Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

6. Bog se brine za Isaka

Frame 06-01

Kad je Avraam bio jako star, njegov sin Isak је odrastao i postao muškarac. Stoga je Avraam poslao jednog od svojih slugu da se vrati u zemlju gde je živela Avraamova rodbina, kako bi nazad doveo ženu za njegova sina Isaka.

Frame 06-02

Nakon jako dugačkog putovanja u zemlju gde je živela Avraamova rodbina, Bog je njegovog slugu odveo do Reveke. Ona je bila unuka Avraamovog brata.

Frame 06-03

Reveka je pristala napustiti svoju familiju i otići sa Isakovim slugom u njegovom domu. Isak ju je oženio čim je stigla.

Frame 06-04

Nakon puno vremena, Avraam je umro, a sva savezna obećanja koja mu je Bog dao prešla su na Isaka. Bog je obećao da će Avraam imati nebrojeno puno potomaka, ali Isakova žena Reveka nije mogla imati dece.

Frame 06-05

Isak se pomolio za Reveku i Bog je dopustio da zatrudni s blizancima. Dve bebe su se međusobno borile dok su bile u Revekinoj utrobi, pa je Reveka pitala Boga šta se događa.

Frame 06-06

Bog je rekao Reveki: "Dva naroda će izaći od dva sina koja su u tebi. Boriće se međusobno i stariji će služiti mlađemu."

Frame 06-07

Kada su se Revekine bebe rodile, stariji sin je izašao crven i dlakav, a nazvali su ga Isav. Tada je izašao mlađi sin i držao je Isavljevu petu. Nazvali su ga Jakov.

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 24:1-25:26