South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

9. Dimizov čamă pă Mojsije

OBS Image

Dă pă šje u murit Josip toc dăm njamu aluj ur rămas ăm Egipat. Jej šă nasljednici alor măj pă dăpărći kusta mulc ăj šă ur avut mulc kupij. Jej să čima Izraelci.

OBS Image

Dă pă sto aj, tari mulc as re Izraelc. Egipčani maj mult nu să ăngănđe dă Josip šă dă kutotu šje benji u făkut păntru jej. Sur apukat să fijă frikoš dă Izraelci daje kă as re atice. Aša Faraon kari are ăm aje dobă ăm Egipat ljur făkut pă Izraelci să fijă robur alu Egipčanjilor.

OBS Image

Egipčani ljur pus ku sălă pă Izraelci să fakă mulči zgradur šă varušulje ăntrežj. Lukru gre, kusturlje alor as re bijednă, ali Dimizov lju blagoslovulit, šă jej ur avut maj mulc kupij.

OBS Image

Faraon u văzut kă Izraelci ave mulc kupij, aša u dat vorba pučernjikă să amori pă toc fišjori alu Izraelcilor aša să lji vărljaskă ăm apa šje kură Nil.

OBS Image

Una Izraelkă u fătat fišjor. Je šă bărbatu alji ur askuns pă kupil kit gođ puće.

OBS Image

Kănd nu maj puće să ăl askundă, lor băgat ăm korpă šă lur askuns la dunga dă apă šje kură Nil să ăl spasalaskă să nu ăl amori. Sorăsa maj bătărnă ăl pratale să vadă šje u fi ku jăl.

OBS Image

Fata alu Faraon u văzut košare šă su ujtat ăm nontru. Kănd u văzut pă kupilula, je lu lot ka pă fišjoru alji. Je u lot pă Izraelkă să ăl rănjaskă făr da šje je šćije kă aje are mumăsa alu kupilula. Kănd are kupilula dăstul da bătarn šă nu maj trăbuje lapčilje alu mumăsa, je lu ăntors la fata alu Faraon, kari ju pus numi Mojsije.

OBS Image

Ăm una ză, kănd Mojsije u kriskut, jăl u văzut pă Egipčan kari baći pă sluga Izraelac. Mojsije u ănšjirkat să spasalaskă pă urtaku Izraelac.

OBS Image

Kănd u sămcăt Mojsije kă njime nul viđe, jăl lu amurăt pă Egipćaninula šă lu ăngrupat. Ali šjinjiva u văzut šje u făkut Mojsije.

OBS Image

Kănd u auzăt Faraon šje u făkut Mojsije, jăl u ănšjirkat să ăl amori. Mojsije u skăpat dăm Egipat ăm pustinjă hunđi are pă bun lok ăndărăt dă la kătănjilje alu Faraon.

OBS Image

Mojsije păze životinjur ăm pustinjă dăparći dă la Egipat. Jăl u ămiritatu pă mujeri dăm lokula šă ave doj fišjor.

OBS Image

Una ză kănd băga sama Mojsije dă biršilje aluj, jăl u văzut tufa kum arđe. A tufe nu arđe să vi ars. Mojsije u mers kitră tufe să vadă maj benji. Kum u vinjit maj apropi, graju alu Dimizov u zăs: "Mojsije dăskulcăči. Tu staj pă pămănt svănt."

OBS Image

Dimizov u zăs: "Ju am văzut patnjurlje alu lume ame. Ju čuj măna la Faraon aša să skoc pă Izraelci afară dăm Egipat. Ju ljuj da pămăntu Kanaan, pămăntu šje am igirit alu Abraham, Izak šă alu Jakov."

OBS Image

Mojsije u ăntribat: "A šje dakă lume ur gănđi să ščiji šjinji mu mănat, šje să zăk?" Dimizov u zăs: "JU MES KARI MES. Aša zălji alor, JU MES mu mănat la voj. "Isto aša zălji alor: "Ju mes Jahve, Dimizovu alu ominji bătărnj avoštri, Abraham, Izak, šă Jakov. Asta ăj numilje amnjov dă erikeš."

OBS Image

Mojsije are frikos šă nu gănđe să mergă la Faraon daje kă gănđe kă no puće să svitaskă benji, aša Dimizov lu mănat pă fračilje alu Mojsije, Aron, să ăj ažuči. Dimizov ju zăs alu Mojsije šă alu Aron kă Faraon nu su da aša numa.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 1-4