South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

24. Ivan bučază pă Isus

OBS Image

Ivan fišjoru alu Zaharija šă alu Elizabeta, u kriskut šă u fost prorok. Jăl kusta ăm pustinjă, mănka divlji med šă skakavcur, purta colji făkući dăm păru alu devă.

OBS Image

Multă lumi vinje ăm pustinjă să pujă ureći la Ivan. Jăl propovijedale alor, šă lji zăšje: "Ănkăjecăvă kă kraljevstva alu Dimizov ăj dapropi!"

OBS Image

Kănd ur auzăt lume vorba alu Ivan, mulc sor ănkăjit dă grehurlje alor, šă Ivan lju bučuzat. Mulči duhovni vođur isto aša vinje să fijă bučuzac dă la Ivan, ali jej nu să ănkăje njiš nu priznale grehurlje alor.

OBS Image

Ivan u zăs alu duhovni vođurljelje: "Voj šărpilor pljinj dă otrov! Ănkăjecăvă šă ščimbăcăvă sufljitu. Tot ljemnu kari nu adušji bun plod, u fi tijet žos šă u fi vărljit ăm fok. "Ivan u ispunulit šje proroku u zăs: "Ujtăći ju măn om šje u spunji ăm nenći dă činji, kari cu đirežji kalje."

OBS Image

Orikic Židov lor ăntribat pă Ivan, dakă ăj jăl Mesija. Ivan u ăntors vorba: "Ju nu mes Mesija, ali ăj daje šjinjiva šje vinji dă pă minji. Jăl ăj aša dă mari dă ju nu mes vredan njiš să ăj dăsvak sandalurlje."

OBS Image

Zuva dă pă aje, Isus u vinjit să fijă bučuzat dă la Ivan. Kănd lu văzut Ivan pă jăl, u zăs: "Ujtăcăva! Akulo ăj Birka alu Dimizov kari u lo grehu alu totă lume šă cara pă pămănt."

OBS Image

Ivan u zăs alu Isus: "Ju nu mes vredan să či bučez pă činji. Tu aj trăbuji pă minji să mă bučež." Ali Isus u zăs: "Tu trăbă să mă bučež, daje kă aje ăj benji să fašj." Aša Ivan lu bučuzat pă Isus, makar kă Isus njiš undată no grešilit.

OBS Image

Kănd su skulat Isus dăm apă, dă pă šje u fost bučuzat, Duhu alu Dimizov su arătat ăm formă dă grlică, šă u vinjit žos šă su uđunjit pă jăl. Ăm ista vremi, Graju alu Dimizov u svitit dăm nor, šă zăšje: "Tu ješć Fišjoru amnjov pă kari ju ăl plak, šă ju mes tari zadovoljan ku činji."

OBS Image

Dimizov u zăs alu Ivan: "Duhu Svănt u vinji žos šă su uđunji pă šinjiva pă kari tu bučež. Aje osobă ăj Fišjoru alu Dimizov". Numa ăj unu Dimizov. Ali kănd Ivan u bučuzat pă Isus, jăl u auzăt pă Dimizov Tată kum svitešći, u văzut pă Dimizov Fišjoru, kari ăj Isus, šă u văzut pă Duhu Svănt.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 3; Evanđelje dă pă Marko 1,9–11; Evanđelje dă pă Luka 3,1–23