hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

10. Deset pošast

OBS Image

Mojsije i Aron otišli su faraonu. Rekli su: "Ovo kaže Bog Izraelov: 'Oslobodi moj narod!'" Faraon ih nije poslušao. Umjesto da pusti Izraelce, natjerao ih je da još više rade!

OBS Image

Faraon je odbijao osloboditi narod, pa je Bog poslao deset groznih pošasti na Egipat. Putem ovih pošasti, Bog je faraonu pokazao da je moćniji od njega, kao i od svih egipatskih bogova.

OBS Image

Bog je rijeku Nil pretvorio u krv, ali faraon još uvijek nije htio pustiti Izraelce da odu.

OBS Image

Bog je poslao žabe po cijelom Egiptu. Faraon je preklinjao Mojsija da ukloni žabe. Međutim, nakon što su sve žabe umrle, faraon je otvrdnuo svoje srce i nije dopustio da Izraelci napuste Egipat.

OBS Image

Stoga je Bog poslao komarce kao pošast. Zatim, poslao je obade kao pošast. Faraon je pozvao Mojsija i Arona da im kaže da će Izraelci, ako zaustave ovu pošast, moći napustiti Egipat. Kad se Mojsije pomolio, Bog je uklonio obade iz Egipta. Međutim, faraon je otvdnuo svoje srce i nije htio pustiti narod da ode.

OBS Image

Nakon toga, Bog je izazvao da se sve domaće životinje koje su pripadale Egipćanima razbole i umru. No, faraonovo srce bilo je otvrdnuto, pa nije htio pustiti Izraelce da odu.

OBS Image

Onda je Bog rekao Mojsiju da baci pepeo u zrak pred faraonom. Kad je to učinio, bolni čirevi pojavili su se na Egipćanima, ali ne i na Izraelcima. Bog je otvrdnuo faraonovo srce, tako da faraon nije htio pustiti Izraelce da odu.

OBS Image

Nakon toga, Bog je poslao tuču koja je uništila većinu usjeva u Egiptu, a ubila je svakoga tko bi izašao van. Faraon je pozvao Mojsija i Arona i rekao im: "Sagriješio sam. Možete ići." Mojsije se tada pomolio, a tuča je prestala padati s neba.

OBS Image

Pa ipak, faraon je ponovno sagriješio i otvrdnuo svoje srce. Nije htio pustiti Izraelce da odu.

OBS Image

Nakon toga, Bog je poslao roj skakavaca da se nadviju nad Egiptom. Skakavci su pojeli sav usjev koji tuča nije uništila.

OBS Image

Onda je Bog poslao tamu koja je trajala tri dana. Bilo je tako mračno da Egipćani nisu mogli napustiti svoje kuće. Međutim, tamo gdje su živjeli Izraelci, bilo je svjetla.

OBS Image

Čak ni nakon ovih devet pošasti, faraon nije htio pustiti Izraelce da odu. Budući da faraon nije htio poslušati, Bog je naumio pustiti još jednu pošast. Ova će promijeniti faraonov stav.

Biblijska priča iz Knjige Izlaska 5-10