Bayash Slavic Ludari: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

41. Vorba dăn Biblije: Dimizov skuală p Isusu dăla morc

OBS Image

Dăpă aja kănd vuastja arazapnit p Isusu, vođilje alu Židovilor karje nu krjadje azăs alu Pilat: “Ăla omula, Isusu, amincăt š azăs k osă uskrisnjaskă dăla morc dăpă trje (3) zălje. Njeko mora s păzaskă gruapa kum učenikurlje aluj nu putja s fură tjela aluj š atunča s zăkă k Isusu sa skulat dăla morc.”

OBS Image

Pilat lja zăs: “Lăc vojnikurj š păzăc gruapa kum majbinje putjec.” Š aša, azapečatit buluvanu la ulaz alu gruapăj š apus p vuastja s păzaskă aša k nimilja nu puatje s fură tjela alu Isusuluj.

OBS Image

Zuvă dăpă aja kănd je angrupat Isusu afost sămbătă, na fost dopustit alu Židovilor sămbătă s pljače la gruapă. Daja, diminjaca dăpă sămbătă, duavă trje mujerj sa pripremit s pljače la gruapa alu Isusuluj kum apunja ulje karje miruasă p tjela aluj.

OBS Image

Dăturdată sa dogodit capăn potres. Anđelu karje asjajit kašă sklipjala, sa pojavit dăpă čerj. Adat buluvanu pisti kap karje aviljit ulazu ăn gruapă š ašăžut p jel. Vuastja karje apazăt gruapa, sa spirjat š dăturdată akăzut p pămănt š nu sa miškat.

OBS Image

Kănd mujerilje ažuns la gruapă, anđelu lja zăs: “Na avjec frikă. Isusu nuje aiča. Jel auskrisnit dăla morc, baš kum jel azăs! Ujtacăvă ăn gruapă š uviricăvă!” Mujerilje sa ujtat ăn gruapă š avizut loku undje tjela alu Isusuluj afost pusă. Tjela alu Isusuluj na fost ačija.

OBS Image

Atunča anđelu azăs alu mujerilor: “Fuđic š zăčec alu učenikulor: ‘Isusu auskrisnit dăla morc š osă pljače ăn Galileja la intja avuastră.’ ”

OBS Image

Mujerilje aositit frikă š marje radost. Adat fuga s zăkă alu učenikulor bună vorbă.

OBS Image

Pănd mujeri afost p drum pănla učenikurj s lji zăkă bună vorbă, Isusu sa pokazăt, a jalje l slavja. Isusu lja zăs: “Na vjec frikă. Fuđic š zăčec alu učenikurlje alji mjalje s pljače ăn Galileja. Ănklo osă m vjadă.”

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 27,62–28,15; š dăn Bună vorba alu Marko 16,1–11; š dăn Bună vorba alu Luke 24,1–12; š dăn Bună vorba alu Ivan 20,1–18