Bayash Slavic Ludari: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

31. Vorba dăn Biblije: Isusu umblă p apă.

OBS Image

Dăpă aja, Isusu azăs alu učenikurlje aluj s untră p čamac š s plivjaskă p alta partje d apă, pănd jel zăče alu lumjej s pljače la kasa alor. Dăpă aja kănd azăs alu lumjej s pljače la kasa alor, sa urkat p djal s s ruađje. Isusu ănklo afost săngur, a sa rugat pănd nuaptje.

OBS Image

D vrijamaja, učenikurlje veslja ăn čamac, ali kasno ăn nuaptje ažuns pănla mižlok d apă. Veslja ku marje mukă daja če văntu sufla ăn jej.

OBS Image

Kănd Isusu završăt molitva, apljikat la učenikurj. Aumblat p apă pisti jezer pănglă čamacu alor!

OBS Image

Učenikurj mult sa spirjat kănd avizut p Isusu, k agăndit k jej vjadje măroj. Isusu aštijut k s lji fije frikă, š lja kimat š azăs: “Navjec frikă. Aja sănt jo!”

OBS Image

Atunča Petar azăs alu Isusu: “Domnulje, akă tu ješt aja, zapovidjaštje s viuv la tinje p apă.” Isusu azăs alu Petar: “Vină!”

OBS Image

S aša Petar aišăt d čamac kătri Isusu p apă. Ali, dăpă aja če ucără aumblat p apă, askrenit pogledu dăla Isusu š ančiput s ujtje p valurj š aositit capăn vănt.

OBS Image

Petar atunča sa spirjat š ančiput s potonjaskă ăn apă. Astrigat: “Domnulje, spasaštimă!” Isusu odma sa sagnit š la pukat. Atunča Isusu azăs alu Petar: “Nu mi krjez. Dăče aposumnit ăn minje?”

OBS Image

Kănd Petar š Isusu auntrat ăn čamac, odma aprestanit s suflă văntu š apa sa smirit. Učenikurlje sa mirat. Slavja p Isusu š zăča aluj: “Istina k ješt tu Bijatu alu Dimizov.”

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 14,22–33; š dăn Bună vorba alu Marko 6,45–52; š dăn Bună vorba alu Jovan 6,16–21