hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

21. Bog obećava Mesiju

OBS Image

Od samog početka, Bog je planirao poslati Mesiju. Prvo obećanje o Mesiji došlo je Adamu i Evi. Bog je obećao da će se roditi Evin potomak, koji će zdrobiti glavu zmiji. Zmija koja je zavela Evu bio je Sotona. Obećanje je značilo da će Mesija u potpunosti pobijediti Sotonu.

OBS Image

Bog je obećao Abrahamu da će kroz njega svi narodi svijeta primiti blagoslov. Ovaj blagoslov ispunit će se u budućnosti, kada dođe Mesija. On će omogućiti spasenje ljudima iz svakoga naroda.

OBS Image

Bog je Mojsiju obećao da će u budućnosti podići još jednoga proroka poput njega. Bilo je to još jedno obećanje o Mesiji koji će doći u neko kasnije vrijeme.

OBS Image

Kralju Davidu, Bog je obećao da će jedan od njegovih potomaka zauvijek kraljevati nad Božjim narodom. To je značilo da će Mesija biti jedan od Davidovih izravnih potomaka.

OBS Image

Kroz proroka Jeremiju, Bog je obećao da će sklopiti Novi savez, ali ne savez poput onoga koji je sklopio s Izraelom na Sinaju. U Novom savezu, Bog će napisati svoj zakon na srca ljudi, a ljudi će osobno poznavati Boga, bit će njegov narod, a On će oprostiti njihove grijehe. Mesija će utemeljiti Novi savez.

OBS Image

Božji proroci su isto tako rekli da će Mesija biti prorok, svećenik i kralj. Prorok je osoba koja čuje Božje riječi i onda proglašava Božje riječi narodu. Mesija je taj savršeni prorok kojega je Bog obećao poslati.

OBS Image

Izraelski svećenici prinosili su žrtve Bogu umjesto naroda, a kao zamjenu za kaznu zbog njihovih grijeha. Svećenici su se isto molili Bogu za ljude. Mesija će biti savršeni veliki svećenik, koji će prinijeti samoga sebe kao savršenu žrtvu Bogu.

OBS Image

Kralj je netko tko vlada nad kraljevstvom i sudi narodu. Mesija će biti savršeni kralj, koji će sjediti na prijestolju svoga pretka Davida. Vladat će nad cijelim svijetom zauvijek, te će uvijek suditi pošteno i donositi ispravne odluke.

OBS Image

Božji proroci prorekli su još puno toga o Mesiji. Prorok Malahija je prorekao da će prije Mesije doći jedan veliki prorok. Prorok Izaija je prorekao da će Mesiju roditi djevica. Prorok Mihej je rekao da će se roditi u gradu Betlehemu.

OBS Image

Prorok Izaija je rekao da će Mesija živjeti u Galileji, tješiti ljude slomljena srca, te proglasiti slobodu za zatočenike i oslobođenje za zatvorenike. Isto tako, predvidio je da će Mesija iscjeljivati bolesne i one koji ne mogu čuti, vidjeti, govoriti ili hodati.

OBS Image

Prorok Izaija je isto tako prorekao da će Mesiju bez razloga mrziti i odbaciti. Ostali proroci su prorekli da će oni koji ubiju Mesiju bacati kocku za njegovu odjeću, te da će ga izdati prijatelj. Prorok Zaharija je predvidio da će tom prijatelju platiti trideset srebrenih novčića zato što je izdao Mesiju.

OBS Image

Proroci su također rekli na koji način će Mesija umrijeti. Izaija je prorokovao da će Mesiju ljudi pljuvati, da će mu se izrugivati i da će ga tući. Probost će ga, a on će umrijeti u velikoj patnji i muci, iako nije učinio ništa loše.

OBS Image

Proroci su isto tako rekli da će Mesija biti savršen, odnosno da neće nikada sagriješiti. Umrijet će kako bi podnio kaznu za grijehe drugih ljudi. Njegova kazna će donijeti mir između Boga i ljudi. To je razlog zašto je Mesijina smrt bila Božja volja.

OBS Image

Proroci su prorekli da će Mesija umrijeti, ali i da će ga Bog uskrisiti iz mrtvih. Bog će, kroz Mesijinu smrt i uskrsnuće, ostvariti svoj plan da spasi grešnike i započne Novi savez.

OBS Image

Bog je prorocima otkrio mnogo toga o Mesiji, ali Mesija nije došao za vrijeme nijednog od tih proroka. Više od 400 godina nakon što je dao zadnje proročanstvo, točno u pravo vrijeme, Bog je poslao Mesiju na ovaj svijet.

Biblijska priča iz Knjige Postanka 3:15; 12:1-3; Ponovljenog zakona 18:15; Druge knjige o Samuelu 7; Jeremije 31; Izaije 59:16; Daniela 7; Malahije 4:5; Izaije 7:14; Miheja 5:2; Izaije 9:1-7; 35:3-5; 61; 53; Psalama 22:18; 35:19; 69:4; 41:9; Zaharije 11:12-13; Izaije 50:6; Psalma 16:10-11