South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

17. Savezu alu Dimizov ku David

OBS Image

Šaul are elši kralj ăm Izrael. Jăl are nalt šă tari măndru, kum lume kivinje. Šaul are bun kralj, dăm elši orikići ej kum vladale ăm Izrael. Ali atunšje su apukat să fijă om rov kari nu punji ureći la Dimizov, aša Dimizov u akuljes ăm una ză om kari u fi kralj ăm loku aluj.

OBS Image

Dimizov u akuljes pă unu tănăr Izraelac kari să čima David să fijă kralj dă pă Šaul. David are fišjor šje păze životinjurlje ăm varušu Betlehem. Jăl păze biršilje alu tatăsu, David u amurăt šă pă lav, šă pă medved kari napadale pă biršilje. David are ponizan šă đirept om kari ănkriđe šă punje ureći la Dimizov.

OBS Image

David u kriskut să fijă mari kătană šă vođă. Kănd are David inka fišjor tănăr, jăl su bătut protiv dă div kari să čima Golijat. Golijat are trenărzăt kătană, tari bălor šă maj šjeva tri metri dă nalt! Ali David ku ažutore alu Dimizov lu amurăt pă Golijat šă u spasalit pă Izrael. Dă pă aje, David u kăpătat mulći bătăj protiv dă dužmanji alu Izrael dă šje lume ăl slavale pă jăl.

OBS Image

Šaul su apukat să fijă ljubomoran daje kă ominji plăšje pă David. Šaul u ănšjirkat ăm mulći răndur să ăl amori, aša David su askuns dă la Šaul. Una ză, Šaul ăl kuta pă David aša să ăl potă amură. Šaul u mers ăm pečină hunđi David să askunđe da la Šaul, ali Šaul nu lu văzut. David are tari dapropi dă Šaul šă puće să ăl amori, ali nu lu amurăt. Ăm lok dă aje, David u tijet unu dărab dă coljilje alu Šaul să areći kă nu lar amură să fijă jăl kralj.

OBS Image

Dă pă aje, Šaul u murit ăm bitkă, šă David u fost kralju alu Izrael. Jăl are bun kralj, a lume ăl plăšje. Dimizov lu blagoslovulit pă David šă lu făkut rănăkos. David u bătut mulći bătăj šă Dimizov ăj ažuta să pobjedilaskă pă dužmanji alu Izrael. David u lot varušu Jeruzalem šă lu făkut să fijă glavni varuš kit gođe David vladale, Izrael u rămas bălor šă găzdak.

OBS Image

David gănđe să fakă hram ăm kari Izraelci ar puće să slavalaskă pă Dimizov šă să fakă žrtvur. Dă 400 dă ej, lume slavale pă Dimizov šă ăj dušje žrtvur la Šatra dă sastankur šje u făkut Mojsije.

OBS Image

Ali Dimizov u mănat pă prorok Natan la David ku vorba: "Daje kă tu ješć om dă tabără, tu nu vi fašji Hramu păntru minji. Fišjoru atov u fašji. Ali ju čuj blagoslovuli tari. Unu dăm nasljedniku atov u vladali ka kralju dă lume ame pă lumi dă erikeš!" Numa unu nasljednik alu David kari puće să vladalaskă dă erikeš ăj Mesija. Mesija are akuljes dă la Dimizov kari u spasali pă lumi dă pămănt dăm grehurlje alor.

OBS Image

Kănd u auzăt David ešće vorbi, jăl dăm turdată u dat hvală ša ăl slavale pă Dimizov daje kă jăl u igirit alu David asta mari čast, šă mulči blagoslovur. David nu ščije kănd Dimizov u fašji ešće stvarur. Ali kum šă u fost, Izraelci ur trăbuji să aščepći dă lungat, majnti dă šje Mesija u vinji, hunđiva šă 1.000 aj.

OBS Image

David u vladalit ku điriptači šă ku vjernost mulc ej, šă Dimizov lu blagoslovulit pă jăl. Kum are mar pri kraju dă kustu aluj, jăl u zgrešilit urăt protiv dă Dimizov.

OBS Image

Una ză, kănd toči kătănjilje ăs re dă parči dă la kăšălje alor ăm bătajă, jăl su ujtat afară dăm palača aluj, šă u văzutu pă măndră mujeri kari să skălda. Je să čima Bat–Šeba.

OBS Image

Ăm lok să si ujtat ăndărăt, David u mănat pă šjinjiva să mergă šă su adukă la jăl. Jăl su kulkat ku je, šă u mănatu ăm napoj akasă. Nu dămult dă pă aje Bat–Šeba u mănat vorba alu David kă je ăj gărjonă.

OBS Image

Bărbatu alu Bat–Šeba šje să čima Urija, are unu dăm maj bună kătană. David lu čimat pă Urija ăm napoj dăm bătajă šă ju zăs să mergă să fijă ku băšăcaš. Ali Urija nu gănđe să mergă akasă kănd toči alčilje kătănj As re ăm tabără. Aša David lu mănat pă Urija ăm napoj ăm tabără šă ju zăs alu general să ăl pujă pă lok hunđi as re dužmanji maj bălor aša să ăl amori.

OBS Image

Dă pă šje u fost Urija amurăt, David su ănsurat ku Bat–Šeba. Majănkulje je u fătat fišjor alu David. Dimizov are tari mirgiš pă David dă šje u făkut, aša lu mănat pă prorok Natan să zăkă alu David kăt dă rov grehu aluj ăj. David su ănkăjit dă grehu aluj šă Dimizov ju jirtat. Kit gođ kusta David, jăl ăl punje ureći pă Dimizov šă ăm gre vremi.

OBS Image

A kazna alu David păntru grehu aluj, kupilu aluj u murit. Aša are borbur šă ăm familije alu David kit gođe u kustat, šă pučere alu David u slăbit. Makar kă David nu fost vjeran alu Dimizov, Dimizov inka u rămas vjeran la igiralurlje aluj. Dă pă aje, David šă Bat–Šeba ur avut altu fišjor, šă jej jur pus numi Salomon.

Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kenvija alu Samuel 10; 15–19; 24; 31; 2. Kenvija alu Samuel 5; 7; 11–12