Vlach Gurbert: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

23. Bijandipe e Isuseso

Frame 23-01

I Marija sasa verimi e pravednone manušese leso alav sasa Josif. Kana o Josip šunda kaj si i Marija khamni, đanglja kaj gova naj leso čhavo. Ni manglja te lađarol e Marija, pa planirisada čorale te ačhavol la. Angleder so ka čerol gova, o meleko avilo thaj vačarda lese ano suno.

Frame 23-02

O meleko vačarda: "Josife, ma dara te le e Marija romnjaće. I bebica so si ane late si taro Sveti Dux. Voj ka bijanol murše. Dele alav Isus (so značil 'o Jahve spasil'), golese kaj vov ka spasil e manušen tare lenđe grehura."

Frame 23-03

Gija o Josip lija romnjaće e Marija, lija la an po čher, thaj ni suta lasa sa dok ni bijanda.

Frame 23-04

Kana avilo o vreme i Marija te bijanol, i rimsko vlada vačarda savorenđe kaj zbog o popis trubul te đan ane forura kaj lenđe purane živisade. O Josif thaj i Marija morajle te putujin taro Nazaret, kaj živisade ano Vitlejem golese kaj lengo pretko sasa o David kaso bijando foro sasa o Vitlejem.

Frame 23-05

Kana resle ano Vitlejem, naj sasa than kaj te ačhen. Jekh than kaj arakhlje sasa than kaj bešena e životinje. Gothe o čhavoro bijandilo thaj lesi dej čutale ani baleja, golese kaj naj sasa aver than sojimase. Thaj dijele alav Isus.

Frame 23-06

Goja rat, nesave čobanura paše arakhlje pe bakren. Tari jekh drom, o meleko ano sjaj iklilo, von darajle. O meleko vačarda lenđe: "Ma daran, isima šukar haberi tumenđe. O Mesija, o Gospodari, bijandilo ano Vitlejem!"

Frame 23-07

"Roden e čhavore, motimo ane šeja, sar pašljol ani baleja." Tari jekh drom o nebo pherdilo e melekurencar save slavisade e Devle, thaj vačarena: "Slava e Devlese ko nebo thaj šukaripe ki phuv e manušenđe kolenđe so o Dol smiluisajlo."

Frame 23-08

E čobanura sigate resle ko than kaj o Isus sasa, arakhlje le sar pašljol ani baleja, baš gija sar o meleko vačarda lenđe. Sesa but uzbudime. E čobanura irisajle odori kaj sesa lenđe bakre, slavisade e Devle za sa so šunde thaj dikhlje.

Frame 23-09

Pale nesavo vreme, e đangle taro durutno istok dikhlje jekh ćeren ko nebo. Shvatisade kaj bijandilo nevo caro Jevrejsko. Gijate von đele dur te bi dičhena kale caro. Avile ano Vitlejem thaj arakhlje e Isuse taj lese roditeljen kaj bešen.

Frame 23-10

Kana e đangle dikhlje e Isuse lese dejasa, poklonisajle taj lese klanjisajle. Dijele skupa darura. Pale gova irisajle čhere.

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 1; Lačho lafi taro Luka 2