hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

36. Preobraženje

OBS Image

Jednog dana, Isus je sa sobom poveo trojicu svojih učenika: Petra, Jakova i Ivana. (Učenik koji se zvao Ivan nije bio onaj koji je krstio Isusa.) Popeli su se na visoku planinu da se mole na osami.

OBS Image

Dok se Isus molio, njegovo lice je zasjalo poput sunca i njegova odjeća je postala bijela kao svjetlo, bjelja nego što bi je itko na zemlji mogao izbijeliti.

OBS Image

Onda su se pojavili Mojsije i prorok Ilija. Ti ljudi živjeli su na zemlji stotinama godina prije toga. Razgovarali su s Isusom o Njegovoj smrti, koja se uskoro trebala dogoditi u Jeruzalemu.

OBS Image

Dok su Mojsije i Ilija razgovarali s Isusom, Petar je rekao Isusu: "Dobro je za nas da budemo ovdje. Napravimo tri sjenice, jednu za tebe, jednu za Mojsija, a jednu za Iliju." Petar nije bio svjestan što govori.

OBS Image

Dok je Petar govorio, svijetli oblak je sišao i okružio ih, a iz oblaka je progovorio Božji glas: "Ovo je moj Sin kojeg volim. Zadovoljan sam njime. Njega slušajte." Tri učenika su se prepala i bacila se na zemlju.

OBS Image

Onda ih je Isus dotaknuo i rekao: "Ne bojte se. Ustanite." Kada su pogledali okolo, jedino je Isus još bio tamo.

OBS Image

Isus i trojica učenika sišli su s planine. Onda im je Isus rekao: "Nemojte zasad nikome reći što se ovdje dogodilo. Uskoro ću umrijeti i onda se vratiti u život. Nakon toga, možete reći ljudima."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 17:1‒9; Evanđelja po Marku 9:2‒8; Evanđelja po Luki 9:28‒36