hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

15. Obećana zemlja

OBS Image

Napokon je došlo vrijeme da Izraelci uđu u Kanaan, Obećanu zemlju. Jošua je poslao dvije uhode u kanaanski grad Jerihon, koji je bio zaštićen snažnim zidinama. U tom gradu je živjela jedna prostitutka imenom Rahaba, koja je sakrila uhode i kasnije im pomogla da pobjegnu. Učinila je to jer je vjerovala Bogu. Uhode su obećale da će zaštititi Rahabu i njenu obitelj kad Izraelci budu uništili Jerihon.

OBS Image

Izraelci su morali prijeći rijeku Jordan da bi ušli u Obećanu zemlju. Bog je rekao Jošui: "Neka svećenici idu prvi." Čim su svećenici zakoračili u rijeku Jordan, voda uzvodno prestala je teći da bi Izraelci mogli prijeći na drugu stranu po suhom tlu.

OBS Image

Nakon što su ljudi prešli rijeku Jordan, Bog je dao naputak Jošui kako da napadne moćni grad Jerihon. Narod je poslušao Boga. Vojnici i svećenici su šest dana stupali oko grada Jerihona jednom na dan, baš kako im je Bog rekao da učine.

OBS Image

Sedmoga su dana Izraelci hodali oko grada još sedam puta. Dok su hodali oko grada posljednji put, vojnici su povikali a svećenici su zapuhali u svoje trube.

OBS Image

Tada su se zidine oko Jerihona srušile! Izraelci su uništili sve u gradu kako im je Bog naredio. Jedino su poštedili Rahabu i njenu obitelj, koji su postali dio Izraelaca. Kada su drugi narodi koji su živjeli u Kanaanu čuli da su Izraelci uništili Jerihon, jako su se uplašili da će Izraelci i njih napasti.

OBS Image

Bog je zapovjedio Izraelcima da ne sklapaju mir ni s jednim narodom iz Kanaana. Međutim, jedan od kanaanskih naroda, koji se zvao Gibeon, lagao je Jošui i rekao mu da dolazi iz mjesta daleko od Kanaana. Tražili su od Jošue da s njima sklopi mir. Jošua i Izraelci nisu pitali Boga odakle su došli Gibeonci, pa je Jošua sklopio mir s njima.

OBS Image

Izraelci su bili jako ljuti kad su saznali da su ih Gibeonci prevarili, ali su održali primirje s njima jer je to bilo obećanje pred Bogom. Nešto kasnije, kraljevi jednoga drugog naroda u Kanaanu, Amorejci, čuli su da su Gibeonci sklopili primirje s Izraelcima, pa su ujedinili svoje vojske u jednu veliku vojsku i napali Gibeon. Gibeonci su poslali poruku Jošui, tražeći pomoć.

OBS Image

I tako, Jošua je skupio izraelsku vojsku, tako da su cijelu noć hodali da bi došli do Gibeonaca. Rano ujutro su iznenadili amorejsku vojsku i napali je.

OBS Image

Bog se borio za Izrael taj dan. Zbunio je Amorejce i poslao veliku tuču koja ih je mnoge ubila.

OBS Image

Također, Bog je napravio da sunce stane na jednom mjestu, kako bi Izraelci imali dovoljno vremena da potpuno pobijede Amorejce. Tog dana je Bog izvojevao veliku pobjedu za Izrael.

OBS Image

Nakon što je Bog pobijedio tu vojsku, mnogi drugi kanaanski narodi skupili su se da napadnu Izrael. Jošua i Izraelci su ih napali i pobijedili.

OBS Image

Nakon te bitke, Bog je dao svakom izraelskom plemenu njegov dio Obećane zemlje. Tada je Bog dao mir Izraelu na svim granicama.

OBS Image

Kad je Jošua postao starac, sazvao je sav izraelski narod. Jošua je narod podsjetio na njegovu obvezu da bude poslušan savezu koji je Bog sklopio s Izraelcima na Sinaju. Narod je obećao da će ostati vjeran Bogu i vršiti Njegove zakone.

Biblijska priča iz Knjige o Jošui 1-24