मराठी (Marathi): translationAcademy

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

Checking Manual

Introduction to Checking

तपासणी हस्तलिखित परिचय

This page answers the question: तपासणी पुस्तिका काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर हस्तलिखित तपासणी

हे हस्तलिखित वर्णन करते की भाषांतरित बायबलसंबंधी सामग्रीची अचूकता, स्पष्टता आणि सहजता कशी तपासायची आहे.

हस्तपुस्तिका भाषांतर तपासणीसाठी सूचनांसह प्रारंभ होते की भाषांतर गट एकमेकांच्या कार्याची तपासणी करण्यासाठी वापरेल. जर ते या सूचनांचे अनुसरण करतात तर, ते तपासणीच्या स्तराचे एक पूर्ण करतील. नंतर भाषांतराची भाषा स्पष्टपणे आणि सहजतेने भाषांतरित करण्यासाठी आणि भाषांतरकर्त्यांना योग्यतेसाठी भाषांतरित केल्यावर चर्चच्या नेत्यांना वापरण्यासाठी वापरण्याकरिता सूचना संघासाठी सूचना आहेत. जर त्यांनी या सूचनांचे पालन केले तर ते दोन स्तर तपासू लागतील. या हस्तपुस्तिकेत मंडळी नेटवर्कच्या नेत्यांसाठी तीन किंवा तिस-या क्रमांकावरील अचूकतेसाठी भाषांतर तपासण्यासाठी वापरण्यासाठी सूचनांचा समावेश आहे.

हस्तपुस्तिकेत भाषांतर तपासण्यासाठी पुढील सूचनांचा समावेश होतो ज्यात मंडळी नेटवर्कचे नेते भाषांतर तपासण्यासाठी वापरू शकतात. कारण मंडळी नेटवर्कचे अनेक नेते भाषांतराची भाषा बोलत नाहीत, उलट भाषांतर तयार करण्याच्या सूचना आहेत, ज्यामुळे लोकांना भाषेत एखादे भाषेत भाषांतर करणे शक्य नसते जे ते बोलू शकत नाहीत.


भाषांतर तपासणीचा परिचय

This page answers the question: आम्ही भाषांतर तपासणी का करतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर तपासणी

प्रस्तावना

भाषांतर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, हे आवश्यक आहे की बरेच लोक हे संभाषण तपासा की हे संदेश संप्रेषणाने स्पष्टपणे संप्रेषण करीत आहे. एक प्रारंभिक भाषांतरकर्ता जे त्याचे भाषांतर पाहण्यासाठी एकदा सांगितले होते, "परंतु मी माझी मूळ भाषा उत्तम प्रकारे बोलतो. भाषांतर त्या भाषेसाठी आहे. आणखी काय आवश्यक आहे?" त्याने जे म्हटले ते खरे होते, पण लक्षात ठेवण्यासाठी आणखी दोन गोष्टी आहेत.

एक गोष्ट अशी आहे की त्याला कदाचित स्त्रोत मजकूर अचूकपणे समजला नसेल आणि त्यामुळे एखाद्याने कदाचित भाषांतर योग्य दुरुस्त्यासाठी काय करू शकते हे कोणालाही माहिती असेल. हे कारण असू शकते की स्त्रोत भाषेत त्यांनी वाक्यांश किंवा अभिव्यक्ती योग्यरित्या समजली नाही. या प्रकरणात, स्त्रोत भाषा समजू शकेल असे दुसरे कोणीही भाषांतर दुरुस्त करू शकेल.

किंवा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी संवाद साधण्यासाठी बायबल काय म्हणते याबद्दल त्याला काही समजत नाही. या बाबतीत, बायबल शिक्षक किंवा बायबल भाषांतर परीक्षक यासारखी बायबलची चांगली ओळख असलेले कोणीही भाषांतर दुरुस्त करू शकतात.

दुसरी गोष्ट आहे, जरी भाषांतरकर्ते कदाचित त्यास काय सांगू इच्छित असेल, तरी तो ज्या प्रकारे भाषांतरित करेल त्याचा अर्थ कदाचित वेगळ्या व्यक्तीला काहीतरी अर्थ असावा. म्हणजेच दुसऱ्या व्यक्तीने असे समजू शकते की भाषांतर हे भाषांतरकर्त्यांच्या उद्देशापेक्षा अन्य एखाद्या गोष्टीबद्दल बोलत आहे, किंवा भाषांतर वाचताना किंवा वाचताना ती व्यक्ती कदाचित काय सांगू इच्छित आहे हे समजू शकणार नाही. हे कारण आहे की भाषांतरित व्यक्ती कोणास समजून घेते हे तपासणे नेहमीच आवश्यक आहे जेणेकरुन आपण ते अधिक अचूक आणि स्पष्ट करू शकाल.

हे तीन स्तरांसह मापनपद्धतीच्या स्वरूपात तपासण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी मार्गदर्शक आहे.

ही तपासणी मापनपद्धती एका मर्यादेपलीकडे भाषांतरित केलेल्या शब्दाची स्पष्टता आणि स्पष्टता दर्शविण्यास मदत करते. हे तपासणी स्तर अंतर्भूत शब्द सामग्री नेटवर्क (https://unfoldingword.org) द्वारे विकसित केले गेले आहे, जे समान गट आहे जे बर्याच स्वयंसेवकांच्या मदतीने दरवाजा 43 चे व्यवस्थापन करते आणि ते दरवाजा 43 वरील सर्व बायबलसंबंधी सामग्रीचे तपासणी स्तर दर्शविण्यासाठी वापरले जातात.

तपासणी स्तर

तेथे तपासणीचे तीन स्तर आहेत:

अद्याप कोणतेही स्तर 1 वर तपासलेले नाही असे कोणतेही भाषांतर, त्याची तपासणी केली गेली नाही आणि त्याच्याकडे कोणतीही तपासणी केलेली स्थिती नाही.

अनेक तपासणी स्तरांचा हेतू भाषांतरित सामग्री मंडळीला त्वरीत उपलब्ध करणे, तसेच सामग्रीला चालू ठेवण्यास आणि खुल्या वातावरणामध्ये पुष्टी देण्यास अनुमती देणे हे आहे. प्रत्येक वेळी, ज्याची अचूकता तपासली गेली आहे ते स्पष्टपणे दर्शविले जाईल. आमचा असा विश्वास आहे की याचा परिणाम जलद तपासणी प्रक्रियेत होईल, व्यापक मंडळी सहभागास आणि मालकीची परवानगी देईल आणि चांगले भाषांतर सादर करेल.

 • पत: परवानगीद्वारे वापरलेले उद्धरण, © 2013, एसआयएल इंटरनॅशनल, शेअरिंग अर नेटीव कल्चर, पृ. 69.*

तपासणी स्तरसाठी परिचय

This page answers the question: तपासणीचे स्तर कसे कार्य करतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्तर तपासणे कसे कार्य आहे

तपासणी स्तरांसह कार्य करताना लक्षात ठेवण्यासाठी येथे काही महत्वाचे टिपा आहेत:

 • फक्त एक किंवा अधिक पातळीवर तपासणीची पातळी गाठली जाणारी भाषांतरे unfoldingWord च्या वेबसाइटवर आणि unfoldingWord mobile app वर उपलब्ध करून दिली जाईल. (पहा http://ufw.io/content/)
 • तपासणी स्तर तीन वर पोहोचलेल्या केवळ भाषांतरकर्त्यांना इतर भाषांतरासाठी स्रोत ग्रंथ म्हणून मान्यता दिली जाईल.
 • जेव्हा तपासणीची पातळी पूर्ण झाली आणि दरवाजा 43 वर भाषांतरित सर्व योग्य संपादने केली गेली, तेव्हा तपासणारे तपासणीच्या तपशीलाची माहिती उघडकीस आणेल, ज्यामध्ये तपासणी कोणी केली आणि त्यांचे भाषांतर किंवा भाषांतर परीक्षक म्हणून पात्रता यासह सूचित करेल. unfoldingWord मग दरवाजा 43 आवृत्त्यांची प्रत उत्पादित करेल, जी अनोखी शब्दाच्या वेबसाइटवर एक स्थिर प्रत प्रकाशित करेल (https://unfoldingword.org पहा) आणि त्यास unfoldingWord mobile app वर उपलब्ध करा. प्रत-तयार PDF देखील तयार केले जाईल आणि डाउनलोडकरिता उपलब्ध केले जाईल. तपासलेली आवृत्ती दरवाजा-43 वर बदलणे शक्य आहे, भविष्यातील तपासणी आणि संपादनास अनुमती देईल.
  • खुल्या बायबलची कथा * प्रकल्पांसाठी: फक्त * खुल्या बायबलची कथा * भाषांतर जे इंग्रजी आवृत्तीतील आवृत्ती 3.0 किंवा उच्च केले गेले आहेत ते स्तर एक (किंवा उच्च) कडे तपासले जाऊ शकते. तपासणी स्तरसह पुढे जाण्यापूर्वी 3.0 च्या पूर्वीच्या आवृत्त्यांमध्ये भाषांतरित केलेले अद्यतन करणे आवश्यक आहे. (पहा स्रोत मजकूर आणि आवृत्ती क्रमांक)

तपासणी स्तर

 • खुल्या बायबलची कथा * अंतर्भूत शब्द सामग्रीच्या गुणवत्ता आश्वासनाची योजना येथे थोडक्यात आणि http://ufw.io/qa/ येथे तपशीलवार वर्णन केले आहे.

आम्ही वापरत असलेला तीन-स्तर तपासणी पद्धत हे अंतर्भूत शब्द सामग्री भाषांतर मार्गदर्शक तत्वे वर अवलंबून आहे. सर्व भाषांतरित सामग्रीची विश्वासार्हतेच्या विधानाच्या विरोधाशी तुलना केली जाते आणि भाषांतर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पद्धती आणि पद्धतींशी तुलना केली जाते. हे कागदपत्र ज्यात पायाची स्थापना आहे अशा कागदपत्रांसह अंतर्भूत शब्द सामग्री प्रकल्पात वापरले जाणारे तीन स्तर आहेत.

तपासणाऱ्यांची तपासणी करणे

या दस्तऐवजात वर्णन केलेल्या प्रक्रिया आणि तपासणी चौकट सामग्रीचा वापर करणाऱ्या मंडळीद्वारे निर्धारित केल्याप्रमाणे सामग्रीची तपासणी आणि पुनर्रचना करण्याचे सतत चालू असलेल्या प्रक्रियेवर अवलंबून असते. अभिप्राय लूप सामग्रीच्या वापरकर्त्यांच्या मोठ्या संख्येमधून इनपुट अधिकतम करण्याच्या दृष्टिने (जेथे शक्य असेल तेथे भाषांतर संगणक प्रणालीमध्ये तयार केलेले) प्रोत्साहित केले जाते. सामग्रीचे भाषांतर व्यासपीठावर उपलब्ध आहेत (पहा http://door43.org), जे वापरकर्त्यांना सहयोगी सामग्री तयार करण्यास सोपे करते जेणेकरुन वेळोवेळी गुणवत्ता वाढते.


तपासणीचे ध्येय

This page answers the question: तपासणीचे ध्येय काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

का तपासावे?

तपासणीचे ध्येय म्हणजे भाषांतर संघाला भाषांतर करणे जे मंडळीद्वारे अचूक, नैसर्गिक, स्पष्ट आणि स्वीकारलेले आहे. भाषांतर संघ देखील हे लक्ष्य साध्य करू इच्छित आहे हे सोपे वाटते, परंतु प्रत्यक्षात तसे करणे फारच अवघड आहे आणि बरेच लोक आणि बऱ्याच जणांसाठी, भाषांतरापर्यंत पोहोचण्यासाठी बऱ्याच सुधारणांना लागतात. या कारणास्तव, भाषांतरकर्त्यांना मंडळीने अचूक, नैसर्गिक, स्पष्ट आणि स्वीकारलेले भाषांतर तयार करण्यास मदत करणारी एक प्रमुख भूमिका बजावते.

अचूक

पाळक, पास्टर, मंडळीचे नेते आणि मंडळी नेटवर्कचे नेते भाषांतर गटांना अचूक भाषांतर उपलब्ध करण्यास मदत करतील. ते स्त्रोत भाषासह भाषांतर तुलना करून आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा बायबलच्या मूळ भाषांसह देखील हे करेल. (अचूक भाषांतराविषयी अधिक माहितीसाठी, अचूक भाषांतर करा पहा.)

स्पष्ट

भाषिक समाजाचे सदस्य असलेले तपासक भाषांतर संघाला भाषांतर तयार करण्यास मदत करतील जे स्पष्ट आहे. ते हे भाषांतर ऐकून आणि त्यांच्याकडे त्या ठिकाणी जेथे त्यांचे भाषांतर गोंधळात टाकणारे आहे किंवा त्यांच्याकडे अर्थ लावत नाही असे दर्शवितात. नंतर भाषांतर संघ त्या ठिकाणाचे निराकरण करू शकेल जेणेकरून ते स्पष्ट असतील. (स्पष्ट भाषांतराविषयी अधिक माहितीसाठी, स्पष्ट भाषांतर तयार करा पहा.)

नैसर्गिक

भाषिक समाजाचे सदस्य असलेले तपासक भाषांतर संघाला भाषांतर करतील कि जे नैसर्गिक असेल. ते हे भाषांतर ऐकून आणि त्यांच्याकडे त्या ठिकाणी जेथे अस्ताव्यस्त विलक्षण वाटते आणि त्यांच्या भाषेत बोलणाऱ्या व्यक्तीला असे म्हणता येईल असे वाटणार नाही अशा पद्धतीने ते असे करतील. मग भाषांतर कार्यसंघ त्या ठिकाणांची निराकरण करू शकतात जेणेकरून ते नैसर्गिक असेल. (नैसर्गिक भाषांतरांविषयी अधिक माहितीसाठी, नैसर्गिक भाषांतर करा पहा.)

चर्च-स्वीकृत

भाषिक समाजात मंडळीमधील सदस्य असलेले तपासक भाषांतर समुदायास एखादे भाषांतराचे भाषांतर करण्यास मदत करतील जी त्या मंडळीमधील मंजूर व स्वीकारण्यात येते. ते भाषा समुदायातील सदस्यांना आणि इतर मंडळीच्या नेत्यांसोबत एकत्रितपणे कार्य करून हे करतील. जेव्हा एखाद्या भाषिक समुदायाच्या मंडळींना प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य आणि नेते एकत्र काम करतात आणि सहमत असतात की भाषांतर चांगले आहे, तेव्हा ते त्या समुदायातील मंडळीद्वारा स्वीकारले आणि वापरले जाईल. (मंडळीद्वारे मंजूर झालेल्या भाषांतरांविषयी अधिक माहितीसाठी, मंडळी-स्वीकृत भाषांतर तयार करा पहा.)


Types of Checks

स्वयं तपासणी

This page answers the question: मी माझा पहिला मसुदा कसा पहायचा?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्व-तपासणी कशी करावी?

 • जर आपण प्रथम मसुदा भाषांतरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले असेल, तर आपण स्त्रोत मजकूराचा अभ्यास करून आपला प्रथम भाषांतराचा परिच्छेद तयार केला आणि आपण तो स्त्रोत मजकूर पाहत नसताना तो लिहून काढला. आपण या प्रकारे एक मार्ग भाषांतरित केल्यानंतर, स्रोत मजकूर पुन्हा शोधत आणि आपल्या भाषांतराशी तुलना करून स्व-तपासणी करा. हे सुनिश्चित करा की हे स्त्रोत मजकूराच्या संदेशाचे सर्व भाग आहेत आणि काहीही सोडणार नाही. जर संदेशाचा काही भाग गहाळ झाला असेल तर तो आपल्या भाषांतून आपल्या भाषेत सादर करा.
 • आपण बायबलचे भाषांतर करत असल्यास, आपल्या भाषांतराची तुलना त्याच बायबल परिच्छेदाच्या इतर भाषांतराशी करा. जर त्यापैकी एकाने आपल्याला काही बोलण्याचा एक चांगला मार्ग विचारला असेल, तर त्याप्रकारे आपल्या भाषांतराचे निरिक्षण करा. जर त्यापैकी एखादा आपल्याला आधी केलेल्यापेक्षा चांगले काहीतरी समजून घेण्यास मदत करतो, तर आपले भाषांतर बदला जेणेकरून तो अर्थ चांगल्याप्रकारे संप्रेषित करेल.
 • या चरणांनंतर, आपल्या भाषांतराचा जोर त्यांच्या स्वत: कडे वाचा. आपल्या समुदायातील कोणीतरी ते सांगेल असे काहीच नाही असे ठरवा. काहीवेळा वाक्यांमधील काही भाग भिन्न क्रमाने मांडणे आवश्यक आहे.

प्रतिष्ठित सदस्यांची तपासणी

This page answers the question: माझी कार्ये तपासण्यात इतर लोक माझी मदत कशी करू शकतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

पिर तपासणी कशी करावी

 • या अनुषंगाने काम करणाऱ्या भाषांतर गटाच्या सदस्यांना आपले भाषांतर द्या. त्या व्यक्तीला स्वयं तपासणीच्या सर्व समान पायऱ्यातून जाणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे निश्चित करण्याची आवश्यकता असलेल्या कोणत्याही ठिकाणाची नोंद करुन घेणे
 • एकत्र भाषांतर पुनरावलोकन करा आणि त्या स्थानांचे निराकरण करा.
 • सुधारित भाषांतर वाचा या व्यक्तीकडे मोठ्याने करा आणि जे काही ऐकू येत नाही अशा गोष्टी ठीक करा ते आपल्या समाजातील कुणीतरी सांगू शकतात.

Next we recommend you learn about:


भाषांतर शब्द तपासा

This page answers the question: माझ्या भाषांतरातील महत्वाचे शब्द मी कसे तपासू शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतरवर्गाची तपासणी कशी करावी

Next we recommend you learn about:


अचूकता तपासा

This page answers the question: मी अचूकता तपास कसे करू शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अचूकतेसाठी भाषांतर तपासणी

या विभागातील उद्देश हा भाषांतर अचूक असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. दुसऱ्या शब्दात, स्त्रोत भाषांतराशी तुलना करता, नवीन भाषांतर हाच अर्थ समजावून सांगते का? (म्हणजे त्याच शब्दांत किंवा अचूक क्रमाने नव्हे)

स्तर 1

जे लोक एक अचूकता तपासणी करतात ते भाषांतर कार्यसंघाचे सदस्य होऊ शकतात, परंतु त्यांनी ज्या गोष्टी वाचल्या आहेत त्या कथा किंवा बायबलचा रस्ता भाषांतरित करणारे तेच लोक असणे आवश्यक आहे नाही. ते समुदायाच्या सदस्य देखील होऊ शकतात जे भाषांतर कार्यसंघाचा भाग नसतात. ते भाषेच्या भाषांतराचे वक्ते असावेत, समुदायात आदर राखले पाहिजे आणि शक्य असल्यास, व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेमध्ये बायबलला चांगल्याप्रकारे ज्ञात व्हा. या पायरीचा हेतू म्हणजे, मूळ कथेचा किंवा बायबलच्या परिच्छेदाच्या अर्थाचे भाषांतर योग्यरित्या संप्रेषण करते याची खात्री करणे हे आहे. भाषांतरकर्ता आपल्या स्वतःच्या भाषेत कथा किंवा बायबलच्या परिच्छेदाचे भाषांतर करण्यासाठी सर्वोत्तम मार्गांचा विचार करतात. एक व्यक्ती असू शकते जी कथा किंवा बायबल परिच्छेद किंवा एकापेक्षा जास्त शोधते. एखादी कथा किंवा परिच्छेद तपासण्यासाठी एकापेक्षा जास्त व्यक्ती उपयुक्त ठरू शकतात कारण अनेकदा वेगवेगळे धनादेश वेगळे गोष्टी लक्षात घेतील.

स्तर 2 आणि 3

जे लोक स्तर 2 करतात किंवा तीन अचूकता तपासतात ते भाषांतर कार्यसंघाचे सदस्य नसावेत. ते मंडळीतील नेते असतील जे भाषेची भाषा बोलतात आणि स्त्रोत भाषेतील बायबलला चांगल्या प्रकारे ओळखतात. हे खरे आहे की भाषा समुदाय सदस्य जे भाषा समुदाय तपासणी करतात त्यांनी स्त्रोत मजकूर पाहण्याची आवश्यकता नाही, जेव्हा ते नैसर्गिक आणि स्पष्टतेसाठी भाषांतर तपासेल. परंतु अचूकता चाचणीसाठी, अचूकता तपासकर्त्यांना स्त्रोत मजकूर पहिलाच पाहिजे जेणेकरून ते त्याची नवीन भाषांतराने तुलना करू शकतात.

सर्व स्तर

या पुनरावलोकनकर्त्यांनी या पायऱ्यांचे अनुसरण करावे:

 1. प्रत्येक तपासकाने स्वतः वाचून भाषांतर (किंवा रेकॉर्डिंग ऐकणे) वाचले पाहिजे, त्यास मूळ बायबलच्या रांगेत किंवा कथेच्या तुलनेत मोठ्या संप्रेषणाच्या भाषेशी तुलना करणे. भाषांतरकर्त्याने भाषांतर वाचून तपासकाकडे मोठ्याने वाचतांना उपयोगी ठरू शकतो, जेव्हा चेकर स्त्रोत बायबल किंवा बायबल पहाताना भाषांतरकर्त्यासाठी भाषांतरे भाषांतरित करण्यासाठी तपासक उपयुक्त ठरू शकतात, जेव्हा तपासक बायबल किंवा स्रोत बायबलचे अनुसरण करतात. जसे की तपासक भाषांतर वाचतो (किंवा ऐकतो) आणि त्यास स्रोतशी तुलना करतो, त्याने हे सामान्य प्रश्न लक्षात ठेवावेत:

  • मूळ शब्दात भाषांतर काहीही जोडते का? (मूळ अर्थाने अंतर्निहित माहिती देखील समाविष्ट आहे.)
  • भाषांतरातून बाहेर पडलेला असा अर्थ असतो का?
  • भाषांतरात कोणत्याही अर्थाने अर्थ बदलला आहे का?
 2. तपासकांनी टिपा तयार केल्या पाहिजेत जेथे त्यांना वाटते की काही समस्या असू शकते किंवा सुधारण्यात काही. प्रत्येक तपासक या टिपांसह भाषांतर कार्यसंघाशी चर्चा करतील.

 3. तपासकाने बायबलची कथा किंवा अध्याय वैयक्तिकरित्या तपासल्या नंतर, ते सर्व भाषांतरकर्ते किंवा भाषांतर कार्यसंघाशी भेटले पाहिजेत आणि कथा किंवा बायबलचे एकत्रित पुनरावलोकन केले पाहिजे. ज्या ठिकाणी प्रत्येक तपासकाने समस्या किंवा प्रश्न लक्षात घेतले त्या ठिकाणी येतात तेव्हा तपासक त्यांचे प्रश्न विचारू शकतात किंवा सुधारण्यासाठी सूचना देतात. जसे की तपासक आणि भाषांतर गट प्रश्न आणि सूचनांबद्दल चर्चा करते, ते कदाचित इतर प्रश्न किंवा गोष्टी सांगण्याचे नवीन मार्ग विचार करतील. हे चांगले आहे. जसे तपासक आणि भाषांतर संघ एकत्र काम करतात, देव त्यांना कथा किंवा बायबलच्या परिच्छेदाच्या अर्थास संवाद साधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शोधण्यास मदत करेल.
 4. तपासक आणि भाषांतर कार्यकारणीने निर्णय घेतला की त्यांनी काय बदलले पाहिजे, भाषांतर गट भाषांतरामध्ये संशोधन करेल.
 5. भाषांतराच्या गटाने भाषांतर सुधारल्यानंतर, त्यांना त्यांच्या भाषेत नैसर्गिक वाटते हे सुनिश्चित करण्यासाठी ते एकमेकांना किंवा भाषा समुदायाच्या इतर सदस्यांना मोठ्याने वाचले पाहिजे.
 6. भाषांतरकर्ता (किंवा संघ) कोणत्याही बायबल परिच्छेदाकडे लक्ष देत नाही जे अजूनही समजण्यास अवघड आहेत, आणि इतर बायबल तपासकांकडून अतिरिक्त मदत कोठे त्यांना हवे आहे या टिपेचा वापर मंडळी नेते आणि तपासक यांच्याकडून दोन आणि तीन स्तरावर केला जाईल, जेणेकरुन ते भाषांतरकर्त्यांना समजू शकेल आणि ते अधिक स्पष्टपणे संवाद साधू शकतील.
अतिरिक्त प्रश्न

हे प्रश्न भाषांतरात जे अयोग्य असू शकते अशा सर्व गोष्टी शोधण्यात उपयुक्त असू शकते:

 • नवीन (स्थानिक) भाषांतराच्या प्रवाहामध्ये स्त्रोत भाषेत भाषांतर केलेल्या सर्व गोष्टींचा उल्लेख केला गेला होता का?
 • नवीन भाषांतराचा अर्थ स्त्रोत भाषांतराचा संदेश (शब्दशः आवश्यक नाही) पाळला का? (काहीवेळा स्त्रोत भाषांतरापेक्षा शब्दांची कल्पना किंवा मांडणीची पद्धत भिन्न आहे, तर ते चांगले वाटते आणि तरीही ते अचूक आहे.)
 • प्रत्येक गोष्टीत स्त्रोत भाषेत भाषांतरित केलेले लोक एकच गोष्ट करत आहेत का? (स्त्रोत भाषेच्या तुलनेत नवीन भाषांतरांच्या घटना कोण करत होता हे पाहणे सोपे आहे का?)

भाषा समुदाय तपासा

This page answers the question: माझी कार्ये तपासण्यासाठी भाषा समुदाय मला कसे मदत करू शकते?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषा समुदाय तपासा

आपल्या नंतर, भाषांतर कार्यसंघ, स्तर एकच्या खाली सूचीबद्ध केलेले तपासले आहे, आपण समुदायामध्ये भाषांतर घेण्यास तयार आहात जेणेकरून आपण ते लक्ष्यित भाषेमध्ये संदेशास स्पष्टपणे आणि नैसर्गिकरित्या त्यांच्याशी संप्रेषण करतो हे तपासू शकता.

या तपासणीसाठी आपण भाषेतील समुदायांना भाषांतराचा एक विभाग वाचू शकाल. आपण भाषांतर वाचण्यापूर्वी, लोकांना हे ऐकून सांगा की आपल्या भाषेत नैसर्गिक नसलेली एखादी गोष्ट ऐकल्यास आपण त्यांना थांबवू इच्छित आहात. (नैसर्गिकपणाचे भाषांतर कसे तपासायचे याबद्दल अधिक माहितीसाठी, नैसर्गिक भाषांतर पहा.)

प्रत्येकासाठी प्रश्न आणि उत्तरे * खुल्या बायबलची कथा * आणि बायबलच्या प्रत्येक अध्यायात आपण भाषांतरांचा चाचणी घेण्यासाठी वापर करू शकता जेणेकरून ते स्पष्टपणे संप्रेषित करीत आहे. (प्रश्नांसाठी http://ufw.io/tq/ पहा.)

हे प्रश्न वापरण्यासाठी, या पायऱ्यांचे अनुसरण करा:

 1. भाषेचा एक किंवा अधिक सदस्यांना प्रश्नांची उत्तरे देईल अशा भाषेत भाषांतर वाचावा. भाषा समुदायातील हे सदस्य लोक असणे आवश्यक आहे जे यापूर्वी भाषांतरीत नाहीत. दुस-या शब्दात प्रश्न विचारलेल्या समाजातील सदस्यांना, भाषांतरांवर काम करण्याच्या प्रश्नांच्या उत्तरांवरून किंवा बायबलच्या मागील ज्ञानापेक्षा आधीच माहित नसते. आम्ही त्यांना फक्त कथा किंवा बायबलच्या परिच्छेदाचे वाचन ऐकून किंवा वाचण्यापासून प्रश्नांची उत्तरे देऊ इच्छितो. भाषांतर स्पष्टपणे किंवा नाही हे आम्हाला कसे कळेल हे आहे. याच कारणास्तव हे प्रश्न महत्वाचे आहेत की या प्रश्नांची उत्तरे देताना समाजातील सदस्य बायबल पाहत नाहीत.
 2. समूहातील सदस्यांना त्या प्रश्नासाठी काही प्रश्न विचारा, एका वेळी एक प्रश्न. जर असे वाटत असेल की समुदाय सदस्यांना चांगले भाषांतर समजत असेल तर प्रत्येक गोष्ट किंवा अध्यायात प्रश्नांचा उपयोग करणे आवश्यक नाही.
 3. प्रत्येक प्रश्नानंतर, भाषा समुदायाचा एक सदस्य प्रश्नाचे उत्तर देईल. जर व्यक्ती फक्त "होय" किंवा "नाही" सह उत्तर देईल तर प्रश्नकर्त्याने पुढील प्रश्नास विचारून प्रश्न विचारला पाहिजे की तो भाषांतर चांगले संवाद साधत आहे. आणखी एक प्रश्न असा असावा, "हे कसे माहित आहे?" किंवा "भाषांतराचा कोणता भाग आपल्याला सांगतो?"
 4. त्या व्यक्तीस उत्तर लिहा जो व्यक्ती देतो. जर व्यक्तीचे उत्तर सुचविलेल्या उत्तरासाठी दिले गेले आहे ज्या प्रश्नासाठी प्रदान करण्यात आले आहे, तर त्या कथेचे भाषांतर त्या वेळी योग्य माहितीचे स्पष्टपणे संप्रेषण करीत आहे. याचे उत्तर योग्य उत्तर म्हणून सुचविलेल्या उत्तराप्रमाणेच असले पाहिजे असे नाही, परंतु त्यास मुळात समान माहिती देणे आवश्यक आहे. काहीवेळा सुचविलेले उत्तर खूप लांब आहे. जर व्यक्तीने सुचविलेल्या उत्तराचा फक्त एक भागांसह उत्तर दिले तर ते देखील एक बरोबर उत्तर आहे.
 5. जर उत्तर अप्रत्यक्ष किंवा सुचविलेल्या उत्तरापेक्षा वेगळे आहे, किंवा जर व्यक्ती प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नाही, तर भाषांतर कार्यसंघाला भाषांतरित केलेल्या माहितीचे पुनरुच्चार करावे लागेल जेणेकरुन ती माहिती अधिक स्पष्टपणे संप्रेषित करेल.
 6. भाषांतर संघाने परिच्छेदाच्या भाषांतरामध्ये सुधारणा केल्यानंतर, नंतर भाषा समाजाच्या इतर सदस्यांना त्याच प्रश्नांची उत्तरे विचारू शकता, म्हणजे त्या भाषेतील अन्य भाषिकांना विचारू द्या जे यापूर्वी हाच मार्ग शोधण्यात गुंतलेले नाहीत. जर त्यांनी प्रश्नांचा अचूक उत्तर दिल्यास, भाषांतर आता चांगले संभाषण करीत आहे.
 7. प्रत्येक प्रसंग किंवा बायबल प्रकरणी या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करेपर्यंत भाषिक समुदायाच्या सदस्यांनी प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकता, जेणेकरून हे दिसून येईल की भाषांतर योग्य माहिती स्पष्टपणे संप्रेषण करीत आहे. जेव्हा भाषांतर स्तर 2 चे मंडळी तपासणीसाठी तयार असेल तेव्हा भाषा समूहातील सदस्यांनी ज्यांचे भाषांतर योग्य रीतीने ऐकलेले नसेल त्यांनी प्रश्नांचे योग्यरितीने उत्तर देऊ शकतील.
 8. येथे समुदाय मूल्यांकन पृष्ठावर जा आणि तेथे प्रश्नांची उत्तरे द्या. (भाषा समुदाय मूल्यांकन प्रश्न पहा)

मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी

This page answers the question: मंडळीचे नेते भाषांतरास कशी मदत करू शकतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मंडळी नेते कसे तपासावेत

समाजाच्या सदस्यांनी भाषांतराची तपासणी केल्यानंतर स्पष्टतेसाठी मंडळीच्या नेत्यांच्या समूहाद्वारे अचूकतेची तपासणी केली जाईल. या गटामध्ये कमीतकमी तीन चर्च नेते असणे आवश्यक आहे जे लक्ष्यित भाषेचे मुळ वक्ते आहेत, आणि ज्या भाषांमध्ये स्त्रोत मजकूर उपलब्ध आहे त्यापैकी एक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे आवश्यक आहे. भाषांतर कार्यसंघांशी त्यांचा संबंध नसता किंवा अन्यथा जवळून जोडला गेला पाहिजे. सहसा हे समीक्षक पाळक असतील. या मंडळी नेत्यांनी भाषा समुदायातील विविध मंडळी नेटवर्कचे प्रतिनिधित्व करावे. आम्ही शिफारस करतो की या गटात तीन वेगवेगळ्या मंडळी नेटवर्कमधील मंडळीचे नेते सामील असतील, जर त्या समुदायात अनेक लोक असतील.

या पुनरावलोकनकर्त्यांनी या पायऱ्यांचे अनुसरण करावे:

 1. भाषांतर मार्गदर्शक तत्त्वे वाचा, जे भाषांतराचे पुनरावलोकन करतात त्याप्रमाणेच दोन्ही भाषांत भाषांतर आहे.
 2. भाषांतरकर्ता पात्रता येथे असलेल्या भाषांतरकर्ता किंवा भाषांतर कार्यसंघाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
 3. हे भाषांतर एखाद्या शैलीत केले गेले आहे जे विचारात असलेल्या श्रोत्यांना स्वीकारार्ह आहे स्वीकारायोग्य शैली.
 4. अचूकता तपासा मधील मार्गदर्शकतत्त्वांचे अनुसरण करून भाषांतर स्त्रोत मजकूराचा अर्थ अचूकपणे संप्रेषित करते हे सत्यापित करा.
 5. संपूर्ण भाषांतर वरील मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करून भाषांतर पूर्ण झाले असल्याचे सत्यापित करा.
 6. आपण अनेक अध्याय किंवा बायबलच्या एका पुस्तकाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, भाषांतर कार्यसंघाला भेटून प्रत्येक समस्येबद्दल विचारा. भाषांतर समस्यांशी चर्चा करा की ते समस्या सोडवण्यासाठी भाषांतर कसे समायोजित करू शकतात. भाषांतर समायोजित करण्यासाठी आणि समुदायाशी तिचे परीक्षण करण्यासाठी वेळ मिळाल्यानंतर नंतर, भाषांतर कार्यसंघाकडे पुन्हा भेटण्याची योजना बनवा.
 7. त्यांनी समस्या निश्चित केल्या आहेत हे सत्यापित करण्यासाठी भाषांतर कार्यसंघाकडे पुन्हा भेट द्या.
 8. भाषांतर चांगले आहे याची पुष्टी करा. स्तर 2 पुष्टीकरण पृष्ठावर असे करण्यासाठी स्तर 2 पुष्टीकरण पहा.

इतर पद्धती

This page answers the question: भाषांतर तपासण्यासाठी मी कोणत्या इतर पद्धती मी वापरू शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

इतर तपासणी पद्धती

प्रश्न विचारणे तसेच श्रोत्यांना सहजपणे वाचणे आणि ध्वनी सहजतेने करणे सोपे आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी आपण वापरत असलेल्या इतर तपासणी पद्धती देखील आहेत. येथे काही इतर पद्धती आहेत ज्या आपण प्रयत्न करू शकता:

 • पुन्हा सांगण्याची पद्धत: तुम्ही, भाषांतरकर्ता किंवा परीक्षक, काही वचने वाचू शकता आणि कोणत्यातरी व्यक्तीने त्यास काय सांगितले ते थोडक्यात सांगण्यास सांगितले. ही भाषांतराची स्पष्टता आणि सहजता तपासण्यात आणि त्याच गोष्टी सांगण्याच्या पर्यायी मार्गांची मदत करण्यास मदत करते.
 • वाचन पद्धत: तुमच्याशिवाय कोणीतरी, भाषांतरकर्ता किंवा परीक्षकाने, भाषांतराचा एक भाग वाचला पाहिजे, जेव्हा आपण विराम देतो आणि चुका उद्भवू तेव्हा टीपा घेतात. हे भाषांतर वाचणे आणि समजून घेणे किती सोपे किंवा अवघड आहे हे दर्शवेल. भाषांतरातील स्थान पहा जेथे वाचकाने विराम दिला किंवा चुका केल्या आणि भाषांतर काय आहे हे कठीण असल्याचे विचारात घ्या. आपण त्या मुद्यावर भाषांतर सुधारण्याची आवश्यकता असू शकते जेणेकरून वाचणे आणि समजून घेणे सोपे होईल.
 • वैकल्पिक भाषांतराचा प्रस्ताव: ज्या भागात आपण शब्द किंवा वाक्यांश व्यक्त करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असल्याची खात्री नसलेल्या ठिकाणी, वैकल्पिक भाषेसाठी इतर लोकांना विचारणा करा किंवा दोन भाषांतरामध्ये पर्याय प्रदान करा आणि कोणते पर्यायी भाषांतर लोकांना सर्वात स्पष्ट समजतात हे पहा.
 • पुनरावलोकनकर्ता इनपुट: ज्या लोकांनी तुमचे भाषांतर वाचले त्यांना आदर द्या. त्यांना टिपा घेण्यासाठी सांगा आणि ते कोठे सुधारावे हे सांगू शकता. चांगले शब्द निवड, नैसर्गिक अभिव्यक्ती आणि शब्दलेखन देखील पहा.
 • चर्चा गट: लोकांच्या एका गटामध्ये लोकांना मोठ्यानेच भाषांतर वाचण्यास आणि त्यांना आणि इतरांना स्पष्टीकरणासाठी प्रश्न विचारण्यास सांगा. ते ज्या शब्दांचा वापर करतात त्याकडे लक्ष द्या, कारण पर्यायी शब्द आणि अभिव्यक्ती जेव्हा एखाद्या कठीण बिंदूची जाणीव करण्याचा प्रयत्न करीत असतात तेव्हा येतात आणि या पर्यायी शब्द आणि अभिव्यक्ती भाषांतरातील भाषांपेक्षा चांगले असू शकतात. अशा ठिकाणी लक्ष द्या ज्यात लोक भाषांतर समजत नाहीत आणि त्या स्थानांना स्पष्ट करण्यासाठी कार्य करतात.

What to Check For

अचूक भाषांतर

This page answers the question: भाषांतर अचूक आहे का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अचूक भाषांतर

हे नवीन भाषांतर अचूक आहे हे सुनिश्चित करणे फार महत्वाचे आहे. ज्या लोकांना अचूकतेसाठी भाषांतर पाहण्यासाठी निवडले गेले आहे त्यांना हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आहे की ते मूळ अर्थी मूळ लेखक ज्याचा हेतू असेल आणि संवाद साधण्याची अपेक्षा केली आहे.

हे कसे करावे यावरील सूचनांकरिता, अचूकता तपासा वर जा आणि "सर्व स्तर" शिर्षकाखाली असलेल्या विभागाच्या चरणांचे अनुसरण करा.


स्पष्ट भाषांतर

This page answers the question: भाषांतर स्पष्ट आहे तर मी कसे सांगू शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्पष्ट भाषांतर

आपले स्वतःचे प्रश्न विचारा, जसे भाषांतरित भाषांतराचे भाषांतर स्पष्ट आहे किंवा नाही. चाचणीच्या या विभागात, नवीन भाषांतराची स्त्रोत भाषेच्या आवृत्तीशी तुलना करू नका. कोणत्याही ठिकाणी समस्या असल्यास, याची नोंद घ्या म्हणजे आपण नंतर भाषांतर गटाकडे या समस्येविषयी चर्चा करू शकता.

 1. भाषांतरातील शब्द आणि वाक्ये संदेश समजू शकणार नाहीत का? (शब्द गोंधळात टाकणारे आहेत, किंवा ते तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो की भाषांतरकर्त्यांचा अर्थ काय आहे?)
 2. आपल्या समुदायाच्या सदस्यांनी भाषांतरात आढळणारे शब्द आणि अभिव्यक्ती वापरत आहात, किंवा भाषांतरकर्त्यांने राष्ट्रीय भाषेतील अनेक शब्द उधार घेतले आहेत का? (आपल्या भाषेतील महत्वाच्या गोष्टी सांगण्याची तुमची बोलण्याची पद्धत आहे का?)
 3. आपण सहजपणे मजकूर वाचू शकता आणि ते पुढे काय सांगू शकेल? (हे भाषांतर सांगणारी चांगली शैली वापरणारा भाषांतरकर्ता आहे का? तो ज्या गोष्टींना अर्थ लावतो त्यानुसार तो गोष्टी सांगत आहे, म्हणजे प्रत्येक विभागात आधी काय घडत आहे आणि नंतर काय घडते हे समजते.)

अतिरिक्त मदत:

 • मजकूर स्पष्ट आहे का हे ठरविण्याचा एक मार्ग म्हणजे प्रत्येक वेळेस काही अध्याय वाचणे आणि प्रत्येक विभागात कथा वाचणे ऐकणे कोणास तरी सांगणे. जर व्यक्ती सहजपणे आपला संदेश पुन्हा सांगू शकेल, तर लेखन स्पष्ट आहे.

जर एखादे असे ठिकाण असेल जेथे भाषांतर स्पष्ट झाले नसेल, तर त्याची नोंद करा म्हणजे आपण त्याचा भाषांतर कार्यसंघाशी चर्चा करू शकता.


नैसर्गिक भाषांतर

This page answers the question: भाषांतर नैसर्गिक आहे का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

नैसर्गिक भाषांतर

बायबलचे भाषांतर करण्यासाठी ते नैसर्गिक म्हणजे:

परदेशी भाषेने केले जाऊ नये म्हणून लक्ष्यित भाषा समुदायाच्या सदस्याने भाषांतर केले होते.

नैसर्गिकपणासाठी भाषांतर पाहण्यासाठी, स्त्रोत भाषेची तुलना करणे उपयुक्त नाही. नैसर्गिकपणा या तपासणी दरम्यान कोणीतरी स्त्रोत भाषा बायबलकडे पाहू नये. लोक अन्य तपासणीसाठी स्रोत भाषेतील बायबल पुन्हा बघतील, जसे की अचूकता तपासणे, परंतु या तपासणीदरम्यान नाही

नैसर्गिकपणाचे भाषांतर पाहण्यासाठी, आपण किंवा भाषा समुदायातील दुसऱ्या सदस्याने ते मोठ्याने वाचले पाहिजे. आपण ते एका अन्य व्यक्तीकडे वाचू शकता जो लक्ष्यित भाषा किंवा लोकांच्या एका गटास बोलतो. वाचन सुरू करण्यापूर्वी, लोकांना ऐकून सांगा की आपण त्यांना थांबवू इच्छित आहात जेव्हा ते ऐकू येते जे आपल्या भाषेतील समाजातील कोणीतरी ते म्हणेल असे आवाज ऐकू येत नाही. कोणीतरी आपणास थांबवतो तेव्हा तुम्ही एकत्रितपणे चर्चा करू शकता की कुणीतरी त्याचं नैसर्गिक मार्गाने काय म्हणेल.

आपल्या गावातील परिस्थितीबद्दल विचार करणे उपयुक्त ठरते ज्यामध्ये लोक त्याच प्रकारच्या गोष्टींबद्दल बोलतील जे भाषांतर याबद्दल बोलत आहे. अशी कल्पना करा की आपण त्या गोष्टीबद्दल बोलत आहात, आणि त्याप्रकारे त्यास मोठ्याने म्हणा. इतरांना हे मान्य आहे की हे एक चांगले आणि नैसर्गिक मार्ग आहे, तर ते भाषांतरात तसे लिहा.


स्वीकार्य शैली

This page answers the question: भाषांतर संघाने स्वीकार्य शैली वापरली आहे का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्वीकार्य शैलीमध्ये भाषांतर

आपण नवीन भाषांतर वाचताच स्वतःला हे प्रश्न विचारू शकता. हे असे प्रश्न आहेत जे भाषेच्या भाषेत स्वीकार्य असलेल्या शैलीमध्ये भाषांतर केले गेले आहे किंवा नाही हे निर्धारित करण्यात मदत करेल:

 1. भाषांतरात अशा प्रकारे लिहिलेले आहे की भाषा समाजातील तरुण व वृद्ध सदस्यांना सहज समजेल? कोणीतरी बोलतो तेव्हा, ते तरुण किंवा वयस्कर श्रोत्यांसाठी शब्दांची निवड बदलू शकतात. या भाषांतरकर्त्याने तरुण आणि वयस्कर लोकांपर्यंत चांगले संभाषण करणारे शब्द वापरला आहे का?
 2. या भाषांतराची शैली अधिक औपचारिक किंवा अनौपचारिक आहे का? (स्थानिक समाजाच्या आवडीनुसार, किंवा ते अधिकाधिक औपचारिक म्हणता येईल का?)
 3. भाषांतरात बऱ्याच शब्दांना दुसऱ्या भाषेतून घेतलेले शब्द वापरले जातात का, किंवा हे शब्द भाषा समुदायांना मान्य आहेत का?
 4. लेखकाने भाषा भाषेला योग्य भाषेचा योग्य प्रकार वापरला का? आपल्या भागातील बोलीभाषा बोलणाऱ्या लेखकाने संपूर्ण क्षेत्रभर शोधले आहे का? ज्या भाषेतील सर्व समाजाला चांगल्याप्रकारे समजले आहे किंवा ज्या भाषेचा वापर केवळ एका छोट्या भागात केला आहे त्या भाषेचा लेखकाने वापर केला का?

जर एखादी जागा जिथे भाषेच्या भाषेत चुकीच्या शैलीत वापरली जात असेल, तर त्याची नोंद घ्या म्हणजे आपण त्यास भाषांतर कार्यसंघाशी चर्चा करू शकता.


संपूर्ण भाषांतर

This page answers the question: भाषांतर पूर्ण आहे का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

संपूर्ण भाषांतर

या विभागातील उद्देश हा भाषांतर पूर्ण असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. या विभागात, नवीन भाषांतर स्त्रोत भाषांताराशी तुलना करणे आवश्यक आहे. आपण दोन भाषांताराची तुलना केल्यावर स्वतःला हे प्रश्न विचारा:

 1. भाषांतरात त्याचा कोणताही भाग गहाळ आहे काय? दुसऱ्या शब्दात, भाषांतरात भाषांतर केलेल्या पुस्तकातील सर्व घटनांचा यात समावेश आहे का?
 2. भाषांतरात भाषांतर केलेल्या सर्व वचनांचा यात समावेश आहे का? (आपण स्त्रोत भाषेच्या भाषांतराची वचन संख्या पाहता तेव्हा, सर्व वचने लक्ष्यित भाषेच्या भाषांतरणात समाविष्ट केले जातात का?) काहीवेळा भाषांतरामधील वचन क्रमांकांमध्ये फरक आहे. उदाहरणार्थ, काही भाषांतरांमध्ये काही वचनांचे एकत्र केले जाते किंवा कधीकधी ठराविक वचनांना तळटीप ठेवली जाते. जरी स्त्रोत भाषांतर आणि लक्ष्यित भाषांतरामध्ये या प्रकारचे फरक असू शकतील, तरी लक्ष्यित भाषेचे भाषांतर अद्याप पूर्ण झाले आहे.
 3. भाषांतरात असे काही ठिकाणे आहेत जिथे काहीतरी बाहेर दिसत आहे किंवा स्त्रोत भाषेत भाषांतर पेक्षा वेगळे संदेश दिसत आहे? (शब्दरचना आणि क्रम भिन्न असू शकतात परंतु ज्या भाषेत भाषांतरकर्त्यांने वापरलेली भाषा स्त्रोत भाषेच्या भाषांतरासारखेच संदेश देईल).

जर एखादे असे ठिकाण असेल जेथे भाषांतर पूर्ण झाले नाही, तर त्याची नोंद करा म्हणजे आपण त्याचा भाषांतर कार्यसंघाशी चर्चा करू शकता.


स्वत: चे मूल्यांकन व्रण

This page answers the question: भाषेच्या गुणवत्तेची निवेदनेने मी निरपेक्षपणे मूल्यांकन करू शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर गुणवत्तेचे स्व-मूल्यांकन

या विभागाचा उद्देश एखाद्या प्रक्रीयेचे वर्णन करणे आहे ज्याद्वारे मंडळी भाषांतरित भाषेच्या गुणवत्तेची स्वत: च ठरवू शकते. नियोजित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कल्पनीय तपासणीचे वर्णन करण्याऐवजी भाषांतर तपासण्याकरिता काही महत्वाच्या तंत्रांचा सल्ला घेण्यासाठी हे खालील मूल्यांकन आहे. शेवटी, कोणती तपासणी वापरली जाते, निर्णय कधी घेतला जातो आणि मंडळीद्वारा कोणाला बनवावे याचा निर्णय.

मूल्यांकनचा वापर कसा करावा?

ही मूल्यांकन पद्धत दोन प्रकारचे विधाने वापरते. काही "होय / नाही" विधाने आहेत जेथे नकारात्मक प्रतिसाद समस्या सोडवायलाच हवी. इतर विभाग समान वाजवी-पद्धत वापरतात जे भाषांतर गटांना आणि तपासक भाषांतरांविषयीच्या विधानांसह प्रदान करते. प्रत्येक वक्तव्य 0-2 च्या मापनाच्या पद्धतीवर तपासणे (भाषांतर कार्यसंघाच्या सुरवातीपासून) करत आहे.

0 - असहमत

1 - काहीसे मान्य करा

2 - तीव्रपणे मान्य करा

पुनरावलोकनाच्या शेवटी, एका विभागातील सर्व प्रतिसादांची एकूण किंमत जोडली जावी आणि, जर प्रतिसाद योग्यरित्या भाषांतराची स्थिती दर्शवितात, हे मूल्य भाषांतरकर्त्याला संभाव्यतेचा अंदाज देईल जे भाषांतरित श्रेष्ठ गुणवत्ता असेल. ठळक शब्द ही सोपी आणि आराखडीत केलेली आहे आणि कार्यकर्त्याला सुधारणेच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका मूलभूत पद्धतीसह पुनरावलोकनकर्ता प्रदान करते. * उदाहरणार्थ, जर भाषांतरे "अचूकता" मध्ये तुलनेने चांगली आहेत परंतु "नैसर्गिकता" आणि "स्पष्टता" मध्ये खूपच खराब आहे, तर भाषांतर कार्यसंघ अधिक समुदाय तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. *

ठळक शब्द भाषांतरित बायबलसंबंधी सामग्री प्रत्येक अध्यायात वापरण्यासाठी उद्देश आहे. भाषांतर कार्यसंघाने त्यांच्या धनादेश पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक अध्यायाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे आणि नंतर स्तर 2 मंडळी तपासकाने ते पुन्हा करावे, आणि नंतर स्तर 3 तपासकाने या पडताळणी सूचीसह भाषांतराचे मूल्यांकन केले पाहिजे. अध्यायात अधिक तपशीलवार आणि व्यापक तपासणी मंडळीने प्रत्येक पातळीवर केली आहे म्हणून, अध्यायातचे गुण पहिल्या चार विभागांपैकी प्रत्येक (अवलोकन, सहजता, स्पष्टता, अचूकता) अद्ययावत केले पाहिजे, ज्यामुळे मंडळी आणि समुदायाला ते पाहता येईल कि भाषांतर कसे सुधारत आहे.

स्व-मूल्यांकन

प्रक्रिया पाच भागांमध्ये विभागली गेली आहे: विहंगावलोकन (स्वतः भाषांतर बद्दलची माहिती), नैसर्गिकता, स्पष्टता, अचूकता, आणि मंडळी स्वीकृती.

1. विहंगावलोकन
 • खालील प्रत्येक विधानासाठी "नाही" किंवा "होय" वर्तुळीत करा. *

होय / नाही हे भाषांतर एक अर्थ-आधारित भाषांतर आहे जे मूळ भाषेच्या शब्दाचा अर्थ लक्ष्यित भाषेमध्ये नैसर्गिक, स्पष्ट आणि अचूक आहेत अशा प्रकारे संवाद साधण्याचा प्रयत्न करते.

होय / नाही भाषांतर तपासणी करणा-यांना लक्ष्यित भाषेचे प्रथम भाषा बोलणारे आहेत.

होय / नाही या अध्यायाचे भाषांतर विश्वासार्हतेच्या विधानाशी आहे.

होय / नाही या अध्यायाचे भाषांतर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुसार केले गेले आहे.

2. नैसर्गिकपणा: "ही माझी भाषा आहे"
 • खालील प्रत्येक विधानासाठी "0" किंवा "1" किंवा "2" वर्तुळीत करा.*

या विभागात अधिक समुदाय तपासणी करून मजबूत केले जाऊ शकते. (भाषा समुदाय तपासणी पहा)

0 1 2 जे लोक ही भाषा बोलतात आणि ऐकतात ते हा अध्याय सहमत आहे की भाषेच्या योग्य स्वरूपाचा वापर करून भाषांतरित केले आहे.

0 1 2 जे लोक ही भाषा बोलतात ते मान्य करतात की या अध्यायात वापरलेले मुख्य शब्द मान्य आणि योग्य आहेत.

0 1 2 या प्रकरणात समजून घेण्यासाठी या भाषा बोलणाऱ्या लोकांसाठी या प्रकरणात स्पष्टीकरण किंवा कथा खूप सोप्या आहेत.

0 1 2 जे लोक ही भाषा बोलतात ते मान्य करतात की या प्रकरणातील मजकुराचा वाक्य व रचना स्वाभाविक आहे आणि योग्यरित्या वाहते.

0 1 2 नैसर्गिक गोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे समीक्षामध्ये समाजातील सदस्य समाविष्ट आहेत जे या अध्यायाचे भाषांतर तयार करण्यात प्रत्यक्ष सहभागी झालेले नाहीत.

0 1 2 नैसर्गिक गोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनरावलोकन विश्वासात आणि गैर-विश्वासू, किंवा कमीत कमी विश्वासणारे जे बायबलशी सुप्रसिद्ध नसतात त्यांनी ते आधी माहित असणे आवश्यक आहेत ते ऐकतात.

0 1 2 नैसर्गिक गोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनरावलोकनमध्ये बऱ्याच वेगवेगळ्या वयोगटातून भाषिकांचे वक्ता समाविष्ट आहेत.

0 1 2 नैसर्गिक गोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनरावलोकन पुरुष आणि स्त्रिया या दोघांनाही समाविष्ट आहे.

3. स्पष्टता: "अर्थ स्पष्ट आहे"
 • खालील प्रत्येक विधानासाठी "0" किंवा "1" किंवा "2" वर्तुळीत करा. *

या विभागात अधिक समुदाय तपासणी करून मजबूत केले जाऊ शकते. (भाषा समुदाय तपासणी पहा)

0 1 2 हा अध्याय भाषेद्वारे भाषांतरीत केला जातो ज्या भाषेतील मूळ भाषिक सहमत आहेत ते समजून घेणे सोपे आहे.

0 1 2 या भाषेतील स्पीकर या विभागातील नावे, ठिकाणे, आणि क्रियाशीलतांचे भाषांतर या अध्यायातील सर्वच बरोबर आहेत असे सहमती देतात.

0 1 2 या अध्यायातील अलंकार या संस्कृतीत असलेल्या लोकांसाठी उपयुक्त आहे.

0 1 2 या प्रकरणाचे भाषण सहमत आहेत की ज्या प्रकारे हा धडा संरचित केला जातो तो अर्थापासून विचलीत होत नाही.

0 1 2 या प्रकरणाच्या स्पष्टतेसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचा आढावा समाजातील सदस्यांना समाविष्ट आहे ज्यांचा प्रत्यक्ष या प्रकरणाचा भाषांतर तयार करण्यात प्रत्यक्ष सहभागी झाला नाही.

0 1 2 स्पष्टतेसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनरावलोकन विश्वासात आणि गैर-विश्वासू, किंवा कमीत कमी विश्वासणाऱ्यांसाठी होते जे बायबलशी अपरिचित नसतात जेणेकरून त्यांना माहित नसतील की मजकूर आधी काय म्हणत आहे ते ऐकतात.

0 1 2 स्पष्टतेसाठी या प्रकरणाचे भाषांतरित केलेल्या अभ्यासामध्ये भाषेतील विविध वयोगटांतील भाषांचे वक्ता समाविष्ट होते.

0 1 2 स्पष्टतेसाठी या प्रकरणाच्या भाषांतराच्या समीक्षणात पुरुष आणि स्त्रिया दोन्ही समाविष्ट आहेत.

4. अचूकता: "भाषांतर मूळ स्त्रोत मजकूर कशाशी संप्रेषण करतो हे संप्रेषण करते"
 • खालील प्रत्येक विधानासाठी "0" किंवा "1" किंवा "2" वर्तुळीत करा.*

या विभागात अधिक अचूकता तपासणी करून मजबूत केले जाऊ शकते. (पहा अचूकता तपासा)

0 1 2 या प्रकरणातील सर्व महत्वाच्या शब्दांची संपूर्ण यादी वापरुन भाषांतरीत सर्व अटी अस्तित्वात असल्याची खात्री करण्यास मदत म्हणून वापरली गेली आहे.

0 1 2 या प्रकरणात सर्व महत्वाचे शब्द योग्यरित्या भाषांतरित आहेत.

0 1 2 सर्व महत्वाचे शब्द या अध्यायामध्ये तसेच अन्य ठिकाणी जिथे महत्वाचे शब्द दिसतात तेथे सातत्याने भाषांतरित केले जातात.


Defining Church Authority

अधिकार आणि प्रक्रिया तपासणी

This page answers the question: बायबल भाषांतर आणि तपासणीची प्रक्रिया तपासण्यासाठी अधिकार काय फरक आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्पष्टीकरण

प्रत्येक लोकांच्या समूहातील मंडळीला स्वतःला ठरवण्याचा अधिकार आहे की त्यांच्या भाषेत बायबल काय चांगले आहे आणि काय नाही. बायबल भाषांतर (जे स्थिर आहे) तपासण्याची आणि मंजूर करण्याचे अधिकार क्षमता, किंवा बायबलचे भाषांतर (जे वाढविले जाऊ शकते) तपासण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याची क्षमता स्वतंत्र आहे. गुणवत्ता ठरविण्याचा अधिकार, मंडळीच्या मालकीचा असतो, त्यांच्या सध्याच्या क्षमता, अनुभव किंवा संसाधनांचा वापर ज्यायोगे बायबलच्या भाषांतराचे परीक्षण करणे सुलभ होते. म्हणून भाषा गटामधील मंडळीला त्यांच्या स्वतःच्या बायबल भाषांतराची तपासणी व मंजुरी देण्याचा अधिकार असतो, तर भाषांतर अकादमीच्या या प्रतिकृतीसह अंतर्भूत शब्द सामग्री हे आराखडीत केले आहेत जेणेकरून मंडळीत त्यांच्या बायबल भाषांतरांचा दर्जा तपासण्याची एक उत्कृष्ट प्रक्रिया क्षमता आहे.

ही प्रतिकृती एका भाषेच्या गुणवत्तेची पुष्टी करण्यासाठी तीन-स्तरीय दृष्टिकोन प्रस्तावित करते, जिच्यामध्ये लोकसंख्येतील तीन सामान्य स्तर मंडळी प्राधिकरण प्रतिबिंबित करण्यासाठी आराखडीत केले आहे:

 • अधिकृतता स्तर 1: मंडळी-आधारित भाषांतर संघाद्वारे निर्धारित
 • अधिकृतता स्तर 2: पाळक / वृद्धजनांच्या कराराद्वारे निर्धारित केलेले भाषा गटातील विविध मंडळी नेटवर्कचे सदस्य आणि भाषेच्या समुदायासोबत परीक्षण केले जाते
 • अधिकृतता स्तर 3: मंडळी नेटवर्कच्या नेतृत्वाखाली बोलणाऱ्या भाषेच्या नेटवर्कने बोलणाऱ्या लोकांच्या समूहाच्या उपस्थितीत

भाषांतर तपासण्याची प्रक्रिया "तपासणी प्रक्रिया" शीर्षकाखाली असलेल्या प्रतिकृतीमध्ये वर्णन केली जाईल.


अधिकृतता स्तर 1

This page answers the question: अधिकृतता स्तर 1 काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

प्राधिकरण स्तर 1: भाषांतर संघाने पुष्टीकरण

या पातळीचा हेतू म्हणजे मानक ख्रिस्ती शिकवण यासह भाषांतर संघाची करार मान्य करणे, तसेच भाषांतराची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील देणे हे आहे. या स्तरावर प्रकाशित केलेली सामग्री भाषिक समुदायाच्या सदस्यांना भाषांतरामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी खुली निमंत्रण (निहित किंवा प्रत्यक्ष) सह, सक्रिय प्रकल्पाच्या रूपात सामग्रीची व्यापक पोहोच प्रोत्साहित करते.

हे स्तर साध्य करण्यासाठी, भाषांतर संघ दावा करतो की विश्वासार्हतेचे विवरण त्यांच्या स्वतःच्या विश्वासाचा एक अचूक प्रतिबिंब आहे आणि भाषांतरित सामग्री देखील त्याच्याशी सुसंगत आहे.


अधिकृतता स्तर 2

This page answers the question: अधिकृत स्तर 2 काय आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अधिकृतता स्तर 2: समाजाद्वारे पुष्टीकरण

या पातळीचा हेतू दुप्पट आहे:

 1. भाषांतरात वापरल्या जाणाऱ्या भाषेच्या स्वरूपाची प्रभावीता घोषित करण्यासाठी, भाषिक समुदायाच्या प्रतिनिधींनी निर्धारित केल्याप्रमाणे
 2. भाषांतराच्या अचूकतेची पुष्टी करण्यासाठी, ज्यांनी पाळकाद्वारे किंवा स्थानिक मंडळीमधील नेत्यांनी निर्धारित केल्या आहेत जे त्याचा वापर करतील

या पातळीवर, तपासणी प्रक्रियेमध्ये "दोन किंवा तीन साक्षीदारांची साक्ष" हे संकल्पना लागू करते.

हे स्तर साध्य करण्यासाठी, भाषांतर संघ भाषा समुदाय सदस्यांना भाषांतर जमा करतील जे भाषांतर वापरतील. भाषा समुदाय स्पष्टता आणि नैसर्गिकतेसाठी भाषांतराचे पुनरावलोकन करेल.

नंतर भाषांतर संघ भाषिक समुदायातील मंडळीच्या नेत्यांना भाषांतराचा उपयोग करेल जे भाषांतर वापरेल. हे मंडळीचे नेते, मूळ ग्रंथ, टीकेसंबंधी संसाधने, विश्वासार्हतेचे विवरण आणि [भाषांतर मार्गदर्शकतत्त्वे] विरुद्ध याचे परीक्षण करून अचूकता चे भाषांतर पाहू शकतात.

भाषांतर संघ या पुनरावलोकनांवर आधारित भाषांतर संपादित करेल जेणेकरून भाषेतील समुदाय असे करेल की हे नैसर्गिक आणि स्पष्ट आहे, आणि जेणेकरून मंडळीतील नेते असे म्हणतील की हे अचूक आहे.

Next we recommend you learn about:


अधिकृतता स्तर 3

This page answers the question: अधिकृत स्तर 3 म्हणजे काय?

In order to understand this topic, it would be good to read:

अधिकृतता स्तर 3: मंडळी नेतृत्वद्वारे पुष्टीकरण

या पातळीचा हेतू पुष्टी करणे आहे की भाषांतर मूळ ग्रंथांच्या हेतूने आणि चर्च ऐतिहासिक आणि सार्वत्रिकच्या ध्वनी सिद्धांतासह सहमत आहे.

हे स्तर साध्य करण्यासाठी, भाषा बोलणाऱ्या मंडळीच्या सर्वोच्च नेत्यांद्वारे भाषांतर कार्यसंघ पुनरावलोकनासाठी सादर करेल. जर हे नेते भाषिक समाजात शक्य असलेल्या मंडळींच्या मोठ्या समूहांचे प्रतिनिधित्व करतात तर हे सर्वोत्तम आहे. अशा प्रकारे स्तर 3 बहुस्तरीय मंडळी नेटवर्कच्या नेतृत्वाच्या परस्पर सहमतीने प्राप्त केला जातो.

भाषांतर संघ भाषांतर संपादित करेल जेणेकरून या मंडळी नेटवर्कच्या नेतृत्वाची खात्री पटते की हा एक अचूक भाषांतर आहे आणि त्यांच्या मंडळी संगतीपद्वारे ते स्वीकारले जातील.

जेव्हा भाषांतर तत्त्वे जाणून घेणारे कर्मचारी आणि बायबलची भाषा आणि सामग्रीमध्ये प्रशिक्षित केले जाते तेव्हा कमीतकमी दोन मंडळी नेटवर्कच्या नेतृत्वाची (किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी) भाषांतराची योग्यरित्या तपासली आणि मंजुरी दिली जाते तेव्हा स्तर 3 पूर्ण होते.


Checking Process

स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघाने प्रतिज्ञा

This page answers the question: मी स्तर 1 कसा तपासू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

तपासणी स्तर एक - भाषांतर कार्यसंघ तपासा

स्तर एक तपासणी प्रामुख्याने भाषांतर कार्यसंघाकडून केली जाईल, ज्यामुळे काही भाषेतील समाजाकडून काही मदत मिळेल. भाषांतरकर्ता किंवा भाषांतर कार्यसंघाने बायबलचे अनेक कथा किंवा अध्यायांचे भाषांतर करण्यापूर्वी आपल्या भाषांतरांचे परीक्षण केले पाहिजे जेणेकरुन ते भाषांतर प्रक्रियेत शक्य तितक्या लवकर चुका दुरुस्त करू शकतात. भाषांतर पूर्ण होण्याआधी या प्रक्रियेतील अनेक पावले बरेच वेळा करावे लागतील.

अंतर्भूत शब्द सामग्री प्रकल्पाच्या प्रयोजनार्थ, स्तर एक तपासत केल्यानंतर त्यांनी बायबल ग्रंथ आणि बायबलमधील सामग्रीचे भाषांतर प्रकाशित केले जाऊ शकतात. हे भाषेच्या समुदायात (निहित किंवा थेट) भाषांतर सुधारण्यात मदत करण्यासाठी इतरांना खुले आमंत्रण सह, सक्रिय प्रकल्प म्हणून सामग्रीची व्यापक पोहोच सक्षम करते.

स्तर एक अंतर्गत तपासण्यासाठी पायऱ्या:

तपासणी स्तर एक प्राप्त करण्यासाठी भाषांतर कार्यसंघाने अनुसरण करणे आवश्यक असलेली ही पायरी आहेत:

 1. संपर्क. अंतर्भूत शब्द सामग्री नेटवर्कच्या कमीतकमी एक घटकासह संपर्क साधा, अंतर्भूत शब्द सामग्रीमधील सूचित करणे ज्याचा आपण भाषांतर सुरू करण्याचा आपला हेतू आहे. हे कसे करावे याबद्दल माहिती मिळविण्यासाठी, उत्तरे शोधणे पहा.
 2. पुनरावलोकन. भाषांतर मार्गदर्शक तत्त्वे याचे पुनरावलोकन करा.
 3. सहमत. मान्य आहे की विश्वासार्हतेचा विधान आपल्या स्वतःच्या विश्वासांचा एक अचूक प्रतिबिंब आहे आणि आपण त्यास सामोरे जाणा-या सामग्रीचा भाषांतर करण्याचा आणि फॉर्मवर स्वाक्षरी करून भाषांतर मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन करतो आहे. (पहा http://ufw.io/forms/)
 4. मसुदा. मजकूर काही भाग एक मसुदा भाषांतरित करा. मसुदा भाषांतरित कसा तयार करावा यावरील सूचनांसाठी प्रथम मसुदा पहा.
 5. स्वयं तपासणी आपल्या मसुदा भाषाताराची स्वयं तपासणी कशी करावी यावरील सूचनांसाठी, स्वयं तपासणी पहा.
 6. पिर तपासणी आपल्या मसुदा भाषाताराची पिर तपासणी कशी करावी यावरील सूचनांसाठी, पिर तपासणी पहा.
 7. भाषांतर शब्द तपासणी. आपल्या मसुदा भाषाताराची भाषांतर शब्द तपासणी कशी करावी यावरील सूचनांसाठी, भाषांतर शब्द तपासणी पहा.
 8. अचूकता तपासणी. आपल्या मसुदा भाषाताराची अचूकता तपासणी कशी करावी यावरील सूचनांसाठी, अचूकता तपासणी पहा.

स्तर 1 चे पुष्टीकरण

This page answers the question: मी स्तर 1 ची तपासणी पूर्ण केली आहे हे मी कसे जाहीर करू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्तर 1 च्या पुष्टिकरणासाठी योग्य दस्तऐवजीकरण

आम्ही, भाषांतर कार्यसंघाचे सदस्य, पुष्टी देतात की आम्ही स्तर 1 तपासणीसाठी खालील पायऱ्या पूर्ण केले आहेत:

 • वापरात असलेल्या मजकूराचे प्रारंभिक अभ्यास:
  • भाषांतर टिपा

स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्वारे प्रतिज्ञा

This page answers the question: मी स्तर 2 चे परीक्षण कसे करावे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्तर 2 तपासणी - बाह्य तपासणी

स्तर 2 तपासणीचा हेतू म्हणजे स्थानिक भाषिक समुदायातील प्रतिनिधी गट हे मान्य करतात की भाषांतर चांगले आहे.

स्तर 2 तपासणी दोन प्रकारे केली जाईल:

 1. भाषा समुदाय तपासणी. भाषांतराच्या सदस्यांनी भाषांतर, हे स्पष्ट, नैसर्गिक आणि समजण्यायोग्य असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी तपासले जाईल. भाषा समुदाय तपासणी करण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी, भाषा समुदाय तपासणी पहा.
 2. मंडळीतील नेत्यांची तपासणी. भाषेच्या समुदायातील मंडळी नेत्यांच्या एका गटाकडून भाषांतराची तपासणी केली जाईल जेणेकरून ते अचूक ठरेल. मंडळीतील नेत्यांची तपासणी करण्यासाठी पावले पुढे नेण्यासाठी, मंडळीतील नेत्यांची तपासणी पहा.

हे पूर्ण झाल्यानंतर, हे काम पुष्टी करणे आवश्यक आहे (पहा स्तर 2 पृष्टीकरण).


भाषा समुदाय मूल्यांकन प्रश्न

This page answers the question: मी कसे दाखवू शकतो कि समुदाय भाषांतराला मंजूरी कशी देऊ शकते?

In order to understand this topic, it would be good to read:

आम्ही भाषांतर सदस्यांचे सदस्य, आम्ही भाषिक समुदायाच्या सदस्यांसह भाषांतर तपासले असल्याची पुष्टी करतो.

 • आम्ही वयस्कर आणि तरुण लोकांबरोबर आणि पुरुष आणि स्त्रियांसह भाषांतर तपासले आहे.
 • आम्ही भाषांतर प्रश्नांचा वापर केला जेव्हा आम्ही समुदायाद्वारे भाषांतराची तपासणी केली.
 • ज्या भाषांमध्ये समुदाय सदस्यांना ते चांगल्याप्रकारे समजत नव्हती अशा ठिकाणी त्यास स्पष्ट करणे सोपे व्हावे यासाठी आम्ही भाषांतर सुधारले.

कृपया खालील प्रश्नांची देखील उत्तरे द्या. या प्रश्नांची उत्तरे मोठ्या ख्रिस्ती समाजातील लोकांना मदत करतील हे समजेल की, लक्ष्यित भाषा समुदायास भाषांतर स्पष्ट, अचूक आणि नैसर्गिक असे आहे.

 • काही प्रतिसादांची सूची करा जेथे समुदाय अभिप्राय उपयुक्त होता. हे स्पष्ट करण्यासाठी आपण या परिच्छेदांमध्ये कसे बदलले?
 • काही महत्वाच्या अटींसाठी स्पष्टीकरण लिहा, ते समजावून सांगते की ते स्रोत भाषेतील वापरलेल्या शब्दांशी समान कसे आहेत. यामुळेच हे लक्षात येईल की आपण या अटींची निवड का केली आहे.
 • भाषा जेव्हा मोठ्याने वाचली जाते तेव्हा, काय समुदाय हे पडताळून पाहते की भाषेत चांगले प्रवाह आहेत? (लेखकांसारखे भाषा आपल्या स्वत: च्या समुदायातील व्यक्ती होती का?)
समाजातील नेते स्वतःची माहिती यामध्ये जमा करू शकतात किंवा स्थानिक समुदायासाठी हा भाषांतर किती स्वीकार्य आहे याबद्दल सारांश विधान तयार करू शकतात. हे स्तर 2 समुदाय तपासणी मूल्यांकनाची माहिती म्हणून समाविष्ट केले जाऊ शकते. विस्तीर्ण मंडळी नेतृत्वाला या माहितीचा प्रवेश मिळेल आणि स्थानिक ख्रिस्ती समुदायाद्वारे मान्यताप्राप्त भाषांतराच्या भाषांतरासाठी ते दोन स्तरांची तपासणी करतील आणि तीन तपासणी करतील तेव्हा त्यांना त्यांची मदत करेल.


स्तर 2 चे पुष्टीकरण

This page answers the question: मंडळीची नेते भाषांतर चांगले आहे याची पुष्टी कशी करू शकतात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्तर 2 च्या पुष्टिकरणासाठी योग्य दस्तऐवजीकरण

आमच्या भाषिक समुदायातील मंडळी नेत्यांप्रमाणे, खालील गोष्टीची पुष्टी करा:

 1. भाषांतर विश्वासार्हतेच्या विधानाशी आणि भाषांतर मार्गदर्शकतत्त्वांशी सुसंगत आहे.
 2. लक्ष्यित भाषेमध्ये भाषांतर अचूक आणि स्पष्ट आहे.
 3. भाषांतर भाषेची स्वीकार्य शैली वापरते.
 4. भाषांतर योग्य वर्णमाला आणि शब्दलेखन प्रणाली वापरते.
 5. समुदायाचे भाषांतराचे अनुमोदन.
 6. समुदाय मूल्यांकन पृष्ठ पूर्ण झाले आहे.

कोणतीही उर्वरित समस्या असल्यास, स्तर 3 तपासकाच्या लक्ष्यासाठी येथे त्यांचे एक लक्षात घ्या.

स्तर 2 तपासकांची नावे आणि स्थान:

 • नाव:
  • स्थान:
 • नाव:
  • स्थान:
 • नाव:
  • स्थान:
 • नाव:
  • स्थान:
 • नाव:
  • स्थान:
 • नाव:
  • स्थान:

स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी नेतृत्वद्वारे पुष्टी

This page answers the question: मी स्तर 3 कसे तपासावेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

तपासणी स्तर तीन - प्रमाणीकृत तपासणी

स्तर तीन तपासणी एखाद्या भाषा समुदायातील मंडळीद्वारा ओळखलेल्या गट किंवा संस्थांद्वारे केले जाईल. या गटांतील पुढारी हे मान्य करतील की त्यांनी त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या लोकांमधील भाषांतराच्या वितरणास व वापरास मान्यता दिली आहे. भाषांतर मंजूर करण्यासाठी ही मंजूरी आवश्यक नाही, परंतु ती सत्यप्रत करण्यासाठी कार्य करते.

जो स्तर तीन तपासणी करतात ते लोक दोन पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

या पातळीचा हेतू भाषांतराशी बोलणाऱ्या मंडळीच्या नेतृत्वाच्या पुनरावलोकनाद्वारे आणि पुराव्याद्वारे, ऐतिहासिक व सार्वत्रिक मंडळीच्या मूळ ग्रंथांच्या उद्दीष्ट व मूळ ग्रंथांच्या हेतूशी भाषांतराची पुष्टी करणे आहे. अशा प्रकारे स्तर 3 बहुस्तरीय मंडळी नेटवर्कच्या नेतृत्वाच्या परस्पर सहमतीने प्राप्त केला जातो. मंडळी नेटवर्क भाषा समुदायातील मंडळीचा प्रतिनिधी असावा. ज्यांनी भाषांतराची तपासणी केली आहे त्यांना भाषेतील प्रथम भाषेची भाषा असणे आवश्यक आहे आणि जे चेकवर स्वाक्षरी करतात ते मंडळी नेटवर्कमध्ये नेतृत्वाची भूमिका आहेत. भाषांतराच्या भाषेतील प्रथम भाषा वक्ता असलेल्या मंडळी नेटवर्कचे नेते, दोन्ही भाषांतराचे परीक्षण करू शकतात आणि त्याची गुणवत्ता चिन्हांकित करू शकतात.

जेव्हा स्तर 3 पूर्णत्वास नेस्तनाबूत (आणि त्यांच्या प्रतिनिधी) ने बायबलच्या भाषांमध्ये आणि सामग्रीवर प्रशिक्षित केलेले कर्मचारी असलेल्या कमीतकमी दोन मंडळी नेटवर्कच्या भाषांतराद्वारे चांगल्या प्रकारे तपासले आणि मंजूर केले आहे.

स्तर तीन तपासणीसह पुढे जाण्यासाठी स्तर तीनवर तपासण्यासाठी प्रश्न.


स्तर 3 वर तपासणीसाठी प्रश्न

This page answers the question: मी स्तर 3 तपासामध्ये काय पहावे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्तर 3 साठी प्रश्न

स्तर 3 तपासकांना हे नवीन भाषांतर वाचताना लक्षात ठेवण्यासाठी हे प्रश्न आहेत.

आपण या प्रश्नांची उत्तरे आपण भाषांतराचे वाचन केल्यानंतर किंवा आपल्याला मजकूरातील समस्येंबद्दल आढळल्यास उत्तर देऊ शकता. जर आपण पहिल्या गटातील कोणत्याही प्रश्नास "नाही" उत्तर दिले तर, कृपया अधिक तपशीलवार स्पष्ट करा, आपल्याला वाटेल ते विशिष्ट परिच्छेद समाविष्ट करा, योग्य नाही आणि भाषांतर संघाने ती कशी दुरुस्त करावी हे शिफारशी द्या.

हे लक्षात ठेवा की भाषांतर संघाचे उद्दिष्ट लक्ष्य भाषेतील एका नैसर्गिक आणि स्पष्ट पद्धतीने स्त्रोत मजकूराचे अर्थ व्यक्त करणे आहे. याचा अर्थ असा कि त्यांना काही कलमांचा क्रम बदलण्याची गरज भासू शकते आणि त्यांनी लक्ष्य भाषेमध्ये अनेक शब्दांसह स्त्रोत भाषेतील बऱ्याच शब्दांचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे. या गोष्टी इतर भाषा (ओएल) भाषांतरामध्ये समस्या नसल्याचा विचार केला जात नाही. भाषांतरकर्त्यांना हे बदल करण्यास टाळावे लागतील हे एकमेव वेळा गेटवे भाषा (जीएल) भाषांतरासाठी IRV आणि IEVचे भाषांतर आहेत. IRVचा उद्देश ओएल (OL) भाषांतरकर्त्यांना दाखवणे आहे की मूळ बायबलमधील भाषांनी काय अर्थ व्यक्त केला आहे, आणि IEVचा उद्देश म्हणजे साध्या, स्पष्ट स्वरूपात त्याच अर्थ व्यक्त करणे, जरी ते मुळातच ओएल (OL) मध्ये म्हणी वापरणे स्वाभाविक असले तरीही. जीएल (GL) भाषांतरकर्त्यांनी त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु वार्षिक भाषांतरासाठी, आपले ध्येय नेहमीच नैसर्गिक आणि स्पष्ट असावे.

हेही लक्षात ठेवा की भाषांतरकर्त्यांनी मूळ श्रोत्यांना मूळ संदेशावरून माहिती दिली असेल परंतु मूळ लेखकाने स्पष्टपणे सांगितले नाही अशी माहिती समाविष्ट केली असेल. ही माहिती लक्ष्यित प्रेक्षकांना मजकुरास समजण्यासाठी आवश्यक असते तेव्हा ते स्पष्टपणे त्यात समाविष्ट करणे चांगले आहे. याबद्दल अधिकसाठी, स्पष्ट आणि स्पष्ट माहिती पहा.

 1. भाषांतर विश्वासार्हतेच्या विधानाशी आणि भाषांतर मार्गदर्शकतत्त्वांशी सुसंगत आहे का?
 2. भाषांतर गटाने स्त्रोत भाषा तसेच लक्ष्यित भाषा आणि संस्कृतीची चांगली समज दिली होती का?
 3. भाषा समुदाय त्यांच्या भाषेत स्पष्ट आणि नैसर्गिक पद्धतीने बोलतो हे सांगतो आहे का?
 4. खालील भाषांतरकर्त्यांपैकी कोणती भाषांतरे अनुसरून आली?
  1. शब्द-द्वारे-शब्द भाषांतर, स्त्रोत भाषांतर स्वरूपात खूप जवळ आहे
  2. नैसर्गिक भाषा वाक्यांश संरचना वापरून वाक्यांश भाषांतर करून वाक्यांश
  3. स्थानिक भाषेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या उद्देशाने अर्थ-केंद्रित भाषांतर
 5. समाजातील नेत्यांना असे वाटते की भाषांतरकर्त्यांनी (प्रश्न 4 मध्ये ओळखल्याप्रमाणे) केलेली शैली समुदायासाठी योग्य आहे का?
 6. समाजातील नेत्यांना असे वाटते की ज्या भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या बोलीभाषा भाषिक समुदायाशी संवाद साधण्यासाठी सर्वोत्तम आहेत? उदाहरणार्थ, भाषांतरकर्त्यांनी भाषणे, वाक्यप्रचार संयोजके, आणि शब्द्लेखानाचा वापर केला आहे जे भाषा समुदायातील बऱ्याच लोकांकडून ओळखले जाईल?
 7. आपण भाषांतर वाचताच, स्थानिक समाजातील सांस्कृतिक विषयांवर विचार करा ज्यातून भाषांतर करण्यास अवघड असे काही ग्रंथ तयार होऊ शकतात. भाषांतर गटाने या परिच्छेदात अशा रीतीने अशा प्रकारे भाषांतरित केले आहे की स्त्रोत मजकूराचा संदेश स्पष्ट होतो, आणि सांस्कृतिक विषयामुळे लोक काही गैरसमज टाळतात?
 8. या कठीण परिच्छेदामध्ये, समुदाय नेत्यांना असे वाटते की भाषांतरकर्त्यांने भाषेचा वापर केला आहे जो त्याच संदेशाचा स्त्रोत मजकूर आहे जो संदेशात आहे?
 9. आपल्या मतानुसार, भाषांतरात स्रोत संदेश म्हणून समान संदेश संप्रेषण करते? आपण भाषांतराचा कोणताही भाग "नाही" याचे उत्तर देत असल्यास खालील प्रश्नांच्या दुसऱ्या समूहास उत्तर द्या.

या दुसऱ्या गटातील कोणत्याही प्रश्नासाठी आपण "होय" उत्तर दिल्यास, कृपया अधिक तपशीलाने स्पष्ट करा जेणेकरून भाषांतर संघ आपल्याला कळू शकेल की विशिष्ट समस्या काय आहे, मजकूरास काय सुधारणा आवश्यक आहे आणि आपण ते कसे दुरुस्त करू इच्छिता.

 1. भाषांतरात कोणत्याही सिद्धांताच्या चुका आहेत का?
 2. आपल्या ख्रिस्ती समुदायातील राष्ट्रीय भाषेच्या भाषांतर किंवा विश्वासाच्या महत्वाच्या बाबींशी विसंगत भाषांतराची भाषांतरे तुम्हाला सापडली का?
 3. स्रोत संघात संदेशाचा भाग नसलेल्या भाषांतर गटाने अतिरिक्त माहिती किंवा कल्पना जोडू शकली का? (लक्षात ठेवा, मूळ संदेश अंतर्निहित माहिती देखील समाविष्ट आहे.)
 4. भाषांतर गटाने स्त्रोत मजकूरातील संदेशाचा एक भाग असलेली माहिती किंवा कल्पना सोडून दिली होती का?

जर भाषांतरांसह समस्या आल्या तर भाषांतर कार्यसंघाला भेटून या समस्यांचे निराकरण करण्याची योजना बनवा. आपण त्यांच्याशी भेटल्यानंतर, भाषांतर गटाला त्यांचे सुधारित भाषांतर समुदाय नेत्यांना तपासण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून खात्री करून घ्या की तरीही ते चांगले संप्रेषण करते आणि नंतर पुन्हा आपल्याशी भेटतात.

आपण जेव्हा भाषांतर मंजूर करण्यास तयार असाल तेव्हा येथे जा:स्तर 3 स्वीकृती


स्तर 3 ची मान्यता

This page answers the question: भाषांतराच्या स्तर 3 मान्यताची मी कशी प्रतिज्ञा करू शकतो?

In order to understand this topic, it would be good to read:

स्तर 3 च्या पुष्टिकरणासाठी योग्य दस्तऐवजीकरण

मंडळीच्या नेटवर्क किंवा बायबल भाषांतर संस्थेचे नाव भरून * मंडळी नेटवर्क किंवा बायबल भाषांतर संघटनेच्या प्रतिनिधी म्हणून * भाषा समुदायाच्या नावामध्ये भरले जातील. * भाषा समुदाय, भाषांतराचे अनुमोदन करा आणि खालील नमूद करा:

 1. भाषांतर विश्वासार्हतेच्या विधानाशी आणि भाषांतर मार्गदर्शकतत्त्वांशी सुसंगत आहे.
 2. लक्ष्यित भाषेमध्ये भाषांतर अचूक आणि स्पष्ट आहे.
 3. भाषांतर भाषेची स्वीकार्य शैली वापरते.
 4. समुदायाचे भाषांतराचे अनुमोदन.

दुसऱ्या वेळी भाषांतर कार्यसंघाला भेटल्यानंतर कोणत्याही समस्या सोडत राहिल्या तर, कृपया त्यांची नोंद घ्या.

चिन्हांकित केले: * येथे चिन्हांकित करा *

स्थान: * येथे आपले स्थान भरा. *

गेटवे भाषांसाठी, आपल्याला स्त्रोत मजकूर प्रक्रिया अनुसरण करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन आपले भाषांतर एक स्रोत मजकूर बनू शकेल.


भाषांतर तपासणीचा परिचय - भाग 2

This page answers the question: मी दुसऱ्या कोणाचे भाषांतर का तपासावे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर कार्यसंघ आपल्या स्वतःच्या भाषांतराचे भरपूर तपासणी करीत आहे ते आम्ही पाहिले आहे. त्या तपासणीने त्यांचे कार्य स्तर एक तपासण्यासाठी आणते.

पातळी दोन आणि तीन पातळीसाठी, भाषांतर संघाला त्यांचे कार्य भाषा समुदायाच्या सदस्यांना आणि मंडळी नेत्यांना आणण्याची आवश्यकता आहे. हे आवश्यक आहे कारण भाषांतर कार्यसंघ आपल्या कार्याच्या अगदी जवळ आहे आणि त्यात सहभाग आहे, आणि म्हणून कधीकधी अशी चुका दिसत नाहीत की इतर लोक अधिक सहजपणे पाहू शकतात. भाषेतील इतर वक्त्यांचे भाषांतर गटाने ज्या गोष्टींचा विचार केला नसेल अशा गोष्टी सांगण्याची उत्तम पद्धत सुचवू शकते. काहीवेळा भाषांतर संघ अखंडतेने भाषांतर करतो कारण ते स्त्रोत भाषेच्या शब्दांचे अगदी निकटवर्ती पालन करत आहेत. भाषेचे अन्य वक्ते त्यांचे निराकरण करण्यात मदत करतात. तसेच, भाषांतर कार्यसंघाला इतरांच्यात बायबलचे काही कौशल्य किंवा ज्ञान असणे आवश्यक आहे, आणि म्हणून काही चुका असू शकतात ज्या इतरांना त्यांच्यासाठी योग्य आहेत. या कारणास्तव, भाषांतर कार्यसंघाचा भाग नसलेल्या लोकांना भाषांतरांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

उर्वरित ही हस्तलिखित मार्गदर्शक तत्त्वे पार करतील जी मंडळीचे नेते दोन्ही स्तरांवरील दोन आणि तीन पातळीसाठी भाषांतराचे परीक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शन करतील.


भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या

This page answers the question: दुसऱ्या कोणाच्या भाषांतराची तपासणी करण्यासाठी मला कोणती पावले उचलली पाहिजेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या

तपासणी सुरू करण्यापूर्वी

 1. गोष्टींची पुढे जाणा-या गोष्टींचा अंदाज घ्या किंवा कोणती बायबलची परिवेदने तपासावी.
 2. जर शक्य असेल तर मूळ भाषांसह, आपण समजून घेतलेल्या कोणत्याही भाषांमध्ये बऱ्याच आवृत्त्या वाचा.

Next we recommend you learn about:


जुने भाषांतर

This page answers the question: जुने भाषांतर म्हणजे काय?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मागील भाषांतर म्हणजे काय?

मागील भाषांतर म्हणजे स्थानिक लक्ष्यित भाषेतून बायबलसंबंधी मजकूराचा भाषांतर मोठ्या प्रमाणावर संप्रेषणाच्या भाषेत. त्याला "मागील भाषांतर" असे म्हणतात कारण स्थानिक लक्ष्यित भाषा भाषांतर तयार करण्यापेक्षा काय केले यापेक्षा उलट दिशा आहे.

संपूर्ण भाषांतराचे सर्वसाधारण स्वरूप पूर्णपणे केले जात नाही, तथापि, भाषांतराच्या भाषेत या लक्ष्यात कोणतीही नैसर्गिकता नाही (या प्रकरणात, सर्वसमावेशक संवादाची भाषा). त्याऐवजी, त्याचे ध्येय स्थानिक भाषेत भाषांतर व अभिव्यक्तिंचे प्रत्यक्षरित्या प्रतिनिधित्व करणे आहे, तसेच व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेचे व्याकरण आणि शब्द क्रम वापरणे हे आहे. अशा प्रकारे, भाषांतर तपासक लक्ष्यित भाषेतील मजकूराचा शब्द स्पष्टपणे पाहू शकतो, तसेच मागील पाठोपाठ भाषेचे भाषांतर देखील अधिक जलद आणि सहजपणे वाचू शकते.


जुन्या भाषांतराचा उद्देश

This page answers the question: जुने भाषांतर आवश्यक का आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

जुने भाषांतर आवश्यक का आहे?

जुने भाषांतर करण्याचा हेतू म्हणजे एखाद्या लिखित भाषेत लक्ष्यित भाषेतील काय आहे हे पाहण्यासाठी लक्ष्यित भाषा समजत नसलेल्या एका सल्लागाराने जरी ती किंवा तो लक्ष्यित भाषा समजत नसली तरीही बायबलातील सामग्रीचे तपासक हे पाहण्यास सक्षम आहे.,. म्हणून जुन्या भाषांतराची भाषा ही एक भाषा असणे आवश्यक आहे ज्याने परत केलेले भाषांतर (जुने भाषांतर) आणि तपासक दोन्ही चांगल्या प्रकारे समजून घेत आहेत. बऱ्याचदा याचा अर्थ असा होतो की परत भाषांतरकर्त्याने लक्ष्यित भाषेच्या मजकूराचा परत स्त्रोत मजकूरासाठी वापरलेल्या व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेत भाषांतरित करणे आवश्यक आहे.

काही लोक हे अनावश्यक समजतील कारण बायबलमधील लिखाण स्त्रोत भाषेमध्ये आधीच अस्तित्वात आहे. परंतु जुन्या भाषांतराचा हेतू लक्षात ठेवा: लक्ष्यित भाषेच्या भाषेत काय आहे हे तपासकाने पाहणे आवश्यक आहे. केवळ मूळ स्त्रोत भाषा वाचणे हे तपासकाला लक्ष्यित भाषेच्या भाषेत काय आहे हे पाहण्याची अनुमती देत नाही. म्हणूनच, जुन्या भाषांतरकर्त्याने नवीन भाषांतराचे रूपांतर व्यापक भाषेत केले पाहिजे जे लक्ष्यित भाषेच्या भाषेवर आधारित आहे. या कारणास्तव, जुना भाषांतरकर्ता जेव्हा त्याचे जुने भाषांतर करतो तेव्हा स्त्रोत भाषेच्या मजकुराकडे पाहू शकत नाही, तर त्याच्या केवळ लक्ष्यित भाषेच्या मजकूराकडे पाहू शकतो. अशाप्रकारे, तपासक लक्ष्यित भाषेच्या भाषेत अस्तित्वात असणारी कोणतीही समस्या ओळखू शकतात आणि त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भाषांतरकर्त्यांबरोबर काम करू शकतात.

जुन्या भाषांतरांची तपासणी करण्यासाठी तपासक, लक्ष्यित भाषेचा भाषांतर सुधारण्याकरिता जुन्या भाषांतराचे खूप उपयुक्त देखील होऊ शकते. जेव्हा भाषांतर गट जुने भाषांतर वाचत असेल, तेव्हा ते पाहू शकतात की जुन्या भाषांतरकर्त्यांने त्यांचे भाषांतर कसे ते समजून घेतले आहे. काहीवेळा, जुन्या भाषांतरकर्त्यांने त्यांचे भाषांतर एका वेगळ्या पद्धतीने समजून घेतले आहे जे त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकरणांमध्ये, ते त्यांचे भाषांतर बदलू शकतात जेणेकरून ते अधिक स्पष्टपणे त्या अर्थाचा अर्थ स्पष्ट करतील. जेव्हा भाषांतर कार्यसंघ ते तपासकावर देण्यापूर्वी पूर्वीच्या भाषांतून भाषांतरित करण्यात सक्षम आहे, तेव्हा ते त्यांच्या भाषांतरात बरेच सुधारणा करू शकतात. जेव्हा ते हे करतात तेव्हा, तपासक आपली तपासणी अधिक वेगाने करू शकतो, कारण भाषांतर कार्यसंघ तपासकाद्वारे भेटण्याआधी भाषांतरातील बऱ्याच समस्या दुरुस्त करण्यात सक्षम होता.

Next we recommend you learn about:


जुना भाषांतरकर्ता

This page answers the question: जुने भाषांतर कोणी केले पाहिजे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

मागील भाषांतर कोणी केले पाहिजे?

परत चांगले भाषांतर करण्यासाठी, व्यक्तीला तीन पात्रता असणे आवश्यक आहे.

 1. ज्या व्यक्तीने मागील भाषांतर केले आहे ती व्यक्ती स्थानिक लक्ष्यित भाषेची मातृभाषा वक्ता असला पाहिजे आणि व्यापक संप्रेषणाची भाषा देखील बोलू शकेल.
 2. या व्यक्तीने असाही असावा जो स्थानिक लक्ष्यित भाषेचे भाषांतर करून घेण्यात सहभागी झाले नाही. याचे कारण असे की लोक ज्याने स्थानिक लक्ष्यित भाषेतील भाषांतर केले आहे, तो भाषांतर म्हणजे काय असा त्याचा अर्थ आहे आणि त्या शब्दाचा मूळ भाषांत भाषांतर त्यास स्रोत भाषांतर प्रमाणेच आहे असे दर्शवेल. परंतु हे शक्य आहे की स्थानिक लक्ष्यित भाषेच्या भाषेवर काम करणाऱ्या स्थानिक भाषेच्या भाषणात भाषांतर वेगळेपणे समजेल, किंवा त्यातील काही भाग पूर्णपणे समजणार नाही. तापासकाला हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे की स्थानिक लक्ष्यित भाषेतील अन्य वक्ते भाषांतरापेक्षा काय समजून घेतील जेणेकरून ते त्या भाषांतर कार्यसंघाशी योग्यरित्या योग्य अर्थाने संवाद साधू शकेल.
 3. ज्या व्यक्तीने मागील भाषेत भाषांतर केले असेल त्याने असेही असावे जे कोणाला चांगले बायबल न ओळखू शकतात. याचे कारण असे की परत भाषांतरकर्त्यांने केवळ अर्थ लावला पाहिजे जो तो लक्ष्यित भाषा भाषांतराकडे पाहण्यापासून तो समजत नाही, ज्ञान नसून तो कदाचित दुसऱ्या भाषेत बायबल वाचू शकतो.

जुन्या भाषांतरांचे प्रकार

This page answers the question: कोणत्या प्रकारचे जुने भाषांतर आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

जुनी भाषांतरे कोणत्या प्रकारची आहेत?

तोंडी

तोंडी जुने भाषांतर म्हणजे जुने भाषांतरकर्ता व्यापक संप्रेषणाची तपासणी करणा-या भाषेत भाषांतरित करतो कारण तो लक्ष्यित भाषेतील भाषांतर वाचतो किंवा ऐकतो. जर ते लहान असतील तर ते सहसा एका वेळी एक किंवा दोन वाक्यात हे एक वाक्य करतील. जेव्हा भाषांतर तपासक एखाद्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतो तेव्हा तो तोंडी परत भाषांतर करणाऱ्या व्यक्तीला थांबवेल जेणेकरून तो त्याबद्दल एखादा प्रश्न विचारू शकेल. भाषांतर संघाचे एक किंवा अधिक सदस्य उपस्थित असावेत जेणेकरून ते भाषांतराबद्दल प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकतात.

तोंडी जुन्या भाषांतराचा एक फायदा म्हणजे परत भाषांतरकर्ता भाषांतर तपासकांना ताबडतोब उपलब्ध होईल आणि जुन्या भाषांतराबद्दल भाषांतर परीक्षकांच्या प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकते. तोंडी जुने भाषांतराचे गैरसमज हे आहे की जुन्या भाषांतरकर्त्यांला भाषांतर भाषांतरित करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग विचारण्याला फारच थोडा वेळ आहे आणि ते सर्वोत्तम पद्धतीने भाषांतराचे अर्थ व्यक्त करू शकत नाहीत. यामुळे भाषांतर तपासकाने अधिक प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे की जुन्या भाषांत भाषांतर अधिक चांगल्या प्रकारे व्यक्त केले गेले आहे. आणखी गैरसोय म्हणजे जुन्या भाषांतराचे मूल्यांकन करण्यासाठी तपासकाकडे खूप कमी वेळ आहे. दुस-या सुनावणीच्या आधी, वाक्यबद्दल विचार करण्यासाठी त्याला फक्त काही सेकंद असतात. यामुळे, जर त्याला प्रत्येक वाक्याबद्दल विचार करायला जास्त वेळ मिळाला असेल तर तो त्यास पकडतील अशा सर्व समस्यांना पकडणार नाही.

लिखित

दोन प्रकारची लेखी जुनी भाषांतरे आहेत. पुढील भागांमध्ये, दोघांमधील फरकांविषयी चर्चा होईल. लिखित जुन्या भाषांतरामध्ये तोंडी जुन्या भाषांतराच्या प्रती अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम, जेव्हा जुन्या भाषांतराचे लिखाण केले जाते तेव्हा भाषांतर कार्यसंघ हे वाचू शकतो की काही ठिकाणी भाषांतरकर्त्यांनी त्यांच्या भाषांतराचा चुकीचा अर्थ लावला आहे का. जर परत भाषांतरकर्त्यांने भाषांतराचा गैरसमज करून घेतला असेल, तर भाषांतर वाचक किंवा ऐकणारा हे नक्कीच गैरसमज करून घेऊ शकतील, आणि म्हणून भाषांतर कार्यसंघ त्या मुद्यांवर आपले भाषांतर सुधारण्याची आवश्यकता असेल.

दुसरे म्हणजे, जेव्हा जुने भाषांतर लिहिलेले असते तेव्हा भाषांतर तपासक भाषांतर कार्यसंघाला भेटण्याआधी जुन्या भाषांतरास वाचू शकतो आणि जुन्या भाषांतरातून उद्भवणारे कोणतेही प्रश्न शोधण्यास वेळ काढू शकतो. भाषांतर परीक्षकांना समस्या शोधण्याची आवश्यकता नसली तरीही लिखित उलट भाषांतराने त्याला भाषांतर बद्दल अधिक विचार करण्याची अनुमती दिली. ते भाषांतराच्या समस्यांना अधिक ओळखून संबोधित करू शकतात आणि कधीकधी समस्यांवरील चांगल्या उपाययोजना करू शकतात कारण प्रत्येक वाक्याबद्दल विचार करण्यासाठी केवळ काही सेकंदांत असताना त्याच्या प्रत्येक विचारापेक्षा प्रत्येक वेळेस विचार करण्याची जास्त वेळ असते.

तिसरे, जेव्हा जुने भाषांतर लिहिलेले असते तेव्हा भाषांतर तपासक भाषांतर सदस्यांशी चर्चा करण्यापूर्वी त्यांचे प्रश्न लिखित स्वरूपात तयार करू शकतात. जर त्यांच्या बैठकीपूर्वी काही वेळ असेल आणि त्यांच्याकडे संवाद साधण्याचा एक मार्ग असेल तर, तपासक आपल्या लिखित प्रश्नांना भाषांतर कार्यसंघाकडे पाठवू शकतात जेणेकरुन ते त्यांना वाचू शकतील आणि भाषांतरकाराचे भाग बदलू शकतील जे तपासक विचार करतील समस्या. यामुळे भाषांतर कार्यसंघ आणि परीक्षकांना एकत्रितपणे एकत्रित केल्या जाणाऱ्या बायबलमधील अधिक तपशीलांचे पुनरावलोकन करण्यात मदत होते कारण त्यांच्या संमेलनापूर्वी त्यांनी बऱ्याच समस्यांचे निवारण करण्यास सक्षम होते. बैठकीच्या दरम्यान, ते त्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात जे टिकतील. ही सामान्यतः जिथे भाषांतर संघाने तपासकाचा प्रश्न किंवा जेथे लक्ष्यित भाषेबद्दल काहीच समजली नसेल तेथे समजू नाही अशा ठिकाणी असतात आणि असे वाटते की तिथे समस्या नसताना समस्या आहे. त्या प्रकरणात, बैठक वेळेच्या दरम्यान भाषांतर कार्यसंघ त्यास समजावून सांगू शकतो की त्याला काय समजत नाही.

जरी सभासदांना त्यांच्या सभासत्रापूर्वी आपले प्रश्न भाषांतर गटाकडे पाठविण्यास वेळ नसला तरीसुद्धा ते सभेत अधिक माहितीचे पुनरावलोकन करण्यास सक्षम असतील कारण ते तपासले गेले अन्यथा कारण तपासकाने आधीपासूनच वाचलेले आहे भाषांतर करा आणि त्याने आधीच आपले प्रश्न तयार केले आहेत. कारण या पूर्वीच्या तयारीची वेळ होती कारण ते आणि भाषांतर संघ त्यांच्या भाषांतर प्रक्रियेच्या फक्त समस्येच्या समस्यांवर चर्चा करण्याकरिता त्यांच्या समया वेळचा वापर करू शकतो कारण संपूर्ण तोंडी भाषांतराने वाचन करण्यापेक्षा तोंडी जुने भाषांतर करताना आवश्यक आहे.

चौथ्या, लेखी जुने भाषांतर, भाषांतराचा परीक्षकांवर ताण सोडतो कारण त्याला तोंडी संभाषण म्हणून बोलले जाते आणि तिच्याशी बोलावले जाते. जर परीक्षक आणि भाषांतर कार्यसंघ गोंगाटमय वातावरणात एकत्र येत असेल तर, प्रत्येक शब्द योग्यरित्या ऐकल्याची खात्री करून घेण्याची कठिण परीक्षकांसाठी खूप थकून जाऊ शकते. एकाग्रतेचा मानसिक ताण यामुळे बायबलमधील लिखाणांत निष्कर्ष काढलेले परिणाम तपासकांना काही समस्या उरल्या असतील याची शक्यता वाढते. या कारणांसाठी, आम्ही शक्य तेव्हा एक लेखी परत भाषांतर वापर शिफारस करतो.


लेखी जुन्या भाषांतराचे प्रकार

This page answers the question: कोणत्या प्रकारच्या लेखी जुने भाषांतर आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

दोन प्रकारचे लेखी मागील भाषांतरे आहेत.

आंतरभाषी मागील भाषांतर

आंतरभाषी मागील भाषांतर आहे जेथे मागील भाषांतरकर्त्याने त्या शब्दाखाली लक्ष्य भाषेच्या प्रत्येक शब्दासाठी भाषांतर केले आहे. यामुळे मजकूर तयार होतो ज्यात लक्ष्यित भाषेच्या प्रत्येक ओळीत व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेमध्ये एक ओळी असते. मागील भाषांतराचा या प्रकारचा फायदा हा आहे की, तपासक संघ लक्ष्यित भाषेच्या प्रत्येक शब्दाचे भाषांतर कसे भाषांतरित करतो ते सहजपणे पाहू शकते. प्रत्येक लक्ष्यित भाषेच्या शब्दाचा अर्थ ते सहजपणे पाहू शकतात आणि वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये त्याचा कसा वापर करतात याची तुलना ते करू शकतात. या प्रकारचे अप्रत्यक्ष भाषांतर हे आहे की व्यापक संवादाच्या भाषेतील मजकुराची ओळ वैयक्तिक शब्दांच्या भाषांतराच्या स्वरूपात असते. यामुळे मजकूर वाचणे आणि समजून घेणे कठीण होते आणि परत भाषांतरित करण्याच्या इतर पद्धतीपेक्षा भाषांतर तपासकाच्या मनात अधिक प्रश्न आणि गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. याच कारणास्तव आपण बायबलच्या भाषांतरासाठी शब्दासाठी शब्द पद्धतीची शिफारस करत नाही!

मोफत जुने भाषांतर

मोफत मागील भाषांतर एक आहे ज्यामध्ये मागील भाषांतरकर्ता लक्ष्यित भाषेच्या भाषांतरापेक्षा एक वेगळ्या जागेत मोठ्या संप्रेषणाच्या भाषेत भाषांतर बनवितो. या पद्धतीचा गैरफायदा म्हणजे परत भाषांतर लक्ष्यित भाषेच्या भाषांतराप्रमाणे संबंधित नाही. मागील भाषांतरकर्ता, तथापि, बायबलचे मागील भाषांतर करून मागील भाषांतरित केलेल्या भाषांतराच्या वचन संख्येचा उल्लेख करून या गैरसोयीवर मात करू शकतात. दोन्ही भाषांतरामध्ये पद्य क्रमांक संदर्भित करून, भाषांतर तपासक मागील भाषांतराचा भाग कोणता हे लक्ष्यित भाषेच्या भाषांतराचा भाग दर्शवितो. या पद्धतीचा फायदा म्हणजे मागील भाषांतरकर्ता अधिक व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेच्या व्याकरणाचा आणि शब्दाचा क्रम वापरु शकतो, आणि त्यामुळे भाषांतर परीक्षक वाचन आणि समजायला खूप सोपे आहे. जरी व्यापक संवादाचे व्याकरण आणि शब्द सुव्यवस्थेचा वापर करीत असले तरी, परत भाषांतरकर्त्यांने शब्दांचे शब्दशः भाषांतर रुपाने भाषांतर करणे लक्षात ठेवावे. आम्ही शिफारस करतो की मागील भाषांतरकर्ता विनामूल्य मागील भाषांतर पद्धतीचा वापर करतात.


चांगले जुने भाषांतर तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

This page answers the question: चांगले जुने भाषांतर तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?

In order to understand this topic, it would be good to read:

1. शब्द आणि खंडांसाठी लक्ष्यित भाषा वापर दर्शवा.

a. संदर्भात शब्दाचा अर्थ वापरा

जर एखाद्या शब्दाचे फक्त एक मूलभूत अर्थ असेल तर परत पाठवणाऱ्याने व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेत एखादा शब्द वापरला पाहिजे जो संपूर्ण भाषांतराचे मूळ अर्थ दर्शवते. जर लक्ष्यित भाषेतील शब्द एकापेक्षा जास्त अर्थ असावा जेणेकरुन त्या संदर्भातील बदलानुसार अर्थ बदलतो, तर नंतरच्या भाषांतरकर्त्याने व्यापक संवादाच्या भाषेत शब्द किंवा वाक्यांश वापरला पाहिजे ज्याने त्यास सर्वात उत्तम प्रकारे प्रतिनिधित्व केले शब्द त्या संदर्भात वापरला होता. भाषांतर परीक्षकासाठी गोंधळाची टाळण्यासाठी, मागील भाषांतरकर्ता अन्य अर्थाने कंस मध्ये दुसऱ्यांदा अर्थ सांगू शकतो जेणेकरून तो शब्द वेगळ्या पद्धतीने वापरेल जेणेकरुन भाषांतर परीक्षक हे पाहू आणि समजू शकेल की या शब्दाचा एकापेक्षा अधिक अर्थ आहे. उदाहरणार्थ, तो कदाचित लिखित असेल तर, "या (जा)" जर पूर्वीच्या भाषेत लक्ष्यित भाषेचे भाषांतर "जा" असे करण्यात आले होते परंतु नवीन संदर्भात ते "या" असे भाषांतरित झाले आहे.

जर लक्ष्यित भाषेतील भाषांतर एखाद्या म्हणीचा वापर करते, तर भाषांतर तपासकाला सर्वात उपयोगी ठरते जेव्हा मागील भाषांतरकर्ता शब्दशः भाषांतरित होतो (शब्दांच्या अर्थानुसार), परंतु नंतर कंसामध्ये म्हणीचा अर्थ देखील समाविष्ट असतो. अशा प्रकारे, भाषांतर तपासक हे पाहू शकतो की लक्ष्यित भाषेच्या भाषेत त्या म्हणीचा वापर होतो आणि त्याचा अर्थ काय आहे हे देखील पहा. उदाहरणार्थ, एक मागील भाषांतर कदाचित एखादी म्हण भाषांतर करू शकेल जसे की, "त्याने बादलीला लाथ मारली (त्याचा मृत्यू झाला)." जर मुळात एक किंवा दोनदा मुळात उद्भवत असेल तर परत भाषांतरकर्ता त्याला प्रत्येक वेळी समजावून सांगणे आवश्यक नसते परंतु ते केवळ शब्दशः भाषांतरित किंवा अर्थाचे भाषांतर करू शकतात.

b. शब्दांच्या जाती त्याच ठेवा

जुन्या भाषांतरात, जुन्या भाषांतरकर्त्याने लक्ष्यित भाषणातील काही भागाचे भाग व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेत भाषण करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की मागील भाषांतरकर्त्याने नामासह नामे, क्रियापदासह आणि वाक्यांशासह वाक्यांश भाषांतर करणे आवश्यक आहे. लक्ष्यित भाषा कशी कार्य करते हे पाहण्यासाठी हे भाषांतर तपासकांना मदत करेल.

c. खंडाचे प्रकार तेच ठेवा

जुन्या भाषांतरात, मागील भाषांतरकर्त्याने लक्ष्यित भाषेच्या प्रत्येक विभागात व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेतील समान प्रकारचे खंड प्रस्तुत केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जर लक्ष्यित भाषेतील खंड आदेश वापरतात, तर मागे भाषांतराने सूचना किंवा विनंतीऐवजी कमांडचा वापर करावा. किंवा लक्ष्यित भाषा कलम एखादे अलंकारिक प्रश्न वापरतात तर परत भाषांतरातून एखादे विधान किंवा अन्य अभिव्यक्तीऐवजी प्रश्न वापरला पाहिजे.

d. विरामचिन्ह तेच ठेवा

मागील भाषांतरकर्त्याने मागील भाषांतरात समान विरामचिन्हांचा वापर केला पाहिजे कारण लक्ष्यित भाषेच्या भाषेत आहे. उदाहरणार्थ, लक्ष्यित भाषेच्या भाषेत एखादा स्वल्पविराम असल्यास तिथे मागे भाषांतरकर्त्यांनी मागे भाषांतर केलेल्या भाषेत स्वल्पविराम ठेवायला हवा. कालावधी, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह आणि सर्व विरामचिन्हे दोन्ही भाषांतरामध्ये एकाच ठिकाणी असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, भाषांतर तपासक सहजपणे पाहू शकतात मागील भाषणेतील कोणते भाग लक्ष्यित भाषेच्या भाषांतराचे भाग दर्शवतात. बायबलचे अप्रत्यक्ष भाषांतर करतांना, हे सुनिश्चित करणे देखील आवश्यक आहे की सर्व अध्याय आणि वचन संख्या मागील भाषांमध्ये योग्य ठिकाणी आहेत.

e. मिश्र शब्दांचा पूर्ण अर्थ व्यक्त करा

लक्ष्यित भाषेतील काही शब्द अधिक व्यापक संवादाच्या भाषेत शब्दापेक्षा अधिक मिश्र असतील. या प्रकरणात, मागील भाषांतरकर्त्याला व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेमध्ये लांबीच्या भाषेच्या शब्दाशी जास्त दीर्घ मुद्यासह प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक आहे. हे आवश्यक आहे जेणेकरुन भाषांतर तपासक शक्य तेवढे पाहू शकतील. उदाहरणार्थ, लक्ष्यित भाषेतील एका शब्दाचा भाषांतर करण्यासाठी कदाचित मोठ्या संचारांच्या भाषेत वाक्यांश वापरणे आवश्यक आहे जसे की "वर जा," किंवा "खाली पडलेली". तसेच, बऱ्याच भाषांमध्ये असे शब्द असतात जे व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेत समानार्थी शब्दांपेक्षा अधिक माहिती समाविष्ट करतात. या प्रकरणात, "भाषांतर (समावेशी)" किंवा "तुम्ही (स्त्रीलिंगी, बहुवचन)" यासारख्या कंसांसह अतिरिक्त माहितीचा समावेश असल्यास मागील भाषांतरकर्त्यामध्ये हे सर्वात उपयुक्त आहे.

2. वाक्य आणि तार्किक संरचनेसाठी व्यापक संप्रेषण शैलीची भाषा वापरा

मागील भाषांतरात वाक्य रचना वापरणे आवश्यक आहे जे व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेसाठी स्वाभाविक आहे, लक्ष्यीकरण भाषेमध्ये वापरली जाणारी संरचना नव्हे. याचा अर्थ असा की मागील भाषांतरात शब्दाचा वापर असावा जो व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेसाठी स्वाभाविक आहे, परंतु लक्ष्यित भाषेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या शब्द क्रमाचा नाही. मागील भाषांतरात वाक्ये एकमेकांशी वाक्ये जोडण्याचा मार्ग तसेच तार्किक संबंध दर्शविण्याचा मार्ग, जसे की कारण किंवा उद्देश, व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेसाठी स्वाभाविक आहेत हे वापरावे. हे भाषांतर परीक्षकासाठी वाचन आणि समजून घेण्याकरिता मागील भाषांतर सोपे करेल. यामुळे परत भाषांतर तपासण्याची प्रक्रिया त्वरित होईल.


गोष्टींचे प्रकार तपासणे

This page answers the question: कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी मी तपासू?

In order to understand this topic, it would be good to read:

तपासणीसाठी गोष्टींचे प्रकार

 1. आपल्याला योग्य वाटत नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल विचारा, जेणेकरून भाषांतर कार्यसंघ हे समजावून सांगू शकेल. ते योग्य वाटत नसल्यास, ते भाषांतर समायोजित करू शकतात. सामान्यतः:
  1. स्त्रोत मजकूराचा काही भाग नसल्याचे दिसत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी तपासा. (लक्षात ठेवा, मूळ अर्थाने अंतर्निहित माहिती देखील समाविष्ट आहे.)
  2. स्त्रोत मजकूराचा अर्थ भाग असणारा दिसत असलेली कोणतीही गोष्ट तपासा परंतु भाषांतरामध्ये ती समाविष्ट केलेला नाही.
  3. स्रोत मजकूराच्या अर्थापेक्षा वेगळे असल्यासारखे दिसत असलेले कोणतेही अर्थ तपासा.
 2. मुख्य बिंदू किंवा परिच्छेद मुद्दा स्पष्ट आहे याची खात्री करण्यासाठी तपासा. परिच्छेद काय म्हणत आहे किंवा शिकवत आहे हे समजावून घेण्यासाठी भाषांतर कार्यसंघाला विचारा. जर ते प्राथमिक म्हणून एक लहान बिंदू निवडत असेल, तर त्यांना परिच्छेद भाषांतरित करण्याचा मार्ग समायोजित करावा लागेल.
 3. परिच्छेदाचे वेगवेगळे भाग योग्य प्रकारे जोडलेले आहेत हे तपासा - कारण बायबलमधील उतारा, जोडलेले निष्कर्ष, परिणाम, निष्कर्ष इत्यादी लक्ष्य भाषेतील योग्य उभयान्वयी अव्ययासह चिन्हांकित आहेत.

स्वरुपात्मक तपासणी कशी करावी

This page answers the question: भाषांतर योग्य असल्यास मला काय करण्याची आवश्यकता आहे?

In order to understand this topic, it would be good to read:

बायबलच्या एका पुस्तकाच्या आधी, दरम्यान आणि नंतर भाषांतर करू शकता, ज्यामुळे भाषांतर सोपे होईल, चांगले दिसतील आणि शक्य तितक्या वाचण्यास सोपे होईल. या विभागातील विभाग खालील विषयांबद्दल अधिक माहिती देतात.

भाषांतर करण्यापूर्वी

आपण भाषांतर प्रारंभ करण्यापूर्वी भाषांतर कार्यसंघाने खालील मुद्द्यांविषयी निर्णय घ्यावा.

 1. वर्णमाला (योग्य वर्णमाला पहा)
 2. शब्दलेखन (सुसंगत शब्दलेखन पहा)
 3. विरामचिन्ह (सातत्यपूर्ण विरामचिन्ह पहा)

भाषांतरापूर्वी

आपण अनेक अध्याय भाषांतरित केल्यानंतर, भाषांतर कार्यसंघ भाषांतर करताना आढळलेल्या समस्यांची काळजी घेण्यासाठी यापैकी काही निर्णयांची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता असू शकते. आपण शब्दलेखन आणि विरामचिन्ह बद्दल अधिक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्यास हे पाहण्यासाठी समांतरमधील सुसंगतता तपासणी देखील करू शकता.

पुस्तक पूर्ण केल्यानंतर

पुस्तक पूर्ण केल्यानंतर, आपण याची खात्री करण्यासाठी तपासा की सर्व वचने आहेत, आणि आपण विभाग शिर्षकावर ठरवू शकता. आपण भाषांतर म्हणून विभागात शिर्षकाच्या कल्पना लिहून ठेवण्यास देखील उपयुक्त आहे.

 1. आवृत्ती (संपूर्ण आवृत्ती पहा)
 2. विभाग शिर्षके (पहा विभाग शिर्षके)

योग्य वर्णमाला

This page answers the question: भाषांतर योग्य वर्णमाला वापरते का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

भाषांतरासाठी वर्णमाला

आपण जसं भाषांतर वाचता तसं, शब्दलेखन केल्याप्रमाणेच स्वतःला हे प्रश्न विचारा. या प्रश्नांमुळे भाषेच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी योग्य वर्णमाला निवडली असल्यास आणि निरंतर पद्धतीने शब्द लिहीले असल्यास ते भाषांतर वाचण्यास सोपे होईल हे निर्धारित करण्यात मदत करेल.

 1. नवीन भाषेच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी योग्य वर्णमाला आहे का? (काही अर्थ आहेत जे अर्थाने फरक करतात परंतु त्याच चिन्हाचा दुसरा आवाज म्हणून वापर करावा लागतो का? हे शब्द वाचण्यास कठिण करतात का? या अक्षरे समायोजित करण्यासाठी आणि फरक दाखवण्यासाठी अतिरिक्त गुण वापरले जाऊ शकतात?)
 2. पुस्तकात वापरलेले शब्दलेखन सातत्यपूर्ण आहे का? (वेगळ्या परिस्थितीत शब्द कसे बदलतात हे दर्शविण्यासाठी लेखकाने हे पाळले पाहिजे का? मग इतरांना भाषा सहजपणे कशी वाचावी आणि लिहावी हे कळेल का?)
 3. भाषांतरकर्त्याने अभिव्यक्ति, वाक्ये, उभयान्वयी अव्यय आणि शब्द्लेखानाचा वापर केला आहे जे बहुतेक भाषा समुदायाद्वारे ओळखले जाईल?

वर्णमाला किंवा शब्दलेखन जे काही बरोबर नाही असे काही असल्यास, याची नोंद घ्या म्हणजे आपण त्यास भाषांतर कार्यसंघाशी चर्चा करू शकता.


सुसंगत शब्दलेखन

This page answers the question: भाषांतरातील शब्द निरंतर केले जातात?

In order to understand this topic, it would be good to read:

वाचक सहजपणे भाषांतर वाचण्यास आणि समजून घेण्यास सक्षम होणे आवश्यक आहे, आपण शब्दसंपूर्ण शब्दलेखन करणे महत्त्वाचे आहे. लक्ष्यित भाषेमध्ये लिखित किंवा शब्दलेखनाची परंपरा नसल्यास हे अवघड असू शकते. बऱ्याच लोकांना भाषांतराच्या वेगवेगळ्या भागांवर काम करणं हे देखील अवघड आहे. या कारणास्तव, भाषांतर कार्यसंघाने शब्दांचे शब्दलेखन कसे करायचे याचे स्पष्टीकरण देण्यापासून ते भाषांतरित होण्याआधी ते एकत्र करणे गरजेचे आहे.

संघ म्हणून शब्दलेखन करणे कठीण असलेल्या शब्दांवर चर्चा करा. जर त्यांच्यात शब्दांचा उच्चार करणे कठीण असेल, तर आपण वापरत असलेल्या लिखित प्रणालीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असू शकेल (वर्णमाला / स्वायोगिता पहा). जर शब्दांमध्ये ध्वनी भिन्न प्रकारे प्रस्तुत केले जाऊ शकले तर, त्यांना त्यांचे शब्दलेखन कसे करायचे हे संघाला मान्य करावे लागेल. वर्णमालेनुसार, या शब्दाच्या शब्दलेखनासाठी एक यादी तयार करा. संघटनेच्या प्रत्येक सदस्याकडे सूचीची कॉपी आहे याची खात्री करा, भाषांतर करताना विचारात घ्या. आपण अधिक कठीण शब्दांत पोहोचता तेव्हा यादीमध्ये जोडा, परंतु प्रत्येकजणची सध्याची यादी आहे हे सुनिश्चित करा. आपली शब्दलेखन सूची ठेवण्यासाठी स्प्रेडशीट वापरणे उपयुक्त ठरू शकते.

बायबलमधील लोक आणि ठिकाणांची नावे लिहिणे कठिण होऊ शकते कारण त्यापैकी अनेक लक्ष्यित भाषांमध्ये अज्ञात आहेत आपल्या शब्दलेखन सूचीमध्ये हे समाविष्ट करण्याचे सुनिश्चित करा.

शब्दलेखन तपासण्यासाठी संगणक खूप मदत करू शकतात. जर तुम्ही गेटवे भाषेवर काम करत असाल, तर वर्ड प्रोसेसरमध्ये एखादे शब्दकोश आधीच उपलब्ध आहे. जर तुम्ही अन्य भाषेत भाषांतरित करत असल्यास, आपण चुकीचे शब्दलेखन केलेल्या शब्दांचे निराकरण करण्यासाठी वैशिष्ट्य शोधू आणि पुनर्स्थित वापरू शकता. समांतरमध्ये शब्दलेखन तपासण्याचे वैशिष्टय देखील आहे जे सर्व शब्दांच्या शब्दसंग्रह शब्दलेखन सापडेल. हे आपल्याला सादर करेल आणि नंतर आपण कोणते शब्दलेखन वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे ते निवडू शकता.


सातत्यपूर्ण विरामचिन्हे

This page answers the question: भाषांतरात ठराविक विरामचिन्हे वापरतात का?

In order to understand this topic, it would be good to read:

"विरामचिन्हे" म्हणजे वाक्य वाचणे किंवा समजणे हे गुण दर्शविणारे गुण. उदाहरणे म्हणजे विरामचिन्हे, जसे की स्वल्पविराम किंवा कालावधी आणि वक्त्याचे नेमके शब्दाभोवती उद्धरण चिन्हे. वाचक योग्यरित्या भाषांतर वाचण्यास आणि समजून घेण्याकरिता, आपण विरामचिन्हे सतत वापरत आहात हे महत्त्वाचे आहे.

भाषांतर करण्यापूर्वी, भाषांतर कार्यसंघाला आपण भाषांतरामध्ये वापरणार असलेल्या विरामचिन्हांच्या पद्धतींचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता असेल. राष्ट्रीय भाषा वापरणाऱ्या विरामचिन्हांची पद्धत स्वीकारणे किंवा राष्ट्रीय भाषा बायबल किंवा संबंधित भाषा बायबलमध्ये उपयोग करणे सर्वात सोपा होऊ शकते. एकदा संघाने एखाद्या पद्धतीवर निर्णय घेतला की, प्रत्येकजण याचे अनुसरण करेल याची खात्री करा. वेगवेगळ्या विरामचिन्हे वापरण्याचा योग्य मार्गावरील उदाहरणांसह प्रत्येक संघाच्या सदस्याकडे मार्गदर्शक पत्रक वितरित करणे उपयुक्त असू शकते.

मार्गदर्शक पत्रिकेसह जरी, भाषांतरकर्त्यांना विरामचिन्हांमध्ये चुका करायला सामान्य आहे. यामुळे, एक पुस्तक भाषांतरित झाल्यानंतर, आम्ही ती समांतरमध्ये सूचित करण्याची शिफारस करतो. लक्ष्यित भाषेमध्ये समांतरमध्ये विरामचिन्हांचे नियम आपण प्रविष्ट करू शकता, त्यानंतर त्याच्यात असलेल्या भिन्न विरामचिन्हांचे परीक्षण करा. समांतर सर्व ठिकाणी सूचीबद्ध करेल जिथे त्यांना विरामचिन्ह त्रुटी सापडतील आणि ते आपल्याला दर्शवेल. तुम्ही नंतर या ठिकाणांचे पुनरावलोकन करू शकता आणि तेथे त्रुटी आहे की नाही ते पहा. एखादी त्रुटी असल्यास, आपण त्रुटीचे निराकरण करू शकता. या विरामचिन्हे तपासण्या केल्यानंतर, आपण विश्वास घेऊ शकता की आपले भाषांतर विरामचिन्ह योग्यरित्या वापरत आहे.

Next we recommend you learn about:


पूर्ण आवृत्ती

This page answers the question: भाषांतरात कोणतीही वचने गहाळ आहेत काय?

In order to understand this topic, it would be good to read:

हे महत्वाचे आहे की आपले लक्ष्यित भाषांतरात स्त्रोत भाषा बायबलमध्ये असलेल्या सर्व वचनांचा समावेश आहे. आम्ही चुकून अजिबात काही वचने गाळली जाऊ इच्छित नाही. परंतु, लक्षात ठेवा की काही बायबलमध्ये काही वचन आहेत ज्या इतर बायबलमध्ये नसतात.

गहाळ वचनांसाठी कारणे

 1. शास्त्रीय रूपे - अनेक बायबल विद्वानांना विश्वास नसल्याची काही श्लोक आहेत जे बायबलमध्ये मूळ आहेत परंतु नंतर त्यांना जोडण्यात आले होते. म्हणूनच काही बायबल भाषांतरकर्त्यांना त्या अध्याय समाविष्ट केले नाहीत, किंवा त्यांना केवळ तळटीप म्हणूनच समाविष्ट केले. (याबद्दल अधिक माहितीसाठी, मजकूरवार प्रकार पहा.) आपल्या भाषांतर कार्यसंघास हे निश्चित करणे आवश्यक आहे की आपण यातील वचनांचा समावेश करावा की नाही.
 2. विविध क्रमांकन - काही बायबल इतर बायबलपेक्षा वचन संख्या भिन्न प्रणाली वापरतात. (याबद्दल अधिक माहितीसाठी, अध्याय आणि वचन संख्या पाहा.) आपल्या भाषांतर कार्यसंघास कोणती यंत्रणा वापरावी हे ठरविण्याची आवश्यकता असेल.
 3. वचन पूल - बायबलच्या काही भाषांतरामध्ये, दोन किंवा अधिक आकृत्यांच्या सामुग्रीचे पुनर्रचना करण्यात आले आहे ज्यामुळे माहितीचा क्रम अधिक तार्किक किंवा समजून घेणे सोपे आहे. जेव्हा तसे होते, तेव्हा वचन संख्या एकत्रित केली जातात, जसे की 4-5 किंवा 4-6. IEV काही वेळा हे करतो आणि दुर्मिळ प्रसंगी देखील IRV. कारण सर्व वचन संख्या दिसून येत नाहीत किंवा आपण त्यांना कोठे अपेक्षा करता ते दिसत नाही, कारण कदाचित काही वचनांची गहाळ दिसत आहे. परंतु यातील वचनांची माहिती तेथे आहे. (याबद्दल अधिक माहितीसाठी, वचन पूल पहा.) आपल्या भाषांतर कार्यसंघास वचन पुल किंवा वापरायचे की नाही हे ठरविण्याची आवश्यकता आहे.

गहाळ वचनांसाठी तपासणी

एखादे पुस्तक भाषांतरित केल्यानंतर, समांतरमध्ये भाषांतर सूचित केल्यानंतर, आपल्या अनुपस्थित वचनांसाठी आपल्या भाषांतराची तपासणी करण्यासाठी. नंतर "अध्याय / वचन संख्या" तपासा. समांतर आपल्याला त्या पुस्तकात सर्वत्र सूची पाठवेल, ज्यातून सापडलेल्या वचनांतून सापडलेल्या छापील वाक्यांची संख्या सापडली नाही. त्यानंतर आपण त्या प्रत्येक ठिकाणाकडे पाहू शकता आणि वरील तीन कारणांपैकी एका कारणामुळे हे उद्गार काढले आहे का ते ठरवू शकता किंवा चुकुन गहाळ झाल्यास आणि त्या पानाचे भाषांतर करा.

Next we recommend you learn about:


विभाग शिर्षके

This page answers the question: आम्ही कोणत्या प्रकारच्या शिर्षकाचा वापर करावा?

In order to understand this topic, it would be good to read:

विभागाच्या शिर्षकाबाबत निर्णय

भाषांतर कार्यसंघाने बनविलेले एक निर्णय हे आहे की विभाग शिर्षकाचा वापर करावा किंवा नाही. विभाग शिर्षक नवीन विषयास प्रारंभ करणाऱ्या बायबलच्या प्रत्येक विभागातील शिर्षके आहेत. विभाग शिर्षकामुळे लोक त्या विभागात काय आहे ते कळू शकतात. काही बायबल भाषांतरांमध्ये त्यांचा वापर केला जातो आणि इतरांनी असे केले नाही. आपण बहुधा लोक वापरणाऱ्या राष्ट्रीय भाषेतील बायबलच्या सल्ल्याचे पालन करू शकता. आपल्याला भाषा समुदाय काय आवडत आहे हे शोधणे देखील आवडेल.

विभागाच्या शिर्षकाचा वापर करणे अधिक काम करणे आवश्यक आहे कारण बायबलचे मजकूर व्यतिरिक्त आपण प्रत्येकाला एकतर लिहावे किंवा भाषांतरित करावे लागेल. हे बायबलचे भाषांतर आता जास्त करेल. परंतु विभागात शिर्षक आपल्या वाचकांसाठी अतिशय उपयोगी असू शकते. बायबलच्या वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल बोलले जाते ते विभाग शिर्षक हे शोधणे अधिक सोपे करते. जर एखादी व्यक्ती विशेषतः काहीतरी शोधत असेल तर, तो फक्त विभाग शिर्षक वाचू शकतो जोपर्यंत त्याला त्याबद्दल माहिती मिळत नाही जो त्याबद्दल वाचू इच्छित आहे. मग तो त्या विभागात वाचू शकतो.

आपण विभाग शिर्षकाचा वापर करण्याचे ठरविल्यास, आपण कोणत्या प्रकारचे वापरावे हे ठरविण्याची आवश्यकता असेल. पुन्हा, आपण कोणत्या भाषेतील भाषा पसंत करणार आहोत हे कोणत्या प्रकारचे विभाग शोधू इच्छित आहात, आणि आपण राष्ट्रीय भाषेच्या शैलीचे अनुसरण करण्यास देखील निवडू शकता. विभाग शिर्षक वापरण्याचे सुनिश्चित करा जे लोक समजतील की ते प्रस्तुत करणाऱ्या मजकूराचा भाग नाही. विभाग शिर्षक शास्त्रवचनाचा एक भाग नाही; तो शास्त्रवधाराच्या विविध भागांसाठी केवळ मार्गदर्शक आहे. विभाग शिर्षकाच्या आधी आणि नंतर एक वेगळी लिपी (अक्षरांची शैली), किंवा अक्षरांचा वेगळा आकार वापरुन आपण हे स्पष्ट करू शकता. राष्ट्रीय भाषेत बायबल कसे येते आणि भाषेच्या समुदायासोबत विविध पद्धतींचे परीक्षण करा.

विभागाच्या शिर्षकाचा प्रकार

विभागातील शिर्षकाचे अनेक प्रकार आहेत. येथे काही वेगळ्या प्रकारची उदाहरणे आहेत ज्या प्रत्येक व्यक्तीने मार्क 2: 1-12: साठी कसे पाहायचे.

 • सारांश विधान: "एका पक्षघाती मनुष्याला बरे करण्याद्वारे, येशूने त्याच्या अधिकारांसोबत पापांना क्षमा करणे व बरे करण्याचा अधिकार प्रदर्शित केला." हे विभागाच्या मुख्य बिंदूला सारांशित करण्याचा प्रयत्न करते, आणि त्यामुळे ते संपूर्ण वाक्यात सर्वात जास्त माहिती देते.
 • स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी: "येशू पक्षघाती मनुष्याला बरे करतो." हे एक पूर्ण वाक्य आहे, परंतु वाचकला कोणत्या विभागात अनुसरण करणे याची आठवण करुन देण्यासाठी फक्त पुरेशी माहिती देते.
 • स्थानिक संदर्भ: "पक्षघातकाचा उपचार." हे फारच लहान असण्याचा प्रयत्न करते, फक्त काही शब्दांचे लेबल देत आहे. हे कदाचित जागा वाचवू शकते, परंतु हे कदाचित केवळ चांगले लोक बायबलसाठी आधीच माहिती असलेल्या लोकांसाठी उपयोगी आहे.
 • प्रश्न: "येशूला बरे करण्यास आणि पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे का?" या विभागातील माहितीला उत्तर देणारा प्रश्न तयार करतो. जे लोक बायबलविषयी पुष्कळ प्रश्न विचारतात त्यांना हे विशेषतः उपयोगी वाटेल.
 • "बद्दल" टिप्पणी: "येशू पक्षघाती मनुष्याला बरे करतो याबद्दल." हे स्पष्टपणे सांगते की विभाग काय आहे ते सांगण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहे. हे असे होऊ शकते की शिर्षक हे शास्त्रवचनांतील शब्दांचा भाग नाही हे पाहणे सर्वात सोपा आहे.

तुम्ही बघू शकता, वेगवेगळ्या प्रकारचे विभाग शिर्षक करणे शक्य आहे, पण त्या सर्वांचा एकच उद्देश आहे. ते सर्व वाचल्यानंतर त्या बायबलच्या विभागातल्या मुख्य विषयावर वाचक माहिती देतात. काही लहान आहेत, आणि काही जास्त आहेत काहींना थोडी माहिती द्या आणि काहींना अधिक द्या. आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करू शकता आणि त्यांना असे विचारू शकता की त्यांना त्यांच्यासाठी सर्वात उपयुक्त असे कोणते प्रकार आहेत.