South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

40. Isus ăj pă Krušji

OBS Image

Dă pă šje kătănjilje šor făkut šuf dăm Isus, jej lur pus ăndărat să ăl pujă pă krušji. Jej lur pus să ăš dukă krušji pă kari u muri.

OBS Image

Kătănjilje lur adus pă Isus pă lok šje să čima "Golgota" šă jur bătut ku kujilje mănjilje šă pišjorilje pă krušji. Ali Isus u zăs: "Tată, jartalji kă nu šćijă šje fašji. "Pilat lju dat zapovijed să skriji "Kralju alu Židovur" să puji pă krušji sus la kapu alu Isus.

OBS Image

Kătănjilje sur kockulit ku coljilje alu Isus. Kănd ur făkut asta, jej ur umpljet šje proroci ur zăs kă u fi: "Jej ur ămpărcăt coljilje amelji, una ăntri alt, šă ur kockulit păntru coljilje amelji."

OBS Image

Isus are pus pă krušji ăntri doj pljačkaš. Unu dăm jej ăš făšje šuf dăm Isus, ali hălalant u zăs: "Nu ci frikă dă Dimizov? Noj šćenj duvină, ali omusta no făkut njimik." Atunšje ju zăs alu Isus: "Mă arog la činji să či ăngănđešć dă minji ăm kraljevstva ata. "Isus ju ăntors vorba: "Astăs, tu vi fi ku minji ăm raj."

OBS Image

Vođurlje alu Židovur, šă alta lumi ăm gărmadă ăš făšje šuf dăm Isus. Jej jur zăs: "Dakă ješć tu fišjoru alu Dimizov, haj žos dă pă krušji šă spasalešćići! Atunšje noj unj ănkređi."

OBS Image

Atunšje noru pă ăntragă regija su ăntunjirišjit, makar kă are miržuku dă zuva. Su ăntunjirišjit dă dămnjaza šă u fost ăntunjerik tri šasur.

OBS Image

Atunšje Isus u plăns ăm graj: "Gata ăj! Tată, ju dov duhu amnjov ăm mănjilje atelji. "Atunšje u slăbuzăt kapu žos, šă u dat duhu aluj. Kănd u murit, are mari potres, šă mari zastor kari lji cănje ăndărăt pă lumi ăm Hram dă la Dimizov su rupt ăm dovă, su rupt dă sus pănăm žos.

OBS Image

Păm morće aluj, Isus u dăsvăkut kalji păntru lumi să vijă la Dimizov. Kănd u văzut kătana šje ăl păze pă Isus kutotu šje u fost, jăl u zăs: "Anume asta om nare duvină. Jăl are fišjoru alu Dimizov."

OBS Image

Atunšje Josip ša Nikodem, doj vođur alu Židovur kari ănkriđe kă Isus ăj Mesija, ur šjirut tela alu Isus dă la Pilat. Jej ur ănvălit tela ăm col šă lu pus ăm gropă dăm petră. Atunšje ur pus mari petră ăm nenći dă grope să ănčigă ulazu.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 27,27–61; Evanđelje dă pă Marko 15,16–47; Evanđelje dă pă Luka 23,26–56; Evanđelje dă pă Ivan 19,17–42