hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

40. Isus je razapet

OBS Image

Nakon što su se vojnici rugali Isusu, odveli su ga da ga razapnu. Natjerali su ga da nosi križ na kojem će umrijeti.

OBS Image

Vojnici su Isusa doveli na mjesto koje se zvalo "Lubanja" i čavlima su mu pribili ruke i stopala na križ. No, Isus je rekao: "Oče, oprosti im, jer ne razumiju što čine." Pilat je zapovjedio da napišu na neku ploču riječi: "Kralj Židova" i da je stave na križ iznad Isusove glave.

OBS Image

Vojnici su bacili kocku za Isusovu odjeću. Kada su to učinili, ispunili su proroštvo koje glasi: "Podijelili su moje haljine među sobom i bacili kocku za moju odjeću."

OBS Image

Isusa su razapeli između dvojice razbojnika. Jedan od njih se rugao Isusu, ali je drugi rekao: "Zar se ne bojiš Boga? Mi smo krivi, ali ovaj čovjek je nevin." Onda je taj rekao Isusu: "Molim te, sjeti me se u svome kraljevstvu." Isus mu je odgovorio: "Danas ćeš biti sa mnom u raju."

OBS Image

Židovski vođe i ostali ljudi u mnoštvu, rugali su se Isusu. Govorili su mu: "Ako si Sin Božji, siđi s križa i spasi se! Onda ćemo ti vjerovati."

OBS Image

Onda se nebo nad cijelim područjem potpuno zamračilo, premda je bila sredina dana. Zamračilo se u podne, a tama se zadržala tri sata.

OBS Image

Zatim je Isus povikao: "Dovršeno je! Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke." Tada je pognuo glavu i predao svoj duh. Kada je umro, dogodio se potres, a veliki zastor koji je dijelio ljude od Božje prisutnosti u hramu razderao se na dva dijela, od vrha do dna.

OBS Image

Svojom smrću, Isus je omogućio ljudima da mogu prići Bogu. Kada je vojnik koji je čuvao Isusa vidio sve što se dogodilo, rekao je: "Zaista, ovaj čovjek je bio nevin. Bio je Sin Božji."

OBS Image

Onda su Josip i Nikodem, dvojica židovskih vođa koji su vjerovali da je Isus Mesija, pitali Pilata smiju li uzeti Isusovo tijelo. Umotali su njegovo tijelo u platno i položili ga u grobnicu izdubljenu u stijeni. Onda su dokotrljali veliki kamen na grobnicu i zatvorili otvor.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 27:27‒61; Evanđelja po Marku 15:16‒47; Evanđelja po Luki 23:26‒56; Evanđelja po Ivanu 19:17‒42