hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

27. Priča o dobrom Samarijancu

OBS Image

Jednog dana, stručnjak za židovski zakon došao je k Isusu da ga iskuša. Rekao mu je: "Učitelju, što moram učiniti da bih baštinio život vječni?" Isus mu je odgovorio: "Što piše o tome u Božjem zakonu?"

OBS Image

Stručnjak za zakon odgovorio je da Božji zakon kaže: "Ljubi Gospoda, Boga svoga, svim svojim srcem, dušom, snagom i umom. I voli svojeg bližnjeg kao samoga sebe." Isus mu je odgovorio: "U pravu si! Čini to i živjet ćeš."

OBS Image

Međutim, stručnjak za zakon htio je dokazati da je pravedan, pa ga je upitao: "Tko je moj bližnji?"

OBS Image

Isus je stručnjaku za zakon odgovorio tako što mu je ispričao priču: "Bio jednom jedan Židov koji je putovao cestom iz Jeruzalema u Jerihon."

OBS Image

"Dok je čovjek putovao, napala ga je skupina pljačkaša. Uzeli su mu sve što je imao i gotovo ga nasmrt pretukli. Onda su otišli."

OBS Image

"Ubrzo nakon toga, jedan židovski svećenik hodao je istom cestom. Kada je ovaj vjerski vođa vidio čovjeka kojega su opljačkali i pretukli, prešao je na drugu stranu ceste, ignorirao čovjeka koji je trebao pomoć i nastavio svojim putem."

OBS Image

"Nedugo nakon toga, cestom je išao jedan levit. (Leviti su bili židovsko pleme koje je pomagalo svećenicima u hramu.) Levit je također prešao na drugu stranu ceste i ignorirao čovjeka kojega su opljačkali i prebili."

OBS Image

"Sljedeća osoba koja je prošla tom cestom bio je Samarijanac. (Samarijanci su bili potomci Židova koji su se vjenčavali s ljudima iz drugih naroda. Samarijanci i Židovi su se mrzili.) Međutim, kada je Samarijanac vidio Židova, bilo mu ga je vrlo žao. Stoga se pobrinuo za njega i povio mu rane."

OBS Image

"Samarijanac je onda podigao čovjeka na svoga magarca i odveo ga u gostionicu pored ceste, gdje se nastavio brinuti za njega."

OBS Image

"Sljedeći dan, Samarijanac je trebao nastaviti svoje putovanje. Dao je nešto novca vlasniku gostionice i rekao mu: 'Pobrini se za njega, a ako potrošiš više novca od ovoga, ja ću ti platiti troškove kad se vratim.'"

OBS Image

Tada je Isus pitao stručnjaka za zakon: "Što misliš? Koji od ove trojice je bio bližnji čovjeku kojega su opljačkali i prebili?" On mu je odgovorio: "Onaj koji mu je bio milosrdan." Isus mu je rekao: "Idi i ti i čini tako."

Biblijska priča iz Evanđelja po Luki 10:25-37