hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

43. Nastanak Crkve

OBS Image

Nakon što se Isus vratio na nebo, učenici su ostali u Jeruzalemu kako im je Isus zapovjedio da učine. Vjernici su se tamo stalno skupljali na molitvu.

OBS Image

Svake godine, pedeset dana nakon Pashe, Židovi su slavili važan dan zvan Pedesetnica. Pedesetnica je bilo vrijeme kada su Židovi slavili žetvu pšenice. Židovi su dolazili iz cijelog svijeta u Jeruzalem da bi zajedno slavili Pedesetnicu. Te godine, vrijeme Pedesetnice je došlo oko tjedan dana nakon što je Isus uzašao na nebo.

OBS Image

Dok su vjernici bili svi zajedno, odjednom se kuća u kojoj su bili ispunila zvukom jakog vjetra. Onda se nešto što je izgledalo poput plamičaka vatre pojavilo iznad glava svih vjernika. Svi oni su se ispunili Duhom Svetim i počeli govoriti drugim jezicima.

OBS Image

Kad su ljudi u Jeruzalemu čuli buku, mnoštvo je došlo vidjeti što se događa. Kad su ljudi čuli vjernike kako najavljuju divna djela Božja, bili su začuđeni da su čuli sve to na svojemu materinskom jeziku.

OBS Image

Neki od tih ljudi optužili su učenike da su pijani. Međutim, Petar je ustao i rekao im: "Poslušajte me! Ovi ljudi nisu pijani! Ovo je ispunjenje proročanstva proroka Joela, u kojem Bog kaže: 'U posljednje dane, izlit ću svoga Duha.'"

OBS Image

"Ljudi Izraelci, Isus je bio čovjek koji je učinio mnoge moćne znakove i čuda uz pomoć Božje sile, kao što ste vidjeli i već znate. Međutim, vi ste ga razapeli!"

OBS Image

"Iako je Isus umro, Bog ga je uskrisio od mrtvih. Ovo je ispunjenje proroštva koje glasi: 'Nećeš dopustiti da tvoj Svetac u grobu istrune'. Mi smo svjedoci činjenice da je Bog Isusa uskrisio i vratio u život."

OBS Image

"Isus je sada uzdignut i sjedi s desne strane Boga Oca. Štoviše, Isus je poslao Duha Svetoga baš kao što je i obećao da će učiniti. Duh Sveti čini sve ovo što sada vidite i čujete."

OBS Image

"Vi ste razapeli ovog čovjeka, Isusa. No, znajte sa sigurnošću da je Bog Isusa učinio i Gospodinom i Mesijom."

OBS Image

Ljudi koji su slušali Petra bili su duboko uznemireni onime što su čuli. Stoga su upitali Petra i učenike: "Braćo, što da učinimo?"

OBS Image

Petar im je odgovorio: "Svaki od vas treba se pokajati i neka se krsti u ime Isusa Krista, kako bi vam Bog oprostio grijehe. Tada će vam isto dati dar Duha Svetoga."

OBS Image

Oko 3000 ljudi je povjerovalo u to što je Petar rekao i postalo Isusovim učenicima. Bili su kršteni i postali su dio crkve u Jeruzalemu.

OBS Image

Učenici su stalno slušali apostolsko učenje, provodili su vrijeme zajedno, jeli zajedno, te molili se jedni s drugima. Uživali su u zajedničkom slavljenju Boga i sve što su imali, dijelili su jedni s drugima. Svi su dobro mislili o njima. Svaki dan je sve više ljudi postajalo vjernicima.

Biblijska priča iz Djela apostolskih 2