South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

25. Sotona ănšjărka pă Isus

OBS Image

Da pă aje šje Isus u fost bučuzat, Duhu Svănt lu dus pă jăl ăm pustinjă, hunđi postule patru zăšj zălji (40) šă nopc. Atunšje Sotona u vinjit la Isus šă lu ănšjirkat să grešilaskă.

OBS Image

Sotona u ănšjirkat pă Isus aša dă u zăs: "Dakă ješć Fišjoru alu Dimizov fă dăm petrilješće pita aša să poc mănka!"

OBS Image

Isus u ăntors vorba: "Skrijă ăm Vorba alu Dimizov: "Lume nu u kustă numa dăm pită să potă, nego dăm totă vorba kari vinji dăm gura alu Dimizov!"

OBS Image

Atunšje Sotona lu dus pă Isus ăm Svănt Grad, šă ăl punji pă Hram pă maj nalt lok šă u zăs: "Dakă ješć tu Fišjoru alu Dimizov, vărlješčići žos, daje kă ăj skris: "Dimizov u zăšji vorba pučernjikă alu anđeji aluj să či căjă aša dă pišjoru atov să nu să luvaskă ăm petră!"

OBS Image

Ali Isus u ăntors vorba alu Sotona, aša u čitălit dăm Karči. Isus u zăs: "Ăm Vorba alu Dimizov jăl u zăs vorba pučernjikă alu lume aluj: "Nu ănšjirkăc pă Domnu Dimizovu avostru."

OBS Image

Atunšje Sotona u arătat alu Isus kutotu kraljevstvurlje pă pămănt šă kutotu slava aluj, šă u zăs: "Ju cuj da kutotu asta dakă či punji ăm ănđinuc šă să slavalešć pă minji."

OBS Image

Isus ju ăntors vorba: Fužji ăndărăt dă la minji Sotonu! Ăm vorba alu Dimizov jăl u dat vorba pučernjikă alu lume aluj, "Numa la Domnu Dimizov ăm đinuc šă numa pă jăl služulecăr."

OBS Image

Nu su dat Isus la ănšjirkalurlje alu Sotona, aša Sotona lu lăsat. Atunšje anđaji ur vinjit šă ur băgat sama dă Isus.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 4,1–11; Evanđelje dă pă Marko 1,12–13; Evanđelje dă pă Luka 4,1–13