Vlach Gurbert: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

8. O Dol spasil e Josife thaj lese familija

Frame 08-01

But berša nakhle, o Jakov sasa purano, bičhalda pe em mangle čhave, e Josife, te dičhol so čeren lese phrala save aračhen e stoka.

Frame 08-02

E Josifese phrala mrzisade le kaj lengo dad po but manglja le i golese so o Josif dikhlja suno kaj ka avol lengo vladari. Kana o Josif avilo ke pe phrala, von dolde le thaj bičinde le nesave manušenđe save sesa trgovcura e roburencar.

Frame 08-03

Angleder so irisajle čhere, pharade e Josifese šeja makhlje ano rat tari buzni. Sikade pe dadese i vov pačaja kaj e divlja životinje halje e Josife. O Jakov sasa but bibahtalo.

Frame 08-04

E trgovcura e Josife inđarde ano Egipat. O Egipat sasa bari, zurali phuv savi sasa paši len o Nil. E trgovcura bičinde e Josife sar robo jekhe barvale službenikose. O Josif kandija pire gospodare šukar, a o Dol blagoslovisada e Josife.

Frame 08-05

E gospodaresi romni manglja te avol e Josifesa, a vov ni manglja te ma bi grešila e Devlese ke kava način. Voj but holajli i hohada thaj tužisada e Josife te bi vov avola phanglo i bičhaldo ano phanglipe. I ano phanglipe, sasa verno e Devlese, thaj o Dol blagoslovisada le.

Frame 08-06

Duj berš pale gova, o Josif sasa vađi ano phanglipe, a sasa nevino. Jekh rat, o Faraon (gija e Egipćanura dena vika pe vladaren), sasale duj sune save but uznemirisade le. Khoni tare lese savetnikura naštine te vačaren lese so gola sune značin.

Frame 08-07

O Dol dija e Josife daro te šaj tumačil e sune, i golese o Faraon manglja te anen lese e Josife taro phanglipe. O Josif tumačisada o suno taj vačarda: "O Dol ka bičhalol efta berš lačhi žetva, pal gova ka avol efta berš bukhalipe."

Frame 08-08

O Faraon sasa oduševimo e Josifesa pa čuta le te avol dujto najzuralo manuš ano celo Egipat.

Frame 08-09

O Josif vačarda te garaven but hamase i hrana kala efta berš kana ka avol lačhi žetva. Von bičinde i hrana e manušenđe i kana aven gola efta berš bukhalipe te avolen so te xan.

Frame 08-10

O bukhalipe naj sasa samo ano Egipat, sasa i ano Hanaan, kaj živisada o Jakov thaj lesi familija.

Frame 08-11

Gija o Jakov bičhalda pe phurederen čhaven ano Egipat te činen hamase. E phrala ni pinđarde e Josife kana ačhile angle leste te činen hrana. A o Josif len pinđarda.

Frame 08-12

Kana iskušisada pe phralen te dičhol dal promenisajle, o Josif vačarda lenđe: "Me sem tumaro phral, o Josif! Ma daran. Tumen dikhljen te čeren manđe bilačhipe kana bičinden man sar robo, a o Dol gova čerda ko šukar! Aven bešen ano Egipat te šaj me brinima tumendar thaj tumare familijenđe."

Frame 08-13

Kana irisajle e Josifese phrala čhere thaj vačarde pumare dadese, e Jakovese, kaj o Josif si đuvdo, vov sasa but bahtalo.

Frame 08-14

O Jakov sasa purano, nakhlo ano Egipat pe familijasa, thaj savore živisade odori. Angleder so o Jakov mulo, blagoslovisada sa pe čhaven.

Frame 08-15

O zavet savo o Dol dija e Avraamese nakhlo po Isak, pa po Jakov, akana pe dešuduj e Jakovese čhave taj pe lenđe familije. E potomkura tare dešuduj čhave čerdile dešuduj plemenura taro Izrael.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Mojsijaso 37-50