hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

22. Rođenje Ivanovo

OBS Image

U prošlosti, Bog je govorio sa svojim narodom kroz svoje anđele i proroke. Međutim, onda je prošlo 400 godina kada im nije govorio. Odjednom, jednom starom svećeniku koji se zvao Zaharija došao je anđeo s porukom od Boga. Zaharija i njegova žena Elizabeta bili su jako pobožni ljudi, ali nisu mogli imati djece.

OBS Image

Anđeo je rekao Zahariji: "Tvoja žena će dobiti sina. Dat ćeš mu ime Ivan. Bit će pun Duha Svetog, te će pripremiti narod za Mesiju." Zaharija je odgovorio: "Moja žena i ja smo prestari da bismo mogli dobiti djecu. Kako mogu sigurno znati da će se to dogoditi?"

OBS Image

Anđeo je odgovorio Zahariji: "Bog me poslao da ti donesem ovu dobru vijest. Pošto mi nisi povjerovao, nećeš moći govoriti dok se dijete ne rodi." Zaharija odmah nakon toga više nije mogao govoriti. Tada je anđeo ostavio Zahariju, nakon čega se Zaharija vratio kući, a njegova žena je zatrudnjela.

OBS Image

Kad je Elizabeta bila u šestom mjesecu trudnoće, isti anđeo se odjednom pojavio Elizabetinoj rođakinji, koja se zvala Marija. Ona je bila djevica i bila je zaručena s čovjekom koji se zvao Josip. Anđeo joj je rekao: "Zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina. Dat ćeš mu ime Isus. On će biti Sin Boga Svevišnjega i vladat će zauvijek."

OBS Image

Marija je odgovorila: "Kako će se to dogoditi, kada sam djevica?" Anđeo joj je objasnio: "Duh Sveti će sići na tebe i sila Božja će te zasjeniti. Stoga će dijete biti sveto, Sin Božji." Marija je vjerovala i prihvatila što joj je anđeo rekao.

OBS Image

Ubrzo nakon što je anđeo progovorio Mariji, ona je otišla posjetiti Elizabetu. Čim je Elizabeta čula Marijin pozdrav, Elizabetina beba je poskočila u njoj. Žene su se zajedno radovale zbog onoga što im je Bog učinio. Nakon što je Marija provela tri mjeseca u posjeti Elizabeti, vratila se kući.

OBS Image

Nakon što je Elizabeta rodila svog dječačića, Zaharija i Elizabeta su bebu prozvali Ivan, kao što je anđeo zapovjedio. Onda je Bog dopustio Zahariji da ponovno progovori. Zaharija je rekao: "Slava Bogu, jer sjetio se svoga naroda! Ti ćeš se, sine moj, zvati prorok Boga Svevišnjega i reći ćeš narodu kako može primiti oproštenje za svoje grijehe!"

Biblijska priča iz Evanđelja po Luki 1