hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

48. Isus je obećani Mesija

OBS Image

Kad je Bog stvorio svijet, sve je bilo savršeno. Nije bilo grijeha. Adam i Eva voljeli su jedno drugo, a voljeli su i Boga. Nije bilo ni bolesti ni smrti. Bog je i htio da svijet bude takav.

OBS Image

Sotona je progovorio kroz zmiju u vrtu kako bi zaveo Evu. Ona i Adam su tada sagriješili protiv Boga. Budući da su sagriješili, svi na zemlji znaju biti bolesni i svi umiru.

OBS Image

Budući da su Adam i Eva sagriješili, dogodilo se nešto još gore. Postali su Božji neprijatelji. Zato se od tada svaka osoba rađa s grešnom naravi i ujedno je Božji neprijatelj. Odnos između Boga i ljudi bio je narušen zbog grijeha. Međutim, Bog je imao plan da obnovi taj odnos.

OBS Image

Bog je obećao da će jedan od Evinih potomaka smrskati Sotoninu glavu, a da će Sotona raniti njegovu petu. To je značilo da će Sotona ubiti Mesiju, ali da će ga Bog ponovno vratiti u život, te da će Mesija zauvijek smrskati Sotoninu moć. Mnogo godina kasnije, Bog je objavio da je Isus taj Mesija.

OBS Image

Kad je Bog potopom uništio cijelu Zemlju, providio je brod koji će spasiti ljude koji su vjerovali u njega. Na isti način, svi zaslužuju biti uništeni zbog svojih grijeha, ali Bog je dao Isusa da spasi svakoga tko vjeruje u njega.

OBS Image

Stotinama godina, svećenici su neprestano prinosili žrtve Bogu za ljude, da bi pokazali kaznu koju zaslužuju zbog svojih grijeha. No, te žrtve nisu mogle odnijeti grijeh. Isus je najveći veliki svećenik. Za razliku od drugih svećenika, on je prinio samoga sebe kao jedinu žrtvu koja je mogla odnijeti grijehe svih ljudi na svijetu. Isus je savršeni veliki svećenik, jer je uzeo kaznu za svaki grijeh koji je itko ikad počinio.

OBS Image

Bog je rekao Abrahamu: "Svi narodi zemlje bit će blagoslovljeni preko tebe." Isus je bio Abrahamov potomak. Svi narodi bili su blagoslovljeni preko njega, jer svatko tko vjeruje u Isusa spašen je od grijeha i postaje Abrahamov duhovni potomak.

OBS Image

Kad je Bog rekao Abrahamu da prinese svoga sina Izaka kao žrtvu, Bog je providio jarca za žrtvu umjesto njegovog sina Izaka. Svi mi zaslužujemo umrijeti za svoje grijehe! Ali Bog je dao Isusa, Janje Božje, kao žrtvu koja umire umjesto nas.

OBS Image

Kada je Bog poslao zadnju pošast na Egipat, rekao je svakoj izraelskoj obitelji da zakolje savršeno janje i poškropi njegovu krv na vrh i sa strane dovrataka svoje kuće. Kada je Bog vidio krv, zaobišao je njihove kuće i nije ubio njihove prvorođene sinove. Ovaj događaj se zove Pasha.

OBS Image

Isus je naše pashalno Janje. On je savršen i bezgrešan, a bio je ubijen za vrijeme pashalne proslave. Kada netko povjeruje u Isusa, Isusova krv plaća za grijeh te osobe, a Božja kazna zaobilazi tu osobu.

OBS Image

Bog je sklopio Savez s Izraelcima, koji su bili njegov izabrani narod. Međutim, Bog je sada sklopio Novi savez koji je dostupan svima. Zbog ovog Novog saveza, svatko iz bilo kojega naroda može postati dio Božjega naroda tako što će vjerovati u Isusa.

OBS Image

Mojsije je bio veliki prorok koji je navijestio Božju riječ. Međutim, Isus je najveći prorok od svih. On je Bog, tako da je sve što je učinio i rekao bilo djelo i riječ Božja. Zbog toga se Isus naziva Riječ Božja.

OBS Image

Bog je obećao kralju Davidu da će jedan od njegovih potomaka zauvijek vladati kao kralj nad Božjim narodom. Budući da je Isus Sin Božji i Mesija, on je taj posebni Davidov potomak koji može vladati zauvijek.

OBS Image

David je bio kralj Izraela, ali Isus je kralj cijelog svemira! On će doći ponovno i vladati svojim kraljevstvom u pravdi i miru, zauvijek.

Biblijska priča iz knjige Postanka 1-3; 6; 14; 22; Knjige Izlaska 12; 20; 2. Knjige o Samuelu 7; Poslanice Hebrejima 3:1‒6; 4:14‒5:10; 7:1‒8:13; 9:11‒10:18; Otkrivenja 21