Bayash Slavic Ludari: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

25. Vorba dăn Biblije: Sotona iskušaštje p Isusu

OBS Image

Odma dăpă aja kănd Isusu afost bătizat, Sufljetu alu Svăntuluj la dus ăn pustinje. Ănklo Isusu apostit patruzăč (40) d zălje š patruzăč (40) d nopc. Atunča Sotona avinjit la Isusu š l iskuša s grešaskă.

OBS Image

Sotona iskuša p Isusu aša če ji zăča: “Akă tu ješt Bijatu alu Dimizovuluj, pretvurjaštje buluvanjištja ăn mălaj s poc s mălănč!”

OBS Image

Isusu ja zăs: “Ăn vorba alu Dimizovuluj skrije: ‘Lumja nu trjebje samo d mălaj s trijaskă, njego trjebje d tuată vorbă karje Dimizov izgovurjaštje!’”

OBS Image

Atunča Sotona adus p Isusu p maj marje lok p Hram š ja zăs: “Akă ješt Bijatu alu Dimizov, arunkitje ăn zos, k aša stă skris: ‘Dimizov osă zapovidjaskă alu anđelurj aluj s t adukă, aša k pičoru alu tov s nu luvjaskă ăn buluvan.’”

OBS Image

Ali, Isusu azăs alu Sotonej vorba dăn Svăntă Pismă. Ja zăs: “Ăn vorba aluj, Dimizov zapovidjaštje alu naroduluj: ‘Nu iskuša p Domnu, Dimizov alu tov.’”

OBS Image

Atunča Sotona arătat alu Isusuluj tuată cara alu pămăntuluj š tuată bugucija š moć alor š azăs: “Osă c dauv tot asta akă mi t klanještj š slavještj p minje.”

OBS Image

Isusu azăs: “Fuđ dăla minje, Sotono! Ăn vorba aluj Dimizov zapovidjaštje alu naroduluj: ‘Slavjaštje samo p Domnu, Dimizov alu tov, š samo aluj služaštje.’”

OBS Image

Isusu na kăzut p kušnjilje alu Sotonej š Sotona la lăsat. Atunča avinjit anđelurlje š sa pobrinit d Isusu.

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 4,1–11; š dăn Bună vorba alu Marko 1,12–13; š dăn Bună vorba alu Luke 4,1–13