hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

13. Božji savez s Izraelom

OBS Image

Nakon što je Bog proveo Izraelce kroz Crveno more, odveo ih je kroz divljinu do planine koja se zove Sinaj. Bila je to ista ona planina na kojoj je Mojsije vidio gorući grm. Narod je postavio šatore na podnožju planine.

OBS Image

Bog je Mojsiju i izraelskom narodu rekao: "Ako mi budete poslušni i budete držali moj savez, bit ćete moj dragocjeni posjed, kraljevstvo svećenika i sveti narod."

OBS Image

Tri dana kasnije, nakon što se narod duhovno pripremio, Bog je sišao na vrh planine Sinaj s grmljavinom, munjama, dimom i glasnim zvukom trube. Samo je Mojsiju bilo dozvoljeno popeti se na planinu.

OBS Image

Tada im je Bog dao savez i rekao: "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji te je spasio od ropstva u Egiptu. Nemoj štovati druge bogove."

OBS Image

"Nemoj raditi idole niti ih štovati, jer sam ja, Jahve, ljubomoran Bog. Nemoj koristiti moje ime na uvredljiv način. Pobrini se da ti sedmi dan bude svet. Drugim riječima, sav svoj posao napravi u šest dana, jer sedmi dan je dan kada se trebaš odmarati i mene sjećati."

OBS Image

Poštuj svog oca i majku. Ne ubij. Ne čini preljuba. Ne kradi. Ne laži. Ne poželi imati ženu, kuću ili bilo što što pripada tvom bližnjem."

OBS Image

Onda je Bog napisao ovih Deset zapovijedi na dvije kamene ploče i dao ih Mojsiju. Bog je ujedno dao mnoge druge zakone i pravila koja su trebali slijediti. Ako ljudi budu poslušni ovim zakonima, Bog je obećao da će ih blagosloviti i štititi. Ako im budu neposlušni, Bog će ih kazniti.

OBS Image

Bog je Izraelcima dao i detaljan opis šatora koji je htio da naprave. Zvao se Šator sastanka, i imao je dvije sobe, koje je dijelio velik zastor. Samo je veliki svećenik smio ući u sobu iza zastora, jer je tamo živio Bog.

OBS Image

Tko god bi prekršio Božji zakon, mogao je donijeti životinju na žrtvenik pred Šatorom sastanka kao žrtvu Bogu. Svećenik bi zaklao životinju i spalio ju na žrtveniku. Krv životinje koja je bila žrtvovana pokrivala bi grijeh te osobe i učinila ju čistom u Božjim očima. Bog je odabrao Mojsijevog brata Arona i Aronove potomke da budu njegovi svećenici.

OBS Image

Narod je pristao biti poslušan zakonima koje im je Bog dao, da štuju jedinog Boga i da budu njegov poseban narod. Ali ubrzo nakon što su obećali da će biti poslušni Bogu, strašno su sagriješili.

OBS Image

Mojsije je mnoge dane provodio na vrhu gore Sinaj, gdje je razgovarao s Bogom. Ljudima je dosadilo čekati ga da se vrati. Stoga su donijeli zlata Aronu i tražili od njega da im napravi idola.

OBS Image

Aron je napravio idola od zlata u obliku teleta. Ljudi su počeli divlje štovati tog idola i prinositi mu žrtve! Bog je bio jako ljut na njih jer su sagriješili i planirao ih je uništiti. Međutim, Mojsije se molio za njih i Bog je uslišao njegovu molitvu i nije ih uništio.

OBS Image

Kad je Mojsije sišao s planine i vidio idola, bio je tako ljut da je razbio kamene ploče na kojima je Bog napisao Deset zapovijedi.

OBS Image

Onda je Mojsije razbio idola u prah, ubacio prah u nešto vode i natjerao narod da pije tu vodu. Bog je poslao pošast na ljude i mnogo ih je umrlo.

OBS Image

Mojsije je napravio nove kamene ploče za Deset zapovijedi kako bi zamijenile one koje je razbio. Onda se ponovno popeo na planinu i molio Boga da oprosti narodu. Bog je poslušao Mojsija i oprostio im. Vratio se s planine s Deset zapovijedi napisanim na novim pločama. Nakon toga, Bog je Izraelce poveo s gore Sinaj prema Obećanoj zemlji.

Biblijska priča iz Knjige Izlaska 19-34