Vlach Gurbert: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

4. E Devleso savez e Avramesa

Frame 04-01

But berša palo baro paj, opet sesa but manuša ano sveto, thaj savore vačarde jekhe čhibasa. O Dol vačarda te pherdol i phuv, thaj von ni čerde gova. Nego čidijepe thaj čerde jekh foro.

Frame 04-02

Sesa but ponosna, thaj ni manglje te šunen o Dol so vačarda lenđe. Čak lije te čeren jekh baro toranj te bi avena ko nebo. O Dol dikhlja gova te čidije pe e manuša ka čeren bilačhipe, thaj ka čeren po but bare grehura.

Frame 04-03

Golese o Dol čerda te ma avol jekh čhib nego but čhiba thaj e manuša širisajle ko celo sveto. A o foro savo lije te čeren dija pe vika Babel so si "zbunimo".

Frame 04-04

Kana nakhle nekolo šel berša, o Dol vačarda jekhe manušese kaso alav sasa Avram. O Dol vačarda lese: "Ačhav ći phuv thaj će familija, thaj đa ani phuv savi me ka sikavav tuče. Ka blagosloviv tut thaj tutar ka čerav baro narodo. Ka čerav tu slavno. Ka blagosloviv okolen save tut blagoslovin i ka čerav harami kolen so tut čeren harami. Sa e familije ki phuv ka aven zbog tute blagoslovime."

Frame 04-05

O Avram šunda e Devle. Lija pe romnja, e Saraja, pe slugen thaj sa so sasa le. Thaj đelo ani phuv Hanaan savi o Dol sikada lese.

Frame 04-06

Kana o Avram reslo ano Hanaan, O Dol vačarda: "Dik sa paše tute. Ka dav tut taj ćire potomkurenđe ano nasledstvo sa kaja phuv so šaj dičhe." Gothe o Avram naselisajlo.

Frame 04-07

Jekh đive, o Avram arakhlja e Melhisedeke, e rašaje e Najbare Devleso. O Melhisedek blagoslovisada e Avrame i vačarda: "O Najbaro Dol kaso si o nebo thaj i phuv blagoslovil e Avrame." Tegani o Avram dija desetak tar sa so isile.

Frame 04-08

But berša nakhle, a e Avrame taj e Saraja naj sasa len čhavo. O Dol opet vačarol e Avramese da ka avol len čhavo i gači potomkura kozom si čerenja ko nebo. O Avram pačaja ane Devleso dindo lafi. O Dol proglasisada e Avrame pravedno golese kaj pačaja ane leso lafi savo dija le.

Frame 04-09

O Dol čerda savez e Avramesa. O savez si vačaripe maškare duj strane. O Dol vačarda: "Ka dav tut čhave tar ćiro telo. Ka dav tut i phuv o Hanaan ćire potomkurenđe." A e Avrame vađi naj sasa čhavo.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Mojsijaso 11-15