hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

38. Isus je izdan

OBS Image

Svake godine, Židovi su slavili Pashu. To je bila proslava Božjeg izbavljenja njihovih predaka iz ropstva u Egiptu, koji se dogodio mnogo stoljeća prije toga. Otprilike tri godine nakon što je Isus počeo javno propovijedati i poučavati, rekao je svojim učenicima da želi proslaviti Pashu s njima u Jeruzalemu, te da će ga tamo ubiti.

OBS Image

Jedan od Isusovih učenika bio je čovjek koji se zvao Juda. Juda je bio zadužen za apostolsku blagajnu, ali je volio novac, tako da ga je često krao iz blagajne. Nakon što su Isus i njegovi učenici stigli u Jeruzalem, Juda je otišao židovskim vođama i ponudio im da izda Isusa u zamjenu za novac. Znao je da židovski vođe niječu da je Isus Mesija i da su ga planirali ubiti.

OBS Image

Židovski vođe, predvođeni velikim svećenikom, platili su Judi trideset srebrenih novčića da izda Isusa. To se dogodilo točno onako kako su to proroci pretkazali. Juda je pristao, uzeo novac i otišao. Počeo je tražiti priliku da im pomogne uhititi Isusa.

OBS Image

U Jeruzalemu je Isus slavio Pashu sa svojim učenicima. Tijekom pashalnog objeda, Isus je uzeo kruh i prelomio ga. Rekao je: "Uzmite i jedite ovo. Ovo je moje tijelo, koje se daje za vas. Ovo činite da biste me se sjećali." Na ovaj način, Isus je rekao da će njegovo tijelo biti žrtvovano za njih.

OBS Image

Onda je Isus podigao čašu i rekao: "Pijte ovo. To je moja krv Novoga saveza, koja se prolijeva za oproštenje grijeha. Ovo činite da biste me se sjećali svaki put kad ju pijete."

OBS Image

Onda je Isus rekao učenicima: "Jedan od vas će me izdati." Učenici su bili šokirani i pitali su tko bi učinio takvo što. Isus je rekao: "Osoba kojoj dam komad kruha je izdajnik." Onda je dao kruh Judi.

OBS Image

Nakon što je Juda uzeo kruh, obuzeo ga je Sotona. Juda je izašao van i otišao pomoći židovskim vođama da uhite Isusa. Bio je mrak.

OBS Image

Nakon jela, Isus i njegovi učenici su otišli na Maslinsku goru. Isus im je rekao: "Svi ćete me večeras napustiti. Pisano je: 'Udarit ću pastira i sve će se ovce razbježati.'"

OBS Image

Petar mu je odgovorio: "Čak i ako te svi drugi napuste, ja neću!" Onda je Isus rekao Petru: "Sotona vas sve želi obuzeti, ali ja sam molio za tebe, Petre, da tvoja vjera ne zataji. Ipak, večeras ćeš, prije nego što pijetao zakukuriče, tri puta zanijekati da me uopće poznaješ."

OBS Image

Petar je onda rekao Isusu: "Čak i ako budem morao umrijeti, nikad te neću zanijekati!" Svi drugi učenici govorili su isto.

OBS Image

Onda je Isus otišao sa svojim učenicima na mjesto zvano Getsemanski vrt. Isus im je rekao da mole kako ne bi ušli u napast. Onda je Isus otišao da se moli nasamo.

OBS Image

Isus je molio tri puta: "Oče moj, ako je moguće, molim te da ne moram popiti ovu čašu patnje. No, ako nema drugog načina da se oproste ljudski grijesi, onda neka bude tvoja volja." Isus je bio jako uznemiren i njegov znoj je padao poput kapi krvi. Bog je poslao anđela da ga osnaži.

OBS Image

Nakon svakog puta kada se molio, Isus bi se vratio svojim učenicima, ali oni su spavali. Kad se vratio treći put, Isus je rekao: "Probudite se! Moj izdajnik je ovdje."

OBS Image

Juda je došao sa židovskim vođama, vojnicima, i velikim mnoštvom. Nosili su mačeve i toljage. Juda je došao Isusu i rekao mu: "Pozdravljam te, Učitelju," i poljubio ga. To je bio znak židovskim vođama da znaju koga trebaju uhititi. Onda je Isus rekao: "Juda, zar me izdaješ poljupcem?"

OBS Image

Dok su vojnici provodili Isusovo uhićenje, Petar je izvukao mač i odsjekao uho sluzi velikog svećenika. Isus mu je rekao: "Vrati mač u korice! Ja od Oca mogu tražiti cijelu vojsku anđela da me brani. Ipak, moram biti poslušan svome Ocu." Onda je Isus zacijelio uho tog čovjeka. Nakon što je Isus bio uhićen, svi učenici su se razbježali.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 26:14‒56; Evanđelja po Marku 14:10‒50; Evanđelja po Luki 22:1‒53; Evanđelja po Ivanu 12:6; 18:1‒11