hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

9. Bog poziva Mojsija

OBS Image

Nakon Josipove smrti, sva njegova rodbina ostala je u Egiptu. Oni i njihovi potomci nastavili su tamo živjeti mnogo godina i imali su mnogo djece. Zvali su se Izraelci.

OBS Image

Nakon nekoliko stotina godina, broj Izraelaca je jako porastao. Egipćani se više nisu sjećali Josipa i svega što je učinio za njih. Počeli su se bojati Izraelaca, jer ih je bilo toliko puno. Zato je faraon koji je tada vladao Egiptom učinio Izraelce robovima Egipćanima.

OBS Image

Egipćani su natjerali Izraelce da izgrade mnoge zgrade, pa čak i cijele gradove. Težak rad njihove je živote učinio bijednima, ali Bog ih je blagoslovio, tako da su imali još više djece.

OBS Image

Faraon je vidio da Izraelci imaju puno djece, pa je naredio svojim ljudima da ubiju sve izraelske muške bebe tako što će ih baciti u rijeku Nil.

OBS Image

Neka Izraelka rodila je dječačića. Ona i njen muž skrivali su bebu koliko god su dugo mogli.

OBS Image

Kad ga roditelji više nisu mogli skrivati, stavili su ga u plutajuću košaru u trski uz rub rijeke Nil, da bi ga spasili od smrti. Njegova starija sestra promatrala je da vidi što će se dogoditi.

OBS Image

Kći faraona vidjela je košaru i pogledala unutra. Kad je vidjela bebu, prihvatila ju je kao vlastitog sina. Unajmila je Izraelku da ga doji, ali nije shvatila da je ta žena zapravo prava majka toga djeteta. Kada je dijete bilo dovoljno staro da mu više nije trebalo majčino mlijeko, vratila ga je faraonovoj kćeri, koja ga je nazvala Mojsije.

OBS Image

Jednoga dana, kad je Mojsije već bio odrastao čovjek, vidio je da neki Egipćanin tuče izraelskog roba. Mojsije je pokušao spasiti svog sunarodnjaka Izraelca.

OBS Image

Kad je Mojsije mislio da nitko neće vidjeti, ubio je Egipćanina i zakopao njegovo tijelo. Međutim, netko je vidio što je Mojsije učinio.

OBS Image

Kad je faraon čuo što je Mojsije učinio, pokušao ga je ubiti. Mojsije je pobjegao iz Egipta u divljinu, kako bi bio siguran od faraonovih vojnika.

OBS Image

Mojsije je postao pastir u divljini daleko od Egipta. Oženio se ženom iz tog mjesta, te je dobio dva sina.

OBS Image

Jednog dana, dok se Mojsije brinuo za svoje ovce, vidio je da jedan grm gori. No, grm nije izgarao. Mojsije je prišao grmu da bi ga mogao bolje vidjeti. Kako je prilazio gorućem grmu, Božji glas mu je rekao: "Mojsije, izuj svoju obuću. Stojiš na svetom tlu."

OBS Image

Bog je rekao: "Vidio sam patnju svoga naroda. Poslat ću te faraonu da izvedeš Izraelce iz ropstva u Egiptu. Ja ću im dati zemlju Kanaan, zemlju koju sam obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu."

OBS Image

Mojsije je pitao: "A što ako ljudi budu htjeli znati tko me poslao, što da kažem?" Bog je rekao: "JA SAM KOJI JESAM. Reci im 'JA JESAM poslao me k vama'. Isto im reci: 'Ja sam Jahve, Bog vaših predaka Abrahama, Izaka i Jakova.' Ovo je moje ime zauvijek."

OBS Image

Mojsije se bojao i nije htio ići faraonu, jer je mislio da ne može dobro govoriti. Stoga je Bog poslao Mojsijeva brata Arona da mu pomogne. Bog je upozorio Mojsija i Arona da će faraon biti tvrdoglav.

Biblijska priča iz Knjige Izlaska 1-4