Vlach Čergarski: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

13. E Devlesko savez e Izraelconenca

Frame 13-01

Nakon so o Del nakhadas e Izraelconen kroz o lolo more, inđardaslen kroz e divljina džike planina savi akhardolas Sinaj. Godoja planina sas isto okoja planina pe savi o Mojsije dikhlas o kaš sar phabolas. E manuša razapnisardine pire šaturja tele paše e planina.

Frame 13-02

O Del phendas e Mojsijašće thaj e Izraelošće themešće: "Ako avena manđe poslušno thaj inćaren mungro savezo, avena mungri dragoceno svoina, carstvo rašajengo thaj sveto them."

Frame 13-03

Trin đes maj posle, nakon so o them duhovno pripremisajle, o Del fuljisto po vrho e planinako Sinaj e grmljavinasa, e munjesa, thuvesa, thaj glasno trubaće zvukosa. Samo e Mojsijašće sas muklo te lelpe opre po vrho e planinako.

Frame 13-04

Askal o Del dija len savezo thaj phendas lenđe: "Me sem o Jahve o Del tumaro, savo spasisardem tumen andar o ropstvo ando Egipat. Na slavin aver devlen."

Frame 13-05

"Na ćer idolurja niti slavisar len kaj me, o Jahve, sem ljubomorno Del. Na koristisar mungro alav po bilačhipe. Dik te o Savatosko đes avel tuće sveto. Aver alavenca, ćer sa ćire buća ande šov đesa kaj eftato đes si đes kana trubul te odmoris tu thaj detut gođi mande."

Frame 13-06

"Poštuisar ćire dades thaj ćire deja. Na mudar. Na ćer preljub. Na čor. Na hohav. Na mang te aveltut romnji, ćhere, ili bilo so aver so naj ćiro.

Frame 13-07

Askal o Del ramosardas kala Deš zapovedurja pe duj ploče katar o bar thaj dijalen e Mojsijašće. O Del askal dijas vi but aver zakonurja thaj pravilurja save trubun te sledin. Ako o them čhola kan ke akala zakonurja, o Del obećisardas kaj blagoslovila len thaj štitila len. A ako či čhon kan ke Devlešće alava, o Del kaznila len.

Frame 13-08

O Del dijas vi e Izraelconenđe detaljno opis palo šatori savo kamlas te ćeren. Akarda les Šator e sastankosko, ande savo sas duj sobe, save delilas o bari firanglja. Samo o baro rašaj tromalas te del andre aver soba pale firanglja, kaj okote trajilas o Del.

Frame 13-09

Ko god prekršisardas e Devlesko zakono, šaj andasas e životinja po žrtveniko anglo Šatori e sastankosko sago žrtva e Devlešće. O rašaj dijasas čhurjasa e životinja thaj dijasas lat jag po žrtveniko. O rat e životinjako savi sas žrtvujime učharel o bezah godole manušesko thaj ćerelas godole manuše čisto ande Devlešće jakha. O Del odabirisardas e Mojsiješće phrales e Arone thaj e Aronešće potomkonen te aven lešće rašaja.

Frame 13-10

Nakon varesavi vrjama o them nas majbut čhonas kan ke zapovedi save dijas len o Del, te poštuin e jećhe Devle thaj te aven lesko posebno them. Ali na dugo nakon so obećisardine kaj avena poslušne e Devlešće, gadno sagrešisardine.

Frame 13-11

O Mojsije sas but đesa po vrho e planinako Sinaj thaj ćerelas svato e Devlesa. E themešće dojadisardas te ažućarenle te boldelpes. Thaj andine sunakaj e Aronešće thaj mangline lestar te ćerel lenđe idole!

Frame 13-12

O Aron ćerdas sunakuno idoli ando obliko e guruvesko. O them počnisardas divlje te slavin godole idoles thaj te anen lešće žrtve! O Del zurale holjajlo pe lende kaj sagrešisardine thaj planirisarda sa te uništil len. Ali o Mojsije molisajlo pale lende, thaj o Del ašundas lešći molitva thaj či uništisarda len.

Frame 13-13

Kana o Mojsije fuljisto katar e planina thaj dikhlas e idoles, sas gajda holjariko kaj phaglas e barune ploče pe save o Del ramosardas e Deš zapovedurja.

Frame 13-14

Askal o Mojsije phaglas e idoles thaj ćerdas lestar praho, o praho čhutas ande varesosko paj thaj tradas e themes te pen godva paj. O Del bičhaldas e bare nevolje po them thaj but lendar muline.

Frame 13-15

O Mojsije ćerdas aver barune ploče pale Deš zapovedi save zamenina okolen kaj phaglas. Askal palem lijapes opre pe planina thaj molisajlo te o Del jartosarel e themešće. O Del ašunda e Mojsija thaj jartosardas lenđe. O Mojsije boldapes katar e planina e Deš zapovedenca pe neve ploče. Askal o Del inđardas e Izraelconen katar e planina Sinaj dromesa pale obećime phuv.

Biblijaće paramiča andar o: Izlasko 19–34