Čergari: Bibliske paramiče pale savorende

Updated ? hours ago # views See on DCS

13. E Devlesko savez e Izraelconenca

OBS Image

Nakon so o Del nakhadas e Izraelconen kroz o lolo more, inđardaslen kroz e divljina džike planina savi akhardolas Sinaj. Godoja planina sas isto okoja planina pe savi o Mojsije dikhlas o kaš sar phabolas. E manuša razapnisardine pire šaturja tele paše e planina.

OBS Image

O Del phendas e Mojsijašće thaj e Izraelošće themešće: "Ako avena manđe poslušno thaj inćaren mungro savezo, avena mungri dragoceno svoina, carstvo rašajengo thaj sveto them."

OBS Image

Trin đes maj posle, nakon so o them duhovno pripremisajle, o Del fuljisto po vrho e planinako Sinaj e grmljavinasa, e munjesa, thuvesa, thaj glasno trubaće zvukosa. Samo e Mojsijašće sas muklo te lelpe opre po vrho e planinako.

OBS Image

Askal o Del dija len savezo thaj phendas lenđe: "Me sem o Jahve o Del tumaro, savo spasisardem tumen andar o ropstvo ando Egipat. Na slavin aver devlen."

OBS Image

"Na ćer idolurja niti slavisar len kaj me, o Jahve, sem ljubomorno Del. Na koristisar mungro alav po bilačhipe. Dik te o Savatosko đes avel tuće sveto. Aver alavenca, ćer sa ćire buća ande šov đesa kaj eftato đes si đes kana trubul te odmoris tu thaj detut gođi mande."

OBS Image

"Poštuisar ćire dades thaj ćire deja. Na mudar. Na ćer preljub. Na čor. Na hohav. Na mang te aveltut romnji, ćhere, ili bilo so aver so naj ćiro.

OBS Image

Askal o Del ramosardas kala Deš zapovedurja pe duj ploče katar o bar thaj dijalen e Mojsijašće. O Del askal dijas vi but aver zakonurja thaj pravilurja save trubun te sledin. Ako o them čhola kan ke akala zakonurja, o Del obećisardas kaj blagoslovila len thaj štitila len. A ako či čhon kan ke Devlešće alava, o Del kaznila len.

OBS Image

O Del dijas vi e Izraelconenđe detaljno opis palo šatori savo kamlas te ćeren. Akarda les Šator e sastankosko, ande savo sas duj sobe, save delilas o bari firanglja. Samo o baro rašaj tromalas te del andre aver soba pale firanglja, kaj okote trajilas o Del.

OBS Image

Ko god prekršisardas e Devlesko zakono, šaj andasas e životinja po žrtveniko anglo Šatori e sastankosko sago žrtva e Devlešće. O rašaj dijasas čhurjasa e životinja thaj dijasas lat jag po žrtveniko. O rat e životinjako savi sas žrtvujime učharel o bezah godole manušesko thaj ćerelas godole manuše čisto ande Devlešće jakha. O Del odabirisardas e Mojsiješće phrales e Arone thaj e Aronešće potomkonen te aven lešće rašaja.

OBS Image

Nakon varesavi vrjama o them nas majbut čhonas kan ke zapovedi save dijas len o Del, te poštuin e jećhe Devle thaj te aven lesko posebno them. Ali na dugo nakon so obećisardine kaj avena poslušne e Devlešće, gadno sagrešisardine.

OBS Image

O Mojsije sas but đesa po vrho e planinako Sinaj thaj ćerelas svato e Devlesa. E themešće dojadisardas te ažućarenle te boldelpes. Thaj andine sunakaj e Aronešće thaj mangline lestar te ćerel lenđe idole!

OBS Image

O Aron ćerdas sunakuno idoli ando obliko e guruvesko. O them počnisardas divlje te slavin godole idoles thaj te anen lešće žrtve! O Del zurale holjajlo pe lende kaj sagrešisardine thaj planirisarda sa te uništil len. Ali o Mojsije molisajlo pale lende, thaj o Del ašundas lešći molitva thaj či uništisarda len.

OBS Image

Kana o Mojsije fuljisto katar e planina thaj dikhlas e idoles, sas gajda holjariko kaj phaglas e barune ploče pe save o Del ramosardas e Deš zapovedurja.

OBS Image

Askal o Mojsije phaglas e idoles thaj ćerdas lestar praho, o praho čhutas ande varesosko paj thaj tradas e themes te pen godva paj. O Del bičhaldas e bare nevolje po them thaj but lendar muline.

OBS Image

O Mojsije ćerdas aver barune ploče pale Deš zapovedi save zamenina okolen kaj phaglas. Askal palem lijapes opre pe planina thaj molisajlo te o Del jartosarel e themešće. O Del ašunda e Mojsija thaj jartosardas lenđe. O Mojsije boldapes katar e planina e Deš zapovedenca pe neve ploče. Askal o Del inđardas e Izraelconen katar e planina Sinaj dromesa pale obećime phuv.

Biblijaće paramiča andar o: Izlasko 19–34