hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

18. Podijeljeno kraljevstvo

OBS Image

Mnogo godina kasnije, David je umro a njegov sin Salomon je počeo vladati nad Izraelom. Bog je progovorio Salomonu i pitao ga što najviše želi. Kada je Salomon zatražio mudrost, Bog je bio zadovoljan i učinio ga je najmudrijim čovjekom na svijetu. Salomon je naučio mnoge stvari i bio je jako mudar sudac. Bog ga je ujedno učinio veoma bogatim.

OBS Image

Salomon je u Jeruzalemu sagradio Hram za koji je njegov otac David napravio plan i sakupio građu. Narod je sada štovao Boga i prinosio mu žrtve u Hramu umjesto u Šatoru sastanka. Bog je došao i bio prisutan u Hramu, te je živio sa svojim narodom.

OBS Image

Međutim, Salomon je volio žene iz drugih zemalja. Bio je neposlušan Bogu i oženio mnoge žene, njih skoro 1000! Mnoge od tih žena došle su iz stranih zemalja, a sa sobom bi donijele i svoje bogove koje bi nastavile štovati. Kad je Salomon ostario, on je također štovao njihove bogove.

OBS Image

Bog se naljutio na Salomona i obećao mu da će, kao kaznu za Salomonovu nevjeru, podijeliti izraelski narod na dva kraljevstva nakon Salomonove smrti.

OBS Image

Nakon Salomonove smrti, kraljem je postao njegov sin Rehoboam. Rehoboam je bio bezuman čovjek. Sav izraelski narod sakupio se da ga potvrde kao kralja. Prigovorili su Rehoboamu da ih je Salomon tjerao da teško rade i plaćaju puno poreza.

OBS Image

Rehoboam im je ludo odgovorio: "Vi ste mislili da vas je moj otac Salomon tjerao da naporno radite, ali ja ću vas tjerati da radite još više nego što vas je on tjerao i kažnjavati vas strože nego što je on."

OBS Image

I tako, deset plemena izraelskog naroda pobunilo se protiv Rehoboama. Samo su mu dva plemena ostala vjerna. Ova dva plemena postala su kraljevstvo Judeja.

OBS Image

Ostalih deset plemena izraelskog naroda, koja su se pobunila protiv Rehoboama, postavila su čovjeka koji se zvao Jeroboam da bude njihov kralj. Svoje kraljevstvo osnovali su u sjevernom dijelu zemlje, a nazvali su se kraljevstvo Izrael.

OBS Image

Jeroboam se pobunio protiv Boga i poveo ljude u grijeh. Sagradio je dva idola kako bi njegov narod štovao njih umjesto da štuju Boga u Hramu u kraljevstvu Judeje.

OBS Image

Kraljevstva Judeje i Izraela postala su neprijateljima i često su se borili jedno protiv drugoga.

OBS Image

U novom kraljevstvu Izrael, svi kraljevi bili su zli. Mnoge od tih kraljeva ubili su drugi Izraelci, koji su se htjeli zakraljiti umjesto njih.

OBS Image

Svi kraljevi i većina naroda u kraljevstvu Izrael štovali su idole. Njihovo štovanje idola često je uključivalo seksualni nemoral, a katkad čak i prinošenje djece kao žrtava.

OBS Image

Kraljevi Judeje bili su potomci Davida. Neki od tih kraljeva bili su dobri ljudi, koji su vladali pravedno i štovali Boga. Međutim, većina judejskih kraljeva bili su zli i pokvareni, te su štovali idole. Neki kraljevi su čak žrtvovali svoju djecu lažnim bogovima. Većina naroda Judeje također se pobunila protiv Boga i štovala druge bogove.

Biblijska priča iz Prve knjige o kraljevima 1-6; 11-12