South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

5. Fišjoru dă igirală

OBS Image

Zešji (10) aj dă pă šje Abram šă Saraja ur ažuns ăm Kanaan, jej tot nu ave kupil. Aša băšăca Saraja alu Abram ju zăs: "Kănd mar Dimizov nu mu dat să am kupij šă aku kănd mes bătărnă să am kupij, ajišje ăj sluškinja ame Hagara. Ănsorăči ku je aša je să ajvi kupil păntru minji."

OBS Image

Aša Abram su lot una ku Hagara. Hagara u avut fišjor, šă Abram ju pus numi Jišmael. Ali Saraja su apukat să fijă jalnjikă pă Hagara. Kănd are Jišmael trinaest aj dă bătărn, Dimizov jară u svitit t ku Abram.

OBS Image

Dimizov u zăs: "Ju mes Dimizov maj bălor. Ju uj fašji savez ku činji." Atunšje Abram su pus ăm đinuc pă pămănt. Dimizov maj antunšje u zăs alu Abram: "Tu vi fi tata alu multă cară šă lumi. Ju cuj da cijă, šă alu sămăncă ata pămăntu Kanaan šă Ju uj fi Dimizovu alor dă erikeš. Vi trbuji pă tot fišjoru să fašj obrezanje ăm familija ata."

OBS Image

"Băšăca ata Saraja, u făta fišjor- jăl u fi fišjoru dă igirală. Čimăcăl Izak. Ju uj fašji savez ku jăl, šă dăm jăl u fi mari narod. Ju uj fašji mari nacijă dăm Jišmael, ali savezu amnjov u fi ku Izak." Atunšje Dimizov u ščimbat numilje Abram ku numilje "Abraham", šje značalešči "Tata alu mulc" Dimizov aša u ščimbat šă numilje alu Saraja, ku numilje "Sara", šje značalešči "Princeza".

OBS Image

Ăm aje zuva Abraham u făkut obrezanje pă toc fišjori ăm kasa aluj. Unu an dă zălji dă pă aje, kănd are Abraham sto ăj dă bătărn šă Sara devedeset aj. Sara u fătat pă fišjoru alu Abraham. Să čima Izak, kum lju zăs Dimizov să puji numi.

OBS Image

Kănd are Izak fišjor tănăr, Dimizov lu ănšjirkat ăm vjeră pă Abraham aša dă u zăs: "Jel pă Izak, fišjoru atov unu, šă amoră să fijă žrtva păntru minji." Abraham ăm napoj lu pus ureći pă Dimizov šă u făkut kutotu să žrtvovalaskă pă fišjoruš.

OBS Image

Kum umbla Abraham ku Izak pă loku šje lu đires să fakă žrtvă păntru Dimizov, Izak u ăntribat: "Tată, noj avenj ljemnji păntru žrtvă, a hunđi ăj birka? Abraham ju zăs pă aje: "Dimizov u sirizi žrtvă dă birkă păntru fišjoru amnjov."

OBS Image

Kănd ur ažuns pă lokula dă žrtvă, Abraham u ljigat pă fišjoru aluj Izak šă lu pus pă oltar. Šă Abraham su lotă la fišjoruš aluj săl amori, antunšje Dimizov ju zăs: "Staj" nu fă njimika alu kupilu! Aku ščuv kă ci frikă dă minji daje kă nu caj cănut kupilu dă la minji."

OBS Image

Apropi lăngă jej u văzut Abraham vakă kari are apukată ăm tufă. Dimizov u dat vakă să fijă pusă pă oltar ăm loku alu Izak. Abraham ku fălušăjă u žrtvovalit pă vake.

OBS Image

Atunšje Dimizov ju zăs alu Abraham: "Daje kă tu vujej să ăm daj kutotu, šă fišjoru unu šje aj, ju ac igiresk kă čuj blagoslovuli. Potomci atej ur fi maj mulc dă kit ščeljilje ăm nor. Daje kă tu maj pus ureči, šă toči familijurlje atelji pă pămăntusta ur fi blagosluvulic."

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 16-22