hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

42. Isus se vraća na nebo

OBS Image

Onoga dana kada je Isus uskrsnuo od mrtvih, dvojica njegovih učenika išla su u obližnji grad. Dok su hodali, razgovarali su o tome što se dogodilo s Isusom. Nadali su se da je on Mesija, ali onda je Isus bio ubijen. A sada su žene rekle da je opet živ. Nisu znali što vjerovati.

OBS Image

Isus im je prišao i počeo hodati s njima, ali ga oni nisu prepoznali. Pitao ih je o čemu to razgovaraju, pa su mu ispričali sve začuđujuće stvari koje su se dogodile u vezi s Isusom tijekom prethodnih nekoliko dana. Mislili su da razgovaraju s posjetiteljem koji nije znao što se dogodilo u Jeruzalemu.

OBS Image

Onda im je Isus objasnio što Božja riječ kaže o Mesiji. Podsjetio ih je da su proroci rekli da će Mesija patiti i da će ga ubiti, ali da će treći dan uskrsnuti. Kad su stigli do grada kamo su ova dva čovjeka kanila ostati, gotovo je bila večer.

OBS Image

Ova dvojica su pozvala Isusa da ostane s njima, pa je ostao. Kad su bili spremni večerati, Isus je podigao kruh, zahvalio Bogu za njega i prelomio ga. Odjednom su prepoznali da je to bio Isus. Međutim, u tom trenutku im je nestao ispred očiju.

OBS Image

Dva čovjeka su rekla jedan drugome: "To je bio Isus! Zato su nam srca gorjela kad nam je objašnjavao Božju Riječ!" Odmah su otišli natrag u Jeruzalem. Kad su stigli, rekli su učenicima: "Isus je živ! Vidjeli smo ga!"

OBS Image

Dok su učenici tako razgovarali, Isus se najednom pojavio u sobi s njima i rekao im: "Mir vama!" Učenici su mislili da vide duha, ali Isus im je rekao: "Zašto ste uplašeni i sumnjičavi? Pogledajte moje ruke i stopala. Duhovi nemaju tijela kao što ja imam." Kako bi im dokazao da nije duh, tražio ih je nešto za jelo. Dali su mu komad pečene ribe, a on ga je pojeo.

OBS Image

Isus je rekao: "Rekao sam vam da se mora ispuniti sve što je napisano o meni u Božjoj riječi." Onda im je otvorio umove da bi mogli razumijeti Božju riječ. Rekao je: "Davno je napisano da će Mesija patiti, umrijeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih."

OBS Image

"Isto tako je napisano u Pismima da će moji učenici naviještati svima da se pokaju kako bi primili oprost za svoje grijehe. To će početi činiti u Jeruzalemu, a onda će otići posvuda i svjedočiti svim narodima. Vi ste svjedoci tomu."

OBS Image

Tijekom sljedećih četrdeset dana, Isus se puno puta pojavio svojim učenicima. Jednom se ukazao više od 500 ljudi u isto vrijeme! Dokazao je svojim učenicima na mnoge načine da je živ, te ih je poučavao o kraljevstvu Božjem.

OBS Image

Isus je rekao svojim učenicima: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Dakle, idite, činite učenike od svih naroda tako što ćete ih krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, te učeći ih da budu poslušni svemu što sam vam zapovjedio. Sjetite se, ja ću uvijek biti s vama."

OBS Image

Četrdeset dana nakon što je Isus uskrsnuo od mrtvih, rekao je svojim učenicima: "Ostanite u Jeruzalemu dok vam moj Otac ne udijeli moć kada Duh Sveti dođe na vas." Onda je Isus uzašao na nebo, a oblak ga je sakrio od njihova pogleda. Isus je sjeo s desne strane Bogu da vlada nad svime.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 28:16‒20; Evanđelja po Marku 16:12‒20; Evanđelja po Luki 24:13‒53; Evanđelja po Ivanu 20:19‒23; Djela apostolskih 1:1‒11