शिकवण अस्पष्ट असल्यास, ते प्रस्तावनेत काय शिकवते त्याबद्दल थोडेसे सांगण्याचा विचार करा, जसे की “येशूने ही गोष्ट उदार होण्याबद्दल सांगितली.”

येशू त्यांना असेही म्हणाला, “दिवा टोपलीखाली किंवा पलंगाखाली ठेवण्यासाठी आणला जात नाही हो ना ? तो दीपस्तंभावर ठेवावे म्हणून नाही का आणला जात?” (मार्क 4:21 युएलटी)

त्यांनी उघडपणे साक्ष का द्यावी याबद्दल येशूने त्यांना एक दाखला सांगितला. येशू त्यांना असेही म्हणाला, “दिवा टोपलीखाली किंवा पलंगाखाली ठेवण्यासाठी आणला जात नाही हो ना ? तो दीपस्तंभावर ठेवावे म्हणून नाही का आणला जात?” (मार्क 4:21 युएलटी)

मग येशूने त्यांना आणखी एक दाखला सांगितला. तो म्हाणाला, “स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेतला आणि आपल्या शेतात पेरला. मोहरीचा दाणा सर्व दाण्यांहून लहान आहे. पण जेव्हा ते उगवते तेव्हा ते बागेच्या झाडांपेक्षा मोठे असते. ते झाड बनते, जेणेकरून हवेतील पक्षी येऊन त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात."    (मत्तय 13:31-32 युएलटी)

मग देवाचे राज्य कसे वाढते याबद्दल येशूने त्यांना आणखी एक दाखला सांगितला. तो म्हाणाला, “स्वर्गाचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेतला आणि आपल्या शेतात पेरला, मोहरीचा दाणा सर्व दाण्यांहून लहान आहे. पण जेव्हा ते उगते तेव्हा ते बागेच्या झाडांपेक्षा मोठे असते. ते झाड बनते, जेणेकरून हवेतील पक्षी येऊन त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात."


काव्य

This page answers the question: काव्य काय आहे आणि मी त्यास माझ्या भाषेत कसे भाषांतरित करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

काव्य हा एक अशा मार्गांपैकी एक आहे ज्यामध्ये लोक आपले भाषण व लिखाण अधिक सुंदर बनविण्यासाठी आणि तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी आपल्या भाषेचे शब्द आणि आवाजा याचा उपयोग करतात. कवितेच्या माध्यमातून, लोक साध्या काव्यात्मक नसलेल्या स्वरुपापेक्षा सखोल भावना व्यक्त करू शकतात.नीतिसूत्रेसारख्या सत्याच्या विधानांना कविता अधिक महत्व आणि सुरेखपणा देते आणि सामान्य भाषणापेक्षा लक्षात ठेवणे देखील सोपे असते.

सामान्यतः काव्यामध्ये काही गोष्टी आढळतात

सर्व देवदूतांनो, परमेश्वराची स्तुती करा; त्याच्या सर्व सैनिकांनो, त्याची स्तुती करा. सूर्य - चंद्रांनो परमेश्वराची स्तुती करा. आकाशातील चमकणाऱ्या ताऱ्यांनो, त्याची स्तुती करा. (स्तोत्र १४८:२-३ युएलटी)

 • समान लांबीच्या ओळी.

तुला मारलेली माझी हाक ऐक,

परमेश्वरा; माझ्या विव्हळण्याबद्दल विचार कर.

हे माझ्या राजा व माझ्या देवा, माझ्या हाकेची वाणी ऐक

कारण मी तुलाच प्रार्थना करीत आहे. (स्तोत्र ५:१-२ युएलटी)

 • शेवटी किंवा दोन किंवा अधिक ओळींच्या सुरूवातीस वापरलेला तोच आवाज

"चम चम, चमकणारे छोटी चांदणी. तु काय आहे याबद्दल मला कसे आश्चर्य वाटेल. " (इंग्रजी यमकातून)

 • समान ध्वनी बर्‍याच वेळा पुनरावृत्ती झाला आहे

"पीटर, पीटर, भोपळा खाणारा" (इंग्रजी यमकातून)

आपल्याला देखील आढळतात:

 • जुने शब्द आणि अविर्भाव
 • नाट्यमय प्रतिमा
 • व्याकरणाचा भिन्न वापर - यासह:
  • अपूर्ण वाक्ये
  • संयोजी शब्दांचा अभाव

आपल्या भाषेत काव्याचा शोध घेण्याची काही ठिकाणे

 1. गाणे, विशेषतः जुनी गाणी किंवा मुलांच्या खेळांमध्ये वापरलेली गाणी

 2. धार्मिक सोहळा किंवा पुजाऱ्याचे तंत्रमंत्र किंवा जादूगरणींचे तंत्रमंत्र

 3. प्रार्थना, आशीर्वाद आणि शाप

 4. जुने अख्यायक

मोहक किंवा कल्पनारम्य भाषण

मोहक किंवा काल्पनिक भाषण कवितेसारखेच आहे त्यामध्ये ते सुंदर भाषेचा उपयोग करतात, परंतु यात कवितांच्या भाषेची सर्व वैशिष्ट्ये वापरली जात नाहीत, आणि कवितेमध्ये उपयोग केला जातो तितका त्याचा उपयोग होत नाही. भाषेतील लोकप्रिय वक्ते बहुधा मोहक भाषणाचा उपयोग करतात, आणि आपल्या भाषेमध्ये भाषण कशामुळे मोहक बनते हे शोधण्यासाठी कदाचित हा मजकूराचा सर्वात सोपा स्त्रोत आहे.

कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे.

 • वेगवेगळ्या भाषा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी कव्याचा उपयोग करतात. जर एखादा काव्यात्मक स्वरुपाचा आपल्या भाषेत समान अर्थ होत नसेल तर आपल्याला त्यास काव्याशिवाय लिहिण्याची आवश्यकता असू शकते.
 • काही भाषांमध्ये, बायबलच्या विशिष्ट भागासाठी काव्याचा उपयोग करणे त्यास अधिक बळकट करेल.

बायबलमधील उदाहरणे

बायबलमध्ये गाणी, शिकवण आणि भविष्यवाणीसाठी कव्याचा उपयोग केला जातो. जुन्या कराराच्या जवळपास सर्वच पुस्तकांमध्ये कविता आहेत आणि बरीच पुस्तके पूर्णपणे काव्याने बनलेली आहेत.

… तू माझे कष्ट पाहिले आहेस; तुला माझ्या जीवावरच्या संकटाची जाणीव आहे. (स्तोत्र ३१:७ युएलटी)

हे समांतरता याचे उदाहण आहेत, त्यामध्ये दोन ओळी आहेत ज्याचा अर्थ एकच आहे.

परमेश्वर, राष्ट्रांचा न्याय करतो; परमेश्वरा परात्परा, माझा न्याय, कारण मी नीतिमान व सात्विक आहे. (स्तोत्र ७:८ युएलटी)

समांतरतेच्या या उदाहरणामध्ये देवाने दावीदासाठी जे करावे आणि अनीतिमान राष्ट्राबरोबर देवाने जे करावे त्याची तो अपेक्षा करतो याबद्दलचा विरोधाभास दर्शविला जातो. (पाहा समांतरता.)

गर्विष्टतेने केलेल्या पापापासून आपल्या सेवकाला राख; त्यांची सत्ता माझ्यावर न चालो. (स्तोत्र १९:१३अ युएलटी)

मानवीकरणाचे हे उदाहरण पापांबद्दल असे बोलते की जणू ते एखाद्या व्यक्तीवर राज्य करू शकतात. (पाहा मानवीकरण.)

परमेश्वराचे उपकारस्मरण करा, कारण तो चांगला आहे.

कारण त्याच्या कराराचा विश्वासुपणा सनातन आहे.

देवाधिदेवाचे उपकारस्मरण करा,

कारण त्याच्या कराराचा विश्वासुपणा सनातन आहे.

प्रभुंच्या प्रभुचे उपकारस्मरण करा,

कारण त्याच्या कराराचा विश्वासुपणा सनातन आहे.

(स्तोत्र १३६:१-३ युएलटी)

या उदाहरणात “धन्यवाद द्या” आणि “त्याच्या कराराचा विश्वासुपणा सनातन आहे” या वाक्यांशाची पुनरावृत्ती केली जाते."

भाषांतर पध्दती

जर स्त्रोत मजकूरामध्ये वापरल्या जाणार्‍या कवितांची शैली नैसर्गिक असेल आणि आपल्या भाषेत योग्य अर्थ देत असेल तर त्याचा वापर करण्याचा विचार करा. जर नाही, तर येथे त्यास भाषांतरीत करण्याचे इतर मार्ग आहेत.

(१) आपल्या कवितांच्या शैलीपैकी एक वापरून काव्याचे भाषांतर करा.

(२) आपल्या शैलीतील मोहक भाषणाचा वापर करुन कवितांचे भाषांतर करा.

(३) आपल्या सामान्य भाषणाची शैली वापरुन कवितांचे भाषांतर करा.

जर तुम्ही काव्याचा उपयोग करता तर ते अधिक सुंदर होईल.

जर तुम्ही सामान्य भाषेचा उपयोग करता तर ते अधिक स्पष्ट होईल.

भाषांतर पध्दतीच्या उदारणांचे लागुकरण

जो पुरुष दुष्टाच्या मसलतीप्रमाणे चालत नाही, किंवा पापीजनांच्या मार्गात उभा राहत नाही, किंवा निंदा करणाऱ्यांच्या बैठकीत बसत नाही. तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रात आनंत मानतो, व त्याच्या नियमाचे रात्रंदिवस मनन करतो, तो धन्य. (स्तोत्र १:१-२ युएलटी)

स्तोत्र १:१-२ याचे लोक कसे भाषांतर करतात याचे काही उदारणे खाली दिलेले आहेत.

(१) आपल्या कवितांच्या शैलीपैकी एक वापरून काव्याचे भाषांतर करा. (या उदाहरणातील शैलीमध्ये प्रत्येक ओळीच्या शेवटी समान शब्द आहेत.)

पापासाठी प्रवृत्त होत नाही, देवासाठी अपमानास्पत असलेल्या गोष्टींची तो सुरुवात करत नाही, जे देवावर हसतात त्यांच्याशी तो नाते ठेवणार नाही. देवच त्याचा सततचा आनंद आहे,जे देव योग्य आहे असे सांगतो ते तो करतो, तो त्याबद्दल दिवस व रात्र विचार करतो. तो व्यक्ती धन्य”

(२) आपल्या शैलीतील मोहक भाषणाचा वापर करुन कवितांचे भाषांतर करा.

अशाप्रकारचा व्यक्ती आहे जो खरोखरच धन्य आहे: जो दुष्ट लोकांच्या मसलतीचा स्विकार करत नाही पाप्यांसोबत बोलण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूला थांबत नाही जे देवावर हसतात त्यांच्या मेळाव्यात सामील होत नाही. त्याऐवजी, त्याला परमेश्वराच्या नियमांमध्ये खूप आनंद होतो, आणि तो रात्रंदिवस त्यावर मनन करतो.

(३) आपल्या सामान्य भाषणाची शैली वापरुन कवितांचे भाषांतर करा.

जे लोक वाईट लोकांचा सल्ला ऐकत नाहीत त्यांना खरोखर आनंदात असतात. जे लोक नेहमी वाईट गोष्टी करत असतात त्यांच्याबरोबर ते वेळ घालवत नाहीत किंवा जे लोक देवाचा आदर करीत नाहीत त्यांच्यात सामील होत नाहीत. त्याऐवजी, त्यांना परमेश्वराचा नियम पाळणे फार आवडते आणि ते त्याबद्दल नेहमी विचार करत असतात.

Next we recommend you learn about:


नीतिसुत्रे

This page answers the question: नीतिसुत्रे काय आहेत, आणि मी त्यांचे भाषांतर कसे करु शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

नीतिसूत्रे हे लहान म्हणी आहेत ज्या सुज्ञ सल्ला देतात किंवा जीवनाबद्दल सामान्यतः सत्य असलेले काहीतरी शिकवतात. लोक म्हणींचा आनंद घेतात कारण ते कमी शब्दांत खूप शहाणपण देतात. बायबलमधील नीतिसूत्रे सहसा रूपक आणि समांतर वापरतात. नीतिसूत्रे हे निरपेक्ष आणि न बदलणारे नियम म्हणून समजू नयेत. त्याऐवजी, नीतिसूत्रे एखाद्या व्यक्तीला त्याचे जीवन कसे जगायचे याबद्दल सामान्य सल्ला देतात.

द्वेष कलह निर्माण करतो, पण प्रीति सर्व गुन्ह्यांवर झाकण घालते. (नीतिसूत्रे 10:12 युएलटी)

परंतु प्रीती सर्व अपराधांवर झाकण घालते. (नीतिसूत्रे 10:12 ULT)

नीतिसूत्रे पुस्तकातील आणखी एक उदाहरण येथे आहे.

अरे आळशा, मुंगीकडे जा, तिचे वर्तन पाहून शहाणा हो. तिला कोणी धनी, देखरेख करणारा किंवा अधिपती नसता, ती उन्हाळ्यात आपले अन्न मिळवते, आणि कापणीच्या दिवसांत आपले भक्ष्य जमा करते. (नीतिसूत्रे 6:6-8 युएलटी)

कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे

प्रत्येक भाषेला नीतिसूत्रे सांगण्याचे आपले स्वतःचे मार्ग आहेत. बायबलमध्ये बरीच नीतिसूत्रे आहेत. लोक आपल्या भाषेत म्हणवल्याप्रमाणे ज्या प्रकारे ते म्हणतील त्या भाषांतराचे भाषांतर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांना ती नीतिसूत्रे कळतील आणि त्यांना जे काही शिकवले ते समजेल.

बायबलमधील उदाहरणे

चांगले नाव विपुल धनाहून इष्ट आहे,

आणि प्रेमयुक्त कृपा सोन्यारुप्यापेक्षा उत्तम आहे. (नीतिसूत्रे 22:1 युएलटी)

याचा अर्थ असा आहे की भरपूर पैसा असण्यापेक्षा चांगली व्यक्ती बनणे आणि चांगली प्रतिष्ठा मिळवणे चांगले आहे.

जशी आंब दातांना, जसा धूर डोळ्यांना,

तसा आळशी मनुष्य त्याला पाठवणाऱ्यांना आहे. (नीतिसूत्रे 10:26 युएलटी)

याचा अर्थ असा की आळशी व्यक्ती त्याला काहीतरी करायला पाठवणाऱ्यांना खूप त्रासदायक असतो.

परमेश्वराचा मार्ग सात्विकाला दुर्गरूप आहे,

पण दुष्कर्म करणाऱ्यांना तो नाशकारक आहे. (नीतिसूत्रे 10:29 युएलटी)

याचा अर्थ असा की, जे योग्य ते करतात त्या लोकांचे परमेश्वर संरक्षण करतो, पण जे दुष्ट आहेत त्यांचा तो नाश करतो.

भाषांतर रणनीती

जर एखाद्या नीतिसुत्रेचा शब्दशः अनुवाद करणे नैसर्गिक असेल आणि तुमच्या भाषेत योग्य अर्थ असेल तर ते करण्याचा विचार करा. नसल्यास, येथे काही पर्याय आहेत:

(1) लोक तुमच्या भाषेत नीतिसूत्रे कशी म्हणतात ते शोधा आणि त्यापैकी एक मार्ग वापरा.

(2) जर नीतिसुत्रेतील काही वस्तू तुमच्या भाषा समूहातील अनेकांना माहीत नसतील, तर त्यांच्या जागी लोकांना माहीत असलेल्या आणि तुमच्या भाषेत तशाच प्रकारे कार्य करणाऱ्या वस्तू वापरण्याचा विचार करा.

(3) तुमच्या भाषेतील एक नीतिसुत्रे बदला ज्यामध्ये बायबलमधील नीतिसुत्रेप्रमाणेच शिकवण आहे.

(4) तीच शिकवण द्या पण नीतिसुत्रेच्या स्वरूपात नाही.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरण लागू

(1) लोक तुमच्या भाषेत नीतिसूत्रे कशी म्हणतात ते शोधा आणि त्यापैकी एक मार्ग वापरा.

चांगले नाव विपुल धनाहून इष्ट आहे,

आणि प्रेमयुक्त कृपा सोन्यारुप्यापेक्षा उत्तम आहे. (नीतिसूत्रे 22:1 युएलटी)

लोक त्यांच्या भाषेत नीतिसुत्रे म्हणू शकतात अशा मार्गांसाठी येथे काही कल्पना आहेत.

चांगले धन मिळविण्यापेक्षा चांगले नाव असणे हे बरे

आणि चांदी आणि सोने यांच्या ऐवजी लोकांनी श्रेष्ठ मानावे. >

शहाणे लोक धनसंपत्तीं,

आणि चांदी आणि सोने यापेक्षा चांगले नाव निवडतात. >

धनसंपत्तीं ऐवजी चांगली प्रतिष्ठा मिळविण्याचा प्रयत्न करा.

धनसंपत्ती खरोखरच मदत करेल का? त्यापेक्षा मला चांगली प्रतिष्ठा मिळावी.

(2) जर नीतिसुत्रेतील काही वस्तू तुमच्या भाषा समूहातील अनेकांना माहीत नसतील, तर त्यांच्या जागी लोकांना माहीत असलेल्या आणि तुमच्या भाषेत तशाच प्रकारे कार्य करणाऱ्या वस्तू वापरण्याचा विचार करा.

उन्हाळ्यात जसा बर्फ, कापणीच्या समयी जसा पाऊस,

तसा मुर्खाला सन्मान शोभत नाही. (नीतिसूत्रे 26:1 युएलटी)

उन्हाळ्यात थंड वारे वाहणे किंवा कापणीच्या हंगामात पाऊस पडणे हे नैसर्गिक नाही; आणि मूर्खांचा सन्मान करणे हे नैसर्गिक नाही.

(3) तुमच्या भाषेतील एक नीतिसुत्रे बदला ज्यामध्ये बायबलमधील नीतिसुत्रेप्रमाणेच शिकवण आहे.

उद्याची खात्री करू नकोस,

कारण एका दिवसात काय होईल तुला कळणार नाही (नीतिसूत्रे 27:1 युएलटी)

आपल्या कोंबडीची संख्या उबवण्यापूर्वी मोजू नका.

(4) तीच शिकवण द्या पण नीतिसुत्रेच्या स्वरूपात नाही.

बापाला शाप देणारा

व तुला आशीर्वाद प्राप्त होवो असे आईला न म्हणणारा अशा लोकांची एक पीढी आहे,

आपला मळ धुतलेला नसता

आपल्या मते स्वतःला शुद्ध समजणारी अशी एक पीढी आहे. (नीतिसूत्रे 30: 11-12 युएलटी)

जे लोक आपल्या आईवडिलांचा आदर करीत नाहीत त्यांना वाटते की ते नीतिमान आहेत, आणि ते आपल्या पापापासून दूर होत नाहीत.


प्रतिकात्मक भाषा

This page answers the question: प्रतिकात्मक भाषा म्हणजे काय आणि मी ती भाषांतरित कशी करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

भाषण आणि लेखनात प्रतीकात्मक भाषा म्हणजे इतर गोष्टी, इतर घटना इत्यादी दर्शवण्यासाठी चिन्हांचा वापर.बायबलमध्ये हे बहुतेक भविष्यवाणी आणि कवितेमध्ये आढळते, विशेषत: भविष्यात घडणाऱ्या गोष्टींबद्दलच्या दृष्टान्तांमध्ये आणि स्वप्नांमध्ये. लोकांना चिन्हाचा अर्थ लगेच कळत नसला तरी भाषांतरात चिन्ह ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

हा पट सेवन कर; व जाऊन इस्त्राएल घराण्याबरोबर बोल." (यहेज्केल 3:1)

हे एक स्वप्न होते. पटाचे सेवन करणे हे यहेज्केल वाचत आहे आणि पटावर काय लिहिले आहे ते चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचे आणि देवाचे हे शब्द स्वतःमध्ये स्वीकारण्याचे प्रतीक आहे.

चिन्हांची उद्दिष्टे

 • प्रतीकवादाचा एक उद्देश म्हणजे एखाद्या घटनेचे महत्त्व किंवा तीव्रता इतर, अतिशय नाट्यमय शब्दांत मांडून लोकांना समजण्यास मदत करणे.
 • प्रतीकवादाचा आणखी एक हेतू म्हणजे काही लोकांना एखाद्या गोष्टीबद्दल सांगणे आणि ज्यांना प्रतीकवाद समजत नाही त्यांच्यापासून खरा अर्थ लपवणे.

कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे

आज जे लोक बायबलचे वाचन करतात त्यांना ही भाषा लाक्षणिक आहे हे ओळखणे कठीण जाऊ शकते आणि ते चिन्ह काय आहे हे कदाचित त्यांना माहित नसावे.

भाषांतर तत्त्वे

 • प्रतिकात्मक भाषा वापरली जाते तेव्हा, प्रतीकांना भाषांतरीत करणे महत्त्वाचे आहे.
 • मूळ वक्त्याने किंवा लेखकाने केलेल्या चिन्हापेक्षा अधिक स्पष्टीकरण न देणे देखील महत्त्वाचे आहे, कारण त्यावेळेस राहणा-या प्रत्येकाला ते सहज समजावे अशी त्याची इच्छा नसते.

बायबलमधील उदाहरणे

यानंतर मी रात्रीच्या दृष्टांतात पाहिले तो पहा, एक चौथे श्वापद विक्राळ, भयानक, व अतिशय बळकट असे होते; त्याला मोठे लोखंडी दात होते; ते सर्वकाही चावून त्याचा चुरा करी व उरलेले आपल्या पायांखाली तुडवी; ते अगोदरच्या सर्व श्वापदांहून भिन्न होते, अणि त्याला दहा शिंगे होती. (दानीएल 7:7 युएलटी)

खाली दाखवल्याप्रमाणे ठळक चिन्हांचा अर्थ दानीएल 7:23-24 मध्ये स्पष्ट केला आहे. प्राणी राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, लोखंडी दात शक्तिशाली सैन्याचे प्रतिनिधित्व करतात आणि शिंगे शक्तिशाली पुढाऱ्याचे प्रतिनिधित्व करतात.

त्या व्यक्तीने असे म्हटले आहे, 'चौथे श्वापद हे पृथ्वीवरचे चौथे राज्य होईल ते इतर सर्व राज्यांपेक्षा वेगळे असेल. ते सर्व पृथ्वीला ग्रासून टाकील, तिचे तुडवून चूर्ण करील. आता दहा शिंगांविषयी विचारशील तर त्या राज्यातून दहा राजे निघतील व त्यानंतर आणखी एक राजा निघेल. तो त्या पूर्वीच्या राजांहून भिन्न असून तिघा राजांना पादाक्रांत करील. (दानीएल 7:23-24 युएलटी)

माझ्याशी बोलत असलेला आवाज ऐकण्यासाठी मी मागे वळलो आणि वळताच मला सात सोन्याच्या समया दिसल्या. समयांच्या मध्यभागी मनुष्याच्या पुत्रासारखा एक होता ... त्याच्या उजव्या हातात सात तारे होते आणि दुधारी तलवार तोंडातून बाहेर पडत होती. माझ्या उजव्या हातात तुम्ही पाहिलेले सात तारे आणि सात सोन्याच्या समया याबद्दल गुप्त अर्थ: सात तारे हे सात मंडळ्यांचे देवदूत आहेत आणि सात समया सात मंडळ्या आहेत. (प्रकटी 1:12-13अ, 16अ, 20 युएलटी)

हा उतारा सात समया आणि सात तारे यांचा अर्थ स्पष्ट करतो. दुधारी तलवार देवाचे वचन आणि न्यायाचे प्रतिनिधित्व करते.

भाषांतर रणनीती

(1) चिन्हांसह मजकूराचे भाषांतर करा. अनेकदा वक्ता किंवा लेखक उताऱ्यामध्ये नंतर अर्थ स्पष्ट करतात.

(2) चिन्हांसह मजकूराचे भाषांतर करा. नंतर तळटीपांमध्ये चिन्हे स्पष्ट करा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरण लागू

(1) चिन्हांसह मजकूराचे भाषांतर करा. अनेकदा वक्ता किंवा लेखक उताऱ्यामध्ये नंतर अर्थ स्पष्ट करतात.

त्या व्यक्तीने असे म्हटले आहे, 'चौथे श्वापद हे पृथ्वीवरचे चौथे राज्य होईल ते इतर सर्व राज्यांपेक्षा वेगळे असेल. ते सर्व पृथ्वीला ग्रासून टाकील, तिचे तुडवून चूर्ण करील. आता दहा शिंगांविषयी विचारशील तर त्या राज्यातून दहा राजे निघतील, व त्यानंतर आणखी एक राजा निघेल. तो त्या पूर्वीच्या राजांहून भिन्न असेन, आणि तिघा राजांना पादाक्रांत करील.' (दानीएल 7:23-24 युएलटी)

(2) चिन्हांसह मजकूराचे भाषांतर करा. नंतर तळटीपांमध्ये चिन्हे स्पष्ट करा.

यानंतर मी रात्रीच्या दृष्टांतात पाहिले तो पहा, एक चौथे श्वापद, विक्राळ, भयानक, व अतिशय बळकट असे होते. त्याला मोठे लोखंडी दात होते; ते सर्वकाही चावून, त्याचा चुरा करी, व उरलेले आपल्या पायांखाली तुडवी. ते अगोदरच्या सर्व श्वापदांहून भिन्न होते, अणि त्याला दहा शिंगे होती. (दानीएल 7:7 युएलटी)

यानंतर मी रात्रीच्या दृष्टांतात पाहिले तो पहा, एक चौथे श्वापद, 1विक्राळ, भयानक, व अतिशय बळकट असे होते. त्याला मोठे लोखंडी दात होते; 2 ते सर्वकाही चावून, त्याचा चुरा करी, व उरलेले आपल्या पायांखाली तुडवी. ते अगोदरच्या सर्व श्वापदांहून भिन्न होते, अणि त्याला दहा शिंगे होती. 3

तळटीप यासारखे दिसतील:

[1] प्राणी हे राज्याचे प्रतीक आहे.

[2] लोखंडी दात हे साम्राज्यातील शक्तिशाली सैन्याचे प्रतीक आहे.

[3] शिंग हे शक्तिशाली राजांचे प्रतीक आहेत.


प्रतिकात्मक भविष्यवाणी

This page answers the question: प्रतिकात्मक भाषा म्हणजे काय आणि मी ते कसे भाषांतरित करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वर्णन

प्रतिकात्मक भविष्यवाणी म्हणजे एक प्रकारचा संदेश आहे ज्याने देवाने संदेष्ट्याला दिले, जेणेकरून संदेष्टा इतरांना सांगेल. भविष्यात देव काय करेल हे दर्शविण्यासाठी हे संदेश प्रतिमा आणि प्रतीके वापरतात.

या भविष्यवाण्या असणारी मुख्य पुस्तके यशया, यहेज्केल, दानीएल, जखऱ्या आणि प्रकटीकरण आहेत. प्रतिकात्मक भविष्यवाण्यांची छोटी उदाहरणे इतर पुस्तके, जसे की मत्तय 24, मार्क 13 आणि लूक 21 मध्ये आढळतात.

देवाने प्रत्येक संदेश आणि संदेश काय दिला हे दोन्ही बायबल सांगते. जेव्हा देवाने संदेश दिले, तेव्हा त्याने अनेकदा चमत्कार आणि दृष्टांत असे स्वप्न व दृष्टांत असे केले. "स्वप्न" आणि "दृष्टांत" भाषांतर करण्यात मदत करण्यासाठी स्वप्न (आणि [दृष्टी] पहा). जेव्हा संदेष्टे यांनी स्वप्ने आणि दृष्टांत पहिली तेव्हा त्यांना अनेकदा देव आणि स्वर्गाविषयी प्रतिमा आणि चिन्हे दिसली. यातील काही चित्रे ही राज्यारोहण आहेत, सोनेरी दिवे आहेत, पांढरे केस असलेली पांढरी व पांढरी वस्त्रे असलेली एक शक्तिशाली व्यक्ती, आणि आगाप्रमाणे डोळे आणि कांस्यसारखे पाय. यातील काही चित्रे एकापेक्षा अधिक संदेष्ट्यांकडून पाहिली गेली आहेत.

जगाविषयीच्या भविष्यवाण्यांमध्ये प्रतिमांचे आणि चिन्हेही समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, काही भविष्यवाण्यांमध्ये मजबूत जनावरे राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात, शिंगे राजे किंवा राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, एक अजगर किंवा सर्प भूतलांचे प्रतिनिधित्व करते, समुद्र राष्ट्रांना प्रतिनिधित्व करते, आणि आठवडे वेळच्या दीर्घ कालावधीचे प्रतिनिधित्व करतात. यातील काही चित्रे एकापेक्षा अधिक सुद्धा संदेष्ट्यांकडून पाहिली गेली आहेत.

भविष्यवाणी या जगात वाईटाबद्दल सांगते, देव जगाचा न्याय कसा करील आणि पापाला कशी शिक्षा करील आणि देव त्याच्या नीतिमान राज्याची नवीन जगामध्ये कशा प्रकारे स्थापना करेल. ते स्वर्ग आणि नरकाशी संबंधित असलेल्या गोष्टी देखील सांगतात.

बायबलमधील बहुतेक भविष्यवाण्या कविता म्हणून प्रस्तुत केली जातात. काही संस्कृतींमध्ये लोक असे मानतात की कवितेमध्ये काहीतरी म्हटले आहे, तर ते खरे किंवा फार महत्वाचे असू शकत नाही. तथापि, बायबलमधील भविष्यवाण्या खऱ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, मग त्या काव्यात्मक स्वरूपात किंवा कवितेच्या स्वरूपात नसलेल्या सादर केल्या जातात.

काही वेळा भूतकाळात घडलेल्या घटनांकरिता या पुस्तकांमध्ये भूतकाळाचा वापर केला जातो. तथापि, काहीवेळा भूतकाळाचा उपयोग भविष्यात होणाऱ्या घटनांसाठी केला जातो. आमच्यासाठी दोन कारणे आहेत. जेव्हा स्वप्नांत किंवा दृष्टांतात पाहिलेल्या गोष्टींबद्दल संदेष्ट्यांना सांगितले तेव्हा ते भूतकाळाचा वापर करतात कारण त्यांचे स्वप्न भूतकाळातील होते. भविष्यातील घटनांचा संदर्भ देण्यासाठी भूतकाळाचा उपयोग करण्यामागील आणखी एक कारण असे होते की त्या घटना नक्कीच घडतील. घटना इतक्या निश्चिंत होत्या, असं वाटत होतं की ते आधीच झालेले होते. आम्ही या भूतकाळाचा दुसरा उपयोग "सूचक अंदाज" म्हणून करतो. सूचक अंदाज पहा.

या गोष्टींपैकी काही गोष्टी त्यांच्याबद्दलच्या भविष्यवाण्यांनंतर घडल्या, आणि यातील काही जगाच्या अखेरीस होतील.

कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे

 • काही प्रतिमा समजण्यास कठीण आहेत कारण आपण यापूर्वी कधीही त्यांच्यासारखी गोष्टी पाहिल्या नाहीत.
 • ज्या गोष्टी आम्ही कधीही पाहिल्या नाहीत किंवा ज्या जगात अस्तित्वात नाहीत त्या गोष्टींचे भाषांतर करणे कठिण आहे.
 • जर देव किंवा संदेष्ट्याने भूतकाळाचा वापर केला असेल, तर वाचकांना हे जाणून घ्यायला त्रास होऊ शकते की तो ज्या गोष्टीबद्दल स्पष्टपणे बोलत होता किंवा ज्या गोष्टी नंतरच्या काळात घडतील त्याबद्दल बोलत होता.

भाषांतर तत्त्वे

 • मजकूरातील प्रतिमा भाषांतरित करा. त्यांना अर्थ सांगण्याचा आणि त्यांचा अर्थ भाषांतरित करण्याचा प्रयत्न करू नका.
 • जेव्हा बायबलमध्ये एकापेक्षा जास्त ठिकाणी एक प्रतिमा दिसते आणि त्याच प्रकारे त्याच ठिकाणी वर्णन केले जाते तेव्हा त्या सर्व ठिकाणी त्यास भाषांतर करण्याचा प्रयत्न करा.
 • काव्यात्मक स्वरुप किंवा नवे काव्यात्मक रूप आपल्या वाचकांना सूचित करतील की भविष्यवाणी खरे नाही किंवा महत्त्वाची नाही, अशा स्वरूपाचा वापर करा जे त्या गोष्टी सूचित करणार नाही.
 • कधीकधी वेगवेगळ्या भविष्यवाण्यांमध्ये वर्णन केलेल्या घटनेमध्ये कोणत्या घटना होतात हे समजून घेणे कठीण आहे. ते प्रत्येक भविष्यवाणीत दिसेल तसे त्यांना फक्त लिहा.
 • काळाचे भाषांतर अशा रीतीने करा की ज्या वाचकांना समजू शकेल कि वक्त्याला काय म्हणायचे आहे. वाचकांना सूचक अंदाज समजत नसल्यास भविष्य काळ वापरणे मान्य आहे.
 • संदेष्ट्यांनी त्यांच्याविषयी लिहिल्या नंतर त्यांच्यातील काही भविष्यवाण्या पूर्ण झाल्या. त्यांच्यापैकी काही अजून पूर्ण झाले नाहीत. या भविष्यवाण्या पूर्ण झाल्या किंवा ते कश्या पूर्ण होतात ते भविष्यवाणीत स्पष्ट करू नका.

बायबलमधील उदाहरणे

खालील परिच्छेद शक्तिशाली अस्तित्वाचे वर्णन करते जे यहेज्केल, दानीएल आणि योहानाने पाहिले होते. या दृष्टांतांत येणाऱ्या प्रतिमामध्ये लोकरीसारख्या पांढ-या केसांचा समावेश आहे, अनेक पाण्याची आवाज, एक सोनेरी पट्टा, आणि उज्वल पितळेसारखे पाय. त्या संदेष्ट्यांना विविध प्रकारचे तपशील मिळाले असले तरी, त्याच प्रकारे त्याचप्रकारचे तपशील भाषांतर करणे चांगले राहील. प्रकटीकरण पासून परिच्छेदामध्ये अधोरेखित वाक्ये देखील दानीएल आणि यहेज्केल पासून परिच्छेद मध्ये उद्भवू

आणि त्या समयांच्या मध्यभागी 'मनुष्याच्या पुत्रासारखा पायघोळ वस्त्र परिधान केलेला', आणि छातीवर 'सोन्याचा पट्टा' बांधलेला असा कोणीएक माझ्या दृष्टीस पडला. 'त्याचे डोके' व 'केस बर्गासारख्या पांढऱ्या लोकारीसारखे' पांढरे होते; त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे होते. 'त्याचे पाय' जणू काय भट्टीतून काढलेल्या 'जळजळीत सोनपितळासारखे होते आणि त्याची वाणी अनेक जलप्रवाहांच्या ध्वनीसारखी होती'. त्याच्या उजव्या हातात सात तारे होते, त्याच्या तोंडातून तीक्ष्ण दुधारी तलवार निघाली. त्याची मृदा 'परमतेजाने' प्रकाशाणाऱ्या 'सूर्यासारखी' होती. (प्रकटीकरण 1:13-16 IRV)

मी पाहत असता, आसने मांडण्यात आली, आणि एक पुराणपुरुष आसनरूढ झाला. त्याचा पेहराव बर्फासारखा पांढरा होता, आणि त्याच्या डोक्याचे केस स्वछ लोकरीसारखे होते. (दानीएल 7:9 IRV)

मी वर डोळे करून पाहिले तर तागाचे वस्त्र परिधान केलेला आणि कंबरेस उफाज देशाच्या शुद्ध सोन्याचा पट्टा घातलेला असा एक पुरुष माझ्या दृष्टीस पडला. त्याचे शरीर वैडूर्यमण्यासारखे असून त्याचे मुख विद्दुलतेसारखे होते. त्याचे नेत्र पेटलेल्या दिपांसारखे होते, त्याचे हातपाय उज्वल पितळेसारखे होते, आणि त्याचा शब्दाचा ध्वनी एखाद्या समुदायाच्या गजबजाटासारखा होता. (दानीएल 10:5-6 IRV) >तेव्हा पहा! इस्त्राएलाच्या देवाचे वैभव उजवीकडून प्रकट झाले; त्याचा शब्द महापुराच्या ध्वनीसारखा होता; व त्याच्या वैभवाने पृथ्वी प्रकट झाली! (यहेज्केल 43:2 IRV) भूतकाळातील घटनांचा उल्लेख करण्यासाठी खालील परिच्छेद भूतकाळाचा वापर दर्शवितो. अधोरेखित क्रियापद मागील इतिहासात पहा. > यहुदाच्या कारकीर्दीत उज्जियाह, योथाम, आहाज आणि हिज्कीया यांच्या काळात आमसचा मुलगा यशया याने यहुदा व यरुशलेमचे दर्शन पाहिले. >हे आकाशा ऐक, अगे पृथ्वी कान दे, कारण परमेश्वर बोलत आहे: >"मी मुलांचे पालनपोषण केले, त्यांना लहानाचे मोठे केले तरी ती माझ्याशी फितूर झाली. (यशया 1:1-2 IRV) खालील परिच्छेद भविष्य काळ आणि भूतकाळ यातील भिन्न वापर दर्शवितो. अधोरेखित क्रियापद भूतकाळातील उदाहरणे आहेत, ज्यात भूतकाळातील घटना निश्चितच घडतील हे दर्शविण्यासाठी वापरले जातात. >आता ज्या भूमीत विपत्ती आहे तेथे हा अंधकार राहणार नाही. >त्याने मागील काळात >जबुलून प्रांत व नफताली प्रांत यांची अप्रतिष्ठा केली, >तरी पुढील काळात तो त्याला महिमामय समुद्रतीरीचा प्रदेश, यार्दनेच्या पलीकडील प्रांत, राष्ट्रांना गालील बनवेल. >अंधकारात चालणाऱ्या लोकांनी मोठा प्रकाश पहिला आहे; मृत्यूछायेच्या प्रदेशात बसणाऱ्यांवर प्रकाश पडला आहे. (यशया 9:1-2 IRV) --- ### Sentences #### वाक्य रचना md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *वाक्यांचे प्रकार काय आहेत?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन इंग्रजीतील सर्वात सोपी वाक्य रचना **कर्ता** आणि **क्रिया करणारे** शब्द समाविष्ट करते: * मुलगा पळाला. #### कर्ता * **कर्ता** ते कोण आहे किंवा वाक्य कशाबद्दल आहे. या उदाहरणांमध्ये, विषय अधोरेखीत केला आहे: * मुलगा धावत आहे. * तो धावत आहे. कर्ता सहसा नाम वाक्यांश किंवा सर्वनाम असतात. (शब्दांच्या जाती) (आकृत्या-शब्दांच्या जाती) वरील उदाहरणात, "मुलगा" हे नाम वाक्यांश आहे ज्याचे नाम "मुलगा" आणि "हे" सर्वनाम आहे. जेव्हा वाक्य एक आज्ञा असते, तेव्हा बऱ्याच भाषांमध्ये तो कर्ता सर्वनाम नाही. लोक हे समजतात की कर्ता "तू" आहे. * दरवाजा बंद कर. #### विधेय विधेय हा त्या वाक्याचा एक भाग आहे जो कार्त्याबद्दल काहीतरी सांगते. त्याच्याकडे सहसा क्रियापद आहे. (पहा: [क्रियापद](#आकृती-क्रियापद)) खालील वाक्यांमध्ये, "मनुष्य" आणि "ते" कर्ते आहेत. विधेय अधोरेखित केला आहे आणि क्रियापद ठळक स्वरुपात आहेत. * मनुष्य मजबूत **आहे** * त्याने कठीण **परिश्रम केले** . * त्याने बगीचा **तयार केला**. #### संयुक्त वाक्य एक वाक्य एकापेक्षा अधिक वाक्यांतून बनता येऊ शकते. खालील दोन ओळींमध्ये कर्ता आणि विधेय आहे आणि पूर्ण वाक्य आहे. * त्याने रताळ्याची लागवड केली. * त्याच्या पत्नीने मक्याची लागवड केली. खालील संयुक्त वाक्यमध्ये वरील दोन वाक्ये आहेत. इंग्रजीमध्ये, संयुक्त वाक्य उभयान्वयी अव्यय याने एकत्रित केलेले आहे जसे "आणि," "पण," किंवा "किंवा." * त्याने रताळ्याची लागवड केली आणि त्याच्या पत्नीने मक्याची लागवड केली. #### खंड (पोटवाक्य) वाक्यामध्ये खंड आणि इतर वाक्येही असू शकतात. खंड वाक्याप्रमाणे आहेत कारण त्यांच्याजवळ कर्ता आणि विधेय आहे परंतु ते सामान्यतः स्वतःच घडत नाहीत. येथे खंडाची काही उदाहरणे आहेत. कर्ते ठळक आहेत, आणि विधेय अधोरेखित आहेत. * जेव्हा **मका** तयार होतो * नंतर **तिने** तो उचलला * कारण **तो** अतिशय चवदार झाला वाक्यमध्ये बरेच खंड असू शकतात आणि म्हणून ते लांब आणि जटिल होऊ शकतात. परंतु प्रत्येक वाक्यात किमान एक **स्वतंत्र खंड** असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच, एक वाक्य जे वाक्य स्वतःच सर्व असू शकते. इतर खंड ज्याला स्वत: हून वाक्य दिले जाऊ शकत नाही **अवलंबित खंड** म्हणतात. अवलंबित खंड त्यांचे अर्थ पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र खंडावर अवलंबून असतात. खाली दिलेल्या वाक्यात अवलंबित खंड अधोरेखित आहेत. * जेव्हा मका तयार होता, तिने उचलला. * तिने उचलल्या नंतर, तिने घरी नेला आणि तो शिजवला. * त्यानंतर तिने आणि तिच्या पतीने तो खाल्ला, कारण तो अतिशय चवदार झाला. खालील वाक्ये पूर्ण वाक्य असू शकतात. वरील वाक्यात ते स्वतंत्र खंड आहेत. * तिने उचलला. * तिने घरी नेला आणि तो शिजवला. * त्यानंतर तिने आणि तिच्या पतीने तो खाल्ला. #### तुलनात्मक खंड काही भाषांमध्ये, खंडांना वाक्याचा भाग असलेल्या नामाने वापरता येऊ शकते. याला "तुलनात्मक खंड" असे म्हणतात. खालील वाक्यात, "मका कि जो तयार झाला" संपूर्ण वाक्याचा विधेय भाग आहे. "जो तयार झाला" हा तुलनात्मक खंड "मका" या शब्दाचा वापर केला जातो जेणेकरून तिने कोणता मका उचलला आहे हे सांगते. * त्याच्या बायकोने **मका** उचलला कि जो तयार होता. खालील वाक्यात, ""तिची आई, जी खूपच चिडली होती" संपूर्ण वाक्याचा विधेय भाग आहे. तुलनात्मक खंड "खूपच चिडली होती" याचा अर्थ "आई" या शब्दाचा वापर केला जातो. ती सांगते की तिच्या आईला काही मका मिळत नाही. * तिने **तिच्या आईला** मक्याचा वाटा दिला नाही, जी खूपच चिडली होती . #### भाषांतर तत्त्वे * वाक्यरचनेच्या भागांसाठी भाषा वेगवेगळ्या आहेत (पहा: // माहिती जोडा संरचना पृष्ठ //) * काही भाषांमध्ये तुलनात्मक खंड नसतात किंवा ते मर्यादित प्रमाणात वापरतात (पहा [माहिती विरूद्ध फरक किंवा स्मरण](#आकृती-भेद)) md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *[शब्द क्रम](#figs-order)* * *[फरक करणे विरुध्द माहिती देणे किंवा स्मरण करणे](#figs-distinguish)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### माहिती रचना md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *भाषा एखाद्या वाक्याच्या भागाची कशी व्यवस्थापण करते?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[वाक्य रचना](#figs-sentences)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 **वर्णन** वेगवेगळ्या भाषा वाक्याच्या भागांची वेगवेगळ्या प्रकारे व्यवस्थापण करतात. इंग्रजीमध्ये, एक वाक्यात सहसा प्रथम कर्ता, नंतर क्रियापद, नंतर कर्म, नंतर इतर वाक्यांश असतात, याप्रमाणे: पीटरने काल त्याच्या घराला रंग लावला. इतर अनेक भाषा सहसा या गोष्टी एका वेगळ्या क्रमाने लावतात, जसे की: रंग लावला पिटरने काल त्याच्या घराला. जरी सर्व भाषांमध्ये वाक्यांच्या काही भागासाठी एक सामान्य क्रम असला तरी  वक्ता किंवा लेखक  कोणती माहिती सर्वात महत्वाची ठरवतात त्यानुसार हा क्रम बदलू शकतो. समजा की कोणीतरी प्रश्नाचे उत्तर देत आहे, "पेत्राने काल काय रंगवले?" प्रश्न विचारणारी व्यक्ती आधीपासूनच कर्म "त्याचे घर" वगळता वरील आपल्या वाक्यातील सर्व माहिती जाणून आहे:  म्हणून, ते माहितीचा सर्वात महत्वाचा भाग बनते आणि इंग्रजीमध्ये उत्तर देणारी व्यक्ती असे म्हणेल "(काल) त्याचे घर पीटरन रंगविले होते: हे सर्वात महत्वाची माहिती प्रथम ठेवते, जी इंग्रजीसाठी सामान्य आहे. बऱ्याच इतर भाषांमध्ये सहसा सर्वात महत्त्वाची माहिती शेवटी ठेवली जाते. मजकूराच्या प्रवाहामध्ये सर्वात जास्त महत्त्वाची माहिती सहसा वाचकांसाठी लेखकाने ठरविलेली नविन माहीती असते. काही भाषांमध्ये नवीन माहिती प्रथम येते आणि इतरांमध्ये ती शेवटी असते. #### कारण हा भाषांतराचा मुद्दा आहे * विविध भाषा वेगवेगळ्या प्रकारे वाक्याच्या भागांची व्यवस्थापना करतात. जर आपण (अनुवादक) स्त्रोतांकडून वाक्याच्या भागाची क्रमवारी नकल करता, तर कदाचित आपल्या भाषेत अर्थ प्राप्त होणार नाही.. * वेगवेगळ्या भाषां वाक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी महत्वपूर्ण किंवा नवीन माहिती देतात. आपण भाषेच्या स्त्रोतामध्ये असलेली महत्वाची किंवा नवीन माहिती त्याच ठिकाणी ठेवली तर, ती कदाचित गोंधळात पाडील किंवा तुमच्या भाषेत चुकीचे संदेश देईल. ### बायबलमधील उदाहरणे > मग ते सर्व जेवून तृप्त झाले. (मार्क ६:४२ IRV) मूळ ग्रीक स्त्रोताच्या भाषेमध्ये  या वाक्यांचा भाग वेगळ्या क्रमामध्ये होता. ते या प्रकारे होता: त्यांनी सर्व खाल्ले आणि ते तृप्त झाले. इंग्रजीमध्ये, याच्या अर्थ असा आहे की लोकांनी सर्वकाही खाल्ले, परंतू पुढील वचन असे सांगते की त्यांनी उरलेल्या भाकरीच्या तुकड्यांनी भरलेल्या बारा टोपल्या घेतल्या. हे इतके गोंधळलेले असु नये   यासाठी, यूएलटीच्या अनुवादकांनी वाक्याचे भाग इंग्रजीसाठी योग्य क्रमामध्ये ठेवले आहे. > दिवस संपण्यास सुरुवात झाली, आणि ते बारा त्याच्याकडे आले व म्हणाले, “लोकसमुदायाला निरोप द्या म्हणजे, भोवतालच्या गावांत व शेतामळ्यांत जाऊन, ते उतरतील व खाण्याची सोय करतील; कारण आपण येथे रानातल्या ठिकाणी आहोत.” (लुक ९:१२ ULT) या वचनात, शिष्य येशूला काय म्हणतात ते सर्व प्रथम महत्वाची माहिती ठेवतात - कि त्याने लोकांना जाऊ दिले पाहीजे. ज्या भाषांमध्ये महत्वाची माहिती शेवटी ठेवली जाते, त्या लोकांना हे समजले पाहिजे की रानातील ठिकाणी असण्याचे त्यांनी  दिलेले कारण, येशुला दिलेल्या संदेशाचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. ते कदाचित असा विचार करत असतील की त्या ठिकाणाच्या आत्म्यांना शिष्य घाबरले असावेत, आणि लोकांना अन्न विकत घेण्यास पाठविणे एका प्रकारे त्यांना आत्म्यांपासून वाचविणे आहे. हा चुकीचा संदेश आहे.. > “जेव्हा सर्व पुरुष तुम्हाला चांगले बोलतील, तेव्हा तुमची केवढी दुर्दशा, कारण त्यांच्या वाडवडिलांनी खोट्या संदेष्ट्यांना असेच करत असत. (लूक ६:२६ IRV) या वचनात, माहितीचा सर्वात महत्वाचा भाग प्रथम आहे - ते काय करीत आहेत त्याबद्दल लोकांची "दुर्दशा" होणार आहे. जे लोक महत्वाची माहिती शेवटी यावी अशी अपेक्षा करतात अशा लोकांसाठी हे गोंधळात टाकणारे असू शकते. ### भाषांतर रणनीती (१) तुमची भाषा वाक्याचे काही भाग कसे व्यवस्थापित करते आणि आपल्या भाषांतरामध्ये तो क्रम कसा वापरते याचा अभ्यास करा. (२) आपली भाषा नवीन किंवा महत्वाची माहिती कोठे ठेवते याचा अभ्यास करा, आणि माहितीचा क्रम व्यवस्थित करा जेणेकरून ती तुमच्या भाषेत केली गेली त्याप्रमाणे असेल. ### भाषांतराच्या रणनीतीचे लागूकरण (१) आपली भाषा वाक्याच्या भागांचे व्यवस्थापम कशी करते याचा अभ्यास करा, आणि त्या क्रमाचा आपल्या भाषांतरामध्ये उपयोग करा. मुळ ग्रीक क्रमातील हे वचन आहे: > आणि तो तेथून निघाला आणि त्याच्या मुळ गावात आला, आणि त्याचे शिष्य त्याच्या पाठीमागे आले. (मार्क ६:१) युएलटीने यास इंग्रजीसाठी साधारण क्रमामध्ये ठेवले आहे > आता येशु तेथून गेला आणि त्याच्या मुळ गावी आला, आणि त्याचे शिष्य त्याच्या मागे आले. (मार्क ६:१ IRV) (२) आपली भाषा नवीन किंवा महत्वाची माहिती कोठे ठेवते याचा अभ्यास करा, आणि माहितीचा क्रम व्यवस्थित करा जेणेकरून ती तुमच्या भाषेत केली गेली त्याप्रमाणे असेल. > दिवस संपण्यास सुरुवात झाली, आणि ते बाराजन त्याच्याकडे आले व म्हणाले, “लोकसमुदायाला निरोप द्या म्हणजे, भोवतालच्या गावांत व शेतामळ्यांत जाऊन, ते उतरतील व खाण्याची सोय करतील; कारण आपण येथे रानातल्या ठिकाणी आहोत.”(लूक ६:२६ IRV) जर तुमची भाषा महत्वाची माहिती शेवटी ठेवत असेल तर, तुम्ही वचनाचा क्रम बदलू शकता: > > आता दिवसाचा संप होत आला आहे ,आणि बाराजन त्याच्याकडे आले व म्हणाले, “आपण येथे रानातील ठिकाणी असल्यामुळे, समुदायाला जाऊ द्या जेणेकरुण ते भोवतालच्या गावात व शेतमळ्यात जाऊन ते उतरतील व खाण्याची सोय करतील.” > > धिक्कार असो, जेव्हा सर्व लोक तुमच्याविषयी चांगले बोलतील कारण त्यांच्या पूर्वजांनी खोट्या संदेष्ट्यांना तसेच केले . (लूक ६:२६ यूएलटी) जर तुमची भाषा महत्वाची माहिती शेवटी ठेवत असेल तर, तुम्ही वचनाचा क्रम बदलू शकता: > > जेव्हा सर्व लोक तुम्हाला चांगले बोलतील, जे लोकांच्या पूर्वजांनी खोट्या संदेष्ट्यांशी वागले तसेच आहे, तर तुमचे वाईट होईल! md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *[शब्द क्रम](#figs-order)* * *[फरक करणे विरुध्द माहिती देणे किंवा स्मरण करणे](#figs-distinguish)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### वाक्य प्रकार md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *विविध प्रकारचे वाक्य काय आहेत आणि ते कशासाठी वापरले जातात?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन **वाक्य** हे शब्दांचा समूह आहे जे पूर्ण कल्पना व्यक्त करते. वाक्यांचे मूलभूत प्रकार ते मुख्यत्वे वापरल्या जाणार्‍या कार्यांसह खाली सूचीबद्ध आहेत. * **विधान** - हे मुख्यतः माहिती देण्यासाठी वापरले जातात. 'हे एक तथ्य आहे.' * **प्रश्न** - मुख्यत्वे माहिती विचारण्यासाठी वापरले जातात. 'तुम्ही त्याला ओळखता का?_' * **आज्ञार्थी वाक्ये** - हे मुख्यतः एखाद्याने काहीतरी करण्याची इच्छा किंवा आवश्यकता व्यक्त करण्यासाठी वापरले जातात. 'ते उचला.' * **उद्गार** - हे मुख्यतः तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरले जातात. '_अरेरे! ते लागते!'_ #### कारणे हा भाषांतर मुद्दा आहे * विशेष कार्य व्यक्त करण्यासाठी भाषा वेगवेगळ्या प्रकारचे वाक्य वापरतात. * बर्‍याच भाषा एकापेक्षा जास्त कार्यांसाठी हे वाक्य प्रकार वापरतात.. * बायबलमधील प्रत्येक वाक्य एका विशिष्ट वाक्य प्रकाराशी संबंधित आहे आणि त्याचे विशिष्ट कार्य आहे, परंतु काही भाषा त्या कार्यासाठी त्या प्रकारचे वाक्य वापरत नाहीत. ### बायबलमधील उदाहरणे खालील उदाहरणे यापैकी प्रत्येक प्रकार त्यांच्या मुख्य कार्यांसाठी वापरलेली दाखवतात. #### विधाने > प्रारंभी देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली. (उत्पती 1:1 युएलटी) विधानांमझ्ए इतर कार्य देखील असू शकतात. (पाहा [विधाने - इतर उपयोग](#figs-declarative)) #### प्रश्ने खालील वक्त्यांनी माहिती मिळवण्यासाठी या प्रश्नांचा वापर केला आणि ते ज्या लोकांशी बोलत होते त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. > त्याने त्यांना विचारले. “**मी हे करीन असा तुमचा विश्वास आहे का?**” “होय, प्रभु,” त्यांनी उत्तर दिले. (मत्तय 9:28 युएलटी) > > तो ... म्हणाला, "महाराज, **जतन होण्यासाठी मी काय केले पाहिजे?**" ते म्हणाले, "प्रभू येशूवर विश्वास ठेवा, आणि तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबाचे तारण होईल." (प्रेषितांची कृत्ये 16:29-31 युएलटी) प्रश्नांमध्ये अन्य कार्ये देखील असू शकतात. ([अलंकारिक प्रश्न](#figs-rquestion) पाहा) #### आज्ञार्थी वाक्ये निरनिराळ्या प्रकारची आज्ञार्थी वाक्ये आहेत: आज्ञा, सूचना, सल्ला, आमंत्रणे, विनंत्या आणि शुभेच्छा. आज्ञा देऊन, वक्ता त्याच्या अधिकाराचा वापर करतो आणि एखाद्याला काहीतरी करण्यास सांगतो. > “बालाका, **उभा रहा**, आणि मी काय सांगतो ते **ऐक**. सिप्पोराच्या मुला. (गणना 23:18 युएलटी) सूचना देऊन, वक्ता एखाद्याला काहीतरी कसे करायचे ते सांगतो. >… पण जर तुला जीवनात प्रवेश करायचा असेल तर **आज्ञा पाळ**. ... जर तुला परिपूर्ण व्हायचे असेल तर **जा**, तुझ्याकडे जे आहे ते **विक** आणि गरिबांना **दान कर**, म्हणजे तुला स्वर्गात खजिना मिळेल ... (मत्तय 19:17ब, 21ब युएलटी) एका सूचनेसह, वक्ता एखाद्याला असे काहीतरी करण्यास किंवा करू नये असे सांगतो ज्यामुळे त्या व्यक्तीस मदत होऊ शकते असे त्याला वाटते. खालील उदाहरणात, दोन्ही अंध पुरुषांनी एकमेकांचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ते सर्वोत्तम आहे. >“एक आंधळा दुसऱ्या आंधळ्याला मार्ग दाखवू शकेल काय? ते दोघेही खड्डयात पडणार नाहीत काय? (लूक 6:39 युएसटी) वक्ता कदाचित ज्याचा सल्ला दिला जातो अशा गटाचा भाग होऊ शकतो. उत्पत्ती 11 मध्ये, लोक असे म्हणत होते की त्यांच्यासाठी प्रत्येकासाठी विटा बनवणे चांगले आहे. > ते एकमेकांना म्हणाले, "चला, **आपण** विटा बनवू आणि त्या नीट भाजून घेऊ." (उत्पत्ति 11:3a युएलटी) एखाद्या आमंत्रणासह, वक्ता नम्रता किंवा मैत्रीचा वापर करून एखाद्याला हवे असल्यास काहीतरी करावे असे सुचवितो. हे सहसा वक्त्याला वाटते की श्रोत्याला आनंद होईल. > **आमच्याबरोबर चल** आम्ही तुझ्याशी चांगले वागू; (गणना 10:29ब) विनंतीसह, वक्ता नम्रतेचा वापर करून असे म्हणते की त्याला कोणीतरी काहीतरी करावे असे वाटते. ही विनंती आहे आणि आज्ञा नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी यात ‘कृपया’ शब्दाचा समावेश असू शकतो. हे सहसा स्पीकरला फायदेशीर ठरते. < **आम्हाला आज** आमची रोजची भाकरी द्या. (मत्तय 6:11 युएलटी) < **मी तुम्हाला** मला माफ समजण्यास सांगतो. (लूक 14:18 युएलटी) एखाद्या इच्छेने, एखादी व्यक्ती त्याला काय व्हायचे आहे ते व्यक्त करते. इंग्रजीमध्ये ते सहसा "शक्य" किंवा "देऊ" या शब्दाने सुरू करतात. उत्पत्ति 28 मध्ये, इसहाकने याकोबला सांगितले की देवाने त्याच्यासाठी काय करावे अशी त्याची इच्छा आहे. > **सर्वशक्तिमान देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो,** तुम्हाला फलदायी बनवो आणि तुम्हाला गुणाकार करो. (उत्पत्ति 28:3a युएलटी) उत्पत्ति 9 मध्ये, नोहाने कनानचे काय व्हायचे आहे ते सांगितले. > **शापित** कनान. **तो** आपल्या भावांच्या सेवकांचा सेवक होवो. (उत्पत्ति 9:25b युएलटी) उत्पत्ति 21 मध्ये, हागारने तिचा मुलगा मरताना पाहू नये अशी तिची तीव्र इच्छा व्यक्त केली आणि मग ती त्याला मरताना पाहू नये म्हणून ती दूर गेली. > मुलाच्या मृत्यूकडे **मला पाहू देत नाही**. (उत्पत्ति 21:16bब युएलटी) अनिवार्य वाक्यांमध्ये इतर कार्ये देखील असू शकतात. (पाहा [आवश्यकता — इतर उपयोग](#figs-imperative).) #### उद्गार उद्गार तीव्र भावना व्यक्त करतात. युएलटी आणि युएसटी, मध्ये, त्यांच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह (!) असते. > परमेश्वरा, आम्हाला वाचव. आम्ही मरणार आहोत! (मत्तय 8:25ब युएलटी) (पाहा [उद्गारवाचने](#figs-exclamations)) उद्गारवाचने दर्शविल्या जाणाऱ्या इतर मार्गांसाठी आणि त्यांचे भाषांतर करण्याचे मार्ग पाहा. ### भाषांतर रणनीती (1) वाक्यात विशिष्ट कार्य आहे हे दाखवण्यासाठी तुमच्या भाषेच्या पद्धती वापरा. (2) जेव्हा बायबलमधील वाक्यात वाक्याचा प्रकार असतो जो वाक्याच्या कार्यासाठी तुमची भाषा वापरणार नाही, तेव्हा भाषांतर धोरणांसाठी खालील पृष्ठे पाहा. * [विधाने - इतर उपयोग](#figs-declarative) * [अलंकारिक प्रश्न](#figs-rquestion) * [अज्ञार्थक - इतर उपयोग](#figs-imperative) * [उद्गार](#figs-exclamations) --- ##### विधाने - इतर उपयोग md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *निवेदनांसाठी इतर कोणते उपयोग आहेत?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[वाक्य प्रकार](#figs-sentencetypes)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### व्याख्या सामान्यत: माहिती देण्यासाठी विधानांचा वापर केला जातो. कधीकधी ते इतर कार्यांसाठी बायबलमध्ये वापरले जातात. ### कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे जे विधान बायबल मध्ये वापरले आहे त्या विधानाचे काही भाषा काही कार्यांसाठी उपयोग करणार नाहीत. ### बायबलमधील उदाहरणे विधाने सहसा **माहिती** देण्यासाठी वापरली जातात. योहान 1:6-8 मधील सर्व विधाने खाली दिलेली आहेत, आणि त्यांचे कार्य माहिती देणे आहे. > तो प्रकाशाविषयी साक्ष देण्यासाठी एक साक्षीदार म्हणून आला, यासाठी की सर्व जणांनी त्याच्याद्वारे विश्वास ठेवावा. योहान प्रकाश नव्हता, तर प्रकाशाविषयी साक्ष देण्याकरता आला. (योहान १:६-८ यूएलटी) एखाद्याला काय करावे हे सांगण्यासाठी विधानाचा उपयोग **आज्ञा** म्हणून देखील केला जाऊ शकतो. खालील उदाहरणांमध्ये, मुख्य याजकानी लोकांना काय करावे हे सांगण्यासाठी “होईल” या क्रियापदासह विधानाचा वापर केला. > त्याने त्यांना आज्ञा दिली, म्हणाला "तुम्हाला **करायचे** ते हे आहे. तुमच्यापैकी एक तृतीयांश शब्बाथ दिवशी येता त्यांनी राजमंदिरावर पहारा **ठेवावा**; आणि एक तृतीयांश लोकांनी सुर वेशीत **राहावे**", आणि एक तृतीयांश लोकांनी पहारेकरांच्या मागे वेशीत राहावे (२ राजे ११:५ युएलटी) **सूचना** देण्यासाठी देखील विधानाचा वापर केला जाऊ शकतो. खाली वक्ता योसेफा भविष्यात काहीतरी करील असे योसेफास सांगत नव्हता; तो जोसेफास सांगत होता की त्याला काय करावे लागेल. > तिला पुत्र होईल, आणि **त्याचे नाव तू येशू असे ठेव**, कारण तोच त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारील. (मत्तय १:२१ युएलटी) विधनाचा उपयोग **विनंती** करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. कुष्ठरोगी मनुष्य येशू काय करु शकत होता हे केवळ सांगत नव्हता. तो त्याला बरे करण्यास देखील सांगत होता. >आणि पाहा, एक कुष्ठरोगी त्याच्याकडे आला व त्याच्या पाया पडून म्हणाला, "प्रभुजी, तुमची इच्छा असली तर, **तुम्ही मला शुद्ध करु शकता**." (मत्तय ८:२ युएलटी) एक विधान काहीतरी **सादर करण्यासाठी** देखील वापरले जाऊ शकते. त्याच्यामुळे भुमि शापित आहे असे आदामाला सांगण्याने, देवाने खरोखर तीला शाप दिला. >... कारण तुझ्यामुळे **भुमि शापित आहे**; (उत्पत्ती ३:१७ युएलटी) त्याच्या पापांची क्षमा झाली असे त्या मनुष्याला सांगण्याने, मनुष्यांच्या पापाची **येशू क्षमा केली**. > जेव्हा येशूने त्यांचा विश्वास पाहीला, तो कुष्ठरोगी मनुष्याला म्हणाला, "**मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे**." (मार्क २: ५ युएलटी) ### भाषांतर रणनीती (१) एखाद्या विधानाचे कार्य तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले नसल्यास, **वाक्याचा नमुना वापरा** जो त्या कार्याला व्यक्त करील. (२) एखाद्या विधानाचे कार्य तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले नसल्यास, **वाक्याचा नमुना जोडा** जो त्या कार्याला व्यक्त करील. (३) जर एखाद्या विधानाचे कार्य तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले नसल्यास, **एक क्रियापदाचे रुप वापरा** जो त्या कार्याला व्यक्त करील. ### भाषांतराच्या रणणीतींंच्या उदाहराणाचे लागूकरण (१) एखाद्या विधानाचे कार्य तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले नसल्यास, वाक्याचा नमुना वापरा जो त्या कार्याला व्यक्त करील. > ती एक पुत्राला जन्म देईल,आणि **तू त्याचे नाव येशु ठेव**, कारण तोच त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारील. (मत्तय १:२१ युएलटी) "तू त्याचे नाव येशूला नाव ठेव" हा वाक्यांश एक सूचना आहे. सामान्य निर्देशाच्या वाक्याचा नमुना वापरुन त्याचे भाषांतर केले जाऊ शकते. >> ती एक पुत्राला जन्म देईल. **त्याला येशू हे नाव दे**, कारण तो त्याच्या लोकांना त्यांच्या पापांपासून तारेल. (२) एखाद्या विधानाचे कार्य तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले नसल्यास, वाक्याचा नमुना जोडा जो त्या कार्याला व्यक्त करील. > प्रभूजी, **कृपा करून मला बरे करा**, कारण मला माहित आहे की तुम्ही इच्छुक असल्यास तुम्ही मला बरे करण्यास सक्षम आहात. (मत्तय ८: २ यूएलटी) "मला माहित आहे तुम्ही करू शकता" चे कार्य म्हणजे विनंती करणे. विधानाव्यतिरिक्त, एक विनंती जोडली जाऊ शकते. > > प्रभुजी, **मला ठाऊक आहे तुम्ही मला बरे करू शकता**,. तुमची इच्छा असल्यास, कृपया तसे करा**.** > > > > प्रभुजी, जर तुमची इच्छा असल्यास कृपा करून मला बरे करा**.** **मला ठाऊक आहे तुम्ही तसे करू शकता.** (३) जर एखाद्या विधानाचे कार्य तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले नसल्यास, एक क्रियापदाचे रुप वापरा जो त्या कार्याला व्यक्त करील. > ती एक पुत्राला जन्म देईळ, आणि **तू त्याचे नाव येशू ठेव**, कारण तो त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारील. (मत्तय १:२१ युएलटी) > > > ती एक पुत्राला जन्म देईल, आणि **तू त्याचे नाव येशू ठेवायला हवे**, कारण तो त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारील. > मुला, तुमच्या पापांची क्षमा झाली आहे. (मार्क २:५ युएलटी) > > > मुला, तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे. > > > > मुला, देवाने तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे. --- ##### अज्ञार्थी - इतर उपयोग md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *बायबलमध्ये अज्ञार्थी वाक्यासाठी दुसरे कोणते उपयोग आहेत?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[वाक्य प्रकार](#figs-sentencetypes)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 **वर्णन** अज्ञार्थी वाक्ये मुख्यतः एखाद्याने काहीतरी करण्याची इच्छा किंवा आवश्यकता व्यक्त करण्यासाठी वापरली जातात. बायबलमध्ये, कधीकधी आज्ञार्थी वाक्यांचे इतर उपयोग देखील आहेत. ### कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे बायबलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही कार्यासाठी काही भाषा आज्ञार्थी वाक्याचा उपयोग करत नाहीत. ### बायबलमधील उदाहरणे वक्ते बऱ्याचदा आपल्या वाचकांना काहीतरी करण्यास सांगण्यासाठी किंवा विचारण्यासाठी नेहमीच आज्ञार्थी वाक्याचा वापर करतात. उत्पत्ति २६ मध्ये, देव इसहाकाशी बोलला आणि त्याला मिसर देशात जाऊ नये तर देव त्याला जेथे राहण्यास सांगेल तेथे राहावे असे सांगितले. > तेव्हा देवाने त्याला दर्शन दिले व तो म्हणाला, "**खाली** मिसरात **जाऊ नकोस**; मी सांगेन त्या देशात **राहा**. (उत्पत्ती २६: २ युएलटी) कधीकधी बायबलमधील आज्ञार्थी वाक्यांचे आणखी उपयोग असतात #### गोष्टी घडवून आणणारे आज्ञार्थी घडून यावी अशी आज्ञा देऊन देव गोष्टी घडवून आणू शकतो. येशूने त्या माणसाने बरे व्हावी अशी आज्ञा येशुने त्या मानसाला बरे केले. आज्ञेचे पालन करण्यासाठी त्या माणसाला काहीही करता आले नाही, परंतु येशूने त्याला आज्ञा देऊन बरे केले. (या संदर्भात, "शुद्ध व्हा" ही आज्ञा म्हणजे "बरे व्हा" म्हणजे आसपासच्या इतरांना हे समजेल की त्या माणसाला पुन्हा स्पर्श करणे सुरक्षित आहे.) > "माझी इच्छा आहे. **शुद्ध हो** लगेच त्याचे कुष्ठ जाऊन तो शुद्ध झाला. (मत्तय ८:३ युएलटी) उत्पत्ति १ मध्ये, देवाने प्रकाश असावा अशी आज्ञा केली, आणि त्यास आज्ञा देऊन त्याने ते अस्तित्वात आणले. बायबलच्या इब्रीसारख्या काही भाषांमध्ये आज्ञा आहेत ज्या तृतीय पुरुषात आहेत. इंग्रजीमध्ये तसे नाही, आणि म्हणूनच तृतीय पुरुष आज्ञेला यूएलटी प्रमाणे सामान्य, द्वितीय-पुरुष आज्ञेमध्ये बदलले पाहिजे: > देव बोलला, "प्रकाश **होवो**," आणि प्रकाश झाला. (उत्पत्ती १:३ युएलटी) तृतीय-पुरुष आज्ञा असलेल्या भाषा मूळ इब्रीचे अनुसरण करू शकतात, जे इंग्रजीमध्ये "प्रकाश असणे आवश्यक आहे" असे काहीतरी म्हणून भाषांतरीत करतात. #### आज्ञार्थी जे आशीर्वाद म्हणून कार्य करतात बायबलमध्ये, देव आज्ञार्थीचा उपयोग करून लोकांना आशीर्वाद देतो. ते यास दर्शविते की त्यांच्यासाठी त्याची काय इच्छा आहे. > देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला व त्यांना म्हणाला, "**फलद्रूप व्हा**, आणि **बहुगुणित व्हा**. पृथ्वी **भरुन** टाका, आणि ती **सत्तेखाली आणा**. समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, आणि पृथ्वीवर संचार करणारे सर्व प्राणी यावर **सत्ता चालवा**." #### आज्ञार्थी जे स्थिती म्हणून कार्य करतात. एक आज्ञार्थी वाक्य **स्थिती** सांगण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकते जीच्या अंतर्गत काहीतरी होईल. नीतिसूत्रे प्रामुख्याने जीवन आणि बर्‍याच वेळा घडणार्‍या गोष्टींबद्दल सांगतात. खाली दिलेले नीतिसूत्रे ४: ६ या वचनाचा उद्देश मुख्यतः आज्ञा देणे नाही,परंतु **जर** लोक शहाणपणाची आवड धरतात तर घडावे म्हणून काय अपेक्षा करू शकतात हे शिकविण्यासाठी आहे. > ज्ञानास **सोडू नकोस** आणि ते तुझे संक्षण करील; > त्याच्यावर **प्रिती** कर म्हणजे ती तुझा सांभाळ करील. (नीतिसूत्रे ४:६ युएलटी) खाली दिलेल्या नीतिसूत्रे २२:६ या वचनाचा उद्देश जर लोकांनी आपल्या लेकरांना त्यांनी गेले पाहीजे असे मार्ग शिकवितात तर घडून यावे म्हणून लोक काय अपेक्षा करू शकतात हे शिकविण्याचा आहे. > त्याने जावे तो मार्ग मुलास **शिकव** > आणि जेव्हा तो वृद्ध होईल तेव्हा तो त्या सुचनांपासून परावृत्त होणार नाही (नीतिसूत्रे २२:६ युएलटी) ## भाषांतर पध्दती (१) बायबलमधील एखाद्या कार्यासाठी लोक आज्ञार्थी वाक्याचा वापर करत नसेल तर त्याऐवजी विधान वापरून पाहा. (२) एखादे वाक्य एखादी गोष्ट घडवून आणण्यासाठी वापरले जाते हे लोकांना समजत नसेल जे घडले आहे ते जे म्हटले आहे त्याचा परिणाम आहे असे दर्शविण्यासाठी जोडणारे शब्द वापरा जसे "म्हणून". (३) लोक अट म्हणून आज्ञेचा वापर करत नसेल तर त्याचे “जर” आणि “त्यानंतर” या शब्दासह विधान म्हणून भाषांतर करा. ### भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणाचे लागूकरण (१) बायबलमधील एखाद्या कार्यासाठी लोक आज्ञार्थी वाक्याचा वापर करत नसेल तर त्याऐवजी विधान वापरून पाहा. > **शुध्द हो**. (मत्तय ८:३ब युएलटी) > > > “तु आता शुध्द झालास.” > > “मी आता तुला शुध्द करतो.” > > देव बोलला, “ प्रकाश **होवो**,” आणि प्रकाश झाला. (उत्पत्ती १:३ युएलटी) > > > देव बोलला, “**आता प्रकाश होवो**” आणि प्रकाश झाला. > > देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला व त्यांना म्हणाला, "**फलद्रूप व्हा**, आणि **बहुगुणित व्हा**. पृथ्वी **भरुन** टाका, आणि ती **सत्तेखाली आणा**. समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, आणि पृथ्वीवर संचार करणारे सर्व प्राणी यावर **सत्ता चालवा**.(उत्पत्ती १:२८ युएलटी) > > > देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला व त्यांना म्हणाला, “**माझी इच्छा तुमच्यासाठी आहे की तुम्ही फलद्रुप**, आणि **बहुगुणित**. पृथ्वी **भरुन** टाकवी आणि ती **सत्तेखाली आणावी**. **मला वाटते तुम्ही** समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, आणि पृथ्वीवर संचार करणारे सर्व प्राणी यावर **सत्ता चालवावी**. (२) एखादे वाक्य एखादी गोष्ट घडवून आणण्यासाठी वापरले जाते हे लोकांना समजत नसेल जे घडले आहे ते जे म्हटले आहे त्याचा परिणाम आहे असे दर्शविण्यासाठी जोडणारे शब्द वापरा जसे "म्हणून". > देव बोलला, “ प्रकाश **होवो**,”आणि प्रकाश झाला. (उत्पत्ती १:३ युएलटी) > > > देव बोलला, ‘प्रकाश होवो,’ **म्हणून** प्रकाश झाला. > > देव बोलला, “प्रकाश असायलाच हवा;” **परिणाम म्हणून**,प्रकाश झाला. (३) लोक अट म्हणून आज्ञेचा वापर करत नसेल तर त्याचे “जर” आणि “त्यानंतर” या शब्दासह विधान म्हणून भाषांतर करा > त्याने जावे तो मार्ग मुलास शिकव, आणि जेव्हा तो वृद्ध होईल तेव्हा तो त्या सुचनांपासून परावृत्त होणार नाही. (नीतिसूत्रे २२:६ युएलटी). असे भाषांतर करा: > “**जर** तू मुलास त्याने ज्या मार्गाने गेले पाहीजे तो शिकवतोस, > **तर** जेव्हा तो वृध्द होईल तेव्हा तो त्या सुचनांपासून परावृत्त होणार नाही.” --- ##### उद्गार md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *उद्गाराचे भाषांतर करण्याचे मार्ग कोणते आहेत?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[वाक्य प्रकार](#figs-sentencetypes)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 **वर्णन** उद्गार हे शब्द किंवा वाक्ये आहेत जे तीव्र भावना जसे आश्चर्य, आनंद, भय किंवा क्रोध यास दर्शवितात. युएलटी व युएसटीमध्ये, सहसा त्यांच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह (!) असतात. चिन्ह दर्शवते की हा उद्गार आहे. लोकांनी काय म्हटले त्याबद्दलची परिस्थिती आणि त्याचा अर्थ ते कोणत्या भावना व्यक्त करतात हे आम्हाला समजण्यास मदत करतो. मत्तय ८ मधील खाली दिलेल्या उदाहरणामध्ये, वक्ते अतिशय भयभीत झाले आहेत. मत्तय ९ मधील उदाहरणामध्ये, वक्ते आश्चर्यचकित झाले आहेत, कारण त्यांना अगोदर कधीही पाहीले नव्हते असे काहीतरी घडले. > प्रभुजी, आम्हांला वाचवा, आम्ही बुडत आहोत.” (मत्तय ८:२५ युएलटी) > > जेव्हा येशूने त्यामधून भूत काढून टाकले तेव्हा पूर्वी मुका असलेला तो पुरुष बोलू लागला. लोकांना याचे आश्चर्य वाटले व ते म्हणाले, “इस्राएलमध्ये याआधी असे कधीही पाहण्यात आले नाही.” (मत्तय ९:३३ युएलटी) #### कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे वाक्यातून तीव्र भावना संप्रेषित होते हे दर्शविण्यासाठी भाषांमध्ये वेगवेगळे मार्ग आहेत. ### बायबलमधील उदाहरणे काही उद्गारामध्ये असे शब्द आहेत जे भावनेला दर्शविते. खालील वाक्यांमध्ये "अहाहा" आणि "हाय" आहेत. "अहाहा" हा शब्द येथे वक्त्याचे आश्चर्य दाखवते. > **अहाहा**, देवाच्या बुध्दी व ज्ञान यांची संपत्ती किती अगम्य आहे ! (रोम. ११:३३ युएलटी) खाली दिलेला शब्द "हाय" हा गिदोन अतिशय भयभीत होता यास दर्शवितो. > जेव्हा गिदोनाने पाहीले की हा परमेश्वराचा दूत होता तेव्हा गिदोनाने विलाप केला, "**हाय**, हे प्रभू परमेश्वरा! खरोखरच परमेश्वराचा दूत मी प्रत्यक्ष पहिला आहे!" (शास्ते ६:२२ युएलटी). > > काही उद्गार जरी ते प्रश्न नसतात तरी "कसे" किंवा "का," या प्रश्नांच्या शब्दाने सुरू होतात . खाली वाक्यातून असे दिसून येते की देवाचे निर्णय किती गहण आहेत याविषयी वक्ता आश्चर्यचकित झाला आहे. > > त्याचे निर्णय **किती** गहण आहेत, व त्याचे मार्ग अगम्य आहेत (रोम ११:३३ब युएलटी) बायबलमधील काही उद्गारांमध्ये मुख्य क्रियापद नसतात. खाली उद्गार असे दर्शविते की वक्ता ज्याच्याशी बोलत आहे त्याचा तिरस्कार करतो. > अरे मूर्ख व्यक्ती! (मत्तय ५:२२ युएलटी) ### भाषांतर पध्दती (१) जर आपल्या भाषेत एखाद्या उद्गारामध्ये एका क्रियापदाची आवश्यकता असल्यास, एक क्रियापद जोडा. बऱ्याचदा चांगले क्रियापद "आहे" किंवा "आहेत" हे आहेत. (२) तीव्र भावना दर्शविणारे आपल्या भाषेतील उद्गारवाचक शब्दाचा उपयोग करा. (३) भावना दर्शविणाऱ्या वाक्यासह उद्गारवाचक शब्दाचे भाषांतर करा. (४) अशा शब्दांचा वापर करा जे वाक्याच्या भागावर जोर देतील ज्याद्वारे तीव्र भावना उत्पन्न होतील. (५) जर लक्षीत भाषेत तीव्र भावना स्पष्ट नसल्यास, तर त्या व्यक्तीला कसे वाटले हे सांगा. ### भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणाचे लागूकरण (१) जर आपल्या भाषेत एखाद्या उद्गारामध्ये एका क्रियापदाची आवश्यकता असल्यास, एक क्रियापद जोडा. बऱ्याचदा चांगले क्रियापद "आहे" किंवा "आहेत" हे आहेत. > अरे तू मुर्ख मनुष्या ! (मत्तय ५:२२ब युएलटी) > > > “तू एक मुर्ख व्यक्ती **आहेस**!” > > अहाहा, देवाच्या बुध्दीची व ज्ञानाची संपत्ती किती अगम्य आहे ! (रोम ११:३३ब युएलटी) > > > “अहाहा, देवाच्या बुध्दीची व ज्ञानाची संपत्ती खुप अगम्य **आहे**!” (२) तीव्र भावना दर्शविणारे आपल्या भाषेतील उद्गारवाचक शब्दाचा उपयोग करा. खाली प्रथम सुचविलेल्या भाषांतरात, “वाह” हा शब्द दर्शवितो की ते चकित झाले होते. दुसर्‍या सुचविलेल्या भाषांतरात “अरे नाही” ही अभिव्यक्ती दाखवते की काहीतरी भयंकर किंवा भयानक घडले आहे. > ते फारच आश्चर्यचकित झाले व म्हणाले, “त्याने सर्वकाही चांगले केले आहे. तो बहिऱ्यांना ऐकण्यास आणि मुक्यांना बोलावयासही लावतो.” (मार्क ७:३७ युएलटी) > > > ते फारच आश्चर्यचकित झाले व म्हणाले, '**वाह**! त्याने सर्वकाही चांगले केले आहे. तो बहिऱ्यांना ऐकण्यास आणि मुक्यांना बोलावयासही लावतो.” > > हाय हाय, हे प्रभू परमेश्वरा! खरोखरच परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष पहिले आहे!" (शास्ते ६:२२ब युएलटी). > > > “**अरे नाही**, प्रभु परमेश्वरा! परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष पहिले आहे!” (३) भावना दर्शविणाऱ्या वाक्यासह उद्गारवाचक शब्दाचे भाषांतर करा. > "**हाय हाय,** हे माझ्या प्रभु परमेश्वरा! कारण परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष पहिले आहे!" (शास्ते ६:२२ युएलटी). > > > "हे प्रभू परमेश्वरा, **माझ्या सोबत काय होईल**? कारण परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष पहिले आहे!" > > हे प्रभू परमेश्वर! "**सहाय्य कर**, कारण परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष पहिले आहे!" (४) अशा शब्दांचा वापर करा जे वाक्याच्या भागावर जोर देतील ज्याद्वारे तीव्र भावना उत्पन्न होतील. > त्याचे निर्णय किती गहन आहेत, व त्याचे मार्ग अगम्य आहेत (रोम ११:३३ब युएलटी) > > > "त्याचे निर्णय **खूप** गहन आहेत व त्याचे मार्ग **अत्यंत** अगम्य आहेत (५) जर लक्षीत भाषेत तीव्र भावना स्पष्ट नसल्यास, तर त्या व्यक्तीला कसे वाटले हे सांगा. > जेव्हा गिदोनाने पाहीले की हा परमेश्वराचा दूत होता, तेव्हा गिदोनाने विलाप केला, "**हाय हाय,** हे माझ्या प्रभू परमेश्वरा! कारण परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष पहिले आहे!" (शास्ते ६:२२ युएलटी). > > > हा परमेश्वराचा दूत होता हे गिदोनच्या लक्षात आले. तेव्हा **तो भयभीत झाला** व म्हणाला, "**हाय हाय**, हे प्रभू परमेश्वरा! परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष पहिले आहे!" (शास्ते) --- #### जोडणारे शब्द व वाक्यांश md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *जोडणारे शब्द मजकूराच्या काही भागांमध्ये वेगवेगळ्या पध्दातीने सामील होण्यासाठी कसे कार्य करतात?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन मानव म्हणून, आपण आपले विचार वाक्प्रचार व वाक्यांमध्ये लिहितो.आम्हाला सहसा वेगवेगळ्या पध्दतीने एकमेकांशी जोडलेल्या विचारांची मालिका संप्रेषित करायची असते. **जोडणारे शब्द व वाक्प्रचार** हे विचार एकमेकांशी कसे जोडलेले आहे यास दर्शवितात. उदाहरणार्थ, ठळक अक्षरातील जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयोग करून खालील विचार कसे संबंधित आहेत हे आम्ही दर्शवू शकतो: * पाऊस पडत होता, **म्हणून** मी माझी छत्री उघडली. * पाऊस पडत होता, **पण** माझ्याकडे छत्री नव्हती. **म्हणून** मी खुप भिजलो. जोडणारे शब्द किंवा वाक्प्रचार वाक्यामध्ये वाक्प्रचार किंवा उपवाक्यास जोडू शकतात.ते वाक्य एकमेकांना जोडू शकतात. कशाप्रकारे अगोदरचा खंड नंतरच्या खंडास म्हणजे जोडणाऱ्या शब्दास संबंधीत आहे हे दर्शविण्यासाठी ते संपुर्ण खंड एकमेकांस देखील जोडू शकतात. बर्‍याचदा, संपूर्ण खंडास एकमेकांना जोडणारे जोड शब्द एकतर उभान्वयी अव्यय किंवा क्रियाविशेषण असतात. > पाऊस पडत होता, पण माझ्याकडे छत्री नव्हती, म्हणून मी खुप भिजलो. > > **आता** मी माझे कपडे बदलले पाहीजे. मग मी गमर चहाचा एक प्याला पिईन आणि शेकोटीने स्वत:स उब देईल. वरील उदाहणामध्ये, **आता** हा शब्द त्यांच्यामधील संबंध दर्शिवत मजकुरातील दोन छोट्या खंडास जोडतो. . यापूर्वी घडलेल्या एखाद्या गोष्टीमुळे (म्हणजे तो पावसात भिजला होता) वक्त्यानी आपले कपडे बदलावे, गरम चहा प्यावा आणि स्वतःला गरम करावे. कधीकधी लोक जोडणारे शब्द वापरू शकणार नाहीत कारण वाचकांना विचारांमधील संबंध समजून घेण्यासाठी संदर्भाने मदत करावी अशी ते अपेक्षा करतात. जितका इतर भाषांमध्ये केला जातो तेवढा काही भाषांमध्ये जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयोग केला जात नाही. ते कदाचित म्हणतील: * पाऊस पडत होता. माझ्याकडे छत्री नव्हती. मी खुप भिजलो. तुम्हाला (भाषांतरकार) लक्ष्यित भाषेमध्ये सर्वात नैसर्गिक आणि स्पष्ट असलेली पद्धत वापरण्याची आवश्यकता असेल. परंतु सर्वसाधारणपणे,जेव्हा शक्य असेल तेव्हा जोडणाऱ्या शब्दांचा वापर करण्याने बायबलमधील कल्पना जास्त स्पष्टपणे समजण्यास मदत होते. #### कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे * आपल्याला परिच्छेद, वाक्ये आणि बायबलमधील वाक्यांच्या भागांमधील संबंध आणि जोडणारे शब्द आणि वाक्यांश जोडत असलेल्या विचारांमधील संबंध समजण्यास कशी मदत करू शकतात हे समजून घेणे आवश्यक आहे. * विचारांचा कसा संबंध आहे हे दर्शविण्याचे प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे मार्ग आहेत.. * आपल्या भाषेत नैसर्गिक आहे अशा प्रकारे विचारांमधील संबंध वाचकांना कसे समजून घेता येईल हे आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे. #### भाषांतर सिध्दांत * मूळ वाचकांना समजले असेल अशा विचारांमधील समान नाते वाचकांना समजू शकेल अशा प्रकारे आपल्याला भाषांतर करण्याची आवश्यकता आहे. * जोडणारा शब्द वापरला गेला की नाही हे तितके महत्वाचे नाही जितके वाचक कल्पनांमधील संबंध समजण्यास सक्षम आहेत.. #### विविध प्रकारचे संबंध कल्पना किंवा घटना यांच्यामधील संबंधाचे प्रकार खाली सूचीबद्ध आहेत. हे विविध प्रकारचे संबंध विविध प्रकारचे जोडणारे शब्द वापरुन दर्शविले जाऊ शकतात. जेव्हा आपण काहीतरी लिहितो किंवा अनुवादित करतो, तेव्हा योग्य जोडणारा शब्द वापरणे महत्वाचे आहे जेणेकरुन हे संबंध वाचकांना स्पष्ट होतील. आपल्याला अतिरिक्त माहिती हवी असल्यास, प्रत्येक प्रकारच्या जोडणीची व्याख्या आणि उदाहरणे असलेल्या पृष्ठाकडे निर्देशित करण्यासाठी फक्त रंगीत, हायपरलिंक्ड शब्दावर क्लिक करा. * [अनुक्रमिक उपवाक्य](./व्याकरण-़जोड-वेळ-अनुक्रमिक/01.md) – दोन घटनांमधील काळाचा संबंध ज्यामध्ये एक घडते आणि नंतर दुसरी घडते. * [एकाच वेळी येणारे](#व्याकरण-जोड-वेळ-simultaneous) – एकाच वेळी घडणाऱ्या दोन किंवा अधिक घटनांमधील वेळ संबंध. * [पार्श्वभुमीतील उपवाक्य](./व्याकरण-़जोड-वेळ-पार्श्वभुमी/01.md) – एक वेळेचा संबंध ज्यात पहिले उपवाक्य दुसर्‍या घटनेची सुरूवात होते त्या वेळी घडणार्‍या एका दीर्घ घटनेचे वर्णन करते, ज्याचे वर्णन दुसर्‍या उपवाक्यात केले आहे. * [अपवादात्मक संबंध](./व्याकरण-़जोड-वेळ-अपवाद/01.md) – एक उपवाक्य लोक किंवा वस्तूंच्या गटाचे वर्णन करते, आणि दुसरे उपवाक्य एक किंवा अधिक वस्तू किंवा गटातील लोक वगळून टाकते. * [कल्पित स्थिती](./व्याकरण-जोड-स्थिती-कल्पित/01.md) – पहिली घटना घडते तेव्हाच दुसरी घटना घडेल. कधीकधी जे घडते ते इतर लोकांच्या कृतींवर अवलंबून असते. * [वास्तविक स्थिती](#व्याकरण-जोड-स्थिती-तथ्य) – अशी जोड जी काल्पनिक वाटते परंतु ती आधीच निश्चित किंवा सत्य असते, जेणेकरून स्थिती घडून येईल याची हमी दिली जाते. * [उलट- ते - वास्तविक स्थिती](#व्याकरण-जोड-स्थिती-उलट) – एक जोड जी काल्पनिक वाटते परंतु ते आधीच निश्चित आहे की ते सत्य नाही. हे देखील पाहा: [कल्पित विधाने](#figs-कल्पित). * [लक्षीत संबंध](#व्याकरण-जोड-तर्कशास्त्र-लक्ष) – तार्किक संबंध ज्यात दुसरी घटना पहिल्या घटनेचा हेतू किंवा ध्येय असते. * [कारण आणि परिणाम संबंध](#व्याकरण-जोड-तर्कशास्त्र-परिणाम) – तार्किक संबंध ज्यात एक घटना दुसर्‍या घटनेचे कारण असते, म्हणजे परिणाम. * [परस्परविरोधी संबंध](#व्याकरण-जोड-तर्कशास्त्र-फरक) – एक गोष्ट भिन्न किंवा दुसर्‍याच्या विरोधात वर्णन केली जात आहे. ### बायबलमधील उदारणे > मांस व रक्तांचा मी सल्ला घेत नाही. माझ्यानंतर झालेल्या प्रेषितांकडे यरुशलेमेस वर जात नाही. **त्याऐवजी**, मी अरेबियात गेलो व दिमिष्किता परत आलो. **मग** तीन वर्षानंतर. मी यरुशलेमेस कयफाला भेटावयास गेलो, व त्याच्यासह पंधरा दिवस राहीलो . (गलती १:१६ब-१८ युएलटी) “त्याऐवजी” या शब्दाने अशा एका गोष्टीची ओळख करुन दिली जी आधी सांगितलेल्या शब्दाशी तुलना करते. येथे पौलाने काय केले नाही व त्याने काय केले यामधील फरक आहे. “मग” हा शब्द घटनांच्या अनुक्रमाचा परिचय करुन देतो. ते कशाचातरी परिचय देते जे पौलाने दिमिष्कात परत आल्यावर केले. > **तथापि,** जो कोणी या लहान आज्ञांमधील एक मोडतो **आणि** इतरांना तसे करण्यास शिकवितो त्यास स्वर्गाच्या राज्यात अतिशय लहान म्हणतील. **परंतू** जो कोणी त्या पाळतो व त्या शिकवितो, त्यास स्वर्गाच्या राज्यात मोठा म्हणतील. (मत्तय ५:१९ युएलटी) “तथापि” हा शब्द या भागाला या अगोदरच्या भागाशी जोडते, जो यापूर्वी आलेल्या विभागाने या विभागाचे कारण दिले असल्याचे दर्शवित आहे. “तथापि” एका वाक्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या विभांगाने जोडते. “आणि” हा शब्द एकाच वाक्यात फक्त दोन क्रियांचा संबंध जोडतो, म्हणजे आज्ञा मोडणे आणि इतरांना शिकवणे. या वचनात “पण” हा शब्द देवाच्या राज्यामध्ये एका लोकांच्या समुहाला काय संबोधले जाईल याची दुसऱ्या समुहाला काय संबोधले जाईल यात तुलना करतो. > आम्ही कोणासमोरही अडखळण म्हणून काहीही ठेवत नाही, **जेणेकरून** आमच्या सेवेची अपकिर्ती होऊ नये. **त्याऐवजी**, आम्ही सर्व गोष्टींमध्ये देवाचे सेवक म्हणून स्वत: ची प्रशंसा करतो. (२ करिंथ ६:३-४ युएलटी) येथे “जेणेकरुण” हा शब्द जे आधी आले त्यामागील कारण म्हणून जोडला जातो; पौल अडखळण ठेवत नाही याचे कारण आहे की त्याची सेवा बदनाम व्हावी अशी त्याला इच्छा नाही. “त्याऐवजी” हा शब्द पौल जे म्हटला होता कि तो करणार नाही (अडखळण ठेवणे) असे करतो त्याची तुलना करतो ( तो देवाचा सेवक आहे हे त्याच्या कृत्यांतून सिध्द होते) ### सामान्य भाषांतर पध्दती #### विशिष्ट पध्दतीसाठी वरील प्रत्येक प्रकारचे जोडणारे शब्द पाहा विचारांमधील संबंध यूएलटीमध्ये दर्शविण्याची पध्दत नैसर्गिक असेल आणि आपल्या भाषेला योग्य अर्थ प्राप्त होत असेल तर त्याचा वापर करण्याचा विचार करा. जर नाही, तर येथे काही इतर पर्याय आहेत. (१) जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयोग करा (जरी यूएलटी एकही वापरत नाही). (२) एकच वापरणे विचित्र असेल आणि त्याच्याशिवाय लोकांना विचारांधील योग्य संबंध समजेल तर जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर करा. (३) विविध जोडणारे शब्द वापरा. ### भाषातंरातील पध्दतीच्या उदाहरणाचे लागुकरण (१) जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयोग करा (जरी यूएलटी एकही वापरत नाही). > येशु त्यांना म्हणाला, “चला माझ्या मागे या, व तुम्हाला माणसे धरणारे असे मी करीन.” मग लगेच त्यांनी जाळी सोडली व त्याच्या मागे गेले. (मार्क १:१७-१८ युएलटी) ते येशुच्या मागे गेले कारण त्याने त्यांना सांगितले होते. काही भाषांतरकारांना हे उपवाक्य “म्हणून” असे चिन्हांकित करण्याची इच्छा आहे. > > येशु त्यांना म्हणाला, “चला माझ्या मागे या, व तुम्हाला माणसे धरणारे असे मी करीन." **म्हणून** लगेच त्यांनी जाळी सोडली व त्याच्या मागे गेले. (२) एकच वापरणे विचित्र असेल आणि त्याच्याशिवाय लोकांना विचारांमधील योग्य संबंध समजेल तर जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर करु नका. > तथापि, जो कोणी या लहान आज्ञांमधील एक मोडतो **आणि** इतरांना तसे करण्यास शिकवितो त्यास स्वर्गाच्या राज्यात अतिशय लहान म्हणतील. **परंतू** जो कोणी त्या पाळतो व त्या शिकवितो, त्यास स्वर्गाच्या राज्यात मोठा म्हणतील. (मत्तय ५:१९ युएलटी) काही भाषा येथे जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर न करणे पसंत करतात कारण त्यांच्याशिवाय अर्थ स्पष्ट आहे आणि त्यांचा वापर करणे अनैसर्गिक असेल. त्यांचे कदाचित असे भाषांतर होऊ शकेल: > > तथापि, जो कोणी या लहान आज्ञांमधील एक मोडतो, इतरांना तसे करण्यास शिकवितो त्यास स्वर्गाच्या राज्यात अतिशय लहान म्हणतील. जो कोणी त्या पाळतो व त्या शिकवितो, त्यास स्वर्गाच्या राज्यात मोठा म्हणतील. > > मांस व रक्तांचा मी लगेच सल्ला घेत नाही. माझ्यानंतर झालेल्या प्रेषितांकडे यरुशलेमेस वर गेलो नाही. **त्याऐवजी**, मी अरेबियात गेलो व दिमिष्किता परत आलो. **मग** तीन वर्षानंतर. मी यरुशलेमेस कयफाला भेटावयास गेलो, व त्याच्यासह पंधरा दिवस राहीलो . (गलती १:१६ब-१८ युएलटी) (गलती १:१६-१८ युएलटी) काही भाषांना येथे “त्याऐवजी” किंवा “मग” या शब्दांची आवश्यकता नसते. ते अशाप्रकारे भाषांतर करतात: > > मांस व रक्तांचा मी लगेच सल्ला घेत नाही, व माझ्यानंतर झालेल्या प्रेषितांकडे यरुशलेमेस वर गेलो नाही. मी अरेबियात गेलो व दिमिष्किता परत आलो. तीन वर्षानंतर मी यरुशलेमेस कयफाला भेटावयास गेलो, व त्याच्यासह पंधरा दिवस राहीलो. (३) विविध जोडणारे शब्द वापरा. > तथापि, जो कोणी या लहान आज्ञांमधील एक मोडतो **आणि** इतरांना तसे करण्यास शिकवितो त्यास स्वर्गाच्या राज्यात अतिशय लहान म्हणतील. **परंतू** जो कोणी त्या पाळतो व त्या शिकवितो, त्यास स्वर्गाच्या राज्यात मोठा म्हणतील. (मत्तय ५:१९ युएलटी) “तथापि” यासारख्या शब्दाऐवजी, एखाद्या भाषेच्या पुढील भागाचे कारण दिले त्यापूर्वी एक विभाग असा होता हे सूचित करण्यासाठी एखाद्या वाक्यांशाची आवश्यकता असू शकते. तसेच, “परंतु” हा शब्द लोकांच्या दोन गटांमधील भिन्नतेमुळे येथे वापरला जातो. परंतु काही भाषांमध्ये “परंतु” हा शब्द दर्शवितो की त्यापूर्वी काय घडले यामुळे त्यानंतर जे घडते ते आश्चर्यकारक आहे. म्हणून “आणि” हा शब्द त्या भाषांसाठी स्पष्ट असेल. ते त्याचे भाषांतर कदाचित असे करतील: > > **त्या कारणाने**, जो कोणी या लहान आज्ञांमधील एक मोडतो आणि इतरांना तसे करण्यास शिकवितो त्यास स्वर्गाच्या राज्यात अतिशय लहान म्हणतील.**आणि** जो कोणी त्या पाळतो व त्या शिकवितो, त्यास स्वर्गाच्या राज्यात मोठा म्हणतील. --- ##### जोडणारा- अनुक्रमिक वेळ संबंध md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *मी अनुक्रमिक वेळेच्या संबंधासह खंडाचे भाषांतर कसे करावे?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## काळाचा संबंध काही जोडणारे दोन वाक्ये, खंड, वाक्ये किंवा मजकूराच्या भागांमध्ये वेळेचे संबंध स्थापित करतात. ### अनुक्रमिक खंड #### वर्णन अनुक्रमिक खंड हा काळासंबंधी आहे जो दोन घटनांना जोडतो ज्यामध्ये एक घडते आणि नंतर दुसरी घडते. #### कारणे हा भाषांतराचा मुद्दा आहे भाषा वेगवेगळ्या प्रकारे घटनांचा क्रम दर्शवतात; काही क्रमाने वापरतात, काही जोडणारे शब्द वापरतात, काही सापेक्ष काळ वापरतात (सापेक्ष काल हा एक काळ आहे जो संदर्भातील संदर्भ बिंदूच्या संबंधात वेळ दर्शवतो.) "मग", "नंतर", "पाठोपाठ", "त्यानंतर", "पुर्वी", "प्रथम," आणि "जेव्हा" असे शब्द जोडणारे शब्द अनुक्रम दर्शवू शकतात. अनुवादकांना खात्री असणे आवश्यक आहे की ते घटनांचा क्रम त्यांच्या भाषेत नैसर्गिक पद्धतीने संप्रषित करतात. यासाठी मूळ भाषांपेक्षा क्रमांच्या खंडांची वेगळ्या पध्दतीने आवश्यकता असू शकते. #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > **जेव्हा** योसेफ त्याच्या भावांकडे आला तेव्हा त्यांनी त्याचे अपहरण केले आणि काही गुलाम व्यापाऱ्यांना विकले. (ओबीएस स्टोरी 8 फ्रेम 2) प्रथम योसेफ आपल्या भावांकडे आला आणि नंतर त्यांनी त्याचे अपहरण केले आणि त्याला विकले. “**जेव्हा**” या जाेडणाऱ्या शब्दामुळे आम्हाला हे कळते. हा क्रम स्पष्टपणे आणि योग्यरित्या संप्रेषण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग अनुवादकाने ठरवणे आवश्यक आहे. > माझ्या तोंडाला ते मधासारखे गोड लागले, पण मी ते खाल्ल्या**नंतर** माझे पोट कडू झाले. (प्रकटीकरण 10:10ब युएलटी) पहिल्या खंडाची घटना प्रथम घडते आणि शेवटच्या खंडाची घटना नंतर घडते. आम्हाला हे "**नंतर**" जोडणाऱ्या शब्दामुळे माहीत आहे. हा क्रम स्पष्टपणे आणि योग्यरित्या संप्रेषण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग अनुवादकाने ठरवणे आवश्यक आहे. > कारण वाईट टाकावे व चांगले घ्यावे हे त्या मुलाला समजू लागण्या**पूर्वी** ज्या दोन राजांच्या भीतीने तू घाबरला आहेस त्यांचा देश उजाड होईल.(यशया 7:16 युएलटी) पहिल्याथ खंडाची घटना दुसऱ्या खंडाच्या घटनेनंतर येते. प्रथम त्यांना ज्या देशाची भीती वाटते ते उजाड होईल आणि नंतर मुलाला वाईटाला नकार देणे आणि चांगले निवडणे कळेल. “**पूर्वी** या जाेडणाऱ्या शब्दामुळे आम्हाला हे कळते."तथापि, या क्रमातील खंड नमूद केल्याने तुमच्या भाषेतील घटनांचा चुकीचा क्रम कळू शकतो. अनुवादकाला क्रम बदलावा लागेल जेणेकरून खंड ज्या क्रमाने घडतात त्या क्रमाने येतील. किंवा मूळ भाषेतील मजकुराचा क्रम पाळणे आणि क्रमाचा क्रम चिन्हांकित करणे शक्य आहे जेणेकरून ते वाचकांना स्पष्ट होईल. हा क्रम स्पष्टपणे आणि योग्यरित्या संप्रेषण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग तुम्ही (अनुवादक) ठरवणे आवश्यक आहे. > मग मरीया त्या दिवसांत उठली **आणि** ती पहाडी प्रदेशातीत, यहूदाच्या एका गावास घाईघाईने गेली, **आणि** ती जखऱ्याच्या घरात गेली **आणि** अलाीशिबेला अभिवादन केले. (लूक 1:39-40 युएलटी) येथे सामान्य जोडणारा शब्द “**आणि**” चार घटनांना जोडतो. या अनुक्रमिक घटना आहेत—प्रत्येक घटना त्याच्या आधीच्या घटनांनंतर घडतात. आम्हाला हे माहित आहे कारण या घटना घडण्याचा एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे इंग्रजीमध्ये, "आणि" हा सामान्य जोडणारा शब्द यासारख्या घटनांचा क्रम स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसा आहे. जर हे देखील या क्रमास तुमच्या भाषेत स्पष्टपणे आणि योग्यरित्या संप्रेषित करते की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. #### भाषांतर रणणीती जर तुमच्या भाषेत घटनांचा क्रम स्पष्ट असेल, तर क्रम जसा आहे तसा अनुवादित करा. (1 )जोडणारा शब्द स्पष्ट नसल्यास, असा जोडणारा शब्द वापरा जो क्रम अधिक स्पष्टपणे संप्रेषण करतो. (2) खंडाचा क्रम अस्पष्ट करणाऱ्या क्रमाने असल्यास, खंड अधिक स्पष्ट असलेल्या क्रमाने ठेवा. #### लागू केलेल्या भाषांतर पध्दतींची उदाहरणे (1) जोडणारा शब्द स्पष्ट नसल्यास, असा जोडणारा शब्द वापरा जो क्रम अधिक स्पष्टपणे संप्रेषण करतो. > मग मरीया त्या दिवसांत उठली **आणि** ती पहाडी प्रदेशातीत, यहूदाच्या एका गावास घाईघाईने गेली, **आणि** ती जखऱ्याच्या घरात गेली **आणि** अलाीशिबेला अभिवादन केले. (लूक 1:39-40 युएलटी) > > > मग मरीया त्या दिवसांत उठली **मग** ती पहाडी प्रदेशातीत, यहूदाच्या एका गावास घाईघाईने गेली. **मग** ती जखऱ्याच्या घरात गेली **आणि मग** अलीशिबेला अभिवादन केले. > > कारण वाईट टाकावे व चांगले घ्यावे हे त्या मुलाला समजू लागण्या**पूर्वी** ज्या दोन राजांच्या भीतीने तू घाबरला आहेस त्यांचा देश उजाड होईल.(यशया 7:16 युएलटी) > > > कारण अशी वेळ येईल जेव्हा मुलाला वाईट टाकावे व चांगले घ्यावे हे त्या मुलाला समजू लागेल, **पण त्या समयापुर्वी**, ज्याच्या दोन राजांना तुम्ही घाबरता तो देश ओसाड होईल. (2) खंड क्रम अस्पष्ट करणाऱ्या क्रमाने असल्यास, खंड अधिक स्पष्ट असलेल्या क्रमाने ठेवा. > मुलाला वाईट टाकावे व चांगले घ्यावे हे त्या मुलाला समजून येईल **त्यापूर्वी** ज्याच्या दोन राजांना तुम्ही घाबरता तो देश उजाड होईल. घटनेच्या अनुक्रमांबद्दल अधिक माहितीसाठी, [घटना क्रम](#figs-events) पाहा. --- ##### एकाच वेळेचा संबंध – जोडा md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *एकाच वेळेचा संबंध असलेल्या उपवाक्याचे भाषांतर मी कसे करु शकतो?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## वेळ संबंध काही कने दोन वाक्यांश, उपवाक्ये, वाक्ये किंवा मजकूरातील काही भागांमध्ये वेळ संबंध स्थापित करतात. ### ऐकाच वेळी येणारे उपवाक्य #### वर्णन एकाच वेळी येणारे उपवाक्य एक वेळेचा संबंध आहे जो एकाच वेळी घडणार्‍या दोन किंवा अधिक घटनांना जोडतो. #### कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे भाषांमध्ये बर्‍याच वेगवेगळ्या मार्गांनी सूचित केले जाते की घटना एकाच वेळी घडतात. एकाचवेळी घडणार्‍या घटनांना कारणीभूत ठरत आहेत की नाहीत यावर आधारित या पध्दती भिन्न असू शकतात. एकाच वेळी घडणार्‍या घटनांना सूचित करणारे संबंधीत शब्द आहेत जसे “जेव्हा,” “म्हणून” आणि “दरम्यान”. बायबलमध्ये बर्‍याचदा घटनांमधील संबंध असल्याचे सांगितले जात नाही परंतु ते एकाच वेळी घडल्याचे फक्त सांगितले जाते. वेळेचे संबंध केव्हा सूचित केले जाते आणि केव्हा ते सूचित केले जात नाही हे आपणास (भाषांतरकार) माहित असणे आवश्यक आहे जेणेकरून आपण ते स्पष्टपणे संप्रेषण करू शकाल. एकाच वेळी येणारे उपवाक्य एकाच वेळी घटना घडल्या आहेत असे संप्रेषित करते परंतु एका घटनेमुळे दुसरी घटना घडली असे सुचित करत नाही. ते एक कारण -आणि -परिणामी संबंध असेल. #### ओबीएस व बायबलमधील उदाहरणे > योसेफाने आपल्या धन्याची चांगली सेवा केली, **आणि** देवाने योसेफास आशिर्वाद दिला. (ओबीएस कथा ८ रचना ४) योसेफ एका श्रीमंत सरकारी अधिकाऱ्याचा गुलाम होता तेव्हा दोन घटना घडल्या: योसेफाने चांगली सेवा केली, आणि देवाने योसेफाला आशीर्वाद दिला. या दोहोमधील अर्थ-परिणाम (कारण आणि परिणाम) संबंध असल्याचे किंवा प्रथम घटना घडली आणि नंतर दुसरी घटना घडण्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. > परंतू सत्यात मी तुम्हास सांगतो की एलीयाच्या काळा**दरम्यान** बऱ्याच विधावा होत्या. (लूक ४:२५ब युएलटी) “**दरम्यान**” हा जोडणारा शब्द आपणास स्पष्टपणे सांगतो की एकाच वेळी दोन गोष्टी घडल्या, परंतू एका घटनेमुळे दुसरी घटना घडली नाही. > व लोक जखऱ्याची वाट पाहत होते , **आणि** मंदिरात येण्यास त्याला उशीर लागल्यामुळे त्यांना आश्चर्य वाटले. (लूक १:२१ युएलटी) लोक एकाच वेळी वाट पाहत होते व आश्चर्य करीत होते. साधारण जोडणारा शब्द “**आणि**” यास सुचित करतो. > **जसा** तो वर जात होता, ते आकाशाकडे निरखून पाहत होते **तेव्हा** अचानक, शुभ्र वस्त्र परिधान केलेले दोन पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहीले. (प्रेषित १:१० युएलटी) एकाच वेळी तीन घटना घडल्या – शिष्यांचे पाहणे, येशुचे वर जाणे, आणि दोन पुरुषांचे उभा राहणे. जो़डणारे शब्द “**तेव्हा**” व “**जसे**” आपणास असे सांगतात. #### भाषांतर पध्दती जर एकाच वेळी उपवाक्य चिन्हांकित करण्याची पध्दत आपल्या भाषेमध्ये देखील स्पष्ट असेल, तर एकाच वेळी येणारे उपवाक्य जसे आहेत तसे भाषांतरित करा. (१) एकाच वेळी येणारे उपवाक्य एकाच वेळी घडत होते यास जर जोडणारे शब्द स्पष्ट करत नसेल, तर जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर करा जो हे अधिक स्पष्टपणे संप्रेषण करतो. (२) एकाच वेळी येणारे उपवाक्य कोणत्या उपवाक्याशी जोडलेले आहे, व ते एकाच वेळी घडत आहे असे स्पष्ट नसेल, तर जोडणाऱ्या शब्दाने सर्व उपवाक्यांना चिन्हांकित करा. (३) जर आपली भाषा एकाच वेळेत येणारे म्हणून जोडणार्‍या शब्दांचा वापर करण्यापेक्षा वेगळ्या पध्दतीने घटनां चिन्हांकित करत असेल, तर त्या पध्दतीचा वापर करा.. #### भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणाचे लागूकरण वरती दिलेल्या यादीतील भाषांतर पध्दतींनुसार, खाली, बायबलमधील प्रत्येक वचन तीन वेगवेगळ्या पध्दतीने पुन्हा सांगण्यात येईल. प्रत्येक पुन्हा केलेल्या विधानाजवळ भाषांतर पध्दतीत वापरलेल्या जाणऱ्या वचनासमान वचन असेल. > व लोक जखऱ्याची वाट पाहत होते , **आणि** मंदिरात येण्यास त्याला उशीर लागल्यामुळे त्यांना आश्चर्य वाटले. (लूक १:२१ युएलटी) (१) आता **जेव्हा** लोक जखऱ्याची वाट पाहत होते, तेव्हा त्याला मंदिरात येण्यास उशीर लागल्यामुळे त्यांना आश्चर्य वाटले. (2) आता **जेव्हा** लोक जखऱ्याची वाट पाहत होते, त्याला मंदिरात येण्यास उशीर लागल्यामुळे त्यांना आश्चर्य **देखील** वाटले. (3) आता लोक जखऱ्याची वाट पाहत होते, त्याला मंदिरात येण्यास उशील लागल्यामुळे त्यांना आश्चर्य वाटले. > **जसा** तो वर जात होता, ते आकाशाकडे निरखून पाहत होते **तेव्हा**, अचानक, शुभ्र वस्त्र परिधान केलेले दोन पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहीले. (प्रेषित १:१० युएलटी) (१) आणि **जसा** तो वर जात होता, ते आकाशाकडे निरखुण पाहत होते **त्या वेळे दरम्यान**, अचानक, शुभ्र वस्त्र परिधान केलेल दोन पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहील. (२) आणि **जसा** तो वर जात होता, ते आकाशाकड निरखून पाहत होते **तेव्हा**, अचनाक, **त्याच वेळी** शुभ्र वस्त्र परिधान केलेल दोन पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहीले. (३) तो वर जात असता, ते आकाशाकडे निरखुण पाहत होते, **तेव्हा** शुभ्र वस्त्र परीधान केलेले दोन पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहीलेले त्यांनी पाहीले. --- ##### पार्श्वभुमीची माहिती – जोडा md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *पार्श्वभुमीची माहीती देणाऱ्या उपवाक्यांचे भाषांतर मी कसे करू शकतो ?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## वेळ संबंध काही कने दोन वाक्प्रचार, उपवाक्ये, वाक्ये, किंवा मजकूरातील काही भाग यांच्यामध्ये वेळ संबंध स्थापित करतात. ### पार्श्वभूमी उपवाक्य #### वर्णन पार्श्वभुमीतील उपवाक्य असे आहे जे चालू असलेल्या गोष्टीचे वर्णन करते. मग, त्याच वाक्यात, आणखी एक उपवाक्य त्या समयी प्रारंभ होणाऱ्या घटनेला सूचित करते. या घटना देखील एकाच वेळी घडणार्‍या घटना आहेत परंतु त्यांचा पार्श्वभूमीतील घटना आणि मुख्य घटने याचा पुढील संबंध आहे कारण आधीपासूनच घडत असलेल्या घटनेत इतर घटनाची पार्श्वभूमी आहे, जी लक्ष केंद्रित करते. पार्श्वभूमीतील घटना, मुख्य घटनेसाठी किंवा प्रसंगांसाठी समयाची चौकट किंवा इतर संदर्भ प्रदान करते. #### कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे भाषा वेगवेगळ्या मार्गांनी वेळेत बदल घडवून आणतात. तुम्ही (भाषांतरकार) आपल्या स्वत: च्या भाषेत स्पष्टपणे संवाद साधण्यासाठी हे वेळेतील बदल मूळ भाषेत कसे दर्शविले गेले आहेत हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पार्श्वभूमीतील उपवाक्ये अनेकदा केंद्रित असलेल्या घटनांच्या खूप आधी सुरू झालेल्या वेळेला दर्शवितात. स्त्रोत भाषा आणि लक्ष्य भाषा या दोन्ही पार्श्वभूमीतील घटनांशी कशा संवाद साधतात हे भाषांतरकारास समजून घेणे आवश्यक आहे. काही इंग्रजी शब्द जे पार्श्वभूमीतील घटना दर्शवितात ते आहेत “आता,” “केव्हा,” “तर”, “दरम्यान.” ते शब्द एकाच वेळी घडणारे प्रसंग देखील दर्शवू शकतात. फरक सांगण्यासाठी, जर सर्व घटनांचे महत्त्व तितकेच समान आहे आणि त्याच वेळी प्रारंभ झाला, तर स्वत:ला विचारा. तसे असल्यास, कदाचित त्या एकाच वेळी घडणाऱ्या घटना असाव्यात. परंतु जर एखादी घटना घडत असेल व दुसरी घटना घडण्यास सुरुवात झाली असेल, तर सध्या घडत असलेली घटना कदाचित इतर घटनाची पार्श्वभूमी असावी.पार्श्वभूमीतील घटना सूचित करणारे काही सामान्य वाक्ये आहेत “त्या दिवसांत” आणि “त्यावेळी.” #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > **जेव्हा** शलमोन वृध्द झाल, त्याने त्याच्या देवतांची उपासना देखील केली. (ओबीएस कथा १८ रचना 3) ज्या समयी जेव्हा शलमोन वयातीत झाल्या तेव्हा त्याने परदेशी देवतांची उपासना करण्यास सुरवात केली. वृध्द होणे ही पार्श्वभूमीची घटना आहे. इतर देवतांची उपासना करणे ही मुख्य घटना आहे. > आणि त्याचे आईवडील **दरवर्षी** यरूसलेमला वल्हांडण सणासाठी जात असत. व जेव्हा तो 12 वर्षांचा होता, तेव्हा ते नेहमीप्रमाणे सणासाठी वर जात असत. (लूक २:४१-४२ युएलटी) पहीली घटना —यरुशलेमस जाणे — घडत आहे व खुप पुर्वी तीची सुरुवात झाली. आपण हे "दरवर्षी" या शब्दामुळे समजून घेऊ शकतो.” यरूसलेमला जाणे ही पार्श्वभूमीतील घटना आहे. त्यानंतर "जेव्हा तो बारा वर्षांचा होता" तेव्हा सुरू झालेल्या घटनांचा प्रारंभ होतो. म्हणून **जेव्हा तो बारा वर्षाचा होता** तेव्हा येशू व त्याच्या कुटुंबाची वल्हांडण सणासाठी यरुशलेमेस जाण्याची विशिष्ट वेळ ही मुख्य घटना आहे. > व असे झाले की, ते तेथे **असतानाच** , तीचे बाळंपण होण्याचे दिवस पुर्ण भरले. (लुक २:६ युएलटी) बेथलहेममध्ये राहणे ही पार्श्वभूमीतील घटना आहे. बाळाचा जन्म ही मुख्य घटना आहे. > आणि तिबिर्य कैसर ह्याच्या राज्याच्या पंधराव्या वर्षी **जेव्हा** पंतय पिलात यहूदीयाचा अधिकारी होता ; हेरोद गालीलाचा मांडलिक, त्याचा भाऊ फिलिप्प हा इतुरीया व त्राखोनीती ह्या देशांचा मांडलिक व लूसनिय अबिलेनेचा मांडलिक होता; आणि हन्ना व कयफा यांच्या प्रमुख याजक होण्या**दरम्यान**; तेव्हा जखर्‍याचा मुलगा योहान ह्याला रानात देवाचे वचन प्राप्त झाले. 3मग तो यार्देनेजवळच्या सगळ्या प्रदेशात पापांच्या क्षमेसाठी पश्‍चात्तापाचा बाप्तिस्मा घ्यावा अशी घोषणा करत फिरला. > > व तिबिर्य कैसर याच्या कारकिर्दीच्या पंधराव्या वर्षी — पंतय पिलात यहुदीचा अधिकारी **असताना**, व हेरोद गालीलाचा मांडलिक होता, व त्याचा भाऊ फिलिप्प इतुरीया व त्राखोनीती या देशांचा मांडलिक व लुसनिय अबिलेनेचा मांडलिक होता,  हन्ना व कयफा यांच्या प्रमुख याजकीय पदा **दरम्यान** — देवाचे वचन जखऱ्याचा मुलगा योहान यास रानात प्राप्त झाले. (लूक ३:१-२ युएलटी) हे उदाहरण पाच पार्श्वभूमीतील उपवाक्यांसह प्रारंभ होते (स्वल्पविरामाने चिन्हांकित केलेले), “करत असताना” आणि “दरम्यान” या शब्दांनी पार्श्वभूमी म्हणून चिन्हांकित केले. मग मुख्य घटना घडते: “देवाचा संदेश योहानास प्राप्त झाला.” #### भाषांतर पध्दती जर आपल्या भाषेतील पार्श्वभूमीचे उपवाक्ये चिन्हांकित केलेल्या पध्दती देखील स्पष्ट असतील, तर पार्श्वभूमीतील उपवाक्ये जसे आहेत तसे भाषांतरीत करा. (१) जर संबंधीत शब्द पाठपुरावा करत असलेले शब्द पार्श्वभूमीतील उपवाक्ये आहेत असे जर स्पष्ट करत नाही, तर संबंधीत शब्दाचा वापर करा जो अधिक स्पष्टपणे संप्रेषण करतो. (२) जर आपली भाषा संबंधीत शब्द वापरण्याऐवजी पार्श्वभूमीतीली उपवाक्ये वेगळ्या प्रकारे चिन्हांकित करीत असेल (जसे की भिन्न क्रियापदांचा वापर करून), तर त्या पध्दतीने वापर करा.. #### भाषांतर पध्दतीच्या उदारणांचे लागूकरण > व तिबिर्य कैसर याच्या कारकिर्दीच्या पंधराव्या वर्षी —**जेव्हा** पंतय पिलात यहुदीयाचा अधिकारी होता, व हेरोद गालीलाचा मांडलिक होता, व त्याचा भाऊ फिलिप्प इतुरीया व त्राखोनीती या देशांचा मांडलिक व लुसनिय अबिलेनेचा मांडलिक होता, प्रमुख याजक हन्ना व कयफा यांच्या **दरम्यान** — देवाचे वचन जखऱ्याचा मुलगा योहान यास रानात प्राप्त झाले. (लूक ३:१-२ युएलटी) (१) जर संबंधीत शब्द पाठपुरावा करत असलेले शब्द पार्श्वभूमीतील उपवाक्ये आहेत असे जर स्पष्ट करत नाही, तर संबंधीत शब्दाचा वापर करा जो अधिक स्पष्टपणे संप्रेषण करतो. > **हे ज्या काळात घडले तेव्हा** पंतय पिलात यहुदीयाचा अधिकारी होता, **व त्या काळादरम्यान** जेव्हा हेरोद गालीलाचा मांडलिक होता, **व त्या काळादरम्यान** जेव्हा त्याचा भाऊ फिलिप्प इतुरीया व त्राखोनीती या देशांचा मांडलिक होता, **व त्या काळादरम्यान** जेव्हा लुसनिय अबिलेनेचा मांडलिक होता, **व त्या काळादरम्यान देखील** जेव्हा हन्ना व कयफा प्रमुख याजक होते — जेव्हा देवाचे वचन जखऱ्याचा मुलगा योहान यास रानात प्राप्त झाले. (२) जर आपली भाषा संबंधीत शब्द वापरण्याऐवजी पार्श्वभूमीतीली उपवाक्ये वेगळ्या प्रकारे चिन्हांकित करीत असेल, जसे क्रियापदांच्या भिन्न रुपांसह, तर त्या पध्दतीने वापर करा. > पंतय पिलात यहुदीयात **अधिकार गाजवत होता**, व हेरोद गालीलावर **राज्य करीत होता**, आणि त्याचा भाऊ फिलिप्प इतुरीया व त्राखोनीती या देशांवर **राज्य करीत होता**, व लुसनिय अबिलेनवर **राज्य करीत होता**, व हन्ना व कयफा प्रमुख याजक **होते**— तेव्हा देवाचे वचन जखऱ्याचा मुलगा योहान यास रानात **प्राप्त झाले**. #### वेळ संबंध जोडणार्‍या शब्दांमधील भिन्नतेचे उदाहरण: | | | ------------------------ | -------------------------------------------- | पार्श्वभुमीतील देखावा | **त्या दिवसांत** परमेश्वराचे वचन दुर्मिळ होते;| |पार्श्वभूमीची पुनरावृत्ती |भविष्याणीचा दृष्टांत वारंवार होत नव्हता. | |मुख्य घटनेचा परिचय |**त्या समयी**, **जेव्हा** एली | |पार्श्वभुमी |**ज्याची** दृष्टी मंदावण्यास सुरुवात झाली होते म्हणून तो स्पष्ट पाहू शकत नव्हता,| |एकाच समयाची पार्श्वभुमी |आपला पलंगावर पडला होता. |एकाच समयाची पार्श्वभुमी | देवाचा दिप **अजून** मालवला **नव्हता**, | |एकाच समयाची पार्श्वभुमी |**आणि** शमुवेल परमेश्वराच्या मंदिरात झोपण्यास पडला होता,| | एकाच समयाची पार्श्वभुमी | जेथे देवाचा कोश होता. | |मुख्य घटना |**परमेश्वराने शमुवेलास हाक मारली**, | |अनुक्रमिक घटना |, कोण म्हणाले “मी येथे आहे.” (१ शमु ३:१-४ युएलटी) | वरील उदाहरणात, पहिल्या दोन ओळी दीर्घकाळ चालू असलेल्या स्थितीबद्दल बोलतात. हि सर्वसाधारण, दीर्घकालीन पार्श्वभूमी आहे. " त्या दिवसांत" या वाक्यांशातून आपल्याला हे समजते.” मुख्य घटनेच्या परिचयानंतर ("त्यावेळी,"), एकाच वेळी घडलेल्या पार्श्वभूमीच्या बर्‍याच ओळी आहेत. पहिली “जेव्हा,” या शब्दाने परिचित केली गेली आहे आणि नंतर , "आणि" हा शब्द जोडून आणखी तीनसह शेवटची आली आहे” पार्श्वभुमीतील उपवाक्ये "जेथे" या शब्दाद्वारे परिचित केले गेले आहे ते पार्श्वभुमीतील उपवाक्याबद्दल त्यापुर्वी आणखी थोडे स्पष्ट करतात. मग मुख्य घटना घडते, त्यानंतर अधिक घटना घडतात. भाषांतरकारांना ही भाषा त्यांच्या भाषेत दर्शविण्याच्या सर्वात चांगल्या पध्दतीचा विचार करणे आवश्यक आहे. --- ##### जोडा - ध्येय (उद्देश) संबंध md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *मी ध्येय (हेतू) नाते कसे अनुवादित करू?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## तार्किक नाती काही जोडणी मजकूराच्या दोन वाक्यांश, खंड, वाक्ये यांच्यात तार्किक संबंध स्थापित करतात. ### ध्येय (किंवा उद्देश) संबंध #### वर्णन ध्येय नातं हे एक तार्किक नातं आहे ज्यात दुसरी घटना पहिल्या घटनेचा हेतू किंवा ध्येय असते. एखादी गोष्ट ध्येयपूर्ण नातेसंबंध बनण्यासाठी, एखाद्याने प्रथम घटनेला दुसर्‍या घटनेचे कारण होईल या हेतूने केले पाहिजे. #### कारण ही भाषांतराची समस्या आहे पवित्र शास्त्रात, ध्येय किंवा उद्दीष्ट एकतर प्रथम किंवा दुसऱ्या वेळी सांगितले जाऊ शकते. परंतु काही भाषांमध्ये, ध्येय किंवा उद्दीष्ट नेहमीच समान स्थितीत (प्रथम किंवा द्वितीय) एकतर असणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते तार्किक नाते समजून घेतले जावे. आपल्याला (अनुवादक) दोन भागांमधील संबंध समजून घेणे आणि त्या आपल्या भाषेत अचूकपणे संप्रेषित करणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन घटनांचा क्रम बदलण्याची आवश्यकता असू शकते. एक दुसर्‍याचे ध्येय किंवा हेतू असल्याचे दर्शविण्यासाठी देखील विशिष्ट शब्दांची आवश्यकता असू शकते. इंग्रजीमध्ये ध्येय संबंध दर्शविण्यासाठी सामान्यतः वापरले जाणारे शब्द “क्रमाने,” “त्या क्रमाने” किंवा “असे असतात.” हे महत्वाचे आहे की भाषांतरकाराने असे शब्द ओळखले की जे लक्ष्य उद्दीष्टास सूचित करतात आणि त्या नात्याचा नैसर्गिक मार्गाने अनुवाद करतात. #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > ती रागावली आणि तीने योसेफावर खोटे आरोप केले **जेणेकरुन त्याला अटक झाली आणि तुरुंगात पाठविण्यात आले** (कथा 8 फ्रेम 5 ओबीएस) योसेफला अटक करुन तुरूंगात पाठवावं या महिलेचा ध्येय किंवा हेतू हा खोटा आरोप आहे. > गिदोन, योआशाचा मुलगा, **मिद्यानापासून लपविण्यासाठी** द्राक्षकुडांत गव्हाची झोडणी करीत होता. (शास्ते 6: 11 बी यूएलटी) येथे पूर्वनियुक्त वाक्यांश फक्त “ते” परंतु “क्रमाने” या शब्दाने सुरू होतो. > आता जर मला तुमच्या दृष्टीने कृपा वाटली असेल तर मला तुमचे मार्ग दाखवा **जेणेकरून मी तुम्हाला ओळखू शकेन आणि तुमच्या दृष्टीने कृपा प्राप्त होईल**. लक्षात ठेवा की हे राष्ट्र आपले लोक आहेत. ”(निर्गम 33::13 यूएलटी) देवाला जाणणे आणि देवाची कृपादृष्टी मिळवित राहणे हे मोशेचे ध्येय किंवा हेतू आहे. > "तिच्या गुठ्यातून काही धान्य काढा आणि तीला **सरवा** सोडा, आणि तिला फटकारू नका." (रूथ 2:16 यूएलटी) बोवाजचे ध्येय किंवा उद्दीष्ट त्या पुरुषांना त्यांच्या पेंढ्यातुन धान्य काढायला लावण्याची सूचना देतात व ते गोळा(सरवा) करून रुथला ठेवतात. > … मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, “आपण खरोखर बेथलेहेमला जाऊ या. **आणि ज्या गोष्टी घडल्या त्या पाहूयात** ज्या प्रभूने आम्हाला कळविल्या आहेत (लूक २:१:15 ULT) बेथलहेमला जाण्याचा उद्देश होता जे घडले ते पाहणे. येथे उद्देश चिन्हांकित केलेला नाही आणि कदाचित त्याचा गैरसमज होऊ शकेल. > “… जर तुम्हाला **जीवनात प्रवेश** करावयाच असेल तर आज्ञा पाळा.” (मत्तय १ :17: १ U ULT) आज्ञा पाळण्याचे ध्येय म्हणजे जीवनात प्रवेश करणे. > त्यापासून उजवीकडे किंवा डावीकडे वळू नका **जेणेकरून आपण जिथे जाल तिथे यशस्वी व्हाल**. (यहोशवा 1: 7 यूएलटी) मोशेने इस्राएल लोकांना दिलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष न करण्यामागील उद्देश म्हणजे ते यशस्वी व्हावेत. > पण जेव्हा द्राक्षवेली लावणाऱ्यांनी मुलाला पाहिले तेव्हा ते आपसात म्हणाले, ‘हा वारस आहे. चला, आपण याला मारूया आणि **त्याचा वारसा ताब्यात घेवू** . ’म्हणून त्यांनी त्याला धरले, आणि द्राक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व त्याला ठार मारले. (मत्तय 21: 38-39 ULT) वारसांना ठार मारणाऱ्यांनी द्राक्षवेली उत्पादकांचा उद्देश असा होता की त्यांनी त्याचा वारसा घ्यावा. ते दोन्ही कार्यक्रमांचे नियोजन म्हणून सांगतात, त्यामध्ये केवळ “आणि” सह सामील होतात. त्यानंतर “म्हणून” हा शब्द पहिल्या घटनेचे अहवाल दर्शवितो, परंतु दुसरा कार्यक्रम (ध्येय किंवा उद्देश) सांगितलेला नाही. #### भाषांतर धोरणे जर आपली भाषा उद्दिष्ट किंवा हेतूचे संबंध मजकूराप्रमाणेच वापरत असेल तर त्या त्याप्रमाणे वापरा. १. गोल विधानाचे बांधकाम अस्पष्ट असल्यास, त्यास अधिक स्पष्ट असलेल्या ठिकाणी बदला. २. जर विधानांच्या क्रमामुळे ध्येयवादी विधान वाचकांसाठी अस्पष्ट किंवा गोंधळात पडते तर आदेश बदला. #### अनुवादित धोरणांची उदाहरणे लागू केली (१) ध्येय विधानांचे बांधकाम अस्पष्ट असल्यास, त्यास अधिक स्पष्ट असलेल्या ठिकाणी बदला. > "तिच्या गुठ्यातून काही धान्य काढा आणि **तीला सरवा सोडा**, आणि तिला फटकारू नका." (रूथ 2:16 यूएलटी) > > > पेढ्यांमधून तिच्यासाठी काही धान्य काढा आणि तीला सोडा **जेणेकरुन ती वेचू शकेल** आणि तिची निंदा करु नये." > > … मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, “आपण खरोखर बेथलहेमला जाऊ या, **आपण घडलेल्या या गोष्टी आपण पाहू** या ज्याला प्रभुने आम्हास सांगितले.” (लूक २:१:15 ULT) > > > … मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, “आपण खरोखर बेथलेहेमला जाऊ या, **जेणेकरून घडलेल्या या गोष्टी आपण पाहू शकू** ही गोष्ट प्रभुने आम्हाला सांगितली.” (२) जर विधानांच्या क्रमामुळे ध्येय विधान विधान अस्पष्ट किंवा वाचकांसाठी गोंधळात पडत असेल तर आदेश बदला. > “… तुम्हाला **जीवनात प्रवेश** करायचा असेल तर आज्ञा पाळा.” (मत्तय १ :17: १ U ULT) > > > “… **जीवनात प्रवेश करू इच्छित असल्यास** आज्ञा पाळा.” किंवा: “… आज्ञा पालन करा” “… **जीवनात प्रवेश करू इच्छित असल्यास** आज्ञा पाळा.” किंवा: "… आज्ञा पाळा **जेणेकरून आपण जीवनात प्रवेश करू शकता**." > > पण जेव्हा द्राक्षवेल लावणाऱ्यांनी मुलाला पाहिले तेव्हा ते आपसात म्हणाले, ‘हा वारस आहे. चला, आपण याला मारूया **आणि त्याचा वारसा ताब्यात घेऊया**. (मत्तय 21: 38-39 ULT) (१) आणि (२) > पण जेव्हा द्राक्षवेल लावणाऱ्यांनी मुलाला पाहिले तेव्हा ते आपसात म्हणाले, ‘हा वारस आहे. चला, आपण याला मारूया **आणि त्याचा वारसा ताब्यात घेऊया** मग त्यांनी त्याला धरले द्राक्षमळ्याच्या बाहेर नेऊन त्याला ठार केले. (मत्तय 21: 38-39 ULT) > > > पण जेव्हा द्राक्षवेल उत्पादकांनी मुलाला पाहिले तेव्हा ते आपसात म्हणाले, ‘हा वारस आहे. चला, आपण याला मारूया **जेणेकरून आपण त्याचा वारसा ताब्यात घ्या** ’म्हणून त्यांनी त्याला धरले, त्याला द्राक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व ठार मारले **जेणेकरुन त्यांनी त्याचा वारसा ताब्यात घ्यावा**. --- ##### जोडणी-कारण- आणि-निकाल नाती md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *मी कशा प्रकारे कारण-निकाल तार्कीक नाते भाषातंरीत करू शकतो?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## तार्किक नाती काही जोडणी मजकूराच्या दोन वाक्यांश, खंड, वाक्ये यांच्यात तार्किक संबंध स्थापित करतात. ### कारण-आणि-परिणाम संबंध #### व्याख्या कारण आणि परीणाम हे एक तार्किक नाते असते ज्यात एक कार्यक्रम म्हणजे **कारण**किंवा दुसर्‍या कार्यक्रमाचे कारण. त्यानंतर दुसरी घटना म्हणजे पहिल्या कार्यक्रमाचा**निकाल**. #### कारण ही भाषांतराची समस्या आहे कारण आणि परिणाम नातेसंबंध पुढे पाहू शकतात - "मी वाय केले कारण मला एक्स व्हावे असे वाटले." परंतु सामान्यत: हे मागे वळून पहात असते - “एक्स झाले आणि म्हणून मी वाय केले.” तसेच निकालाच्या आधी किंवा नंतर कारण सांगणे शक्य आहे. बर्‍याच भाषांमध्ये कारण आणि निकालासाठी प्राधान्य दिले जाते आणि ते वाचकांच्या विरुद्ध क्रमाने असल्यास ते गोंधळात टाकणारे आहे. इंग्रजीमध्ये कारण-आणि-परिणाम संबंध दर्शविण्यासाठी वापरलेले सामान्य शब्द “कारण,” “म्हणून,” “म्हणून” आणि “for” आहेत. यापैकी काही शब्द ध्येय संबंध दर्शविण्याकरिता देखील वापरले जाऊ शकतात, म्हणून भाषांतरकारांना ध्येय संबंध आणि कारण-आणि-परिणाम संबंधातील फरक याची जाणीव असणे आवश्यक असते. दोन घटना कशा जोडल्या आहेत हे भाषांतरकारांना समजणे आवश्यक आहे आणि नंतर त्यांचे भाषेत स्पष्टपणे संवाद साधणे आवश्यक आहे. जर कारण आणि परिणाम वेगवेगळ्या वचनामध्ये सांगितले गेले आहेत, तरीही ते एका वेगळ्या क्रमाने लावणे शक्य आहे. जर आपण वचनाचा क्रम बदलला असेल तर अशा प्रकारे पुन्हा व्यवस्थित केलेल्या वचनाच्या गटाच्या सुरूवातीस वचन क्रमांक जोडा. यास [व्हीट ब्रिज](../ ट्रान्सलेट-ब्लोब्रिज / 01.एमडी) म्हणतात. #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > यहूदी आश्चर्यचकित झाले, **कारण** शौलाने विश्वासणाऱ्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता आणि आता त्याने येशूवर विश्वास ठेवला! (कथा 46 फ्रेम 6 ओबीएस) **कारण**हा शौलमधील बदल आहे - त्याने येशूवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता आणि आता त्याने स्वत: येशूवर विश्वास ठेवला आहे. **निकाल** म्हणजे यहूदी चकित झाले. “कारण” या दोन कल्पनांना जोडते आणि त्यामागील गोष्टी एक कारण असल्याचे सूचित करते. > पहा, समुद्रावर एक मोठे वादळ उठले **ज्यामुळे** नाव लाटांनी झाकली गेली. (मत्तय 8:24 यूएलटी) **कारण** हे एक मोठे वादळ आहे आणि **निकाल** हा आहे की बोट लाटाने झाकली गेली होती. दोन कार्यक्रम "असे म्हणून" जोडलेले आहेत. लक्षात घ्या की “म्हणून की” हा शब्द बर्‍याचदा ध्येय संबंध दर्शवितो, परंतु येथे संबंध कारण आणि परिणाम आहेत. कारण समुद्राला विचार करता येत नाही आणि म्हणूनच ध्येय नाही. > देवाने सातव्या दिवसाला आशीर्वाद दिला आणि ते पवित्र केले,**कारण** त्याने आपल्या निर्मितीमध्ये केलेल्या सर्व कार्यापासून विश्रांती घेतली. (उत्पत्ति 2: 3 यूएलटी) **निकाल** हा आहे की देवाने सातव्या दिवशी आशीर्वाद दिले आणि पवित्र केले. **कारण** कारण त्याने आपल्या कामातून सातव्या दिवशी विश्रांती घेतली. > “गरीब ते धन्य,**कारण** तुमचे राज्य देवाचे आहे. (लूक 6:२० ULT) **निकाल**हा आहे की गरीब आशीर्वादित आहेत.**कारण** हे आहे की देवाचे राज्य त्यांचे आहे. > यहोशवाची सुंता करुन घेतलेल्या त्या जागीच यहोशवाची सुंता केली. **कारण** त्यांच्या मुलाची सुंता केली गेली नाही. (यहोशवा 5: 7 ULT) **निकाल** हा आहे की यहोशवाने वाळवंटात जन्मलेल्या मुला व पुरुषांची सुंता केली. **कारण** हे होते की ते प्रवास करीत असतानाच त्यांची सुंता झाली नव्हती. #### भाषांतर धोरणे जर आपली भाषा मजकूर प्रमाणेच कारण-आणि-परिणाम संबंध वापरते, तर त्या जशा आहेत तसे वापरा. १. कलमांचा क्रम वाचकासाठी गोंधळात टाकत असेल तर क्रम बदला. १. जर कलमांमधील संबंध स्पष्ट नसेल तर अधिक स्पष्ट जोडणारे शब्द वापरा. १. ज्या उताऱ्यामध्ये एखादे वचन नाही त्यामध्ये जोडणारे शब्द ठेवणे अधिक स्पष्ट असल्यास, तसे करा. #### अनुवादित धोरणांची उदाहरणे लागू केली > देवाने सातव्या दिवसाला आशीर्वाद दिला आणि ते पवित्र केले, **कारण** त्याने आपल्या निर्मितीमध्ये केलेल्या सर्व कार्यापासून विश्रांती घेतली. (उत्पत्ति 2: 3 यूएलटी) (१) देवाने आपल्या सृष्टीत केलेल्या सर्व कामांतून सातव्या दिवशी विसावा घेतला. **म्हणूनच** त्याने सातव्या दिवशी आशीर्वाद देऊन ते पवित्र केले. > गरीब, धन्य **कारण**देवाचे राज्य तुमचे आहे. (लूक :20:२० ULT) (1) जे तुम्ही गरीब आहात त्या देवाचे राज्य आहे. **म्हणून**, गरीब धन्य आहेत. (२) धन्य गरीब, **कारण** तुमचे देवाचे राज्य आहे. () **कारण** गरिबांना धन्य **कारण** तुमचे देवाचे राज्य आहे. > पहा, समुद्रावर एक मोठे वादळ उठले **ज्यामुळे** नाव लाटांनी झाकली गेली. (मत्तय 8:24 यूएलटी) (१) पहा, बोट लाटाने झाकली गेली **कारण** समुद्रावर एक प्रचंड वादळ उठले. (२) पहा, समुद्रावर एक प्रचंड वादळ उठले, **त्याचा परीणाम हा** लाटाने नाव झाकून गेली. (३) पहा, **कारण** समुद्रावर एक प्रचंड वादळ उठले, होडी लाटांनी झाकली गेली. > **तोपर्यंत** सर्व गोंधळामुळे प्रमुख काही सांगू शकला नाही, म्हणून त्याने पौलाला गढीवर आणण्याचा आदेश दिला. (प्रेषितांची कृत्ये 21:34 ULT) (१) प्रमुखाने पौलाला किल्ल्यात आणण्यास सांगितले. **कारण** सर्व गोंगाटामुळे तो काहीच सांगू शकला नाही. (२) **कारण** सर्व गोंधळामुळे प्रमुख काही सांगू शकला नाही, म्हणून त्याने पौलाला किल्ल्यात आणण्यास सांगितले. () सर्व गोंगाट झाल्यामुळे प्रमुख काही सांगू शकला नाही, **म्हणून** त्याने पौलाला गडावर आणण्याचा आदेश दिला. --- ##### जोडणे -विरोधाभास संबंध md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *मी कशा प्रकारे विरोधाभास संबध भाषातंरीत करू शकतो?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## तार्किक नाती काही जोडणारे दोन वाक्ये, पोटवाक्य, वाक्य किंवा मजकूरातील काही भागांमध्ये तार्किक संबंध स्थापित करतात. ### विरोधाभास नातेसबंध #### वर्णन तुलनात्मक सबंध अभ्यास तार्किक संबंध आहे ज्यात एक कार्यक्रम किंवा वस्तू विपरित किंवा दुसर्‍यास विरोध असतो. #### हे भाषांतर प्रकरण आहे कारण पवित्र शास्त्रात, बऱ्याच घटना घडल्या नव्हत्या कारण लोक सामील होते किंवा त्यांच्याकडून अपेक्षित असे होते. कधीकधी लोक अशा प्रकारे वागले की अपेक्षित नव्हते, चांगले की वाईट. बर्‍याचदा तो देव कार्य करीत होता, घटना बदलत होता. या घटना बर्‍याचदा महत्वाच्या असत. हे विरोधाभास भाषांतरकारांनी समजून घेणे आणि संवाद साधणे महत्वाचे आहे. इंग्रजीमध्ये, विरोधाभासाचे संबंध बर्‍याचदा “परंतु,” “जरी,” “जरी,” “जरी,” “अद्याप,” किंवा “तथापि” या शब्दाने दर्शविले जातात. #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > जेव्हा तुम्ही मला गुलाम म्हणून विकले तेव्हा तुम्ही वाईट गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला **परंतु** देवाने वाईटाचा चांगल्यासाठी उपयोग केला! (कथा 8 फ्रेम 12 ओबीएस) योसेफाच्या भावांची योसेफाची विक्री करण्याची वाईट योजना पुष्कळ लोंकाना तारण्याच्या देवाच्या चांगल्या योजनेशी विरोधाभास आहे . “परंतु” हा शब्द विरोधाभास दर्शवितो. > कोण मोठा आहे, जे मेजावर जेवतात किंवा सेवा देणारे? मेजावर बसून बसणारा तोच नाही काय? **तरी** मी तुमच्यात सेवा करणारा म्हणून आहे. (लूक २२:२ U ULT) येशू मानवी नम्रपणे वागतो त्या अभिमानाने येशू तुलना करतो. विरोधाभासाला “**अद्याप**” शब्दाने चिन्हांकित केले आहे. > … आणि त्याला साखळ्यांनी बांधलेल्या आणि बेड्या घालून तुरुंगात ठेवण्यात आले होते आणि त्याचे तुकडे तुकडे करुन त्याला भूताने पळवून अरण्यात नेले. (लूक 8: 29 ब ULT) हे अनपेक्षित आहे की ज्यास साखळ्यांनी बांधलेले आहे त्यांना तो मोडू शकेल. येथे, "त्याचे बंधन तोडणे" ही क्रिया क्रियापद अनपेक्षित घटनेचे तीव्र चिन्ह दर्शविते. > [दावीद] ला देवाला अनुकूल वाटले आणि त्याने याकोबाच्या घरासाठी निवासस्थान शोधू शकेल का अशी विचारणा केली. **तथापि**, शलमोनाने त्याच्यासाठी घर बांधले.**परंतु** परात्पर हा हातांनी बनवलेल्या घरात राहत नाही. (कृत्ये 7: 46-48a ULT) येथे दोन विरोधाभास आहेत, जे “तथापि” आणि “परंतु” सह चिन्हांकित आहेत. पहिला विरोधाभास दर्शवितो की जरी दाविदाने देवाच्या घरासाठी एक जागा शोधण्यास सांगितले परंतु ते शलमोनानेच बांधले. मग आणखी एक फरक आहे कारण शलमोनाने देवासाठी घर बांधले असले तरीसुद्धा लोक बांधतात त्या घरात देव राहत नाही. #### भाषांतर धोरणे जर आपली भाषा विरोधाभास संबध मजकूर प्रमाणेच वापरत असेल तर ती तशीच वापरा. (१) कलमांमधील विरोधाभासी संबंध स्पष्ट नसल्यास, जोडणारा शब्द किंवा वाक्यांश वापरा जे अधिक विशिष्ट किंवा अधिक स्पष्ट आहे. (२) जर आपल्या भाषेमध्ये विरोधाभासी संबंधाचा दुसरा कलम चिन्हांकित करण्यासाठी अधिक स्पष्ट असेल तर दुसर्‍या कलमावर जोडणारा शब्द वापरा. () जर आपली भाषा भिन्न मार्गाने विरोधाभास संबंध दर्शविते तर ती मार्ग वापरा. #### अनुवादित धोरणांची उदाहरणे लागू केली १. कलमांमधील विरोधाभासी संबंध स्पष्ट नसल्यास, जोडणारा शब्द किंवा वाक्यांश वापरा जे अधिक विशिष्ट किंवा अधिक स्पष्ट आहे. > कोण मोठा आहे, जो मेजावर बसतो किंवा सेवा करणारा? मेजावर बसणारा तोच नाही काय? **तरी** मी तुमच्यात सेवा करणारा म्हणून आहे. (लूक २२:२ U ULT) > > > कोण मोठा आहे, जे टेबलावर बसते किंवा सेवा देणारा? टेबलावर बसून बसणारा तोच नाही काय? **त्या व्यक्तीसारखा नाही**, मी सेवा करणारा म्हणून तुमच्यामध्ये आहे. २. जर आपल्या भाषेमध्ये विरोधाभास संबंधाचा दुसरा कलम चिन्हांकित करणे अधिक स्पष्ट असेल तर दुसर्‍या कलमावर जोडणारा शब्द वापरा. > … आणि त्याला साखळ्यांनी आणि बेड्या घालून तुरुंगात ठेवले आणि तुरुंगात टाकले आणि त्याला तुरूंगातून सोडले आणि भुताने त्याला अरण्यात नेले. (लूक 8: 29 ब ULT) (लूक 8:29 यूएलटी) > > > … आणि त्याला साखळ्यांनी बांधलेल्या आणि बेड्या घालून ठेवण्यात आले होते आणि तरीही त्याचे तुकडे तुकडे करुन त्याला भूताने पळवून अरण्यात नेले. 3. जर आपली भाषा भिन्न प्रकारे भिन्नता दर्शविते, तर त्या मार्गाने वापरा. > > [दावीद] ला देवाच्या दृष्टीने कृपा वाटली, आणि त्याने याकोबाच्या घरासाठी निवासस्थान सापडेल काय असे विचारले. **तथापि**, शलमोनाने त्याच्यासाठी घर बांधले. **परंतु** परात्पर हा हातांनी बनवलेल्या घरात राहत नाही. (कृत्ये 7: 46-48a ULT), [दावीद] देवाच्या दृष्टीने कृपा झाले आणि याकोबाच्या घरासाठी तुम्हाला निवासस्थान सापडेल काय असे विचारले. **पण** तो म्हणजे शलमोन, **दावीद नाही** जो देवासाठी घर बांधतो. **जरी शलमोनाने त्याचे घर बांधले असले तरी,** सर्वोच्च देव हा हातांनी बनवलेल्या घरात राहत नाही. --- ##### जोडणे — वास्तविक परिस्थिती md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *मी वास्तविक परिस्थितीचे भाषांतर कसे करावे?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## नियमबध्द संबंध नियमबध्द संबंध जोडणारे शब्द दोन उपवाक्यास जोडतात असे सूचित करण्यासाठी की त्यापैकी एक घडेल तेव्हा दुसरे घडेल. इंग्रजीमध्ये, नियमबध्द उपवाक्य जोडण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे "जर ... नंतर." बर्याचदा, तथापि, असे आहेत "मग" हा शब्दाचे विधान केले नाही. ### वास्तविक परिस्थिती #### वर्णन वास्तविक स्थिती ही एक अशी स्थिती आहे जी काल्पनिक वाटते परंतु वक्त्याच्या मनात ती परिस्थिती आधीच निश्चित किंवा खरी आहे. इंग्रजीमध्ये, तथ्यात्मक स्थिती असलेले वाक्य "तरीही," "पासुन," किंवा "हे प्रकरण आहे" असे शब्द वापरून हे दर्शवू शकते की ही वास्तविक स्थिती आहे व काल्पनिक स्थिती नाही. #### कारण हा अनुवादाचा मुद्दा आहे काही भाषा काही गोष्टी निश्चित किंवा सत्य असल्यास अट म्हणून सांगत नाहीत. या भाषांतील अनुवादक मूळ भाषांचा गैरसमज करून घेतात आणि ही स्थिती अनिश्चित आहे असे वाटू शकते. त्यामुळे त्यांच्या अनुवादात चुका होतील. स्थिती निश्चित किंवा खरी आहे हे अनुवादकांना समजले तरी वाचकांचा गैरसमज होऊ शकतो. या प्रकरणात, नियमबध्द विधानाऐवजी वस्तुस्थितीचे विधान म्हणून भाषांतर करणे चांगले होईल. #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > “**जर** परमेश्वर देव आहे तर, त्याची उपासना करा !” (कथा 19 फ्रेम 6 ओबीएस) > एलीया सर्व लोकांजवळ आला आणि म्हणाला, “तुम्ही किती दिवस तुमचा विचार बदलत राहणार? **परमेश्वर जर देव** असेल तर त्याचे अनुसरण करा. पण जर बआल देव असेल तर त्याचे अनुसरण करा.” तरीही लोकांनी त्याच्या एकाही शब्दाचे उत्तर दिले नाही.. (1 राजे 18:21 युएलटी) या वाक्यात काल्पनिक स्थिती सारखीच रचना आहे. "जर परमेश्वर देव असेल तर" अशी स्थिती आहे. जर ते खरे असेल, तर इस्राएल लोकांनी यहोवाची उपासना केली पाहिजेh. पण संदेष्टा एलीया यहोवा देव आहे की नाही असा प्रश्‍न करत नाही. किंबहुना, यहोवा हाच देव आहे याची त्याला इतकी खात्री आहे की नंतरच्या उताऱ्यात तो त्याच्या सर्व यज्ञांवर पाणी ओततो. त्याला खात्री आहे की देवच खरा आहे आणि म्हणून तो पूर्णपणे ओले केलेले यज्ञ देखील जाळतो. पुन:पुन्हा, संदेष्ट्यांनी शिकवले की यहोवा देव आहे, म्हणून लोकांनी त्याची उपासना केली पाहिजे. लोकांनी यहोवा देव असूनही त्याची उपासना केली नाही. विधान किंवा सूचना वस्तुस्थितीच्या स्वरूपात मांडून, एलिया इस्राएल लोकांना त्यांनी काय करावे हे अधिक स्पष्टपणे समजावे याचा प्रयत्न करत आहे. > ““मुलगा आपल्या वडिलांचा आदर करतो, आणि सेवक आपल्या धन्याचा आदर करतो. **जर** मी बाप आहे, तर माझा सन्मान कुठे आहे? **जर** मी गुरु आहे, तर माझ्याबद्दल आदर कुठे आहे? माझ्या नावाचा तिरस्कार करणाऱ्या याजकांनो, असे सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो. (मलाखी 1:6 युएलटी) यहोवाने असे म्हटले आहे की तो इस्राएलाचा पिता आणि स्वामी आहे, म्हणून जरी हे काल्पनिक स्थितीसारखे वाटत असले तरी ते "जर" या शब्दाने सुरू होते, ते काल्पनिक नाही. मुलगा आपल्या वडिलांचा सन्मान करतो या नीतिसुत्रेपासून या वचनाची सुरुवात होते. प्रत्येकाला माहित आहे की ते योग्य आहे. पण इस्राएल लोक यहोवाचा आदर करत नाहीत. वचनातील दुसरे नीतिसुत्रे म्हणते की सेवक आपल्या धन्याचा सन्मान करतो. प्रत्येकाला माहित आहे की ते योग्य आहे. पण इस्राएल लोक यहोवाचा आदर करत नाहीत, त्यामुळे तो त्यांचा स्वामी नाही असे दिसते. पण परमेश्वरच स्वामी आहे. इस्राएल लोक चुकीचे आहेत हे दाखवण्यासाठी यहोवा एका काल्पनिक स्थितीचा वापर करतो. नियमबध्द विधान सत्य असले तरीही नैसर्गिकरित्या उद्भवलेल्या स्थितीचा दुसरा भाग घडत नाही. #### भाषांतर धोरणे जर काल्पनिक स्थितीचे स्वरूप वापरणे गोंधळात टाकणारे असेल किंवा वाचकाला असे वाटेल की वक्ता वाक्याच्या पहिल्या भागात काय म्हणत आहे याबद्दल शंका घेत असेल तर त्याऐवजी विधान वापरा. "पासुन" किंवा "तुम्हाला माहित आहे की ..." किंवा "हे खरे आहे की ..." असे शब्द अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. #### लागू केलेल्या भाषांतर धोरणांची उदाहरणे > “**जर** परमेश्वर देव आहे तर, त्याची उपासना करा!” (कथा 19 फ्रेम 6 ओबीएस) > > “**हे खरे आहे की** परमेश्वर देव आहे, म्हणून त्याची उपसाना करा!” >“मुलगा आपल्या वडिलांचा आदर करतो, आणि सेवक आपल्या धन्याचा आदर करतो. **जर** मग मी बाप आहे, तर माझा सन्मान कुठे आहे? **जर** मी स्वामी आहे, तर माझ्याबद्दल आदर कुठे आहे? माझ्या नावाचा तिरस्कार करणाऱ्या याजकांनो, तुम्हास असे सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो. (मलाखी 1:6 युएलटी) > > “मुलगा आपल्या वडिलांचा आदर करतो, आणि सेवक आपल्या धन्याचा आदर करतो. **तर** मग मी बाप आहे, तर माझा सन्मान कुठे आहे? **तर** मी स्वामी आहे, माझ्याबद्दल आदर कुठे आहे? --- ##### जोडणे — वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध स्थिती md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *मी वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध परिस्थितीचे भाषांतर कसे करावे?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## नियमबध्द संबंध नियमबध्द संबंध दोन उपवाक्यास जोडतात ते सूचित करण्यासाठी की त्यापैकी एक घडेल तेव्हा दुसरे घडेल. इंग्रजीमध्ये, नियमबध्द उपवाक्य जोडण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे "जर … नंतर." बर्याचदा, तथापि, हे आहेत "मग" हा शब्दाचे विधान केलेले नाही. ### वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध परिस्थिती #### वर्णन वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध स्थिती ही अशी स्थिती आहे जी काल्पनिक वाटते, परंतु वक्त्याला आधीच खात्री आहे की ती सत्य नाही. #### कारणे हे भाषांतराचा मुद्दा आहे सहसा असे कोणतेही विशेष शब्द नसतात जे वस्तुस्थिती-विरोधी स्थिती दर्शवतात. लेखकाने असे गृहीत धरले आहे की वाचकांना हे माहित आहे की ती खरी स्थिती नाही. या कारणास्तव ती सत्य नाही हे जाणून घेण्यासाठी अनेकदा गर्भित माहितीचे ज्ञान आवश्यक असते. जर या प्रकारची स्थिती अनुवादकांना संवाद साधणे कठीण असेल, तर त्यांनी [वक्तृत्वविषयक प्रश्न](#figs-rquestion) किंवा [निहित माहिती](#figs-explicit) यासाठी वापरलेल्या धोरणांचा विचार करू शकतात #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > परंतू **जर बआल देव असेल**, तर त्याची उपासना करा! (कथा 19 फ्रेम 6 ओबीएस) > > एलीया सर्व लोकांजवळ आला आणि म्हणाला, “तुम्ही किती दिवस तुमचा विचार बदलत राहणार?? जर परमेश्वर देव असेल तर त्याचे अनुसरण करा. पण **बआल देव असेल**, तर त्याचे अनुसरण करा.” तरीही लोकांनी त्याला एका शब्दानेही उत्तर दिले नाही. (1 राजे 18:21 युएलटी) बआल देव नाही. बआल देव असू शकतो असे एलिया सुचवत नाही आणि लोकांनी बआलाचे अनुसरण करावे अशी त्याची इच्छा नाही. पण ते जे करत होते ते चुकीचे आहे हे दाखवण्यासाठी एलीयाने नियमबध्द विधानाचा वापर केला. वरील उदाहरणामध्ये, आम्ही दोन परिस्थिती पाहतो ज्यांचे रचना समान आहे. पहिली, “जर यहोवा देव असेल तर,” ही वस्तुस्थिती आहे कारण एलीयाला खात्री आहे की ते खरे आहे. दुसरी, "जर बआल देव आहे," ही वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध आहे कारण एलीयाला खात्री आहे की ते खरे नाही. लोक या दोन्ही गोष्टी तुमच्या भाषेत सारख्याच प्रकारे म्हणतील किंवा ते वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणतील का याचा तुम्ही विचार केला पाहिजे. > पण त्याच्या स्त्रीने त्याला उत्तर दिले, “**जर परमेश्वराला आपल्याला मारून टाकायचे असते**, तर त्याने आपल्या हातून संपूर्ण होमार्पण व अर्पण यांचा स्विकार केला नसता. त्याने आम्हाला या सर्व गोष्टी दाखवल्या नसत्या आणि यावेळी त्याने आम्हाला या गोष्टी सांगितल्या नसत्या. ” (शास्ते13:23 युएलटी) मनोहाच्या पत्नीला वाटते की तिच्या सशर्त विधानाचा दुसरा भाग सत्य नाही, म्हणून पहिला भाग देखील सत्य नाही. देवाला त्यांचे होमार्पण मिळाले; म्हणून, त्याला त्यांना मारून टाकायचे नाही. > > “**आम्ही** मिसर देशात मांसाच्या भांड्याभोवती बसून भरपूर जेवत होतो तेव्हा आम्हांला परमेश्वराच्या हातून **मरण आले असते** तर पुरवले असते.” (निर्गम 16ब:3 युएलटी) अर्थात इथे बोलणारे लोक इजिप्तमध्ये मरण पावले नाहीत, आणि म्हणून ही वस्तुस्थितीविरोधी स्थिती आहे जी इच्छा व्यक्त करण्यासाठी वापरली जाते. > “हे खोरजीन, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! हे बेथसदा, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! **जर** तुमच्यामध्ये जी **पराक्रमी कृत्ये** घडली ती सोर व सीदोनात **घडली असती** तर त्यांनी मागेच गोणपाट व राख अंगवार घेऊन **पश्चात्ताप केला असता."** (मत्तय 11:21 युएलटी) इंग्रजी वाचकाला हे माहीत आहे की ही शेवटची दोन उदाहरणे वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध आहेत कारण पहिल्या भागात वापरलेल्या भूतकाळातील क्रियापदांमुळे (ते घडू शकतील अशा गोष्टी नाहीत). शेवटच्या उदाहरणामध्ये दुसरा भाग देखील आहे जो “असेल” या शब्दाचा वापर करतो. हे शब्द देखील काही घडले नाही असे सूचित करतात. #### भाषांतर धोरणे जर तुमच्या भाषेत वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध परिस्थिती स्पष्ट असेल, तर त्यांचा वापर करा. (1) जर या स्थितीमुळे वाचकाला असे वाटू लागले की वक्ता खोट्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतो, तर इतरांनी विश्वास ठेवलेल्या गोष्टी म्हणून स्थिती पुन्हा सांगा. (2) जर या स्थितीमुळे वाचकाला असे वाटू लागले की वक्ता सुचवत आहे की पहिला भाग सत्य आहे, तर ते सत्य नाही असे विधान म्हणून पुन्हा विधान करा. (3) जर स्थिती काहीतरी व्यक्त करत असेल जे घडले नाही परंतु वक्त्याला ते व्हावे असे वाटते, इच्छा म्हणून त्याचे पुन्हा विधान करा. (4) जर परिस्थिती अशी काही व्यक्त करत असेल जे घडले नाही, तर ते नकारात्मक विधान म्हणून पुन्हा त्याचे विधान करा. (5) बर्‍याचदा वर्तनातील बदलासाठी तर्कशुद्ध युक्तिवाद करण्यासाठी तथ्यात्मक आणि वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध परिस्थिती वापरली जाते. अनुवादकांना त्यांचे भाषांतर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग जाणून घेण्यासाठी धडपड होत असल्यास, त्यांच्या भाषा समुदायामध्ये हे कसे केले जाते यावर चर्चा करणे उपयुक्त ठरू शकते. जर कोणी लोकांना त्यांचे वर्तन बदलण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते ते कसे करतात? या परिस्थितींचे भाषांतर करताना समान धोरणे स्वीकारणे शक्य आहे. #### लागू केलेल्या भाषांतर धोरणांची उदाहरणे (1) जर या स्थितीमुळे वाचकाला असे वाटू लागले की वक्ता खोट्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतो, तर इतरांनी विश्वास ठेवलेल्या गोष्टी म्हणून स्थिती पुन्हा सांगा. > परंतू **जर बआल देव असेल**, तर त्याची उपासना करा! (कथा 19 फ्रेम 6 ओबीएस) > > > जर तुमचा विश्वास आहे की बआल हा देव आहे, तर त्याची उपासना करा! (2) जर या स्थितीमुळे वाचकाला असे वाटू लागले की वक्ता सुचवत आहे की पहिला भाग सत्य आहे, तर ते सत्य नाही असे विधान म्हणून पुन्हा विधान करा. > > जर बआल देव नसेल तर तुम्ही त्याची उपासना करू नये! पण त्याच्या स्त्रीने त्याला उत्तर दिले, “**जर परमेश्वरास आम्हाला मारण्याची इच्छा असती**, तर त्याने आपल्या हातून संपूर्ण होमार्पण व अर्पण यांचा स्विकार केला नसता. त्याने आम्हाला या सर्व गोष्टी दाखवल्या नसत्या आणि यावेळी त्याने आम्हाला या गोष्टी सांगितल्या नसत्या. ” (शास्ते13:23 युएलटी) > > "**परमेश्वराला आम्हाला मारायचे नाही**, किंवा तर त्याने आपण दिलेले होमार्पण व अर्पण यांचा स्विकार केला नसता." (3) जर स्थिती काहीतरी व्यक्त करत असेल जे घडले नाही परंतु वक्त्याला ते व्हावे असे वाटते, इच्छा म्हणून त्याचे पुन्हा विधान करा. > “**आम्ही** मिसर देशात मांसाच्या भांड्याभोवती बसून भरपूर जेवत होतो तेव्हा आम्हांला परमेश्वराच्या हातून **मरण आले असते** तर पुरवले असते.” (निर्गम 16ब:3 युएलटी) > > > “**आम्हाला** परमेश्वराच्या हातून **मरण आले असते तर बरे झाले असते**…” (4) जर परिस्थिती अशी काही व्यक्त करत असेल जे घडले नाही, तर ते नकारात्मक विधान म्हणून पुन्हा त्याचे विधान करा. > “ हे खोरजीन, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! हे बेथसदा, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! **जर** तुमच्यामध्ये जी **पराक्रमी कृत्ये** घडली ती सोर व सीदोनात **घडली असती** तर त्यांनी मागेच गोणपाट व राख अंगवार घेऊन **पश्चात्ताप केला असता."** (मत्तय 11:21 युएलटी) > > > “हे खोरजीन, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! हे बेथसदा, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! तुमच्यामध्ये जी पराक्रमी कृत्ये घडली ती सोर व सीदोनात **घडली नाही**. **जर ती तेथे घडली असती तर त्या लोकांनी** मागेच गोणपाट व राख अंगवार घेऊन **पश्चात्ताप केला असता."** (5) बर्‍याचदा वर्तनातील बदलासाठी तर्कशुद्ध युक्तिवाद करण्यासाठी तथ्यात्मक आणि वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध परिस्थिती वापरली जाते. अनुवादकांना त्यांचे भाषांतर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग जाणून घेण्यासाठी धडपड होत असल्यास, त्यांच्या भाषा समुदायामध्ये हे कसे केले जाते यावर चर्चा करणे उपयुक्त ठरू शकते. जर कोणी लोकांना त्यांचे वर्तन बदलण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते ते कसे करतात? या परिस्थितींचे भाषांतर करताना समान धोरणे स्वीकारणे शक्य आहे. > परंतू **जर बआल देव असेल**, तर त्याची उपासना करा! (कथा 19 फ्रेम 6 ओबीएस) > > > बाल हाच खरा देव आहे का? तुम्ही त्याची उपासना करावी का? > > “हे खोरजीन, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! हे बेथसदा, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! **जर** तुमच्यामध्ये जी **पराक्रमी कृत्ये** घडली ती सोर व सीदोनात **घडली असती** तर त्यांनी मागेच गोणपाट व राख अंगवार घेऊन **त्यांनी पश्चात्ताप केला असता."** (मत्तय 11:21 युएलटी) > > > “हे खोरजीन, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! हे बेथसदा, तुझी केवढी दुर्दशा होणार! तुम्ही सोर आणि सिदोनपेक्षा चांगले आहात असे तुम्हाला वाटते, पण तुम्ही नाही! तुम्ही पाहिलेली पराक्रमी कृत्ये पाहून त्यांनी फार पूर्वीच गोणपाट नेसून व राख अंगावर घेऊन **त्यांनी पश्चात्ताप केला असता**! **तुम्ही त्यांच्यासारखेच असावे**!” --- ##### जोडणे — काल्पनिक परिस्थिती md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *मी काल्पनिक परिस्थितीचे भाषांतर कसे करावे?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ## नियमबध्द संबंध नियमबध्द जोडणारे शब्द दोन उपवाक्यास जोडतात असे सूचित करण्यासाठी की त्यापैकी एक घडेल तेव्हा दुसरे घडेल. इंग्रजीमध्ये, नियमबध्द उपवाक्य जोडण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे “जर … नंतर” या शब्दांसह. बर्याचदा, तथापि, असे शब्द आहेत, "मग" हा शब्दाचे विधान केले नाही. ### काल्पनिक स्थिती #### वर्णन एक काल्पनिक स्थिती ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये दुसरी घटना ("तर" खंड) फक्त तेव्हाच घडेल जेव्हा पहिली घटना ("जर" खंड) घडते किंवा काही प्रकारे पूर्ण होते. कधीकधी जे घडते ते इतर लोकांच्या कृतींवर अवलंबून असते. #### कारण हा अनुवादाचा मुद्दा आहे काहीतरी काल्पनिक स्थिती आहे की नाही हे अनुवादकांना समजणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून ते योग्य प्रकारे भाषांतर करतात. उदाहरणार्थ, इस्राएलास देवाने दिलेली काही अभिवचने इस्राएलाने देवाची आज्ञा पाळली की नाही यावर आधारित नियमबध्द होती. तथापि, देवाने इस्राएलास दिलेली अनेक अभिवचने नियमबध्द नव्हती; इस्राएल लोकांनी आज्ञा पाळळी किंवा नाही पाली, परंतू देव ही अभिवचने पाळणार होता. तुम्हाला (अनुवादक) या दोन प्रकारच्या वचनांमधील फरक माहित असणे आणि प्रत्येकाशी तुमच्या स्वतःच्या भाषेत अचूकपणे संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, काहीवेळा स्थिती ज्या क्रमाने घडतील त्यापेक्षा वेगळ्या क्रमाने नमूद केल्या जातात. जर लक्ष्यित भाषा उपवाक्ये वेगळ्या क्रमाने दर्शवत असेल, तर तुम्हाला ते समायोजन करावे लागेल. #### ओबीएस आणि बायबलमधील उदाहरणे > देवाने लोकांना आशीर्वाद देण्याचे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे अभिवचन दिले, **जर** त्यांनी या नियमांचे पालन केले तरच. पण तो म्हणाला की **जर** त्यांनी त्यांचे पालन केले नाही तर तो त्यांना शिक्षा करेल (कथा 13 फ्रेम 7 ओबीएस) या चौकटीत दोन काल्पनिक परिस्थिती आहेत. या दोन्ही स्थितींमध्ये, पहिली घटना ("जर उपवाक्य") "तर" खंडानंतर सांगितली जाते. जर हे अनैसर्गिक किंवा गोंधळात टाकणारे असेल, तर उपवाक्य अधिक नैसर्गिक क्रमाने पुन्हा मांडले जाऊ शकतात.पहिली काल्पनिक स्थिती आहे: जर इस्राएल लोकांनी देवाची आज्ञा पाळली, तर देव त्यांना आशीर्वाद देईल आणि त्यांचे संरक्षण करील. Tदुसरी काल्पनिक स्थिती आहे: जर इस्राएल लोकांनी देवाची आज्ञा पाळली नाही, तर देव त्यांना शिक्षा करील. > जर तुम्ही योग्य ते केले तर तुम्हाला स्वीकारले जाणार नाही काय? (उत्पत्ती 4:7अ युएलटी) काईनाने जे योग्य ते केले तर त्याला स्वीकारले जाईल. काईनाला स्वीकारण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे योग्य ते करणे. > … **जर** ही योजना किंवा हे काम मनुष्याचे असेल, तर ते उधळून लावले जाईल. पण **जर** ते देवाचे असेल, तर तुम्ही त्यांचा पाडाव करू शकणार नाही. (प्रेषित 5:38ब-39अ युएलटी) > > येथे दोन काल्पनिक स्थिती आहेत: (1) ही योजना मनुष्याची आहे हे खरे असेल, तर ती उधळली जाईल; (2) ही योजना देवाची आहे हे खरे असेल, तर ती उधळून लावता येणार नाही. #### भाषांतर धोरणे (1) उपवाक्याच्या क्रमाने काल्पनिक स्थिती गोंधळात टाकणारी असेल, तर उपवाक्याचा क्रम बदला. (2) दुसरी घटना कुठे आहे हे स्पष्ट नसल्यास, "तर" यासारख्या शब्दाने तो भाग चिन्हांकित करा. #### लागू केलेल्या भाषांतर धोरणांची उदाहरणे (1) उपवाक्याच्या क्रमाने काल्पनिक स्थिती गोंधळात टाकणारी असेल, तर उपवाक्याचा क्रम बदला. > देवाने लोकांना आशीर्वाद देण्याचे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे अभिवचन दिले, **जर** त्यांनी या नियमांचे पालन केले तरच. पण तो म्हणाला की **जर** त्यांनी त्यांचे पालन केले नाही तर तो त्यांना शिक्षा करेल (कथा 13 फ्रेम 7 ओबीएस) > > जर लोकांनी या नियमांचे पालन केले तर देवाने अभिवचन दिले की तो त्यांना आशीर्वाद देईल आणि त्यांचे संरक्षण करील. परंतु **जर** त्यांनी या नियमांचे पालन केले नाही, तर देवाने सांगितले की तो त्यांना शिक्षा करील. (2) दुसरी घटना कुठे आहे हे स्पष्ट नसल्यास, "तर" यासारख्या शब्दाने तो भाग चिन्हांकित करा. > देवाने लोकांना आशीर्वाद देण्याचे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे अभिवचन दिले, **जर** त्यांनी या नियमांचे पालन केले तरच. पण तो म्हणाला की **जर** त्यांनी त्यांचे पालन केले नाही तर तो त्यांना शिक्षा करेल (कथा 13 फ्रेम 7 ओबीएस) > >जर लोकांनी या नियमांचे पालन केले, **तर** देवाने अभिवचन दिले की तो त्यांना आशीर्वाद देईल आणि त्यांचे संरक्षण करील. पण **जर** त्यांनी या नियमांचे पालन केले नाही, **तर** देवाने सांगितले की तो त्यांना शिक्षा करील. > … **जर** ही योजना किंवा हे काम मनुष्याचे असेल, तर ते उधळून लावले जाईल. पण **जर** ते देवाचे असेल, तर तुम्ही त्यांचा पाडाव करू शकणार नाही. (प्रेषित 5:38ब-39अ युएलटी) > > …**जर** ही योजना किंवा हे काम मनुष्याचे असेल, **तर** ते उधळून लावले जाईल. पण **जर** ते देवाचे असेल, **तर** तुम्ही त्यांचा पाडाव करू शकणार नाही; --- ##### अपवादात्मक उपवाक्य– एकत्र करणे md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *अपवादात्मक उपवाक्याचे भाषांतर मी कसे करु शकतो?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### अपवादात्मक नातेसंबंध #### वर्णन अपवादात्मक नातेसंबंधाचा संबंधक एक किंवा अधिक गोष्टींना किंवा लोकांना गटामधून वगळतात. #### कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे इंग्रजीमध्ये प्रथम गटाचे (भाग १) वर्णन करून आणि नंतर त्या गटात जे नाही आहे त्यांना “त्याखेरीज,” “परंतु नाही,” “व्यतिरिक्त”, “याशिवाय” "जोपर्यंत नाही", ”“ तथापि… नाही,” आणि “केवळ”(भाग २) या शब्दांव्दारे सुचित करून दर्शविले जाते.एक किंवा अधिक वस्तू किंवा लोक एका गटातून वगळले गेले आहेत, काही भाषांमध्ये अशा प्रकारे सूचित केले जात नाही. त्याऐवजी, त्यांच्याकडे असे करण्याचे इतर मार्ग आहेत. काही भाषांमध्ये या प्रकारच्या रचनेला अर्थ नाही कारण भाग २ मधील अपवाद भाग १ मधील विधानास विरोध दर्शवित आहे. भाषांतरकारांना हे समजून घेणे आवश्यक आहे की गटात कोण (किंवा काय) आहे आणि कोणास (किंवा कशास) त्यांच्या भाषेमध्ये अचुकपणे संवाद साधण्यासाठी वगळले जाते. #### ओ.बी.एस व बायबलमधील उदाहरणे > देवाने आदामाला सांगितले की बागेतल्या बरे आणि वाईटाचे ज्ञान करून देणाऱ्या झाडावरच्या फळा **खेरीज**, **कोणत्याही** झाडावरचे फळ ते खाऊ शकतात (ओबीएस कथा १ फ्रेम ११) > > परंतु जर तू ती सोडवणार नाही तर मला सांग म्हणजे मला कळेल, कारण ती तुझ्या **शिवाय** सोडविणारा **कोणीच नाही**, व मी तुझ्यानंतर आहे. (रुथ ४:४ब युएलटी) > > दाविद त्या दिवसाच्या संध्याकाळपासून ते दुसऱ्या दिवसाच्या संध्याकाळपर्यंत त्यांचा संहार करीत राहीला. ४०० तरूण पुरषां**खेरीज** जे उंटांवर बसून पळून गेले, एकही पुरुष वाचला **नाही** (१ शमुवेल ३०:१७ युएलटी) > > पुरुष म्हणाला, “पहाट होत आहे, मला जाऊ दे.”याकोब म्हणाला, “तु मला आशिर्वाद देत नाही **तोपर्यंत** मी तुला जाऊ देणार **नाही**.” (उत्पत्ती ३२:२६ युएलटी) #### भाषांतर पध्दती जर स्त्रोत भाषेमध्ये अपवादात्मक उपवाक्य चिन्हांकित केलेला मार्ग आपल्या भाषेत देखील स्पष्ट असेल, तर अपवादात्मक उपवाक्याचे त्याचप्रकारे भाषांतर करा. (१) बर्‍याचदा भाग २ मधील अपवाद भाग १ मध्ये दुर्लक्षित असलेल्या एखाद्या गोष्टीचा विरोधाभास दर्शवितो. या प्रकरणात, भाषांतरकार नकारात्मक हटवून आणि “**केवळ**” यासारख्या शब्दाचा वापर करुन विरोधाभासाशिवाय समान वाक्यांश सांगू शकतो.” (२) उपवाक्याचा क्रम उलट करा जेणेकरून अपवाद प्रथम नमूद केला जाईल, आणि नंतर मोठ्या गटाचे नाव दुसरे ठेवले जाईल. #### भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणाचे लागूकरण (१) बर्‍याचदा भाग २ मधील अपवाद भाग १ मध्ये दुर्लक्षित असलेल्या एखाद्या गोष्टीचा विरोधाभास दर्शवितो. या प्रकरणात, भाषांतरकार नकारात्मक हटवून आणि “**केवळ**” यासारख्या शब्दाचा वापर करुन विरोधाभासाशिवाय समान वाक्यांश सांगू शकतो.” > दाविद त्या दिवसाच्या संध्याकाळपासून ते दुसऱ्या दिवसाच्या संध्याकाळपर्यंत त्यांचा संहार करीत राहीला. **४०० तरूण पुरषांखेरीज एकही पुरुष वाचला नाही** जे उंटांवर बसून पळून गेले, (१ शमुवेल ३०:१७ युएलटी) * भाग १: (एकही पुरुष **नाही** वाचला) * भाग २: ( ४०० तरूण पुरषां**खेरीज** ) > > > दाविद त्या दिवसाच्या संध्याकाळपासून ते दुसऱ्या दिवसाच्या संध्याकाळपर्यंत त्यांचा संहार करीत राहीला. **केवळ** ४०० तरूण पुरष वाचले; ते उंटांवर बसून पळून गेले, (१ शमुवेल ३०:१७ युएलटी) > > परंतु जर तू ती सोडवणार नाही, तर मला तसे सांग म्हणजे मला कळेल, कारण तुझ्या **शिवाय** ती सोडविण्यास **कोणीच नाही**, आणि मी तुझ्या नंतर आहे. > > > परंतु जर तू ती सोडवणार नाही, तर मला तसे सांग म्हणजे मला कळेल, कारण **ती सोडविण्यास कुळातील तुच प्रथम आहेस [केवळ तुच ती सोडवू शकतो]**, व मी तुझ्या नंतर आहे. > > पुरुष म्हणाला, “पहाट होत आहे, मला जाऊ दे." याकोब म्हणाला, “तु मला आशिर्वाद देत नाही **तोपर्यंत** मी तुला जाऊ देणार **नाही**.” (उत्पत्ती ३२:२६ युएलटी) > > > पुरुष म्हणाला, “पहाट होत आहे, मला जाऊ दे." याकोब म्हणाला, “**जर केवळ** तु मला आशिर्वाद दिला तरच मी तुला जाऊ देईल.” (२) उपवाक्याचा क्रम उलट करा जेणेकरून अपवाद प्रथम नमूद केला जाईल, आणि नंतर मोठ्या गटाचे नाव दुसरे ठेवले जाईल. > देवाने आदामाला सांगितले की बागेतल्या बरे आणि वाईटाचे ज्ञान करून देणाऱ्या झाडाच्या फळा**खेरीज**, **कोणत्याही** झाडाचे फळ ते खाऊ शकतात (ओबीएस कथा १ फ्रेम ११) > > > देवाने आदामाला सांगितले की तो बरे वाईट याचे ज्ञान करून देणाऱ्या झाडाचे फळ तो खाऊ शकत**नाही**, परंतू तो बागेतील **इतर कोणत्याही** झाडाचे फळ खाऊ शकतो. --- ### Grammar #### व्याकरण विषय md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *इंग्रजी व्याकरणाबद्दल काही मूलभूत माहिती काय आहे?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 व्याकरणाचे दोन मुख्य भाग आहेत: शब्द आणि रचना. रचनेमध्ये आपण वाक्यांश, खंड आणि वाक्य बनविण्यासाठी शब्द एकत्र कसे ठेवले. **शब्दांच्या जाती** - भाषेतील सर्व शब्द जे श्रेणीला संबंधित असतात त्यांना शब्दांच्या जाती म्हणतात. (पहा[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)) **वाक्ये** - जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपण आपले विचार वाक्यांमध्ये आयोजित करतो. एक वाक्य सहसा एखाद्या घटनेबद्दल किंवा एका परिस्थितीविषयी किंवा स्थितीची स्थिती याबद्दल पूर्ण विचार असतो. ([वाक्य रचना पहा](#figs-sentences)) * वाक्य विधाने, प्रश्न, आदेश किंवा उद्गार असू शकतात. ([उद्गार](#figs-sentencetypes) पहा) * वाक्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त खंड असू शकतात. ([वाक्य रचना पहा](#figs-sentences)) * काही भाषांचे दोन्ही कर्तरी आणि कर्मरी वाक्य आहेत. ([कर्तरी किंवा कर्मरी](#figs-activepassive) पहा) **मालकी** - यावरून असे लक्षात आले आहे की दोन नामांचा संबंध आहे. इंग्रजीमध्ये "देवाचे प्रेम" किंवा "देवाच्या प्रीतीत" किंवा "त्याच्या प्रेमात" म्हणून संबंधवाचक सर्वनाम म्हणून "'चे' 'म्हणून चिन्हांकित केले आहे. ([मालकी](#figs-possession) पहा) **अवतरण (कोटेशन)** - अवतरण म्हणजे एखाद्याने काय म्हटले आहे त्याचे अहवाल. * अवतरणाचे साधारणपणे दोन भाग आहेत: कोणी सांगितले आणि कोणी काय म्हणाले त्याबद्दल माहिती. ([कोटेशन्स आणि कोटस मार्जिन पहा](#writing-quotations)) * अवतरण एकतर प्रत्यक्ष कोट किंवा अप्रत्यक्ष कोट असू शकतात. ([प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अवतरण](#figs-quotations) पहा) * कोट्स त्यांच्या आत कोट्स देखील असू शकतात. (कोट्समध्ये उद्धरणांमधे पहा) * वाचकांना काय समजेल ते समजणे सोपे करण्यासाठी कोट्स चिन्हांकित केले जाऊ शकतात. ([कोट चिन्हांकित](#figs-quotesinquotes) पहा) --- #### भाववाचक नामे md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *भाववाचक नाम काय आहे आणि मी माझ्या भाषांतरात त्यांच्या संबंध कसा जोडू शकतो?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* * *[वाक्य रचना](#figs-sentences)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 भाववाचक नामे ही एक संज्ञा आहे जी दृष्टीकोन, गुण, घटना किंवा परिस्थितीचा संदर्भ देते. या अशा गोष्टी आहेत ज्या शारीरिक दृष्टिकोनातून पाहिल्या किंवा स्पर्श केल्या जाऊ शकत नाहीत, जसे की आनंद, वजन, ऐक्य, मैत्री, आरोग्य आणि कारण. हा भाषांतराचा मुद्दा आहे कारण काही भाषा विशिष्ट कल्पना अमूर्त नामाने व्यक्त करू शकतात, तर इतरांना ती व्यक्त करण्यासाठी वेगळ्या मार्गाची आवश्यकता असते. ### वर्णन लक्षात ठेवा संज्ञा हे शब्द आहेत जे एखाद्या व्यक्ती, ठिकाण, वस्तू किंवा कल्पनेला संदर्भित करतात. भाववाचक नामे ही नामे आहेत जी कल्पनांचा संदर्भ घेतात. हे दृष्टीकोन, गुण, घटना, परिस्थिती किंवा त्या कल्पनांमधील संबंध असू शकतात. या अशा गोष्टी आहेत ज्या शारीरिक दृष्टिकोनातून पाहिल्या किंवा स्पर्श केल्या जाऊ शकत नाहीत, जसे की आनंद, शांती, निर्मिती, चांगुलपणा, समाधानीपणा, न्याय, सत्य, स्वातंत्र्य, सूड, मंदपणा, लांबी, वजन आणि बरेच काही. बायबलसंबंधी ग्रीक आणि इंग्रजीसारख्या काही भाषा भाववाचक नामांचा वापर करतात. ते क्रियांना किंवा गुणांना नावे देण्याचा एक मार्ग प्रदान करतात. नावांसह, जे लोक या भाषा बोलतात ते संकल्पनांबद्दल बोलू शकतात जसे की ते गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ, भाववाचक नाम वापरल्या जाणार्‍या भाषांमध्ये लोक म्हणू शकतात, “मी पापाच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवतो.” परंतु काही भाषा भाववाचक नामे फार वापरत नाहीत. या भाषांमध्ये,वक्त्याला "क्षमा" आणि "पाप" असे दोन नाम असू शकतात परंतु ते समान अर्थ इतर मार्गांनी व्यक्त करेल. उदाहरणार्थ, ते असे म्हणतील की "माझा विश्वास आहे की पाप केल्यावर देव लोकांना क्षमा करण्यास तयार आहे." ### कारण हा भाषांतर प्रकरण आहे आपण ज्या बायबलचे भाषांतर करता त्यामध्ये काही कल्पना व्यक्त करण्यासाठी अमूर्त नामांचा वापर केला जाऊ शकतो. आपली भाषा कदाचित अशा काही कल्पनांसाठी भाववाचक नाम वापरू शकत नाही. त्याऐवजी ते या कल्पना व्यक्त करण्यासाठी वाक्यांश वापरू शकतात. हे वाक्यांश भाववाचक संज्ञाचा अर्थ दर्शविण्यासाठी इतर प्रकारचे शब्द जसे की विशेषण, क्रियापद किंवा क्रियाविशेषण वापरतील. उदाहरणार्थ, “त्याचे **वजन** काय आहे?” "त्याचे **वजन किती** होते?" म्हणून व्यक्त केले जाऊ शकते किंवा “किती **भारी** आहे?” ### बायबलमधील उदाहरणे > **लहानपणापासूनच**आपल्याला पवित्र लिखाण माहित आहे… (2 तिमथ्थी 3:15a) > > भाववाचक नाम बालपन याचा अर्थ असा होतो कि जेव्हा कोणी मुल होते परंतु **समाधाना** बरोबर **भक्ती करणे** हे एक मोठा **फायदा आहे**. (1 तीमथ्य 6: 6 ULT) > "धार्मिकता" आणि "समाधानीपणा" या संज्ञा नामधर्म आणि संतुष्ट असावेत. भाववाचक संज्ञा “प्राप्त” म्हणजे एखाद्याला फायदा किंवा मदत करणारी गोष्ट. > > आज **तारण** या घरात आला आहे, कारण तोही अब्राहामचा मुलगा आहे. (लुक 19: 9 यूएलटी) येथे येथे संज्ञा “तारण” म्हणजे सुटका केल्या जाणे होय. > काहीजण **उशीर** लावत असल्याचे मानतात म्हणून देव त्याच्या अभीवचनाबद्दल उशीरा हालचाल करत नाही (२ पेत्र: 3:9a ULT) भाववाचक नाम “उशीरा” वेगात नसणे ह्याला संदर्भीत करते कि ज्याच्याबरोबर काहीतरी केल्या जाते. > तो दोन्हीही अंधारात लपलेल्या गोष्टी प्रकाशात आणतील आणि अंतःकरणातील **हेतू** प्रकट करेल. (1 करिंथकरास 4: 5 ब यूएलटी) एखादी भाववाचक संज्ञा नैसर्गिक असेल आणि आपल्या भाषेत योग्य अर्थ देत असेल तर ते वापरण्याचा विचार करा. नसल्यास, येथे आणखी एक पर्याय आहे: ### भाषातंराची रणनीती ​एखादी भाववाचक संज्ञा नैसर्गिक असेल आणि आपल्या भाषेत योग्य अर्थ देत असेल तर ते वापरण्याचा विचार करा. नसल्यास, येथे आणखी एक पर्याय आहे: ​(१) भाववाचक संज्ञाचा अर्थ दर्शविणार्‍या वाक्यांशासह वाक्याचा शब्दरचना करा. संज्ञाऐवजी नवीन वाक्यांश भाववाचक संज्ञा व्यक्त करण्यासाठी क्रियापद, क्रियाविशेषण किंवा विशेषण वापरला जाईल. शास्त्रवचनाच्या उदाहरणाच्या खाली वैकल्पिक भाषांतरे समाविष्ट केली जातात. ### भाषातंराच्या रणनीतीचे लागूकरण करणे (१) भाववाचक संज्ञाचा अर्थ दर्शविणार्‍या वाक्यांशासह वाक्याचा शब्दरचना करा. संज्ञाऐवजी नवीन वाक्यांश भाववाचक संज्ञा व्यक्त करण्यासाठी क्रियापद, क्रियाविशेषण किंवा विशेषण वापरला जाईल. शास्त्रवचनाच्या उदाहरणाच्या खाली वैकल्पिक भाषांतरे समाविष्ट केली जातात. > … **बालपणापासून** तुला पवित्र लिखाण माहित आहे… आपण **लहापणापासूनच** आपल्याला पवित्र लिखाण माहित आहे. परंतु **भक्ती** बरोबर **समाधान** हा एक मोठा **फायदा** आहे. (1 तीमथ्य 6: 6 ULT) पण **भक्तीशील** आणि **समाधानी** राहणे खूप **फायदेशीर** आहे. पण जेव्हा आपण **भक्तीशील** आणि **समाधानी** असतो तेव्हा आपल्याला खूप **फायदा** होतो. पण जेव्हा आपण **देवाचा सन्मान करतो** आणि त्याच्या **आज्ञा पाळतो** आणि आपल्याकडे जे काही असते त्यात आनंदी असतो तेव्हा आपल्याला खूप **फायदा** होतो. आज या घराला **तारण** मिळाले आहे कारण तोही अब्राहामाचा पुत्र आहे. (लुक 19: 9 यूएलटी) > > आज या **घरातले लोक तारण केले गेले आहेत**… आज देवाने या घरातल्या **लोकांना तारले आहे**… > > परमेश्वर त्याच्या अभिवचनांविषयी उशीर करीत नाही जसे काही त्याला **उशीर** असे संबोधतात. (2पेत्र:3:9a ULT) > > > परमेश्वर त्याच्या अभिवचनांविषयी उशीर करीत नाही जसे काही त्याला **उशीर** असे संबोधतात. > > तो अंधारामध्ये लपलेल्या गोष्टी प्रकाशात आणील आणि अंतःकरणातील **हेतू** प्रकट करेल. (1 करिंथकर 4: 5 ब यूएलटी) > > > तो अंधारामध्ये लपलेल्या गोष्टी प्रकाशात आणेल आणि **लोकांना ज्या गोष्टी करायच्या आहेत आणि ज्या गोष्टी त्यांना कराव्याशा वाटतील त्या प्रगट करील.** ​ --- #### कर्तरी किंवा कर्मरी md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *कर्तरी आणि कर्मरी काय आहे आणि मी कर्मरी शब्द कसे भाषांतरित करू?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[वाक्य रचना](#figs-sentences)* * *[क्रियापदे](#figs-verbs)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 काही भाषेमध्ये दोन्ही कर्तरी आणि कर्मरी वाक्य आहेत. कर्तरी वाक्यामध्ये कर्ता क्रिया करतो. कर्मरी वाक्यामध्ये कर्त्याकडून क्रिया करून घेतली जाते. येथे अशी काही उदाहरणे जी त्याच्या कार्यासहीत आहेत जी अधोरेखित करण्यात आली आहेत: * कर्तरी: **माझ्या वडीलांनी** २०१० ला घर बांधले आहे. * कर्मणी:  **घर** 2010 साली बांधण्यात आले. ज्या भाषांमध्ये कर्मणी वाक्ये वापरली जात नाहीत अशा भाषांतरकारांना ते बायबलमध्ये सापडलेले कर्मणी वाक्य कसे भाषांतरित करतात हे माहित असणे आवश्यक आहे. इतर अनुवादकांना कर्मणी वाक्य कधी वापरावे आणि कर्तरी स्वरूप कधी वापरायची हे ठरवणे आवश्यक राहील. ### वर्णन काही भाषांमध्ये वाक्यांच्या कर्तरी आणि कर्मरी दोन्ही प्रकार आहेत. * कर्तरी स्वरूपात, कर्ता क्रिया करतो आणि नेहमी उल्लेख केला जातो. *कर्मणी स्वरूपात, या कर्त्याकडून क्रिया करून घेतली जाते, आणि जो क्रिया करतो त्याचा नेहमी उल्लेख केला जात नाही खालील कर्तरी आणि कर्मरी वाक्यांच्या उदाहरणांमध्ये, आम्ही या विषयावर अधोरेखीत केले आहे. * कर्तरी; **माझ्या वडिलांनी** 2010 मध्ये घर बांधले. * कर्मणी  **घर** 2010 साली माझ्या वडिलांकडून बांधण्यात आले. * कर्मर्णी **घर** 2010 साली बांधण्यात आले. (हे कोणी केले ते सांगत नाही.) #### कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे सर्व भाषा कर्तरी स्वरूप वापरतात. काही भाषा कर्मणी स्वरूप वापरतात आणि काही त्या वापरत नाहीत. काही भाषा केवळ काही विशिष्ट उद्देशांसाठी कर्मणी वापरतात आणि त्या स्वरूपाच्या सर्व भाषांमध्ये कर्मणी स्वरूप समान हेतूंसाठी वापरला जात नाही. #### कर्मणी चा हेतू * वक्ता ज्या व्यक्तीने किंवा ज्या गोष्टीवर कृती केली होती त्याबद्दल बोलत आहे, कृती केलेल्या व्यक्तीबद्दल नाही. * वक्ता हे सांगू इच्छित नाही की कृती कोणी केली. * ही क्रीया कोणी केली हे वक्त्याला माहिती नाही. #### कर्मणी पद्धतीसंबंधी भाषांतराची तत्त्वे * ज्या भाषांतरकारांची भाषा कर्मणी स्वरुपाचा वापर करीत नाहीत त्यांना ही कल्पना व्यक्त करण्याचा दुसरा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. * ज्या भाषेत कर्मणी स्वरुपाचे भाषांतरकार आहेत त्यांना बायबलमधील एका विशिष्ट वाक्यात कर्मणी का वापरले आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे आणि त्या वाक्याच्या भाषांतरात त्या हेतूसाठी कर्मणी रूप वापरायचे की नाही हे ठरवणे आवश्यक आहे. ### पवित्र शास्त्राच्या कथेतील उदाहरणे मग त्यांच्या नेमबाजांनी भिंतीवरून तुमच्या सैनिकांवर गोळ्या झाडल्या आणि राजाच्या काही सेवकांना **ठार मारले गेले.** आणि तुमचा सेवक उरिया हित्ती **ह्यालाही ठार मारले गेले.** (२ शमुवेल ११:२४ ULT) याचा अर्थ असा होतो की शत्रूच्या तिरंदाजांनी तटावरून बाण सोडले आणि उरीयासहित राजाचे कित्येक लोक मारण्यात आले. मुद्दा राज्याचे सेवक आणि उरीया यांच्याबाबतीत काय घडले ते, त्यांना बाण मारणाऱ्यांना माहित नव्हते. कर्मणी प्रकाराचा उद्देश राजाच्या कर्मचा-यावर आणि उरीयाकडे लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. > जेव्हा शहरातील लोक पहाटे उठले आणि पहा बआलच्या वेदीची **मोडतोड केलेली होती.** (शास्ते 6: 28 अ ULT) तेथील लोकांनी बालच्या वेदीच्या बाबतीत काय घडले ते पाहिले, परंतु ते कोणी तोडून टाकले हे त्यांना ठाऊक नव्हते. येथील कर्मणी स्वरूपाचा हेतू शहरातील लोकांच्या दृष्टीकोनातून हा कार्यक्रम सांगणे आहे. त्याच्या गळ्यात जात्याचा दगड **ठेवला जावा** आणि त्याला समुद्रात **फेकले जावे** (लूक 17: 2 a ULT) हे त्याच्यासाठी अधिक चांगले होईल. हे अशा परिस्थितीचे वर्णन करते ज्यात एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या गळ्यात असलेल्या जात्याच्या तळीसह समुद्रात टाकावे. कर्मणी प्रकाराचा हेतू या व्यक्तीस काय होते त्यावर लक्ष केंद्रित करणे हा असतो. व्यक्तीला या गोष्टी कोण करते हे महत्वाचे नाही. ### भाषांतर रणनीती आपली भाषा आपण अनुवाद करीत असलेल्या परिच्छेदाच्या प्रमाणेच एक कर्मणी स्वरूप वापरत असल्यास, एक कर्मणी स्वरूप वापरा. कर्मणी स्वरूपाशिवाय भाषांतर करणे अधिक चांगले ठरविल्यास येथे काही रणनीती आहेत ज्यांचा आपण विचार करू शकता. (१) कर्तरी वाक्यात समान क्रियापद वापरा आणि कुणी किंवा कोणत्या कृतीने केले ते सांगा. आपण हे करत असल्यास, क्रिया प्राप्त करणार्‍या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. (२) कर्तरी वाक्यात समान क्रियापद वापरा आणि कोणाने किंवा कृती केली हे सांगू नका. त्याऐवजी “ते” किंवा “लोक” किंवा “कोणीतरी” सारखे सामान्य अभिव्यक्ती वापरा. (३) भिन्न क्रियापद वापरा. ### भाषांतराच्या धोरणांची उदाहरणे लागू केली 1. कर्तरी वाक्यात समान क्रियापद वापरा आणि क्रिया कोणी केली ते सांगा. आपण असे केल्यास, क्रिया प्राप्त झालेल्या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. > भाकरीवाल्याच्या रस्त्यावरुन त्याला दररोज एक भाकरी **देण्यात आली**. (यिर्मया:३७;२१ ब) > > > **राजाच्या सेवकांनी** यिर्मयाला भटाऱ्याच्या रस्त्यावरुन रोज भाकर दिली. (२) कर्तरी वाक्यात समान क्रियापद वापरा आणि कृती कोणी केली हे सांगू नका. त्याऐवजी “ते” किंवा “लोक” किंवा “कोणीतरी” सारखे सर्वसामान्य अभिव्यक्ती वापरा. > त्याच्या गळ्यात तळी **ठेवली जावी** आणि त्याला समुद्रात **फेकले जावे** तर बरे होईल. (लूक 17: 2aयूएलटी) > > > त्यांनी त्याच्या गळ्यात एक तळी **ठेवावी** आणि त्याला समुद्रात **फेकले** तर बरे होईल. कोणीतरी त्याच्या गळ्यात **एक भारी दगड ठेवला** आणि त्याला समुद्रात **फेकले** तर त्याच्यासाठी ते बरे होईल. सक्रिय वाक्यात भिन्न क्रियापद वापरा. > भाटाऱ्याच्या रस्त्यावरुन त्याला दररोज एक भाकरी **देण्यात आली**. (यिर्मया :37:21 ULT) > > > त्याला भाटाऱ्याच्या रस्त्यावरुन दररोज एक भाकर **मिळाली.** md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *[भाववाचक नामे](#figs-abstractnouns)* * *[शब्द क्रम](#figs-order)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### फरक करणे विरुध्द माहिती देणे किंवा स्मरण करणे md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *जेव्हा एखादा वाक्यांश एखाद्या नामासह वापरला जातो, तेव्हा इतरांपासून नामाला विभक्त करणारे वाक्यांश व माहीत किंवा स्मरण करुण देणारे वाक्यांश यांच्यामध्ये काय फरक असतो?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* * *[वाक्य रचना](#figs-sentences)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 **वर्णन** काही भाषांमध्ये, नामास सुधारित करणारे वाक्ये नामासह दोन भिन्न उद्देशांसाठी वापरले जाऊ शकतात. ते एकतर (१) इतर समान गोष्टीतून नामाला विभक्त करू शकतात किंवा (२) ते नामाविषय अधिक माहिती देऊ शकतात. ती माहिती वाचकांसाठी नवीन असू शकते, किंवा वाचकास आधीपासून कदाचित माहित असलेल्या एखाद्या गोष्टीचे स्मरणपत्र असू शकते. इतर भाषा नामाला इतर समान गोष्टींपासून विभक्त करण्यासाठी नामासह सुधारित वाक्यांशाचा उपयोग करतात. जेव्हा या भाषा बोलणारे लोक एखाद्या नामासह एक सुधारित वाक्यांश ऐकतात तेव्हा ते असे मानतात की त्याचे कार्य एका गोष्टीला दुसर्‍या समान  गोष्टीपासून वेगळे करणे आहे. (१) समान गोष्टींमध्ये फरक करणे आणि (२) एखाद्या गोष्टीबद्दल अधिक माहिती देणे, यांच्यामध्ये असलेल्या भिन्नतेला चिन्हांकित करण्यासाठी भाषा स्वल्पविरामाचा वापर करतात. स्वल्पविरामांशिवाय, खाली असलेले वाक्य संवाद साधते की ते वेगळे करीत आहे: * मरीयेने **तिच्या बहिणीला**  **जी खूप आभारी होती** काही अन्न दिले. * जर तिची बहीण आभारी होती तर, "जी आभारी होती" हा वाक्यांश या मरीयाच्या बहिणीला दुसऱ्या बहीणीपासून जी सहसा आभारी नव्हती वेगळे करते. स्वल्पविरामाने, वाक्य अधिक माहिती देत आहे: * मरीयेने **तिच्या बहिणीला, जी खूप आभारी होती** काही अन्न दिले. * मरीयेच्या बहिणीबद्दल आपल्याला अधिक माहीती देण्यासाठी याच वाक्यांशाचा उपयोग केला जावू शकतो. जेव्हा मरीयाने तिला अन्न दिले तेव्हा मरीयाच्या बहिणीने कसा प्रतिसाद दिला याबद्दल हे आपल्याला सांगते ### कारण ही भाषांतराची समस्या आहे * बायबलच्या बर्‍याच स्त्रोतांच्या भाषेत नामाला दुसर्‍या समान गोष्टींपासून वेगळे करण्यासाठी आणि नामाविषयी अधिक माहीत देण्यासाठी वाक्यांशांचा उपयोग केला जातो जे नामाची सुधारणा करतात. तुम्ही (भाषांतरकार) प्रत्येक प्रकरणात लेखकाच्या अर्थाचा कोणाता हेतू आहे यास समजून घेणे आवश्यक आहे. * काही भाषांमध्ये वाक्यांशाचा उपयोग केला जातो जे इतर समान गोष्टीपासून नामाला केवळ वेगळे करण्यासाठी नामाची सुधारणा करतात. अधिक माहिती देण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या वाक्यांशाचे भाषांतर करताना, या भाषा बोलणार्‍या भाषांतरकारांना वाक्यांशाला नामापासून विभक्त करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, जे लोक ते वाचतात किंवा ऐकतात, त्यांना असे वाटेल की हा वाक्यांश इतर समान गोष्टींपासून नामास विभक्त करण्यासाठी आहे. ### बायबलमधील उदाहरणे #### इतर शक्य असलेल्या गोष्टींपासून एका गोष्टीला वेगळे करण्यासाठी उपयोगात येणारा शब्द व वाक्यांश यांची उदाहरणे : ( हे सहसा भाषांतरात कोणतीही समस्या उद्भवत नाहीत.) > **परम पवित्र स्थाना**पासून **पवित्र स्थानाला** वेगळे करण्याचा पडदा आहे. (निर्गम २६:३३ब युएलटी) “पवित्र” आणि “परम पवित्र” हे शब्द एकमेकांपासून आणि इतर कोणत्याही ठिकाणापासून दोन वेगळ्या ठिकाणांना भिन्न करतात > एक मुर्ख मुलगा आपल्या बापाला दुःख देतो, अणि  **जीने त्याला जन्म दिला** तीला क्लेश देतो. (नीतिसूत्रे १७:२५ युएलटी) "जीने त्याला जन्म दिला" हा वाक्यांश  ज्या स्त्रीस पुत्र क्लेश आहे तिच्यामध्ये फरक करतो . तो सर्व स्त्रियांसाठी मुर्ख नाही, पण त्याच्या आईसाठी आहे. #### शब्द आणि वाक्य यांची उदाहरणे जी अतिरिक्त माहिती किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल स्मरण देण्यासाठी वापरली जातात: (हे भाषा वापरत नसलेल्या भाषांसाठी ही भाषांतरातील समस्या आहे.) > … कारण **तुझे न्याय्य निर्णय** चांगले आहेत. (स्तोत्र ११९:३९ब युएलटी) "न्याय" हा शब्द आपल्याला सहज स्मरण करून देतो की देवाचे निर्णय न्याय्य आहेत. ते त्याच्या न्याय्य निर्णयांचा त्याच्या अन्यायी निर्णयामध्ये भेद करीत नाही, कारण त्याचे सर्व निर्णय न्याय्य आहेत. > सारा **जी ९० वर्षाची आहे** तीला मूल कसे होऊ शकते? - (उत्पत्ती १७:१७-१८ युएलटी) “ जी ९० वर्षांची आहे” या वाक्यांशामुळे सारेला पुत्र होईल हे अब्राहामाला वाटले नाही. तो सारा नावाच्या एका स्त्रीचा अन्य सारा नावाच्या स्त्री जी वेगळ्या वयाची होती तीच्यामध्ये फरक करत नाही, आणि तो कोणालाही तिच्या वयाबद्दल काही नवीन सांगत नव्हता. त्याने केवळ असा विचार केला नाही की एक स्त्री जी एवढी वयस्कर याहे तीला मुल होऊ शकते **मी घडविलेल्या** मानवाला भुतलावरून नष्ट करीन. (उत्पत्ती ६:७ युएलटी) “मी ज्यांना घडविले आहे” हा वाक्यांश देव आणि मानवजातीमधील नातेसंबंधाची एक आढवण आहे. या मानवजातीला नष्ट करुन टाकण्याचा अधिकार देवाला होता याचे हेच कारण आहे. देवाने निर्माण केली नाही अशी आणखी कोणतीही मानवजात नाही. ### भाषांतर रणनीती वाचकांना एखाद्या नामासह असलेल्या वाक्यांशाचा हेतू समजत असेल तर, वाक्यांश आणि नाम एकत्र ठेवण्याचा विचार करा. कारण भाषा शब्द किंवा वाक्यांश यांचा नामासह वापर केवळ एका गोष्टीला दुसऱ्या गोष्टीपासून भिन्न करण्यासाठी करतात, माहिती किंवा स्मरण करून देण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या वाक्यांशांचे भाषांतर करण्यासाठी येथे काही रणणीती आहेत. (१) वाक्याच्या दुसर्‍या भागामध्ये माहिती ठेवा आणि त्याचा हेतू दर्शविणाऱ्या शब्दांना जोडा. (२) ही केवळ अतिरिक्त माहिती आहे हे व्यक्त करण्यासाठी आपल्या भाषेतील मार्गांपैकी एका मार्गाचा उपयोग करा. असे कदाचित एखादा लहान शब्द जोडून, किंवा प्रयोग बदलण्याच्या मार्गाद्वारे होऊ शकते. कधीकधी प्रयोगामधील बदल विरामचिन्ह, जसे कंस किंवा स्वल्पविराम यांनी दर्शविले जाऊ शकतात. ### भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणाचे लागूकरण (१) वाक्याच्या दुसर्‍या भागामध्ये माहिती ठेवा आणि त्याचा हेतू दर्शविणाऱ्या शब्दांना जोडा. * **मी अशा लोकांना द्वेष करतो जे निरर्थक मूर्तीची सेवा करतात** (स्तोत्र 31: 6 IRV) - "निरुपयोगी मूर्ती" म्हणत, दाविद सर्व मूर्ती बद्दल टिप्पणी करीत होता आणि त्यांना त्यांची सेवा करणाऱ्यांना द्वेष देण्याचे कारण देत आहे. तो मौल्यवान मूर्तीपासून निर्जीव मूर्तीं यांच्यात फरक करीत नव्हता. > जे **निरर्थक** मुर्तींना पुजतात त्यांचा मी द्वेष करतो (स्तोत्र ३१:६ युएलटी) “निरर्थक मूर्ती” असे म्हणून, दावीद सर्व मूर्तींबद्दल भाष्य करीत होता आणि त्यांची पुजा करणाऱ्यांचा तिरस्कार करण्याचे कारण देत होता. तो निरर्थक मूर्तींंचा मुल्यवान मुर्तींमध्ये फरक करत नव्हता़. > > **कारण** **मुर्ती निरर्थक आहेत**, जे लोक त्यांची पुजा करतात त्यांचा मी तिरस्कार करतो. > > … कारण तुझे **न्याय्य** निर्णय चांगले आहेत. (स्तोत्र ११९:३९ब युएलटी) > > > … कारण तुझे निर्णय चांगले आहेत **कारण ते न्याय्य आहेत**. > > सारेला, **जी ९० वर्षाची आहे**, तीला पुत्र होऊ शकतो का? (उत्पत्ती १७:१७ब युएलटी) “जी ९० वर्षाची आहे” हा वाक्यांश सारेच्या वयाचे एक स्मरणपत्र आहे. अब्राहाम प्रश्न का विचारत होता ते सांगते. त्याला अशी अपेक्षा नव्हती की जी स्त्री एवढी वयस्कर आहे ती मूलाला जन्म देऊ शकेल > > **जेव्हा** **ती ९० वर्षाची असनाही** सारा मुलाला जन्म देऊ शकते काय? > > मी परमेश्वराचा धावा करील, **जो स्तुतीसपात्र आहे**. (२ शमुवेल २२:४अ युएलटी) एकच परमेश्वर आहे. “जो स्तुतीसपात्र आहे" हा वाक्यांश परमेश्वराचा धावा करण्यास एक कारण देतो.> > > > मी परमेश्वराचा धावा करील, कारण **तो स्तुतीस पात्र आहे** (२) ही केवळ अतिरिक्त माहिती आहे हे व्यक्त करण्यासाठी आपल्या भाषेतील मार्गांपैकी एका मार्गाचा उपयोग करा. > तु माझा पुत्र आहे, **ज्यावर मी प्रेम करतो**. मी तुझ्याविषयी संतुष्ट आहे. (लूक ३:२२ युएलटी) > > > तु माझा पुत्र आहेस. **मी तुझ्यावर प्रेम करतो** आणि मी तुझ्याविषयी संतुष्ट आहे. > > > > **माझ्या प्रेमाचा स्विकार करून**, तु माझा पुत्र आहेस. मी तुझ्याविषयी संतुष्ट आहे. md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *[दुहेरी नकारात्मक](#figs-doublenegatives)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### दुहेरी नकारात्मक md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *दुहेरी नकारार्थी म्हणजे काय?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* * *[वाक्य रचना](#figs-sentences)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 दोन नाकारात्मक तेव्हा होतात जेव्हा एका खंडात दोन शब्द असतात जे प्रत्येक "नाही" याचा अर्थ व्यक्त करते. दुहेरी नकारात्मक विचार वेगवेगळ्या भाषांमध्ये खूप भिन्न गोष्टी आहेत. दुहेरी नकारात्मक गोष्टींनी अचूकपणे आणि स्पष्टपणे वाक्ये भाषांतर करण्यासाठी, आपल्याला बायबलमध्ये दुहेरी नकारात्मक अर्थ काय आहे हे आणि आपल्या भाषेत हे विचार कसे व्यक्त करायचे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. ### वर्णन नकारात्मक शब्द म्हणजे तो शब्द कि ज्याचा अर्थ "नाही" असे आहे. उदाहरणे "नाही", "नव्हे", "काहीही नाहीत" "कोणीही नाहीत," "काही नाहीत," "कोठेही नाही" "कधीही नाही", "आणी नाही", "कोणताही नाही" आणि "शिवाय." तसेच, काही शब्दांमध्ये उपसर्ग किंवा प्रत्यय आहेत ज्याचा अर्थ "नाही" जसे की या शब्दाचे अधोरेखित भाग: “आनंदी **नसणे**,”**शक्य नसणे**,” आणि “**बिन** कामी.” काही प्रकारच्या शब्दांचा नकारात्मक अर्थ देखील असतो, जसे की “उणीव” किंवा “नाकारणे” किंवा “लढा” किंवा “वाईट” जेव्हा वाक्यचे दोन शब्द असतात ज्या प्रत्येकाने "नाही" असा अर्थ व्यक्त केला तर दुहेरी नकारात्मकता येते. > तसा आम्हाला अधिकार **नाही** असे नाही… (2 थेस्सलनीकाकरांस पत्र 3:9 IRV) आणि यापेक्षा अधिक आत्मविश्वासाने शपथ घेण्यापासून नाही झाला,… (इब्री 7:20 IRV) दुर्जनाला शिक्षा चुकणार **नाही** हे मी टाळी देऊन सांगतो. (नीतिसूत्रे 11:21 IRV) #### कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे दुहेरी नकारात्मक विचार वेगवेगळ्या भाषांमध्ये खूप भिन्न गोष्टी आहेत. * काही भाषांमध्ये, जसे स्पॅनिश, एक दुहेरी नकारात्मक नकारात्मकांवर भर देतो. खालील स्पॅनिश वाक्य *No ví a nadie* शब्दशः, "मी कोणालाही दिसत नाही." असा आहे. त्यात क्रियापद आणि 'nadie' आणि 'no' असे दोन्ही शब्द आहे, ज्याचा अर्थ "कोणीही नाही." दोन नकारात्मक एकमेकांशी करारनामा म्हणून पाहिल्या जातात आणि वाक्य म्हणजे "मी कोणालाही पाहिले नाही." * काही भाषांमध्ये, दुसरे नकारात्मक, पहिले वाक्य रद्द करते, सकारात्मक वाक्य बनवते. म्हणून, "तो मूर्ख नाही" म्हणजे "तो बुद्धिमान आहे." * काही भाषांमध्ये दुहेरी नकारात्मकतेने एक सकारात्मक वाक्य तयार केले आहे, परंतु ते एक कमकुवत विधान आहे. म्हणून, "तो मूर्ख नाही" म्हणजे "तो काहीसा बुद्धिमान आहे." * काही भाषांमध्ये, जसे की बायबलची भाषा, दुहेरी नकारात्मक एक सकारात्मक वाक्य तयार करू शकते आणि बऱ्याचदा विधानाला बळकटी देते. म्हणून, "तो मूर्ख नाही" याचा अर्थ "तो बुद्धिमान आहे" किंवा "तो खूप हुशार आहे" असाही होऊ शकतो. वाक्ये दुहेरी नकारात्मकतेने आपल्या भाषेत अचूकपणे आणि स्पष्टपणे भाषांतर करण्यासाठी, आपल्याला बायबलमध्ये दुहेरी नकारात्मक अर्थ आणि आपली भाषा त्याच कल्पना कशी व्यक्त करायची हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. ### बायबलमधील उदाहरणे > … म्हणजे ते **निष्फळ** होणार **नाहीत**. (तीताला पत्र 3:14 IRV) याचा अर्थ "म्हणजे ते फलदायी होतील." > सर्वकाही त्याच्याद्वारे झाले आणि जे काही झाले ते त्याच्याशिवाय झाले **नाही**. (योहान 1:3 IRV) दुहेरी नकारात्मकता वापरुन योहानाने यावर भर दिला की देवाच्या पुत्राने सर्व काही निर्माण केले. दुहेरी नकारात्मक साध्या सकारात्मकपेक्षा अधिक मजबूत विधान करते ### भाषांतर रणनीती दुहेरी नैसर्गिक असल्यास आणि आपल्या भाषेतील सकारात्मक अभिव्यक्तीसाठी वापरल्यास, त्यांचा वापर करण्याचा विचार करा. अन्यथा, तुम्ही या धोरणांचा विचार करू शकता: 1. जर बायबलमध्ये दुहेरी नकारात्मकतेचा उद्देश फक्त सकारात्मक विधान करणे असेल आणि जर ते आपल्या भाषेमध्ये असे करणार नसतील तर दोन नकारात्मक गोष्टी काढून टाका जेणेकरून ती सकारात्मक असेल. 2. जर बायबलमध्ये दुहेरी नकारात्मकतेचा उद्देश मजबूत सकारात्मक विधान करणे आहे आणि जर तो आपल्या भाषेमध्ये असे करणार नसल्यास, दोन नकारात्मक काढून टाका आणि "बरीच" किंवा "निश्चितपणे" यासारख्या बळकट शब्द किंवा वाक्यांशात ठेवले पाहिजे. ### भाषांतराचे तंत्रज्ञानाचे उदाहरण लागू 1. जर बायबलमध्ये दुहेरी नकारात्मकतेचा उद्देश फक्त सकारात्मक विधान करणे असेल आणि जर ते आपल्या भाषेमध्ये असे करणार नसतील तर दोन नकारात्मक गोष्टी काढून टाका जेणेकरून ती सकारात्मक असेल. * कारण आपल्या सर्वांच्या दुर्बलतेविषयी ज्याला सहानुभूती वाटत **नाही**, असा आपला प्रमुख याजक **नाही**. (इब्री 4:15 IRV) * "कारण आपल्या सर्वांच्या दुर्बलतेविषयी ज्याला सहानुभूती वाटते, असा आपला प्रमुख याजक आहे." * … म्हणजे ते **निष्फळ** होणार **नाहीत**. (तीताला पत्र 3:14 IRV) "…म्हणजे ते निष्फळ होतील." 1. जर बायबलमध्ये दुहेरी नकारात्मकतेचा उद्देश मजबूत सकारात्मक विधान करणे आहे आणि जर तो आपल्या भाषेमध्ये असे करणार नसल्यास, दोन नकारात्मक काढून टाका आणि "बरीच" किंवा "निश्चितपणे" यासारख्या बळकट शब्द किंवा वाक्यांशात ठेवले पाहिजे. * **दुर्जनाला शिक्षा चुक** णार **नाही** हे मी टाळी देऊन सांगतो… (नीतिसूत्रे 11:21 IRV) * "दुर्जनाला **खात्रीने** शिक्षा होणार हे मी टाळी देऊन सांगतो…" * सर्वकाही त्याच्याद्वारे झाले आणि जे काही झाले ते **त्याच्याशिवाय** झाले **नाही**. (योहान 1:3 IRV) * "सर्वकाही त्याच्याद्वारे झाले. त्याने **निश्चितपणे** सर्वकाही निर्माण केले जे बनविण्यात आलेले आहे." md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *[क्रियापदे](#figs-verbs)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### पदन्यूनता md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *पलीकडे काय आहे?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[अलंकार](#figs-intro)* * *[वाक्य रचना](#figs-sentences)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन जेव्हा एखादा वक्ता किंवा लेखक सामान्यत: वाक्यात असावा असे एक किंवा अधिक शब्द सोडून देतो तेव्हा पदन्युनता उद्भवते. वक्ता किंवा लेखक हे करतात कारण त्यांना हे माहित आहे की ऐकणारा किंवा वाचक वाक्याचा अर्थ समजून घेईल आणि जेव्हा तेथे असलेले शब्द ऐकतो किंवा वाचतो तेव्हा त्याच्या मनातले शब्द पुरवतो. उदाहरणार्थ: > तर दुष्ट न्यायाच्या दिवशी उभे राहू शकत नाहीत. **किंवा पापी नितीमानांच्या बैठकीत बसणारच नाही**(स्तोत्र 1:5b) दुसर्‍या भागात पदन्युनता आहे कारण “नीतिमान लोकांच्या बैठकीत किंवा पापी” हे पूर्ण वाक्य नाही. वक्त्याने असे गृहीत धरले आहे की ऐकल्या जाणार्‍यास हे समजेल की पापी मागील कलमामधून कृती भरून धार्मिक लोकांच्या सभेत काय करणार नाहीत. भरलेल्या कृतीसह, संपूर्ण वाक्य संपुष्टात येईल: >> ... किंवा पापी नीतिमानांच्या सभेत **उभे** **राहणार** नाहीत. ### येथे दोन प्रकारच्या पदन्युनता आहे १. वाचकांना संदर्भामधून वगळलेले शब्द किंवा शब्द पुरवावे लागतात तेव्हा संबंधित पदन्युनता होत. सामान्यत: वरील शब्दात मागील शब्दात हा शब्द असतो. २. वगळलेले शब्द किंवा शब्द संदर्भात नसतात तेव्हा एक परीपुर्ण पदन्युनता होते, परंतु वाक्यांश भाषेमध्ये इतके सामान्य असतात की वाचकांना या सामान्य वापरामधून किंवा परिस्थितीच्या स्वरुपामुळे काय गहाळ होते ते पुरवणे अपेक्षित असते. ### हे भाषांतर प्रकरण आहे कारण अपूर्ण वाक्ये किंवा वाक्ये दिसणारे वाचक कदाचित माहितीच गमावत नसतील हे कदाचित त्यांना ठाऊक नसते. किंवा माहिती गहाळ आहे हे वाचकांना समजेल, परंतु मूळ माहिती नसल्याने कोणती माहिती गहाळ आहे हे त्यांना ठाऊक असू शकत नाही बायबलसंबंधी भाषा, संस्कृती किंवा मूळ वाचकांप्रमाणे परिस्थिती. या प्रकरणात, ते चुकीची माहिती भरतील. किंवा वाचकांना पदन्युनतेचा गैरसमज होऊ शकतो जर त्यांनी त्याच प्रकारे पदन्युनतेचा वापर न केल्यास ### बायबलमधील उदाहरणे ### सापेक्ष पदन्युनता > तो लबानोनला वासराप्रमाणे **आणि सिदीन्याना एका बैलसारखा** नाकारतो. (स्तोत्र29:6 ULT) आपले शब्द थोडके असावेत आणि चांगली कविता करावी अशी लेखकाची इच्छा आहे. भरलेल्या माहितीसह संपूर्ण वाक्य असेः >> तो लबानोनला वासराप्रमाणे वगळतो आणि **तो बनवतो** सिदोन्याना **वगळतो** एका बैलप्रमाणे. > > म्हणूनच आपण कसे चालता ते काळजीपूर्वक हा - **मूर्खपणाने नव्हे तर शहाणपणाने**. (इफिस 5:१:15) वाचकांना या वाक्यांच्या दुसर्‍या भागात समजले पाहिजे अशी माहिती पहिल्या भागातून भरली जाऊ शकते: >> आपण कसे चालता हे काळजीपूर्वक पहा - **चला** मूर्खपणाचा नसून **चला** शहाणपणाने, ### निरपेक्ष पदन्युनता > जेव्हा तो जवळ आला, तेव्हा त्याने विचारले, “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?” म्हणून तो म्हणाला, “स्वामी, **मला पुन्हा पहायचे आहे**.” (लूक 18: 40 ब-41 यूएलटी) असे दिसते की त्या व्यक्तीने अपूर्ण वाक्यात उत्तर दिले कारण त्याला नम्र व्हायचे होते आणि त्याने थेट येशूला बरे होण्याची विचारणा केली नाही. त्याला हे ठाऊक होते की येशूला समजेल की तो त्याला बरे करू शकतो जेव्हा येशू त्याला बरे करील. संपूर्ण वाक्य असे असेल: >> "प्रभू, **माझी इच्छा आहे की तुम्ही मला बरे करावे म्हणजे** मला कदाचीत माझी दृष्टी मिळेल."> तीत यांना… **देवपिता आणि आमचा तारणारा ख्रिस्त येशू कडून कृपा व शांती** . (तितास 1: 4 यूएलटी) लेखकाने असे गृहीत धरले आहे की वाचक आशीर्वाद किंवा इच्छा या सामान्य प्रकारास ओळखेल, म्हणून त्याने पूर्ण वाक्य समाविष्ट करण्याची गरज नाही, जे असे होतेः >> तीत ह्याला… देव पिता आणि आपला तारणारा ख्रिस्त येशू याच्याकडून **तुला कृपा व शांति मिळावी**. ### भाषातंराची रणनीती जर पदन्युनता नैसर्गिक असेल आणि आपल्या भाषेत योग्य अर्थ देत असेल तर ते वापरण्याचा विचार करा. नसल्यास, येथे आणखी एक पर्याय आहे: (१) गहाळ शब्द अपूर्ण वाक्यांश किंवा वाक्यात जोडा. ### भाषातंराच्या धोरणांची उदाहरणे लागू केली आहेत (1) गहाळ शब्द अपूर्ण वाक्यांश किंवा वाक्यात जोडा. > म्हणूनच वाईट लोक न्यायाच्या दिवशी उभे राहू शकत नाहीत किंवा **पापी नितीमानांच्या सभेत** उभे राहू शकत नाहीत. (स्तोत्र 1:5) >> म्हणून दुष्ट न्यायाच्या दिवशी उभे राहू शकत नाहीत आणि **पापी लोक धार्मिक लोकांच्या सभागृहात उभे** राहू शकत नाहीत. > जेव्हा तो जवळ आला, तेव्हा त्याने विचारले, “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?” तो म्हणाला, “प्रभु, **यासाठी की मला माझी दृष्टी मिळावी**.” (लूक 18:40b-41) >> जेव्हा तो मनुष्य जवळ आला, त्याने येशूला विचारले, “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?” तो म्हणाला, “प्रभु, **मला तु बरे करावेअशी माझी इच्छा आहे**. यासाठी की मला पुन्हा दृष्टी मिळावी.” > तो लबानोनला वासराप्रमाणे **आणि सिदोनाला एका बैलसारखे** सोडून देतो.( स्तोत्र २९:६) >>तो लबानोनाला वासराप्रमाणे आणि **तो बनवतो** सिदोन **सोडून देतो** **बैलासारखे** --- #### 'तुम्हीचे' रूपे md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *तुम्हीचे वेगळ्या प्रकारचे स्वरूप काय आहेत?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *['तू' ची रूपे - एकवचनी](#figs-yousingular)* * *['तुम्ही' या शब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनेकवचनी](#figs-youdual)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### एकवचनी, संयुक्त, आणि अनेकवचनी "आपण" या शब्दावर किती लोकांनी "आपण" शब्दांचा उल्लेख केला आहे अशा शब्दांवर काही भाषांतून एकापेक्षा अधिक शब्द आहेत **एकवचनी** प्रकार म्हणजे एक व्यक्ती आणि **अनेकवचनी** प्रकार म्हणजे एकापेक्षा अधिक व्यक्ती. काही भाषांमध्ये सुद्धा **संयुक्त** प्रकार आहेत जो दोन लोकांना संदर्भित करतो, आणि काहींचे अन्य प्रकार असतात ज्यांना तीन किंवा चार जण असतात. आपण [http://ufw.io/figs_younum](http://ufw.io/figs_younum) येथे व्हिडिओ पाहू शकता. कधीकधी बायबलमध्ये एखाद्या स्त्रीशी बोलत असतानाही बोलणारा "तुम्ही" हे एकवचनी रूप वापरतात. * [एकवचनी सर्वनामे जी गटांना संदर्भित करतात](#figs-youcrowd) ### औपचारिक आणि अनौपचारिक बोलणारा आणि ज्या व्यक्तीने बोलले आहे त्या व्यक्तीमधील नातेसंबंधांवर आधारित काही भाषांमध्ये "तुम्ही" एकापेक्षा जास्त प्रकार आहेत. लोक वयस्कर, किंवा उच्च प्राधिकारिक व्यक्तीशी किंवा जेव्हा फार ओळखीच्या नसलेल्या अशा एखाद्या व्यक्तीशी बोलताना "आपण" या **औपचारिक** प्रकाराचा वापर करतात. लोक वयस्कर नसलेल्या व्यक्तीशी बोलताना किंवा ज्याला उच्च अधिकार नसलेले किंवा कौटुंबिक सदस्य किंवा जवळचे मित्र त्यांच्याशी बोलत असतांना **अनौपचारिक** प्रकाराचा वापर करतात. आपण [http://ufw.io/figs_youform](http://ufw.io/figs_youform) येथे व्हिडिओ पाहू शकता. हे भाषांतर करण्याच्या मदतीसाठी, आपण असे सुचवितो की आपण असे वाचू शकता: * ["आपण" याचे प्रकार - औपचारिक किंवा अनौपचारिक](#figs-youformal) --- #### 'तुम्ही' या शब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनेकवचनी md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *'तुम्ही' हा शब्द अनेकवचनी किंवा एकवचनी असल्यास मला कसे कळेल?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *['तुम्हीचे' रूपे](#figs-you)* * *[सर्वनामे](#figs-pronouns)* * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन काही भाषांमध्ये जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द एकाच व्यक्तीला सूचित करतो तेव्हा "तुम्ही" या शब्दाचे एकवचनी रूप असते, आणि जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना सूचित करतो तेव्हा अनेकवचनी रूप असते. जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द केवळ दोन लोकांच्या संदर्भात वापरतात तेव्हा काही भाषांमध्ये "तुम्ही" हा शब्द दुहेरी स्वरूपात देखील असतो. यापैकी एक भाषा बोलणाऱ्या अनुवादकांना नेहमी वक्त्याचा अर्थ काय आहे हे माहित असणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते त्यांच्या भाषेतील “तुम्ही” या शब्दासाठी योग्य शब्द निवडू शकतील. इतर भाषांमध्ये, जसे इंग्रजी, त्यामध्ये एकच प्रकार आहे, ज्याचा वापर लोक कितीही लोकांना संदर्भित करण्यासाठी करतात. बायबल हे पहिल्यांदा इब्री, अरामी व ग्रीक भाषेमध्ये लिहिले गेले होते. या भाषांमध्ये सर्व "तू" या शब्दाचे एकवचनी रूप आहे आणि "तुम्ही" या शब्दाचे अनेकवचनी रूप आहे. जेव्हा आपण त्या भाषेमध्ये बायबल वाचतो, तेव्हा सर्वनाम आणि क्रियापद रूप आपल्याला दर्शवितो की "तुम्ही" हे एका व्यक्तीस किंवा एकापेक्षा अधिक व्यक्ती सूचित करते. तथापि, ते फक्त दोन लोक किंवा दोनपेक्षा जास्त लोकांना संदर्भित करते की नाही हे ते आम्हाला दर्शवू शकत नाही. जेव्हा सर्वनाम आपल्याला “तुम्ही” हा शब्द किती लोकांना सूचित करतो हे दर्शवत नाही, तेव्हा वक्ता किती लोकांशी बोलत होता हे पाहण्यासाठी आपल्याला संदर्भ पाहण्याची आवश्यकता आहे. #### कारणे हा भाषांतर मुद्दा आहे * "तुम्ही" या शब्दाचे वेगळे एकवचनी, दुहेरी आणि अनेकवचनी रूपे असलेली भाषा बोलणाऱ्या अनुवादकांना नेहमी वक्त्याचा अर्थ काय आहे हे माहित असणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते त्यांच्या भाषेत "तुम्ही" या शब्दासाठी योग्य शब्द निवडू शकतील. * कर्ता एकवचनी किंवा अनेकवचनी आहे यावर अवलंबून अनेक भाषांमध्ये क्रियापदाचे वेगवेगळे रूप देखील असतात. त्यामुळे “तुम्ही” या अर्थाचा असा कोणताही सर्वनाम नसला तरीही, या भाषांच्या अनुवादकांना हे माहित असणे आवश्यक आहे की वक्ता एका व्यक्तीचा किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा संदर्भ देत आहे. "तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीचा किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना संदर्भित करतो की नाही हे अनेकदा संदर्भ स्पष्ट करेल. तुम्ही वाक्यातील इतर सर्वनाम पाहिल्यास, ते तुम्हाला वक्ता किती लोकांना संबोधित करत होते हे समजण्यास मदत करतील. ### बायबलमधील उदाहरणे > जब्दीचे मुलगे **याकोब व योहान**, हे त्याच्याकडे आले, आणि त्याला म्हणाले, “गुरुजी, आम्ही आपणाजवळ जे मागू ते आपण आमच्यासाठी करावे अशी आमची इच्छा आहे.” 36 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी **तुमच्यासाठी** काय करावे अशी **तुमची** इच्छा आहे?” (मार्क 10:35-36 युएलटी) येशू याकोब व योहान, या दोघांना विचारत आहे, कि त्याने त्यांच्यासाठी काय करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. जर लक्ष्यित भाषेमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे दुहेरी रूप असल्यास, त्याचा वापर करा. जर लक्ष्यित भाषेमध्ये दुहेरी रूप नसल्यास अनेकवचनी रूप योग्य असेल. >येशूने आपल्या दोन शिष्यास पाठविले आणि असे सांगितले की, “तुम्ही जे गाव पुढे दिसते त्या गावात जा. **तुम्ही** गावात जाताच, ज्याच्यावर कोणी बसले नाही असे शिंगरू **तुम्हाला** बांधलेले आढळेल. त्यास सोडा व माझ्याकडे त्यास घेऊन या. (मार्क 11:1-2युएलटी) संदर्भ हे स्पष्ट करतो की येशू दोन लोकांना संबोधित करत आहे. जर लक्ष्यित भाषेमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे दुहेरी रूप असल्यास, त्याचा वापर करा. जर लक्ष्यित भाषेमध्ये दुहेरी रूप नसल्यास अनेकवचनी रूप योग्य असेल. > देवाचा आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताचा सेवक, याकोब याजकडून, देवाच्या लोकांचे “बारा वंश” जे जगभर विखुरलेले आहेत त्यांना सलाम! माझ्या बंधूंनो, ज्या ज्या वेळी **तुमच्यावर** निरनिराळया परीक्षा येतील तेव्हा तुम्ही स्वत:ला अत्यंत आनंद माना, कारण तुम्हांला माहीत आहे की, **तुमच्या** विश्वासाच्या परीक्षेमुळे धीर निर्माण होतो. (याकोब 1:1-3 युएलटी) याकोबाने हे पत्र अनेकांना लिहिले, म्हणून "तुम्ही" हा शब्द अनेक लोकांना संदर्भित होतो. लक्ष्यित भाषेत "तुम्ही" या शब्दाचा अनेकवचनी रुप असल्यास, त्याचा उपयोग येथे करणे सर्वोत्तम होईल. ### "तुम्ही" हा शब्द किती लोकांना संदर्भित करतो याबाबतची धोरणे (1) "तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीला किंवा एकाहून अधिक व्यक्तींला संदर्भित करतो की नाही हे ते सांगतात का ते पाहण्यासाठी भाषांतर नोट्स पाहा. (2) "तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीचा किंवा एकाहून अधिक व्यक्तींचा संदर्भ घेतो की नाही हे तुम्हाला दर्शवेल असे काही बोलते का ते पाहण्यासाठी यूएसटी पहा. (3)जर तुमच्याकडे बायबल असेल जे अशा भाषेत लिहिलेले आहे ज्यात "तू" एकवचनी रुप "तुम्ही" अनेकवचनी रुप यात फरक स्पष्ट करते, तर त्या बायबलमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे कोणते रूप आहे ते पाहा. (4) वक्ता कोणाशी बोलत होता आणि कोणी प्रतिसाद दिला हे पाहण्यासाठी संदर्भ पाहा. आपण [http://ufw.io/figs_youdual](http://ufw.io/figs_youdual) येथे व्हिडिओ पाहू शकता. md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *['तू' ची रूपे - एकवचनी](#figs-yousingular)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### 'तू' ची रूपे - एकवचनी md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *'तुम्ही' हा शब्द एकवचनी आहे हे मला कसे कळेल?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* * *['तुम्हीचे' रूपे](#figs-you)* * *[सर्वनामे](#figs-pronouns)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन काही भाषांमध्ये जेव्हा “तुम्ही” हा शब्द एकाच व्यक्तीला संदर्भित केला जातो तेव्हा "तुम्ही" या शब्दासाठी एकवचनी रुप आहे, व जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना संदर्भित केला जातो तेव्हा त्याचे अनेकवचनी रुप आहे. जे भाषांतरकार यापैकी एक भाषा बोलतात, वक्त्याला काय म्हणायचे आहे हे माहीत असण्याची गरज आहे, जेणेकरून "तुम्ही" यासाठी असलेल्या योग्य शब्दाची ते निवड करु शकतील. इंग्रजीसारख्या इतर भाषांमध्ये फक्त एकच रूप आहे, ज्याचा लोक किती लोकांचा संदर्भ घेत आहे याचा विचार न करता वापर करतात. बायबल सर्वप्रथम इब्री,अरामी आणि ग्रीक भाषांमध्ये लिहिले गेले होते. या सर्व भाषांमध्ये “तुम्ही” चे एकवचनी रूप आणि “तू” चे अनेकवचनी रूप आहे. जेव्हा आपण त्या भाषांमध्ये बायबलचे वाचन करतो, तेव्हा सर्वनाम आणि क्रियापद आपल्याला "तू” शब्दाचा संदर्भ एका व्यक्तीसाठी किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींसाठी आहे हे दर्शवितो. जेव्हा आपण तू ची भिन्न रूपे नसलेल्या भाषेतील बायबल वाचतो तेव्हा वक्ता किती लोकांशी बोलत होता हे पाहण्यासाठी आपण संदर्भ पाहिला पाहिजे. #### कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे * “तुम्ही” याचे विशिष्ट एकवचनी आणि अनेकवचनी रुपे असणारी भाषा बोलणारे भाषांतरकारांना त्यांच्या भाषेत “तुम्ही” यासाठी योग्य शब्द निवडता यावा म्हणून वक्त्याचे म्हणणे काय होते हे नेहमीच माहित असणे आवश्यक आहे. * कर्ता एकवचनी किंवा अनेकवचनी आहे यावर अवलंबून अनेक भाषांमध्ये क्रियापदाचे भिन्न रूप आहेत. तरीही “तुम्ही” याचा अर्थ असलेले असे कोणतेही सर्वनाम नसले तरीही या भाषांच्या भाषांतरकारांना हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की वक्ता एका व्यक्तीचा उल्लेख करीत आहे किंवा एकापेक्षा अधिक. "तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीला किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींला संदर्भित करत आहे की नाही हे संदर्भ नेहमीच स्पष्ट करते. जर तुम्ही वाक्यातील इतर सर्वनामांकडे पाहिले तर ते तुम्हाला वक्ता बोलत असलेल्या लोकांची संख्या जाणून घेण्यास मदत करतील. कधीकधी ग्रीक आणि इब्री भाषिक लोकांच्या समुहाशी बोलत असले तरीही “तू” या एकवचनी स्वरुपाचा वापर करतात.   (पाहा [‘तू’ या शब्दाची रुपे – समुदायासाठी एकवचनी आहे](https://create.translationcore.com/figs-youcrowd/01.md) .)े ### बायबलमधील उदाहरणे > तो म्हणाला, “या सर्व गोष्टी मी माझ्या तरुणपणासून पाळल्या आहेत.” जेव्हा येशूने हे ऐकले, तेव्हा तो त्याला म्हणाला, "**तुझ्या**त अजून एका गोष्टीची उणीव आहे. सर्व गोष्टी जेवढ्या **तुझ्या** जवळ आहेत, सर्व विकून ते गरिबांना वाट, म्हणजे स्वर्गात **तुला** संपत्ती मिळेल — मग ये, माझ्या मागे चल.” (लूक १८:२१,२२ यु.एल.टी) जेव्हा त्याने “मी” असे म्हटले, तेव्हा शासक त्याच्या स्वतःबद्दल बोलत होता. यावरून असे दिसून येते की जेव्हा येशू “तू” असे म्हणाला तेव्हा तो फक्त शासकाला संदर्भित करत होता. तर ज्या भाषांमध्ये "तुम्ही” चे एकवचनी आणि अनेकवचनी रूप आहेत येथे त्यांना एकवचनी स्वरुपाची आवश्यकता आहे. > > देवदुत त्याला म्हणाला, **स्वत:स** “वस्त्र पांघरून" घे व **तुझ्या** वाहणा घाल.” मग त्याने तसे केले. तो त्याला म्हणासा, “ **तुझे** बाह्य वस्त्र पांघर व माझ्या मागे ये.” (प्रेषित १२:८ युएलटी) संदर्भ हे स्पष्ट करतो की देवदूत एका व्यक्तीशी बोलत होता आणि देवदूताने आज्ञा दिल्याप्रमाणे केवळ एका व्यक्तीने ते केले. तर “तुम्ही” चे एकवचनी आणि अनेकवचनी रुप असलेल्या भाषांना येथे “तुम्ही स्वतः” आणि “तुमचे” यासाठी एकवचनी रुपाची आवश्यकता आहे. तसेच, जर क्रियापदांना एकवचनी आणि अनेकवचनी कर्त्यासाठी भिन्न रूपे असतील, तर मग “वस्त्र पांघरणे” आणि “घालणे” या क्रियापदांना एकवचनी कर्त्याला निर्देशित करणारे रुप असणे आवश्यक आहे. > आमचा समान विश्वासात असलेला खरा मुलगा तीत याला. या उद्देशासाठी मी **तुला** क्रेतेमध्ये सोडले, की जे अजून अपूर्ण राहिले होते ते **तू** व्यावस्थित करावेस व मी **तुला** निर्देशित केल्याप्रमाणे प्रत्येक नगरात वडील नेमावेत…. **तू** मात्र सुशिक्षणाला शोभणाऱ्या अशा गोष्टी बोल. (तीताला पत्र 1:4,5; 2:1 युएलबी) पौलाने हे पत्र तीत नावाच्या एका व्यक्तीला लिहिले. या पत्रामधील “तू” हा शब्द बहुतेक वेळा फक्त तीताला संदर्भित करतो. ### "तुम्ही" हा शब्द किती लोकांना संदर्भित करतो हे शोधण्याची रणणीती (१) “तुम्ही” एका व्यक्तीला किंवा एका पेक्षा जास्त व्यक्तीला संदर्भित करतो का नाही हे पाहण्यासाठी नोंदींना पाहा. (२) “तुम्ही” हा शब्द एक व्यक्ती किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींला संदर्भित करते हे दाखविण्यसाठी तो शब्द काही सांगतो का नाही हे पाहण्यासाठी युएसटीकडे पाहा. (३) तुमच्याकडे अशा भाषेत लिहिलेले एखादे बायबल आहे जे “तुम्ही” या अनेकवचनी रुपातून "तू" या एकवचनी रुपात फरक करते, तर त्या वाक्यांतील "तू" चे बायबलमध्ये कोणते रुप आहे हे पाहा (४) वक्ता किती लोकांशी बोलत आहे आणि कोणी प्रतिसाद दिला हे पाहण्यासाठी संदर्भ पाहा. तुम्ही [https://ufw.io/figs](https://ufw.io/figs)\_younum वरील व्हिडीयो देखील पाहू शकता. md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *['तुम्ही' या शब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनेकवचनी](#figs-youdual)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### व्यापक नाम वाक्यांश md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *सामान्य नाम वाक्यांश काय आहेत आणि मी त्यांचे भाषांतर कसे करु शकतो?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन सामान्य संज्ञा वाक्ये विशिष्ट व्यक्ती किंवा गोष्टींपेक्षा सामान्य लोक किंवा गोष्टी यांस संदर्भित करतात. हे नेहमीच नीतिसूत्रांमधे घडते, कारण नीतिसूत्रे सर्वसामान्य लोकांबद्दल खरे असलेल्या गोष्टींबद्दल सांगते. >जो **पुरुष** निखार्‍यावर चालला तर त्याचे पाय पोळणार नाहीत काय? >जो **पुरुष आपल्या शेजार्‍याच्या स्त्रीशी गमन करतो** तो असा आहे; >**जो कोणी तिला स्पर्श करतो** तो निर्दोष असणार नाही. (नीतिसूत्रे 6:28 युएलटी) वरील अधोरेखित शब्दकोश विशिष्ट व्यक्तीला संदर्भ देत नाहीत. ते या गोष्टी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा संदर्भ देतात. #### कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे विविध भाषांमध्ये हे दर्शविण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत की संज्ञा वाक्ये सर्वसाधारणपणे एखाद्या गोष्टीचा संदर्भ देतात. तुम्ही (अनुवादकाने) या सामान्य कल्पनांचा तुमच्या भाषेत नैसर्गिक पद्धतीने संदर्भ घ्यावा. ### बायबलमधील उदाहरणे >**नीतिमान** संकटांतून मुक्त होतो, आणि त्याच्या जागी **दुर्जन** सापडतो. (नीतिसूत्रे 11:8 युएलटी) वरील ठळक वाक्ये एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा संदर्भ देत नाहीत तर योग्य ते करणार्‍या किंवा दुष्ट असलेल्या कोणालाही संदर्भित करतात. >**जो धान्य अडकवून ठेवतो** त्याला लोक शाप देतात; (नीतिसूत्रे 11:26 युएलटी) हे एका विशिष्ट माणसाला सूचित करत नाही, परंतु कोणती व्यक्ती ज्याने धान्य विकत घेण्यास नकार दिला त्यास संदर्भित करते. > **सज्जनाला** परमेश्वराचा प्रसाद घडतो, परंतु **दुष्टपणाच्या युक्ती योजणार्‍याला** तो दोषी ठरवतो. (नीतिसूत्रे 12:2 युएलटी) "एक चांगला माणूस" हा वाक्यांश एखाद्या विशिष्ट मनुष्याचा उल्लेख करत नाही, परंतु जो कोणी चांगला आहे त्याचा उल्लेख करतो. "वाईट योजना बनवणारा मनुष्य" हा शब्द एका विशिष्ट मनुष्याचा उल्लेख करत नाही परंतु कोणताही व्यक्ती ज्याने चुकीच्या योजना आखल्या आहेत त्याचा उल्लेख करतो. ### भाषांतर रणनीती तुमची भाषा विशिष्ट व्यक्ती किंवा गोष्टींऐवजी सामान्यपणे लोक किंवा गोष्टींचा संदर्भ देण्यासाठी युएलटी प्रमाणेच शब्द वापरत असल्यास, समान शब्द वापरण्याचा विचार करा. नसल्यास, येथे काही धोरणे आहेत ज्याता तुम्ही वापर करु शकता. (1) नाम वाक्यांशामध्ये "the" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा. (2) नाम वाक्यांशामध्ये "a" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा. (3) "कोणताही व्यक्ती" किंवा "कोणीही" म्हणून "कोणतेही" या शब्दाचा वापर करा. (4) "लोक" हे अनेकवचनी रूप वापरा. (5) आपल्या भाषेत स्वाभाविक आहे त्या कोणत्याही इतर मार्गाने वापरा. ### भाषांतर पद्धतींचे उदाहरण लागूकरण (1) नाम वाक्यांशामध्ये "the" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा. > **सज्जनाला** परमेश्वराचा प्रसाद घडतो, परंतु **दुष्टपणाच्या युक्ती योजणार्‍याला** तो दोषी ठरवतो. (नीतिसूत्रे 12:2 युएलटी) > > **"सज्जनाला** परमेश्वराचा प्रसाद घडतो, परंतु **दुष्टपणाच्या युक्ती योजणार्‍याला** तो दोषी ठरवतो." (नीतिसूत्रे 12:2) (2) नाम वाक्यांशामध्ये "a" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा. >**पुरुष** जो धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात. (नीतिसूत्रे 11:26युएलटी) >> "**एका पुरुष** "जो धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात." (3) "कोणताही व्यक्ती" किंवा "कोणीही" म्हणून "कोणतेही" या शब्दाचा वापर करा. > **पुरुष** जो धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात. (नीतिसूत्रे 11:26युएलटी) >> "**कोणताही पुरुष** "जो धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात." (4) "लोक" हे अनेकवचनी रूप वापरा. >**पुरुष** जो धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात. (नीतिसूत्रे 11:26युएलटी) >> "**कोणताही पुरुष** "जो धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात." (5) आपल्या भाषेत स्वाभाविक आहे त्या कोणत्याही इतर मार्गाने वापरा. >**पुरुष** जो धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात. (नीतिसूत्रे 11:26युएलटी) >> "**जो कोणी** धान्य अडकवून ठेवतो त्याला लोक शाप देतात." md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *[जेव्हा पुरूषार्थी शब्द स्त्रीयांचा समावेश करतात](#figs-gendernotations)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### जावा आणि या md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *"जा" किंवा "या" हा शब्द एखाद्या विशिष्ट वाक्यात गोंधळून टाकल्यास मी काय करू?* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन वेगवेगळ्या भाषांमध्ये "जा" किंवा "या" या शब्दांचा वापर करण्याबाबत भिन्न मार्ग आहेत आणि गतीबद्दल बोलताना "घ्या" किंवा "आणणे" या शब्दांचा वापर करावा. उदाहरणार्थ, जेव्हा ते म्हणतात की एखाद्या व्यक्तीने त्यांना बोलावले आहे तेव्हा इंग्रजी बोलणारे म्हणतात "मी येत आहे," तर स्पॅनिश भाषा बोलणारे म्हणतात की "मी जात आहे." आपण "वाचणे" आणि "येणे" (तसेच "घ्या" आणि "आणणे") या शब्दाचे भाषांतर करणे आवश्यक आहे जे आपल्या वाचकांना समजतील की कोणत्या दिशेने लोक जात आहेत. #### कारण हा भाषांतर मुद्दा आहे वेगळ्या भाषांमध्ये गतीबद्दल बोलण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. आपल्या भाषेच्या वापरण्यापेक्षा बायबलची भाषा किंवा आपली स्रोत भाषा "जा" आणि "या" किंवा "घ्या" आणि "आणणे" या शब्दांचा वापर करू शकते. जर आपल्या भाषेत हे शब्द नैसर्गिकरित्या भाषांतरित झाले नाहीत तर आपल्या वाचकांना दिशा निर्देशक कोण जात आहेत याबद्दल गोंधळून जाऊ शकतात. ### बायबलमधील उदाहरणे > नंतर परमेश्वर नोहाला म्हणाला, "तेव्हा तुझ्या कुटुंबातील सर्वांना घेऊन तारवात जा". (उत्पत्ती 7:1 IRV) काही भाषांमध्ये, यामुळे लोकांना असे वाटते की परमेश्वर तारवात होता. >परंतु माझ्या बापाच्या देशात त्याच्या घरी तू जाशील आणि ते माझ्या मुलाकरीता नवरी मुलगी द्यावयाचे नाकारतील. तर मग तू माझ्या शपथेतून मोकळा होशील.’ (उत्पती 24:41 IRV) अब्राहाम आपल्या सेवकाशी बोलत होता. अब्राहामचे नातेवाईक तेवढ्या दूर राहतात, जिथे तो आणि त्याचा सेवक उभा होता आणि तो आपल्या दासाला त्यांच्याकडे जाण्याची इच्छा करीत होता, अब्राहामाकडे नाही, “तुमचा देव परमेश्वर देत असलेल्या प्रदेशात तुम्ही जात आहात. त्याचा ताबा घेऊन तुम्ही तेथे राहाल. मग इतर राष्ट्रांप्रमाणे आपणही आपल्यावर राजा नेमावा असे तुम्हाला वाटेल. (अनुवाद 17:14 IRV) मोशे जंगलात लोकांशी बोलत आहे. देवाने त्यांना जो देश वतन म्हणून देत आहे तसे केले नाही. काही भाषांमध्ये, ते म्हणायला अधिक अर्थपूर्ण होईल, "जेव्हा तुम्ही जमिनीवर गेलेला आहे ..." > योसेफ व मरीयेने त्याला यरूशलेमच्या मंदिरात आणून त्याला प्रभूकडे आणावे. (लूक 1:22 IRV) काही भाषांमध्ये, कदाचित योसेफ व मरीयेने येशूला मंदिरात नेले किंवा घेतले >तेव्हा पहा, त्याचवेळी याईर नावाचा एक मनुष्य आला, तेथील सभास्थानाचा तो अधिकारी होता. त्याने येशूच्या पाया पडून त्याला आपल्या घरी येण्याची विनंती केली. (लूक 8:41 IRV) तो येशूशी बोलला तेव्हा तो त्याच्या घरी नव्हता. तो येशूला त्याच्या घरी त्याच्याबरोबर जाण्यासाठी इच्छित होता. > काही काळानंतर त्याची पत्नी अलीशिबा गरोदर राहिली, परंतु ती पाच महिने सार्वजनिक ठिकाणी गेली नाही. (लूक 1:24 IEV) काही भाषांमध्ये, हे स्पष्टपणे म्हणता येईल की एलिझाबेथ सार्वजनिक ठिकाणी आली नाही. ### भाषांतर रणनीती IRVमध्ये वापरलेला शब्द नैसर्गिक असेल आणि आपल्या भाषेत योग्य अर्थ देईल तर त्याचा वापर करण्याचा विचार करा. नसल्यास, येथे इतर धोरणे आहेत. 1. "जा", "ये", "घ्या" किंवा "आणणे" हा शब्द वापरा जो आपल्या भाषेत नैसर्गिक असेल. 1. योग्य अर्थ व्यक्त करणाऱ्या दुसऱ्या शब्दाचा वापर करा. ### भाषांतर पद्धतींचे उदाहरण लागू 1. "जा", "ये", "घ्या" किंवा "आणणे" हा शब्द वापरा जो आपल्या भाषेत नैसर्गिक असेल. * **परंतु माझ्या बापाच्या देशात त्याच्या घरी तू जाशील आणि ते माझ्या मुलाकरीता नवरी मुलगी द्यावयाचे नाकारतील.** (उत्पत्ती 24:41 IRV) * परंतु माझ्या बापाच्या देशात त्याच्या घरी तू येशील आणि ते माझ्या मुलाकरीता नवरी मुलगी द्यावयाचे नाकारतील. * **काही काळानंतर त्याची पत्नी अलीशिबा गरोदर राहिली, परंतु ती पाच महिने सार्वजनिक ठिकाणी गेली नाही.** (लूक 1:24 IEV) > काही काळानंतर त्याची पत्नी अलीशिबा गरोदर राहिली, परंतु ती पाच महिने सार्वजनिक ठिकाणी आली नाही. 1. योग्य अर्थ व्यक्त करणाऱ्या दुसऱ्या शब्दाचा वापर करा. * **तुमचा देव परमेश्वर देत असलेल्या प्रदेशात तुम्ही जात आहात. त्याचा ताबा घेऊन तुम्ही तेथे राहाल.....** (अनुवाद 17:14 IRV) “तुमचा देव परमेश्वर देत असलेल्या प्रदेशात तुम्ही याल, त्याचा ताबा घेऊन तुम्ही तेथे राहाल. * **नंतर परमेश्वर नोहाला म्हणाला, "तेव्हा तुझ्या कुटुंबातील सर्वांना घेऊन तारवात जा"...** (उत्पती 7:1 IRV) * **नंतर परमेश्वर नोहाला म्हणाला, "तेव्हा तुझ्या कुटुंबातील सर्वांना घेऊन तारवात जा"...** * **काही काळानंतर त्याची पत्नी अलीशिबा गरोदर राहिली, परंतु ती पाच महिने सार्वजनिक ठिकाणी गेली नाही.** (लूक 1:24 IEV) > काही काळानंतर त्याची पत्नी अलीशिबा गरोदर राहिली, परंतु ती पाच महिने सार्वजनिक ठिकाणी आली नाही. --- #### नाममात्र विशेषण md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *नामांसारखे कार्य करणाऱ्या विशेषणांचे भाषांतर मी कसे करू शकतो?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[शब्दांच्या जाती](#figs-partsofspeech)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 **वर्णन** काही भाषांमध्ये विशेषणाने वर्णन केलेल्या गोष्टींच्या वर्गाचा संदर्भ घेण्यासाठी विशेषण वापरला जाऊ शकते. जेव्हा ते नामाप्रमाणे कार्य करते. उदाहरणार्थ, "श्रीमंत" हा शब्द एक विशेषण आहे. येथे दोन वाक्ये आहेत जी दर्शवतात की "श्रीमंत" एक विशेषण आहे. > **श्रीमंत मनुष्याकडे** मोठ्या संख्येत मेंढरे व गुरेढोर होती. (२ शमुवेल १२:२ IRV) "श्रीमंत"हे विशेषण "मनुष्य" या शब्दाच्या आधी येते आणि "मनुष्य" याबद्दल सांगते. > **तो श्रीमंत होणार नाही**; त्याची संपत्ती टिकणार नाही. (ईयोब १५:२९अ ULT) "श्रीमंत" हे विशेषण "असणे" या क्रियापदानंतर येते व "तो" या शब्दाचे वर्णन करते. येथे एक वाक्य आहे जे दर्शवितो की "श्रीमंत" देखील एक नाम म्हणून कार्य करू शकते. > **श्रीमंताने** अर्ध्या शेकेलपेक्षा जास्त देऊ नये, आणि **गरीबाने** कमी देऊ नये . (निर्गम ३०:१५ब ULT) निर्गम ३०:१५ मध्ये, "श्रीमंत" हा शब्द "श्रीमंत" या वाक्यांशामध्ये संज्ञाम्हणून कार्य करतो आणि तो श्रीमंता लोकांसाठी संदर्भित करतो. "गरीब" हा शब्द देखील एक संज्ञा म्हणून कार्य करतो आणि गरीब लोकांना संदर्भित आहे. ### कारण हा भाषांतरातील मुद्दा आहे * बाबायबलमध्ये पुष्कळदा विशेषणे लोकांच्या गटाचे वर्णन करण्यासाठी संज्ञा म्हणून वापरले जातात. * काही भाषा अशा प्रकारे विशेषणे वापरत नाहीत. * या भाषांचे वाचक कदाचित असे वाटत असेल की मजकूर एका विशिष्ट व्यक्तीबद्दल बोलत आहे जेव्हा ते खऱ्या अर्थाने लोकांच्या समूहाबद्दल बोलत असतात ज्यांचे विशेषण वर्णन करते. ### बायबलमधील उदाहरणे > दुर्जनाचा राजदंड **नीतिमानाच्या** वतनात चालणार नाही. (स्तोत्र १२५:३ IRV) येथे "नीतिमान" येेथे लोक आहेत जे धार्मिक आहेत, एक विशिष्ट नीतिमान व्यक्ती नाही. जे सौम्य ते धन्य (मत्तय 5: 5 IRV) **जे सोम्य** ते धन्य. (मत्तय ५:५अ ULT) "सौम्य" येथे सर्व लोक जे सौम्य आहेत, एक विशिष्ट सौम्य व्यक्ती नाही. ### भाषांतर रणनीती जर तुमची भाषा लोकांच्या वर्गाला संदर्भित करण्यासाठी विशेषणाला संज्ञा म्हणून वापरत असतील तर अशा प्रकारे विशेषणांचा वापर करण्याचा विचार करा. जर ती विचित्र वाटत असेल किंवा जर अर्थ अस्पष्ट किंवा चुकीचा असेल तर येथे दुसरा पर्याय आहे: (१) विशेषणाने वर्णन केलेल्या संज्ञाच्या अनेकवचनी स्वरूपासह विशेषण वापरा. ### भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणाचे लागूकरण (१) विशेषणाने वर्णन केलेल्या संज्ञाच्या अनेकवचनी स्वरूपासह विशेषण वापरा. दुर्जनाचा राजदंड **नीतिमानाच्या** वतनावर चालणारच नाही (स्तोत्र १२५: ३ IRV) > > दुर्जनाचा राजदंड **नीतीमान लोकांच्या** वतनांवर चालणारच नाही. **सौम्य** ते धन्य आहेत. (मत्तय ५:५ IRV) > > **जे लोक सौम्य आहेत** ते धन्य. --- #### गोष्टींचा क्रम md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *काही प्रसंग ते घटित झालेल्या  क्रमाने का सूचीबद्ध नाहीत, आणि मी त्यांचे भाषांतर कसे करू?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[लेखनाचे प्रकार](#writing-intro)* * *[क्रियापदे](#figs-verbs)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 **वर्णन** बायबलमध्ये, प्रंसंग नेहमी घडलेल्या क्रमाने सांगितले जात नाहीत.कधीकधी नुकत्याच बोललेल्या प्रसंगापेक्षा पूर्वीच्या समयात घडलेल्या एखाद्या गोष्टीवर चर्चा करण्याची लेखकाची इच्छा असते. हे वाचकांसाठी गोंधळात टाकणारे असु शकते. #### कारण ही भाषांतरातील समस्या आहे वाचकांना कदाचित वाटेल की त्या घटना सांगितल्या गेल्या त्या क्रमाने घडल्या आहेत. त्यांना प्रसंगांचा योग्य क्रम समजण्यास मदत करणे महत्वाचे आहे. ### बायबलमधील उदाहरणे > त्याने त्यात याचीही जोड दिली: त्याने योहानाला तुरुंगात कोंडून ठेवले. मग असे झाले की, जेव्हा सर्व लोकांचा बाप्तिस्मा झाला, येशूचा सुद्धा बाप्तिस्मा झाला. (लुक ३:२०-२१ युएलटी) हे योहानाला तुरूंगात टाकल्यानंतर योहानाने येशूचा बाप्तिस्मा केल्या यासारखे वाटू शकते, परंतु योहानाला तुरूंगात टाकले जाण्यापूर्वी योहानाने येशूचा बाप्तिस्मा केला. > यहोशवाने लोकांना सांगितल्याप्रमाणे, सात याजक सात रणशिंगे घेऊन परमेश्वरापुढे पुढे आले व रणशिंगे फुंकली, आणि परमेश्वराच्या कराराचा कोश त्यांच्या मागे निघाला. परंतू यहोशवाने लोकांना आज्ञा केली व म्हणाला, "जयघोष करू नका तुमचा आवाज ऐकू जावू देऊ नका, जोपर्यंत मी तुम्हाला जयघोष करण्यास सांगत नाही तोपर्यंत तुम्ही एक शब्दही तोंडातून काढू नका. नंतर तुम्ही जयघोष करा.” (यहोशवा ६:८,१० युएलटी) सैन्याने आपला मोर्चा आधीच सुरू केल्यावर जयघोष न करण्याचा आदेश यहोशवाने दिला होता असे वाटेल, पण ते कूच करण्यापूर्वीच त्याने तो आदेश दिला होता > गुंडाळीचे शिक्के फोडून ती उघडण्यास कोण पात्र आहे?” (प्रकटीकरण ५:२ युएलटी) एका व्यक्तीने प्रथम गुंडाळी उघडणे आवश्यक आहे आणि नंतर त्याचे शिक्के फोडले पाहिजेत असे दिसते, परंतु गुंडाळी उघडण्याच्या आधी गुंडाळीला बंद केलेले शिक्के फोडणे आवश्यक आहे. ### भाषांतर पध्दती (१) जर तुमची भाषा अगोदरच उल्लेख केलेल्या प्रसंगाच्या पुर्वी एखादा प्रसंग घडला आहे असे दर्शविण्यासाठी वाक्यांश व समयाच्या शब्दांचा उपयोग करत असेल, तर त्यापैकी एकाचा उपयोग करण्याचा विचार करा. (२) जर तुमची भाषा अगोदरच उल्लेख केलेल्या प्रसंगाच्या पुर्वी एखादा प्रसंग घडला आहे असे दर्शविण्यासाठी क्रियापद काळ किंवा पैलू यांचा उपयोग करत असेल, तर त्याचा उपयोग करण्याचा विचार करा. ( वरील विभाग पाहा “पैलू” [क्रियापद](#figs-क्रियापद).) (३) आपली भाषा प्रसंग घडलेल्या क्रमाने सांगण्यास प्राधान्य देत असेल तर, त्या प्रसंगाला पुर्नक्रमित करण्याचा विचार करा जेणेकरुन ते त्या क्रमाने राहतात. यासाठी दोन किंवा अधिक वचने एकत्र ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते (जसे की ५-६) (पाहा [वचन पुल](#translate-versebridge).) ### भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणाचे लागूकरण (१) जर तुमची भाषा अगोदरच उल्लेख केलेल्या प्रसंगाच्या पुर्वी एखादा प्रसंग घडला आहे असे दर्शविण्यासाठी वाक्यांश व समयाच्या शब्दांचा उपयोग करत असेल, तर त्यापैकी एकाचा उपयोग करण्याचा विचार करा. > २० त्याने त्यात याचीही जोड दिली: त्याने योहानाला तुरुंगात कोंडून ठेवले. मग असे झाले की, जेव्हा सर्व लोकांचा बाप्तिस्मा झाला, येशूचा सुद्धा बाप्तिस्मा झाला. (लुक ३:२०-२१ युएलटी) > > > २० परंतू मग हेरोदाने… योहानाला तुरुंगात कोंडून ठेवले होते. २१ **योहानाला तुरुंगात टाकण्यापुर्वी,** जेव्हा सर्व लोक योहानाच्या हातून बाप्तिस्मा घेत होते, येशुने देखील बाप्तिस्मा घेतला. > > गुंडाळीचे शिक्के फोडून ती उघडण्यास कोण पात्र आहे.? (प्रकटीकरण ५:२ब युएलटी) > > > त्याचे शिक्के फोडल्या**नंतर** गुंडाळी उघडण्यास कोण पात्र आहे? (२) जर तुमची भाषा अगोदरच उल्लेख केलेल्या प्रसंगाच्या पुर्वी एखादा प्रसंग घडला आहे असे दर्शविण्यासाठी क्रियापद काळ किंवा पैलू यांचा उपयोग करत असेल, तर त्याचा उपयोग करण्याचा विचार करा. > यहोशवाने लोकांना सांगितल्याप्रमाणे, सात याजक सात रणशिंगे घेऊन परमेश्वरापुढे ते पुढे आले व रणशिंगे फुंकली, परंतू यहोशवाने लोकांना आज्ञा केली व म्हणाला, "जयघोष करू नका तुमचा आवाज ऐकू जावू देऊ नका, जोपर्यंत मी तुम्हाला जयघोष करण्यास सांगत नाही तोपर्यंत तुम्ही एक शब्दही तोंडातून काढू नका. नंतर तुम्ही जयघोष करा." > > > ८ यहोशवाने लोकांना सांगितल्याप्रमाणे, सात याजक सात रणशिंगे घेऊन परमेश्वरापुढे चालले, जसे ते पुढे चालले, त्यांनी जोरात रणशिंगे फुंकली १० परंतू यहोशवाने लोकांना **आज्ञा दिली होती** > > , "जयघोष करू नका. जोपर्यंत मी तुम्हाला जयघोष करण्यास सांगत नाही तोपर्यंत तुम्ही एक शब्दही तोंडातून काढू नका. मग नंतरच तुम्ही जयघोष करा." (३) आपली भाषा प्रसंग घडलेल्या क्रमाने सांगण्यास प्राधान्य देत असेल तर, त्या प्रसंगाला पुर्नक्रमित करण्याचा विचार करा जेणेकरुन ते त्या क्रमाने राहतात. यासाठी दोन किंवा अधिक वचने एकत्र ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते (जसे की ५-६). > ८ यहोशवाने लोकांना सांगितल्याप्रमाणे, सात याजक सात रणशिंगे घेऊन परमेश्वरापुढे चालले ते पुढे आले व रणशिंगे फुंकली, परंतू यहोशवाने लोकांना आज्ञा केली व म्हणाला, "जयघोष करू नका तुमचा आवाज ऐकू जावू देऊ नका, जोपर्यंत मी तुम्हाला जयघोष करण्यास सांगत नाही तोपर्यंत तुम्ही एक शब्दही तोंडातून काढू नका. नंतर तुम्ही जयघोष करा." (यहोशवा ६:८,१० युएलटी ) > > > ८,१० यहोशवाने लोकांना आज्ञा केली, व म्हणाला, "जयघोष करू नका. जोपर्यंत मी तुम्हाला जयघोष करण्यास सांगत नाही तोपर्यंत तुम्ही एक शब्दही तोंडातून काढू नका. मग नंतरच तुम्ही जयघोष करा." मग यहोशवाने लोकांना सांगितल्याप्रमाणे, सात याजक सात रणशिंगे घेऊन परमेश्वरापुढे चालले, जसे ते पुढे चालले, त्यांनी जोरात रणशिंगे फुंकिली… > > गुंडाळीचे शिक्के फोडण्यास व ती उघडण्यास कोण पात्र आहे? (प्रकटीकरण ५:२ब युएलटी) > > > शिक्के फोडण्यास व गुंडाळी उघडण्यास कोण पात्र आहे? आपणास व्हिडीयो पाहण्याची इच्छा असल्यास [https://ufw.io/figs](https://ufw.io/figs)\_प्रसंग. md5-fc642948ed70483ff07c1eadfb33edcc Next we recommend you learn about: * *[पार्श्वभूमी माहिती](#writing-background)* * *[जोडणारे शब्द व वाक्यांश](#grammar-connect-words-phrases)* * *[नवीन घटनांचा परिचय](#writing-newevent)* * *[वचन पुल](#translate-versebridge)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 --- #### शब्दांच्या जाती md5-32312310d33b2df73a2bfd215dbcdc45 This page answers the question: *इंग्रजीत शब्दांच्या जाती म्हणजे काय आहे?* In order to understand this topic, it would be good to read: * *[व्याकरण विषय](#figs-grammar)* md5-4411d80c2676049d63a463011eda5a70 ### वर्णन शब्दांच्या जाती या शब्दांच्या श्रेणी आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या शब्दांच्या वाक्यात वेगवेगळी कार्ये आहेत. सर्व भाषांमध्ये शब्दांच्या जाती आहेत आणि भाषेतचे सर्व शब्द शब्दांच्या जातीशी संबंधित आहेत. बऱ्याच भाषांमध्ये शब्दांच्या जाती हे मूलभूत भाग आहेत, काही भिन्नतांसह, आणि काही भाषांपेक्षा यापेक्षा अधिक श्रेण्या आहेत. ही शब्दांच्या जातीची यादी नाही, परंतु त्या मूलभूत श्रेणींचा समावेश आहे. **क्रियापदे** असे शब्द आहेत जे एकतर क्रिया (जसे की येणे, जाणे, खाणे) किंवा असणे (जसे कि आहे, होते) व्यक्त करतात. अधिक तपशीलवार माहिती [क्रियापदा](#figs-verbs) वर आढळू शकते. **नामे** हे शब्द आहेत जे एक व्यक्ती, स्थान, गोष्ट किंवा कल्पनांचे प्रतिनिधित्व करतात. सामान्य नाम सामान्य आहेत, म्हणजेच ते कोणत्याही विशिष्ट घटकाचे (मनुष्य, शहर, देश) संदर्भ देत नाहीत. नावे, किंवा विशिष्ट नाव, एक विशिष्ट अस्तित्व पहा (पेत्र, यरुशलेम, इजिप्त). (अधिक माहितीसाठी पहा), [नाव कसे भाषांतर करायचे](#translate-names) **सर्वनामे** नामांचे स्थान घेतात आणि असे शब्द समाविष्ट करतात ज्याप्रमाणे ते, ती, ती, आपण, ते आणि आम्ही. सर्वनामांवर अधिक तपशीलवार पृष्ठे [सर्वनाम](#figs-pronouns) वर आढळू शकतात. **उभयान्वयी अव्यये** हे शब्द आहेत जे वाक्ये किंवा वाक्यांश जोडतात. उदाहरणे समाविष्ट आणि, किंवा, पण, साठी, अद्याप, किंवा. काही उभयान्वयी अव्यये जोडलेले असतात: दोन्ही/आणि; दोन्हीही नाही; नाहीतर, फक्त तेच नाही तर. याबद्दल अधिक माहिती [जोडणाऱ्या शब्दा](#writing-connectingwords) वर आढळू शकते. **शब्दयोगी अव्यये** असे शब्द आहेत जे नाम किंवा क्रियापद याला नाम किंवा क्रियापदाबद्दल अधिक तपशीलाने जोडतात. उदाहरणार्थ, "ती मुलगी तिच्या वडिलांकडे धावत गेली ." येथे "कडे" असे शब्दलेखन असे आहे की, तिच्या वडिलांच्या संबंधात मुलीच्या धावण्याच्या दिशेने (कृती) निर्देशित करते. दुसरे उदाहरण म्हणजे " येशू भोवती गर्दी झाली" संख्या वाढली. " शब्दयोगी अव्ययासह वाक्यांश भोवती येशूच्या संबंधात गर्दीचे स्थान सांगते शब्दयोगी अव्ययाची काही उदाहरणे च्याला, च्यापासून, आत, बाहेर, वर, सोबत, च्याशिवाय, च्यावर, च्याखाली, समोर, पाठीमागे, नंतर, च्यासमोर, च्यामध्ये, आरपार. **उपपदे** हे असे शब्द आहेत जे वक्ता एखाद्या गोष्टीचा उल्लेख करीत आहेत किंवा नाही हे दर्शविण्यासाठी नामासह वापरले जातात की त्यांचे श्रोते ओळखणे सक्षम असावे. इंग्रजी मध्ये हे शब्द आहेत: "a", an, the. a आणि an शब्दाचा अर्थ एकच आहे. जर एक वक्ते म्हणतो की " a dog, तो त्याच्या श्रोत्याला तो कुत्राबद्दल कोणत्या गोष्टीबद्दल बोलत आहे याची तो अपेक्षा करीत नाही; हे कुत्रेबद्दल ते सर्वप्रथम जे काही सांगतात ते कदाचित असेल. कुत्रा, तो सहसा विशिष्ट कुत्राचा संदर्भ देत असतो आणि त्याच्या श्रोत्याला तो कोणत्या कुत्राबद्दल बोलत आहे त्याची तो अपेक्षा करतो. इंग्रजी बोलणारे देखील the वापरुन दर्शविण्यासाठी करतात की ते काहीतरी बोलत आहेत उदाहरणार्थ, ते म्हणू शकतात की "The elephant is a large animal" आणि सामान्य हत्तीचा संदर्भ देतात ठराविक हत्तींचा नाही. [सामान्य नाम वाक्यांश](#figs-genericnoun) वर याबद्दल अधिक माहिती सापडू शकते. **विशेषणे** असे शब्द आहेत जे नामांचे वर्णन करतात आणि संख्या, आकार, रंग आणि वयानुसार अशा गोष्टी व्यक्त करतात. काही उदाहरणे आहेत: बरेच, मोठे, निळा, जुने, हुशार, थकलेले. काहीवेळा लोक कशाबद्दल काही माहिती देण्यासाठी विशेषण वापरतात, आणि काहीवेळा लोक त्यांचा वापर एका वस्तूचा द