Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

21. Bog obećava Mesiju

Frame 21-01

Od samog početka, Bog je planirao poslati Mesiju. Prvo obećanje o Mesiji došlo je Adamu i Evi. Bog je obećao da će se roditi Evin potomak, koji će zdrobiti glavu zmiji. Zmija koja je zavela Evu bio je Sotona. Obećanje je značilo da će Mesija u potpunosti pobediti Sotonu.

Frame 21-02

Bog je obećao Avraamu da će kroz njega svi narodi sveta primiti blagoslov. Ovaj blagoslov ispuniće se u budućnosti, kada dođe Mesija. On će omogućiti spasenje ljudima iz svakoga naroda.

Frame 21-03

Bog je Mojsiju obećao da će u budućnosti podići još jednoga proroka poput njega. Bilo je to još jedno obećanje o Mesiji koji će doći u neko kasnije vreme.

Frame 21-04

Caru Davidu, Bog je obećao da će jedan od njegovih potomaka zauvek carovati nad Božijim narodom. To je značilo da će Mesija biti jedan od Davidovih direktnih potomaka.

Frame 21-05

Kroz proroka Jeremiju, Bog je obećao da će sklopiti Novi savez, ali ne savez poput onoga koji je sklopio s Izraelom na Sinaju. U Novom savezu, Bog će napisati svoj zakon na srca ljudi, a ljudi će lično poznavati Boga, biće njegov narod, a On će oprostiti njihove grehe. Mesija će utemeljiti Novi savez.

Frame 21-06

Božiji proroci su isto tako rekli da će Mesija biti prorok, sveštenik i car. Prorok je osoba koja čuje Božije reči i onda proglašava Božije reči narodu. Mesija je taj savršeni prorok kojega je Bog obećao poslati.

Frame 21-07

Izraelski sveštenici prinosili su žrtve Bogu naroda, a kao zamenu za kaznu zbog njihovih greha. Sveštenici su se isto molili Bogu za ljude. Mesija će biti savršeni veliki sveštenik, koji će prineti samoga sebe kao savršenu žrtvu Bogu.

Frame 21-08

Car je neko ko vlada nad carstvom i sudi narodu. Mesija će biti savršeni car, koji će sedeti na prestolu svoga pretka Davida. Vladaće nad celim svetom zauvek, te će uvek suditi pošteno i donositi ispravne odluke.

Frame 21-09

Božiji proroci prorekli su još puno toga o Mesiji. Prorok Malahija je prorekao da će pre Mesije doći jedan veliki prorok. Prorok Isaija je prorekao da će Mesiju roditi devica. Prorok Mihej je rekao da će se roditi u gradu Vitlejemu.

Frame 21-10

Prorok Isaija je rekao da će Mesija živeti u Galileji, tešiti ljude slomljena srca, te proglasiti slobodu za zatočenike i oslobođenje za zatvorenike. Isto tako, predvideo je da će Mesija isceljivati bolesne i one koji ne mogu čuti, videti, govoriti ili hodati.

Frame 21-11

Prorok Isaija je isto tako prorekao da će Mesiju bez razloga mrzeti i odbaciti. Ostali proroci su prorekli da će oni koji ubiju Mesiju bacati kocku za njegovu odeću, te da će ga izdati prijatelj. Prorok Zaharija je predvideo da će tom prijatelju platiti trideset srebrenih novčića zato što je izdao Mesiju.

Frame 21-12

Proroci su takođe rekli na koji način će Mesija umreti. Isaija je prorokovao da će Mesiju ljudi pljuvati, da će mu se izrugivati i da će ga tući. Probošće ga, a on će umreti u velikoj patnji i muci, iako nije učinio ništa loše.

Frame 21-13

Proroci su isto tako rekli da će Mesija biti savršen, odnosno da neće nikada sagrešiti. Umreće kako bi podneo kaznu za grehe drugih ljudi. Njegova kazna će doneti mir između Boga i ljudi. To je razlog zašto je Mesijina smrt bila Božija volja.

Frame 21-14

Proroci su prorekli da će Mesija umreti, ali i da će ga Bog uskrsnuti iz mrtvih. Bog će, kroz Mesijinu smrt i uskrsnuće, ostvariti svoj plan da spasi grešnike i započne Novi savez.

Frame 21-15

Bog je prorocima otkrio mnogo toga o Mesiji, ali Mesija nije došao za vreme nijednog od tih proroka. Više od 400 godina nakon što je dao zadnje proročanstvo, tačno u pravo vreme, Bog je poslao Mesiju na ovaj svet.

Biblijska priča iz 1. knjige Mojsijeve 3:15; 12:1-3; 5. knjige Mojsijeve 18:15; Druge knjige Samuila 7; Jeremije 31; Isaije 59:16; Danila 7; Malahije 4:5; Isaije 7:14; Miheja 5:2; Isaije 9:1-7; 35:3-5; 61; 53; Psalama 22:18; 35:19; 69:4; 41:9; Zaharije 11:12-13; Isaije 50:6; Psalma 16:10-11