hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

23. Isusovo rođenje

OBS Image

Marija je bila zaručena za pravednog čovjeka koji se zvao Josip. Kad je on čuo da je Marija trudna, znao je da to nije moglo biti njegovo dijete. Nije htio osramotiti Mariju, pa je planirao potajno se rastati od nje. Prije nego što je to uspio učiniti, u snu mu se pojavio anđeo i progovorio mu.

OBS Image

Anđeo mu je rekao: "Josipe, nemoj oklijevati da uzmeš Mariju za svoju ženu. Beba koja je u njoj čudesno je začeta od Duha Svetoga. Ona će roditi sina. Nazovi ga Isus (što znači: 'Jahve spašava'), jer će on spasiti narod od njegovih grijeha."

OBS Image

I tako, Josip je oženio Mariju i uzeo je kući kao svoju ženu, ali nije s njom spavao dok se nije porodila.

OBS Image

Kad se približilo vrijeme da Marija rodi, rimska vlast je svima naredila da zbog popisa odu u grad gdje su živjeli njihovi preci. Josip i Marija su morali putovati iz Nazareta, gdje su živjeli, u Betlehem, jer je Betlehem bio rodni grad njihova pretka, Davida.

OBS Image

Kad su stigli u Betlehem, nisu imali gdje odsjesti. Jedino mjesto koje su mogli naći, bila je štala. Dijete se tu rodilo, a njegova majka ga je stavila u korito, jer nisu imali krevet za njega. Nazvali su ga Isus.

OBS Image

Te su noći neki pastiri u blizini čuvali svoja stada. Odjednom, pojavio im se anđeo obasjan jarkim svjetlom. Prestravili su se. Anđeo im je rekao: "Ne bojte se, jer imam za vas radosnu vijest. U Betlehemu se rodio Mesija, Gospodar!"

OBS Image

"Potražite dijete, i naći ćete ga kako leži u koritu zamotano u trake od tkanine." Odjednom, nebo se ispunilo anđelima koji su slavili Boga, govoreći: "Slava Bogu na nebesima i mir na zemlji ljudima prema kojima je blagonaklon."

OBS Image

Pastiri su uskoro stigli na mjesto gdje je bio Isus i našli su ga kako leži u koritu, baš kako im je anđeo rekao. Bili su jako uzbuđeni. Pastiri su se vratili na polja gdje su bile ovce, slaveći Boga za sve što su čuli i vidjeli.

OBS Image

Nakon nekog vremena, mudraci iz zemalja Dalekog istoka vidjeli su neobičnu zvijezdu na nebu. Shvatili su da to znači da se rodio novi kralj Židova. I tako su otputovali daleko da bi vidjeli toga kralja. Došli su u Betlehem i našli kuću u kojoj su boravili Isus i njegovi roditelji.

OBS Image

Kad su mudraci vidjeli Isusa s njegovom majkom, poklonili su se i štovali ga. Dali su Isusu skupe darove. Onda su se vratili kući.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 1; Evanđelja po Luki 2