Vlach Čergarski: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

7. O Del blagoslovisarel e Jakove

Frame 07-01

Sar e čhavra baijronas, o Jakov volilas te ačhel ćhere, dok o Esav volilas te džal ando lovo. E Reveka majbut volilas e Jakove a o Isak e Esavo.

Frame 07-02

Jek đes, dok o Esav boldelaspes andar o lovo, sas zurale bokhalo. O Esav phendas e Jakovešće: "Moliv tu, deman cara te hav katar okova so ćiradan." A o Jakov phendas: "Prvo tu deman ćiro pravo sago savo si tut sago majpurane čhaves." Thaj gajda o Esav dijas e Jakove piro pravo maj purane čhavesko. Askal o Jakov dijales te hal.

Frame 07-03

O Isak lijas te del piro blagoslov e Esavešće. Ali majsigo so areslo te ćerel godova, e Reveka thaj o Jakov hohadine les gajda kaj o Jakov ćerdapes kaj si o Esav. O Isak phurajlo thaj naštik majbut te dikhlas pe pire jakha. Gajda o Jakov lijas pe peste e Esavošće drze thaj čhutas e buznjaće bal pe pire vas thaj pe piri kor.

Frame 07-04

O Jakov avilo ko Isak thaj phendas: "Me sem o Esav, thaj avilem te tu blagoslovis man." Kana o Isak haćarda e buznjaće bal thaj pomirišisarda e drze, gndisardas kaj si godova o Esav thaj blagoslovisardas e Jakove.

Frame 07-05

O Esav zamrzisardas e Jakove kaj o Jakov čordas lesko pravo sago e maj purane čhavesko, a vi lesko blagoslov. Zato planirisarda te mudarel e Jakove nakon so merel lengo dad.

Frame 07-06

Ali e Reveka ašundas e Esavesko plano thaj gajda voj thaj o Isak bičhaldine e Jakoves te džaltar dur te trajil pire dejaće familijava.

Frame 07-07

O Jakov trajisardas e Revekaće familijava but brš. Pale godoja vrjama oženisajlo thaj sasles dešuduj čhave thaj jek čhej. O Del ćerda les te avel but barvalo.

Frame 07-08

Nakon biš brš sar trailas majdur katar piro ćher ande phuv Kanan, o Jakov boldapes palpale pire familijava, pire slugonenca, thaj pire životinjenca saven sas les put.

Frame 07-09

O Jakov zurales daralas kaj gndisardas kaj o Esav vi maj dur kamel te mudarel les. Zato bičhaldas but stadaurja životinje e Esavošće sago poklono. O sluga savo anda e životinjen phendas e Esavešće: "Ćiro sluga o Jakov, vo bičhaldas thaj del tut akala životinje. Vo avela maj posle."

Frame 07-10

Ali o Esav već jartosardas e Jakovešće, thaj sas bahtale kaj palem dikhlinepes. O Jakov askal mirno traisarda ando Kanan. Askal o Isako mulo, o Jakov thaj o Esav prahosardine les. A o savezo thaj o obećanje savo o Del dijas e Avraamešće nakhline katar o Isak po Jakov.

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 25,27–33,20