hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

6. Bog snabdijeva za Izaka

OBS Image

Kad je Abraham bio jako star, njegov sin Izak odrastao je i postao muškarac. Stoga je Abraham poslao jednog od svojih slugu da se vrati u zemlju gdje je živjela Abrahamova rodbina, kako bi nazad doveo ženu za njegova sina Izaka.

OBS Image

Nakon jako dugačkog putovanja u zemlju gdje je živjela Abrahamova rodbina, Bog je njegova slugu odveo do Rebeke. Ona je bila unuka Abrahamovog brata.

OBS Image

Rebeka je pristala napustiti svoju obitelj i vratiti se sa slugom Izakovom domu. Izak ju je oženio čim je stigla.

OBS Image

Nakon puno vremena, Abraham je umro, a sva savezna obećanja koja mu je Bog dao prešla su na Izaka. Bog je obećao da će Abraham imati nebrojeno puno potomaka, ali Izakova žena Rebeka nije mogla imati djece.

OBS Image

Izak se pomolio za Rebeku i Bog je dopustio da zatrudni s blizancima. Dvije bebe su se međusobno borile dok su bile u Rebekinoj utrobi, pa je Rebeka pitala Boga što se događa.

OBS Image

Bog je rekao Rebeki: "Dva naroda će izaći od dva sina koja su u tebi. Borit će se međusobno i stariji će služiti mlađemu."

OBS Image

Kada su se Rebekine bebe rodile, stariji sin je izašao crven i dlakav, a nazvali su ga Ezav. Tada je izašao mlađi sin i držao je Ezavljevu petu. Nazvali su ga Jakov.

Biblijska priča iz Knjige Postanka 24:1-25:26