Vlach Čergarski: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

20. Izganstvo thaj boldipe palpale

Frame 20-01

Izraelosko carstvo thaj e Judejsko carstvo liduj sagrešisardine protiv o Dela. Prekršisardine o savezo savo o Del lenca sklopisardas po Sinaj. O Del bičhalelas e prorokonen te upozorisaren len te pokajinpes thaj te Les poštuisaren ali von odbiardine te paćan.

Frame 20-02

Thaj o Del kaznisardas liduj kraljevstvurja gajda kaj muklas lenđe dušmajen te uništisaren len. Asirsko carstvo, jek moćno, thaj okrutno them, uništisardine e Izraelosko carstvo. E Asirijcurja sas mudarde but o them ande e Izraelosko carstvo, line sa so sas molas, thaj dine jak bute phuvja.

Frame 20-03

E Asirijcurja ćidine sa e barvale, vođen, thaj e vešten romen thaj inđardinelken ande Asirija. Ando Izraelsko carstvo ačhile samo e čore Izraelcurja save nas mudarde.

Frame 20-04

Askal e Asirijcurja andine e stranconen te trajin ande phuv kaj sas e Izraelconengo carstvo. E strancurja palem vazdine e gava thaj lenas pe e Izraelconenca save ačhile kote. E potomkurja e Izraelošće save linepes e stranconenca akhardonas Samarijancurja.

Frame 20-05

O them ando Judejsko carstvo dikhline sar o Del kaznisardas e theme andar o Izraelosko carstvo zato kaj či paćanas lešće thaj či ašunenas leste. Ali vi maj dur poštuisaren e idolen, uključime e Kananconenđe devlen. O Del bičhalelas e prorokonen te upozorisarenlen, ali von čikamline te ašunen.

Frame 20-06

enlen, ali von čikamline te ašunen. \p Varekaj katar e 100 brš nakon so e Asirijcurja uništisardine e Izraelosko carstvo, o Del bičhaldas e Nabukodonozore, e kraljo e Babilonešće, te napadnisarel e Judejako carstvo. O Vavilon sas zuralo carstvo. E Judejske kraljurja ačhiline pe godova te aven e Nabukodonorešće sluge thaj te poćinen lešće but e love svak brš.

Frame 20-07

Ali nakon vareso brša, e Judejsko kraljo pobunisajlo protiv o Vavilon. Pa e Babiloncurja napadnisardine e Judejsko carstvo. Osvoisardine o gav Jerusalim, uništisardine o hramo thaj line sa o barvalipe andar o gav thaj andar o hramo.

Frame 20-08

Te kaznisarel e Judesko caro pale pobuna, e Nabukodonozorešće vojnikurja mudardine e kraljošće čhaven angle leste thaj askal korordinele. Nakon godova inđardine e caro te merel ando phanglipe ando Vavilon.

Frame 20-09

O Nabukodonozor thaj lešće vojnikurja inđardine gata sa e theme andar o Judejsko carstvo ando Vavilon, mukline samo e maj čore theme te posadin e njive. Akaja vrjama kana sas e Devlesko them tradino andar e Obećime phuv akharelpes izganstvo.

Frame 20-10

Viako o Del kaznisardas pe theme zbog lenđe bezeha gajda kaj inđardalen ando izganstvo, Vo či bistardas pe lende niti pe kova so obećisardas lenđe. O Del nastavisardas te lel sama pe po them thaj vi majdur phenelas lenđe preko e prorokurja. O Del obećisardas kaj von pale eftavardeš brš, boldenapes palem ande Obećime phuv.

Frame 20-11

Eftavardeš brš maj posle, o Kir, Persisko kraljo, porazisara o Vavilon, pa o Persisko carstvo sas zamenime e Babilonsko carstvosa. E Izraelcurja akana akhardonas Židovurja thaj majbut von nakhline po sasto trajo ando Vavilon. Samo varesošće zurale purane Židovurja denpe gođi e Judesko phuvjaće.

Frame 20-12

O Persisko carstvo sas zuralo, ali milosrdno prema o them saven pokorisardine. Cara nakon so o Kir postanisardas kraljo Perzijako, dijas naredba te bilo savo Židovo kamel te boldelpes ande Judeja šaj te inkljel andar e Persija thaj boldelpes ande Judeja. Čak dijalen vi love te vazden o Hramo! Gajda kaj nakon eftavardeš brš ando izganstvo, cikni grupa Židovsko them boldaspe ando gav o Jerusalim ande Judeja.

Frame 20-13

Kana o them areslo ando Jerusalim, palem vazdine o Hramo thaj e zidurja oko gav. Viako sas vi majdur tale aver thema, palem trainas ande Obećime phuv thaj štuinas e Devle ando Hramo.

Biblisko paramiči andar: 2. Kraljevima 17; 24–25; 2. Ljetopisima 36; Ezra 1–10; Nehemija 1–13