Čergari: Bibliske paramiče pale savorende

Updated ? hours ago # views See on DCS

6. O Del vodil briga palo Isako

OBS Image

Kana sas o Avraam zurales purano, lesko čhavo o Isak barjilo ando baro manuš. Gajda kaj o Avraam bičhaldas jećhe katar pire slugen te boldelpes ande phuv kaj trajilas e Avraamešći familija, te anel okotar lešće čhavešće e Isakošće romnji.

OBS Image

Nakon so dugo putuilas ande phuv kaj trailas e Avraamešći familija, o Del anda e sluga džike Reveka. Voj sas e Avraamešće phralešći unuka.

OBS Image

E Reveka pristanisardas te mućel pire familija thaj te teljarel e Isakošće slugasa ande Isakosko ćher. Thaj čim aresli o Isak lijalat pešće pale romnji.

OBS Image

Nakon but e vrjama, o Avraam mulo, a sa so o Del obećisardas lešće thaj o savez savo sklopisardas lesa nakhline po Isak. O Del obećisardas e Avraamešće kaj avelale les potomkurja kaj naštik te đinavena pes, ali e Isakošći romnji, e Reveka, naštik ačhelas khamni.

OBS Image

O Isak pomolisajlo pale Reveka, thaj o Del muklas te vi voj ačhel phari, e blizancenca. E duj čhavra borisajle maškar peste dok sas ande Revekako đi, pa e Reveka phučlas e Devle so si godova.

OBS Image

O Del phenda e Revekaće: "Duj them inkljela katar ćire duj čhave save si ande tute. Borina pes mašrkar phende thaj o maj purano služila e maj ternese."

OBS Image

Kana e Revekaće čhave sas bijande, o maj purano čhavo inkljisto sa lolo thaj balalo, thaj akhardinele Esav. Aska inkljisto vi o maj terno, inđarelas e Esavešći khuv thaj akhardinele Jakov.

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 24,1–25,26