Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

9. Bog poziva Mojsija

Frame 09-01

Nakon Josifove smrti, sva njegova rodbina ostala je u Egiptu. Oni i njihovi potomci nastavili su tamo živeti mnogo godina i imali su mnogo dece. Zvali su se Izraelci.

Frame 09-02

Nakon nekoliko stotina godina, broj Izraelaca je jako porastao. Egipćani se više nisu sećali Josifa i svega što je učinio za njih. Počeli su se bojati Izraelaca, jer ih je bilo toliko puno. Zato je faraon koji je tada vladao Egiptom učinio Izraelce robovima Egipćana.

Frame 09-03

Egipćani su naterali Izraelce da izgrade mnoge zgrade, pa čak i cele gradove. Težak rad njihove je živote učinio bednima, ali Bog ih je blagoslovio, tako da su imali još više dece.

Frame 09-04

Faraon je video da Izraelci imaju puno dece, pa je naredio svojim ljudima da ubiju sve izraelske muške bebe tako što će ih baciti u reku Nil.

Frame 09-05

Neka Izraelka rodila je dečačića. Ona i njen muž skrivali su bebu koliko god su dugo mogli.

Frame 09-06

Kad ga roditelji više nisu mogli skrivati, stavili su ga u plutajuću košaru u trski uz rub reke Nil, da bi ga spasili od smrti. Njegova starija sestra promatrala je da vidi šta će se dogoditi.

Frame 09-07

Kći faraona videla je košaru i pogledala unutra. Kad je videla bebu, prihvatila je kao vlastitog sina. Unajmila je Izraelku da ga doji, ali nije shvatila da je ta žena zapravo prava majka toga deteta. Kada je dete bilo dovoljno staro da mu više nije trebalo majčino mleko, vratila ga je faraonovoj kćeri, koja ga je nazvala Mojsije.

Frame 09-08

Jednoga dana, kad je Mojsije već bio odrastao čovek, video je da neki Egipćanin tuče izraelskog roba. Mojsije je pokušao spasiti svog sunarodnika Izraelca.

Frame 09-09

Kad je Mojsije mislio da niko neće videti, ubio je Egipćanina i zakopao njegovo telo. Međutim, neko je video šta je Mojsije učinio.

Frame 09-10

Kad je faraon čuo što je Mojsije učinio, pokušao ga je ubiti. Mojsije je pobegao iz Egipta u divljinu, kako bi bio siguran od faraonovih vojnika.

Frame 09-11

Mojsije je postao pastir u divljini daleko od Egipta. Oženio se ženom iz tog mesta, te je dobio dva sina.

Frame 09-12

Jednog dana, dok se Mojsije brinuo za svoje ovce, video je da jedan grm gori. No, grm nije izgarao. Mojsije je prišao grmu da bi ga mogao bolje videti. Kako je prilazio gorućem grmu, Božiji glas mu je rekao: "Mojsije, izuj svoju obuću. Stojiš na svetom tlu."

Frame 09-13

Bog je rekao: "Video sam patnju svoga naroda. Poslaću te faraonu da izvedeš Izraelce iz ropstva u Egiptu. Ja ću im dati zemlju Hanaan, zemlju koju sam obećao Avraamu, Isaku i Jakovu."

Frame 09-14

Mojsije je pitao: "A što ako ljudi budu hteli znati ko me poslao, što da kažem?" Bog je rekao: "JA SAM KOJI JESAM. Reci im 'JA JESAM poslao me k vama'. Isto im reci: 'Ja sam Jahve, Bog vaših predaka Avraama, Isaka i Jakova.' Ovo je moje ime zauvek."

Frame 09-15

Mojsije se bojao i nije hteo ići faraonu, jer je mislio da ne može dobro govoriti. Stoga je Bog poslao Mojsijeva brata Arona da mu pomogne. Bog je upozorio Mojsija i Arona da će faraon biti tvrdoglav.

Biblijska priča iz 2. Knjige Mojsijeve 1-4