South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

33. Puvešče dă om šje samănă

OBS Image

Una ză, Isus ănvăca mari gărmadă dă lumi apropi dă mal dă jezeră. Aša multă lumi ur vinjit să pujă ureči dă u trăbujit Isus să tunji ăm karu dă apă šje are la mal numa lume să ajvi lok să potă lji svitaskă. Jăl u šăzut ăm karu dă apă šă ănvăca pă lumi.

OBS Image

Isus lju spus asta puvešči: Om šje sămănă u mers să seminji šjeva ka sjemenkurlje. Šă kum lji vărlje dăm mănă, šjeva ka sjemenkurlje kăđe pă kalji, šă vrăbujilje ur vinjit šă ur mănkat kutotu sjemenkurlje."

OBS Image

"Alčilje sjemenkur ur kăzut pă pămănt pitrikos, hunđi are pucăn pămănt. Sjemenkurlje pă pămănt pitrikos păfriš ur iritit kă korjenu nu puće adănk să tunji ăm pămănt. Kănd u vinjit sorilje afară šă are kald, flancurlje sur uskat."

OBS Image

"A jară, šjeva ka alčilje sjemenkur ur kăzut ăm tuf ku măršunj. Elje sjemenkur sur apukat să kraskă, ali măršunjilje ljur šugušat. Aša flancurlje šje ur kriskut dăm sjemenkur pă loku dă măršunj no kriskut njiš no dat plod."

OBS Image

"Alčilje sjemenkur ur kăzut pă bun pămănt. Ešće sjemenkur ur kriskut šă ur făkut 30, 60 ili 100 răndur majmult plod dă kit sjemenka šje u fost sămănată. Ala kari ari ureč lasă să audă!"

OBS Image

Asta puvešči lju zăbunjit pă učenici. Aša Isus u objasnalit: "Sjemenka ăj vorba alu Dimizov. Kalje ăj osoba kari auđi vorba alu Dimizov, ali nu prišjepi, šă vinji sotona să je ăndărăt vorba alu Dimizov dă la osobe."

OBS Image

"Loku pitrikos ăj osobă kari auđi vorba alu Dimizov u apukă ku fălušăjă. Ali kănd să apukă să fijă gre ăm kust ili kănd lji njirgilešći šjinjiva, osobe fužji ăndărăt."

OBS Image

"Loku ku măršunj ăj osoba šje auđi vorba alu Dimizov, ali kum trešji vreme, brigurlje, găzdăšije, šă măndremilje dă kust gušulešći plăkăture păntru Dimizov. A rezultatu dă ănvăcala šje u auzăt nu fašji plod."

OBS Image

"Ali bun pămănt ăj osobă kari auđi vorba alu Dimizov, ănkređi, šă fašji plod."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 13,1–8, 18-23; Evanđelje dă pă Marko 4,1–8, 13-20; Evanđelje dă pă Luka 8,4–15