hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

39. Isus na sudu

OBS Image

Usred noći vojnici su Isusa odveli u kuću velikog svećenika kako bi ga veliki svećenik ispitao. Petar ih je slijedio iz daljine. Kada su uveli Isusa u kuću, Petar je ostao vani i grijao se uz vatru.

OBS Image

U kući su židovski vođe sudili Isusu. Doveli su mnoge lažne svjedoke koji su lagali o Njemu. No, njihove izjave nisu se slagale jedna s drugom, pa židovski vođe nisu mogli dokazati da je išta skrivio. Isus nije ništa rekao.

OBS Image

Na kraju je veliki svećenik pogledao ravno u Isusa i rekao mu: "Reci nam jesi li ti Mesija, Sin Boga živoga?"

OBS Image

Isus je rekao: "Jesam, a vi ćete vidjeti kako vladam s Bogom i dolazim s neba." Veliki svećenik se naljutio i razderao svoju odjeću, te povikao ostalim vjerskim vođama: "Više ne trebamo svjedoke! Čuli ste da je rekao da je Sin Božji. Koja je vaša presuda?"

OBS Image

Židovski vođe su svi odgovorili velikom svećeniku: "Zaslužuje umrijeti!" Onda su Isusu stavili povez na oči, pljuvali ga, udarali ga i rugali mu se.

OBS Image

Dok je Petar čekao izvan kuće, vidjela ga je neka sluškinja i rekla mu: "Ti si isto bio s Isusom!" Petar je to zanijekao. Kasnije mu je jedna druga sluškinja rekla isto, a Petar je to opet zanijekao. Na kraju su mu ljudi rekli: "Znamo da si bio s Isusom, jer ste obojica iz Galileje."

OBS Image

Onda se Petar zaklinjao: "Neka me Bog prokune ako poznajem toga čovjeka!" Odmah se oglasio pijetao, a Isus se okrenuo i pogledao Petra.

OBS Image

Petar je otišao i gorko zaplakao. U međuvremenu je Juda, izdajnik, vidio da su židovski vođe osudili Isusa na smrt. Juda se veoma ražalostio, otišao i ubio se.

OBS Image

Rano ujutro, židovski vođe su doveli Isusa Pilatu, rimskom upravitelju. Nadali su se da će Pilat donijeti presudu da je Isus kriv i da će ga kazniti smrću. Pilat je pitao Isusa: "Jesi li ti kralj Židova?"

OBS Image

Isus mu je odgovorio: "Sam si to rekao, ali moje kraljevstvo nije zemaljsko kraljevstvo. Da jest, moji sluge bi se borili za mene. Došao sam na zemlju da govorim istinu o Bogu. Svatko tko voli istinu, poslušan je mojoj riječi." Pilat je rekao: "Što je istina?"

OBS Image

Nakon razgovora s Isusom, Pilat je izašao pred mnoštvo i rekao: "Ne nalazim nikakve krivnje na ovom čovjeku." Međutim, židovski vođe i mnoštvo su vikali: "Razapni ga!" Pilat je odgovorio: "Nije kriv." No, oni su još glasnije vikali. Onda je Pilat rekao treći put: "Nije kriv!"

OBS Image

Pilat se uplašio da će se mnoštvo pobuniti, pa je pristao da njegovi vojnici razapnu Isusa. Rimski vojnici su išibali Isusa i stavili mu kraljevski plašt i krunu napravljenu od trnja. Rugali su mu se: "Gle, kralj Židova!"

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 26:57-27:26; Evanđelja po Marku 14:53-15:15; Evanđelja po Luki 22:54-23:25; Evanđelja po Ivanu 18:12-19:16