Bayash Slavic Ludari: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

7. Vorba dăn Biblije: Dimizov blagoslovjaštje p Jakov

OBS Image

Kum kupi krijaštje, Jakov avrut s rămije akasă, a Ezav avrut s pljače ăn lov. Rebeka maj mult avrut p Jakov, a Izak maj mult avrut p Ezav.

OBS Image

Una zuvă, kănd Ezav sa tors dăn lov, afost mult flămănd. Ezav azăs alu Jakov: “Mărog d tinje, adăm neka mănkarje d karje afukut d mănkat.” Jakov aodgovorit: “Prvo tu mije adăm prava ata alu maj bătărn fičor.” Š aša Ezav adat alu Jakov prava aluj karje avut kašă maj bătărn fičor. Jakov atunča ja dat s mălănče.

OBS Image

Izak avrut s dja blagoslov alu Ezav. Ali majdată če sa žungă s fakă, Rebeka š Jakov lja ănšălat aša če p Jakov sa fukut k je Ezav. Izak afost bătărn š na putut s vjadă više. Jakov atunča sa ănbrkat ăn cualjilje alu Ezav š apus păru dăla krapă p găt š p mănă.

OBS Image

Jakov apljikat la Izak š ja zăs: “Jo sănt Ezav. Avinjit s m daj blagoslov.” Kănd Izak aositit păru dăla krapă š amirusat cuala, agăndit k je aja Ezav š la blagoslovit.

OBS Image

Ezav azamrzăt p Jakov, daja če Jakov afurat prava aluj karje avut kašă maj bătărn fičor, kašă š blagoslovu aluj. Daja aplanirit s umarje p Jakov maj ănklo kănd umurja tatusov.

OBS Image

Ali Rebeka auzăt planu alu Ezav, daja ja š Izak atrimjes p Jakov dăpartje, s trijaskă ku familija alu Rebekăj.

OBS Image

Jakov atrijit ku familija alu Rebekăj mult aj. Atrikut dosta vrijemje š sa ănsurat š adobidit duavăsprjače (12) fičorj š una fată. Dimizov la fukut mult bogat.

OBS Image

Dăpă če duavăzăč (12) d aj atrijit dăpartje dăla kasa aluj la Kanaan, Jakov sa tors ku familija aluj, ku argacă š tuată živutinjilje aluj.

OBS Image

Alu Jakov ja fost mult frikă, daja ča găndit k Ezav š majdăpartje vrja s l umarje. Daja atrimjes mult živutinj alu Ezav kašă poklon. Argatu karje adus živutinjilje azăs alu Ezav: “Alu tov argatu, Jakov, c dă aštja živutinj. Jel akuma vinje.”

OBS Image

Ali, Ezav već aoprostit alu Jakov. Aša amiždoj afost nurukošj ča putut jar s s vjadă. Jakov dăpă aja atrijit mirno la Kanaan. Atunča Izak amurit, a Jakov š Ezav la ăngurpat. Savezu karje Dimizov aobečit alu Abraham akuma atrikut la Izak p Jakov.

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 25,27–33,20