Bayash Slavic Ludari: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

29. Vorba dăn Biblije: Vorba d argat karje na vut milă

OBS Image

Una zuvă, Petar antribat p Isusu: “Domnulje, kătje trjebje vorj s oprostjesk alu fratimjov kănd sagrešaštje păntruv minje? D šaptje (7) vorj?” Isusu aodgovorit: “Nu d šaptje (7) vorj, njego oprostjaštjej d šaptježăč š šaptje (77) d vorj!” Ku asta Isusu angidit k trjebje uvjek s s oprostjaskă. Isusu arubit asta vorbă.

OBS Image

Isusu azăs: “Cara alu Dimizov jaštje kašă caru karje vrja s poravnjaskă računu ku argacă aluj. Unu d argat adugujit atăta marje daturije k trjebje s lukrijază 200.000 d aj s puată s l ăntuarkă.”

OBS Image

“Kănd argatu na putut s ăntuarkă daturija, caru azăs: ‘Vindjec p omusta š p familija aluj p argatu s ăntuarkă daturija aluj.’”

OBS Image

“Argatu akăzut p žunujkj pănglă caru š azăs: ‘Mărog d tinje, fi strpljiv ku minje š osă c ăntork tuată daturija če c dugujesk.’ Caru avut milă p argat, š aoprostit tuată daturija aluj š la lăsat.”

OBS Image

“Ali kănd argatu apljikat dăla caru, angăsăt altu argat karje aluj adugujit patru (4) platje. Argatu apukat p ortaku aluj š azăs: ‘Ăntuarčem banji karje mi duguještj!’”

OBS Image

“Altu argat akăzut p žunujkje š azăs: ‘Mărog d tinje, fi strpljiv ku minje, š osă c ăntork tuată daturija če c dugujesk.’ Ali, umjesto aja, prvi argat arunkat p altu argat ăn kisuarje pănd nu unturča daturija aluj.”

OBS Image

“Alcă argac avizut ča fost š mult sa uznemirit. Apljikat la caru š azăs tot ča fost.”

OBS Image

“Caru akimat p prvi argat š azăs: ‘Tu nu ješt bun argat! Cam oprostit atăta daturije samo d aja če taj rugat d minje atăta. Tu trjebje s fač isto aša.’ Caru afost aša d nikăžăt k arunkat p argatu karje nuje bun ăn kisuarje pănd nu unturča tuată daturija aluj.”

OBS Image

Atunča Isusu azăs: “Asta Tatimjov dăn čerj osă fakă d toc d voj akă nu oprostja alu fratilje avostru dăla inimă.”

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 18,21–35