South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

30. Isus rănješći pet hiljada dă lumi

OBS Image

Isus u mănat pă apostolurlje aluj să propovjedalaskă šă să ănveci pă lumi ăm mulći satur. Kănd sur ăntors pă lok hunđi are Isus, jej ur spus šje ur făkut. Atunšje Isus lju čimat să mergă ku Jăl pă lok putuljit păšći dă apă să să uđunjaskă. Aša, jej ur tunat ăm kar dă apă šje or mers pă alta parći dă jezeră.

OBS Image

Ali akulo ăs re multă lumi kari lor văzut pă Isus šă pă učenici kum fužji ăm karu dă apă. Asta lumi ur aljărgat ku Jăl pă lăngă mal dă apă să mergă pă alta parći dă mal ăm nenće alor. Aša kănd Isus šă učenici ur ažuns, multă lumi as re mar akulo, šă lji aščipta.

OBS Image

Gărmadă ăs re majmulc dă 5.000 dă lumi, akulo nu umărănj mujer šă pă kupij. Pă Isus lu apukat mari milă dă lumi. Alu Isus, asta lumi as re ka biršjilje făr dă pastir. Aša lji ănvăca šă ăntrima pă lumi ăntri eje kari as re bičež.

OBS Image

Majănkulje ăm zuve, učenici ur zăs alu Isus: "Mar ăj kasno šă nus varušur apropi. Mă arog la činji mănă pă lumi andărăt să mergă mănăšji šjeva."

OBS Image

Ali Isus u zăs alu učenici: "Dăđecălji voj šjeva să mănašji!" Jej ur zăs, "Kum să făšjenj aje?" Noj avenj numa šinšj dărăbelji dă pită šă doj pešć."

OBS Image

Isus u zăs ali učenici să spuji alu ominjilor să šadă đos pă jarbă, ăm grupă dă pedeset ominj.

OBS Image

Atunšje u lot Isus patru (4) dărăbelji dă pită šă doj pešć, su ujtat ăm nor, šă u dat hvală alu Dimizov păntru mănkari.

OBS Image

Atunšje Isus u rupt pita šă pešći ăm dărăbelji. Jăl u dat dărăbeljilje alu učenici aluj să đe alu lumi. Učenici tot dăđe mănkari, šă nu ibize! Totă lume ur mănkat šă as re sătuj.

OBS Image

Dă pă aje, učenici ur akuljes mănkare šje nu su mănkat šă are dăstul să umplji dojspeš dă košarur! Kutotu mănkare u vinjit dăm patru dărăbelji dă pită šă doj pešć.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 14,13–21; Evanđelje dă pă Marko 6,31–44; Evanđelje dă pă Luka 9,10–17; Evanđelje dă pă Ivan 6,5–15