Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

11. Pasha

Frame 11-01

Bog je upozorio faraona da će, ako ne pusti Izraelce da odu, pobiti sve muške prvorođence egipatskog naroda i životinja. Kad je faraon to čuo, ipak je odbio verovati i poslušati Boga.

Frame 11-02

Bog je našao način da spasi prvorođence svakoga ko je verovao u njega. Svaka porodica je trebala odabrati savršeno jagnje i zaklati ga.

Frame 11-03

Bog je rekao Izraelcima da namažu krv jagnjeta na dovratnike svoje kuće, te da ispeku meso i brzo ga pojedu, zajedno s hlebom koji je bio napravljen bez kvasca. Također, rekao im je da budu spremni napustiti Egipat čim pojedu.

Frame 11-04

Izraelci su sve učinili tačno kako im je Bog zapovedio da učine. Usred noći, Bog je prošao kroz Egipat ubijajući svakog prvorođenog sina.

Frame 11-05

Sve kuće Izraelaca imale su krv na dovratnicima, pa je Bog zaobišao te kuće. Svi u kući bili su na sigurnom, spašeni zbog jagnjetove krvi.

Frame 11-06

Egipćani pak nisu verovali Bogu i zato nisu poslušali njegove zapovedi. Zato Bog nije zaobišao njihove kuće. Bog je ubio sve do jednog egipatskog sina prvorođenca.

Frame 11-07

Svaki egipatski muški prvorođenac je umro, od prvorođenog zatvorenika do faraonovog prvorođenca. Mnogi ljudi u Egiptu su plakali i jadikovali zbog svoje duboke tuge.

Frame 11-08

Te iste noći, faraon je pozvao Mojsija i Arona i rekao im: "Odvedite Izraelce i odmah napustite Egipat!" Egipatski narod je isto tako nagovarao Izraelce da odmah odu.

Biblijska priča iz 2. Knjige Mojsijeve 11:1-12:32