Vlach Gurbert: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

9. O Dol akharol e Mojsija

Frame 09-01

O Josif kana mulo, sa lesi familija ačhile ano Egipat. Von thaj lenđe potomkura nastavisade te živin odori but berša i sasa len but čhave. Von akhardona Izraelcura.

Frame 09-02

Nakhle po but tare šel berš, e Izraelcura sesa but đene. E Egipćanura ni setisajle so čerda lenđe o Josif. Lije te daran tare Izraelcura golese so sesa but đene. Golese o Faraon kana sasa vladari taro Egipat čerda len te aven robura e Egipćanurenđe.

Frame 09-03

E Egipćanura čute len te čeren lenđe but čhera čak i cela forura. I phari buči čerda lenđe životura te aven bedna, al len o Dol blagoslovisada, i dijalen vađi poviše čhaven.

Frame 09-04

O Faraon dikhlja kaj isilen pherdo čhave, pa vačarda pe manušenđe te mudaren sa e Izraelskone bebicen thaj te čhuden len ani len o Nil.

Frame 09-05

Jekh Izraelka bijanda murše čhave. Voj thaj blagoslovimo rom garade e bebica sa dok šajine.

Frame 09-06

Kana naštine te garaven le više, čute le ani korpa tari trska i mukhlje le pajesa te đal ani len o Nil, te spasin le te ma mudaren le. Lesi phureder phen sa dikhlja so ka avol lesa.

Frame 09-07

Е Faraonesi čhej dikhlja i korpa i dikhlja sosi andre. Kana dikhlja da si andre cikno čhavoro, lija le sar pire čhave. Lija jekha Izraelka te dol le čuči thaj ni đanglja da si goja đuvli lesi pravo dej. Kana o cikno barilo thaj ni pilja više čuči, irisada le e Faraonese čhejaće, i voj dijale alav, Mojsije.

Frame 09-08

Jekh đive, kana o Mojsije barilo, dikhlja sar o Egipćano marol e Izraelskone robo. O Mojsije pokušisada te spasil pe manuše e Izraelco.

Frame 09-09

Kana o Mojsije mislisada kaj khoni ni dičhol le, mudarda e Egipćanone taj prahosada leso telo. A neko dikhlja so o Mojsije čerda.

Frame 09-10

Kana šunda o Faraon so čerda o Mojsije, manglja te mudarol le. O Mojsije našlo taro Egipat ani divljina kaj ka avol sigurno tare Faraonese vojnikura.

Frame 09-11

O Mojsije postanisada čobano ani divljina dur taro Egipat. Lija romnja tare gova than thaj sasale duj čhave.

Frame 09-12

Jekh đive, dok o Mojsije parvarda pe bakren, dikhlja sar jekh žbuno phabol. Ali o žbuno nikako te phabol. O Mojsije avilo po paše pašo žbuno te šaj dičhol pošukar. Sar avola pašo phabardo žbuno, e Devleso glaso vačarda lese: "Mojsije, uljar ći obuća. Ačhe ko sveto than."

Frame 09-13

O Dol vačarda: "Dikhljem i patnja ćire narodosi. Ka bičhalav tut ko Faraon te bi ikale sa e Izraelcuren taro ropstvo taro Egipat. Me ka dav len i phuv o Hanaan, i phuv savi dijem lafesa e Avramese, Isakose thaj e Jakovese."

Frame 09-14

O Mojsije pučlja: "A so ako manglje te đanen ko bičhalda man, so te vačarav?" O Dol vačarda lese: "ME SEM KOVA SAVO SEM. Vačar lenđe: 'ME SEM bičhalda ma tumende.' Thaj vačar lenđe: 'Me sem o Jahve, O Dol tumare puranengo e Avraameso, Isakoso thaj e Jakoveso.' Kava si mo alav ke sa e đivesa."

Frame 09-15

O Mojsije darajlo i ni manglja te đal ko Faraon golese so mislisada da našti vačarol, a o Dol bičhalda e Mojsijase phrale, e Arone, te pomognil le. O Dol vačarda e Mojsijase thaj e Aronese kaj o Faraon ka avol tvrdoglavo.

Biblisko paramič andaro: 2 lil e Mojsijaso 1-4