hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

5. Sin obećanja

OBS Image

Deset godina nakon što su Abram i Saraja stigli u Kanaan, još uvijek nisu imali dijete. Stoga je Abramu njegova žena, Saraja, rekla: "Budući da mi Bog nije dopustio da imam djecu, a sada sam prestara da imam djecu, evo moje sluškinje, Hagare. Oženi i nju kako bi ona mogla roditi dijete za mene."

OBS Image

I tako, Abram je oženio Hagaru. Hagara je dobila dečkića, a Abram ga je nazvao Jišmael. Međutim, Saraja je postala ljubomorna na Hagaru. Kada je Jišmael imao trinaest godina, Bog je opet progovorio Abramu.

OBS Image

Bog je rekao: "Ja sam Bog Svemogući. Sklopit ću savez s tobom." Tada se Abram poklonio do zemlje. Bog je ujedno rekao Abramu: "Bit ćeš otac mnogih naroda. Tebi i tvojim potomcima dat ću zemlju Kanaan u posjed, a ja ću zauvijek biti njihov Bog. Moraš obrezati svakog dječaka i muškarca u svojoj obitelji."

OBS Image

"Tvoja žena, Saraja, imat će sina – on će biti sin obećanja. Nazovi ga Izak. S njim ću sklopiti svoj savez, a od njega će postati veliki narod. I od Jišmaela ću učiniti veliki narod, ali savez ću sklopiti s Izakom." Tada je Bog promijenio Abramovo ime u Abraham, što znači "otac mnogih". Bog je ujedno promijenio Sarajino ime u Sara, što znači "princeza".

OBS Image

Tog je dana Abraham obrezao svakog dječaka i muškarca u svojem kućanstvu. Oko godinu dana kasnije, kad je Abraham imao 100 a Sara 90 godina, Sara je rodila Abrahamovog sina. Nazvali su ga Izak, kao što im je Bog rekao.

OBS Image

Kad je Izak bio mladić, Bog je ispitao Abrahamovu vjeru tako što je rekao: "Uzmi Izaka, svog jedinog sina, i ubij ga kao žrtvu meni." Abraham je opet poslušao Boga i pripremio se žrtvovati svog sina.

OBS Image

Dok su Abraham i Izak hodali do mjesta žrtve, Izak je pitao: "Oče, imamo drvo za žrtvu, ali gdje je janje?" Abraham je odgovorio: "Bog će se pobrinuti za janje za žrtvu, sine moj."

OBS Image

Kad su stigli do mjesta gdje je trebalo prinijeti žrtvu, Abraham je zavezao svoga sina Izaka i stavio ga na žrtvenik. Upravo kada se Abraham spremao ubiti svog sina, Bog je rekao: "Stani! Nemoj nauditi dječaku! Sada znam da me se bojiš, jer nisi poštedio od mene ni svog jedinog sina."

OBS Image

Abraham je u blizini vidio ovna koji je zapeo u grmu. Bog se pobrinuo da ovan bude žrtva umjesto Izaka. Abraham je radosno prinio ovna kao žrtvu.

OBS Image

Tada je Bog rekao Abrahamu: "Budući da si mi bio spreman dati sve, čak i svog jedinog sina, obećajem da ću te blagosloviti. Tvojih potomaka bit će više nego zvijezda na nebu. Budući da si me poslušao, sve obitelji na svijetu bit će blagoslovljene kroz tvoju obitelj."

Biblijska priča iz Knjige Postanka 16-22