Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

31. Isus hoda po vodi

Frame 31-01

Nakon toga, Isus je rekao učenicima da uđu u čamac i otplove na drugu stranu jezera, dok on otpusti mnoštvo. Nakon što je otpravio mnoštvo, popeo se na planinu da se moli. Isus je tamo bio sam, a molio je do kasno u noć.

Frame 31-02

Za to vreme, učenici su veslali u čamcu, ali do kasno u noć stigli su tek do sredine jezera. Veslali su s velikom mukom jer je duvao njima protivan vetar.

Frame 31-03

Kada je Isus završio molitvu, otišao je k učenicima. Hodao je povrh vode preko jezera prema njihovom čamcu!

Frame 31-04

Učenici su se jako uplašili kad su videli Isusa, jer su mislili da vide duha. Isus je znao da se boje, pa ih je pozvao i rekao: "Ne bojte se. To sam ja!"

Frame 31-05

Onda je Petar Isusu rekao: "Gospodine, ako si to ti, zapovedi mi da dođem k tebi po vodi." Isus je Petru rekao: "Dođi!"

Frame 31-06

I tako je Petar izašao iz čamca i počeo hodati prema Isusu po vodi. No, nakon što je kratko hodao po vodi, skrenuo je pogled s Isusa i počeo gledati na talase i osećati snažan vetar.

Frame 31-07

Petar se tada uplašio i počeo tonuti u vodu. Povikao je: "Gospodine, spasi me!" Isus je odmah posegnuo i zgrabio ga. Tada je Petru rekao: "Maloverni čoveče, zašto si posumnjao?"

Frame 31-08

Kada su Petar i Isus ušli u čamac, vetar je odmah prestao duvati i voda se smirila. Učenici su bili zadivljeni. Slavili su Isusa, govoreći mu: "Zaista, ti si Sin Božiji."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 14:22-33; Evanđelja po Marku 6:45-52; Evanđelja po Jovanu 6:16-21