Čergari: Bibliske paramiče pale savorende

Updated ? hours ago # views See on DCS

21. O Del obićisarel e Mesija

OBS Image

Katar o početko, o Del planirisarda te bičhalel e Mesija. Prvo obećanje palo Mesija avilo e Adamešće thaj e Evaće. O Del obećisardas kaj avela bijando e Evako potomko, savo zdrobilila e sapesko šoro. O sap savo hohadas e Eva sas o Beng. O obećanje značisardas kaj o Mesija pobedila e Benće.

OBS Image

O Del obećisardas e Avraamešće kaj kroz leste sa e themešće manuša primina blagoslov. Akava blagoslov avela ispunime kana avela o Mesija. Vo omugućila te svako manuš andar svako them aven spasime.

OBS Image

O Del obećisardas e Mojsijašće kaj ando budućnost vazdela još jećhe proroko sago e Mojsija. Akava sas još jek obećanje palo Mesija savo avela ande cara maj posle vrjama.

OBS Image

O Del obećisardas e Davidešće savo sas caro, kaj jek katar lešće potomkurja vladila sago caro e Devlešće themeja zauvek. Akava značilas kaj o Mesija avela jek katar e Davidešće potomkurja.

OBS Image

Kroz e Jeremijasko potomko, o Del obećisardas kaj sklopila Nevo Savezo, ali na savezo sago kaj o Dele sklopisardas e Izraelconenca po Sinaj. Ando Nevo Savezo o Del ramola piro zakono pe themešće lile, a o them priznajila e Devles, avena lesko them, a vo jartola lenđe bezeha. O Mesija utemeljila o Nevo Savezo.

OBS Image

E Devlešće prorokurja isto gajda phendine kaj o Mesija avela proroko, rašaj thaj caro. Proroko si manuš savo ašunel e Devlesko alav thaj askal phenel e themešće so phendas o Del. O Mesija si godova proroko bi manako saves o Del obećisardas kaj bičhalela.

OBS Image

E Izraelošće rašaja prinosinas žrtve e Devlešće umesto o them, sago zamena pale lenđe bezeha. E rašaja isto molinas pe e Devlešće palo them. O Mesija avela godova savršeno baro rašaj savo prinesila korkoro pes sago savršeno žrtva e Devlešće.

OBS Image

Caro si vareko savo vladilas ando carstvo thaj sudilas e themešće. O Mesija avela godova savršeno caro, savo bešela po prestolje pire prapaposko e Davidosko. Vladila pe sasto them zauvek, uvek sudila pravo thaj anela lačhe odluke.

OBS Image

E Devlešće prorokurja još but godova proreknisardine palo Mesija. O proroko Malahija prorokuisardas kaj majsigo katar o Mesija avel jek aver baro proroko. O Isaija prorokuisardas kaj o Mesija avela bijando katar e čhej savi još nas udajime. O prorok Mihej phendas kaj avela bijando ando gav Vitlejem.

OBS Image

O proroko Isaija phendas kaj o Mesija trajilas ande Galileja, tešisarela e theme phađe ilenca, thaj proglasila sloboda e phanglenđe. Isto gajda predvidisardas kaj o Mesija sastarela e nasvale theme thaj okolen save naštik ašunenas, dićhenas, mothonas thaj phirenas.

OBS Image

O proroko Isaija isto gajda prorokuisardas kaj e Mesija mrzana bi razlogosko thaj kaj odbacina les. Aver prorokurja phendine kaj okola save mudarena e Mesija čhudena e kocka pale lešće drze thaj kaj lesko drugari izdaila les. O proroko Zaharija anglal dikhlas kaj godova drugari avela poćindo trjanda rupune lovora palee Mesijašći izdaja.

OBS Image

E prorokurja isto gajda phendine sar o Mesija merela. O proroko Isaija anglal dikhlas kaj o them čhungarela les, marena muj lestar thaj marena e Mesija. Hvarena les thaj merela ande bari patnja thaj muka, vi ako či ćerdas nisosko bilačhipe.

OBS Image

E prorokurja isto gajda phendine kaj o Mesija avela savršeno bi bezehengo. Merela te lel pe peste e kazna pale bezeha sa e themešće. Lešći kazna anela miro maškar o them thaj o Del. Thaj zbog godova sas e Devlešći volja te merel o Mesija.

OBS Image

E prorokurja anglal dikhline kaj o Mesija merela, ali vi kaj o trito đes o Del vazdelales andar e mule. Kroz e Mesijasko smrto thaj lesko uskrsnuće, o Del ostvarila piro plano te spasil e bezehalen thaj te započnil o Nevo Savezo.

OBS Image

O Del sikadas e prorokonenđe but stvarja palo Mesija, ali o Mesija či avilo pale vrjama dok trajilas ni jek kadar godola prorokurja. 400 brš nakon so sas dino zadnjo proročanstvo, tačno ande pravo vrjama, o Del bičhaldas e Mesija po them.

Biblijske paramiča andar o: Postanak 3,15; 12,1–3; Ponovljeni zakon 18,15; 2. Samuilova 7; Jeremija 31; Isaija 59,16; Danijel 7; Malahija 4,5; Isaija 7,14; Mihej 5,2; Isaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; Zaharija 11,12–13; Isaija 50,6; Psalam 16,10–11